21 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PL-x 372/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile; în procedură de urgenţă. Comisia pentru sănătate? Domnul Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte. Senatul a respins această iniţiativă legislativă. Am avut în vedere avizul Consiliului Legislativ. Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 458 privind calitatea apei potabile, în scopul transpunerii Directivei 1787/2015 a Comisiei şi a Directivei 98/83 a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie vă propune, cu unanimitate de voturi, respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458 din 2002 privind calitatea apei potabile, întrucât prevederile acestuia au fost preluate în Ordonanţa nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Acest proiect de lege este respins pentru faptul că nu asigură chiar o corelare a transpunerii directivei europene. Dacă acolo se vorbea de întreaga cantitate de apă potabilă, indiferent de distribuitor sau producător, în acest proiect de lege lucrurile nu erau acoperite. În plus, la Comisia pentru sănătate este deja Ordonanţa nr. 22, adoptată, care transpune cu exactitate această directivă europeană. Aşa că este firesc să respingem acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu sunt.