28 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 186/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Domnul Iancu.

Iulian Iancu Stimaţi colegi, Legea care a prezentat întotdeauna cel mai mare interes, cea a circulaţiei pe drumurile publice, mai are încă o propunere în analiză astăzi. Din păcate, nici această propunere nu este susţinută de Guvern şi are aviz negativ de la Comisia pentru apărare, precum şi de la Comisia pentru administraţie. Propunerea încerca să stabilească, pentru absolvenţii unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditat cu calificări în domeniul auto, a unei limite mai mici a vârstei minime necesare obţinerii permisului de conducere pentru categoriile B, BE, respectiv C şi CE. În urma analizei situaţiei la nivel european, precum şi situaţiei în acest domeniu de specialitate pentru absolvenţii liceelor de specialitate, membrii celor 3 comisii propun plenului, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Bună ziua, tuturor. Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, În anterioara legislatură au fost multe încercări similare acestui proiect legislativ, de a încerca să se coboare vârsta obţinerii permisului de conducere pentru absolvenţii şcolilor profesionale cu profil auto. Ei, bine, cred că ar trebui să pornim de la realităţi. Şi cele îngrijorătoare, de astăzi, ne demonstrează că eliminarea taxei de primă înmatriculare duce la o creştere furibundă a numărului de autovehicule înmatriculate şi că, pe lângă efectele generate în zona poluării, avem multe alte pericole, prin aglomeraţia stradală. Ei, bine, cei care circulă frecvent observă adeseori comportamentul absolut iresponsabil al unor conducători auto şi în special al celor care conduc autovehicule mari, tiruri, autotractoare, de asemenea, microbuze transport persoane. Le conduc la limită, adeseori haotic, trebuie pur şi simplu să-i fereşti. Şi cu atât mai mult trebuie să ţinem cont de numărul de accidente rutiere care sunt generate de tineri, în special de tineri între 18-22 de ani. Şi statisticile demonstrează că în perioada 2012-2015 au fost peste 200 de accidente mortale şi altele soldate cu peste 800 de răniţi, prin accidente produse de tineri. Ei, bine, acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze. Este vorba de teribilism, este vorba de iresponsabilitate. Şi, într-un fel sau altul, noi trebuie să încercăm să-i protejăm pe cei nevinovaţi. Şi o astfel de lege n-ar face altceva decât să alimenteze acest teribilism, coborând vârsta celor care încearcă să obţină un permis de conducere mai repede. Este o presiune care vine din zona sindicală a şcolilor profesionale auto, de la nivelul conducerii acestora, întrucât se doreşte ca afluenţa de tineri care se înscriu la aceste şcoli profesionale să crească. Dar să nu uităm că se cuvine să-i protejăm pe ceilalţi şi să lăsăm tinerii să ajungă la vârsta maturităţii necesare pentru a conduce un autovehicul de tonaj, de transport persoane şi să nu le permitem nici într-un fel să ajungă să pună în pericol siguranţa noastră, a tuturor. Prin urmare, Grupul parlamentar al PMP va vota împotriva acestui proiect legislativ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu sunt. Domnul Moldovan? Era de data trecută, de aceea nu... Rămăsese de data trecută, de aceea nu v-am... Da? Vă rog.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte. Membrii Grupului PNL vor vota pentru respingerea acestui proiect de lege, pentru că din punct de vedere al siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, reducerea vârstei minime necesare obţinerii permisului de conducere pentru categoriile de vehicule vizate în proiectul legislativ, printre care şi cele pentru transport de persoane şi de marfă, nu ar face decât să creeze premisele creşterii riscului rutier şi al consecinţelor generate de acestea. Această concluzie este susţinută, cum spunea adineaori şi colegul, domnul deputat Paşcan, de faptul că în perioada 2012-2015 conducătorii de autovehicule cu vârste cuprinse între 18 şi 22 de ani au fost implicaţi în accidente de circulaţie grave, produse din vinovăţia acestora, urmate de decesul a 208 persoane şi rănirea altor 871. Mai mult, în comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor, pentru a crea un spaţiu comun de siguranţă rutieră, comisia a propus menţinerea obiectivului privind reducerea la jumătate a numărului total de decese în accidente rutiere în Uniunea Europeană, până în anul 2020, începând din 2010. Din aceste motive, Grupul PNL va vota pentru respingerea actului normativ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu sunt. Vot final.