6 decembrie 2017 – Aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru.

Petru Gabriel Vlase Domnul Munteanu.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Haideţi să ne întoarcem la prima etapă. Vă rog să supuneţi votului plenului ordinea de zi şi programul de lucru, pentru că nu au fost supuse. Şi vă rog să le supuneţi, ca să nu tot ieşim pe proceduri; dacă aceasta e ordinea de zi votată, s-a încheiat.

Petru Gabriel Vlase Sigur. (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită dreptul la replică.) Am o solicitare de la un grup. Supun votului ordinea de zi şi programul de lucru, care au fost distribuite, cu aprobarea, votul trecut, pentru prelungirea programului de lucru cu timpul care s-a pierdut - 70 de minute. Vă rog, vot. 135 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, două abţineri. Ordinea de zi şi programul de lucru au fost aprobate. E vina mea, pentru că eu am crezut că dau cuvântul înaintea programului, în spiritul discuţiei în care începuse şedinţa. Dacă în timpul acelor discuţii, unii vorbeau despre ziua de astăzi şi alţii au început să facă politică, ca în Parlament, e vina mea. Îmi cer scuze. Altădată am să ştiu. Domnul Cupşa, un drept la replică scurt, după care vom intra în ordinea de zi.

Ioan Cupşa Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Sigur, era obligatoriu să revin la acest microfon, pentru că s-a invocat că textele regulamentare de care noi ne-am folosit întemeindu-ne cererile pe care le-am făcut anterior ar fi unele desuete, care nu se mai regăsesc în Regulament. Fals! Regulamentul Camerei conţine, la aceleaşi alineate, ale aceluiaşi articol, prevederile despre care... (Vociferări.) ... prevederile despre care (Vociferări.) ... dacă îmi permiteţi să vorbesc...

Petru Gabriel Vlase Vă rog, nu...

Ioan Cupşa Deci nu doresc să trag de timp, dar dacă mă întrerupeţi, e firesc, se va prelungi perioada în care eu voi abuza de acest microfon. O să dau citire, în forma actuală, cea care este urcată pe site-ul Camerei Deputaţilor, textelor regulamentare de care noi ne-am folosit. Art. 186 alin. (4): "Preşedintele Camerei - atenţie, doar preşedintele Camerei! - nu va lua în considerare moţiunile simple...". De asemenea, ne-am folosit de art. 188: preşedintele Camerei trebuie să stabilească data dezbaterii moţiunii simple, care nu poate depăşi - subliniez acest lucru - 6 zile de la înregistrarea acesteia, înştiinţând şi Guvernul. Sunt texte regulamentare care sunt în vigoare, sunt textele regulamentare de care noi ne-am folosit, pe care ne-am întemeiat cererile anterioare. Eu vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ghinea, procedură.

Cristian Ghinea Vă mai întreb încă o dată dacă vă simţiţi bine. Pentru că noi, nu. (Vociferări. Rumoare.) Domnule preşedinte, E o intervenţie pe procedură care nu are legătură cu ordinea de zi. Art. 154: "Preşedintele de şedinţă îi cheamă la ordine pe deputaţii care tulbură dezbaterile sau creează dezordine. El poate întrerupe şedinţa când tulburarea persistă şi poate dispune eliminarea din sală a persoanelor care împiedică în orice mod desfăşurarea normală a lucrărilor". Domnule preşedinte, Domnul Bacalbaşa ne adresează injurii. Permanent, a amintit de mama unui domn deputat de la USR. Vi se pare normal? (Vociferări. Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Am înţeles.

Cristian Ghinea Domnule Rădulescu, vă simţiţi bine? Da? E Ok? E Ok?

Petru Gabriel Vlase Am înţeles.

Cristian Ghinea E OK să fim înjuraţi în Parlamentul României?

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Cristian Ghinea Aţi început ziua de astăzi solemn...

Petru Gabriel Vlase Domnule Ghinea...

Cristian Ghinea ... rămâneţi solemn. (Rumoare.) Domnule preşedinte de şedinţă, Vă cer, regulamentar, să-l chemaţi la ordine pe domnul Bacalbaşa. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Sigur. Aşa voi face. Domnul Benga, procedură.

Tudor - Vlad Benga Domnule preşedinte, Intervin pe art. 151 alin. (5): "Un deputat poate solicita cuvântul pentru a expune o problemă cu caracter personal, care are legătură cu calitatea sa de deputat, iar preşedintele îi va acorda cuvântul la începutul sau la sfârşitul şedinţei în plen".

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Tudor - Vlad Benga Problema este în felul următor. Noi tocmai am votat în clipa de faţă o ordine de zi. Ordinea aceasta de zi conţine un proiect de lege. Eu şi fiecare dintre dumneavoastră, dragi colegi deputaţi, am depus un jurământ. În acel jurământ ne-am asumat următoarele lucruri: să respectăm legile şi Constituţia ţării şi să apărăm drepturile fundamentale ale cetăţenilor. (Vociferări.) Acum, se întâmplă următoarea problemă. Punctul 3 de pe ordinea de zi - Proiectul de Lege 418/2017 a ajuns în plenul Camerei Deputaţilor pe o procedură legislativă pe care noi, Grupul USR, am contestat-o deja la Curtea Constituţională. (Rumoare. Vociferări.) Lăsaţi-mă să termin.

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Tudor - Vlad Benga Problema este că din momentul în care acest proiect a ajuns în plen, eu, ca deputat al acestei ţări, sunt forţat să-mi încalc jurământul. (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, domnule deputat.

Tudor - Vlad Benga Acest proiect de lege trebuie să treacă prin comisiile permanente...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Mulţumesc.

Tudor - Vlad Benga ... şi nu există nicio procedură...

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc.

Tudor - Vlad Benga ... legislativă care să-i permită să ajungă în plen... (Vociferări.) ... fără să treacă prin Comisia juridică.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, domnule deputat. Vă mulţumesc frumos.

Tudor - Vlad Benga Mă forţaţi să-mi încalc jurământul şi mă forţaţi să depun toate eforturile pentru a... (Voci suprapuse.)

Petru Gabriel Vlase Nu vă forţează nimeni, domnule deputat. Puteţi să ieşiţi din sală, dacă nu vă convine. Vă rog, cine mai era? Nimeni. Mulţumesc.