15 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Investiţia în Tinerii Europei COM (2016) 940 (PH CD 40/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Investiţia în Tinerii Europei - COM 2016. Din partea Comisiei pentru afaceri europene? Domnul ministru Tîlvăr Angel.

Angel Tîlvăr Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Raportul privind Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaţilor, redactat în baza opiniei Comisiei pentru afaceri europene, privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Investiţia în Tinerii Europei - COM (2016) 940. Comisia pentru afaceri europene şi-a întemeiat opinia pe: proiectul de opinie transmis de Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport; proiectul de opinie transmis de Comisia pentru muncă şi protecţie socială; proiectul de opinie transmis de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe; fişa de informare elaborată de Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor; şi analiza realizată de secretariatul Comisiei pentru afaceri europene. Astfel, Comisia pentru afaceri europene recomandă Comisiei Europene să acţioneze pentru înlăturarea barierelor administrative din calea manifestării spiritului de iniţiativă şi a formării capacităţii antreprenoriale a tinerilor. Recomandă Comisiei Europene identificarea riguroasă a cauzelor şomajului în rândul tinerilor, în special diferenţierea cauzelor de natură structurală, de cele specifice tineretului. Se raliază opiniei conform căreia ameliorarea procesului de predare reprezintă un factor-cheie pentru îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi a investiţiei în tineri şi subliniază importanţa actualizării pedagogiei, corespunzător societăţii cunoaşterii şi mediului digital. Recomandă Comisiei Europene instituirea unor cadre comune la nivelul Uniunii Europene pentru cuplarea sistemului educaţional cu piaţa muncii. Recomandă Comisiei Europene stabilirea unei modalităţi voluntare, armonizate, la nivelul Uniunii, privind implicarea sectorului de afaceri în pregătirea forţei de muncă, ca parte a cadrului de calitate pentru stagii de ucenicie. Opinia a fost supusă dezbaterii în şedinţa Comisiei pentru afaceri europene din data de 9 mai 2017, în prezenţa a 16 dintre cei 21 de membri, fiind adoptată în unanimitate. Astfel, domnule preşedinte, supunem aprobării plenului opinia, în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnişoară Mareş, doriţi să luaţi cuvântul? La dezbateri generale, da?

Mara Mareş Da.

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Mara Mareş PNL va vota pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre care consideră oportună investiţia în tineri. Investiţia în tineri pune bazele unei societăţi echitabile, deschise şi democratice, unei mobilităţi şi incluziuni sociale, precum şi unei creşteri economice şi unei ocupări durabile a forţei de muncă. Investind în tineri, oferindu-le noi oportunităţi şi ajutându-i să le valorifice, creându-le tinerilor condiţii pentru a beneficia de cele mai bun start în viaţă, prin investiţii în cunoaştere, competenţă şi experienţă, îi ajutăm să-şi găsească un prim loc de muncă sau să se formeze pentru a-l obţine şi le oferim posibilitatea de a-şi face vocea auzită. Într-o societate deschisă şi democratică este esenţial ca, încă din tinereţe, persoanele să-şi asume responsabilităţi în calitate de cetăţeni activi, aceasta presupunând ca tinerii să aibă posibilitatea de a participa şi de a se face auziţi. Pentru a fi activi în societate, tinerii trebuie să simtă că ceea ce fac contează şi că pot influenţa deciziile care sunt importante pentru ei. În cooperare cu statele membre şi cu părţile interesate, Comisia Europeană sprijină punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret. Aceasta are două obiective principale: să ofere oportunităţi mai multe şi mai echitabile pentru tineri în domeniul educaţiei şi pe piaţa locurilor de muncă, precum şi să încurajeze tinerii să participe activ la viaţa societăţii. O componentă esenţială a strategiei este cea consultativă, participativă. Datorită dialogului structurat, 170.000 de tineri din întreaga Europă au fost mobilizaţi pentru ca factorii de decizie politică să le asculte opiniile cu privire la politicile importante pentru ei. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Mînzatu.

Roxana Mînzatu Mulţumesc, domnule preşedinte. Desigur şi Grupul PSD va vota acest proiect de hotărâre. În Uniunea Europeană există un principiu foarte important, acela al subsidiarităţii, aducerea deciziei cât mai aproape de comunităţile locale, de cetăţeni. Cred că este important când Guvernul oricărei ţări înţelege, dincolo de politici, să ia şi măsuri concrete în sprijinul investiţiei în tineri. Suntem la 5-6 luni de când Guvernul PSD a preluat guvernarea şi deja putem să exemplificăm măsuri concrete luate în sprijinul tinerilor: nu doar Programul "Start-up Nation România", pe care l-am aprobat recent, prin care subvenţionăm pornirea de afaceri inclusiv de absolvenţii care au încheiat studiile după anul 2012, dar avem pe rol şi proiectul care înseamnă măsuri de sprijin pentru angajatorii care califică tinerii la locul de muncă prin ucenicie, prin stagiatură, creştem semnificativ subvenţiile pentru aceşti angajatori, încurajând astfel integrarea tinerilor pe piaţa muncii. Recent am adoptat legislaţia cu privire la învăţământul dual. La Braşov, în colegiul din care provin, învăţământul dual dă rezultate spectaculoase. Parteneriatul dintre mediul privat şi colegiile tehnice asigură tinerilor şansa de a fi angajaţi în meseria în care s-au calificat în proporţie de 95%, astfel încât, iată, vorbim de măsuri concrete, dincolo de o politică pe care, desigur, trebuie să o încurajăm, fiecare din poziţia şi din instituţia în care activăm. Vă mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Domnul Barna.

Ilie Dan Barna Şi Uniunea Salvaţi România va vota pentru, în această situaţie. Este unul dintre domeniile în care există unanimitate. Aşa a fost şi în cadrul comisiei, şi este normal să fie aşa, pentru că, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în alegeri, tinerii au fost printre grupurile care au participat într-o destul de mică măsură, şi asta pentru că şi la nivel european, şi la nivelul statelor - şi din nefericire România nu face excepţie - mesajele pe care noi, cei din clasa politică, am reuşit să le dăm tinerilor, au fost destul de sărace. Aceasta este o iniţiativă importantă, care încearcă să repare această neglijenţă pe care societatea matură a avut-o faţă de clasa tinerilor şi chiar sper ca dincolo de această declaraţie de la nivel european, să reuşim şi cu măsuri suplimentare, dincolo de acest "Start-up Nation", care a fost menţionat. USR va vota, după cum am spus, pentru această iniţiativă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.