21 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.28 alin.(3) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art.90 alin.(3) din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative (PL-x 360/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 16. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative. Comisia pentru muncă? Domnul Stativă.

Irinel Ioan Stativă Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative. Proiectul de lege are ca obiect modificarea unor prevederi din cele două acte normative ce reglementează fondurile de pensii private, obligatorii şi facultative, în scopul clarificării aspectelor referitoare la postarea garanţiilor în cazul tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate şi utilizate doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiţiei şi facilitează gestionarea eficientă a portofoliului. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 octombrie 2017. Face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.