30 mai 2017 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art.133 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 615/2015/23.12.2015). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 16. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art. 133 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Comisia pentru învăţământ? Doamna Gavrilă.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, În baza prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor, cu adresa PL-x 615, Comisia pentru învăţământ a primit spre dezbatere în fond cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea art. 133 din Legea educaţiei naţionale. Legea are ca obiect de reglementare modificarea art. 133 din legea menţionată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât departamentele înfiinţate de facultăţi să funcţioneze ca entităţi distincte, cu sau fără buget de venituri şi cheltuieli, cu statut şi regulament propriu, aprobate de senatul universitar, precum şi să poată organiza programe de studii de licenţă, masterat sau doctorat. Legea face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma ultimei dezbateri, prin unanimitatea voturilor celor prezenţi, s-a admis cererea de reexaminare a Legii şi de asemenea se propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 133, din următoarele considerente: - Completarea regimului juridic al departamentului, prin stabilirea acestuia ca unitate academică funcţională distinctă, care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate are consecinţe în planul asigurării calităţii actului educaţional şi al corelării cu dispoziţiile legale în vigoare; - Facultatea este unitatea funcţională care elaborează şi gestionează programele de studii şi corespunde unuia sau mai multor domenii ale ştiinţelor, artelor sau sportului. Potrivit art. 133 alin. (1) coroborat cu cele ale alin. (4) din legea transmisă la promulgare, departamentului i s-ar conferi posibilitatea de a organiza şi gestiona programe de studii de licenţă, de master, de doctorat, în condiţiile de acreditare prevăzute de lege. Astfel, prin efectul legii trimise spre promulgare, departamentele dobândesc atribuţii echivalente cu cele ale facultăţilor, fără a fi însă obligate să parcurgă aceeaşi procedură legală de înfiinţare, precum facultăţile. Totodată, există posibilitatea ca membrii consiliilor facultăţilor să fie excluşi din procesul decizional de înfiinţare a unui program de studiu de licenţă/masterat/doctorat, în cazul în care acest program este iniţiat de consiliul departamentului. Se creează, în acest mod, o suprapunere de ordin funcţional şi structural, cu consecinţe şi în plan decizional, şi managerial şi cu grave consecinţe asupra activităţii instituţiilor de învăţământ superior; - Dispoziţiile nou introduse ar institui posibilitatea ca departamentul să funcţioneze ca entitate distinctă, cu buget propriu de venituri şi cheltuieli. În absenţa unor reglementări, se creează paralelisme, haos în guvernarea instituţiilor, dificultăţi de structură şi de perturbare a structurilor intrainstituţionale, la nivel de facultăţi şi universităţi. Este motivul pentru care noi am decis, cu unanimitate de voturi, să vă propunem respingerea acestei legi. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri. Doamna Cherecheş?

Florica Cherecheş Grupul PNL va vota pentru adoptarea cererii de reexaminare şi respingerea acestei iniţiative legislative, deoarece oferă posibilitatea completării regimului juridic care ar oferi posibilitatea completării regimului juridic al departamentului, prin stabilirea acestuia ca unitate academică funcţională, cu buget propriu şi cu atribuţii în gestionarea unor programe de studii şi de cercetare, fără a fi obligat să parcurgă aceeaşi procedură de înfiinţare ca facultăţile. În acest fel, această lege ar fi avut consecinţe în planul asigurării calităţii actului educaţional şi ar fi putut conduce la eludarea dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, referitoare la mecanismele de verificare şi control aplicabile instituţiilor de învăţământ superior. Ca urmare a legiferării acestei posibilităţi, se creează premisele încălcării prevederilor art. 124 din Legea nr.1, referitoare la răspunderea publică a instituţiilor de învăţământ superior. Modificarea propusă atrage după sine modificări semnificative referitoare la cadrul normativ privind autorizarea, acreditarea şi asigurarea calităţii instituţiilor de învăţământ superior, precum şi haos, prin faptul că se creează suprapuneri şi crearea de structuri paralele. Din aceste motive, Grupul PNL va vota pentru respingerea acestei iniţiative. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Sunt foarte multe argumentele care vi s-au adus la cunoştinţă astăzi, în special prin intermediul preşedintelui Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, dar şi prin intermediul colegei noastre, doamna deputat Cherecheş. Aş vrea să mai subliniez câteva dintre acestea. În primul rând, ca şi cadru universitar, am discutat despre acest proiect de lege. Niciunul dintre colegii mei nu a fost de acord şi nu a susţinut iniţiativa legislativă. Pe de altă parte, pot aduce un element suplimentar în ceea ce priveşte Consiliul Naţional al Rectorilor. Colegul nostru Cîmpeanu, domnul ministru, nu se află astăzi aici. Ar putea să sublinieze ceea ce eu, la rândul meu, vreau să vă aduc la cunoştinţă, faptul că nu a fost nici măcar un rector care să fie de acord cu această propunere legislativă, iar pe de altă parte, în cadrul comisiei noastre s-a dat un exemplu elocvent, al unui stat european - este vorba despre Italia - unde a fost implementat un astfel de model şi nu a avut rezultatele scontate, dorindu-se, iată, să se revină la modelul la care ne aflăm noi la ora actuală. Ca atare, sunt tot atât de multe modele, exemple elocvente care conduc la acelaşi rezultat, faptul că noi nu putem susţine un astfel de proiect de lege. Ca atare, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota în consecinţă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Orice proiect pe această temă ar fi trebuit să aducă un plus pentru funcţionarea departamentelor. Din acest punct de vedere, proiectul de lege face mai mult rău decât bine. Face practic haos în conducerea instituţiilor de învăţământ, pune probleme privind derularea programelor educaţionale şi în ceea ce priveşte finanţarea. Din aceste trei argumente, Grupul parlamentar al PSD va vota pentru respingerea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Nefiind amendamente, merge la votul final.