21 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 424/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 15. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Comisia? Iniţiatorul?

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, După doi ani de la incidentul de la Colectiv, după acea dramă, noi, Parlamentul României, astăzi avem şansa să arătăm că ne pasă. Acest proiect legislativ nu face altceva decât să-i oblige pe cei care au spaţii publice să pună o pancartă, să spună că acel spaţiu nu are autorizaţie de funcţionare la incendii sau are şi cu numărul... Pentru că noi, copiii dumneavoastră, toţi cetăţenii României trebuie să decidă pentru ei dacă vor să-şi asume un risc, să intre într-o locaţie fără acea autorizaţie. Vreau să le mulţumesc partidelor PSD, PNL, PMP, USR, ALDE, UDMR, Minorităţi, toţi, sau din toate formaţiunile politice, au susţinut acest proiect. Guvernul Tudose a dat aviz favorabil... aviz favorabil din partea Guvernului, aviz favorabil din partea comisiilor... Cred că astăzi putem să arătăm că ne pasă şi cred că acest proiect este un proiect necesar şi util. Vă mulţumesc încă o dată pentru susţinere. Aştept să mergem la vot.

Petru Gabriel Vlase Comisia? Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, în 6 noiembrie 2017, cu dezbaterea pe fond a acestui proiect de lege. Proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) Teza a III-a din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru apărare şi punctul de vedere favorabil al Guvernului. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii obligaţiei beneficiarilor investiţiilor în construcţii şi amenajări să realizeze şi să amplaseze panouri de înştiinţare, până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, precum şi după obţinerea acestei autorizaţii. Totodată, se propune stabilirea cuantumului de amenzi de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru nerespectarea acestor obligaţii. La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 de deputaţi, din totalul de 25. La dezbateri au participat domnul Duduc Benone, şef serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, şi domnul Marin Adrănel Cotescu, director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 307/2006, cu amendamentele admise prezentate în anexa ce face parte din acest raport. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Leoreanu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Acest proiect de act normativ nu rezolvă problema, cea pe care am constatat-o şi unde s-a creat o mare emoţie, la Colectiv, dar vine să creeze un plus. Vreau să precizez că nu este vorba despre toate societăţile comerciale, ci doar acolo unde avem colectivităţi, acolo unde sunt copiii noştri, discoteci, cluburi, teatre, opere, cinema. Cred că paza bună trece primejdia rea, şi până la obţinerea autorizaţiei finale este un indiciu, este un element de a pune în gardă şi de a asigura, dacă vreţi, până la urmă, o asumare pentru o situaţie de risc, aşa încât oamenii să fie în cunoştinţă de cauză şi lucrurile să se poată desfăşura sub o anumită grijă sporită. Drept pentru care, Partidul Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de act normativ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Această lege va salva vieţi, pentru că până şi simpla avertizare poate să fie benefică, mai ales că vorbim despre colectivităţi importante: teatre, şcoli, unităţi alimentare, unităţi publice, în care se poate întâmpla oricând un astfel de accident. Salut această iniţiativă, dar, într-adevăr, trebuie şi alte măsuri care să reglementeze acest lucru, pentru că altfel viaţa omului obişnuit este pusă în pericol. Avertizarea este benefică, este o măsură de prevenţie şi de aceea noi, Partidul Social Democrat, vom vota acest proiect de lege.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Benga.

Tudor - Vlad Benga Nu pot decât să mă alătur şi eu mesajelor de mai devreme. Această lege va salva vieţi şi orice formă de avertizare ajută, şi prevenirea unor astfel de situaţii este necesară. Dincolo de acest lucru, realitatea este că sursa centrală a problemelor, care au dus şi la cazul care a generat această iniţiativă legislativă, nu a dispărut. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Încă din luna februarie, în 2017, colegul nostru Ionuţ Simionca a conceput acest proiect de lege. Am fost câţiva colegi alături de Domnia Sa. Proiectul de lege nu ştiu cum de s-a întâmplat să aibă o rapiditate atât de mare, încât să treacă de furcile caudine ale Parlamentului, un proiect de lege foarte, foarte bun pe care sunt convins că-l vor susţine toţi colegi, de la toate partidele. Însă, aş vrea să fac o remarcă. Aflat la primul mandat, în primul an de Parlament, colegul nostru, care a luat de 100 de ori cuvântul aici, a avut iniţiative, declaraţii politice, amendamente - multe amendamente, de altfel, - nu cred că a ajuns o personalitate a Parlamentului, întrucât nu a venit niciodată cu o pancartă la gât, nu şi-a lipit scotch pe gură şi nu a venit nici cu trompeta, nici cu... (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Aşa ne-am înţeles. Îmi pare rău că nu m-aţi trecut şi pe mine iniţiator aici! Mulţumesc. Doamna Cristina Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, e regretabil că se mai continuă într-un perpetuum mobile aceste atacuri la adresa colegilor din sală şi a grupurilor parlamentare. Ţin neapărat să-l felicit pe Ionuţ Simionca, este colegul meu, deputat din judeţul Bistriţa-Năsăud, Circumscripţia nr. 6, cum bine ştiţi. A avut o iniţiativă foarte la obiect, pentru siguranţa copiilor noştri, pentru siguranţa românilor, în general, şi bineînţeles USR va vota pentru. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Încheiem. Vot final.