13 iunie 2018 – Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie.

Petru Gabriel Vlase La primul punct al ordinii de zi avem Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. Dacă aveţi obiecţii de ordin general. Nu. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Am încheiat dezbaterile. Vă supun votului proiectul de hotărâre în ansamblul său. Vot. 267 pentru, 3 împotrivă, două abţineri. Adoptat.