19 septembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari (Pl-x 212/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Domnule Buican, dacă doriţi...? Numai dacă doriţi. Continuăm lucrările. S-au înregistrat un număr de 95 de colegi până acum. Programul de lucru: până la ora 11,30 dezbateri; pauză până la ora 12,00; vot final la ora 12,00; şedinţă de Birou permanent la Camera Deputaţilor la ora 12,00. Începem cu punctul 12. 12. Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari. Vă rog. Domnul Călin, Comisia pentru administraţie.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a Propunerii legislative privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi punctul de vedere favorabil al Guvernului. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Propunerii legislative privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Giugea.

Nicolae Giugea Domnule preşedinte, Partidul Naţional Liberal susţine acest proiect de lege, întrucât se face dreptate celor din comuna Brădeşti. Într-adevăr, ţinând cont că există un neam acolo, care se numeşte Răcăreanu, inclusiv primarul se numeşte Răcăreanu, nici Răcăreanu de Sus, nici Răcăreanu de Jos. Se face dreptate, se revine la memoria strămoşilor, comuna s-a numit Răcari...

Petru Gabriel Vlase Înţeleg că avem un consens...

Nicolae Giugea Susţinem acest proiect.

Petru Gabriel Vlase ...consens general. Alte intervenţii? Dezbateri generale, domnule preşedinte. Am trecut de iniţiatori... Am greşit. Reclamaţie la Comisia de abuzuri...

Ion Călin Domnule preşedinte, Noi aici promovăm multă toleranţă şi aşa ne stă bine! Stimaţi colegi, Sunt unul dintre iniţiatorii acestei propuneri legislative şi, aşa cum spunea domnul deputat Giugea, se face dreptate sau se repară o nedreptate pentru că la împărţirea administrativ-teritorială din 1968 cineva care a avut condeiul în mână... în Dolj mai este un Răcarii de Sus, un sat component sau o localitate componentă a oraşului Filiaşi. Şi cel care a împărţit atunci şi a mai văzut un Răcari a zis: "Măi, cum se poate, alt Răcari la Brădeşti?! Hai să-i zicem «de Jos»!". Şi au pus un "de Jos" la această chestiune. Dar în istorie, această localitate, acest sat a fost cunoscut doar cu denumirea de Răcari. I s-a făcut o mare nedreptate. Vreau să vă spun că am fost de mai multe ori la întâlniri cu oamenii din Răcarii de Jos şi eram cu toţi parlamentarii de Dolj şi ne rugau insistent: "De ce să fim noi Răcarii de Jos, dacă niciodată n-am fost?". Dacă comuniştii au greşit şi ne-au zis "de Jos", reparaţi nedreptatea. Aşa că vă rog şi eu să votaţi astăzi la votul final. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu mai sunt. La vot final.