21 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PL-x 371/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 17. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. Iniţiatori? Comisia? Domnul Munteanu?

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 20 septembrie 2016. La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020. Membrii comisiei au examinat proiectul de lege în data de 7 martie 2017. Au participat toţi cei 24 de membri ai comisiei. În urma examinării, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Tinel Gheorghe.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Am să citesc titlul proiectului de act normativ supus dezbaterii astăzi, ca să vedeţi... E o chestie de procedură pe care o ridic astăzi şi îmi cer scuze domnului preşedinte al comisiei, cred că a fost o scăpare a noastră în Comisia pentru agricultură. Titlul spune aşa: "Proiect de Lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură." Este vorba de PL-x 371/2016. Ce spune solicitarea iniţiatorilor acestui proiect de act normativ? La lit. n), înlocuirea sintagmei de "utilizare legală" cu sintagma "utilizare". În comisie am avut discuţii aprinse pe această formulă generată de informaţiile din teren, că sintagma "utilizare legală" a creat foarte multe disfuncţii în aplicarea Legii privind acordarea de subvenţii. Dar... şi ce am ştiut noi? Şi aici este o vină, pentru că, iată, ajungem să reglementăm de două ori aceeaşi chestiune. Ordonanţa nr. 3/2015 a fost aprobată de Legea nr. 104/2015, în mai 2015, şi la art. II din Legea nr. 104 se spune aşa: "În tot textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, sintagma «utilizare legală» se înlocuieşte cu sintagma «utilizare»." Este exact textul de lege pe care îl dezbatem noi astăzi. Adică procedura aceasta am respectat-o noi şi am pus-o în practică, solicitarea celor care aveau probleme, încă de la aprobarea Ordonanţei nr. 3. şi eu cer comisiei şi cer plenului să nu dăm un vot de adoptare astăzi, să dăm un vot de respingere, pentru că textul de lege supus dezbaterii şi aprobării noastre astăzi este aprobat şi este în vigoare încă din mai 2015. Şi, dacă greşesc cu ceva, rog Comisia pentru agricultură, pe preşedintele comisiei, să mă contrazică şi să spună că nu este adevărat. Altfel, ajungem să reglementăm de două ori lucruri care deja sunt în vigoare de doi ani de zile. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.