19 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (PL-x 505/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 13. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Comisia juridică?

Costel Neculai Dunava Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Senatul a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, a punctului de vedere transmis de Guvern, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri, domnul Drăghici.

Mircea-Gheorghe Drăghici Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În calitate de iniţiator, am simţit nevoia să punem un prag minim pentru alocarea subvenţiilor pentru partidele politice parlamentare. Acest prag minim nu exista până acum în lege. În plus de acesta, am convenit ca, împreună cu Partidul Naţional Liberal, pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată dublu proporţional cu numărul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii femei. Vă rog să fiţi de acord cu această solicitare şi să o votăm la votul final. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Partidul Naţional Liberal va susţine această propunere legislativă, mai ales că în Senatul României a fost adoptat un amendament care vine să rezolve o problemă care ţine de egalitatea de şanse, şi anume promovarea mai multor femei în funcţii publice, creându-se astfel mecanismul necesar ca partidele să pună în practică ceea ce oricum legea dispune în prezent. Însă doamnele ajungeau pe locuri neeligibile, pe listele electorale. Prin acest mecanism, partidele sunt stimulate ca pe primele locuri, locurile eligibile, să figureze femei, astfel încât să se asigure echilibrul de reprezentare de gen în Parlamentul României şi în celelalte funcţii alese din administraţia publică din România. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. Fără amendamente; legea merge la votul final.