30 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 144/2014). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. Iniţiatori? Comisia pentru administraţie?

Răzvan-Ion Ursu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din 25 februarie 2015, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, s-a hotărât retrimiterea Proiectului de Lege nr. 144/2014, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. La întocmirea prezentului raport suplimentar, Comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; şi punctul de vedere favorabil al Guvernului. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, în sensul stabilirii amplasamentelor mijloacelor de publicitate pe zone şi categorii, a spaţiilor în care publicitatea poate fi interzisă, precum şi a modalităţii de achiziţie publică a spaţiilor publicitare. Comisia a examinat proiectul de lege în şedinţa din 9 mai 2017. La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 25 de membri ai comisiei. În urma examinării inţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr.1 şi cu amendamentele respinse prezentate în Anexa nr. 2. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Ursu. A, nu mai e nevoie... Domnul Stelian.

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc. După analizarea foarte atentă a tuturor amendamentelor - sunt 39 de amendamente admise în Comisia pentru administraţie publică - am considerat că, deşi a fost o propunere corectă iniţial, şi a trecut într-o variantă acceptabilă la Senat, această variantă, astfel cum fost înfăţişată după admiterea amendamentelor este inacceptabilă şi nu vom susţine, în această formă, această propunere de lege. De fapt, ce se va întâmpla pe viitor, ca urmare a adoptării acestei propuneri legislative? Vor prolifera pur şi simplu mijloacele sau se vor înmulţi în mod nejustificat mijloacele de publicitate stradală, pentru că se relaxează foarte mult această activitate: se permite amplasarea mai multor mijloace, îndesirea acestora; se înlătură sau se diminuează substanţial unele sancţiuni, unele amenzi; se permit bannerele stradale care traversează străzile dintr-un capăt în altul, pe care am fi dorit să le eliminăm prin amendamentele propuse, astfel încât, per total, legea nu este un plus şi vom vota împotrivă. Considerăm că beneficiul legii este mai mult în patrimoniul firmelor de publicitate stradală, a firmelor de panotaj stradal, care se vor bucura de această lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Stimaţi colegi, Domnule preşedinte de şedinţă, Având în vedere aspectele prezentate de colegul meu, aş dori să vă solicit retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege, cu termen de două săptămâni. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vă rog să votaţi. Noroc de la abţinerea aceea... Da. Îmi pare rău, domnule Drulă! Având în vedere entuziasmul pentru această lege şi având aproape 100 de amendamente, solicit comisiei să propună timpul de dezbatere. Membrii comisiei? Domnule Ursu, propuneţi timpul de dezbatere.

Răzvan-Ion Ursu Propunem un timp de dezbatere de 10 minute.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot. 93 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă. Începem. Mergem câte 10, dacă sunteţi de acord? De la 1 la 10, intervenţii, pe ambele anexe? Da? Domnul Stelian.

Stelian-Cristian Ion Aş dori să punem în discuţie amendamentul de la numărul curent 7. Este vorba de art. 5 alin. (2).

Petru Gabriel Vlase 7 admis?

Stelian-Cristian Ion 7 admis, da.

Petru Gabriel Vlase Da.

Stelian-Cristian Ion ... propunând eliminarea acestui amendament... Acest amendament nu face decât să scurteze timpul necesar pentru desfiinţarea construcţiei. Important este că un astfel de amendament nu este justificat şi considerăm că trebuie eliminat, trebuie supusă la vot eliminarea.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Vot pentru amendament admis. Cu 81 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 3 abţineri rămâne forma iniţială. Până la 10 dacă mai sunt? De la 10 la 20? Domnul Stelian.

Stelian-Cristian Ion Tot la amendamente admise, numărul curent 19 - este vorba de art. 13 alin. (4), prin care se măreşte de la 30 de zile la 60 de zile termenul în care primarul să dispună, să ceară proprietarului desfiinţarea construcţiei. Această mărire, de la 30 de zile la 60 de zile, este nejustificată, pentru că în 30 de zile primarul poate sesiza şi poate dispune desfiinţarea construcţiei. Nu trebuie dusă la îndeplinire în 30 de zile, trebuie doar ca primarul să dispună această măsură; şi o poate face într-un termen mai scurt de 30 de zile. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru amendament admis. Cu 87 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, două abţineri amendamentul a rămas. De la 20 la 30? De la 30 la 40? De la 40 la 53, ultimul? Mulţumesc. Cu amendamentele admise şi respinse din raport, legea merge la votul final.