16 aprilie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat (PL-x 53/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Comisii? Comisia pentru învăţământ. Doamna Şotcan?

Theodora Şotcan Mulţumesc, domnule preşedinte. În baza prevederilor art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa PL-x 53 din 26 februarie 2018, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au primit spre dezbatere, în procedură de urgenţă, în fond, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut proiectul de lege, în şedinţa din data de 4 aprilie 2018. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 26 de membri ai comisiei. În baza prevederilor art. 54 şi art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat domnul ministru secretar de stat Petru Andea. În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea propunerii legislative, cu amendamente admise şi respinse. De asemenea, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 20 martie 2018. În urma dezbaterilor Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, aceasta a propus, cu majoritate de voturi, două abţineri, adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele admise. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Iar Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 21 februarie 2018. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele admise şi respinse din anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale, doamna Cherecheş Florica.

Florica Cherecheş Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Este al doilea Program-pilot de acordare a unui supliment alimentar pentru 50 de unităţi şcolare, pe care îl votăm în acest Parlament, după cel implementat anul şcolar trecut. Şi mă întreb: de câte ori şi în câţi ani vom fi nevoiţi să aprobăm un alt program-pilot, pe încă 50 de unităţi şcolare, până când vom înţelege că este nevoie să-l generalizăm? Culmea este că acest program-pilot se duce pe aproape aceleaşi 50 de unităţi şcolare, astfel încât o mulţime de alte unităţi, mii de alte unităţi şcolare sunt discriminate. Nu ştiu ce ar trebui să se întâmple pentru ca acest program să fie generalizat. Nevoia este evidentă. Programul "Cornul şi laptele" trebuie înlocuit cu o masă la şcoală, fie cu o masă caldă, fie cu un pachet alimentar, în funcţie de posibilităţi. Şi aş vrea să vă amintesc că, încă din 2013, Partidul Naţional Liberal a avut o iniţiativă prin care introducea masa caldă la şcoală sau echivalentul acesteia, alături de Programul "Şcoală după şcoală" sau "After School". Pentru că este nevoie să luăm măsuri concrete pentru a reduce abandonul şcolar, de la 18,5%, cât este acum, până la 11%, ţinta asumată pentru 2020. Prezentul proiect de fapt arată neputinţa Ministerului Educaţiei Naţionale, care nu s-a implicat suficient în implementarea programului, anul trecut. Guvernul a rezolvat problema în stil caracteristic, emiţând o nouă ordonanţă de Guvern, de a cărei implementare trebuie să se ocupe exclusiv autorităţile locale, fără ca acestea să fie sprijinite, prin alocare bugetară. Bineînţeles că atunci apar dificultăţi în implementare, ceea ce duce la un cerc vicios care nu se mai poate opri. Ne dorim să ştim ce anume s-a întâmplat şi ce măsuri s-au luat de anul trecut până acum, în funcţie de observaţiile care au fost făcute anul trecut. Ni se spune în expunerea de motive că este un program foarte bun, că a crescut frecvenţa la cursuri, că a crescut siguranţa elevilor în unităţile şcolare, că a scăzut migraţia de la şcolile de la ţară spre cele din oraş. Cu toate acestea, nu se face generalizarea. Partidul Naţional Liberal susţine generalizarea acestui program, de anul viitor şcolar. Şi va susţine, bineînţeles, şi va vota pentru acest proiect. Dar aşteptăm să mergem cu mai mult de 50 de unităţi şcolare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, este o mare problemă cu acest proiect-pilot, care şi anul trecut a produs probleme, şi anul acesta suntem în reluare. Lipsa de interes şi profesionalism a decidenţilor politici rămâne principala cauză a ineficienţei aplicării legislaţiei în vigoare, Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind acordarea unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din aceste 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Şi vedem că nu va putea să-şi producă efectele juridice în conformitate cu aşteptările societăţii civile, din lipsa unei finanţări imediate, corelate cu anul şcolar 2018-2019. Stimaţi colegi, să ştiţi că acest program funcţionează doar pentru un an şcolar. Mai sunt două luni de şcoală şi nu este funcţional în totalitate. Multe şcoli sunt doar la nivelul de licitaţii şi Legea achiziţiilor împiedică acest demers. În judeţul Bistriţa-Năsăud, în Şcoala "Tiha Bârgăului", care este în cadrul acestor 50 de şcoli-pilot, nu este funcţional acest proiect. Copiii nu au primit nimic, niciun pachet alimentar pe care şi-l doreau. Am luat legătura cu cei de acolo. Doar după 23 aprilie va fi deblocată situaţia, dar nu este foarte sigur. Programul-pilot care prevedea un suport alimentar pentru aceste 50 de şcoli nu va funcţiona nici anul acesta aşa cum merită copiii noştri. Am propus schimbarea perioadei de implementare, din an şcolar în an financiar, în cadrul Comisiei pentru învăţământ, şi a fost refuzat. Deci, din nou, după două luni de funcţionare, banii vor fi returnaţi, din lipsă de competenţă şi de bună-credinţă. La "Tiha Bârgăului", aşa cum am spus, elevii nu au primit şi nu primesc niciun fel de suport alimentar. Achiziţiile se vor finaliza foarte târziu. Şi sunt multe cazuri în ţară. Drepturile copilului nu contează în România. Aşa că, stimaţi colegi, USR - Uniunea Salvaţi România -, pentru anul viitor susţine naţionalizarea acestui program. Iar acum USR se va abţine de la vot. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Bineînţeles că noi o să susţinem orice fel de proiect care aduce o masă unor copilaşi. Chiar dacă este un proiect-pilot, mulţi copii din România se bucură de această masă şi poate pentru mulţi este singura masă din acea zi. În acelaşi timp, doamna deputat Iurişniţi, de la Bistriţa, are dreptate. Proiectul nu este funcţional. Nici celelalte. Licitaţia s-a întârziat până la sfârşitul lunii martie, cred că s-a încheiat licitaţia pentru celălalt program, "Mărul şi cornul" sau "Cornul şi laptele". Noi avem nevoie să susţinem aceşti copilaşi. Ar mai trebui să-i susţinem şi la alocaţie. 84 de lei sunt foarte puţini, când ne gândim că dumneavoastră vreţi să daţi deţinuţilor între 5 şi 8 euro. Haideţi să ne gândim la viitorul copiilor noştri şi să implementăm aceste proiecte într-adevăr, nu doar să le aducem în faţa plenului, să le votăm şi să nu-şi producă efectele. Nu are rost să facem o propunere legislativă care să nu fie funcţională. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Subiectul de astăzi este un subiect controversat. S-a discutat foarte mult în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, de nenumărate ori, de-a lungul anilor, am discutat despre proiecte asemănătoare, dar este foarte clar că avem nevoie de asemenea proiecte. Este foarte clar că există vinovaţi şi există vină, dar eu consider că nu numai Ministerul Educaţiei Naţionale trebuia să facă ceea ce s-a spus aici, ci şi administraţia locală. Cum vă puteţi explica dumneavoastră că am avut de-a face cu 50 de instituţii şcolare în care puteam aplica acest program, şi aproximativ 30 sunt cele care au aplicat programul? Deci, iată că nici măcar n-au putut fi cheltuiţi banii, nici măcar nu a fost realizat proiectul pe cele 50 de unităţi şcolare, ci pe mult mai puţine astfel de unităţi. De aceea, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale consideră că este un proiect bun, un proiect care trebuie să continue, chiar dacă deocamdată ne raportăm la 50 de unităţi şcolare, şi sperăm şi noi, la fel ca şi colegii noştri de la Partidul Naţional Liberal, că vom putea generaliza în viitorul apropiat acest proiect. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Intervenţii la anexe? Nu. Vot final.