16 ianuarie 2017 – Validarea unor mandate de deputat şi depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţii ale căror mandate au fost validate (Cosma Andreea, Ursu Răzvan-Ion, Suciu Matei, Radu Anişoara).

Petru Gabriel Vlase La ordinea de zi. 1. Avem validarea unor mandate de deputat, patru colegi noi. Îl invit pe domnul deputat Marcel Ciolacu, preşedintele Comisiei de validare, să prezinte raportul acestei comisii. Vă rog.

Ion-Marcel Ciolacu Raport privind validarea unor mandate de deputat. Comisia de validare, întrunită în data de 16 ianuarie 2017, a constatat depunerea documentelor necesare validării celor două locuri de deputat amânate în şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 21 decembrie 2016, în conformitate cu art. 7 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: "(4) Amânarea validării mandatului unui deputat se propune de către Comisia de validare plenului Camerei Deputaţilor, pentru o dată ulterioară, dacă nu s-au putut clarifica, în termenul prevăzut, toate aspectele legate de soluţionarea unor contestaţii şi dacă deputatul în cauză nu a depus toate documentele cerute de legislaţia în vigoare pentru validarea mandatului său. În termen de cel mult 10 zile de la clarificarea problemelor care au justificat amânarea, Comisia de validare va propune validarea sau invalidarea mandatului, după caz". De asemenea, Comisia de validare a luat cunoştinţă de faptul că au devenit vacante două locuri de deputat, ca urmare a demisiilor domnului Dobra Călin-Ionel şi doamnei Luca Andaluzia şi astfel, potrivit art. 228 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, "Locul vacant va fi ocupat de către supleantul imediat următor de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale dacă, până la data validării mandatului, partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală pentru care a candidat confirmă în scris că aparţine acesteia. Asupra legalităţii alegerii supleantului Comisia de validare va prezenta Camerei Deputaţilor un raport". Procedând la examinarea documentelor depuse pentru validarea mandatelor şi având în vedere listele supleanţilor comunicate Comisiei de validare de Biroul Electoral Central, Comisia de validare a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru ocuparea locurilor de deputat vacante şi propune validarea mandatelor de deputaţi pentru următoarele persoane: doamna Cosma Andreea, Circumscripţia electorală nr. 31 Prahova, pe lista Partidului Social Democrat; domnul Ursu Răzvan-Ion, Circumscripţia electorală nr. 31 Prahova, pe lista Partidului Social Democrat; domnul Suciu Matei, Circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Dobra Călin-Ionel; şi doamna Radu Anişoara, Circumscripţia electorală nr. 38 Tulcea, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei Luca Andaluzia. Prezentul raport a fost adoptat cu votul majorităţii membrilor comisiei. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor validarea mandatelor de deputat prevăzute în prezentul raport, precum şi adoptarea hotărârii anexate. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Obiecţii, comentarii cu privire la raportul acestei comisii? Nu sunt. Potrivit art. 10 alin. (2) din Regulament, validarea sau invalidarea mandatului de deputat se face cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. Supun votului raportul Comisiei de validare. Pentru? 198. Împotrivă. Sunteţi împotrivă, domnule deputat? Nu. Mulţumesc. Abţineri? Nu. Mulţumesc. Cu unanimitate, raportul comisiei a fost aprobat. Prin urmare, au fost validate patru mandate de deputat. Urmează depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţii ale căror mandate au fost validate. În conformitate cu dispoziţiile art. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputatul depune în faţa plenului Camerei întrunite în şedinţă solemnă, jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor. În desfăşurarea procedurii depunerii jurământului, la apelul nominal, deputatul va rosti la tribuna Camerei, cu mâna pe Constituţie şi Biblie, jurământul solemn, va semna textul acestuia şi îl va încredinţa spre păstrare preşedintelui Camerei. Potrivit legii, jurământul se poate depune şi fără formula religioasă, aceasta fiind înlocuită cu formula: "Jur pe onoare şi conştiinţă" care prefaţează jurământul. Invit la tribună pe doamna deputat Cosma Andreea. Aveţi cuvântul, doamnă deputat. Apăsaţi pe...

Andreea Cosma (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor Eu, Cosma Andreea, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 31 Prahova, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de şedinţă.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Felicitări, doamnă deputat! Urmează domnul deputat Răzvan-Ion Ursu. Vă rog, aveţi cuvântul, domnule deputat.

Răzvan-Ion Ursu (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor Eu, Ursu Răzvan-Ion, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 31 Prahova, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de şedinţă.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Felicitări, domnule deputat! Urmează domnul deputat Matei Suciu. Vă rog, aveţi cuvântul.

Matei Suciu (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor Eu, Suciu Matei, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 37 Timiş, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de şedinţă.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Felicitări, domnule deputat! Doamna deputat Anişoara Radu. Vă rog, aveţi cuvântul, doamnă deputat.

Anişoara Radu (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor Eu, Radu Anişoara, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 38 Tulcea, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României; Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu. (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de şedinţă.)

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, doamnă deputat. Felicitări!