30 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată (PL-x 499/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată. Comisia pentru industrii? Domnul Iancu.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat. Aş vrea să vă spun, stimaţi colegi, că avem avizul Consiliului Legislativ, proiectul a fost adoptat de Senat. De asemenea, are avizele de la Comisia juridică şi de la Comisia pentru buget. În fapt, proiectul modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999, care a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, în sensul că instituie dispoziţii privind modificarea mecanismului de compensare a datoriilor neplătite scadente între operatorii economici. Acest mecanism va fi mai uşor de folosit de către orice operator economic, în orice moment, şi din orice locaţie, într-un timp foarte scurt. În consecinţă, membrii comisiei propun plenului adoptarea proiectului de lege.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Bumb.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Grupul PNL va vota Proiectul de Lege nr. 499/2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 care modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată a agenţilor economici. În Comisia pentru industrii s-au adus mai multe amendamente, menite să simplifice şi să uşureze modalitatea în care se fac compensările datoriilor neplătite între agenţii economici. Principala modificare constă în trecerea la un sistem on-line modern, de generare şi gestionare a circuitelor de compensare, prin care agenţii economici vor putea să-şi gestioneze în doar câteva minute, din faţa calculatorului, din orice locaţie, on-line, ordinele de compensare pentru datoriile neplătite, mai mari de 10.000 de lei şi mai vechi de 30 de zile. Până acum agenţii economici erau obligaţi să se prezinte la centrele de pregătire pentru personalul din industrie, la Bucureşti sau la centrele teritoriale, deoarece era obligatorie folosirea unor formulare tipizate, cu regim special, ce reprezenta singurul document valabil înregistrat în contabilitate a stingerii datoriilor prin compensare. Acest mod greoi de operare a făcut ca numărul circuitelor de compensare între agenţii economici să scadă de la peste 42.000 în 2001, la circa 7.100 în 2015, generând numeroase blocaje în fluxurile financiare ale agenţilor economici. Utilizarea sistemului electronic este şi mai mare atunci când în ecuaţie intră trei sau mai mulţi agenţi economici, pentru că sistemul poate identifica şi genera un circuit de compensare între toţi agenţii economici implicaţi, economiile de timp şi resursele realizate fiind considerabile, reducând totodată şi intrarea în insolvenţă a multor agenţi economici. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? La articole? Nu. Cu amendamentele admise, legea merge la votul final.