18 iunie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Pl-x 158/2018). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Mă întorc la punctul 11. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii Vă rog, Comisia juridică, raportul.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriu dosar şi deconspirarea Securităţii. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Nu sunt amendamente. Vot final.