18 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 131/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 131/2018. Vă rog, Comisia pentru administraţie, domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil. Proiectul de lege, supus dezbaterii, are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative, astfel încât aparatul de lucru al viceprim-ministrului să fie organizat în cadrul aparatului de lucru al Guvernului. În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2017, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. Domnul Roman, dezbateri generale, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Stimaţi colegi, Vrem, nu vrem, am ajuns să avem cel mai... dacă nu avem măcar o Românie dodoloaţă la Centenar, avem cel mai dodoloţ Guvern din Uniunea Europeană - 29 de ministere, 250 de secretari de stat şi asimilaţi ai acestora.

Adrian Solomon La ce vă referiţi?

Florin-Claudiu Roman Vă spun la ce mă refer, că ajung şi la dumneavoastră. 250 de secretari de stat şi asimilaţi ai acestora. Dacă continuăm de maniera aceasta, domnule Solomon, ca să-mi daţi un drept la replică, că n-a venit încă raportul, din câte am înţeles, nu e în regulă. Îmi face domnul Iordache semn că a venit raportul, aşa că... Doar atât voiam să vă comunic, că e prea mult. Un Guvern prea dodoloţ, cu performanţă slabă. Şi, dacă vreţi să faceţi o treabă bună - l-am văzut pe domnul Şova, ne-a onorat cu prezenţa astăzi - retrageţi-l, oameni buni! Are voie să vorbească prostii, dar nu cât e ministru al transporturilor. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Mai sunt intervenţii aici? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, Legea merge la votul final.