20 decembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 528/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Punctul 22. 24. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia juridică?

Costel Neculai Dunava Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 161/2003. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Stelian. Microfonul la tribună, vă rog. (Se adresează staffului tehnic.)

Stelian-Cristian Ion Spuneam aşa, că nu trece zi, din păcate, să nu ne surprindeţi în mod neplăcut cu câte o iniţiativă din aceasta, parcă ţinută sub Preşedintele României şi adusă în dezbaterea Parlamentului. Această iniţiativă doreşte să elimine nişte incompatibilităţi. Nu ştiu de ce doriţi aşa de mult ca Domniile Voastre, parlamentarii, colegii pe care îi aveţi în teritoriu, primarii, prefecţii, să devină comercianţi, să poată fi comercianţi, persoane fizice. Pentru ce vă trebuie acest lucru? Vă trebuie o formă legală prin care să primiţi anumite sume de bani, prin anumite contracte? La ce este nevoie de o astfel de reglementare? Eu înţeleg că există interese, că sunt proprietari latifundiari care trebuie să încheie anumite contracte şi să-şi facă acte de comerţ, dar pe perioada cât deţineţi această demnitate publică, abţineţi-vă de la aceste activităţi! O perioadă limitată! Nu o să fiţi pe veci parlamentari. Bine, unii s-au născut în Parlament şi probabil vor să rămână până la sfârşit, aici. Dar incompatibilitatea aceasta, de a nu fi şi parlamentar, şi primar, şi prefect, în paralel cu activitatea de comerciant, are o raţiune, pentru că se confundă lucrurile, este influenţată activitatea de parlamentar de cea de comerciant. Dacă voiaţi într-adevăr să stabiliţi nişte exceptări şi aveaţi în vedere câteva categorii profesionale care, într-adevăr, sunt exceptate, dar, pe bună dreptate, activitatea didactică, aşa cum aţi spus în expunerea motive, sau activitatea avocaţială - sunt liber-profesioniştii care sunt exceptaţi de lege - puteaţi să faceţi trimitere expres la aceste categorii, dar deja ele sunt prezentate în legislaţie ca excepţii, şi nu să permiteţi orice activitate comercială demnitarilor publici. Este greşită şi această modalitate în care aţi pus la şedinţa de azi-dimineaţă, aşa ca o surpriză, această propunere legislativă. Este surprinzătoare. În reţeta bine cunoscută, UDMR ridică mingea la fileu, PSD vine şi marchează. Este greşit total ceea ce faceţi. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. O să am o intervenţie la modul general, în sensul în care nu înţeleg de ce ne consumăm nervii o dată pe zi sau o dată pe săptămână, la Comisia juridică, cu astfel de proiecte. Ar fi bine, stimaţi colegi din majoritate, să realizaţi un singur proiect de lege, acela prin care abrogaţi toate normele acestea, toate normele de natură penală şi ceea ce mai doriţi dumneavoastră, astfel încât să creaţi societatea pe care v-o doriţi. Probabil că vizaţi reîntoarcerea la Marea Adunare Naţională şi la ceea ce se întâmpla prin august 1989. Vă mulţumesc. (Aplauze.) (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman se îndreaptă spre tribună.)

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Iau cuvântul în calitate de preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică. Noi am dat aviz favorabil şi cred că aici trebuie să fim puţin atenţi, în această retorică, pentru că ne referim la primari, la viceprimari, care ajung în situaţia de a-şi pierde mandatul, şi nu din cauza lor neapărat, ci din cauza unei legislaţii neclare, ambigue şi, la urma urmei, cred că trebuie să ne întrebăm, dacă ne uităm pe situaţii concrete, ce se întâmplă. Avem colegi care, înainte de a fi primari, au făcut agricultură, pentru că din asta au trăit cinstit ca buni români şi au plătit birurile. Pentru a-şi plăti birurile, şi-au făcut PFA-uri. Unii au apucat să lucreze pe ele, alţii nu, toţi însă, sau majoritatea, au ajuns în situaţii de decizii definitive de la ANI, deşi o mare parte dintre ei nu a apucat să lucreze pe aceste PFA-uri. Eu, ca om de administraţie, voi vota întotdeauna în sprijinul primarilor, pentru că aici, vă repet - şi aici aveţi dumneavoastră dreptate -, cred că nu aveau ce căuta senatorii şi deputaţii aici, pentru că dacă un senator sau un deputat nu ştie că are ceva ce trebuie să-şi declare, este mai complicat. În schimb, sunt colegi, medici, sunt colegi care au meserii liberale, care sunt obligaţi să lucreze pe astfel de structuri, şi dacă nu lucrează, îşi închid cabinetele, îşi închid practic toate activităţile pe care le au din profesii liberale. Eu vă rog să gândiţi raţional cu toţii, să nu amestecăm lucrurile, pentru că aici nu este vorba de hoţii sau de alte lucruri. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Domnul deputat Corneliu Olar solicită să ia cuvântul.) Au vorbit doi deputaţi de la PNL.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aş da un caz - cred că îl ştiţi cu toţii - Adrian Copilul Minune s-a trezit şi el să facă politică. Şi a candidat într-o circumscripţie, consilier local. Cred că nu avea nevoie de această funcţie. Şi s-a trezit la urmă cu un dosar pe conflict de interese, a luat şi doi ani cu suspendare. Haideţi să luăm câte un caz particular şi să-l aducem în Parlament, să gândim cu toţii ce facem cu... (Vociferări.) Cred că m-aţi înţeles şi nu trebuie să mai explic. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Deci pentru Adrian era chestia asta... Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnul Csoma Botond.

Botond Csoma Stimaţi colegi, Şi eu cred că ar trebui să abordăm raţional această chestiune. Şi amintea domnul Roman de medici, care sunt colegii noştri în Parlament şi care au avut un cabinet medical şi au avut şi un PFA. Şi profesia de medic cred că este o profesie liberală, nu? Care este raţiunea că în cazul avocaţilor şi în cazul notarilor publici, tot meserii, profesii liberale, nu există nicio incompatibilitate cu funcţia de deputat sau de senator, şi în cazul medicilor, tot o profesie liberală, există această incompatibilitate? Care este raţiunea juridică sau raţiuni de altă natură?

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. La articole? (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) La articole? Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Amendamente admise, la 3 marginal, este vorba de calitatea de deputat şi senator, care este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii şi se introduce calitatea de "comerciant, persoană fizică." Problema pe care aţi expus-o mai devreme poate fi discutată, aceea a introducerii unei noi excepţii, a medicilor, care să nu fie incompatibili cu activitatea de demnitar, parlamentar, ce doriţi, dacă dumneavoastră consideraţi că este timp pentru a-şi exercita şi profesia de medic, pentru a vedea pacienţii şi pentru a fi şi în Parlament. Dar nu aceasta este propunerea legislativă. Propunerea legislativă este de permitere a oricărei activităţi de comerciant tuturor acestor categorii - şi parlamentarilor, şi primarilor, şi prefecţilor, tuturor. Deci este inadmisibilă o asemenea propunere. Dacă se dorea, cu bună-credinţă, să se facă noi exceptări, trebuiau menţionate punctual, acolo, acele exceptări. Pentru medici nu se consideră incompatibilitate sau altele de natura aceasta. Aceasta este problema. (Vociferări.) Deci eu propun respingerea acestor amendamente.

Petru Gabriel Vlase Domnule Stelian, "Acestora" nu pot să supun.

Stelian-Cristian Ion La 1... la 6... de fapt... Vreau să fiu foarte exact aici, pentru că este o chestiune de procedură şi de fapt nu este vorba de amendamente, este vorba de ... şi am spus ceea ce era de spus... amendamentele se referă doar la mici corecturi. Nu se modifică esenţa. Mesajul a fost transmis, deja. Votaţi negativ, împotriva legii. Pe amendamente se fac nişte corelări. Dacă eliminăm amendamentele acestea, este greşit din punctul de vedere al tehnicii legislative. Dar esenţa aţi înţeles-o.

Petru Gabriel Vlase Deci nu mai supuneţi amendamente? Mulţumesc. Domnul Drulă.

Cătălin Drulă 4 marginal - se elimină incompatibilitatea dintre calitatea de membru al Guvernului şi calitatea de comerciant, persoană fizică. Deci poţi să fii şi ministru şi să ai şi PFA. Eu nu înţeleg cum poate funcţiona lucrul acesta. Adică te duci la muncă, eşti ministrul transporturilor, al sănătăţii, după care mai şi lucrezi un pic pe PFA, mai facturezi ceva, te mai întorci şi să fii ministru... E ridicol! Deci vă propun să supuneţi votului amendamentul admis de la poziţia 4 marginal din raport, cel menţionat. (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Procedură, domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Colegul nostru Ion Stelian şi-a dat seama şi imediat a corectat. Noi, în această fază, putem lua în discuţie doar supunerea votului pentru amendamentele respinse sau pentru cele admise. Dacă s-ar supune votului amendamentul admis şi nu ar trece, ar însemna că este varianta din textul de lege, adică o variantă mai puţin corectă, din punct de vedere legislativ. Atâta tot. Ca atare, eliminarea unor alineate din proiectul de lege, din moment ce nu există în raport o astfel de solicitare, de eliminare, respinsă, nu se poate face. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Am o cerere din partea unui grup, trebuie să o supun votului. Amendamentul admis de la nr. crt. 4, vă rog, votaţi. (Vociferări.) Amendamentul admis, da! Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Mulţumesc. Poziţia 20... PL-x 466... Domnule Seidler, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte, Nu vreau să iau cuvântul pe ordinea de zi, pe PL-x-ul menţionat, ci pe o chestiune strict administrativă care priveşte funcţionarea Camerei Deputaţilor. Există, de ieri, depusă o cerere de către câteva persoane, de a asista la lucrările plenului. E vorba despre câţiva militari în rezervă şi în retragere, conduşi de domnul Gropan. Un grup de până în 10 persoane. Astăzi de dimineaţă, la ora 8,30, li s-a comunicat că nu pot participa la lucrările plenului, de la balcon, pentru că balcoanele sunt deja ocupate. Vă rog să vă uitaţi sus, cât de ocupate sunt balcoanele. Şi să vedem cum minţim oamenii şi le interzicem inclusiv să asiste la lucrările Camerei Deputaţilor, deşi e un drept constituţional. Cum se poate totuşi aşa ceva, să minţim cu neruşinare? Nimeni nu este la balcon. Şi li se răspunde că sunt pline balcoanele. Şi nu e prima dată. (Vociferări.) O să fie mai încolo, da? Dar acum domnii sunt jos, la S2.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Rumoare.)