6 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 11/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; în procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Comisia pentru învăţământ? Doamna Gavrilă.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Ne aflăm în faţa unui moment extrem de important, deşi este doar prima Cameră sesizată. Dar faptul că discutăm despre învăţământul dual, acest aspect deschide perspective extrem de importante pentru momentul selecţiei şi al opţiunii pe care tinerii îl fac pe traseul lor educaţional. E vorba de absolvirea clasei a 8-a, alegerea traseului postgimnazial spre învăţământul profesional, spre învăţământul tehnic, organizate toate în sistem dual. În faţa Comisiei pentru învăţământ s-a aflat raportul - şi a fost avizat - asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă. Este vorba de PL-x 11 din februarie 2017, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale. Proiectul de lege aflat în faţa noastră are în vedere instituirea unor măsuri privind accesul la o gamă variată de oportunităţi de formare profesională pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, organizarea de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică, cu efective mai mici de elevi. Dar important este de precizat că parteneriatul cu agenţii, cu operatorii economici este foarte bine statuat, cu contracte de parteneriate semnate şi cu asumarea unor responsabilităţi în monitorizarea stagiilor de practică ale elevilor. De asemenea, se autorizează, se acreditează operatorii economici implicaţi în formarea profesională, textul de lege stabileşte condiţiile de ocupare a posturilor didactice. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73. La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi. S-a avizat, în unanimitate, acest proiect. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Există însă amendamente admise şi respinse pe care, domnule preşedinte, vă rugăm să le supuneţi atenţiei plenului. Încă o dată subliniez importanţa majoră în pregătirea absolvenţilor de gimnaziu prin învăţământul dual, care poate fi profesional sau tehnologic, o stabilire de comun acord a acestui curriculum, alături de operatorii economici, existenţa unor burse profesionale, existenţa unor stagii de practică şi a unui tutore de practică, toate foarte bine organizate, şi o altă oportunitate de încadrare pe piaţa muncii a absolvenţilor acestui tip de învăţământ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă preşedinte. Grupurile parlamentare? În ordine. În ordinea înscrierii. Domnul Oros? Nu? Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cred că suntem în faţa unui proiect de lege foarte, foarte bun şi util, apărut însă, din nefericire, cu întârziere. Grupul PMP va susţine acest proiect de lege, pentru că li se dă posibilitatea copiilor de 14-15 ani, după ce termină clasa a 8-a, să meargă spre meserii care sunt căutate, spre meserii care să le asigure posibilitatea să trăiască din ele, în timpul vieţii lor. Astfel, şi agenţii economici cu potenţial, cu vocaţie au cum să-şi selecteze din vreme viitorii angajaţi, prin burse, prin susţinere economică şi mai ales prin practică. Este un proiect de lege pe care eu îl susţin cu mare plăcere. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ganţ.

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Vreau să salut, în numele Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, această iniţiativă şi să vă spun de la bun început că grupul nostru parlamentar va vota în favoarea adoptării proiectului respectiv. S-a spus aici că discutăm despre învăţământ dual. Acuma, sigur că putem să facem o asemenea afirmaţie, prin abuz de limbaj. Corect ar fi să vorbim despre învăţământ profesional cu caracter dual. Pentru că sistemul de învăţământ dual a fost inventat în Germania şi în Austria şi presupune formare la nivelul întreprinderilor şi al unor camere de comerţ şi industrie, respectiv a unor camere de meşteşugari care, din păcate, în România nu există. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Camerelor meşteşugarilor, care să ateste aceste calităţi profesionale ale absolvenţilor, e îngropat undeva, în Comisia pentru industrii şi servicii, de ani de zile, de vreo 10. Şi, din păcate, deşi e un proiect foarte bun, nu a fost încă resuscitat. Dar n-am abandonat această speranţă. În ceea ce priveşte actualul proiect. E un lucru foarte bun că în sfârşit statul, prin Ministerul Educaţiei, reacţionează la iniţiativele care au avut loc deja, cu ani în urmă, la Braşov, la Timişoara, la Cluj, la Sibiu şi în alte părţi, acolo unde preponderent investitori germani şi austrieci au creat sute de locuri de muncă, investiţii care au o mare contribuţie la produsul intern brut al României. Aceste iniţiative au fost generate de o necesitate acută de forţă de muncă calificată, inexistentă pe piaţa forţei de muncă la momentul respectiv, în acele regiuni. Este o şansă deosebită pentru acei tineri care doresc să urmeze acest drum în viaţă, să se pregătească teoretic în sistemul de stat, dar care să facă practică şi să înveţe meseria pe maşini şi utilaje de ultimă generaţie, care se folosesc astăzi în Europa şi în lume, pentru a produce cele mai noi maşini, cele mai noi autoturisme ş.a.m.d., care se produc în ţara noastră. Nu există astăzi niciun autoturism de producţie germană care să nu aibă componente produse în România. Şi asta trebuie să pricepem atunci când vorbim cu multă nonşalanţă despre investitorii străini şi autohtoni. Pe piaţa comună europeană suntem toţi producători europeni şi contribuim împreună la realizarea acestor produse vandabile pe plan mondial. Închei spunând încă o dată: e foarte bine că statul a reacţionat. Sper ca Senatul, în calitate de Cameră decizională, să aprobe proiectul şi realmente să trecem pe scară largă la implementarea acestui învăţământ cu un oarecare caracter dual. Vă mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Doamna Cherecheş.

Florica Cherecheş Vă mulţumesc. Partidul Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Este un proiect pe care l-am susţinut în ultimii ani şi sperăm doar să nu aibă aceeaşi soartă cu Ordonanţa nr. 94/2014, pe care în urmă cu 2 ani o adoptam aici, în Camera Deputaţilor, cu amendamentele însuşite din partea Comisiei pentru învăţământ. Pentru că în acest moment avem un vid legislativ. Deocamdată în România nu avem definit învăţământul profesional în sistem dual decât prin aceste ordonanţe care au prevederi care se cam bat cap în cap. Acest învăţământ este extraordinar de important într-o Românie în care tinerii sunt debusolaţi, nu beneficiază de suficientă orientare în carieră, fac alegeri greşite şi, din păcate, nu sunt ajutaţi şi învăţământul profesional nu este deloc promovat, în sensul că oferă posibilitatea angajării tinerilor, atunci când ei termină şcoala. Avem peste 700.000 de tineri care nu ştim pe unde sunt, pierduţi, în ultimii ani, şi o bună parte dintre ei, probabil, ar putea deja să aibă un loc de muncă dacă i-am fi orientat cum trebuie. Susţinem acest proiect de lege. Susţinem necesitatea promovării parteneriatului între operatorii economici şi unităţile şcolare şi administraţiile publice. Şi cred că deja avem suficiente lecţii pe care le putem învăţa din experienţele care s-au dezvoltat, în primul rând, în Braşov, dar şi în Oradea, de unde provin, şi în alte localităţi din ţară, şi care vedem că au şansa de a scădea abandonul şcolar şi de a creşte gradul de angajabilitate a tinerilor. Pentru că asta ne dorim, să corelăm oferta şcolară cu nevoile pieţei muncii. Am să iau cuvântul şi mai departe, pe amendamente. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna deputat Bran.

Ioana Bran Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Acesta este momentul când putem contribui cu toţii la operaţionalizarea învăţământului dual în România. După cum ştiţi, învăţământul dual presupune formarea elevilor, atât în şcoală, cât şi în câmpul muncii. Ani la rând s-a vorbit, inclusiv în Parlament, despre nevoia de a educa elevii într-o formă cât mai practică posibil, de a promova din şcoală direct într-un loc de muncă, fără luni de căutare, şi, nu în ultimul rând, despre nevoia de a-i determina pe tineri să creadă în capacitatea şcolii de a le asigura o meserie şi o viaţă mai bună. Învăţământul dual este unul dintre răspunsurile la aceste aşteptări ale tinerilor, ale părinţilor lor, dar şi ale pieţei muncii din România. Această curriculă combinată pune în contact direct elevii cu angajatorii şi cu cerinţele practice ale meseriei pe care au ales-o. Prin urmare, avem nevoie de cât mai multe şcoli profesionale cu astfel de programe, care să ţină cont de dinamica nevoilor României. Doamnelor şi domnilor deputaţi, O piaţă a muncii de calitate este condiţia unei economii atractive şi competitive, la baza căreia stă educaţia, dar educaţia aplicată. Grupul parlamentar al PSD susţine acest proiect legislativ, pentru că avem nevoie de tineri bine pregătiţi, educaţi şi care să-şi găsească un loc de muncă aici, în România. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă mai sunt inter...? Domnul deputat de la ALDE, domnul Anton.

Anton Anton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor, De la bun început vreau să vă spun că mă bucur că am ajuns să votăm acest proiect de lege. Eu sper ca până la urmă să se şi concretizeze. Şi mă bucur pentru un singur motiv: noi prea am standardizat învăţământul şi am încercat să-l băgăm în nişte cutiuţe şi câteva cutiuţe, fără să ne gândim la faptul că viaţa este complexă şi extrem de diversă. Şi acesta este un proiect care vine în sprijinul acestei idei. Nu vreau să insist asupra faptului, prezentat foarte frumos de domnul deputat Ganţ, că noi avem tot felul de experienţe pe care le-am făcut aici, în ţară, legate de învăţământul dual. Cred că proiectul acesta se poate îmbunătăţi, dar sigur e nevoie de el, ca să avem o bază de plecare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Mai sunt intervenţii de ordin general? Nu. Înţeleg că... doamnă preşedinte, aveţi o menţiune de făcut.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. O să rog, la stenogramă, să se consemneze o completare şi o corecţie. Dintr-o eroare materială, apare la anexă, la nr. crt. 10, punctul 3 din textul Comisiei, art. 1, pct. 6, alin. (5) al art. 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Absolvenţii învăţământului profesional pot continua studiile în ciclul superior al învăţământului liceal, în condiţiile stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale". Eliminăm deci sintagma "în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi", pentru că un text de lege nu se poate aplica retroactiv. Şi, de altfel, până va putea produce efecte acest tip de învăţământ va mai dura. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Avem 4 amendamente respinse şi 32 admise. Vă rog, dacă până la primul amendament respins sunt obiecţii? Dacă nu, sunt adoptate. Dacă la primul amendament admis susţine cineva? La respinse? Vă rog, doamnă Cherecheş.

Florica Cherecheş Primul amendament respins este la art. 32 alin. (5). Şi propunerea mea este: "Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unităţile de învăţământ profesional în sistem dual beneficiază de facilităţi la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale". Practic, înlocuim sintagma "pot beneficia" cu "beneficiază", având în vedere că în cârca operatorilor economici se pun o mulţime de sarcini care presupun costuri şi având în vedere că noi nu obligăm şi nu spunem specific care sunt acele prevederi legale. Dacă se va impune o modificare a Codului fiscal, aceasta se va face. Dar potrivit prevederilor legale, operatorii economici beneficiază de facilităţi. Vă rog frumos să susţineţi acest amendament.

Petru Gabriel Vlase Da. Mulţumesc. Vot. 86 de voturi pentru, 77 împotrivă. (Aplauze.)

Florica Cherecheş Am vrut doar să vin să vă mulţumesc, pentru că aţi înţeles şi susţineţi acest amendament important. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase La nr. crt. 2. Dacă susţine cineva? Nu. La nr. crt. 3. Dacă susţine cineva? Nu. La nr. crt. 4. Dacă susţine cineva? Mulţumesc. Legea merge la votul final.