16 mai 2017 – Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale (PL-x 730/2015). ( retrimis comisiilor )

Petru Gabriel Vlase 28. Proiectul de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale. Domnul Solomon? Doamna Gavrilă? Doamna Violeta? Hai Violeta, hai!

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, transmis cu adresa PL-x 730/2015 din 26 octombrie 2015, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au primit spre dezbatere, în fond, Proiectul de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic necesar pentru sprijinirea materială a copiilor şi tinerilor din mediul rural, cu vârsta de până la 18 ani, inclusiv, pentru continuarea studiilor liceale şi profesionale. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 73 din Constituţia României, republicată. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 19 octombrie 2015. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Oprea.

Dumitru Oprea Am ascultat cu atenţie prezentarea făcută, dar s-a întrerupt filmul exact în momentul în care spunea şi de ce s-a respins propunerea legislativă. Cred că este una dintre cele mai frumoase propuneri legislative ale României, exersat fiind cazul pe judeţul Iaşi, unde operează "Pro Ruralis", de 15 ani. "Pro Ruralis" înseamnă bani publici, nenominalizaţi pentru copiii foarte buni din judeţ, care nu pot să studieze în mediul în care ei se află. Sunt selectaţi de instituţii abilitate şi, în felul acesta, la sfârşitul anului şcolar prezent, 26 de copii sunt plasaţi în topul liceelor din Iaşi, celor mai bune licee din Iaşi, pe finanţări făcute de persoane fizice. Propunerea făcută era în acelaşi gen. Măcar - exact cum cineva făcea o colectă de bani publici şi lumea nu ştia care este aşteptarea - şi un leu e bine-venit, ca ban public, pentru astfel de categorii de copii foarte buni, dar oropsiţi de soartă, deci orice finanţare, şi chiar în final se spune: "Prezenta lege nu anulează prevederile altor legi în vigoare care acordă alte tipuri de venituri pentru tineri". Deci orice sumă ar fi fost bine-venită, un proiect şi - culmea - eu apreciez că toate propunerile făcute de colegii de la PSD sunt cu foarte bune intenţii; aceasta era una excepţională. Nu ştiu de ce nu s-a votat!

Petru Gabriel Vlase Doamna Gavrilă.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Era firesc ca şi Comisia pentru educaţie să se pronunţe în acest sens, pentru un proiect care are, într-adevăr, o esenţă generoasă, un spirit foarte nobil, dar care a fost respins într-un context în care, considerăm noi, nici formulările n-au fost foarte inspirate şi nici foarte bine clarificată intenţia, modalitatea de selecţie a acelor elevi care să intre în aceste clase şi nici titulatura, în sensul că părea că acest proiect se adresează în aceeaşi măsură şi şanselor elevilor de a accede la un învăţământ profesional, liceal, în anumite domenii tehnologice sau vocaţionale, dar şi celor care vizau excelenţa. E motivul pentru care am adus atunci în discuţie, după cum reţineţi, la şedinţele reunite ale Comisiilor pentru învăţământ şi pentru muncă, ideea că pachetul legislativ pe care îl propunem este legat de mai multe facilităţi, pe lângă bursa profesională, pe lângă bursa "Bani de liceu", vă reamintesc că în Comisia pentru educaţie am avizat recent şi decontarea navetei elevilor care studiază în învăţământul liceal, în alte localităţi, acolo unde nu există în localitatea lor licee, filiere, profiluri respective, în sensul pentru a avea acces la un învăţământ de calitate, conform cu vocaţiile lor...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Camelia Gavrilă Deci sunt facilităţi pe care le-am gândit. Cred că proiectul acesta trebuie reluat şi reformulat, sunt de acord întrutotul cu ceea ce spunea domnul profesor Oprea...

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, doamnă!

Camelia Gavrilă ...şi cu experienţa ieşeană, care este extrem de importantă pentru sprijinirea excelenţei, arătând că vizăm, de fapt, clase de excelenţă, clase pentru copiii supradotaţi, modalitatea de selecţie a acestora, modalitatea de deplasare sau de cazare, eventual burse de performanţă, deci cu mai multă rigoare legislativă, cu mai multă aplicaţie pe publicul-ţintă, căruia ne adresăm. Acesta e motivul pentru care, la această etapă, am respins proiectul, în formatul în care era. El va trebui regândit, resemantizat şi să reintre în comisiile noastre. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu Bună ziua, stimaţi colegi. În calitate de secretar al Comisiei pentru educaţie, am constatat în această jumătate de an, aproape, de când a început noua sesiune a legislativului, că apar foarte multe proiecte de lege din această categorie. Fie că este vorba despre proiecte de lege care vorbesc despre nevoia de finanţare a transportului pentru elevi, fie că este vorba despre proiecte de lege care vorbesc despre masă pentru elevii din ciclul primar şi gimnazial sau chiar şi la grădiniţă, fie că este vorba despre burse, care să fie acordate şi de către consiliile judeţene, nu numai de către primării, de fiecare dată constatăm, în Comisia pentru educaţie, învăţământ, că există legislaţie şi că se acordă la un moment dat, teoretic, cel puţin, sau mai mult, pe hârtie, astfel de ajutoare. Şi, în astfel de condiţii, considerăm că proiecte precum cel pe care-l discutăm astăzi, dezbătând în Comisia pentru educaţie subiectul, constatăm că aceste proiecte se suprapun cu alte proiecte legislative. Dar, stimaţi colegi, acest lucru funcţionează ca o hârtie de turnesol. Faptul că există în continuare propuneri legislative din aceste categorii enunţate mai devreme, faptul că apar suprapuneri, faptul că apar la un moment dat solicitări din partea autorităţilor locale în legătură cu astfel de nevoi, ne arată o realitate dureroasă, tristă, şi anume, aceea că întreg cadrul legislativ care priveşte ajutorarea elevilor din mediul rural, mai ales, este neclar. Avem de-a face cu foarte multe iniţiative legislative sau chiar cu legi deja în vigoare, care fie nu sunt respectate, pentru care fie nu se acordă fondurile necesare. E nevoie, din această perspectivă, să realizăm că legea trebuie pusă în acord cu realitatea. Primarii nu ştiu de unde să apuce la un moment dat legea, nu ştiu cine finanţează. Vin transportatorii la Comisia pentru educaţie şi spun "... trebuie să ne daţi nişte bani...", pentru că, iată, sunt elevi care nu găsesc, în localitatea lor de domiciliu, liceul pe care al dori să îl urmeze, în concordanţă cu aptitudinile lor. Este neclar totul şi ne vom mai întâlni cu astfel de situaţii. Grupul parlamentar al PMP va vota astăzi această iniţiativă legislativă, ca un semnal, ca un semnal, spun încă o dată, că e nevoie să facem ceva, un cadru legislativ clar pentru copiii din mediul rural. Dar o spun din nou. De şase luni de zile aproape ne izbim la Comisia pentru educaţie de aceleaşi şi aceleaşi probleme: o legislaţie neclară, legi care se suprapun, se bat cap în cap, autorităţi locale sau chiar centrale care nu mai ştiu cine are responsabilitatea finanţării anumitor zone, în anumite contexte. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Varga Glad-Aurel, PNL.

Glad-Aurel Varga Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, La acest proiect de lege Guvernul a enumerat o serie de măsuri legale şi programe prin care tinerii sunt sprijiniţi. Cred că era mult mai important să spună ce rezultate au aceste programe, pentru că, în prezent, în mediul rural, tinerii se confruntă cu o lipsă de rechizite, de consiliere şi, în principal, acest lucru duce către un abandon şcolar ridicat. Grupul parlamentar al PNL va vota împotriva respingerii acestui proiect de lege, pentru că tinerii trebuie ajutaţi, trebuie protejaţi, nu pentru vârsta lor, ci pentru potenţialul lor, iar o cheltuială în investiţia tinerilor este pentru viitor. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Movilă? Vă rog, un minut.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Farmecul în Parlament este că toată lumea este de acord, de foarte multe ori, că sunt idei bune, sunt soluţii, dar trebuie să revenim altădată, trebuie să mai încercăm, să ne consultăm... Eu vă propun, tocmai în sensul celor afirmate de toţi antevorbitorii mei - că este un proiect de lege bun, o secvenţă din necesarul de proiecte care să vină să finanţeze, să structureze sistemul de învăţământ - Partidul Mişcarea Populară vă solicită retrimiterea la comisie, iar în cazul în care nu se va vota acest lucru, vom menţine punctul de vedere afirmat de colegul meu, Robert Turcescu, din Comisia pentru învăţământ - Partidul Mişcarea Populară va vota împotriva respingerii, adică pentru susţinerea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Aţi propus retrimiterea? Vot. Aţi avut succes, domnule Movilă! 213 voturi pentru, două voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează - comisie, două săptămâni. Ne întoarcem la poziţia 8, a venit raportul - şi ultima.