26 septembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 457/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 26. Proiectul de Lege pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Domnul Dîrzu.

Ioan Dîrzu Raport comun asupra Proiectului de Lege privind completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/ 1991. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, în vederea creării cadrului legal pentru atribuirea directă a păşunilor permanente persoanelor fizice din colectivitatea locală deţinătoare de animale. În urma reexaminării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de Lege pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, întrucât pajiştile proprietate publică şi privată a comunei nu se concesionează sau închiriază de către crescătorii de animale prin licitaţie publică, în condiţiile legii. Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (9) pct. 1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Doamna Lungu.

Tudoriţa Lungu Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru respingerea acestui proiect de lege, pentru că încalcă normele de tehnică legislativă, eludând Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 care se referă la modul cum sunt alocate contractele de concesiune a bunurilor din proprietate publică. De asemenea, încalcă Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, în care se spune clar că pajiştile permanente aflate în proprietatea publică sau privată a autorităţilor publice locale se concesionează prin licitaţie publică. Totodată, stimaţi colegi, fragmentarea pajiştilor şi acordarea în atribuire directă a acestora, prin hotărâre de consiliu local, persoanelor fizice deţinătoare de animale ar bloca categoric administrativ, neputându-se pune în aplicare un astfel de proiect de lege. Mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Domnul Tinel Gheorghe.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vin să fac o întrebare secretarului care a citit raportul comisiei, vicepreşedintelui, domnului Dîrzu, care a citit raportul Comisiei pentru agricultură, pentru că am impresia că s-a strecurat o greşeală. În raport, domnule Dîrzu, aţi spus că se respinge proiectul de act normativ, întrucât autorităţile locale nu fac atribuire, concesiune/ închiriere, în condiţiile legii, prin licitaţie. E ad litteram ce aţi citit dumneavoastră. Eu vă spun că la art. 9 din Ordonanţa nr. 34 se spune: "Încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii". Într-adevăr, am creat o situaţie paradoxală în teritoriu. Asociaţii de crescători de animale care sunt din judeţul Botoşani pot concesiona/închiria suprafeţe de pajişti în judeţul Ialomiţa, ceea ce nu e în regulă. Nu e în regulă, să ştiţi, pentru că noi ar trebui... Aici este marele semn de întrebare pe care-l pun eu în legătură cu această iniţiativă legislativă. De ce nu găsim noi soluţii să satisfacem locul exact acolo unde avem crescătorii de animale, să le atribuim lor suprafeţele respective? De ce dăm posibilitatea, cărui interes răspundem noi, menţinând legea în forma în care este? Pentru că, pe fond, iniţiativa e corectă. Ei au cerut: "Domnule, daţi-ne şi nouă dreptul să intrăm acolo". Păi, cum să intre dacă la "licitaţie" vine unul care are o asociaţie de apartament şi spune: "Domnule, e a mea! Celălalt, la rândul lui, vine şi o subînchiriaz, îi dau şi lui..." Deci e un aspect care se întâmplă, din păcate, în realitate noastră de toate zilele în teritoriu şi ar trebui reglementat. Noi am avut, prin prevederile Legii nr. 213, dacă nu mă înşel, o precizare în care spuneam că asociaţia are drept de preempţiune locală să ia pajiştea respectivă şi am scos-o, precizarea aceasta. De ce, Dumnezeule, am scos-o?!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii, dacă mai sunt? Domnul Olar e al treilea de la PNL, nu mai pot. De la alte grupuri? Nu mai sunt. Vot final. Ultimul punct al ordinii de zi. Sunteţi al treilea vorbitor de la PNL! (Domnul Corneliu Olar solicită să intervină.) Poftiţi? Ca vicelider, ce? Nu puteţi să interveniţi ca niciun vicelider! Aţi vorbit doi de la PNL, punct!

Corneliu Olar Dacă nu vorbim aici, noi, oamenii care am lucrat în administraţia locală, atunci vorbiţi dumneavoastră, domnule preşedinte!

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, au vorbit doi colegi de la dumneavoastră, nu eu decid cine ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare! Ultimul punct. Nu putem aşa, doamnă... El are o problemă cu mine, nu are o problemă cu dumneavoastră! Vă rog.