Petru Gabriel Vlase

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Vlase Petru Gabriel, deputat ales în Circumscripţia ...
2017-01-05 Stimaţi colegi, Rog liderii grupurilor parlamentare să-şi invite colegii în sală, să începem şedinţa. Un domn ...
2017-01-05 Dacă în legătură cu programul de lucru sunt obiecţii sau comentarii? Nu. Vot pentru programul de lucru, pentru? 187. A ...
2017-01-05 La punctul 1 pe ordinea de zi avem depunerea jurământului de către domnul Emil-Marius Paşcan. Aveţi cuvântul, domnule ...
2017-01-05 Întrucât, stimaţi colegi, şi mă adresez liderilor de grup, întrucât rapoartele de vacantare n-au sosit încă de la ...
2017-01-05 Deci continuăm cu ordinea de zi şi revenim la punctul 2 când vin hotărârile, da? Mulţumesc. Punctul 3. Proiectul de ...
2017-01-05 Punctul 4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - lege cu caracter ...
2017-01-05 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Avem amendamente admise, de la punctul... Vă rog, nu v-am văzut. Domnii ...
2017-01-05 Mulţumesc. Domnul...? Doamna Cătăniciu? Nu. Hotărâţi-vă, că sunteţi... Domnul Borza, din partea Grupului... din partea ...
2017-01-05 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2017-01-05 Vă rog să încheiaţi. Sunt timpii limitaţi aici, nu ca la Uzina Electrică...
2017-01-05 Mulţumesc, domnule deputat.
2017-01-05 Vă mulţumesc, domnule deputat.
2017-01-05 Domnule deputat, vă rog frumos...
2017-01-05 Domnul deputat Manuel Costescu, din partea Grupului USR. Domnul Manuel Costescu, vă rog.
2017-01-05 Mulţumesc. Grupul UDMR?
2017-01-05 Mulţumesc. Mai e cineva la dezbateri generale? Domnul Movilă, Grupul PMP.
2017-01-05 Din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, doamna Rovana Plumb. Vă rog.
2017-01-05 Mulţumesc. Încheiem dezbaterile... Vă rog, domnul Ignat din Grupul minorităţilor, vă rog.
2017-01-05 Înţeleg că domnul Costescu mai are o corecţie de făcut la... sau... domnul Stanciu. Domnul Stanciu. Vă rog, un minut.
2017-01-05 Mulţumesc. Trecem la dezbaterea pe articole. Sunt amendamente admise, de la punctul 1 la 23, şi respinse, de la 1 la ...
2017-01-05 Mulţumesc, domnule deputat. Mai aveţi şi la altele? Am înţeles. Alte intervenţii la acest articol? Nu. Voturi pentru? ...
2017-01-05 Ne întoarcem la... între timp au venit şi vacantările de la Comisia juridică, revenim deci la punctul 2 al ordinii de ...
2017-01-05 Mulţumesc. Proiectul de hotărâre a fost distribuit. Obiecţii, comentarii... ordin general? Nu. Pe articole? La titlu? ...
2017-01-05 Continuăm cu Proiectul de hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, ca urmare a demisiei doamnei deputat ...
2017-01-05 Mulţumesc. Proiectul a fost distribuit. Obiecţii, comentarii? Nu. Pe articole? La preambul? La articolul unic? ...
2017-01-05 Şi am ajuns la ultimul punct al ordinii de zi. 5. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, ...
2017-01-05 Comisia, vă rog. Comisia juridică.
2017-01-05 Mulţumesc. Dezbateri generale din partea grupurilor parlamentare? Domnul Mihai Voicu, Grupul PNL.
2017-01-05 Mulţumesc. Alte intervenţii? Domnul Cătălin Drulă, Grupul USR.
2017-01-05 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnul Turcescu, Grupul PMP.
2017-01-05 Şi eu vă mulţumesc. Domnule Ponta, vă rog, din partea Grupului PSD.
2017-01-05 Mulţumesc. Domnul Mihai Voicu... (Rumoare.) Vă rog, vă rog, stimaţi colegi... Domnul Mihai Voicu, drept la replică, un ...
2017-01-05 Mulţumesc. Domnul Borza. Mai vorbiţi? Şi încheiem dezbaterile generale aici.
2017-01-05 Mulţumesc. Încheiem dezbaterile generale aici. Trecem la dezbaterile pe articole. Există un amendament, înţeleg, de ...
2017-01-05 Domnule deputat, vă rog, încheiaţi!
2017-01-05 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbaterea pe articole? Nu sunt. Proiectul de lege rămâne la votul final.
2017-01-05 Vă propun o pauză de trei minute. Începem votul final la 16,05, să primiţi materialul; eu am deja lista, dar să o ...
2017-01-05 Stimaţi colegi, vă rog să luaţi loc în bănci. Începem şedinţa de vot final. Începem cu proiecte de hotărâri ale Camerei ...
2017-01-05 Vă rog, un minut, trebuie o scurtă informare. Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) ...
2017-01-09 Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi loc în bănci. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor, în cadrul ...
2017-01-09 Dacă în legătură cu programul de lucru sunt obiecţii sau comentarii? Nu. Supun votului programul de lucru. Cine este ...
2017-01-09 Mulţumesc. Domnul Nicolicea.
2017-01-09 Mulţumesc. Alte intervenţii? Domnule Tomac, vă rog.
2017-01-09 Vă rog, din partea Grupului USR.
2017-01-09 Domnule deputat, Am o rugăminte la dumneavoastră: este o regulă în Parlament, să nu dialogaţi cu sala! Spuneţi-vă ...
2017-01-09 Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Supun votului programul de lucru. Cine este pentru? 27 de voturi ...
2017-01-09 Pe ordinea de zi de astăzi avem înscrisă prezentarea unei informări cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea ...
2017-01-16 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Stimaţi colegi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei. Vă rog, ...
2017-01-16 Dacă în legătură cu modificarea programului de lucru sunt obiecţii sau comentarii? Nu sunt. Voturi pentru? Vă rog, ...
2017-01-16 La ordinea de zi. 1. Avem validarea unor mandate de deputat, patru colegi noi. Îl invit pe domnul deputat Marcel ...
2017-01-16 Mulţumesc. Obiecţii, comentarii cu privire la raportul acestei comisii? Nu sunt. Potrivit art. 10 alin. (2) din ...
2017-01-16 Mulţumesc. Felicitări, doamnă deputat! Urmează domnul deputat Răzvan-Ion Ursu. Vă rog, aveţi cuvântul, domnule deputat.
2017-01-16 Mulţumesc. Felicitări, domnule deputat! Urmează domnul deputat Matei Suciu. Vă rog, aveţi cuvântul.
2017-01-16 Mulţumesc. Felicitări, domnule deputat! Doamna deputat Anişoara Radu. Vă rog, aveţi cuvântul, doamnă deputat.
2017-01-16 Vă mulţumesc, doamnă deputat. Felicitări!
2017-01-16 Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. 2. Proiectul de Hotărâre privind efectuarea unui control de către Curtea de ...
2017-01-16 Da. Vă rog, liderii, la prezidiu. Liderii de grupuri, vă rog. (Consultări.) Vă rog, domnule Nicolăescu.
2017-01-16 Mulţumesc. Cu menţiunea că vom vota când vom ajunge la art. 3, pentru că acolo este prevăzut în proiectul de hotărâre, ...
2017-01-16 3. La punctul 3 al ordinii de zi este înscris Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul ...
2017-01-16 Mulţumesc. Comisia? Raport. Domnul preşedinte Badea.
2017-01-16 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Voicu. Vă rog.
2017-01-16 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Vă rog.
2017-01-16 Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la dezbateri generale? Vă rog. Apăsaţi pe microfon, pe butonul acela din faţa ...
2017-01-16 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Mulţumesc. Începem dezbaterea pe articole a proiectului ...
2017-02-01 Vă rog, vă rog să luaţi loc în bănci, stimaţi colegi. Domnule Weber, vă rog, luaţi loc... Doamnelor şi domnilor ...
2017-02-01 Domnule... domnule lider Nicuşor Dan, vă rog, vă rog să veniţi la prezidiu. Stimaţi colegi, Vă reamintesc că potrivit ...
2017-02-01 La următorul punct al ordinii de zi avem alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei ...
2017-02-01 Dau cuvântul liderilor grupurilor parlamentare, pentru a prezenta eventuale modificări survenite cu privire la ...
2017-02-01 Vorbiţi la microfon.
2017-02-01 Mulţumesc. Grupul PNL? Domnul Nicolăescu. Vă rog.
2017-02-01 Mulţumesc. Grupul parlamentar al PSR... USR, mă scuzaţi, mă scuzaţi.
2017-02-01 Domnule lider...
2017-02-01 Domnule lider... (Vociferări.) Vă rog, nu.... nu suntem la declaraţii politice, vă rog să respectaţi regulamentul. V-am ...
2017-02-01 Domnule Nicuşor Dan... (Vociferări.)
2017-02-01 Domnule lider de grup, vă rog... v-am rugat respectuos să respectaţi regulamentul. Nu suntem la declaraţii politice. ...
2017-02-01 Domnule Nicuşor Dan, V-am avertizat, v-am rugat să respectaţi regulamentul. Voi fi nevoit să vă întrerup microfonul. Vă ...
2017-02-01 Vă rog...
2017-02-01 Grupul UDMR, vă rog. Domnul Márton Árpád.
2017-02-01 Mulţumesc. Grupul ALDE? Domnul Avram.
2017-02-01 Mulţumesc. Grupul Partidului Mişcarea Populară. Domnul Movilă.
2017-02-01 Mulţumesc. Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale. Domnul Pambuccian.
2017-02-01 Mulţumesc. Vă rog, domnule Avram.
2017-02-01 Mulţumesc, domnule deputat. Vă rog să-mi daţi anexa cu lista candidaţilor pe funcţii pentru Biroul permanent. Ca urmare ...
2017-02-01 Domnule Vosganian, vă rog, nu dialogăm cu sala. Mulţumesc. Vă rog. (Rumoare.) Comisia de numărare şi validare a ...
2017-02-01 Domnişoară secretar, numai un pic vă întrerup! Membrii Biroului permanent, ai noului Birou permanent, vă rog să ...
2017-02-01 Mai aveţi?
2017-02-01 Îi invit la sala Biroului permanent pe membrii Comisiei de numărare şi validare a voturilor şi pe cei doi secretari de ...
2017-02-01 Reluăm lucrările. Vă rog, stimaţi colegi, să luaţi loc în bănci, cumva! Nu putem aşa! Nu putem să lucrăm aşa! Vă ...
2017-02-01 Mulţumesc. Potrivit rezultatului votului, au fost aleşi vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii Camerei Deputaţilor, ...
2017-02-03 Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi loc în bănci. Vă rog, liderii de grup, să vă invitaţi colegii în sală. Declar deschisă ...
2017-02-03 Doamna deputat, mulţumesc.
2017-02-03 Doamna deputat...
2017-02-03 Mulţumesc. Intrăm în dezbaterea proiectului de lege. (Rumoare.)
2017-02-03 Mulţumesc. (Rumoare.)
2017-02-03 Mulţumesc, domnule deputat.
2017-02-03 Mulţumesc.
2017-02-03 Mulţumesc, domnule deputat, mulţumesc... mulţumesc. Vă rog... mai sunt intervenţii de acest gen de procedură, cu ...
2017-02-03 Mulţumesc. Comisia pentru buget, raport. Domnul preşedinte Badea.
2017-02-03 Mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte să ia cineva cuvântul? Vă rog, domnule deputat.
2017-02-03 Mulţumesc, domnule deputat. Alte intervenţii la dezbateri generale din partea grupurilor parlamentare? Domnul Borza.
2017-02-03 Vă rog să încheiaţi, domnule Borza!
2017-02-03 Domnule Borza, vă rog să încheiaţi, pentru că fiecare grup are un timp limitat. Vă rog.
2017-02-03 Mulţumesc, domnule deputat.
2017-02-03 Mulţumesc.
2017-02-03 Domnule Borza, mulţumesc. Mulţumesc. Din partea Grupului PSD, domnul Badea.
2017-02-03 Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, urmează... Poftim? Vă ...
2017-02-03 Vă mulţumesc, domnule deputat. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Nefiind amendamente, urmează votul ...
2017-02-03 Colegi care nu-şi exercită votul, dacă sunt? Nu votaţi... 24.
2017-02-03 Doamnelor şi domnilor deputaţi, vă informez că în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. ...
2017-02-07 Declar deschisă şedinţa comună de astăzi a Camerei Deputaţilor şi Senatului şi vă anunţ că, din totalul de 465 de ...
2017-02-07 Mulţumesc. La ce număr eraţi, stimată doamnă? 1? Deci la nr. crt. 1. Vot pentru? 68. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu ...
2017-02-07 Mulţumesc, domnule deputat. Vot pentru? 68. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 68. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 68. Abţineri? Nu ...
2017-02-07 Mulţumesc, domnule deputat. Vot pentru? 68. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-07 Mulţumesc, doamnă deputat. Voturi pentru? 74. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172. 74 ...
2017-02-07 Domnule Tinel, La ultimele cinci voturi, după numărare eraţi 70-71, a intrat unul, a ieşit altul. Facem numărarea din ...
2017-02-07 Nu-i problemă, aveaţi un minut, aţi vorbit 3... Vot pentru? 88. Împotrivă? 180. Abţineri? Vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 92. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 180. Împotrivă? ...
2017-02-07 Voturi... Da? Vă rog.
2017-02-07 Dacă mai sunt intervenţii la Institutul Cultural Român? Vă rog, domnule Badea.
2017-02-07 Mulţumesc. La ce număr sunteţi, domnule senator? Domnule senator, numărul care e?
2017-02-07 Unu, da?! Voturi pentru? 105. (Aplauze.) Împotrivă? Voce din sală : Băsescu vede dublu!
2017-02-07 Vă rog, domnule senator! 187.
2017-02-07 Abţineri? Nu sunt. Voturi pentru forma iniţială? 187. Împotrivă? 105. Abţineri? Nu. Adoptată. Vă rog.
2017-02-07 Vot pentru? 105. Împotrivă? 188. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 188. Împotrivă? 105. Adoptată.
2017-02-07 Vot pentru? 104. Împotrivă? 188. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 188. Împotrivă? 104. Adoptat.
2017-02-07 Vot pentru? 104. Împotrivă?
2017-02-07 188. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 188. Împotrivă? 104. Adoptat. Supun votului dumneavoastră Anexa ...
2017-02-07 Am întrebat, domnule deputat. Vă rog.
2017-02-07 Mulţumesc, domnule deputat. Vă rog. Vot pentru? 105. Împotrivă? 188. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-07 Da, domnule preşedinte! La Roberta ieşise jumătate de sală, de aceea se vedea mai bine! Vot pentru Anexa 3/52? ...
2017-02-07 Vot pentru? 110. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 180. Împotrivă? 110. Adoptat. Alte ...
2017-02-07 Domnule deputat, ...
2017-02-07 Domnule deputat... domnule primar?!
2017-02-07 Văd că la primar m-aţi auzit! Vă rog, susţineţi...
2017-02-07 Ştiu! Dar susţineţi amendamentul!
2017-02-07 Mulţumesc. Mulţumesc, domnule deputat.
2017-02-07 Mulţumesc.
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 105. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 180. 105 ...
2017-02-07 Vot pentru? 105. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 180. 105 împotrivă. Adoptată. Alte ...
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 100. Împotrivă? 182. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 182. Împotrivă? ...
2017-02-07 La ce număr sunteţi, domnule senator? 5? Voturi pentru? 100. Împotrivă? 182. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-07 Vot pentru? 96. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 96. Adoptat. Vă rog.
2017-02-07 Vot pentru? 96. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 96. Adoptată. Vă ...
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 95. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială: 176. 95. Adoptată. Vă rog, ...
2017-02-07 Vot pentru? 94. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. 94. Adoptată. Vă rog, alte ...
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. 90 ...
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. Împotrivă: ...
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. 90 ...
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. 90 împotrivă. Adoptată.
2017-02-07 Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. 90 împotrivă. Adoptată.
2017-02-07 Vă mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la 3/64. Vă rog.
2017-02-07 Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. 90 împotrivă. Adoptată. Vă rog.
2017-02-07 Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. 90 împotrivă. Adoptată. Vă rog.
2017-02-07 Vot pentru? 92. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 92 împotrivă. Adoptată.
2017-02-07 Vot pentru? 92. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 92 împotrivă. Adoptată. Vă rog.
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 92. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 92 împotrivă. Adoptată.
2017-02-07 Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt la 3/64. Vă rog, domnul deputat sau senator.
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 93. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 93 împotrivă. Adoptată.
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 93. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 93 împotrivă. Adoptată.
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 94. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 174. 94 împotrivă. Adoptată.
2017-02-07 Nimic. Mulţumesc. V-aţi susţinut amendamentele. Alte intervenţii. Vă rog.
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? A fost o declaraţie politică sau un amendament? Vot pentru? Păi votaţi ca să pot ...
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 95. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. 95. Adoptată. Vă rog ...
2017-02-07 Vot pentru? 97. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. 97. Adoptată. Alte intervenţii la ...
2017-02-07 Vot pentru? 97. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. 97 împotrivă. Adoptată.
2017-02-07 Vot pentru ? 102. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. 102. Adoptat. Vă rog, domnule ...
2017-02-07 Mulţumesc şi eu. Vă rog, vot pentru? 102. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. Împotrivă? ...
2017-02-07 Vot pentru? Nu sunt. Unanimitate. Împotrivă? Unanimitate. Mulţumesc. Altă intervenţie? Domnul deputat Dumitrescu.
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 110. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 180. 110 ...
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru? 110. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 180. 110. Adoptată. Vă rog, ...
2017-02-07 Mulţumesc. Vot pentru?
2017-02-07 Vot pentru? 114. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 114 împotrivă. Adoptată. Alte ...
2017-02-07 Mulţumesc. Voturi pentru ? 108. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Voturi pentru forma iniţială? 180. 108 ...
2017-02-07 Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii? Nu sunt. Supun votului Anexa 7. Cine este pentru ? 180. Împotrivă? 108. Abţineri? Nu ...
2017-02-07 Voturi pentru? (Rumoare.) Vă rog, vă rog, domnule ministru.
2017-02-07 Vot pentru? 290. Împotrivă? Nu sunt. Mulţumesc. Abţineri? Una, două, trei. Trei. Mulţumesc. Vă reamintesc că votul ...
2017-02-07 Stimaţi colegi, vă rog să luăm loc în bănci. Liderii grupurilor parlamentare, să vă invitaţi colegii în sala de ...
2017-02-07 Vă mulţumesc, doamnă ministru. Pentru prezentarea raportului comun al comisiilor de specialitate, dau cuvântul domnului ...
2017-02-07 Vă mulţumesc, domnule deputat. Dezbateri generale? Nu. Da? Vă rog.
2017-02-07 Mulţumesc. Alte intervenţii? Doamna Rovana Plumb.
2017-02-07 Domnul Borza. Vă rog să închideţi şi să deschideţi microfonul.
2017-02-07 Încheiaţi.
2017-02-07 Încheiaţi, domnule deputat.
2017-02-07 Încheiaţi, domnule deputat.
2017-02-07 Vă mulţumesc, domnule deputat.
2017-02-07 Mulţumesc, domnule deputat. (Aplauze.) Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Vă rog, domnule deputat.
2017-02-07 Continuăm dezbaterile generale. Vă rog. Din partea Grupului UDMR.
2017-02-07 Domnul Bichineţ.
2017-02-07 Domnul profesor Oprea de la PNL.
2017-02-07 Mulţumesc, domnule profesor. Încheiem aici dezbaterile generale. Doamna ministru, două minute, vă rog.
2017-02-07 Mulţumesc, doamnă ministru. Birourile permanente şi liderii grupurilor parlamentare au decis să propună ca pentru ...
2017-02-07 Vă rog! Sunt aici, urmează să vină! Vă rog, doamnă deputat.
2017-02-07 Vă rog, domnule Márton Árpád.
2017-02-07 Mulţumesc, domnule deputat. Sunt total de acord cu dumneavoastră. (Aplauze.) Continuăm. Suntem în dezbateri generale. ...
2017-02-07 Da. Mulţumesc. Începem procedura de vot final a celor două legi. Supun votului Proiectul Legii bugetului de stat pe ...
2017-02-07 Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, vă informez că în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din ...
2017-02-07 Vă rog.
2017-02-07 Mulţumesc. Nu mai intervine nimeni, da? Dau citire, cu sesizarea pentru Curte. Vă informez că în conformitate cu ...
2017-02-07 Doriţi să vorbiţi? N-am ştiut! Vă rog, domnule prim-ministru.
2017-02-07 Mulţumesc, domnule prim-ministru. Vă mulţumesc, stimaţi colegi, pentru efortul depus. Declar şedinţa închisă. Şedinţa ...
2017-02-06 Stimaţi colegi, vă rog să luaţi loc în sală. Liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Invit... A venit ...
2017-02-06 Stimaţi colegi, Declar deschisă şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului şi vă anunţ că, din totalul de 465 de ...
2017-02-06 Vă rog. Vă rog.
2017-02-06 Domnule senator, vă mulţumesc. Domnule vicepreşedinte, din câte ştiţi, această discuţie a fost în Birourile permanente ...
2017-02-06 Nu putem...Plenul nu poate vota ceva împotriva Regulamentului şedinţelor comune. Mulţumesc. Supun votului proiectul ...
2017-02-06 Stimaţi colegi, V-am informat la începutul dezbaterii pe această anexă că vom merge până la finalizarea anexei. Am ...
2017-02-06 La primul punct al ordinii de zi avem prezentarea moţiunii de cenzură iniţiate de 123 de deputaţi şi senatori, în ...
2017-02-06 Procedură. Domnul Tomac.
2017-02-06 Mulţumesc. Cine citeşte moţiunea? Dau cuvântul... Nu ştiu cine citeşte moţiunea. Domnul deputat Predoiu. Vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc, domnule deputat. Vă reamintesc, stimaţi colegi, vă reamintesc faptul că Birourile permanente ale celor două ...
2017-02-06 Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Avem Proiectul de Hotărâre a Parlamentului pentru prorogarea termenului prevăzut ...
2017-02-06 La punctul 3 al ordinii de zi avem Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017. Dacă sunteţi de acord - era, ...
2017-02-06 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi loc în bănci. La punctul 3 avem ...
2017-02-06 Vă rog, pe procedură, doamna deputat.
2017-02-06 Domnul preşedinte al Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.
2017-02-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnul preşedinte Liviu Dragnea.
2017-02-06 Mulţumesc. Domnul Nicuşor Dan.
2017-02-06 Vă rog! Vă rog!
2017-02-06 Mulţumesc, domnule deputat. Intrăm în dezbaterea generală asupra Proiectului de lege a bugetului. Birourile permanente ...
2017-02-06 Mulţumesc, domnule prim-ministru. Raportul comisiilor comune. Domnul Arcaş. Deschideţi microfonul.
2017-02-06 Mulţumesc. Intrăm în dezbateri generale. Vă reamintesc că, în cadrul dezbaterilor generale, potrivit art. 63 din ...
2017-02-06 Mulţumesc. Din partea Grupului PNL, domnul Florin Cîţu. Vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc. Din partea Grupului USR, domnul... doamna Cosette Chichirău. Mă scuzaţi, doamnă.
2017-02-06 Mulţumesc. Din partea... domnul István, de la UDMR.
2017-02-06 Mulţumesc. Domnul Borza - ALDE.
2017-02-06 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2017-02-06 Mulţumesc.
2017-02-06 Domnule deputat, mulţumesc. (Aplauze.) Din partea grupului... (Discuţii în sală.) Când mă întorc. Când mă întorc. Merg ...
2017-02-06 Domnule deputat, nu v-am dat cuvântul.
2017-02-06 Am înţeles, am înţeles.
2017-02-06 Stimaţi colegi, Vă rog, am încercat să nu fim foarte riguroşi, am lăsat la fiecare un minut, două în plus. Domnul Borza ...
2017-02-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. (Discuţii la prezidiu.) Din partea minorităţilor nu s-a înscris nimeni la cuvânt. Domnul ...
2017-02-06 Vă mulţumesc, domnule deputat. Reluăm. Mai sunt timpi alocaţi şi solicitări de luări de cuvânt. Din partea Grupului ...
2017-02-06 Mulţumesc. Şi din partea Grupului USR, mai aveţi... (Discuţii la prezidiu.) ...trei minute. Domnul Costescu...? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile generale.
2017-02-06 Doamna deputat, aveţi doi vorbitori de grup, îmi pare rău.
2017-02-06 Îmi pare rău, ăsta este Regulamentul, nu am cum... (Replică neinteligibilă a doamnei senator Eleonora-Carmen Hărău.)
2017-02-06 Aveţi doar doi reprezentanţi din partea grupurilor. Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile generale. Domnule ...
2017-02-06 Mulţumesc, domnule prim-ministru. Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Am încheiat dezbaterea generală asupra ...
2017-02-06 Mulţumesc. Amendament respins de comisie. Vot pentru? 83. Împotrivă? 195 împotrivă. Abţineri? ...
2017-02-06 Vă rog.
2017-02-06 Propunerea Grupului PNL de apel nominal. Vot pentru? 96. Împotrivă? 181. Abţineri? 5. Mulţumesc. Propunerea a fost ...
2017-02-06 Vă rog.
2017-02-06 Vă rog, domnule deputat.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 99 Împotrivă? 164. Abţineri? 4. Mulţumesc. Vot pentru forma iniţială? 165. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc, domnule deputat. Mai aveţi de susţinut altul?
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? Vot pentru amendamentul domnului István? 218. Împotrivă? Nu. Abţineri? 51. Amendamentul a fost ...
2017-02-06 Vă rog să încheiaţi, doamna deputat.
2017-02-06 Mulţumesc. Nu am înţeles la care articol şi la ce alineat v-aţi susţinut amendamentul. La art. 5 în integralitatea lui, ...
2017-02-06 Vot pentru? 102 Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. Vot pentru forma iniţială? 170. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 98 Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vă rog să vă prezentaţi. Vă rog să vă prezentaţi.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 98. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 98. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172. Împotrivă? ...
2017-02-06 Domnule deputat! Domnule deputat! Nu suntem... Suntem la lege. Vă rog, mai aveţi până acolo! N-am ajuns ...
2017-02-06 Vă rog, vă rog! Aici era, da?! Vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 87. Împotrivă? 167. Mulţumesc. Vot pentru forma iniţială a legii..., a raportului? ...
2017-02-06 Am întrebat dacă doriţi să susţineţi amendamentele respinse la Anexa nr. 2. (Discuţii în sală.) Nu aud. Deci ...
2017-02-06 Procedură, domnule Gheorghe.
2017-02-06 Pauză de consultări cu liderii, cu cine vreţi să vă consultaţi? Pauză de consultări 3 minute, liderii de grup. PAUZĂ
2017-02-06 Reluăm? (Discuţii la prezidiu.) Reluăm lucrările, stimaţi colegi. Vă rog să luaţi loc în bănci. Anexa nr. 3.01 ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? Stimaţi colegi, am o rugăminte: să luaţi loc în bănci. Domnule Steriu, domnule ministru Gabriel ...
2017-02-06 Vot pentru? 168. Împotrivă? 83. Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. Anexa nr. 3/09 a fost adoptată cu succes, domnule ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 83. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. 2? 2. Vot pentru forma iniţială? 170. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 83. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu sunt... 1, 2... 3. Mulţumesc. Vot pentru forma iniţială? Vot ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 180. Abţineri?
2017-02-06 Abţineri? Domnule deputat! Vot pentru forma iniţială? 180. Împotrivă? 80. Adoptat în forma iniţială. Mulţumesc, domnule ...
2017-02-06 Vă rog.
2017-02-06 Mi-e frică să numărăm, că o să iasă mai puţini. (Discuţii în sală.)
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 84. Împotrivă? 171. Abţineri? 4. Mulţumesc. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? 84. Şi ...
2017-02-06 Vot pentru? Deci, domnule deputat, dacă numără, sunt opt cu mâna sus. 80. (Râsete, discuţii în sală.) Împotrivă? ...
2017-02-06 Domnule deputat, lăsaţi-mă să termin.
2017-02-06 Mai am, mai am ceva de spus.
2017-02-06 Dumneavoastră, care aţi venit nou în Parlament acum?! Vot pentru forma iniţială? 180. Din sală : Cinci mandate.
2017-02-06 Aşa, e la cinci mandate. Împotrivă? 80. Adoptat. Vă rog, domnule deputat.
2017-02-06 Şi eu vă mulţumesc. Până la 110, dacă mai sunt alte intervenţii. (Discuţii la prezidiu.) Domnule Bichineţ, vă rog.
2017-02-06 Şi suspendate, da!
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. Vot pentru forma iniţială? (Discuţii în sală.) Domnule ...
2017-02-06 Dacă până la 110 mai aveţi intervenţii. 107. Domnule deputat.
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 180. Abţineri?
2017-02-06 Vot pentru forma iniţială? 180. Împotrivă? 80. Adoptat.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 81. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt... Sunt? 2. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? ...
2017-02-06 Sigur. De la 110 la... La 110? (Discuţii în sală.)
2017-02-06 108.
2017-02-06 Vot pentru? 73. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 180. Împotrivă? 73. Adoptat.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 73. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 180. 73 împotrivă. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 73. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 73. Adoptat. Vă rog, domnule Steriu.
2017-02-06 Vot pentru? 73. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă 73. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 73. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 73 împotrivă. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? (Discuţii în sală.)
2017-02-06 73. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 73. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 73. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 73. Adoptat. Mulţumesc, domnule ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 83. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 170. Împotrivă? ...
2017-02-06 Aţi terminat?
2017-02-06 Vot pentru? 74. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 74. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 74. Împotrivă? 176 Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 74. Adoptat. Până la 120, alte ...
2017-02-06 Domnule deputat, stabilesc eu ce trebuie să fac. Dumneavoastră susţineţi-vă... V-aţi susţinut amendamentul? Mai aveţi ...
2017-02-06 Procedură.
2017-02-06 Mulţumesc, domnule deputat, pentru acuzaţii. De la 140 la 150? Vă rog.
2017-02-06 138. Vă rog, domnule deputat.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 75. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172. 75. Adoptat. Vă rog, ...
2017-02-06 Vot pentru? Vă rog, vot! 75. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172. 75. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 75. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 173. 75. Adoptat.
2017-02-06 Şi eu mulţumesc. Până la 140, dacă mai sunt intervenţii. Nu. De la 140 la 150? Vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? Acum ce ar trebui să fac, să vă număr doar pe dumneavoastră, că aici nu ridică nimeni ...
2017-02-06 Domnule deputat! (Discuţii în sală.) Mulţumesc. Înţeleg că nu v-aţi susţinut niciun amendament, aţi avut o declaraţie ...
2017-02-06 Şi eu.
2017-02-06 Da, probabil că eu n-am fost în sală în ultimele 8 ore şi n-am... (Discuţii în sală.) Până la 150, dacă mai sunt ...
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 170. Abţineri? 1..., 2. Vot pentru forma iniţială? 170. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc şi eu. Vot pentru? 75. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 75. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vot pentru, vă rog. 75. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. Împotrivă? 75. Adoptat. Vă ...
2017-02-06 Vot pentru? 75. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 75. Adoptat. Vă rog, ...
2017-02-06 Vot pentru? 75. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 75. Adoptat. Alte intervenţii ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 75. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vot pentru? 75. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 75. Adoptat. Vă rog, ...
2017-02-06 Vă rog, procedură. Da, verificaţi ce s-a spus mai înainte. Vă rog.
2017-02-06 Mulţumim, domnule profesor. Număr curent. Vă rog, de la 13 la 20 dacă sunt intervenţii. PMP. Vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 81. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 171. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 75. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 75. Abţineri? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 75. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 75. Abţineri? ...
2017-02-06 Mulţumesc şi eu. Până la 20, intervenţii? Vă anunţ că se pregăteşte domnul Simionică să ia cuvântul.
2017-02-06 Vot pentru? 75. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 175. Împotrivă? 75. Abţineri? Nu. Adoptat.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 75. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu. Una? O abţinere. Vot pentru forma iniţială? 175. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 75. Din sală : Ce bună numărătoare!
2017-02-06 Bună. În afară de băşcălie mai ştiţi ceva? Sunt doi colegi aici care de 12 ore numără încontinuu. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc şi eu. De la numărul criteriu 20, vă anunţ, domnul deputat Simionca, prietenul nostru, nu are decât cinci.
2017-02-06 Mulţumesc. Vă rog! Vă rog!
2017-02-06 Vă rog! Vot pentru? 75. Împotrivă? 176. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Domnule Floroiu, vă rog ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 81. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172. Împotrivă? 81. Abţineri? ...
2017-02-06 Domnule deputat, susţineţi amendamentele, nu mai dialogaţi cu sala.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 75. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 175. Împotrivă? 75. Abţineri? ...
2017-02-06 Vot pentru? Vot pentru! 75. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 75. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 75. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 175. Împotrivă? 75. Abţineri? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? Vot pentru? 77. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? ...
2017-02-06 Şi eu vă mulţumesc. Până la 30, dacă sunt intervenţii. Domnul Turcescu, vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc, domnule senator. Vot pentru? 75. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 172. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vot pentru? 75. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? 75. Abţineri? Nu. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 74. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? 74. Abţineri? Nu. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 72. Împotrivă? 171. Abţineri? Una. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? 72. Abţineri? Nu. Adoptat.
2017-02-06 Vă rog! Vă rog! Vă rog! Vot pentru? 78. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. ...
2017-02-06 Vot pentru? 71. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? 71. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 72. Împotrivă? 172. Abţineri? Una. Vot pentru forma iniţială? 172. Împotrivă? 72. Abţineri? Nu. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 71. Împotrivă? 172. Abţineri? Una. Vot pentru forma iniţială a articolului? 171. Împotrivă? 71. Abţineri? ...
2017-02-06 Vot pentru? 71. Împotrivă? 170. Abţineri? Una. Vot pentru forma iniţială? 170. Împotrivă? 71. Abţineri? Nu. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 72. Împotrivă? 171. Abţineri? Una. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? 72. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 71. Împotrivă? 171. Abţineri? Una. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? 71. Abţineri? Nu. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 72. Împotrivă? 171. Abţineri? Una. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? 72. Adoptat.
2017-02-06 Mulţumesc şi eu, domnule deputat. În continuare, până la 40, dacă sunt intervenţii. Domnule Movilă, la 36, da?
2017-02-06 Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 170. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Aţi încheiat?
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru?
2017-02-06 Vă rog.
2017-02-06 Am înţeles. Gata. Putem să numărăm? Stimaţi colegi, putem, ne daţi voie să numărăm? Cu foto..., acolo... Vot pentru. ...
2017-02-06 Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Până la 40, alte intervenţii? De la 40 la 50? Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? Vot pentru amendament, vă rog! (Intervenţii neinteligibile din sală.)
2017-02-06 30. Împotrivă? 170. Abţineri? Da, sunt colegi care nu votează. Mulţumesc, domnule deputat.
2017-02-06 Vot pentru forma iniţială? Mă scuzaţi! 171. Împotrivă? 26. Abţineri? Nu sunt. Colegi care nu votează, treaba lor. Vă ...
2017-02-06 Vot pentru? 32. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu. Colegi care nu votează. Vot pentru forma iniţială a articolului? ...
2017-02-06 Da, vă rog. Vot pentru? 50.
2017-02-06 Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Colegi care nu votează. Vot pentru forma iniţială? 178.
2017-02-06 Mulţumesc, domnule senator. Vot pentru? 80. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-06 Împotrivă? 50. Mulţumesc şi eu. Adoptat. Până la 50, dacă mai sunt intervenţii. Nu. De la 50 la 56? ...
2017-02-06 Vă rog, vă rog. Vă rog, vă rog, nu-i problemă.
2017-02-06 Aţi terminat? (Intervenţie neinteligibilă a domnului deputat Ioan Munteanu.)
2017-02-06 Vot pentru? (Intervenţie neinteligibilă a domnului deputat Ioan Munteanu.) Păi, nu ştiu. Doamna deputat, aţi susţinut ...
2017-02-06 51, 52?
2017-02-06 Bun, deci trebuie să facem vot pentru fiecare în parte. 48. Nr. crt. 48. Vot pentru? 70. Împotrivă? 172. Abţineri? ...
2017-02-06 Vot pentru? 72. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 72. Adoptat. Vă rog. De la 10 ...
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 172. Împotrivă? 70. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru?
2017-02-06 Vă rog, vot pentru. Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? ...
2017-02-06 Aţi terminat, domnule deputat? Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială?
2017-02-06 176. Domnule deputat...
2017-02-06 Vot împotrivă? 70. Adoptat. Până la 20, dacă mai sunt intervenţii. Până la 20, da? A fost 19.
2017-02-06 Domnule deputat, aţi susţinut amendamentul, că n-am înţeles nimic? (Aplauze.) Vot pentru? 72. Împotrivă? 176. Abţineri? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. În ...
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc şi eu. Vot pentru? 70. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? ...
2017-02-06 Să le votăm toate, în bloc?! Nu avem prevederi regulamentare. Îmi pare rău, dar nu am cum, trebuie să le iau la rând. ...
2017-02-06 80. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 172. Şi împotrivă? 80. Mulţumesc. Respins. Vă ...
2017-02-06 Atunci, votăm numai 27, da? Bine. Vot pentru? 80. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-06 42.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 171. 70 împotrivă. Adoptat. Vă rog. ...
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 171. 70 împotrivă. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 171. 70 împotrivă. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Şi eu. Până la 50? Vă rog, domnule Sămărtinean. 46, da?
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 171. Vot împotrivă? Nu. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 171. 70 împotrivă. Adoptat. Vă rog, doamna ...
2017-02-06 Vot pentru? 72. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 171. 73 împotrivă. Vă rog, doamnă. Adoptat.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 78. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. Împotrivă?
2017-02-06 Vot. Vot pentru? 70. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu sunt.
2017-02-06 Vă rog, vă rog, vă rog, lăsaţi-mă un pic. Vot pentru forma iniţială? 171. 70 împotrivă. Adoptat. Vă rog, doamnă.
2017-02-06 Vot pentru? Eu supun la vot, doamnă, nu dumneavoastră.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 171. 70 împotrivă. Adoptat. Mulţumesc. 51. ...
2017-02-06 Mulţumesc, domnule deputat. Vot pentru? 70. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 170. 70 ...
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 171. 70 împotrivă. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 68. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 178. Împotrivă? 68. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 68. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 178. Împotrivă? 68. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 67. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 178. Împotrivă? 67. Adoptat.
2017-02-06 Mulţumesc, domnule senator. Respins. Alte intervenţii la 3/14? Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 67. Împotrivă? 178. Abţineri? Vot pentru forma iniţială? 178. 67 împotrivă. Adoptat. Mulţumesc, domnule ...
2017-02-06 59. De la 60 la 70? De la 70 la 80? De la prezidiu : Este, este.
2017-02-06 Cine? Vă rog. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) 70 - 80? 70 - 80, da? 70 - 80, domnule deputat. 70 - 80. Vă rog.
2017-02-06 70, domnule deputat.
2017-02-06 Nu-i problema mea, domnule deputat. Nu pot să stau eu... Eu cum pot urmări şi dumneavoastră nu puteţi? Sunt la 70 - 80. ...
2017-02-06 Vot pentru? 60. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. Împotrivă? 60. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 67. Împotrivă? 179. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 179. 67 împotrivă. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 67. Împotrivă? 179. Abţineri? Vot pentru forma iniţială? 179. 67 împotrivă. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 67. Împotrivă? 179. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 179. 67 împotrivă. Adoptat. Mulţumesc, domnule ...
2017-02-06 Vă rog. 68... 69... 70... 71. Cât aveţi, domnule deputat? Cât aveţi?
2017-02-06 Vă rog.
2017-02-06 Aţi terminat?
2017-02-06 Senator, mă scuzaţi.
2017-02-06 Mulţumim frumos, domnule senator.
2017-02-06 Am înţeles. Mulţumesc. Voturi pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 176. 70 ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 79. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 173. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc, domnule deputat. Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Respins. Vot pentru forma iniţială. ...
2017-02-06 Aţi încheiat?
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 171. Împotrivă? 80. Vă ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 172. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vă mulţumesc. Voturi pentru? 80. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 172 pentru. ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 81, că a venit şi domnul Predoiu. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, ...
2017-02-06 Vot pentru? 81. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 174. Împotrivă? 81. Respins. Vă ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 81. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială. 173. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vot pentru? Mulţumesc. Împotrivă? 80. Împotrivă.171. Abţineri? 2. Vot pentru forma iniţială. 171. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu. Una. Vot pentru forma iniţială? 172. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vot pentru? 82. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 175. Împotrivă? 82. Abţineri? Nu ...
2017-02-06 Vă rog, vot pentru? 82. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 82. Abţineri? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 81. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 172. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vă mulţumesc, doamna deputat. Voturi pentru? 83. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 84. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu sunt. Respins. Vot pentru forma iniţială, vă rog. ...
2017-02-06 Poziţia... Domnule deputat, poziţia?
2017-02-06 2 marginal?
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 84. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 83. Împotrivă? 172 Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 172. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 85. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 175. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 83. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. Vot pentru forma iniţială, vă rog. ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 82. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 173. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 83. Voturi împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 174. Voturi împotrivă? ...
2017-02-06 (Discuţii la prezidiu.) Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172. Împotrivă? 80. Abţineri? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 174. Împotrivă? 80. Abţineri? ...
2017-02-06 Vot pentru? 81. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 174. Împotrivă? 81. Abţineri? Nu ...
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? 80. Abţineri? Nu ...
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. Împotrivă? 80. Mulţumesc, ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 174. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 174. Împotrivă? 80. Mulţumesc, ...
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 174. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Vă abţineţi? O abţinere. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Abţineri? ...
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 174. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Vă mulţumesc, domnule deputat. Alte intervenţii? Alte intervenţii la... Vă rog, doamna Hărău.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Mulţumesc, ...
2017-02-06 Pentru? 80 Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Mulţumesc, respins. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Mulţumesc, ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 173. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vă rog, vot pentru? 81. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 173. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vă rog, vot pentru? 76. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? 76. Respins. Alte ...
2017-02-06 Domnule Tinel... nu aud ce spuneţi...
2017-02-06 Vă mulţumesc. Alte intervenţii, dacă... Am înţeles. Adică ar trebui colegii dumneavoastră să înţeleagă, că nu eu citesc ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 85. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? ...
2017-02-06 Pentru? 84. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 174. Împotrivă? 84. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 83. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 83. Respins, domnule ...
2017-02-06 Vot pentru? 83. Împotrivă? 173. Abţineri? Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 83. Respins. Vă mulţumesc, domnule ...
2017-02-06 Alte intervenţii? Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog. 170. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog. ...
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 81. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Mulţumesc, respins. Vă ...
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Forma iniţială, vot pentru? 80. Împotrivă... vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-06 Vă rog. Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Stimaţi ...
2017-02-06 Vă rog.
2017-02-06 Şi eu vă mulţumesc.
2017-02-06 Alte intervenţii, dacă sunt, la 3/15. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Vă rog, vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Forma iniţială, pentru? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Abţineri? Nu. Respins.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă ...
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog. Vă rog. Alte ...
2017-02-06 Am înţeles, domnule deputat, aşa voi face începând din momentul ăsta, pentru că, până acum, m-am întors înapoi la ...
2017-02-06 Vă rog.
2017-02-06 Vă rog să vă susţineţi amendamentul.
2017-02-06 Nu.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? ...
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Mulţumesc. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 81. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Niciuna. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Mulţumesc.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Mulţumesc. Vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă ...
2017-02-06 Mulţumesc. Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 81. Abţineri? Nu ...
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Mulţumesc. De la ...
2017-02-06 La poziţia?
2017-02-06 Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Dacă până la 100 ...
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Până la 110, ...
2017-02-06 Pentru? 81. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 174. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 OK. Până la 110, dacă mai e cineva.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog, dacă mai ...
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? 2. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Până la 110? Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? 2. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Până la 110. Vă ...
2017-02-06 Pentru? Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru... (Intervenţie neinteligibilă a domnului deputat ...
2017-02-06 Mai am un vot de făcut. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Vă rog, până la 110 dacă mai sunt intervenţii. De la 110 la 120?
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Domnule deputat, nu e amendamentul dumneavoastră 117.
2017-02-06 117 se susţine? Nu. Vă rog, 118.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. 80 împotrivă. Respins.
2017-02-06 Mulţumesc, domnule deputat.
2017-02-06 Mulţumesc, mulţumesc! 123. Doamna..., domnişoara deputat Mara Mareş. Vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc. Pentru? 83. Împotrivă? 172, cu domnul Mohaci în partea ailaltă, de data asta. Abţineri? Niciuna. Vot pentru ...
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 174. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Până la 130, dacă ...
2017-02-06 Pentru? Mulţumesc, domnule deputat, că-mi daţi voie. 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? ...
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog, până la 130.
2017-02-06 Domnule deputat, vă rog...
2017-02-06 Domnule deputat, vă rog să vă susţineţi amendamentul şi să nu dialogaţi cu sala.
2017-02-06 Mulţumesc. Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. De la 130 ...
2017-02-06 La ce poziţie aveţi, domnule...
2017-02-06 139?
2017-02-06 Spuneţi la microfon, că nu...
2017-02-06 Am înţeles. Nu aţi fost atent. Bine. Vot pentru? Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu. Pentru forma iniţială? ...
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Deci până la 140, domnule ...
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Până la 150, dacă ...
2017-02-06 Până la 150? Nu. De la 150 la 160, vă rog.
2017-02-06 Vot pentru, vă rog. 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Voturi pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. (Discuţii în sală.)
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu.
2017-02-06 Domnule deputat... domnule deputat, suntem în procedură de vot şi nu vorbiţi cu sala, domnule deputat. Vot pentru forma ...
2017-02-06 Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Până la 160. Mai sunt alte intervenţii până la 160? Nu. De la 160 la 170? Vă rog. (Discuţii la prezidiu.)
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Mulţumesc. Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? Domnule vice, nu mai vorbiţi, vă rog. Deranjaţi. Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu. Pentru forma ...
2017-02-06 Vot pentru? Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Mulţumesc. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 163. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins. Până la 190, ...
2017-02-06 Vă rog. (Discuţii la prezidiu.)
2017-02-06 Ce număr e ăsta?
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu. Pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Domnule deputat, susţineţi-vă amendamentele. Lăsaţi-mă pe mine să număr colegii, da?
2017-02-06 De aia stau aici.
2017-02-06 Vrei să număr?
2017-02-06 Pentru? 80... şi unu, doamna Pană. Aţi observat că am fost atent de data asta.
2017-02-06 81, domnule deputat.
2017-02-06 83, OK.
2017-02-06 83. Împotrivă? 170, că au plecat dincolo 3. Abţineri? Nu sunt. Voturi pentru forma iniţială? 170. Împotrivă? ...
2017-02-06 Domnule deputat... domnule deputat, vă rog, susţineţi-vă amendamentele.
2017-02-06 Pentru? 81. Împotrivă? 172.
2017-02-06 Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172. Împotrivă? 81. Respins.
2017-02-06 Vot pentru? 81. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Voturi pentru forma iniţială? 172. Împotrivă? 81. Respins.
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială a legii? 172. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Vot pentru? 81... doamna... Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172. Împotrivă? 80. Respins.
2017-02-06 Mulţumesc. Voturi pentru? 62. Împotrivă? 158. Abţineri? Nu sunt. Voturi pentru forma iniţială? 158. Împotrivă? ...
2017-02-06 Pentru? 62. Împotrivă? 158. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 158. Împotrivă? 62. Abţineri? Nu sunt. Respins.
2017-02-06 Pentru? 62. Împotrivă? 158. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 158. Împotrivă? 62. Abţineri? Nu sunt. Respins.
2017-02-06 Pentru? 62. Împotrivă? 158. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 158. Împotrivă? 62. Respins.
2017-02-06 Pentru? 62. Împotrivă? 158. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 158. Împotrivă? 62. Respins.
2017-02-06 Pentru? 62. Împotrivă? 158. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 158. Împotrivă? 62. Respins.
2017-02-06 Pentru? 71. Împotrivă? 163. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 163. Împotrivă? 71. Respins.
2017-02-06 Pentru? 71. Împotrivă? 166. Vot pentru forma iniţială? 166. Împotrivă? 71. Respins.
2017-02-06 Pentru? 166. Împotrivă? 71. (Discuţii la prezidiu.) Invers, mă scuzaţi: pentru, 71; împotrivă, 166. Abţineri? Nu ...
2017-02-06 Pentru? 71. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 168. Împotrivă? 71. Respins.
2017-02-06 Pentru? 71. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu sunt. Voturi pentru forma iniţială? 168. Împotrivă? 71. Respins.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 168. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 168. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Puteţi să mai citiţi, dacă mai vreţi. (Rumoare în sală.) Vă rog, până la 250, dacă mai susţine cineva. (Discuţii în ...
2017-02-06 Vă rog...
2017-02-06 Vă rog, domnule deputat. (Discuţii în sală.)
2017-02-06 Nu, vă rog.
2017-02-06 Domnule deputat... (Discuţii, rumoare în sală.) Voturi pentru? 70.
2017-02-06 Împotrivă? 168. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 168. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 168. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 168. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 168. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 168. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Mulţumesc. Pentru? 70. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 168. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 168. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 174. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Vot pentru? 71. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Pentru? 71. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70.
2017-02-06 Pentru? 71. Împotrivă? 176. Abţineri? Niciuna. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Pentru? 71. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Pentru? 71. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. Mulţumesc, ...
2017-02-06 De la 272 la 280? Nu. De la 280 la 290? Nu. Adoptat. De la 290 la 300? Nu sunt. Adoptat. Din sală : Este.
2017-02-06 Este? Vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. De la ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? ...
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. Până la 310? ...
2017-02-06 La poziţia care, doamnă?
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Forma iniţială. Vot pentru. 176. Împotrivă? 70. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Respins... Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176 pentru. 70 împotrivă. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 70 împotrivă. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 300... dacă mai sunt intervenţii. Mai sunt două sau trei, nu ştiu. Dacă mai susţine cineva. Ultimul amendament. Vă rog. ...
2017-02-06 Am trecut de...
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. 70 împotrivă. Adoptat.
2017-02-06 Mulţumesc. Nu mai sunt amendamente de susţinut. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării ...
2017-02-06 Aveţi... staţi un pic. Aveţi amendament de susţinut? Da? Numai o secundă ca să termin. Timpul de dezbatere alocat este ...
2017-02-06 ... senator.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. La ...
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt.
2017-02-06 Poftiţi? Nu am înţeles.
2017-02-06 Veniţi şi vorbiţi cu secretarii, domnule deputat, nu mai număraţi dumneavoastră.
2017-02-06 Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. Alte intervenţii, dacă mai sunt. Nu. Supun votului ...
2017-02-06 Da. Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. Alte ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Abţineri? ...
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. Susţineţi ...
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat, ...
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot în forma iniţială. Pentru? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. Alte ...
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt.
2017-02-06 Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Vă rog, alte intervenţii, dacă mai sunt la 3/22. Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/22, împreună cu ...
2017-02-06 Ministerul Mediului, Anexa 3/23, nu avem amendamente admise, 9 amendamente respinse, timp 12 minute. Dacă sunt ...
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Forma iniţială, pentru? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. Până la 10, dacă ...
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 73. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vă rog, vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. Vă ...
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 70 împotrivă. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 70. Împotrivă? (Discuţii la prezidiu.) 73...74. Împotrivă? 171. Abţineri? Forma iniţială, ...
2017-02-06 Vă rog să spuneţi poziţia.
2017-02-06 Domnule deputat, domnule deputat...
2017-02-06 Domnule deputat... Domnul Corneliu Olar: ...îmi văd colegii mei, da?
2017-02-06 La ce poziţie sunteţi?
2017-02-06 Asta voiam să aud.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176.
2017-02-06 Domnule deputat...
2017-02-06 Domnule deputat...
2017-02-06 Veniţi dumneavoastră în locul meu, dacă vreţi neapărat să vorbiţi.
2017-02-06 Domnule deputat, suntem în procedură de vot. Nu vorbim fiecare. Cât aţi vorbit dumneavoastră, eu am ascultat. Acum ...
2017-02-06 Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. Vă rog. Vă rog, dacă mai aveţi de susţinut.
2017-02-06 Vot pentru? 70. (Discuţii în sală.)
2017-02-06 Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 70 împotrivă. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru?
2017-02-06 Domnule deputat... Vot pentru? 73. Împotrivă? 171. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 171. Împotrivă? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Până la 20, dacă mai sunt intervenţii. 20, da?
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. De la 20 ...
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială, vă rog? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. Până ...
2017-02-06 Domnule deputat, apăsaţi, ca să vă audă colegii.
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Cu 70 împotrivă. Adoptat. Până la 30, alte ...
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. Până la 30 marginal, ...
2017-02-06 Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176, cu 70 împotrivă. Adoptat. Până la 30. Vă ...
2017-02-06 Salut!
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 70. Adoptat. De la 30 la 40. Vă ...
2017-02-06 Mulţumesc. (Aplauze.) Vot pentru? 70. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 70 ...
2017-02-06 Vot pentru? 72. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 174. 72 împotrivă. Adoptat. Vă rog. Domnul ...
2017-02-06 Mulţumesc, domnule Movilă. V-am rugat pe toţi cei care susţineţi amendamente să vă prezentaţi doar nominal pentru staff ...
2017-02-06 Vă rog, domnule deputat, procedură.
2017-02-06 Domnule deputat, aşa cum am precizat şi în şedinţa Birourilor permanente reunite, şi astăzi, la începutul şedinţei de ...
2017-02-06 Vicelider sunteţi? Bun, am înţeles. Vot pentru propunerea domnului vicelider. 73. Împotrivă? (Rumoare în sală.) ...
2017-02-06 Am votat, da. De la 30 la 40, cu prezentarea doar nominală şi a poziţiei marginale pe care o susţineţi. Vă rog, domnule ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 73. Împotrivă? 188. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 188. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vot pentru? 73. Împotrivă? 188. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 188. 73 împotrivă. Adoptat. Vă rog. ...
2017-02-06 Vot pentru? 76. Împotrivă? 182. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 182. Împotrivă? 76. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 75. Împotrivă? 185. Abţineri? Număraţi abţinerile, domnilor secretari.
2017-02-06 Staţi, staţi... 14 abţineri.
2017-02-06 Vot pentru forma iniţială?
2017-02-06 185. Împotrivă? 60. Abţineri? 14. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 75. Împotrivă? 185. Abţineri? Nu sunt. Pentru forma iniţială? 185. 75 împotrivă. Adoptat. Vă rog. Domnul ...
2017-02-06 39.
2017-02-06 Vot pentru? 75. Împotrivă? 185. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 185. Împotrivă? 75. Abţineri? ...
2017-02-06 Voi foarte atent, sunt doi în faţa mea, aici, mă uit cu atenţie la ei. Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu ...
2017-02-06 Vot pentru? 74...75. Împotrivă? 186. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 186. Împotrivă? 75. Abţineri? ...
2017-02-06 Vot pentru? 75. Împotrivă? 188. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 188. Împotrivă? 75. Adoptat. Vă rog, alte ...
2017-02-06 Pentru? 70. Împotrivă? 188. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 188. 70 împotrivă. Adoptat. Până la 50, dacă ...
2017-02-06 Un vicepreşedinte de la Senat... vă rog să veniţi la prezidiu. Vă rog, în continuare...
2017-02-06 Mulţumesc. (Discuţii în sală.) Vot pentru? 75. Împotrivă? 188. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-06 Pentru? 75. Împotrivă? 188. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 188. 75 împotrivă. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 75. Împotrivă? 188. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 188. 75 împotrivă. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 75. Împotrivă? 188. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 188. 75 împotrivă. Adoptat. Vă rog, ...
2017-02-06 Vot pentru? 78. Împotrivă. 182. Abţineri. Nu sunt. (Discuţii în sală şi la prezidiu.) Deci reluăm. Vot pentru ...
2017-02-06 93. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 180. Vot împotrivă? 93. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 93. Împotrivă? 182. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 182. Împotrivă? 93. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 93. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 180. Împotrivă? 93. Abţineri? Nu. Adoptat. Vă ...
2017-02-06 Vot pentru? 93. Împotrivă? 183. Abţineri? Nu sunt. Vot... abţineri: una, două. Vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 90. Împotrivă? 183. Abţineri? Una. Vot pentru forma iniţială? 183. Împotrivă? 90. Abţineri? ...
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 185. Abţineri? Una. Vot pentru forma iniţială? 185. Împotrivă? 80. Abţineri? Tot ...
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Două. Una. Una. Vot pentru forma iniţială? 180. Împotrivă? ...
2017-02-06 Pentru? Vot pentru? 80. Împotrivă? 180. Abţineri? Una. Vot pentru forma iniţială? 180. Vot împotrivă? 80. Adoptat. Vă ...
2017-02-06 Mulţumesc.
2017-02-06 Mulţumesc. Mulţumesc! Vă rog, de la 60 la 70?
2017-02-06 Nu este drept la replică la replică. De la 60 la 70? Aveţi amendament de susţinut?
2017-02-06 59? Aveţi amendament de susţinut?
2017-02-06 Vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 82. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. Împotrivă? 80. Abţineri? Nu. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. 80 împotrivă. Adoptat. Vă rog. ...
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 85. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. Împotrivă? 85. Abţineri? ...
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 178. Abţineri? Vă abţineţi? Din sală : Da.
2017-02-06 Aţi votat la toate voturile. 2. Vot pentru forma iniţială? 178. Împotrivă? 80. Adoptat. Alte intervenţii? Vă rog.
2017-02-06 Pentru? (Discuţii în sală.) Din sală : Ce marginal?
2017-02-06 68 marginal. Vot pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. Împotrivă? ...
2017-02-06 Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 95. Împotrivă? 175. Abţineri? Una. Vot pentru forma iniţială? 175. Împotrivă? 95. Abţineri? Nu ...
2017-02-06 71. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 95. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 95. Abţineri? Nu ...
2017-02-06 Pentru? 96. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172. Împotrivă? 96. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 93. Împotrivă? 173. Abţineri? Una. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 93. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 94. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. 94 împotrivă? Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 95. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru varianta iniţială? 172. Împotrivă? 95. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 95. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 95. Adoptat.
2017-02-06 80?
2017-02-06 Vă rog, domnule deputat. Cu mare drag.
2017-02-06 Vot pentru? 95. Împotrivă? 173. Abţineri? Niciuna. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 95. Adoptat. De la 80 la ...
2017-02-06 81. Păi, am spus: de la 80 la 90. 81, poftiţi!
2017-02-06 Pentru?
2017-02-06 Pentru? 95. Împotrivă? 172. Abţineri? Una. Vot pentru forma iniţială? 172. Împotrivă? 95. Abţineri? Nu. Adoptat. Dacă ...
2017-02-06 Vot pentru? 96. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 96. Adoptat. Alte ...
2017-02-06 Vot pentru? 95. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173. Împotrivă? 95. Adoptat. Vă rog. Vă ...
2017-02-06 Da.
2017-02-06 Vot pentru? 96. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172. Cu 96 împotrivă. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 95. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172 la 95. Adoptat.
2017-02-06 Pentru? 96. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172. 95 împotrivă. Adoptat.
2017-02-06 Vot pentru? 96. (Discuţii în sală; aplauze.) Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? Vot pentru ...
2017-02-06 92. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. Împotrivă? 90. Adoptat. Vă rog. ...
2017-02-06 Vot pentru? 90. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 172, 90. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? Vot pentru. 90. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172, 90. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Pentru? 90. Împotrivă? 173. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 173, 90. Adoptat.
2017-02-06 Mulţumesc. Reiau. Repet. Până la 100, dacă mai sunt. Nu. 100 - 110? Vă rog, domnule Sămărtinean.
2017-02-06 Vă rog.
2017-02-06 Mulţumesc. Vot pentru? 80. Împotrivă? 185. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 185, 80. Adoptat. Vă rog.
2017-02-06 Vot pentru? 80. Împotrivă? 185. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 185. 80 împotrivă. Adoptat. Dacă până la ...
2017-02-14 Comisia, vă rog.
2017-02-14 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Raport de respingere. Vot final.
2017-02-14 53. Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (2) al art. 375 al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...
2017-02-14 Mulţumesc. Dezbateri generale dacă sunt? Nu. Raport de respingere. Vot final. Domnule Buicu, veniţi puţin.
2017-02-14 54. Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 5 din Legea nr. 35/2007. Iniţiatori? Nu sunt. Comisia pentru ...
2017-02-14 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Dezbateri generale dacă sunt? Vă rog, domnule Zisopol.
2017-02-14 Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Raport de respingere. Vot final.
2017-02-14 55. Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind ...
2017-02-14 Comisia? Domnul Borza.
2017-02-14 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Raport de respingere. Vot final.
2017-02-14 56. Propunerea legislativă privind completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Iniţiatori? Nu sunt. Doamna ...
2017-02-14 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Zisopol.
2017-02-14 Mulţumesc. Respingere. Vot final.
2017-02-14 57 . Propunerea legislativă pentru completarea art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...
2017-02-14 Dezbateri generale? Nu sunt. Când îi cu viaţă nu-i bine, când îi fără nu-i bine... Mulţumesc. Respingere, vot final.
2017-02-14 58. Proiectul de Lege pentru interzicerea organizaţiilor politice cu caracter comunist. Iniţiatorii? Nu. Comisia? Vă ...
2017-02-14 Dezbateri generale? Domnul deputat.
2017-02-14 Alte intervenţii la dezbateri generale?
2017-02-14 Deci propunerea Grupului PNL, de retrimitere la comisie, două săptămâni. Vot pentru? 70. Împotrivă? 94. Abţineri? Nu ...
2017-02-14 59. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010. Iniţiatorii? ...
2017-02-14 Mulţumesc. Liderii, la prezidiu. (Consultări.) Propunere... Domnul Munteanu, vă rog. Aveţi cuvântul, domnule lider.
2017-02-14 Mulţumesc. Vot pentru? Împotrivă? Sunteţi împotrivă, domnule Korodi? Domnule... sunteţi împotrivă? Nu. ...
2017-02-14 60. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor ...
2017-02-14 Mulţumesc. Comisii? Administraţie sau juridică. Domnul Buican?
2017-02-14 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu. Respingere, vot final.
2017-02-14 61. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea ...
2017-02-14 Dezbateri generale? Nu sunt. Respingere, vot final.
2017-02-14 62. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, ...
2017-02-14 Dezbateri generale dacă sunt? Nu sunt. Sunt? Vă rog, domnul Tinel.
2017-02-14 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt la dezbateri generale? Nu sunt. Respingere, vot final.
2017-02-14 63. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 42 din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor ...
2017-02-14 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Respingere, vot final.
2017-02-14 64. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii concediului paternal nr. 210/1999. Iniţiatorii? Nu sunt. Domnul ...
2017-02-14 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Raport de respingere, vot final.
2017-02-14 65. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 4 din Legea concediului paternal nr. 210/1999. Iniţiatorii? Nu. Domnul ...
2017-02-14 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Respingere, vot final.
2017-02-14 66. Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 4 2 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ...
2017-02-14 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Zisopol.
2017-02-14 Mulţumesc. Dezbateri generale dacă mai sunt? Nu. Respingere, vot final.
2017-02-14 67. Proiectul de Lege privind asigurarea ordinii şi liniştii publice. Iniţiatorii? Nu. Comisii? Apărare şi ...
2017-02-14 Dezbateri generale. Nu sunt. Respingere. Vot final.
2017-02-14 68. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2), (3) şi (5) ale art. 5 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 ...
2017-02-14 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnul Bacalbaşa.
2017-02-14 Mulţumesc. Alte intervenţii? Vă rog, domnul Bichineţ.
2017-02-14 Mulţumesc. Sistăm aici dezbaterile. Respingere. Vot final.
2017-02-14 69. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curţii ...
2017-02-14 Mulţumesc. Dezbateri generale. Nu sunt. Vot final.
2017-02-14 70. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. Iniţiatori? Nu. Comisie. Domnul ...
2017-02-14 Dezbateri generale? Nu. Respingere. Vot final.
2017-02-14 71. Propunerea legislativă pentru completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul ...
2017-02-14 Mulţumesc. Dezbateri generale. Nu. Respingere. Vot final.
2017-02-14 72. Proiectul de Lege pentru modificarea lit. b) a art. 35 din Legea nr. 155/2010 - Legea poliţiei locale. Iniţiatori? ...
2017-02-14 Mulţumesc. Dezbateri generale. Nu sunt. Respingere. Vot final.
2017-02-14 73. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea spaţiilor verzi din ...
2017-02-14 Dezbateri generale.
2017-02-14 Alte intervenţii la dezbateri generale? Voci din sală : Nu mai sunt.
2017-02-14 Mi se pare corect. Respingere. Vot final. 74. Înţeleg că a fost trimisă la comisii ieri, termen două săptămâni.
2017-02-14 75. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea ...
2017-02-14 Mulţumesc. Dezbateri generale. Nu sunt. Respingere. Vot final. Mulţumesc.
2017-02-14 76. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.162/2008 privind transferul ...
2017-02-14 Începem şedinţa de vot final, stimaţi colegi. 1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al ...
2017-02-14 Domnule deputat, îmi cer scuze, vă rog un pic să aşteptaţi! 294 pentru, o abţinere. Adoptat. Vă rog. Vă rog, domnule ...
2017-02-14 Numărul PL-x-ului, înţeleg? PL-x-ul? OK. 7. Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind ...
2017-02-14 Continuăm. Legi organice. Respingeri. Punctul 40. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ...
2017-02-21 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Domnule Ciolacu, vă rog să veniţi puţin până la prezidiu! Continuăm ...
2017-02-21 Mulţumesc. Obiecţii, comentarii la raportul Comisiei de validare? Nu sunt. Am încheiat dezbaterile asupra acestui ...
2017-02-21 3. Proiectul de Hotărâre privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Camerei Deputaţilor, la cerere, ca ...
2017-02-21 La punctul 4 al ordinii de zi, avem Proiectul de Hotărâre privind numirea secretarului general al Camerei ...
2017-02-21 Doamna Turcan sau... din partea Grupului PNL. Domnul Nicolăescu. O propunere pentru Comisia de numărare şi validare, la ...
2017-02-21 Mulţumesc. Grupul USR. Domnul... mă iertaţi. O să mă obişnuiesc.
2017-02-21 Mulţumesc. Din partea Grupului parlamentar al UDMR, domnul Korodi... domnul Márton Árpád.
2017-02-21 Mulţumesc. Grupul ALDE. Domnul Avram.
2017-02-21 Mulţumesc. Domnul Tomac. PMP? Faceţi o propunere, că nu pot merge înainte cu şedinţa!
2017-02-21 Mulţumesc. Domnul Pambuccian.
2017-02-21 Mulţumesc. Avem propunerile. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Stimaţi colegi, chiar dacă sunt şedinţe de ...
2017-02-21 53. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare ...
2017-02-21 Dezbateri generale? Nu sunt. Raport de respingere. Iniţiativa merge la votul final.
2017-02-21 54. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile ...
2017-02-21 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Respingere; Vot final.
2017-02-21 55. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, Pl-x ...
2017-02-21 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Ciuhodaru.
2017-02-21 Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Raport de respingere, vot final.
2017-02-21 56. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, Pl-x ...
2017-02-21 Dezbateri generale? Vă rog, doamnă deputat.
2017-02-21 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale dacă mai sunt? Nu. Raport de respingere, vot final.
2017-02-21 57. Propunerea legislativă pentru proclamarea zilei de 1 septembrie ca Ziua comunităţilor defavorizate afectate de ...
2017-02-21 Avem raport de respingere, vot final. Dacă nu mai sunt intervenţii la dezbateri generale, mă scuzaţi. Vă rog, vă rog.
2017-02-21 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnul Solomon.
2017-02-21 Mulţumesc. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Vot final.
2017-02-21 58. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul ...
2017-02-21 Intervenţii? Nu. Mulţumesc.
2017-02-21 59. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53 din 2003 - Codul muncii, Pl-x ...
2017-02-21 Mulţumesc, doamnă deputat. Comisia? Domnul Solomon.
2017-02-21 Mulţumesc. Dezbateri generale? Vă rog, domnul... V-am văzut, domnule profesor, v-am văzut. (I se adresează domnului ...
2017-02-21 Domnul Oprea.
2017-02-21 Am înţeles, domnule deputat. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu sunt. Vot final.
2017-02-21 60. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, Pl-x ...
2017-02-21 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu. Vot final.
2017-02-21 61. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea ...
2017-02-21 Dezbateri generale? Nu sunt. Vot final. Sunt? Vă rog, domnule Tinel. Domnule Tinel, eu am întrebat şi am stat...
2017-02-21 Dacă dumneavoastră aţi fi atent când întreb eu dacă sunt dezbateri generale şi nu să spuneţi după două minute, aş vedea.
2017-02-21 Lăsaţi ecranele, vă rog.
2017-02-21 Vă rog, vă rog... (Discuţii suprapuse.) Vă rog să interveniţi la dezbateri generale.
2017-02-21 Da...
2017-02-21 Aveţi dreptate...
2017-02-21 Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Iniţiativa legislativă merge la votul final.
2017-02-21 62. Propunerea legislativă privind completarea art. 30 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a ...
2017-02-21 Mulţumesc. Domnul Ciuhodaru. Dezbateri generale, da?
2017-02-21 Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu; vot final.
2017-02-21 63. Propunerea legislativă pentru reglementarea numărului de ore alocate studiului disciplinei "Istorie" în ...
2017-02-21 Doamna Gavrilă, comisia.
2017-02-21 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Dezbateri generale? Domnul Zisopol.
2017-02-21 Domnul Bichineţ. Deschideţi microfonul.
2017-02-21 Domnul Solomon.
2017-02-21 Da. Mulţumesc. Domnul Ciuhodaru.
2017-02-21 Mulţumesc. Nu mai sunt... Domnul Tomac.
2017-02-21 Mulţumesc. Domnul Oprea.
2017-02-21 Da. Mulţumesc, domnule profesor. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. Mulţumesc.
2017-02-21 64. Proiectul de Lege pentru completarea art. 32 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. ...
2017-02-21 Dezbateri generale? Nu sunt; vot final.
2017-02-21 65. Propunerea legislativă privind acordarea cetăţeniei române membrilor comunităţilor româneşti de pretutindeni, ...
2017-02-21 Deci aveţi... domnule Bichineţ, numai o secundă, că am o propunere. Termen? Două săptămâni. Vă rog. Avem propunerea ...
2017-02-21 Domnul Bichineţ. Dezbateri generale.
2017-02-21 Mulţumesc, domnule deputat. Sunteţi trei de la minorităţi. Domnul Ganţ. Doi maximum. Domnule Ganţ, vă rog. Mai erau ...
2017-02-21 Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Domnul Márton Árpád.
2017-02-21 Domnul Tomac.
2017-02-21 Domnule deputat, am avut o propunere, am votat-o, îmi pare rău. Alte intervenţii? (Vociferări.) Termen?
2017-02-21 Vot. 56 pentru, 67 împotrivă. E acelaşi vot. Vă rog. Vă rog, ştiu că doreaţi să luaţi cuvântul, nu? Nu vă înţeleg ...
2017-02-21 Domnule deputat, haideţi să lămurim pentru toţi colegii. Aşa cum domnul Daniel Gheorghe, domnul Tomac, domnul Márton ...
2017-02-21 Am fost informat de domnii secretari - şi sunteţi înregistrat aici, vă văd aici - că aţi cerut cuvântul. Nu v-am oprit ...
2017-02-21 Am înţeles. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale la acest proiect de lege? Domnul Vexler.
2017-02-21 Mulţumesc. Sistăm dezbaterile generale aici pentru acest proiect de lege. Vă reamintesc... Sunteţi al treilea, domnule ...
2017-02-21 Mulţumesc şi eu, domnule deputat.
2017-02-21 6. Conform înţelegerii liderilor grupurilor parlamentare şi a deciziei Biroului permanent, întrerupem respingerile şi ...
2017-02-21 Mulţumesc. Dezbateri generale? Doamna Turcan.
2017-02-21 Mulţumesc.
2017-02-21 Mulţumesc. Vă rog. În ordinea înscrierilor la cuvânt... Vă rog, domnule Nicolicea.
2017-02-21 Mulţumesc. Domnule Paşcan, v-aţi înscris la cuvânt sau aţi rămas de data trecută? De data trecută, da? Vă rog, domnule ...
2017-02-21 Domnul Vosganian.
2017-02-21 Microfonul, vă rog!
2017-02-21 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2017-02-21 Domnul Barna - USR. (Domnul deputat Eugen Tomac doreşte să ia cuvântul.) Domnul Barna este înscris înaintea ...
2017-02-21 Domnul Tomac - PMP.
2017-02-21 Mulţumesc. Au luat cuvântul toate grupurile. Mulţumesc. Nu avem amendamente. Proiectul de lege merge la votul final.
2017-02-21 7. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi ...
2017-02-21 Mulţumesc. Dezbateri generale, din partea grupurilor, vă rog. Domnul Stelian-Cristian Ion, primul înscris... ...
2017-02-21 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Avem trei amendamente respinse. Vă rog, la nr. crt. 1, ...
2017-02-21 Sigur! Domnule Cupşa, voi supune imediat votului amendamentul dumneavoastră, care era la nr. crt. 2, art. II. La nr. ...
2017-02-21 Deci vorbim de nr. crt. 1, art. unic, care dumneavoastră aţi propus să se transforme în art. I - amendament respins la ...
2017-02-21 Susţineţi unul singur, în ordinea din raport. Deci ori susţineţi nr. crt. 2, ori susţineţi nr. crt. 3.
2017-02-21 2. Vă rog.
2017-02-21 Am înţeles. Amendament respins de comisie. Vot, vă rog. 41 de voturi pentru, 152 împotrivă, două abţineri. Amendamentul ...
2017-02-21 Amendament respins de comisie. Vot, vă rog. 33 pentru, 168 împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Vot pentru ...
2017-02-21 Am înţeles. Vot. 137 pentru, 52 împotrivă. Uitaţi-vă la votul electronic.
2017-02-21 8. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din ...
2017-02-21 Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Nu sunt amendamente. Vot final. Suspend şedinţa. 13,00, vot final.
2017-02-21 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Stimaţi colegi, Vă rog, să luăm loc în bănci. Întrucât am fost ...
2017-02-21 Înţeleg de la liderul Grupului PNL că mai sunt câteva mici imperfecţiuni. Mai facem încă o dată vot de control. Vă rog ...
2017-02-21 Proiecte de hotărâre ale Camerei Deputaţilor. 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei ...
2017-02-21 Mulţumesc. Domnul Tomac, explicarea votului, un minut.
2017-02-21 Mulţumesc. Continuăm, da? Legi organice. Respingeri. 37. Propunerea legislativă pentru completarea art. 53 din Legea ...
2017-02-21 44. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile ...
2017-02-21 Domnul Gheorghe.
2017-02-21 Mulţumesc. Şi... mai e cineva? Mai e cineva la explicarea votului? Vă rog. Din partea cărui grup vorbiţi?
2017-02-21 Domnule deputat, A vorbit viceliderul dumneavoastră.
2017-02-21 Domnule deputat...
2017-02-21 Domnule deputat...
2017-02-21 Mă ascultaţi un pic?
2017-02-21 Deci aţi avut explicarea votului din partea viceliderului dumneavoastră. Vă mulţumesc frumos. 50 - ordinea de zi. ...
2017-02-21 Domnule deputat...
2017-02-21 Domnule deputat, Vă rog să luaţi loc în sală. Acesta e Regulamentul, îmi pare rău. Propunerea legislativă de la punctul ...
2017-02-21 Mulţumesc, domnule deputat. Punctul 50 al ordinii de zi. 50. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. ...
2017-02-21 Numai o secundă, domnule secretar! Numai o secundă! Vă explic procedura de vot, stimaţi colegi. Potrivit art. 128 din ...
2017-02-21 Invit membrii Comisiei pentru numărare şi validare...
2017-02-21 Mai sunt?
2017-02-21 Aţi terminat, domnule secretar?
2017-02-21 Mulţumesc. Invit membrii Comisiei pentru numărare şi validare şi pe cei doi secretari de şedinţă la Biroul permanent, ...
2017-02-21 Vă rog, doamna Mareş.
2017-02-21 Mulţumesc. Potrivit rezultatului votului, Camera Deputaţilor a adoptat Hotărârea privind numirea secretarului general ...
2017-02-21 Vă mulţumesc. Felicitări! (Aplauze.) Vă rog să-mi aduceţi... (Doamna deputat Violeta Răduţ depune jurământul semnat la ...
2017-02-21 Dau citire, între timp, faptului că, în conformitate cu prevederile art. 15, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 ...
2017-02-27 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de ...
2017-02-27 La punctul 2 al ordinii de zi, Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de vicepreşedinte al Camerei ...
2017-02-27 La punctul 3 al ordinii de zi, Proiectul de Hotărâre privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al ...
2017-02-27 4. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea ...
2017-02-27 Mă scuzaţi. Greşeală de aşezare. Procedură? Pe 6, da? Deci 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă ...
2017-02-27 Am înţeles. Aveţi cartelele pregătite? Votăm. Vă rog să vă pregătiţi cartelele întâi. Propunere - retrimitere două ...
2017-02-27 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de ...
2017-02-27 Dezbateri generale, vă rog? Domnul Gheorghe.
2017-02-27 Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. Deci proiectul de lege rămâne la votul final, cu ...
2017-02-27 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea ...
2017-02-27 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Gheorghe.
2017-02-27 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Vot final.
2017-02-27 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea art. 11 din ...
2017-02-27 Mulţumesc. Dezbateri generale? Vă rog.
2017-02-27 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-02-27 Punctul 10, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii ...
2017-02-27 Mulţumesc. Retrimitere, două săptămâni, la comisie. Vot, vă rog. 202 voturi împotrivă, un coleg care nu votează. ...
2017-02-27 Pentru, am zis. 202 voturi pentru retrimitere la comisie, două săptămâni.
2017-02-27 11. Propunerea legislativă pentru completarea art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind ...
2017-02-27 Dezbateri generale vă rog? Vă rog.
2017-02-27 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu sunt. Da? Domnul Tinel.
2017-02-27 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Vot final.
2017-02-27 12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de ...
2017-02-27 Mulţumesc. Retrimitere două săptămâni. Vot, vă rog. 207... Unanimitate. Nefiind amendamente... Două săptămâni la ...
2017-02-27 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. ...
2017-02-27 Mulţumesc. Comisia juridică?
2017-02-27 Mulţumesc. Dezbateri generale, dacă doriţi? Nu doriţi. Proiectul de lege rămâne la votul final, cu amendamentele admise.
2017-02-27 14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi ...
2017-02-27 Mulţumesc. Vot pentru retrimiterea la comisie două săptămâni? 207 voturi pentru, doi colegi care nu votează. Două ...
2017-02-27 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al ...
2017-02-27 Comisia pentru transporturi sau industrii? Domnul Bode.
2017-02-27 Mulţumesc. Dezbateri generale? Vot final.
2017-02-27 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în ...
2017-02-27 17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii ...
2017-02-27 Mulţumesc. Comisia pentru buget?
2017-02-27 Dezbateri generale? Vă rog.
2017-02-27 Mulţumesc. Alte intervenţii, dacă mai sunt, la dezbateri generale? Domnul deputat Cîtea.
2017-02-27 Mulţumesc. Alte intervenţii, dacă mai sunt, la dezbateri generale? Nu sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul ...
2017-02-27 18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, ...
2017-02-27 Mulţumesc. Comisia? Domnul Badea.
2017-02-27 Mulţumesc. Dezbateri generale? Vă rog.
2017-02-27 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-02-27 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi ...
2017-02-27 Mulţumesc. Comisia juridică?
2017-02-27 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Andronache.
2017-02-27 Asta şi făceam, domnule deputat, fără să mă rugaţi dumneavoastră! Domnul Márton Árpád.
2017-02-27 Termen? Domnule... Domnule Márton Árpád? Două săptămâni. Două săptămâni, retrimitere la comisie. Vot. 185 de voturi ...
2017-02-28 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Şi un secretar de la opoziţie, la prezidiu. Doamnă ...
2017-02-28 Mulţumesc. Comisia pentru buget?
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri generale? Vă rog, domnule... Vă rog să vă înscrieţi, ca să vă văd de aici. Apăsaţi pe... Veniţi ...
2017-02-28 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Vot final.
2017-02-28 21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. ...
2017-02-28 Comisia pentru buget? Domnul Badea.
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri generale? Vă rog.
2017-02-28 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Proiectul de lege rămâne la votul final, cu amendamentele ...
2017-02-28 22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind ...
2017-02-28 Comisia?
2017-02-28 Dezbateri generale? Vă rog.
2017-02-28 Mulţumesc. Alte intervenţii, dacă mai sunt? Nu. Vot final.
2017-02-28 23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor ...
2017-02-28 Mulţumesc. Comisia?
2017-02-28 Dezbateri generale? Domnul Márton Árpád şi după aceea domnul Gheorghe.
2017-02-28 Mulţumesc. Domnul Ştirbu.
2017-02-28 Mulţumesc. Domnul Bichineţ. Domnul Bichineţ, după aceea domnul Bacalbaşa. Oameni grei, la urmă...
2017-02-28 Vă rog, vă rog! Vă rog, domnule Bichineţ.
2017-02-28 Mulţumesc. Domnul Bacalbaşa.
2017-02-28 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Proiectul merge la votul final, cu cele trei amendamente admise.
2017-02-28 24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de ...
2017-02-28 Comisia?
2017-02-28 Dezbateri generale? Vă rog.
2017-02-28 Mulţumesc. Domnul Bacalbaşa.
2017-02-28 Márton Árpád.
2017-02-28 Domnul Turcescu.
2017-02-28 Mulţumesc şi eu. Domnul Zisopol.
2017-02-28 Mulţumesc. Încheiem dezbaterile generale. Proiectul de lege rămâne la votul final, cu cele două amendamente admise.
2017-02-28 25. Proiectul de Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. Procedură de ...
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri generale, vă rog. Comisia, mă scuzaţi! Comisia pentru muncă. Domnul Vexler.
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri generale?
2017-02-28 Vă rog.
2017-02-28 OK. Dezbateri generale? Nu sunt. Cu amendamentele admise, proiectul de lege rămâne la votul final. Stimaţi ...
2017-02-28 26. Proiectul de Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Procedură de ...
2017-02-28 Comisia?
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri generale? Vă rog.
2017-02-28 Mulţumesc. Alte intervenţii? Cu amendamentele admise, proiectul de lege merge la votul final.
2017-02-28 27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea ...
2017-02-28 28. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ...
2017-02-28 29. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 48/2002. Cu termenul de dezbatere şi vot final depăşit, ...
2017-02-28 30. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei ...
2017-02-28 Comisia?
2017-02-28 Dezbateri generale? Doamna Intotero.
2017-02-28 Mulţumesc. Alte intervenţii? Vot final, nefiind amendamente.
2017-02-28 30. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Populară Chineză ... Nu e în ordine ...
2017-02-28 Comisia?
2017-02-28 Dezbateri generale? Doamna Intotero.
2017-02-28 Vă rog.
2017-02-28 Alte intervenţii dacă mai sunt? Vot final.
2017-02-28 32. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi ...
2017-02-28 Mulţumesc. Comisia pentru industrii? Domnul Iancu. Domnul preşedinte Iulian Iancu.
2017-02-28 Dezbateri generale? Vă rog.
2017-02-28 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. Vot final.
2017-02-28 33. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind ...
2017-02-28 Comisia pentru apărare. Domnul Georgian Pop.
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Bacalbaşa.
2017-02-28 Domnule deputat, chestiunea aceasta puteţi să o faceţi cu o interpelare, eventual, pentru că acum suntem la dezbateri ...
2017-02-28 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. Legea merge la votul final.
2017-02-28 34. Proiectul de Lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia Europeană privind ...
2017-02-28 Comisia juridică?
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu. Vot final.
2017-02-28 Reexaminări 35. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a ...
2017-02-28 Mulţumesc şi eu. Comisia juridică?
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri generale din partea grupurilor? Domnul Andronache.
2017-02-28 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu sunt.
2017-02-28 36. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 ...
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri generale? Tot domnul Buicu? Vă rog.
2017-02-28 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-02-28 37. Proiectul de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. Din partea ...
2017-02-28 Comisia? Domnul Iancu.
2017-02-28 Înţeleg că propunerile acestea sunt în amendamentele admise, votate, în raport, da? Mulţumesc. Dezbateri generale? Vă ...
2017-02-28 Mulţumesc. Domnul Korodi.
2017-02-28 Mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu. Deci...
2017-02-28 Liderii, la prezidiu. (Consultări.) După o scurtă pauză
2017-02-28 Deci... liderii propun retrimiterea la comisie, pentru un sfert de oră, pentru modificarea acelor termene care erau ...
2017-02-28 38. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua naţională a pădurilor. Din partea iniţiatorilor? ...
2017-02-28 Mulţumesc. Comisiile? Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu. Domnul Borza.
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Simionca.
2017-02-28 De acord. Doamna Gavrilă.
2017-02-28 Doamna Pană.
2017-02-28 Au fost doi de la PSD, domnule Ciuhodaru. Alte intervenţii? Nu sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-02-28 39. Propunerea legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918". Din partea iniţiatorilor? ...
2017-02-28 Procedură? Domnul Munteanu.
2017-02-28 Mulţumesc. Pregătiţi-vă cartelele, vă rog. Trimitere la comisie, o săptămână. Vot. Unanimitate. Propunerea a fost ...
2017-02-28 40. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi ...
2017-02-28 Mulţumesc. Vot. Unanimitate. Două săptămâni la comisie.
2017-02-28 41. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de ...
2017-02-28 Sintetizaţi, vă rog.
2017-02-28 Mulţumesc. Mai sintetic, domnule preşedinte, data viitoare. Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Tinel.
2017-02-28 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri? Doamna Pană.
2017-02-28 Domnul Alexe.
2017-02-28 Domnul Bichineţ.
2017-02-28 Mulţumim foarte mult pentru susţinerea numeroasă, domnule deputat. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. Avem un ...
2017-02-28 Da. Vot. 43 pentru, 73 împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează. Amendamentul a fost respins. Vot pentru ...
2017-02-28 42. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în ...
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Munteanu.
2017-02-28 Sunteţi de acord, domnule Dobre? Mulţumim frumos. Domnişoara Bran.
2017-02-28 Mulţumim frumos. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Cu amendamentele admise şi cu corelările făcute de ...
2017-02-28 43. Proiectul de Lege privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în ...
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri generale? Doamna Gavrilă. Este 1 martie, de aceasta!
2017-02-28 Domnul Nasra.
2017-02-28 Domnul Todoran.
2017-02-28 Mulţumesc. Doamna Csép Éva.
2017-02-28 Doamnă deputat, ca să vedeţi că şi bărbaţii susţin, tocmai vă recomand, împreună cu preşedinta Comisiei pentru ...
2017-02-28 Mulţumesc. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-02-28 44. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al ...
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Dobre.
2017-02-28 Mulţumesc. Alte intervenţii? Dezbateri generale, da?
2017-02-28 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Vot final.
2017-02-28 Vă rog.
2017-02-28 Mulţumesc. Vot.
2017-02-28 Mulţumesc. Vot. 109 pentru, 4 împotrivă. Deci până la ora 13,00 dezbateri, la ora 14,00 vot final.
2017-02-28 Continuăm. Respingeri. 45. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 96 din Legea nr. 254/2013 privind executarea ...
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu. Vot final.
2017-02-28 46. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Comisia juridică? Iniţiatorul?
2017-02-28 Comisia?
2017-02-28 Dezbateri generale? Nu. Vot final.
2017-02-28 47. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 135/2010 privind Noul Cod de Procedură Penală, publicată în ...
2017-02-28 Comisia juridică?
2017-02-28 Mulţumesc. Vot final.
2017-02-28 48. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Ciuhodaru.
2017-02-28 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Vot final.
2017-02-28 49. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi ...
2017-02-28 Vot. 107 pentru, un vot împotrivă şi o abţinere. O săptămână la comisie. Două sau una? Două!
2017-02-28 50. Propunerea legislativă privind moratoriul pentru amânarea executării silite a cetăţenilor persoane fizice din ...
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-02-28 51... E cineva de la Comisia pentru industrii aici, în sală? Vă rog, unul dintre dumneavoastră... Veniţi, domnule ...
2017-02-28 Mulţumesc. Cu amendamentele admise, de la 1 la 23, şi cu modificările făcute prin noul raport, proiectul merge la votul ...
2017-02-28 51. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de ...
2017-02-28 Mulţumesc. Dezbateri? Fără. Vot final.
2017-02-28 52. Propunerea legislativă...
2017-02-28 Procedură la ce, domnule Gheorghe? La 52?
2017-02-28 Păi, să termin de citit. ...privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste. Vă rog.
2017-02-28 Deci ce aţi propus? Vă rog, domnule... Eu n-am înţeles nimic. Domnul Márton Árpád. Am înţeles o simplă declaraţie ...
2017-02-28 Aţi făcut propunere de retrimitere? Vot. 118 pentru, 8 împotrivă. Două săptămâni retrimitere la comisie.
2017-02-28 53. Propunerea legislativă privind monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi ...
2017-02-28 Dezbateri? Nu. Procedură.
2017-02-28 Păi, l-am discutat!
2017-02-28 L-am discutat, domnule lider, s-a citit raportul nou, cu modificările făcute la comisie. A citit domnul Chiriţă, din ...
2017-02-28 Deci la Pl-x 625 nu sunt dezbateri. Vot final. Mulţumesc. La ora 14,00 vot final.
2017-03-06 Liderii de grup, vă rog să vă invitaţi colegii în sala de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă ...
2017-03-06 Trecem la dezbaterile propriu-zise. La punctul 2, Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei ...
2017-03-06 La punctul 3 este Declaraţia... care va fi mâine. La punctul 4, Proiectul de Lege la care nu avem raport încă. În ...
2017-03-06 Mulţumesc. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Vot. 110 voturi pentru, 4 colegi care nu şi-au exprimat votul. ...
2017-03-06 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea ...
2017-03-06 Comisia pentru muncă? Domnul Solomon.
2017-03-06 Din partea grupurilor, vă rog? Nu sunt intervenţii. Nefiind... Da? Vă rog. Apăsaţi pe... , domnule profesor.
2017-03-06 Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Domnul deputat Cîtea.
2017-03-06 Mulţumesc. Alte intervenţii mai sunt? Nu mai sunt. Vot final.
2017-03-06 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea ...
2017-03-06 Mulţumesc. Comisia pentru învăţământ? Doamna Gavrilă.
2017-03-06 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Grupurile parlamentare? În ordine. În ordinea înscrierii. Domnul Oros? Nu? Domnul ...
2017-03-06 Domnul Ganţ.
2017-03-06 Doamna Cherecheş.
2017-03-06 Doamna deputat Bran.
2017-03-06 Mulţumesc. Dacă mai sunt inter...? Domnul deputat de la ALDE, domnul Anton.
2017-03-06 Mulţumesc. Mai sunt intervenţii de ordin general? Nu. Înţeleg că... doamnă preşedinte, aveţi o menţiune de făcut.
2017-03-06 Mulţumesc. Avem 4 amendamente respinse şi 32 admise. Vă rog, dacă până la primul amendament respins sunt obiecţii? Dacă ...
2017-03-06 Da. Mulţumesc. Vot. 86 de voturi pentru, 77 împotrivă. (Aplauze.)
2017-03-06 La nr. crt. 2. Dacă susţine cineva? Nu. La nr. crt. 3. Dacă susţine cineva? Nu. La nr. crt. 4. Dacă susţine ...
2017-03-06 9. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea ...
2017-03-06 Mulţumesc. Comisia? Comisia pentru apărare.
2017-03-06 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul deputat Dobre.
2017-03-06 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final. Vă rog, domnule ...
2017-03-06 9. Propunere legislativă pentru modificarea... (Rumoare.) 10... 10, mă scuzaţi. 10. Proiectul de Lege privind aprobarea ...
2017-03-06 Comisia pentru transporturi? Domnul Bode.
2017-03-06 Dezbateri generale? Domnul Tomac.
2017-03-06 Domnul Codreanu. Tot de la PMP sunteţi? Da? Da? Nu, vă dau cuvântul din respect, dar vreau să vă reamintesc: fiind în ...
2017-03-06 Mulţumesc. Vă invit un pic la prezidiu, domnule deputat. (Domnul deputat Constantin Codreanu urcă la prezidiu.) Domnul ...
2017-03-06 Mulţumesc. Alte intervenţii în dezbaterile generale? E aceeaşi situaţie ca la PMP, vă rog.
2017-03-06 Alte intervenţii? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-03-06 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea şi ...
2017-03-06 Comisia pentru buget?
2017-03-06 Dezbateri generale? Vă rog. Domnul Paşcan, da? Domnul Paşcan? S-a înscris la cuvânt. Apăsaţi la dumneavoastră, la ...
2017-03-06 Domnul Leoreanu.
2017-03-06 Mulţumesc. Domnul Marica.
2017-03-06 Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-03-06 Punctul 12, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2016 privind unele măsuri ...
2017-03-06 Comisia pentru administraţie?
2017-03-06 Domnul Suciu, dezbateri generale.
2017-03-06 Domnul Simionca.
2017-03-06 Domnul Sighiartău.
2017-03-06 Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Vot final. Suspendăm şedinţa de dezbateri. Urmează şedinţa de ...
2017-03-07 Stimaţi colegi, Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei şi anunţ că sunt prezenţi... înregistraţi 152 de ...
2017-03-07 Stimaţi colegi, Vă rog, un pic de linişte, s-o ascultăm pe doamna deputat.
2017-03-07 Mulţumesc. Continuăm.
2017-03-07 4. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Centrului ...
2017-03-07 Mulţumesc. Obiecţii, comentarii de ordin general? Nu. Dezbatere pe articole. La titlu. Dacă sunt obiecţii? Adoptat. La ...
2017-03-07 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2016 pentru aprobarea plăţii contribuţiei ...
2017-03-07 Domnul Ştirbu. Domnul preşedinte Ştirbu.
2017-03-07 Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dezbateri generale? Nu sunt. Vot final, nefiind amendamente.
2017-03-07 14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de ...
2017-03-07 Dezbateri generale? A... comisia? Domnul Badea.
2017-03-07 Domnul Leoreanu, dezbateri generale.
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul Căprar.
2017-03-07 Alte intervenţii dacă mai sunt? Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-03-07 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. ...
2017-03-07 Mulţumesc. Comisia pentru administraţie? Doamna deputat...
2017-03-07 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Sighiartău.
2017-03-07 Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt.
2017-03-07 16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de ...
2017-03-07 Domnul... Comisia? Comisia pentru administraţie. Vă rog.
2017-03-07 Dezbateri generale? Domnul Dobre. Doamna Oprescu, v-a dat prioritate domnul Dobre.
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul Dobre.
2017-03-07 Domnul Paşcan.
2017-03-07 Domnul Bichineţ.
2017-03-07 Domnul Ganţ.
2017-03-07 Mulţumesc, domnule deputat. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Vă rog, domnule Seres.
2017-03-07 Domnul Oprea.
2017-03-07 Domnul Dan Barna.
2017-03-07 Doamna deputat Mînzatu. Am greşit numele?
2017-03-07 Ne-aţi convins! Şi domnul Movilă. Al treilea vorbitor din partea Grupului PMP. Vă rog să notificaţi chestiunea aceasta.
2017-03-07 Vă rog, la subiect, domnule deputat!
2017-03-07 Mulţumim. Am încheiat dezbaterile generale. Iniţiativa rămâne la votul final, nefiind amendamente. Stimaţi ...
2017-03-07 17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului din ...
2017-03-07 Mulţumesc. Comisii? Domnul Solomon.
2017-03-07 Dezbateri generale? Nu. Tocmai ce v-am rugat să apăsaţi pe buton. Vă rog.
2017-03-07 Alte intervenţii? Nu sunt.
2017-03-07 18. Proiectul de lege pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a ...
2017-03-07 Dezbateri? Vă rog. Domnul Giugea.
2017-03-07 Vă mulţumesc. Domnul Gheorghe Tinel. Vă rog.
2017-03-07 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. Nu avem amendamente. Vot final. Intrăm... vă rog... Capitolul ...
2017-03-07 19. Propunerea legislativă pentru transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi ...
2017-03-07 Dezbateri generale. Domnule Paşcan, v-aţi înscris la cuvânt? Vă rog. Domnule Giugea, aţi rămas de data trecută, cred.
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.
2017-03-07 Alte intervenţii dacă mai sunt la dezbateri generale? Nu sunt. Cu propunere de respingere, legea merge la votul final.
2017-03-07 Înţeleg de la liderii de grup că aveţi o propunere de modificare a programului? Nu mai aveţi. Continuăm. Vă rog, ...
2017-03-07 Mulţumesc. Cartelele le aveţi pregătite? Putem vota? Vot. Cu o majoritate covârşitoare, 112 voturi pentru, trei voturi ...
2017-03-07 20. Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar ...
2017-03-07 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul... era domnul Bichineţ, nu mai este? Vă rog. Procedură?
2017-03-07 Şi eu vă mulţumesc. Domnul Gheorghe Andrei, procedură.
2017-03-07 Mulţumesc. Vot. 142 voturi pentru, un vot împotrivă. Retrimitere la Comisie, două săptămâni, da?
2017-03-07 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor ...
2017-03-07 Dezbateri generale. Nu.
2017-03-07 22. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. Iniţiatori? Comisia. ...
2017-03-07 Domnul Moldovan. Domnul Munteanu, puteţi veni, vă rog frumos, până la prezidiu?
2017-03-07 Domnul Munteanu, vă rog.
2017-03-07 Fiind iniţiator. Vot. 128 de voturi pentru; un vot împotrivă; un coleg care nu vrea să voteze. Două săptămâni la ...
2017-03-07 23. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 340/2004, republicată, privind prefectul şi instituţia ...
2017-03-07 Mulţumesc. Dezbateri generale. Doamnă Mihălcescu, vă rog să veniţi la prezidiu, vă rog. Dezbateri generale? Nu. Legea ...
2017-03-07 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Stimaţi colegi, Declar deschisă şedinţa de vot ...
2017-03-07 Reluăm. Putem face? Reluăm votul de control. Vot. Vă rog, liderii de grup care doresc să verifice rezultatul... Listele ...
2017-03-14 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Stimaţi colegi, Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei. ...
2017-03-14 Domnule deputat, staţi un pic!
2017-03-14 Deci 50, da?
2017-03-14 Nu înţeleg "51 la 4" ce înseamnă...
2017-03-14 Deci 51 să devină 4, da?
2017-03-14 Da. Pl-x 292/2013, da?
2017-03-14 Propuneţi retrimiterea la comisie, da?
2017-03-14 Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Haideţi să le facem pe rând... şi rămâneţi aici. Vot. Pentru retrimitere... ...
2017-03-14 Două săptămâni. 94 pentru, un vot împotrivă. Adoptat. Vă rog.
2017-03-14 Da... Două săptămâni, da?
2017-03-14 Vot. În unanimitate, adoptat. Vă rog.
2017-03-14 Două săptămâni la Comisia pentru muncă, da?
2017-03-14 Vot. 122 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat. Vă rog.
2017-03-14 96 aţi spus?
2017-03-14 97.
2017-03-14 Da. Două săptămâni la Comisia pentru administraţie, da?
2017-03-14 Vot. 126 pentru, un vot împotrivă. Adoptat.
2017-03-14 Două săptămâni la Comisia pentru muncă?
2017-03-14 Vot. În unanimitate, adoptat.
2017-03-14 Şi eu. Domnul Avram.
2017-03-14 44?
2017-03-14 Păi aţi spus 44! 47, da?
2017-03-14 Două săptămâni ...
2017-03-14 ... la Comisia juridică. Vot.
2017-03-14 În unanimitate, adoptat.
2017-03-14 Eu mă uit. Poate... Eu ştiu? V-aţi liniştit, da? Mulţumesc. Începem de la punctul 5, pentru că la punctul 4 nu avem ...
2017-03-14 5. Procedură de urgenţă, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2016 pentru ...
2017-03-14 Mulţumesc. Comisia? Domnul Buicu.
2017-03-14 Dezbateri generale? Nu. Vă rog.
2017-03-14 Doamna deputat Ioniţă, da? Vă rog.
2017-03-14 Da. Alte intervenţii? Mulţumesc. Cu amendamentele admise la comisie, legea merge la votul final.
2017-03-14 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea şi completarea ...
2017-03-14 Comisia?
2017-03-14 Dezbateri generale? Vreţi, doamnă? Poftiţi! (Vociferări.)
2017-03-14 Da. Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Cu amendamentele admise, legea merge la votul final.
2017-03-14 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea ...
2017-03-14 Comisia? Domnul preşedinte Călin, preşedinte general.
2017-03-14 Mulţumesc. Dezbateri generale? Vă reamintesc că suntem în procedură de urgenţă şi avem câte un singur reprezentant al ...
2017-03-14 Márton Árpád, vă rog.
2017-03-14 Vă rog, alte intervenţii la dezbateri generale? Procedură. Domnul Dobre.
2017-03-14 Mulţumesc. Propunere de retrimitere la comisie. Vot, vă rog. 58 de voturi pentru, 76 împotrivă, 13 abţineri. Propunerea ...
2017-03-14 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri ...
2017-03-14 Vă rog să vă prezentaţi!
2017-03-14 Comisia pentru administraţie? Domnul Călin.
2017-03-14 Dezbateri? Vă rog.
2017-03-14 Domnişoara Aida Căruceru.
2017-03-14 Domnul Bichineţ.
2017-03-14 Să trăiţi! Alte intervenţii? Nu. Vă rog. Domnule deputat, apăsaţi, vă rog, acolo la dumneavoastră, că vă văd mai uşor ...
2017-03-14 Mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii la dezbateri generale. Cu amendamentele admise, proiectul de lege rămâne la votul ...
2017-03-14 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de ...
2017-03-14 Mulţumesc. Comisia? Domnul Bode.
2017-03-14 Mulţumesc. Dezbateri? La dezbateri generale? Vă rog.
2017-03-14 Dezbateri generale? Domnul Bode.
2017-03-14 Mulţumesc. Dezbateri generale, dacă mai sunt? Intervenţii? Nu. La dezbateri generale, domnule Moşteanu? La ...
2017-03-14 Domnule deputat, precizaţi...
2017-03-14 Mulţumesc. Mai susţineţi şi alte amendamente, domnule deputat? Domnule deputat? Doar pe acesta. Vot. 23 pentru, 120 ...
2017-03-14 Am înţeles. Vot, vă rog. 18 pentru, 139 împotrivă, o abţinere, 3 colegi nu votează. Vot pentru forma iniţială, vă ...
2017-03-14 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2016 privind instituirea cadrului ...
2017-03-14 Comisia pentru buget. Domnul Badea.
2017-03-14 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Neagu?
2017-03-14 Doamna Bîzgan. Oana Bîzgan.
2017-03-14 Domnul Mohaci?
2017-03-14 Domnul Borza.
2017-03-14 Încheiaţi, domnule deputat.
2017-03-14 Vă rog să încheiaţi.
2017-03-14 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2017-03-14 Mulţumesc. Alte intervenţii? Domnul Turcescu.
2017-03-14 Mulţumesc. Domnule Vîlceanu, a vorbit de la dumneavoastră de la grup cineva. Poftim? Procedură de ...
2017-03-14 Şi eu vă mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile generale. Cu amendamentele admise, legea merge la votul final.
2017-03-14 11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul ...
2017-03-14 Dezbateri generale? Domnul Tinel Gheorghe.
2017-03-14 Domnul Seres Dénes.
2017-03-14 Domnul Vîlceanu. Domnule Vîlceanu, aţi rămas înscris de data trecută. Închideţi. Şi domnul Turcescu cred că e în ...
2017-03-14 Mulţumesc şi eu.
2017-03-14 Mulţumim, domnule profesor. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Avem un amendament respins. Dacă îl susţine cineva? ...
2017-03-14 12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea ...
2017-03-14 Prezentaţi-vă!
2017-03-14 Comisia pentru agricultură sau... Comisia pentru agricultură, da. Domnule Munteanu, dumneavoastră sunteţi, nu?
2017-03-14 Da. Mulţumesc. Da, domnule Oros. Dezbateri generale, domnul Oros.
2017-03-14 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Vă rog, domnule Tinel Gheorghe.
2017-03-14 Am înţeles, domnule Tinel. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Avem... cu amendamente admise, ...
2017-03-14 13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural ...
2017-03-14 Comisia? Vă rog.
2017-03-14 Dezbateri generale? Domnul Paşcan.
2017-03-14 Domnul Márton Árpád.
2017-03-14 Domnul Gheorghiu.
2017-03-14 Mulţumesc. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale?
2017-03-14 Vă rog, vot. 122 pentru, 10 împotrivă, un coleg care nu votează. După o oră de dezbateri generale, două săptămâni la ...
2017-03-14 Nu înţeleg! Vă rog. Nu am văzut, nu vă văd înregistrat!
2017-03-14 Mulţumesc şi eu. Domnul Bichineţ. Explicarea votului? Ce aveţi?
2017-03-14 Vorbesc direct cu dumneavoastră, acum. Domnule deputat, din câte ştiu eu, după patru mandate, legile au un drum al lor. ...
2017-03-14 Vă rog, daţi-l!
2017-03-14 Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile la acest proiect de lege. Mai avem două adoptări, domnule lider. Vă rog, ştiu că ...
2017-03-14 Mulţumesc. Vot. 135 pentru, 7 împotrivă, o abţinere. Propunerea liderilor a fost aprobată. Mulţumesc. Proiectul de Lege ...
2017-03-14 14. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România - ca zi de sărbătoare ...
2017-03-14 Domnul Codreanu, dezbateri generale. Aţi reuşit până la urmă!
2017-03-14 Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Rodeanu.
2017-03-14 Domnul Fădor... Doamna... mă iertaţi! Nu vă văd prenumele aici şi de aceea...
2017-03-14 Domnul Gheorghe.
2017-03-14 Domnul Pambuccian.
2017-03-14 Domnul Solomon.
2017-03-14 Rog liderii de grupuri să-şi invite colegii în sala de şedinţă şi să pregătim cartelele pentru şedinţa de vot ...
2017-03-20 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă! Doamnelor şi domnilor deputaţi, vă rog... Domnilor lideri, ...
2017-03-20 Punctul 2, Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru ...
2017-03-20 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea ...
2017-03-20 Mulţumesc. Comisia? Domnul Badea.
2017-03-20 Dezbateri generale, vă rog, din partea grupurilor? Nu. Trei amendamente admise. Dacă sunt intervenţii? Nu. Proiectul de ...
2017-03-20 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea ...
2017-03-20 Comisia?
2017-03-20 Mulţumesc. Din partea grupurilor, dezbateri generale? Vă rog.
2017-03-20 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnul Iordache.
2017-03-20 Da. Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnul Márton Árpád.
2017-03-20 Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt... Vă rog. Domnul Stelian?
2017-03-20 Domnule Stelian, când începem dezbaterea pe articole şi pe amendamente, atunci veniţi... să cereţi ...
2017-03-20 Ca procedură, mergem cu ele la rând, cu admise şi respinse. Le urmăriţi, citesc numărul curent şi le susţineţi. ...
2017-03-20 Mulţumesc, ştiam asta.
2017-03-20 Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Vă rog, vot. 16 voturi pentru, 173 împotrivă, 4 abţineri şi un coleg care nu ...
2017-03-20 Mulţumesc. Vă rog, vot. 71 de voturi pentru, 140 împotrivă, un coleg care nu votează. Vot pentru textul iniţial. 153 de ...
2017-03-20 Mulţumesc. Deci aveţi, la poziţia 2, de la respinse, art. 8 alin. (5) care este, la admise, art. 8 alin. (5), poziţia ...
2017-03-20 Asta şi făceam, domnule deputat. Deci aveţi un amen... Asta şi făceam... Amendament admis, la poziţia 49. Vot, vă ...
2017-03-20 Da. Mulţumesc. Deci amendament respins la poziţia 3, amendamente respinse, corespondent cu 83, din admise. Vot, vă ...
2017-03-20 Deci supun votului amendamentul dumneavoastră, cu modificarea... cu lege, da?
2017-03-20 Cu completare... Vă rog, domnule Andronache.
2017-03-20 Domnul Márton Árpád.
2017-03-20 Domnul Drulă, dar pe procedură, dacă vreţi...
2017-03-20 Liderii, vă rog frumos, la prezidiu. Liderii, vă rog frumos la prezidiu. (Consultări.)
2017-03-20 Deci retrimitere la comisie, cu raport mâine...
2017-03-20 Mâine, la ora 10,00. Şi o introducem pe ordinea de zi. Vot. 211 voturi pentru, unul împotrivă, 3 colegi care nu vor să ...
2017-03-20 6. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare ...
2017-03-20 Comisia pentru buget? Domnul Badea.
2017-03-20 Dezbateri? Doamna deputat.
2017-03-20 Domnul Neagu.
2017-03-20 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-03-20 7. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind ...
2017-03-20 Dezbateri? Domnul Oprea.
2017-03-20 Am înţeles. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Nu avem amendamente. Vot final.
2017-03-20 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2016 pentru modificarea şi completarea ...
2017-03-20 Comisia pentru sănătate? Domnul Buicu.
2017-03-20 Dezbateri? Vă rog.
2017-03-20 Doamna Roşca.
2017-03-20 Alte intervenţii? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-03-20 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea ...
2017-03-20 Comisia pentru învăţământ? Doamna Gavrilă.
2017-03-20 Dezbateri? Nu. Cu amendamentele admise din raport, proiectul merge la votul final. 9...
2017-03-20 10. Vă rog.
2017-03-20 Vot. 172 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Două săptămâni la comisie.
2017-03-20 11...
2017-03-20 Mulţumesc. Vot. 187 de voturi pentru. Unanimitate. Două săptămâni la comisie, da? Mai am una, în procedură de urgenţă.
2017-03-20 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea şi ...
2017-03-20 Şi eu mulţumesc. Comisia? Tot la fel, domnule Badea.
2017-03-20 Dezbateri? Domnul Neagu.
2017-03-20 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu sunt. Suspendăm şedinţa de dezbateri. Urmează interpelările. Mâine, la 10,00, e şedinţă ...
2017-03-21 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Domnule Munteanu, vă rog frumos, dacă puteţi veni până la ...
2017-03-21 Mulţumesc şi eu. Comisia? Comisia pentru educaţie? (Vociferări.) La microfon, domnule Dobre, că nu înţeleg, aşa, din ...
2017-03-21 Acum am înţeles. Din sală nu-mi dădeam seama ce-mi spuneţi. Vot, vă rog. 74 de voturi pentru, un vot împotrivă; două ...
2017-03-21 Poziţia 96?
2017-03-21 Da. Vot! Unanimitate. Vot pentru retrimitere, da? Două săptămâni. Un coleg care nu votează, 108 voturi pentru, PL-x ...
2017-03-21 14. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român". Iniţiatorii? Nu. Comisia? ...
2017-03-21 Dezbateri? Domnul Pleşoianu. (Vociferări.) Domnul Pleşoianu.
2017-03-21 Domnul Paşcan.
2017-03-21 Domnul Márton Árpád.
2017-03-21 Mulţumesc. Domnul... Doamna Fădor Angela. O iau în ordinea în care v-aţi înscris... Domnul Florin Roman, atunci. E în ...
2017-03-21 Domnul Turcescu.
2017-03-21 Domnul Pambuccian.
2017-03-21 Mulţumesc. Vot. 128 de voturi pentru, 4 împotrivă. Două săptămâni la comisie. Stimaţi colegi,
2017-03-21 Revenim la poziţia 5, la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 - PL-x ...
2017-03-21 Mulţumesc. Deci ne-am oprit ieri la 85, cu... înţeleg că din raportul suplimentar amendamentul acesta a fost ...
2017-03-21 Domnul Márton Árpád.
2017-03-21 Mulţumesc, domnule deputat. Eu, ieri, am făcut aici o discuţie cu liderii dumneavoastră de grup, aţi avut liderul de ...
2017-03-21 Domnul Nicolăescu.
2017-03-21 Total de acord. Discutăm astăzi la Biroul permanent. Continuăm. De la punctul 86 la 96. Dacă mai sunt intervenţii? Vă ...
2017-03-21 Punctul 15, Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei. Iniţiator? Domnule Călin, ...
2017-03-21 Mulţumesc. Dezbateri generale? Vă rog, vă rog. Înscrieţi-vă, apăsaţi, ca să vă văd. Nu... Acum... Şovăială.
2017-03-21 Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Avem... Domnul Bichineţ. Să facem şi noi Ziua Moldovei, domnule ...
2017-03-21 Alte intervenţii? Domnul Mihai Voicu.
2017-03-21 Domnul Korodi. Domnule Solomon, vă invit un pic la prezidiu, dacă tot aţi venit în sala de plen. Sper ca după ...
2017-03-21 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Vă rog, domnule Drulă.
2017-03-21 Da. Domnul Varga.
2017-03-21 Da. Mulţumesc. Sistăm dezbaterile. Mergem mai departe. Vot final.
2017-03-21 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea şi completarea art. 2 din ...
2017-03-21 Comisia? Domnul Badea.
2017-03-21 Dezbateri? Domnul Leoreanu? Vă rog.
2017-03-21 Domnul Stamatian.
2017-03-21 Alte intervenţii? Vot final.
2017-03-21 17. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 ...
2017-03-21 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Tinel Gheorghe.
2017-03-21 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.
2017-03-21 18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi ...
2017-03-21 Dezbateri? Vă rog. Domnul Roman.
2017-03-21 Vă rog, alte intervenţii? Nu. Vot final.
2017-03-21 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare ...
2017-03-21 Comisia? Pentru administraţie sau juridică? Domnul Varga.
2017-03-21 Dezbateri? Domnul Roman.
2017-03-21 Alte intervenţii? Domnul Paşcan.
2017-03-21 Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. Vot final. Capitolul IV. Iniţiative cu propunere de respingere.
2017-03-21 20. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. Iniţiatorii? Nu mai ...
2017-03-21 Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-03-21 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. Vă ...
2017-03-21 Dezbateri? Nu sunt.
2017-03-21 22. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Domnul ...
2017-03-21 Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt. Vot final.
2017-03-21 23. Propunerea legislativă pentru completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. Vă rog, domnule Borza.
2017-03-21 Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt. Vot final.
2017-03-21 24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. Domnul ...
2017-03-21 Vot final. Mai aveţi una, domnule Borza. Dezbateri? Vă rog.
2017-03-21 Am înţeles, domnule deputat. Mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final. Stimaţi colegi, Vă rog să-mi permiteţi ...
2017-03-21 25. Proiectul de Lege privind modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. Vă rog.
2017-03-21 Nu dialogaţi cu sala, domnule preşedinte! Vă rog, raportul.
2017-03-21 Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-03-21 26. Propunerea legislativă de completare a Ordonanţei de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi ...
2017-03-21 Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-03-21 27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea ...
2017-03-21 Dezbateri? Mulţumesc. Vot final.
2017-03-21 28. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva ...
2017-03-21 Dezbateri? Vot final.
2017-03-21 29. Propunerea legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet. Iniţiatori? Comisia? Domnul Drulă.
2017-03-21 Domnul Moldovan, dezbateri generale.
2017-03-21 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt.
2017-03-21 30. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor ...
2017-03-21 Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-03-21 31. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi ...
2017-03-21 Vă rog, dezbateri. Doamna Gavrilă.
2017-03-21 Domnul Paşcan.
2017-03-21 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat!
2017-03-21 Domnul deputat Korodi? Vă văd aici înregistrat. Domnule Tinel, doriţi să luaţi cuvântul la legea aceasta? Scuze, domnul ...
2017-03-21 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt.
2017-03-21 32. Propunerea legislativă privind protejarea pădurilor din România. Propunerea comisiei, de respingere a iniţiativei, ...
2017-03-21 Domnul Radu Nicolaie.
2017-03-21 Domnule Gheorghe Tinel, vă rog.
2017-03-21 Domnule primar, La Parlament, liderii de grup fac propunerile acestea, eu sunt doar un moderator aici.
2017-03-21 Retrimitere la comisie, două săptămâni. Vot, vă rog. 42 pentru, 73 împotrivă. N-a trecut. Vă rog, să văd înscrieri la ...
2017-03-21 Domnul Rodeanu.
2017-03-21 Domnul Bichineţ.
2017-03-21 Doamna Pană.
2017-03-21 Domnul Tinel Gheorghe.
2017-03-21 Mulţumesc, domnule Tinel. Mai sunt intervenţii... dure? Nu. Mulţumim. Vot final.
2017-03-21 33. Propunerea legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor achiziţionate de ...
2017-03-21 Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt.
2017-03-21 La solicitarea liderilor de grup, sistăm şedinţa. Vot final, la ora 13,00. Vot. 93 pentru, 5 împotrivă, o abţinere. 15 ...
2017-03-27 Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei şi anunţ că... Vă rog să luaţi loc, stimaţi ...
2017-03-27 2. Proiectul de Hotărâre pentru suplimentarea obiectivelor prevăzute de Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2017 ...
2017-03-27 3. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Camerei ...
2017-03-27 Mulţumesc. Vă pregătiţi cartelele de vot, vă rog, stimaţi colegi. Vot. 152 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care ...
2017-03-27 Punctul 6. Procedură de urgenţă. La Capitolul I. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a ...
2017-03-27 Comisia? Comisiile? Comisia pentru muncă sau Comisia pentru administraţie? Comisia pentru muncă. Doamna Violeta Răduţ.
2017-03-27 Dezbateri generale din partea grupurilor? Grupul PSD, doamna Căruceru Aida. Vă rog.
2017-03-27 Doamna Fădor Angela...
2017-03-27 Domnul Ghinea.
2017-03-27 Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Cu amendamentele admise din raport, proiectul de lege rămâne la votul final.
2017-03-27 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi ...
2017-03-27 Comisia pentru administraţie? Domnul preşedinte Buican.
2017-03-27 Dezbateri generale? Domnul Nicuşor Dan.
2017-03-27 Domnule lider... Domnule Nicuşor Dan, Eu nu am înţeles unde vreţi să retrimiteţi? Vreţi să retrimiteţi... unde? La ...
2017-03-27 Cât?
2017-03-27 Păi, nu aveţi termen...
2017-03-27 Vot. 172 de voturi pentru, 15 împotrivă, 7 abţineri, 2 colegi care nu votează. Retrimitere la comisie, două săptămâni.
2017-03-27 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. ...
2017-03-27 Comisia pentru muncă?
2017-03-27 Dezbateri? Doamna Bran.
2017-03-27 Mulţumesc. Alte intervenţii? Vă rog, domnule Oprea.
2017-03-27 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.
2017-03-27 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de ...
2017-03-27 Comisia pentru buget?
2017-03-27 Dezbateri? Nu sunt. Fără amendamente, legea merge la votul final. Vă rog. Nu eraţi, când am întrebat nu era... Acum am ...
2017-03-27 Mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu.
2017-03-27 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din ...
2017-03-27 Comisia pentru buget?
2017-03-27 Dezbateri? Nu sunt. Cu amendamentele admise din raport, proiectul de lege rămâne la votul final.
2017-03-27 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 5 1 din ...
2017-03-27 Comisii? Industrie sau administraţie? Comisia pentru industrii.
2017-03-27 Dezbateri? Vă rog. Domnul Popescu.
2017-03-27 Alte intervenţii? Nu sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-03-27 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a ...
2017-03-27 Comisia?
2017-03-27 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Tinel sau domnul Oprea?
2017-03-27 Mulţumesc. Domnul Tinel Gheorghe.
2017-03-27 Vă rog.
2017-03-27 Am înţeles. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. Fără amendamente. Urmează votul final.
2017-03-27 La 13 aveţi raportul suplimentar?
2017-03-27 Da? 13. Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei României. Domnul Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice.
2017-03-27 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Márton Árpád.
2017-03-27 Domnul Gheorghe Andrei.
2017-03-27 Domnul Ardelean.
2017-03-27 Domnul Iordache.
2017-03-27 Domnul Simionca.
2017-03-27 Mulţumesc. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Domnul... apăsaţi, domnule deputat, păi... Vă rog, poftiţi la ...
2017-03-27 Mai sunt intervenţii de ordin general? Nu. Domnul Nicolicea, procedură.
2017-03-27 Mulţumesc. La amendamente admise... respinse, dacă sunt intervenţii? Domnul Andronache.
2017-03-27 Domnule deputat, La ora 17 fără 5 sau mai corect 16,55, am început dezbaterea acestei legi. Voiaţi s-o opresc la... în ...
2017-03-27 Am înţeles. Vă rog, continuaţi cu amendamentul, îmi asum eu această eroare.
2017-03-27 OK.
2017-03-27 Vot, vă rog. 18 voturi pentru, 96 împotrivă, 8 abţineri, 2 colegi care n-au votat. Amendamentul a rămas la fel, ...
2017-03-28 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Continuăm lucrările de astăzi, ale Camerei, şi anunţ că ...
2017-03-28 Tessék!
2017-03-28 Ce număr?
2017-03-28 La ce număr, domnule deputat?
2017-03-28 Nu, nu, domnule deputat, începem cu acestea. Facem 14 după aceea. Deci începem cu punctul... punem la 14. Dar ...
2017-03-28 Domnule deputat, Eu vă propun să... Eu încep şedinţa, dumneavoastră găsiţi numerele criterii, tot, şi pe urmă...
2017-03-28 De obicei, sunteţi un om hotărât, nu înţeleg ce se întâmplă în dimineaţa aceasta...
2017-03-28 Dar unde este acum? E în ordinea de zi şi vreţi să-l aduceţi mai în faţă?
2017-03-28 Da...
2017-03-28 Vă rog, liderii, veniţi la prezidiu! (Consultări.) În urma consultării cu liderii de grup, nu vom accepta această ...
2017-03-28 Domnul Badea.
2017-03-28 Dezbateri? Domnul Neagu.
2017-03-28 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu sunt. Vot final. Capitolul III. Respingeri.
2017-03-28 15. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 109 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 ...
2017-03-28 Domnule Munteanu, dumneavoastră eraţi iniţiator, totuşi... Dezbateri generale? Domnule Moldovan, vreţi să luaţi ...
2017-03-28 Domnul Ciuhodaru? Nu. Alte intervenţii? Vot final.
2017-03-28 16. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe ...
2017-03-28 Dezbateri? Domnul Ciuhodaru.
2017-03-28 Alte intervenţii? Nu. Vot final.
2017-03-28 17. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi ...
2017-03-28 Domnul Roman, dezbateri generale.
2017-03-28 Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vot. 45 de voturi pentru, 66 împotrivă, un coleg care nu votează. Respinsă ...
2017-03-28 Domnul Bichineţ.
2017-03-28 Alte intervenţii? Vot final.
2017-03-28 18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind ...
2017-03-28 Dezbateri? Domnul Paşcan.
2017-03-28 Alte intervenţii? Nu sunt. Domnul Moldovan? Era de data trecută, de aceea nu... Rămăsese de data trecută, de aceea nu ...
2017-03-28 Alte intervenţii? Nu sunt. Vot final.
2017-03-28 19. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al ...
2017-03-28 Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-03-28 20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind ...
2017-03-28 Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-03-28 21. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe ...
2017-03-28 Dezbateri?
2017-03-28 22. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe ...
2017-03-28 Dezbateri? Domnul Cîtea.
2017-03-28 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu sunt. Vot final.
2017-03-28 23. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 68 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a ...
2017-03-28 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Ciuhodaru.
2017-03-28 Domnul Paşcan.
2017-03-28 Domnul Bulai.
2017-03-28 Aveţi vreo calitate de vicelider, lider... ceva?!
2017-03-28 Un coleg de-al dumneavoastră...
2017-03-28 Mulţumesc. Vot. 47 de voturi pentru, 84 împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează. Propunerea a fost ...
2017-03-28 24. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 68 alin. (7) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor ...
2017-03-28 Dezbateri? Nu. (Domnul deputat Cătălin Drulă doreşte să ia cuvântul.)
2017-03-28 Vot. 44 voturi pentru, 96 împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Propunerea a fost respinsă. Alte ...
2017-03-28 25? A, scuzaţi! 25, corect. 25. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 27 al Legii nr. 241/2006 ...
2017-03-28 Dezbateri? Vă rog. Domnul Roman.
2017-03-28 Vă rog, altcineva? Domnul Bichineţ.
2017-03-28 Domnul Paşcan.
2017-03-28 Mulţumesc. Altcineva? Vot final.
2017-03-28 26. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de ...
2017-03-28 Dezbateri? Aveţi microfoanele deschise de data trecută şi nu mai ştiu acum... Domnul Roman? Domnul Simionca.
2017-03-28 Rugaţi pe cineva din conducerea grupului dumneavoastră să facă această propunere, pentru că nu aveţi...
2017-03-28 Deci dumneavoastră propuneţi şi USR-ul cere la microfon?! Am înţeles.
2017-03-28 Vot. 119 voturi pentru, 29 împotrivă, 5 abţineri. Două săptămâni la comisia de fond.
2017-03-28 27. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii ...
2017-03-28 Dezbateri? Domnul Paşcan.
2017-03-28 Domnul Socotar.
2017-03-28 Domnul Ciuhodaru.
2017-03-28 Domnul Drulă.
2017-03-28 Mulţumesc. Alte intervenţii? Au fost doi de la PSD, domnule deputat, îmi pare rău. Nu mai sunt alte intervenţii. Vot ...
2017-03-28 28. Propunerea legislativă pentru completarea art. 63 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie ...
2017-03-28 Domnul Paşcan, dezbateri.
2017-03-28 Domnule Drulă, vreţi să vorbiţi? Vă rog.
2017-03-28 Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Domnul Bacalbaşa. Mă iertaţi!
2017-03-28 Mai am intervenţii, domnule vicelider!
2017-03-28 Mulţumim, domnule deputat. Vot final.
2017-03-28 Aţi propus? Mă scuzaţi! Vot. Unanimitate. Retrimitere două săptămâni, da? Mulţumesc.
2017-03-28 29. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul ...
2017-03-28 Dezbateri?
2017-03-28 Am înţeles, domnule deputat. Domnul Paşcan.
2017-03-28 Domnul Bichineţ.
2017-03-28 Domnul Bacalbaşa.
2017-03-28 Domnul Andronache.
2017-03-28 Domnul Ganţ.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul Korodi. (Vociferări.) Aşa sunt înscrişi, domnul Korodi Attila.
2017-03-28 Domnul Mohaci.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul Munteanu.
2017-03-28 Vot. 5 voturi împotrivă, o abţinere şi 141 pentru. Programul, la 12,00, da?
2017-03-28 30. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei... (Discuţii în Grupul parlamentar al ...
2017-03-28 Vă rog.
2017-03-28 Domnul Nicolăescu. Procedură, da?
2017-03-28 Vot. Un vot împotrivă, 148 pentru. Două săptămâni la comisie.
2017-03-28 31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii ...
2017-03-28 Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-03-28 32. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea ...
2017-03-28 Dezbateri? Nu.
2017-03-28 33. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea ...
2017-03-28 Dezbateri?
2017-03-28 34. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/2012 privind medierea şi organizarea ...
2017-03-28 Dezbateri? Nu.
2017-03-28 35. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile ...
2017-03-28 Dezbateri? Domnul Moşteanu.
2017-03-28 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Legea merge la votul final. Vă rog, liderii, să veniţi ...
2017-03-28 Mulţumesc. Vot. 139 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abţineri. Propunerea a fost aprobată. Mulţumesc. Încheiem ...
2017-03-28 Vă informez că în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi ...
2017-03-28 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă, pentru şedinţa de vot final. Facem vot de control? E ...
2017-04-03 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Stimaţi colegi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a ...
2017-04-03 La punctul 2 avem Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al... Vă rog.
2017-04-03 Am înţeles. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Domnule Pambuccian, la 143 avem capitol separat. Punct la Capitolul VI. ...
2017-04-03 Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii, înainte de a începe ordinea de zi? Nu mai sunt.
2017-04-03 La punctul 2 al ordinii de zi avem Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel ...
2017-04-03 Mulţumesc. Observaţii de ordin general, comentarii? Nu. La articole. La titlu? Nu. Adoptat. La preambul? Nu. ...
2017-04-03 La punctul 3, Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru ...
2017-04-03 4. Proiectul de Hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. Vă reamintesc că acest loc de ...
2017-04-03 5. Proiectul de Hotărâre privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Iniţiatorii? Nu. Comisia ...
2017-04-03 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Ganţ?
2017-04-03 Vă mulţumesc şi eu, domnule deputat. Alte intervenţii? Avem amendamente admise. Dacă sunt intervenţii? Nu. Vot final.
2017-04-03 6. Proiectul de Hotărâre privind modificarea alin. (2) al art. 214 din Regulamentul Camerei ...
2017-04-03 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Bichineţ. Vă rog, am spus, domnul Bichineţ. Domnul Bichineţ, de la Vaslui.
2017-04-03 Mulţumesc. Domnul Nicolicea.
2017-04-03 Doamna Săftoiu.
2017-04-03 Domnul Nicolicea.
2017-04-03 Domnul Márton Árpád.
2017-04-03 Domnul Dobrovici.
2017-04-03 Domnul Nechifor.
2017-04-03 Domnul Stanciu-Viziteu.
2017-04-03 Domnul Pambuccian.
2017-04-03 Domnul Olar Corneliu.
2017-04-03 Domnul Barna.
2017-04-03 Mulţumesc. Nu avem amendamente. Proiectul merge la votul final.
2017-04-03 7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, ...
2017-04-03 Mulţumesc şi eu.
2017-04-03 8. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, ...
2017-04-03 Mulţumesc şi eu. Vot final. La punctul 9 nu avem raport.
2017-04-03 10. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Iniţiatori? Vă rog. Sunteţi ...
2017-04-03 Mulţumesc. Comisia pentru învăţământ? Doamna Gavrilă.
2017-04-03 Mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Turcescu.
2017-04-03 Mulţumesc. Doamna Cristina-Ionela Iurişniţi.
2017-04-03 Domnul Anton Anton, ALDE. Vă rog.
2017-04-03 Mulţumesc. Domnul Szabó Ödön.
2017-04-03 Domnul Bichineţ.
2017-04-03 Doamna Vlăducă. Doamna Vlăducă, v-aţi înscris la cuvânt? Aşa apare aici. Din greşeală... Nu-i nimic. Doamna Gavrilă? ...
2017-04-03 Mulţumesc. Domnule Stanciu, v-aţi înscris la cuvânt, vă rog.
2017-04-03 Mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii la dezbateri generale. Am finalizat aici. Ţinând cont şi având... văzând entuziasmul ...
2017-04-03 Mulţumesc. Stimaţi colegi, Întrucât mai am trei colegi înscrişi la cuvânt şi am terminat programul de lucru - şi am ...
2017-04-04 Liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Şi un secretar de la opoziţie să urce la prezidiu. Domnul ...
2017-04-04 Vă rog.
2017-04-04 Mulţumesc. Domnul Munteanu. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot.
2017-04-04 Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Vă rog să votaţi. Punctul 27, da? Retrimitere la comisie.
2017-04-04 Punctul 9 al ordinii de zi, unde nu am avut raport ieri. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a ...
2017-04-04 Comisii? Pentru învăţământ, pentru muncă? Domnul Solomon.
2017-04-04 Mulţumesc. Dezbateri generale? Doamna Gavrilă.
2017-04-04 Domnul Moldovan.
2017-04-04 Domnul Seidler Cristian.
2017-04-04 Sunteţi vicelider, domnule deputat?
2017-04-04 Da? Mulţumesc. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Vot. 50 de voturi pentru, 97 de voturi împotrivă, o ...
2017-04-04 Punctul 10 - l-am făcut ieri. Mergem la 11. 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...
2017-04-04 Comisia pentru administraţie? Domnul Călin.
2017-04-04 Domnul Roman Florin, la dezbateri generale.
2017-04-04 Domnul Dan Nicuşor.
2017-04-04 Mulţumesc, domnule Nicuşor Dan. Domnul Bichineţ.
2017-04-04 Mulţumesc. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale? (Domnul Emil-Marius Paşcan solicită cuvântul.) Un singur ...
2017-04-04 Vot. 137 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Trecem la dezbaterea pe ...
2017-04-04 125.
2017-04-04 Domnule deputat, asta am făcut. Am întrebat: "La 1. Intervenţii? Nu". Vă rog. Domnul Nicuşor Dan.
2017-04-04 Am înţeles. Vot. 24 de voturi pentru, 137 de voturi împotrivă. Amendamentul a rămas în forma din raportul ...
2017-04-04 Procedură, domnul Munteanu.
2017-04-04 Vot. 156 de voturi pentru, două voturi împotrivă, două abţineri. Programul de lucru modificat este: 12,00 - închiderea ...
2017-04-04 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi ...
2017-04-04 Comisia? Domnul Badea.
2017-04-04 Vă rog, la dezbateri? Fără dezbateri. Da? Vă rog, domnule Neagu. Acum v-am văzut.
2017-04-04 Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Cu amendamentele admise din raport, proiectul de lege merge la votul final.
2017-04-04 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în ...
2017-04-04 Comisia pentru administraţie?
2017-04-04 Dezbateri generale? Doamna Fădor Angela.
2017-04-04 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu, da? Nu sunt. La amendamente? Vă rog, doamnă Mînzatu, înţeleg că ...
2017-04-04 Mulţumesc. Vot. 134 pentru, 7 împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează. Amendamentul dumneavoastră a fost ...
2017-04-04 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul ...
2017-04-04 Vă rog.
2017-04-04 Comisia pentru buget? Domnul Badea.
2017-04-04 Dezbateri generale? Doamna Bran. O voce din sală : Domnişoara.
2017-04-04 Domnişoara.
2017-04-04 Domnul Leoreanu.
2017-04-04 Mulţumesc. Domnul Bichineţ.
2017-04-04 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt la dezbateri generale? Nu. Cu amendamentele admise din raport, proiectul de ...
2017-04-04 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi ...
2017-04-04 Comisia? Comisia pentru industrii sau Comisia pentru administraţie. Domnul preşedinte Iancu.
2017-04-04 Mulţumesc. Dezbateri? V-am rugat, procedural, mai înainte, să vă opriţi microfoanele, cei care aţi vorbit deja: domnul ...
2017-04-04 Capitolul II. Reexaminări. 16. Reexaminarea Legii privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din veniturile ...
2017-04-04 Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-04-04 17. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art. 4 alin. (2) lit. b) din Legea ...
2017-04-04 Aţi spus şi raportul? Mulţumesc. Intervenţii? Nu sunt. Vot final.
2017-04-04 18. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa ...
2017-04-04 Mulţumesc. Domnul Roman Florin, dezbateri generale. (Domnul deputat Lucian Nicolae Bode solicită cuvântul.) Domnul ...
2017-04-04 Încheiaţi, domnule deputat...
2017-04-04 Domnul Seres Dénes.
2017-04-04 Domnul Paşcan.
2017-04-04 Domnul Nechifor.
2017-04-04 Alte intervenţii? Domnule Bode, vreţi din nou? Atunci, opriţi-vă microfonul. Mulţumesc. Vot final. Păi... ce? Procedură.
2017-04-04 Nu mi-aţi spus care e procedura. Data viitoare. Mulţumesc. (Vociferări.)
2017-04-04 19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim. Guvernul?
2017-04-04 Mulţumesc. Comisii? Domnul Borza.
2017-04-04 Mulţumesc. Mulţumesc, domnule Borza. Aţi fost foarte scurt de data aceasta. Nu ştiu... aţi început să vă obişnuiţi cu ...
2017-04-04 Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale dacă sunt? Nu sunt. Cu amendamentele din raport, legea merge ...
2017-04-04 20. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 82 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru ...
2017-04-04 Supun propunerea la vot. Procedură.
2017-04-04 Procedură, domnul Voicu.
2017-04-04 Mulţumesc, domnule deputat. Vă rog, vot. 57 de voturi pentru, 92 de voturi împotrivă. Propunerea a fost ...
2017-04-04 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Ion Stelian, USR.
2017-04-04 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2017-04-04 Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.
2017-04-04 Mulţumesc. Domnul Borza.
2017-04-04 Încheiaţi, domnule deputat!
2017-04-04 Vă rog, încheiaţi, domnule deputat!
2017-04-04 Mulţumesc. Da, domnule Gheorghe, vă rog. Domnul Olar Corneliu.
2017-04-04 Mulţumesc. Domnul Bacalbaşa.
2017-04-04 Domnul Moşteanu. Am spus domnul Moşteanu, dar nu se aude, de aceea... (Vociferări.) Nu-i vina mea, domnule Moşteanu!
2017-04-04 Domnul Bichineţ. Domnule Stanciu, aţi avut doi vorbitori de la grup! Domnul Stelian şi cu domnul Moşteanu.
2017-04-04 Mulţumesc. Sistăm aici dezbaterile. Iniţiativa merge la votul final.
2017-04-04 21. Proiectul de Lege pentru completarea art. 9 al Titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile ...
2017-04-04 Comisia pentru muncă? Domnul Solomon.
2017-04-04 Dezbateri? Deci sunt în aceeaşi situaţie. V-am rugat să vă închideţi microfoanele, dacă aţi vorbit şi nu mai vreţi să ...
2017-04-04 21? Proiectul de Lege pentru ... 22, pardon! 22. Proiectul de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 ...
2017-04-04 Dezbateri? Domnul Ciuhodaru.
2017-04-04 Domnul Simionca.
2017-04-04 Vă mulţumesc pentru susţinere, domnule deputat. Alte intervenţii, dacă mai sunt? Nu mai sunt.
2017-04-04 23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011. Vă ...
2017-04-04 Mulţumesc. Dezbateri? Doamna Calista.
2017-04-04 Alte intervenţii, dacă mai sunt, la dezbateri? Nu mai sunt. Legea merge la votul final. Stimaţi colegi, Este ora 12,00. ...
2017-04-04 Vă rog, liderii, invitaţi colegii în sala de şedinţă. Domnul Cozmanciuc, la prezidiu. Stimaţi colegi, Vă rog, luaţi loc ...
2017-04-04 Mulţumesc, domnule deputat. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei ...
2017-04-04 Grupul PNL?
2017-04-04 Grupul USR?
2017-04-04 Cum? Duruş? UDMR? Domnule Pambuccian, vă rog.
2017-04-04 UDMR?
2017-04-04 Am înţeles. Acum m-am prins. ALDE?
2017-04-04 PMP?
2017-04-04 Vă rog, cartelele de vot... Vă rog, avem vot. Domnule Ponta, mai avem un vot, dacă doriţi? Păi, vă rog. Facem un vot cu ...
2017-04-10 Secretarul de la opoziţie? Domnul Ghinea? Domnule ministru, Stimaţi colegi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei ...
2017-04-10 La punctul 2 al ordinii de zi de astăzi, potrivit art. 205 din Regulament şi potrivit programului de lucru, în şedinţa ...
2017-04-10 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat!
2017-04-10 Mulţumesc. Îl invit la tribună pe domnul ministru Viorel Ştefan.
2017-04-10 Mulţumesc. Trei minute lămuriri suplimentare - Grupul PNL.
2017-04-10 Vă rog, vă rog... Domnule deputat...
2017-04-10 Vă rog frumos...
2017-04-10 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat!
2017-04-10 Mulţumesc. Urmează dezbateri din partea grupurilor parlamentare, câte trei minute fiecare, cu excepţia celui mai mare ...
2017-04-10 Deci, din partea Grupului PNL, mai ia cineva cuvântul la dezbateri? Domnul Badea, de la PSD.
2017-04-10 Concluzionaţi, domnule deputat.
2017-04-10 Mulţumesc. Grupul USR, domnul Năsui. Vă rog, domnule deputat.
2017-04-10 Concluzionaţi, domnule deputat...
2017-04-10 Mulţumesc. Vă rog, Grupul parlamentar al PNL. Aveţi 5 minute, domnule Vîlceanu.
2017-04-10 Mulţumesc. Mai aveţi 4 minute, la PNL. Doamna Turcan? Vă rog. (Rumoare.)
2017-04-10 Vă rog să concluzionaţi.
2017-04-10 Mulţumesc şi eu, doamnă deputat. (Aplauze.) Grupul parlamentar ALDE, domnul deputat Varujan Vosganian, 3 minute.
2017-04-10 Mulţumesc.
2017-04-10 Mulţumesc. Domnul Tomac, Grupul PMP.
2017-04-10 Concluzionaţi, domnule deputat...
2017-04-10 Mulţumim. (Domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa solicită dreptul la replică.) Vă rog, domnule deputat, un minut. ...
2017-04-10 Mulţumesc. Vă rog. Grupul minorităţilor şi Grupul UDMR nu participă la dezbateri. Dau cuvântul domnului ministru Viorel ...
2017-04-10 Mulţumesc, domnule ministru. Am încheiat aici dezbaterile politice de astăzi. Vă invit să rămâneţi la şedinţa de ...
2017-04-11 Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor. Vă anunţ că şi-au înregistrat ...
2017-04-11 Mulţumesc. Pregătiţi cartelele, vă rog. Vot. Unanimitate. Aprobat. Vă rog, domnule deputat.
2017-04-11 Vot. Unanimitate. Aprobat. Vă rog. Mai aveţi?
2017-04-11 Vă rog.
2017-04-11 Vot. Unanimitate. Aprobat. Domnul Pambuccian, procedură.
2017-04-11 Mulţumesc. Vot. Unanimitate. Adoptat. Mai sunt intervenţii? Nu. Continuăm.
2017-04-11 3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea ...
2017-04-11 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea ...
2017-04-11 Comisia? Domnul Zisopol?
2017-04-11 Haideţi... hotărâţi-vă... Doamna Gavrilă.
2017-04-11 Dezbateri? Domnul Turcescu.
2017-04-11 Mulţumesc. Domnul Ciuhodaru.
2017-04-11 Domnul Zisopol.
2017-04-11 Doamna Cherecheş.
2017-04-11 Domnule Bichineţ, aţi avut vorbitori. Suntem în procedură de urgenţă. Doar unul, doar un vorbitor. Domnul sau doamna ...
2017-04-11 Mulţumesc. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-04-11 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de ...
2017-04-11 Mulţumesc. Comisii? Domnul Solomon.
2017-04-11 Dezbateri? Domnul Ghinea.
2017-04-11 Mulţumesc. Domnul Leoreanu.
2017-04-11 Doamna Mînzatu.
2017-04-11 Mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu. Nefiind amendamente, urmează votul final.
2017-04-11 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea Ordonanţei de ...
2017-04-11 Mulţumesc. Comisii? Politică economică sau afaceri europene?
2017-04-11 Stimaţi colegi, vă rog din nou. Cei care aţi vorbit anterior opriţi-vă microfoanele, pentru că nu mai ştiu cine s-a ...
2017-04-11 Domnul Gheorghe.
2017-04-11 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-04-11 (Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2017 pentru completarea Ordonanţei de ...
2017-04-11 La ce v-aţi înscris, domnule deputat?
2017-04-11 Mă iertaţi că vă întrerup, la care PL-x faceţi referire? Că nu cred că Norvegia are legătură cu Fortus. La 7...aşa... ...
2017-04-11 Vă rog...
2017-04-11 Aceasta e tot procedură, nu?
2017-04-11 Vă rog, continuaţi!
2017-04-11 Vot. 40 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, nouă abţineri. Solicitarea dumneavoastră a fost respinsă, domnule ...
2017-04-11 Comisia pentru apărare? Domnul Căprar.
2017-04-11 Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final. Procedură, domnul Munteanu.
2017-04-11 Mulţumesc. Vot. S-a blocat... A trecut, nu?
2017-04-11 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din ...
2017-04-11 Mulţumesc. Comisia pentru muncă? Domnişoara Dobrică.
2017-04-11 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Paşcan.
2017-04-11 Mulţumesc. Domnul Solomon.
2017-04-11 Domnul Oprea.
2017-04-11 Mulţumesc. Domnişoara Bran.
2017-04-11 Mulţumesc. Dacă la articole sunt intervenţii? Nu. Cu amendamentele admise, proiectul de lege rămâne la votul ...
2017-04-11 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi ...
2017-04-11 Comisia pentru agricultură? Domnul Munteanu.
2017-04-11 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Bichineţ.
2017-04-11 Mulţumim. Domnul Gheorghe Tinel.
2017-04-11 Alte intervenţii dacă mai sunt? La articole? Nu. Cu amendamentele admise, legea merge la votul final.
2017-04-11 11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea ...
2017-04-11 Mulţumesc. Grupurile? Domnul Ion Stelian.
2017-04-11 Mulţumim, domnule deputat. Domnul Nicolicea.
2017-04-11 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu sunt. La articole? Nu. Vot final, cu amendamentele admise.
2017-04-11 12. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de ...
2017-04-11 Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-04-11 13. Propunerea legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei ...
2017-04-11 Dezbateri? Nu.
2017-04-11 14. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea corpului pompierilor militari şi a protecţiei ...
2017-04-11 Trebuie să fac vot, domnule Dobre. Vă rog.
2017-04-11 Mulţumesc. Vă supun votului propunerea liderului de grup de la PSD. Vot, vă rog. 103 voturi pentru, 54 de voturi ...
2017-04-11 15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei ...
2017-04-11 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnişoara Căruceru. (Doamna deputat Camelia Gavrilă solicită să ia cuvântul, din partea ...
2017-04-11 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnişoara Aida Căruceru.
2017-04-11 Domnul Turcescu. Domnul Turcescu.
2017-04-11 Vă rog, domnule Bichineţ.
2017-04-11 Domnul Olar.
2017-04-11 Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Zisopol.
2017-04-11 Mulţumesc. Doamna Iurişniţi.
2017-04-11 Domnul Pambuccian.
2017-04-11 Mulţumesc, domnule Pambuccian. Alte intervenţii la dezbateri generale mai sunt? Da. Mulţumesc. Avem un amendament ...
2017-04-11 Mulţumesc. Punctul 25 la vot, vă rog. Punctul 24 la ... Vă rog. O săptămână la comisie. Vot. 135 de voturi pentru, 5 ...
2017-04-11 16. Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi ...
2017-04-11 Mulţumesc. Comisia juridică?
2017-04-11 Vă mulţumesc, domnule deputat. Aţi fost foarte concis. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. La amendamente dacă sunt ...
2017-04-11 Mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Vă rog, domnule Turcescu.
2017-04-11 Mulţumesc. Mai avem trei minute. Închidem, că nu mai avem timp. Încheiem dezbaterile. Vot final la 12,30. Mai facem ...
2017-04-11 17. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...
2017-04-11 Concis, vă rog, doamnă preşedinte.
2017-04-11 Mulţumesc. Dezbateri?
2017-04-11 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.
2017-04-11 18. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 ...
2017-04-11 Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Vot final. Suspendăm şedinţa. Vot final la 12,30.
2017-04-11 Stimaţi colegi, Liderii de grup, vă rog să vă invitaţi colegii în sala de şedinţă, să vă pregătiţi ...
2017-04-11 Domnule Márton Árpád, nu mai vreţi? Nu. Domnul Bacalbaşa.
2017-04-11 Mulţumesc. Continuăm. 10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 111 din Legea educaţiei ...
2017-04-18 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Deschidem şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ ...
2017-04-18 Trecem la dezbateri. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei ...
2017-04-18 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu sunt. Proiectul de hotărâre merge la votul final.
2017-04-18 Domnul Korodi, procedură. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot, stimaţi colegi.
2017-04-18 Deci avem două propuneri. Vom face două voturi. Primul, pentru aducerea pe punctul 3... de pe 23 pe 3... Vot, vă rog. ...
2017-04-18 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri ...
2017-04-18 Comisia pentru muncă? Doamna Răduţ.
2017-04-18 Mulţumesc. Dezbateri? Doamna Cherecheş. Apare înregistrat...nu vrea. Domnul Oprea.
2017-04-18 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu sunt. Vot final.
2017-04-18 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. ...
2017-04-18 Comisia pentru apărare? Vă rog.
2017-04-18 Dezbateri? Fără dezbateri. Vot final.
2017-04-18 6. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru ...
2017-04-18 Mulţumesc. Vot. Unanimitate. Două săptămâni la comisie.
2017-04-18 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu ...
2017-04-18 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Seidler. Vă rog.
2017-04-18 Domnul Oprea Dumitru.
2017-04-18 Domnul Bichineţ.
2017-04-18 Domnul Korodi Attila.
2017-04-18 Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. La amendamente? Avem admise şi respinse. Dacă susţine ...
2017-04-18 8. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului ...
2017-04-18 Termen?
2017-04-18 Vot, vă rog. 65 de voturi pentru, 100 de voturi împotrivă. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Vă rog, Comisia ...
2017-04-18 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Tomac. Domnul Movilă.
2017-04-18 Vă rog, domnule Paşcan. Domnul Munteanu, procedură.
2017-04-18 Păi, pentru ce, domnule deputat? Că nu v-a jignit cu nimic... Domnule Movilă, sunteţi deputat vechi, nu puteţi cere ...
2017-04-18 Mulţumesc, domnule... Domnul Paşcan.
2017-04-18 Mulţumesc, domnule deputat.
2017-04-18 Domnul Gheorghe Andrei.
2017-04-18 Domnul Roman.
2017-04-18 Domnul Korodi Attila.
2017-04-18 Domnul Dobrovici.
2017-04-18 Domnul Varujan Vosganian.
2017-04-18 Mulţumesc. Suspendăm şedinţa. Închidem şedinţa de dezbateri. Mulţumesc pentru astăzi. Urmează interpelările, în 3 ...
2017-04-18 Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, consacrată primirii răspunsurilor orale la întrebările ...
2017-04-18 Mulţumesc. Domnul deputat Todoran Adrian-Mihăiţă. Ministerul Turismului. Este prezent? (Doamna secretar de stat ...
2017-04-18 Trecem la prezentarea interpelărilor. O să vă citesc aşa cum sunteţi înscrişi, în ordine, pe listă. Puteţi prezenta o ...
2017-04-18 Domnul Cupă - ALDE? Domnul Cupă e în sală? Nu. Domnul Şovăială - PNL? Nu. Doamna Schelean-Şomfelean - PNL? Nu. Domnul ...
2017-04-18 Domnule deputat, închideţi, vă rog, microfonul, că sunteţi pe timpul antevorbitorului. Aşa! Şi acum deschideţi. Vă rog.
2017-04-18 Mulţumesc. Domnul Seidler - USR.
2017-04-18 Mulţumesc. Doamna Tudor - PSD? Nu este. Doamna Meiroşu - PSD? Nu este. Domnul Roman - PNL. Vă rog.
2017-04-18 Una, domnule deputat!
2017-04-18 Mulţumesc. Domnul Simionca.
2017-04-18 Mulţumesc. Domnul Turcescu? Domnul Tomac? Domnul Dobre? Nu este. Domnul Botond? Vă rog.
2017-04-18 Mulţumesc. Domnul Dehelean - USR? Doamna Vlăducă? Nu este. Domnul Varga - PNL? Domnul Oros - PNL? Domnul Dan Moldovan - ...
2017-04-19 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Cineva de la USR, un lider, un vicelider, să vină până la ...
2017-04-19 Depunerea jurământului va fi la şedinţa de vot final, primul punct al ordinii de zi, da? Dacă aveţi cartelele ...
2017-04-19 Mulţumesc. Dacă sunt obiecţii, comentarii la raportul Comisiei de validare? Nu sunt. Merge la votul final proiectul de ...
2017-04-19 Continuăm, de la punctul 10. 10. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind stema ţării şi ...
2017-04-19 Aţi terminat, domnule Dunava? Vă mulţumesc din suflet. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Vot final.
2017-04-19 11. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...
2017-04-19 Dezbateri? Domnul Vass Levente.
2017-04-19 Domnul Popescu.
2017-04-19 Mulţumesc. Domnul Movilă.
2017-04-19 Domnul Buicu.
2017-04-19 Mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu. Cu amendamentele admise din raport, legea merge la votul final.
2017-04-19 12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. Vă rog. Procedură.
2017-04-19 Mulţumesc. Vot. Unanimitate. Două săptămâni la comisie.
2017-04-19 13. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 465 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia ...
2017-04-19 Dezbateri? Nu. Da? Domnul Leoreanu.
2017-04-19 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.
2017-04-19 14. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor ...
2017-04-19 Dezbateri? Nu. Cu amendamentele admise din raport, legea merge la votul final.
2017-04-19 15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la ...
2017-04-19 Comisia pentru învăţământ?
2017-04-19 Domnul Romanescu.
2017-04-19 Alte intervenţii? Nu. Cu amendamentele admise din raport, legea merge la votul final.
2017-04-19 16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Iniţiatori? Comisia ...
2017-04-19 Dezbateri? Domnul Leoreanu.
2017-04-19 Alte intervenţii? Nu. Cu amendamentele admise din raport, proiectul de lege merge la votul final. Respingeri.
2017-04-19 17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Comisia ...
2017-04-19 Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-04-19 18. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Vă rog, domnule Varga.
2017-04-19 Dezbateri? Domnul Moldovan?
2017-04-19 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final. Domnul Munteanu, procedură.
2017-04-19 Mulţumesc. Vot. Cu 119 voturi pentru, două împotrivă şi o abţinere propunerea a fost aprobată. La 11,30 suspendăm ...
2017-04-19 19. Propunerea legislativă - Legea traducătorilor şi interpreţilor. Comisia juridică? Domnul Varga.
2017-04-19 Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-04-19 20. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă ...
2017-04-19 Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-04-19 21. Proiectul de Lege privind adopţia în România - PL-x 514/2016. Comisia juridică sau Comisia pentru ...
2017-04-19 Dezbateri? Nu.
2017-04-19 22. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea formelor istorice asociative de ...
2017-04-19 Dezbateri? Nu. Vot final. Propunerea legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea ...
2017-04-19 Eu am amabilitate, dar să vedem ce zic colegii. Vot. 124 de voturi pentru. Punctul 22, da. Aşa am eu, Pl-x 318. Deci ...
2017-04-19 25. Propunerea legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală ...
2017-04-19 Dezbateri? Domnul Oros.
2017-04-19 Vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.
2017-04-19 26. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea ...
2017-04-19 Dezbateri? Nu. Mulţumesc.
2017-04-19 27. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului Naţional "Creşe pentru copiii României". Comisia pentru ...
2017-04-19 Domnul Bichineţ.
2017-04-19 Domnul Roman.
2017-04-19 Vot. 56 de voturi pentru şi 86 de voturi împotrivă. Respins. Domnul... nu mai văd vorbitorii. Domnul Oprea parcă ...
2017-04-19 Domnul Márton Árpád.
2017-04-19 Domnul Bacalbaşa.
2017-04-19 Doamna Oprescu.
2017-04-19 Domnul Ganţ.
2017-04-19 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Mulţumesc. (Domnul deputat Dumitru Oprea solicită să ia cuvântul.) Domnule ...
2017-04-19 Domnule profesor, cu tot respectul...
2017-04-19 Da, spuneţi-mi procedura...
2017-04-19 Mulţumesc.
2017-04-19 Domnule profesor...
2017-04-19 Respectaţi Regulamentul, dumneavoastră, nu vă certaţi cu mine!
2017-04-19 Domnule Vîlceanu, au fost două intervenţii de la PNL deja. Trei, cu procedura domnului profesor. Aveţi şi dumneavoastră ...
2017-04-19 28. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 51 din 8 martie 2006 privind serviciile comunitare de utilităţi ...
2017-04-19 Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Domnul Moldovan? Da? Vă rog.
2017-04-19 Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii, dacă mai sunt? Nu mai sunt.
2017-04-19 29. Proiectul de Lege pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile ...
2017-04-19 Domnul Bichineţ?
2017-04-19 Domnul Popescu.
2017-04-19 Încheiem şedinţa... Procedură.
2017-04-19 Am terminat. Vot pentru mutarea pe poziţia 29. 137 de voturi pentru, două împotrivă. Vot pentru retrimitere - două ...
2017-04-19 Vă rog, luaţi loc în bănci, stimaţi colegi! Vom face vot de control într-un minut. Vă rog. Facem vot de ...
2017-04-19 Capitolul I. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene ...
2017-04-19 Mulţumesc, domnule Oros. 15. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 221 din 24 iulie 2015 ...
2017-04-19 Domnul Moşteanu, explicarea votului.
2017-04-19 Mulţumim. 17. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 51 din 8 martie 2006 privind serviciile comunitare de ...
2017-04-19 Mulţumesc. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a ...
2017-04-19 Vă rog, domnule deputat, să veniţi la prezidiu, în faţa prezidiului, să depuneţi jurământul de credinţă faţă de ţară şi ...
2017-04-19 Vă rog, domnule deputat. Cu mâna dreaptă pe Biblie...
2017-04-19 Mulţumesc, domnule deputat. Succes!
2017-04-24 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de ...
2017-04-24 Am înţeles. Cartelele le aveţi pregătite şi introduse în aparatul de vot? Vot, vă rog. 133 de voturi pentru, un coleg ...
2017-04-24 Domnule Pambuccian, vreţi să luaţi cuvântul sau aveţi altă procedură? Altă procedură. Vot, la propunerea domnului ...
2017-04-24 Vot pentru modificarea poziţiei pe ordinea de zi. 161 de voturi pentru, două abţineri. Aprobat. Vot pentru retrimitere, ...
2017-04-24 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea ...
2017-04-24 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, ...
2017-04-24 Mulţumesc. Comisia juridică? Domnul deputat Dunava.
2017-04-24 Din partea grupurilor dacă doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Mulţumesc. Amendamente admise, respinse - intervenţii? Nu ...
2017-04-24 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal ...
2017-04-24 Comisia pentru transporturi. Domnul Bode.
2017-04-24 Dezbateri? Doamna Moagher.
2017-04-24 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-04-24 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de ...
2017-04-24 Comisia - pentru industrii, pentru administraţie, transporturi? Domnul Iancu.
2017-04-24 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Şova Lucian.
2017-04-24 Domnul Bode.
2017-04-24 Mulţumesc, domnule deputat. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Vot final.
2017-04-24 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de ...
2017-04-24 Mulţumesc. Comisia pentru industrii? Domnul Iancu.
2017-04-24 Dezbateri generale? Doamna Mînzatu.
2017-04-24 Domnul Popescu Virgil-Daniel.
2017-04-24 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt la dezbateri generale? Nu. La anexe? Nu. Cu amendamentele admise şi... Vrei? ...
2017-04-24 Mulţumesc. Vă rog. Am trecut demult de faza dezbaterilor generale, dar...
2017-04-24 Domnul Bichineţ.
2017-04-24 Domnule deputat...
2017-04-24 Domnule Bichineţ...
2017-04-24 Vă rog, nu dialogaţi cu sala! Susţineţi-vă punctul de vedere!
2017-04-24 Mulţumesc. Domnul Pambuccian.
2017-04-24 Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile. Legea merge la votul final. Domnule Viziteu, am o rugăminte la dumneavoastră, ...
2017-04-24 11. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea corpului pompierilor militari şi a protecţiei ...
2017-04-24 12. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ca ...
2017-04-24 Mulţumesc, domnule preşedinte. Dezbateri generale, vă rog? Nu sunt.
2017-04-24 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte ...
2017-04-24 Comisii? Domnul Dunava, Comisia juridică.
2017-04-24 Dezbateri? Nu sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-04-24 14. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003. Iniţiatorul? Nici nu-i ...
2017-04-24 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Drulă.
2017-04-24 Mulţumesc. Doamna Ioniţă.
2017-04-24 Vă mulţumim, doamnă deputat. Dezbateri generale mai sunt? Domnul Movilă.
2017-04-24 Domnul Pambuccian.
2017-04-24 Domnul Dobrovici-Bacalbaşa.
2017-04-24 Domnul Vosganian.
2017-04-24 Mulţumesc. Domnul Paşcan şi domnul... Domnule Paşcan, v-aţi înscris la cuvânt? Vă rog. Ţinând cont că am ieşit din ...
2017-04-24 Domnul Szabó Ödön. Şi încheiem dezbaterile generale.
2017-04-24 Domnul Drulă. Domnule Drulă, mai interveniţi?
2017-04-24 Da, am înţeles. Încheiem dezbaterile generale. Avem un amendament respins. Dacă îl susţine cineva? Vă rog. Poftiţi?
2017-04-24 Am rezolvat-o. Vot. Am vorbit o oră pentru asta. Vot, vă rog. Unanimitate, nici nu mai citesc. Procedură, domnul ...
2017-04-24 Am luat act. Mulţumim. Şedinţa se închide aici. Se suspendă până mâine. Urmează şedinţa consacrată ...
2017-04-25 Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Continuăm lucrările de ...
2017-04-25 Mulţumesc. Comisii? Comisia pentru muncă. Domnul Solomon.
2017-04-25 Mulţumesc. Grupurile parlamentare? Dezbateri. Domnul Solomon, Grupul PSD.
2017-04-25 Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la amendamente, la articole? Nu sunt. Proiectul merge la votul final.
2017-04-25 Foarte corect. Bine că aţi menţionat, ca să ştim exact cum stăm.
2017-04-25 Continuăm de la punctul 14. 15. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 301 şi art. 308 din Legea nr. 286/2009 ...
2017-04-25 Dezbateri? Domnul Stelian este înscris la cuvânt, dar nu ştiu dacă mai e, mai vrea? La dezbateri generale, la legea ...
2017-04-25 Mulţumesc. Le susţineţi pe toate? În regulă, dar trebuie să le votăm pe rând.
2017-04-25 Domnule deputat, trebuie să le votăm pe rând.
2017-04-25 Vă rog, vă pregătiţi cartelele de vot. Vot. 42 de voturi pentru, 55 împotrivă, două abţineri. Amendamentul a fost ...
2017-04-25 Vot. 39 de voturi pentru, 67 împotrivă - respins. Mai susţineţi, domnule deputat? Mai aveţi? Mai aveţi unul, da? Vă rog.
2017-04-25 Vot. 42 de voturi pentru, 70 împotrivă. Amendamentul a fost respins. Mulţumesc.
2017-04-25 Continuăm. Domnule Bichineţ, la ce doreaţi să luaţi cuvântul? 16. Propunerea legislativă privind modificarea şi ...
2017-04-25 Dezbateri? Fără dezbateri. Vot final.
2017-04-25 17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale ...
2017-04-25 Dezbateri? Fără dezbateri. Vot final. 18 a fost retrimis comisiei. 19. Propunerea legislativă pentru completarea ...
2017-04-25 Vot. Retrimitere la comisie. Vot. 45 de voturi pentru, 79 împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. N-a ...
2017-04-25 Cu mormăiala era vorba despre mine? (Râsete.) Din sală : Nuuu!
2017-04-25 M-aş mira, că nu prea mormăi eu! Am înţeles, domnule deputat! Deci mai citeţ la microfon, mai clar!
2017-04-25 19. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de ...
2017-04-25 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Vot final.
2017-04-25 Domnul Munteanu, procedură.
2017-04-25 Mulţumesc. Vot. 116 de voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abţineri. La 11,30 închidem şedinţa; 12,00 - vot final. Biroul ...
2017-04-25 20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea ...
2017-04-25 Mulţumesc şi eu. Dezbateri? Fără dezbateri. Vot final.
2017-04-25 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea ...
2017-04-25 Mulţumesc. Dezbateri? Vă rog. Domnule Buican, puteţi veni până la prezidiu? Dumneavoastră.
2017-04-25 Vot. 45 de voturi pentru, 76 împotrivă. Respinsă. Intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Vot final.
2017-04-25 22. Propunerea legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populaţiei; Pl-x ...
2017-04-25 Mulţumesc. Dezbateri? Fără dezbateri. Legea merge la votul final.
2017-04-25 23. Proiectul de Lege pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; ...
2017-04-25 Mulţumesc. Dezbateri generale? Fără dezbateri. Vot final.
2017-04-25 24. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind ...
2017-04-25 Vot. 49 de voturi pentru, 79 de voturi împotrivă, o abţinere. Staţi amândoi în bancă, să vă auziţi mai bine. (Se referă ...
2017-04-25 Mulţumim, doamnă deputat. Dezbateri generale? Nu sunt. Vot final.
2017-04-25 25. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru ...
2017-04-25 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Moldovan Sorin.
2017-04-25 Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Vot final.
2017-04-25 26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru ...
2017-04-25 Mulţumim şi noi. Dezbateri? Fără dezbateri.
2017-04-25 27. Proiectul Legii sindicatelor; PL-x 253/2016. Comisia pentru muncă?
2017-04-25 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Moldovan.
2017-04-25 Dezbateri generale? Nu sunt. Mulţumesc. Vot final.
2017-04-25 28. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; ...
2017-04-25 Domnule profesor, Mă scuzaţi...
2017-04-25 Scuzaţi-mă că vă întrerup, citiţi raportul comisiei?
2017-04-25 Păi, vă rog, citiţi raportul.
2017-04-25 Mulţumesc. Domnule Bichineţ, dezbateri generale?
2017-04-25 Mulţumim. Domnul Oprea.
2017-04-25 Am înţeles. Domnul Dobrovici-Bacalbaşa.
2017-04-25 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.
2017-04-25 29. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; Pl-x ...
2017-04-25 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Oprea.
2017-04-25 Am înţeles. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.
2017-04-25 30. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de ...
2017-04-25 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt dezbateri generale. Vot final.
2017-04-25 31. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii ...
2017-04-25 Mulţumesc şi eu. Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-04-25 32. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi ...
2017-04-25 Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Nu. Vot final.
2017-04-25 33. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi ...
2017-04-25 Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-04-25 34. Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr. I la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a ...
2017-04-25 Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-04-25 35. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul ...
2017-04-25 Mulţumesc şi eu. Dezbateri? Doamna Mara-Daniela Calista.
2017-04-25 Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu sunt. Vot final.
2017-04-25 36. Propunerea legislativă pentru completarea art. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele ...
2017-04-25 Dezbateri? Domnul Gheorghe.
2017-04-25 Vot. 124 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu votează. Două săptămâni la comisie.
2017-04-25 37. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi ...
2017-04-25 Dezbateri? Nu. Vot final. Propunere legislativă... 11,27... Domnule Solomon, vă rog, aveaţi o inter..? Domnul ...
2017-04-25 Domnule deputat, staţi un pic... Am încheiat dezbaterile. Am dat cuvântul domnului Solomon, pentru o ...
2017-04-25 Şi domnul Nechifor, domnul deputat Nechifor, ne roagă să-l ascultăm. O declaraţie, un minut. Vă rog. E de bine, domnule ...
2017-04-25 Mulţumim. La mai mulţi ani! O jumătate de oră, pauză. La 12,00 - vot final.
2017-04-25 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Domnule Tudose, vă rog, dacă vreţi să luaţi loc? Domnule ...
2017-04-25 Domnul Márton Árpád, scuze! Vă rog.
2017-04-25 Mulţumesc, domnule deputat. 16. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul ...
2017-04-25 Domnul Márton Árpád. Domnul Márton Árpád, am spus!
2017-04-25 Domnule deputat, încercaţi să încheiaţi!
2017-04-25 Domnul ...
2017-04-25 Domnul... Pentru ce? Pentru ce drept la replică? (Vociferări.) Nu e regulamentar! Domnul Dobrovici. Domnul Dobrovici!
2017-04-25 Domnul Bichineţ.
2017-04-25 Mulţumesc. Continuăm. 18.
2017-04-25 Domnule Stelian, nu mai cereţi cuvântul. Nu vi s-a pronunţat numele! Vă rog, procedură.
2017-04-25 Aşa!
2017-04-25 Nu s-a făcut nicio referire!
2017-04-25 Domnule deputat,...
2017-04-25 Domnule deputat, Articolul 151, care spune că trebuie să vă dau cuvântul pentru drept la replică, citiţi, căutaţi ...
2017-04-25 Procedura, domnule deputat!
2017-04-25 Mulţumesc. Procedură, domnul Drulă.
2017-04-25 Citiţi până la capăt: "...s-au făcut afirmaţii ofensatoare". Ofensatoare!
2017-04-25 Ofensatoare! Eu n-am auzit. Mulţumesc.
2017-04-25 Mulţumesc. Continuăm. 18, da? 18. Propunerea legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic ...
2017-04-25 Mulţumesc, domnule deputat. 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind ...
2017-04-25 Mulţumesc, domnule deputat. 22. Proiectul Legii sindicatelor. Comisia pentru muncă propune respingerea. Vot, vă ...
2017-05-03 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă şi să-şi pregătească cartelele pentru şedinţa de vot ...
2017-05-03 Domnul Pambuccian.
2017-05-03 Doamna Oprescu. Doamna Oprescu, am zis! Domnul Tomac?
2017-05-03 Mai e cineva la explicarea votului? V-aţi hotărât? Vă rog. Doamna Oprescu.
2017-05-03 Vă rog să concluzionaţi, doamnă.
2017-05-03 Mulţumim frumos. Domnule Varga, dacă v-aţi înscris la cuvânt, nu pot, pentru că a vorbit cineva din partea ...
2017-05-03 Poftiţi? Suntem în procedură de vot. Suntem în vot. A, nu vă merge...? Vă rog, cineva de la tehnic să vedeţi ce se ...
2017-05-09 Rog liderii de grupuri să-şi invite colegii în sală. Domnule Ghinea, la prezidiu! Continuăm lucrările de astăzi ale ...
2017-05-09 Vă rog.
2017-05-09 Dezbateri generale? La amendamente, dacă sunt intervenţii? Nu. Legea merge la votul final.
2017-05-09 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, ...
2017-05-09 Mulţumesc. Comisia juridică? Doamna Cătăniciu.
2017-05-09 Mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Stelian.
2017-05-09 Domnule Stelian, eram la dezbateri generale. Dumneavoastră aţi intrat la dezbateri pe amendamente. Acum mă ...
2017-05-09 Deci 12-15 inclusiv, ambele. Da? Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Punctul 12. Vot, vă rog. Propune respingerea ...
2017-05-09 Punctul 10 al ordinii de zi. 10. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 ...
2017-05-09 Şi eu mulţumesc. Comisia juridică sau Comisia pentru administraţie? Doamna Cătăniciu, Comisia juridică.
2017-05-09 Mulţumesc, doamnă Cătăniciu. Dezbateri? Domnul Roman, dezbateri generale.
2017-05-09 Şi eu. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Avem un amendament respins. Dacă-l susţine cineva? ...
2017-05-09 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi ...
2017-05-09 Mulţumesc. Comisia pentru transporturi. Domnul deputat Şova.
2017-05-09 Dezbateri generale?
2017-05-09 Mulţumesc. Domnul Drulă.
2017-05-09 Domnul Benedek Zacharie.
2017-05-09 Domnul Bode.
2017-05-09 Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale, dacă mai e cineva? Nu. La articole, vă rog, am înţeles... domnul Drulă. La ...
2017-05-09 Am înţeles. Mulţumesc. Vă rog, vot. Amendamentul a rămas în forma iniţială din raport. Nu înţeleg, aţi cerut ...
2017-05-09 Cum?
2017-05-09 Păi, cum să votăm amendamentul admis? Nu înţeleg. Păi, nu e procedural ce faceţi. Domnule Drulă, luaţi Regulamentul. ...
2017-05-09 Vă rog să ne pregătim pentru şedinţa de vot final. (Vociferări.) Am spus să ne pregătim. Stimaţi colegi, Până începem ...
2017-05-09 E agricultură? Eu am primit altceva aici... Am avut o contestaţie din sală... Nu, e delegaţia Comisiei juridice - ...
2017-05-09 Stimaţi colegi, Vot de control, vă rog. Mai facem o dată, că n-a ieşit. Vot, vă rog. Stafful tehnic, vă rog, ştergeţi ...
2017-05-09 Mulţumesc. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. 3. Legea privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru ...
2017-05-09 Doamna Oprescu.
2017-05-09 Domnul Tomac.
2017-05-09 Domnul Csoma Botond.
2017-05-09 Domnul Vosganian.
2017-05-09 Domnul Szabó. Dar aveţi doi vorbitori la explicarea votului, aţi mai avut pe cineva. Vă rog.
2017-05-09 Domnul Cherecheş. Doamna Cherecheş.
2017-05-09 Mulţumesc. Închidem şedinţa. Şedinţă de Birou permanent. Vă invit în sala Biroului permanent. Şedinţa s-a încheiat la ...
2017-05-09 Continuăm, stimaţi colegi. Continuăm. Vă rog să luaţi loc în bănci. Vă rog! Continuăm. Proiectul ordinii de zi şi ...
2017-05-09 Domnule Mărgărit!
2017-05-09 Noi suntem la punctul 2! (Discuţii la prezidiu.)
2017-05-09 Poftim?!
2017-05-09 Păi, aţi terminat, dar... vă dau eu... punctul 2 şi, după aia, la punctul 3. Deci aţi terminat la punctul 2, da? Acum ...
2017-05-09 La punctul 3 al ordinii de zi avem solicitarea Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, privind aprobarea ...
2017-05-09 Mulţumesc. Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre. Dacă sunt intervenţii de ordin general. Pe articole?
2017-05-09 Nu sunt obiecţii. La art. 1? Nu. Adoptat. La art. 2? Adoptat. 3? Adoptat. Dezbaterile fiind finalizate, supun votului ...
2017-05-09 Abţineri?
2017-05-09 Unanimitate.
2017-05-09 Punctul 4, constituirea Grupului Pro-America. Proiectul de hotărâre a fost distribuit şi afişat pe paginile de internet ...
2017-05-09 Domnule preşedinte, numai o secundă! Uniunea Salvaţi România mi-a adus acum propunerile. Daţi-le dumneavoastră citire. ...
2017-05-09 Mulţumesc. Intervenţii de ordin general?
2017-05-09 Articole? Dezbateri?
2017-05-09 Anexă?
2017-05-09 La titlu?Adoptat. La preambul? Adoptat. La articol unic? Adoptat. La anexă? Adoptat. Dezbaterile fiind finalizate, ...
2017-05-09 Unanimitate.
2017-05-09 Punctul 5, Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea articolului 9 al Regulamentului activităţilor ...
2017-05-09 Mulţumesc. Din partea iniţiatorilor? Domnul Andronache. Din sală : Ca iniţiator? Nu. La dezbateri generale.
2017-05-09 Mulţumesc, domnule deputat. Domnul senator Traian Băsescu.
2017-05-09 Mulţumim, domnule senator. Urmează dezbaterea pe articole. Dacă sunt obiecţii la titlu. Adoptat. La articolul unic? Nu. ...
2017-05-09 Punctul 6 al ordinii de zi, avem Propunerea legislativă privind completarea articolului 9 din Legea nr. 96/2006 privind ...
2017-05-09 Mulţumesc. Dezbateri generale. Nu... (Intervenţie neinteligibilă a doamnei senator Raluca Turcan.) Da? Vă rog, nu v-am ...
2017-05-09 Mulţumesc. Domnul Bichineţ.
2017-05-09 Domnul Bacalbaşa. (Discuţii la prezidiu; Aplauze.)
2017-05-09 Vă rog! Vă rog! Vă rog! (Vociferări în sală.)
2017-05-09 Domnule deputat, încheiaţi. (Intervenţie neinteligibilă din sală.)
2017-05-09 Domnule deputat, încheiaţi! (Intervenţii neinteligibile, vociferări în sală.)
2017-05-09 Mulţumesc! (Vociferări în sală.)
2017-05-09 Mulţumesc, domnule deputat. (Intervenţii neinteligibile, vociferări în sală.) Vă rog! Vă rog, mergeţi în sală, domnule ...
2017-05-09 Mulţumesc. Domnul Árpád.
2017-05-09 Domnul Goţiu.
2017-05-09 Doamna Turcan, vă rog. Drept la replică, da? (Intervenţie neinteligibilă a doamnei deputat Raluca Turcan.) Da? Vă rog.
2017-05-09 Mulţumesc. Domnul secretar Vela. (Domnul senator Ion Marcel Vela, secretar al Senatului, se deplasează la microfonul ...
2017-05-09 Mulţumesc. Stimaţi colegi, Din păcate, secretarii de şedinţă m-au informat că nu mai suntem în cvorum. Suspendăm ...
2017-05-11 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. În 5 minute începem şedinţa comună. Vă rog să luăm loc în ...
2017-05-11 Mulţumesc. Votăm pentru reintroducerea pe ordinea de zi. Vot, vă rog. Pentru? Cine este pentru? 242 de voturi ...
2017-05-11 Încheiaţi...
2017-05-11 Vă rog...
2017-05-11 Vă rog...
2017-05-11 Mulţumim. (Vociferări.) Vă supun votului propunerea liderului de grup, de reluare a votului asupra... reluarea ...
2017-05-11 Punctul 2 al ordinii de zi. Proiectul de Hotărâre pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi ...
2017-05-11 Mulţumim. (Vociferări. Rumoare.)
2017-05-11 3. Proiectul de Hotărâre pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru ...
2017-05-11 Mulţumesc. Invit liderii grupurilor, pentru a face nominalizări pentru componenţa Comisiei, inclusiv cele pentru Biroul ...
2017-05-11 Domnul Nicolicea.
2017-05-11 Bun. Începem dezbaterile generale. Între timp, liderii grupurilor, depuneţi lista la secretariat. Comentarii de ordin ...
2017-05-11 Dezbateri generale. Vă rog, doamnă deputat. (Vociferări.) Vă rog... Vă rog...
2017-05-11 Vă rog să încheiaţi.
2017-05-11 Mulţumesc. Domnul senator Băsescu.
2017-05-11 Mulţumim. Grupul USR. Domnul Stelian?
2017-05-11 Mulţumesc. Procedură, domnul Băsescu.
2017-05-11 Mulţumesc.
2017-05-11 Mulţumim. La dezbateri generale, dacă mai sunt intervenţii?
2017-05-11 Mulţumesc, domnule senator. Domnul Nicolicea, din partea Grupului PSD. Dezbateri generale.
2017-05-11 Mulţumesc. Dezbateri pe articole şi anexă. Lucrăm pe raportul suplimentar. Dacă la titlu sunt obiecţii? Adoptat. La ...
2017-05-11 Înţeleg că este pct. 18 art. 2 alin. (3)?
2017-05-11 Amendament respins. Vă rog să votaţi. Cine este pentru? 86. Împotrivă? 242. Abţineri? Nu sunt. Amendamentul a rămas ...
2017-05-11 Mulţumesc. Amendament respins, art. 2 alin. (3) de la pct. 18. Cine este pentru? 86. Împotrivă? 242. Abţineri? Nu ...
2017-05-11 O abţinere. Mă scuzaţi, domnule Goţiu, nu-i treaba mea să mă uit după dumneavoastră! Şi eu am rămas surprins că aţi ...
2017-05-11 Am înţeles, domnule Tomac.
2017-05-11 Punctul 4 al ordinii de zi. 4. Propunerea legislativă privind completarea articolului 9 din Legea nr. 96/2006 privind ...
2017-05-11 Punctul 5 al ordinii de zi. 5. Revocarea din funcţie a preşedintelui Autorităţii de Supraveghere Financiară, membru ...
2017-05-11 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Roman.
2017-05-11 Mulţumesc. Alte intervenţii, dacă mai sunt, la dezbateri generale? Nu mai sunt. Potrivit... Vă rog, domnule deputat.
2017-05-11 Mulţumesc. Avem o propunere din partea viceliderului Grupului PSD, pentru a face votul la punctele 4 şi 5 în acelaşi ...
2017-05-11 Aţi terminat primul proces-verbal?
2017-05-11 Potrivit rezultatelor votului, Parlamentul României a hotărât revocarea domnului Negriţoiu Mişu din funcţia de ...
2017-05-11 Facem dezbaterea la punctul 6. 6. Numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în ...
2017-05-11 Nu, nu! Mulţumesc. Aţi citit raportul. Intervenţii, dezbateri generale? Nu sunt. Conform art. 98 din Regulamentul ...
2017-05-11 Rog secretarul de la Camera Deputaţilor... Chestorii de la Cameră să-şi ocupe locurile rezervate şi domnul secretar ...
2017-05-11 Vă rog, membrii Birourilor permanente să se întrunească în sala de şedinţe a Biroului permanent al Camerei, pentru ...
2017-05-11 Vă rog, daţi citire celui de-al doilea raport.
2017-05-11 Mulţumesc. Potrivit rezultatului votului şi a procesului-verbal, domnul Diţă Adrian a fost numit în funcţia de ...
2017-05-11 Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi ...
2017-05-15 Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au ...
2017-05-15 Trecem la dezbateri. Punctul 2, Proiectul de hotărâre privind... Domnule Munteanu, vă rog.
2017-05-15 Mulţumesc. Vă rog, vot. Unanimitate. Aprobat.
2017-05-15 Alte intervenţii dacă mai sunt la ordinea de zi? Domnul Pambuccian.
2017-05-15 Vă rog, vot. 154 de voturi pentru, două abţineri. Aprobat.
2017-05-15 Domnul Korodi.
2017-05-15 Deci de la poziţia 21? 121? Şi retrimitere la comisie? Domnule Korodi? Şi retrimitere? Da. Vot pentru aducerea pe ...
2017-05-15 Domnul Dobre.
2017-05-15 Vot pentru mutarea în faţă. Unanimitate. Aprobată. Vot pentru retrimiterea la comisie. Două săptămâni? Unanimitate. ...
2017-05-15 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea ...
2017-05-15 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, ...
2017-05-15 Mulţumesc. Domnişoară Mareş, doriţi să luaţi cuvântul? La dezbateri generale, da?
2017-05-15 Vă rog.
2017-05-15 Doamna Mînzatu.
2017-05-15 Domnul Barna.
2017-05-15 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? ...
2017-05-15 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, ...
2017-05-15 Mulţumesc, domnule ministru. Comentarii de ordin general? Domnişoară Mareş, aţi rămas înscrisă la cuvânt sau...? Vă rog.
2017-05-15 Mulţumesc. Doamna Gavrilă Camelia.
2017-05-15 Mulţumesc. Am rugămintea la colegii înscrişi la cuvânt să-mi permită să prezint prezenţa Comisiei pentru apărare ...
2017-05-15 Domnul Bichineţ.
2017-05-15 Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Pambuccian.
2017-05-15 Domnul Gheorghe Tinel.
2017-05-15 Mulţumesc. Pe articole. Obiecţii la titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Nu. Adoptat. Vot final.
2017-05-15 5. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor ...
2017-05-15 Mulţumesc. Comisia pentru muncă? Domnul Solomon.
2017-05-15 Dezbateri generale? Domnul Oprea.
2017-05-15 Domnul Pambuccian.
2017-05-15 Mulţumesc. Domnul Solomon.
2017-05-15 Domnul Tomac.
2017-05-15 Mulţumesc. Dacă la amendamentele admise sunt intervenţii? Nu. Vot final.
2017-05-15 11. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 ...
2017-05-15 Mulţumesc. Comisia juridică sau Comisia pentru buget. Domnul Badea, de la Comisia pentru buget.
2017-05-15 Dezbateri? Nu. Amendamente admise? Respinse? Nu. Vot final.
2017-05-15 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor ...
2017-05-15 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Giugea? Vă rog.
2017-05-15 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Fără amendamente. Urmează vot final. Suspendăm şedinţa ...
2017-05-15 Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, consacrată primirii răspunsurilor orale la întrebările ...
2017-05-15 Ministerul Transporturilor - doamna Lungu Tudoriţa? La fel. Doamna deputat e mulţumită, a şi primit răspunsul şi e ...
2017-05-15 Doamnă deputat, Dacă vreţi lămuriri, două minute. Vreţi să mai interveniţi, doamnă deputat? Nu. Mulţumesc. Ministerul ...
2017-05-15 Vă rog, două minute, domnule deputat.
2017-05-15 Mulţumesc. Mai vreţi să mai răspundeţi? Vă rog. Tot aici? Nu. Următoarea. Tot dumneavoastră, doamnă secretar de stat. ...
2017-05-15 Îl înmânaţi, mai bine, că avem doar 3 minute la dispoziţie.
2017-05-15 Deci un răspuns sintetic de 3 minute şi cel elaborat, în scris, la domnul deputat.
2017-05-15 Încheiaţi, vă rog! (Domnul deputat Petru Movilă solicită luarea cuvântului.) Domnule deputat, nu pot vorbi aşa cu ...
2017-05-15 La care, domnule deputat?
2017-05-15 Şi cea cu Ministerul Economiei? Vă rog, doamnă secretar de stat, mai aveţi încă trei minute, dar încercaţi să-l ...
2017-05-15 Şi eu mulţumesc. Tot la Ministerul Transporturilor, tot domnul Movilă - "Situaţia juridică a drumului hoţilor".
2017-05-15 Mulţumit, domnule deputat? Nemulţumit... Vă rog.
2017-05-15 Mulţumesc. Ministerul Muncii - doamna Mînzatu este? Nu este. Ministerul Sănătăţii - doamna Intotero nu este. Mai avem ...
2017-05-15 Interpelări. Domnul Şovăială de la PNL este? Nu. Doamna Schelean? Vă rog.
2017-05-15 Mulţumesc. Domnul Paşcan.
2017-05-15 Mulţumesc. Domnul Cristache este în sală? Nu. Domnul Ionuţ Simionca.
2017-05-15 Mulţumesc. Domnul Lovin?
2017-05-15 Mulţumesc. Domnul Munteanu? Domnul Dunava.
2017-05-15 Doamna Holban?
2017-05-15 Domnul Andrei? Domnul Florinel Stancu? Domnul Macovei? Doamna Paraschiv, nu. Doamna Vlăducă.
2017-05-15 Domnul Codreanu?
2017-05-15 Încheiaţi...
2017-05-15 Domnul Bode este? Nu. Domnul Gheorghe.
2017-05-15 Una, domnule deputat.
2017-05-15 Domnule Giugea, vă rog. Domnul Giugea.
2017-05-15 Mulţumesc. Domnul Heiuş este? Nu. Doamna Dinu?
2017-05-15 Încheiaţi.
2017-05-15 Domnul Petreţchi.
2017-05-15 Mulţumesc. Domnul Cîtea
2017-05-15 Domnul Georgescu.
2017-05-15 Domnul Alexe.
2017-05-15 Mulţumesc. Închidem şedinţa. Şedinţa s-a încheiat la ora 18,06.
2017-05-16 Poftiţi, doamnă Gavrilă, bună dimineaţa! Aveţi onoarea să începeţi şedinţa. Da, ca să câştigăm timp, să încăpem toţi ...
2017-05-16 Încheiaţi.
2017-05-16 Încheiaţi, doamnă...
2017-05-16 Domnule Bichineţ, vă rog.
2017-05-16 Încheiaţi.
2017-05-16 Mulţumesc. Vă rog, vă rog, mai încet. Domnul Georgescu e în sală? Georgescu, am zis. Sau e greşeală aici... Nicolae ...
2017-05-16 Încheiaţi.
2017-05-16 ... credibil, un stat cu care doreşte să intensifice legăturile comerciale. Ceea ce înseamnă că suntem pe drumul cel ...
2017-05-16 Domnul Antal István este? Vă rog, vă rog.
2017-05-16 Vă rog să încheiaţi.
2017-05-16 Mulţumesc, domnule deputat.
2017-05-16 Mulţumesc. Doamna Ioniţă?
2017-05-16 Mulţumesc. Domnul Stancu.
2017-05-16 Mulţumesc. Domnul Paşcan.
2017-05-16 Domnul Márton Árpád.
2017-05-16 Mulţumesc. Domnul Cîtea.
2017-05-16 Încheiaţi.
2017-05-16 Mulţumesc. Domnul Bulai.
2017-05-16 Încheiaţi.
2017-05-16 Domnul... nu vă ştiu numele. Colegul... Sunteţi deputat? ...de lângă doamna Ioniţă. Veniţi puţin până la mine, că nu vă ...
2017-05-16 Domnul Niţă, după care domnul Olteanu.
2017-05-16 Domnul Olteanu, după care domnul Leoreanu. Doamna Benkö e în sală? Erika Benkö e în sală? După domnul Leoreanu.
2017-05-16 Domnul Leoreanu, după care doamna Erika Benkö.
2017-05-16 Doamna Erika Benkö. Se pregăteşte domnul Nechifor.
2017-05-16 Domnul Nechifor, după care domnul Oprea.
2017-05-16 Domnule deputat, Închideţi microfonul şi deschideţi-l din nou, că sunteţi pe cronometrul vechi.
2017-05-16 Domnul Oprea.
2017-05-16 Doamna Cătălina Bozianu este în sală? Haideţi!
2017-05-16 Domnul Budăi.
2017-05-16 Domnul Movilă. Doamna deputat, sunteţi înscrisă? După domnul Movilă, imediat.
2017-05-16 Doamna deputat, vă rog.
2017-05-16 Încheiaţi, doamnă!
2017-05-16 Domnul Alexe.
2017-05-16 Încheiaţi!
2017-05-16 Domnul Lupescu, vă rog.
2017-05-16 Încheiaţi!
2017-05-16 Mulţumesc. Doamna Oprescu, aveţi declaraţie? Nu. Cam ăştia am fost! (Următoarele declaraţii politice şi intervenţii au ...
2017-05-16 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei ...
2017-05-16 Mulţumesc şi eu. Comisiile? Juridică, agricultură? Domnul Munteanu.
2017-05-16 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul primar.
2017-05-16 Domnul Stelian.
2017-05-16 Doamna Pană.
2017-05-16 Domnul Tabugan.
2017-05-16 Vă rog să încheiaţi!
2017-05-16 Domnul Márton Árpád.
2017-05-16 Dezbateri generale nu mai sunt. Dezbateri pe articole? Vă rog, intervenţii la amendamente. La respinse, domnul... Vă ...
2017-05-16 Cu mare drag, domnule deputat. Aţi pregătit cartelele? Vă rog să votaţi. 42 de voturi pentru, 78 de voturi împotrivă, o ...
2017-05-16 Vot, vă rog. 20 de voturi pentru, 88 de voturi împotrivă, 14 abţineri. Vot pentru forma iniţială. 87 de voturi pentru, ...
2017-05-16 De acord. Eu am întrebat: "Sunt intervenţii la amendamente? Nu". La amendamente respinse? Urmăriţi lista şi dacă vreţi ...
2017-05-16 Nu-i problemă, dar anunţaţi-mă când întreb!
2017-05-16 Nu, domnule Stelian, apăsaţi pe buton să vă văd, că nu eraţi înscris la cuvânt!
2017-05-16 Am înţeles! Mă întorc. Doriţi să susţineţi ce?
2017-05-16 Spuneţi-mi...
2017-05-16 ...numărul curent din raport.
2017-05-16 La nr. crt. 7, art. 5 alin. (1), da?
2017-05-16 Vă rog.
2017-05-16 Vot, vă rog. Amendament admis. Vot pentru? Am votat un amendament admis. (Vociferări.) Aşa spune la regulament, n-am ce ...
2017-05-16 Vă rog, vot. 118 voturi pentru, 16 voturi împotrivă, două abţineri. Aprobat. Alte intervenţii la amendamente admise? La ...
2017-05-16 Aveţi dreptate, domnule deputat. Nu m-am aşteptat să fiu nevoit să supun la vot amendamente admise.
2017-05-16 Ştiu.
2017-05-16 Vă rog să vă susţineţi cauza.
2017-05-16 Sigur, domnule deputat. Vot. 52 de voturi pentru, 82 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu votează. Vot pentru forma ...
2017-05-16 Vot, vă rog. Amendament admis. Vot, vă rog. 102 voturi pentru, 15 voturi împotrivă, 24 de abţineri. Hai să o lămurim, ...
2017-05-16 Am înţeles. Amendament respins. Vă rog să votaţi. 38 de voturi pentru, 98 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Vot ...
2017-05-16 Vot vă rog, amendament respins. 42 de voturi pentru, 92 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Vot pentru forma ...
2017-05-16 22, admis?
2017-05-16 Mulţumesc. Deci e vot amendament admis, domnule deputat, da? Vot pentru amendament admis. (Discuţii în sală.) Pentru ...
2017-05-16 Numai un pic. Alin. (13) nu are art. 19.
2017-05-16 Este la alin. (16)... A, alineatul articolului, mă scuzaţi, da. Poftiţi, mă scuzaţi.
2017-05-16 Deci, art. 19 alin. (13), amendament respins. Vot. 41 de voturi pentru, 104 voturi împotrivă, o abţinere. ...
2017-05-16 Amendament admis. Vot, vă rog. 106 voturi pentru, 38 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A rămas în forma iniţială. Alte ...
2017-05-16 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri ...
2017-05-16 Comisii? Domnule preşedinte, am o rugăminte la dumneavoastră. După ce citiţi raportul, să cereţi timp de dezbatere.
2017-05-16 5 minute, cu...? Păi, la dezbateri generale avem 5 minute din Regulament, că e procedură de urgenţă. La articole, 5 ...
2017-05-16 Mulţumesc. Domnul Bichineţ?
2017-05-16 Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. La amendamente? Vă rog. Vă rog, domnule Dobre.
2017-05-16 Respinse, da?
2017-05-16 Da...
2017-05-16 Vot. 68 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, o abţinere. Vot pentru forma iniţială. 94 de voturi pentru, 53 de ...
2017-05-16 Deci art. 4 alin. (9) pct. 2, la respinse, da? Vă rog, vot. 144 de voturi pentru, două abţineri, un coleg care nu ...
2017-05-16 Mulţumesc, domnule profesor.
2017-05-16 Vă mulţumesc. Alte intervenţii la amendamente? Vot final. Punctul 9. Reexaminarea, la cererea... Domnul Munteanu, ...
2017-05-16 Vot. 152 de voturi pentru, două voturi împotrivă şi o abţinere. Programul de lucru se prelungeşte până la punctul 18, ...
2017-05-16 10. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 ...
2017-05-16 Dezbateri? Nu. Vot final... A, la amendamentele admise... Sunt...? Nu. Vot final. 11, 10 le-am făcut...
2017-05-16 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la ...
2017-05-16 Comisia pentru muncă?
2017-05-16 Dezbateri? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final. Poftiţi, domnule Oprea, e apăsat de data trecută. E ...
2017-05-16 Domnul Cătălin Nechifor.
2017-05-16 Mulţumesc. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. Vot final.
2017-05-16 14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la ...
2017-05-16 Dezbateri generale? Comisia? Mă scuzaţi. Comisia pentru industrii. Domnul Mohaci.
2017-05-16 Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Vot final. 15. Proiectul de Lege privind... 14 l-am... a fost făcut...
2017-05-16 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. ...
2017-05-16 Comisia pentru buget?
2017-05-16 Dezbateri generale? Domnul Huţucă? Domnul Huţucă.
2017-05-16 Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Cu amendamentele admise, dacă nu vrea cineva să susţină, legea merge ...
2017-05-16 6. Propunerea legislativă privind trecerea oraşului Căzăneşti la rangul de comună şi pentru abrogarea Legii nr. ...
2017-05-16 Mulţumesc. Comisia pentru administraţie? Domnul Avram.
2017-05-16 Domnul Bichineţ, dezbateri generale.
2017-05-16 Domnul Korodi Attila.
2017-05-16 Domnul Pambuccian.
2017-05-16 Domnul Paşcan.
2017-05-16 Domnul Barna.
2017-05-16 Mulţumesc şi eu. Procedură, domnul Dobre. Domnule Movilă, sunteţi al treilea vorbitor, nu mai aveţi cum. Vă rog, ...
2017-05-16 Vă rog, vot pentru retrimitere la comisie, două săptămâni. (Aplauze.) 158 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care ...
2017-05-16 17. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a martirilor români din temniţele comuniste; lege ...
2017-05-16 Încheiaţi, domnule deputat... Domnule deputat...
2017-05-16 Mulţumesc.
2017-05-16 Mulţumesc. Comisia juridică?
2017-05-16 Dezbateri generale? Domnule Gheorghe, vorbiţi din nou, la dezbateri generale? Nu. Domnule Huţucă, doriţi să luaţi ...
2017-05-16 Domnul Ovidiu Ganţ.
2017-05-16 Domnul Márton Árpád.
2017-05-16 Domnul Barna.
2017-05-16 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Domnul Bichineţ. Domnule Bichineţ, vă rog.
2017-05-16 Domnul Barna. Domnul Pambuccian, da. I-am luat la rând. Aveţi pe procedură, sau ce? A, replică.
2017-05-16 Domnul Vosganian. Domnule Vosganian, you have the floor!
2017-05-16 Mulţumesc, domnule deputat. La... domnule Márton Árpád... Mai sunt intervenţii? Nu. Domnule Márton Árpád, vreţi să mai ...
2017-05-16 18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele româneşti. Iniţiatorii? Comisia pentru ...
2017-05-16 Mulţumesc. Dezbateri? Doamna Bran.
2017-05-16 Domnul Giugea.
2017-05-16 Domnul Năsui.
2017-05-16 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La amendamente dacă sunt intervenţii? Nu. Legea merge la votul ...
2017-05-16 Asta făceam, domnule deputat. Asta urma să fac. 20. Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, ...
2017-05-16 Mulţumesc. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a ...
2017-05-16 23. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor ...
2017-05-16 Mulţumesc. Dezbateri? Domnule Şovăială, doriţi să luaţi cuvântul? Dumneavoastră aţi fost. Mă scuzaţi. Dezbateri ...
2017-05-16 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a ...
2017-05-16 Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-05-16 22. Proiectul de Lege privind pensiile ocupaţionale. Comisia pentru muncă, raport. Domnul Solomon.
2017-05-16 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Vot final.
2017-05-16 24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei ...
2017-05-16 Dezbateri generale? Nu. Vot final.
2017-05-16 25. Propunerea legislativă pentru reglementarea şi organizarea votului electronic. Comisia pentru administraţie sau ...
2017-05-16 Dezbateri? Nu. Vot final. Da? Vă rog. Domnul Benga.
2017-05-16 Mulţumim. Alte intervenţii? Nu.
2017-05-16 26. Proiectul de Lege privind abrogarea art. 23 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind ...
2017-05-16 Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-05-16 27. Propunerea legislativă privind administrarea şi gestionarea domeniului de nivel superior ".ro". Comisia... Domnul ...
2017-05-16 Dezbateri? Domnul Drulă.
2017-05-16 Alte dezbateri? Domnul Pambuccian.
2017-05-16 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu.
2017-05-16 28. Proiectul de Lege privind sprijinul acordat copiilor şi tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor ...
2017-05-16 Dezbateri generale? Domnul Oprea.
2017-05-16 Doamna Gavrilă.
2017-05-16 Mulţumesc.
2017-05-16 Vă mulţumesc, doamnă!
2017-05-16 Domnul Turcescu.
2017-05-16 Domnul Varga Glad-Aurel, PNL.
2017-05-16 Domnul Movilă? Vă rog, un minut.
2017-05-16 Aţi propus retrimiterea? Vot. Aţi avut succes, domnule Movilă! 213 voturi pentru, două voturi împotrivă, o abţinere, un ...
2017-05-16 8. Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin ...
2017-05-16 Mulţumesc. Dezbateri generale. Doamna Gavrilă, vreţi să vorbiţi aici la RCA? Nu vreţi. Domnule Movilă, doriţi să ...
2017-05-16 Domnul Năsui.
2017-05-16 Domnul Şova.
2017-05-16 Şi domnul Vosganian.
2017-05-16 Vă rog. Domnul Olar, iar apoi domnul Movilă. Un minut fiecare, vă rog.
2017-05-16 OK.
2017-05-16 Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile generale. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. Legea merge la votul ...
2017-05-16 Facem vot de control? Vă rog să votaţi. Nu merge. Rog stafful tehnic să verifice de ce nu funcţionează sistemul. Al meu ...
2017-05-16 Mulţumesc. 6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea ...
2017-05-16 Şi noi vă felicităm, cu ocazia zilei dumneavoastră de naştere, doamnă! (Aplauze.) Domnul Márton Árpád.
2017-05-16 Mulţumesc. Domnul Tabugan.
2017-05-16 Mulţumesc. Şi domnul Vexler, la punctul 4, pentru că dintr-o eroare l-am omis. Îmi cer scuze!
2017-05-16 Mulţumesc. 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri ...
2017-05-16 Domnul Márton Árpád.
2017-05-16 Domnul Tomac.
2017-05-16 Mulţumesc. Vă rog, liderii, să fiţi un pic atenţi. Punctul 13 merge la Capitolul III, pentru că e organică. A fost ...
2017-05-16 Mulţumesc. Capitolul III. Legi organice. Respingeri. 19. Proiectul de Lege privind pensiile ocupaţionale. Comisia ...
2017-05-16 Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. ...
2017-05-22 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Secretarul... domnul Ghinea? Declar deschisă şedinţa de ...
2017-05-22 Domnule Szabó, Trebuie să mi-l aduceţi întâi... cereţi-mi întâi să-l aduc primul, şi după aceea...
2017-05-22 La punctul 2... da. Mulţumesc. Cartelele de vot, dacă vă rog frumos, să le puneţi în aparate. Vot pentru mutarea de pe ...
2017-05-22 Nu am raport, domnule...
2017-05-22 Mulţumesc.
2017-05-22 Vot pentru mutarea punctului 18 pe poziţia 2. Unanimitate. Vot pentru retrimiterea la comisie a Pl-x 459. Vot pentru ...
2017-05-22 Nu mai vreţi... Alte intervenţii dacă mai sunt la începutul ordinii de zi? Nu.
2017-05-22 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului ...
2017-05-22 Dezbateri generale? Obiecţii la titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Proiectul merge la ...
2017-05-22 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, ...
2017-05-22 Mulţumesc. Dezbateri generale? Doamna Mînzatu.
2017-05-22 Domnul Lungu. Doamna Lungu, mă scuzaţi. Nu văd decât numele de familie aici, de aceea...
2017-05-22 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? La articole. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul ...
2017-05-22 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, ...
2017-05-22 Dezbateri? Nu. La articole. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.
2017-05-22 5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi ...
2017-05-22 Dezbateri? La articole, la titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final. La punctul 6 ...
2017-05-22 Punctul 7. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de ...
2017-05-22 Mulţumesc. Vă rog, punctul de vedere al Guvernului.
2017-05-22 Comisia?
2017-05-22 Dezbateri generale? Domnul Roman.
2017-05-22 Mulţumesc. Alte intervenţii, dacă mai sunt, la dezbateri generale? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-05-22 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. ...
2017-05-22 Dezbateri? Domnul Roman.
2017-05-22 Domnul Simionca.
2017-05-22 Mulţumesc. Doamna Popescu.
2017-05-22 Domnul Nechifor?
2017-05-22 Domnul Seres Dénes.
2017-05-22 Domnul Movilă.
2017-05-22 Mulţumesc. La articole dacă sunt intervenţii? Nu. Cu amendamentele admise, merge la vot final.
2017-05-22 9. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii ...
2017-05-22 Mulţumesc. Comisia? Domnul Neaţă.
2017-05-22 Mulţumesc. Dezbateri? Poftiţi!
2017-05-22 Domnule Ganţ, vă rog.
2017-05-22 Vă rog, domnule Solomon.
2017-05-22 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole? Nu. Punctul 10 l-am retrimis comisiei.
2017-05-22 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi ...
2017-05-22 Domnul Bulai, dezbateri generale.
2017-05-22 Domnul Paşcan.
2017-05-22 Mulţumim. Alte intervenţii, dacă mai sunt? Vă rog, domnule Drulă.
2017-05-22 Vot. 30 de voturi pentru, 101 împotrivă. Respinsă propunerea dumneavoastră, domnule Drulă. Alte intervenţii, dacă mai ...
2017-05-23 Bună ziua, stimaţi colegi! Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor. Avem 122 de colegi ...
2017-05-23 Domnul Ungureanu. Suntem în procedură de urgenţă, domnule Ungureanu, a vorbit domnul Pop! Domnul Popescu Pavel.
2017-05-23 Domnul Vass Levente.
2017-05-23 Domnul Movilă. Încet, domnule Movilă!
2017-05-23 Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Retrimitere la comisie, două săptămâni. Vă rog să votaţi. 47 de voturi pentru, ...
2017-05-23 Domnule Buicu, veniţi un pic până sus! (Discuţii la prezidiu.) Mulţumesc. Te rog.
2017-05-23 Da. Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile generale. Vă rog.
2017-05-23 Împotriva Regulamentului, da. (Vociferări.) De la voi am învăţat.
2017-05-23 Mulţumesc. Trecem la articole. Dacă sunt intervenţii la amendamentele admise sau amendamentele respinse? Vă rog. Domnul ...
2017-05-23 Mulţumesc. Votăm din nou articolul... la marginal 5, art. 16 alin. (3), amendament admis. Vot, vă rog. ...
2017-05-23 Alte intervenţii dacă mai sunt la amendamente? Domnul Drulă. Domnul Pop.
2017-05-23 Deci supuneţi dumneavoastră sau...? Mai strigaţi o dată, domnule Drulă, că noi aşa comunicăm. 7 marginal. Şi dumnealui ...
2017-05-23 Mulţumesc. Procedură.
2017-05-23 În calitate de preşedinte al Comisiei, poate da explicaţii la fiecare articol, domnule Drulă. Mai citiţi, că mai era... ...
2017-05-23 Care articol, domnule Movilă?
2017-05-23 24 marginal?
2017-05-23 Continuaţi.
2017-05-23 Solicitaţi doar explicaţii sau şi vot, domnule deputat?
2017-05-23 Da, am înţeles.
2017-05-23 Am înţeles. Doriţi să votăm amendamentul din nou? Nu. Vă rog, domnule preşedinte.
2017-05-23 Mulţumesc şi eu. Vă rog, domnul...
2017-05-23 Ultima intervenţie, domnule Buicu, la subiectul acesta.
2017-05-23 Mulţumesc. Continuăm dezbaterile la articole. Dacă mai sunt intervenţii, vă rog? Domnul... Ungureanu? Vă rog.
2017-05-23 Eu n-am înţeles nimic. Votăm din nou amendamentul admis, la poziţia 12. Vot, vă rog. (Vociferări.) Păi, nu, şi eu am ...
2017-05-23 Mulţumim. Votăm din nou amendamentul admis de la poziţia 16. Vot. 98 de voturi pentru, 50 de voturi împotrivă, 5 ...
2017-05-23 Nu se fac amendamente de formă în plen, domnule deputat. Deci votăm din nou... (Vociferări.) Votăm din nou amendamentul ...
2017-05-23 Am înţeles, domnule deputat.
2017-05-23 Mulţumesc.
2017-05-23 Domnul Márton Árpád.
2017-05-23 Mulţumesc.
2017-05-23 Vă mulţumesc.
2017-05-23 Mulţumesc. Avem raportul comun, avem amendamentul votat şi admis de plen, încă o dată. Sistăm aici dezbaterea la acest ...
2017-05-23 Domnule deputat, La alineatul...
2017-05-23 Marginal 24?
2017-05-23 ... a fost dezbătut şi votat...
2017-05-23 A fost dezbătut şi votat.
2017-05-23 Alte intervenţii dacă mai aveţi? (Vociferări.)
2017-05-23 Domnul Movilă. 24... a susţinut domnul Movilă şi... votat de plen. Mulţumesc frumos. Alte intervenţii, dacă mai sunt?
2017-05-23 Nu, nu, fără drept la replică. Solicitaţi vot pe acest amendament?
2017-05-23 Deci 25 marginal, pct. 15, art. 8 pct. 17, da? Domnule Ungureanu? Amendament admis, vot, vă rog. 91 de voturi pentru, ...
2017-05-23 Mulţumesc. Dar nu trebuia să-mi spuneţi mie chestia asta. Alte intervenţii? Vă rog, domnule Ungureanu.
2017-05-23 Am înţeles. Îi mulţumesc liderului dumneavoastră, care a făcut o promisiune aici, la întâlnirea cu liderii. Vot pentru ...
2017-05-23 12. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între ...
2017-05-23 Dezbateri generale? Nu sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-05-23 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 pentru prorogarea termenului ...
2017-05-23 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Olar.
2017-05-23 Domnul Drulă.
2017-05-23 Da. Alte intervenţii? Mai sunt? Nu. Fără amendamente, vot final.
2017-05-23 14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea ...
2017-05-23 15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Iniţiatori? Doamnă ...
2017-05-23 Vă rog.
2017-05-23 Doamna Gavrilă, Comisia.
2017-05-23 Vă rog.
2017-05-23 Mulţumim. Domnule Olar, doriţi să vorbiţi şi la educaţie? Domnule Olar, doriţi să vorbiţi la educaţie? Că aţi vorbit la ...
2017-05-23 Domnul Turcescu.
2017-05-23 Doamna Florica Cherecheş.
2017-05-23 Domnul Zisopol.
2017-05-23 Domnul Barna.
2017-05-23 Mulţumesc şi eu. La amendamente admise, dacă doreşte cineva? Nu. Ultimul.
2017-05-23 16. Reexaminarea Legii pentru completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de ...
2017-05-23 Am înţeles. Dezbateri generale? Nu sunt. Reamintesc faptul că raportul comisiei propune respingerea. Legea merge la ...
2017-05-23 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţe. Să luăm loc în bănci, stimaţi colegi. Vă rog. Luăm loc în ...
2017-05-23 Mulţumesc. Vă rog, vot. 84 de voturi pentru, 159 de voturi împotrivă, 6 abţineri, un coleg care nu votează. Propunerea ...
2017-05-23 Doamna Simona Bucura-Oprescu.
2017-05-23 Mulţumesc. Continuăm. 7. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru ...
2017-05-23 Domnul Ciolacu.
2017-05-23 Domnul Ştirbu.
2017-05-23 Sunteţi doi înscrişi la cuvânt de la PMP. Vă rog, cu explicarea votului, unul singur.
2017-05-23 Supun la vot cererea liderului Grupului PMP de reluare a votului. Vă rog să votaţi. 97 de voturi pentru, 176 de voturi ...
2017-05-23 Domnul Márton Árpád.
2017-05-23 Da. Domnul Paşcan.
2017-05-23 Mulţumesc. Continuăm. 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2016 pentru ...
2017-05-23 Domnul Ungureanu.
2017-05-23 Domnul Bacalbaşa. (Rumoare.) Vă rog.
2017-05-23 Mulţumesc. Domnul Movilă.
2017-05-23 Mulţumim. Continuăm. 9. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a ...
2017-05-23 Domnul Gigel Ştibu.
2017-05-23 Mulţumesc. 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia ...
2017-05-23 Mulţumesc, domnule deputat. Capitolul III. Legi organice. Respingeri. 13. Legea pentru completarea art. 7 din Legea nr. ...
2017-05-24 Membrii Birourilor permanente, de la Cameră şi de la Senat - la sala Biroului permanent de la Cameră, pentru numărarea ...
2017-05-29 Bună ziua, stimaţi colegi. Declar deschisă şedinţa de astăzi. Şi-au înregistrat prezenţa 143 de colegi, până la acest ...
2017-05-29 Punctul 2 al ordinii de zi. Proiectul de Hotărâre... Vă rog.
2017-05-29 Deci de la poziţia 120 respingeri, da? 124? Pl-x 267, cu Munţii Orăştiei. Să-l aducem pe 20, da?
2017-05-29 De unde ştiu eu că 20 e prima la respingeri?
2017-05-29 Ştiu, dar nu e în regulă. Veniţi puţin! (Domnul deputat Ion Călin merge la prezidiu.) Deci facem trecerea de la 124 la ...
2017-05-29 Mulţumesc. Domnul Ganţ. Între timp, ne pregătim şi cartelele, pentru că avem vot.
2017-05-29 Vă rog, domnule Nistor.
2017-05-29 Domnul Roman.
2017-05-29 Bun. Deci supun la vot trecerea de pe 124 pe poziţia 2. Şi, până vine raportul, o să ne întoarcem la ea, să o dezbatem, ...
2017-05-29 Domnul Zisopol.
2017-05-29 Trebuia la început. Vă rog, liderii, la prezidiu. (Consultări.) Dacă la Pl-x 267 mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. ...
2017-05-29 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi ...
2017-05-29 Mulţumesc. Obiecţii, comentarii? La articole. La titlu? La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Proiectul de ...
2017-05-29 Mulţumesc.
2017-05-29 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a ...
2017-05-29 Mulţumesc. Dezbateri generale? La articole. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot ...
2017-05-29 5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, ...
2017-05-29 Mulţumesc. Dezbateri? La articole. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.
2017-05-29 Aveţi raportul, domnule preşedinte? 2. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea ...
2017-05-29 Dezbateri? Domnul Roman.
2017-05-29 Domnul Ganţ.
2017-05-29 Mulţumesc. Domnul Surgent. Nu vrea domnul Surgent... Vrea?
2017-05-29 Continuăm cu... 7. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 ...
2017-05-29 Punctul 8 se va dezbate mâine, conform deciziei Biroului permanent. Punctul 9. N-avem raport, nu? Avem la 9? ...
2017-05-29 Mulţumesc. Dezbateri? Nu. La articole dacă sunt intervenţii? Nu.
2017-05-29 Aveţi raportul la 434? Domnule Zisopol, aveţi raportul la 434? 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de ...
2017-05-29 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Drulă.
2017-05-29 Domnul Tabugan.
2017-05-29 Sunteţi doi, puneţi-vă de acord, e procedură de urgenţă. Sunteţi doi înscrişi. Doamna Pană! V-aţi înscris prima. Am ...
2017-05-29 Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii? Nu. La articole? Nu. Vot final.
2017-05-29 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi ...
2017-05-29 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Roman.
2017-05-29 Alte intervenţii? Nu. La articole? Nu. Cu amendamentele admise, proiectul de lege merge la votul final.
2017-05-29 Reexaminarea de la punctul 9... 9. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea Legii ...
2017-05-29 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Roman. Este cineva din biroul Comisiei pentru mediu, în sală? Veniţi puţin, doamnă ...
2017-05-29 Mulţumesc. Doamnă Pană, sunteţi vicepreşedinte la Comisia pentru mediu? Da? Veniţi puţin la noi! Continuăm. Intervenţii ...
2017-05-29 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2017 privind stabilirea unor măsuri ...
2017-05-29 Dezbateri, doamna Bran.
2017-05-29 Domnul Năsui.
2017-05-29 Domnul Şovăială.
2017-05-29 Mulţumesc. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-05-29 Şi avem raportul la 434, la ce am adus de pe poziţia 36. 6. Propunerea legislativă pentru declararea de rezervaţie ...
2017-05-29 Domnul Roman sunteţi înscris din urmă sau doriţi să luaţi cuvântul? Vă rog.
2017-05-29 Domnul Ganţ.
2017-05-29 Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Legea merge la votul final. Suspendăm şedinţa pentru mâine la ora ...
2017-05-30 Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Bună dimineaţa, domnule preşedinte! Rog liderii să-şi invite colegii în sala de ...
2017-05-30 Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-05-30 15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii ...
2017-05-30 Mulţumesc. Dezbateri? Fără dezbateri. Vot final.
2017-05-30 16. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art. 133 din Legea educaţiei naţionale ...
2017-05-30 Mulţumesc. Dezbateri. Doamna Cherecheş?
2017-05-30 Domnul Zisopol.
2017-05-30 Domnul Ciuhodaru.
2017-05-30 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Nefiind amendamente, merge la votul final.
2017-05-30 17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea ...
2017-05-30 Dezbateri? Domnul Ursu. A, nu mai e nevoie... Domnul Stelian.
2017-05-30 Domnul Drulă.
2017-05-30 Mulţumesc. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vă rog să votaţi. Noroc de la abţinerea aceea... Da. Îmi pare rău, domnule ...
2017-05-30 Mulţumesc. Vot. 93 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă. Începem. Mergem câte 10, dacă sunteţi de acord? De la 1 la 10, ...
2017-05-30 7 admis?
2017-05-30 Da.
2017-05-30 Am înţeles. Vot pentru amendament admis. Cu 81 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 3 abţineri rămâne forma ...
2017-05-30 Mulţumesc. Vot pentru amendament admis. Cu 87 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, două abţineri amendamentul a ...
2017-05-30 18. Proiectul de Lege privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universităţi, în vederea ...
2017-05-30 Dezbateri generale? Doamna Cherecheş? Nu v-am văzut. Am chemat-o pe doamna... acum, cum să fac? Am două doamne în faţă, ...
2017-05-30 Vă rog, doamnă Cherecheş.
2017-05-30 Mulţumesc. Ionuţ Simionca.
2017-05-30 Aşa e, Ionuţ! Bravo! Tudor Ciuhodaru.
2017-05-30 Mulţumesc. La articole, la admise? Nu.
2017-05-30 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a ...
2017-05-30 Dezbateri? Domnul Bumb.
2017-05-30 Mulţumesc. Alte intervenţii? La articole? Nu. Cu amendamentele admise, legea merge la votul final.
2017-05-30 20. Proiectul de Lege pentru completarea unor acte normative din domeniul apărării. Comisia pentru apărare.
2017-05-30 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Ciuhodaru?
2017-05-30 Alte intervenţii? Cu amendamentele admise, legea merge la votul final.
2017-05-30 21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei ...
2017-05-30 Mulţumesc. Intervenţii, dezbateri generale? Domnul Şova.
2017-05-30 Să nu se mai întâmple aşa ceva! Alte intervenţii? Nu mai sunt. La amendamente? Nu. Vot final.
2017-05-30 22. Proiectul de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru ...
2017-05-30 Dezbateri? Domnul Neagu.
2017-05-30 Mulţumesc. Domnul Ciuhodaru.
2017-05-30 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt.
2017-05-30 23. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea ...
2017-05-30 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Moldovan.
2017-05-30 Mulţumesc. Alte intervenţii? Domnul Ciuhodaru.
2017-05-30 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Vot final.
2017-05-30 24. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, ...
2017-05-30 Mulţumesc. Dezbateri? Doamna Antoneta Ioniţă.
2017-05-30 Domnul Ciuhodaru.
2017-05-30 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu sunt. Vot final.
2017-05-30 25. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a ...
2017-05-30 Domnul Bode.
2017-05-30 Domnul Şova?
2017-05-30 Domnul Ionuţ Simionca.
2017-05-30 Domnul Moşteanu.
2017-05-30 Domnul Ciuhodaru.
2017-05-30 Mulţumesc. Vot final.
2017-05-30 8. Stimaţi colegi, la punctul 8 al ordinii de zi avem Solicitarea nr. 2278/C/2016 a Procurorului General al Parchetului ...
2017-05-30 Mulţumesc.
2017-05-30 Vă rog, domnule deputat, doriţi?
2017-05-30 Mulţumesc, domnule deputat. Intervenţii? Domnul Stelian?
2017-05-30 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2017-05-30 Mulţumesc.
2017-05-30 Vă mulţumesc. Doamna Turcan.
2017-05-30 Domnul Márton Árpád.
2017-05-30 Mulţumesc. Dezbatere pe articole. La titlu? Nu. Adoptat. La preambul? Nu. La articolul unic? Nu. Votul secret cu bile ...
2017-05-30 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. În două minute facem vot de control. Vă rog să ...
2017-05-30 Domnul Nistor.
2017-05-30 Mulţumesc. Domnul Roman.
2017-05-30 Domnule deputat, explicaţi votul!
2017-05-30 Mulţumesc. 23. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi ...
2017-05-30 Grupul PNL. Domnul Dobre.
2017-05-30 Domnişoara Mara Mareş. USR.
2017-05-30 UDMR.
2017-05-30 ALDE.
2017-05-30 Domnul Pambuccian.
2017-05-30 PMP.
2017-05-30 Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră propunerile pentru componenţa nominală a Comisiei de numărare şi validare. Vă ...
2017-05-30 Vă rog, aţi terminat? Da? Membrii Comisiei pentru numărare şi cei doi secretari de şedinţă - la sala Biroului ...
2017-05-30 Reluăm lucrările. Dau cuvântul doamnei Bran pentru prezentarea procesului-verbal.
2017-05-30 Mulţumesc. Potrivit rezultatului votului prezentat, proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi ...
2017-06-12 Stimaţi colegi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor. Până în acest moment şi-au înregistrat ...
2017-06-12 Trecem la dezbateri. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. ...
2017-06-12 Mulţumesc. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Primul vot - pentru aducerea pe poziţia 1, a Pl-x 176/2017 de pe ...
2017-06-12 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea ...
2017-06-12 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi ...
2017-06-12 Dezbateri? La titlu, obiecţii? La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.
2017-06-12 4. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Gheorghe-Eugen Nicolăescu. Ca urmare a ...
2017-06-12 Mulţumesc. Comentarii, discuţii? Nu. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Am luat act ...
2017-06-12 La punctul 5 nu avem raport, la 6 nu avem raport, la 7 nu avem raport. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii ...
2017-06-12 Aţi terminat, domnule deputat?
2017-06-12 Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Cu amendamentele admise, legea merge la votul final.
2017-06-12 La punctul 9 nu avem raport. 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 ...
2017-06-12 Raportul comisiei, domnule preşedinte. Raportul comisiei, la PL-x 113/2017, vă rog.
2017-06-12 Vă rog, dezbateri. Domnul Borza, din partea Grupului ALDE, la dezbateri generale. Vă rog.
2017-06-12 Vă rog să încheiaţi!
2017-06-12 Încheiaţi, domnule deputat!
2017-06-12 Mulţumesc, domnule deputat.
2017-06-12 Domnul Simionca.
2017-06-12 Domnul Ciohodaru.
2017-06-12 Domnul Ganţ.
2017-06-12 Domnul Drulă.
2017-06-12 Vot pentru retrimitere la comisie. 50 de voturi pentru, 100 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care n-a ...
2017-06-12 Vot pentru amendament admis. Pentru amendament admis. Vot pentru amendament admis. (Vociferări.) Vă rog, repetăm. ...
2017-06-12 Mulţumesc. Vot pentru amendament admis. 110 voturi pentru, 54 de voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul rămâne ...
2017-06-12 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi ...
2017-06-12 Dezbateri? Nu. Fără amendamente, legea merge la votul final.
2017-06-12 12. Propunerea legislativă privind trecerea oraşului Căzăneşti la rangul de comună şi pentru abrogarea Legii nr. ...
2017-06-12 A, este retrimis, da, mă scuzaţi. 14. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi ...
2017-06-12 Dezbateri? Domnule Dobre, vă rog.
2017-06-12 Vă rog, propunere de retrimitere la comisie, două săptămâni. Vot. 67 de voturi pentru, 104 voturi împotrivă. ...
2017-06-12 15. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare ...
2017-06-12 Comisia?
2017-06-12 Doamnă profesoară, de sus de la balcon, la balcon... Vă rog, doamnă profesoară, aveţi grijă cu copiii aceia, cu ...
2017-06-12 Domnul Bichineţ?
2017-06-12 Domnul Paşcan?
2017-06-12 Mulţumesc. Cu amendamentele admise, legea merge la votul final.
2017-06-12 16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra ...
2017-06-12 Mulţumesc. Domnule Bichineţ, vorbiţi la gaze? Nu. Domnul Bode.
2017-06-12 Mulţumesc. Alte intervenţii? Domnul Neagu.
2017-06-12 Mulţumesc. Alte intervenţii? Domnul preşedinte Iancu.
2017-06-12 Încheiaţi, vă rog!
2017-06-12 Domnul Bode. Un minut.
2017-06-12 Mulţumesc.
2017-06-12 Nu sunteţi în aceeaşi comisie?
2017-06-12 Mulţumesc, domnule deputat. Încheiem aici dezbaterile. (Vociferări.) Am încheiat dezbaterile! Într-un minut, începem ...
2017-06-12 Continuăm cu partea a doua, răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. Ministerul Agriculturii şi ...
2017-06-12 Mulţumit? Ministerul Educaţiei Naţionale, doamna Intotero. Domnul András Király. Revenim, nu este aici. Ministerul ...
2017-06-12 Domnule Păunescu, numai o secundă. Domnul Movilă e în sală? Nu. Depuneţi în scris răspunsul. Nu este în ...
2017-06-12 Începem cu interpelările. Domnul Ungureanu, USR. Susţineţi? Aveţi o interpelare. Vreţi să o citiţi? Bun. Eu v-am ...
2017-06-12 Încheiaţi, domnule deputat!
2017-06-12 Mulţumesc...
2017-06-12 Vă mulţumesc, domnule deputat.
2017-06-12 Îmi pare rău, dar mai mult de atât nu pot. Cât văd eu sigur din listă, domnul Paşcan ar fi până acolo, dacă...
2017-06-12 Mulţumesc. Domnul Nistor.
2017-06-12 Mulţumesc. Domnul Gheorghe?
2017-06-12 Mulţumesc. Natalia?
2017-06-12 Mulţumesc. Domnul Dehelean? Domnul Seidler? Aşa am ordinea aici. Fac şi eu ce ştiu şi ce pot! Domnul Roman Sorin. Am ...
2017-06-12 Doamna Dinu.
2017-06-12 Mulţumesc. Doamna Holban?
2017-06-12 Domnul Toma?
2017-06-12 Vă rog.
2017-06-12 Dacă nu ştiţi, atunci nu mai veniţi! Domnul... De la USR cine mai este? Susţineţi, aveţi interpelare? Nu. E-n regulă, ...
2017-06-13 Bună dimineaţa! Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi. Doamna Cherecheş.
2017-06-13 Aveţi declaraţie? Că nu văd până acolo, nu vă recunosc. Nu aveţi? Vă rog.
2017-06-13 Mulţumesc. Domnul Bichineţ.
2017-06-13 Doamna Laura Moagher.
2017-06-13 Încheiaţi...
2017-06-13 Doamna Ioniţă?
2017-06-13 Domnul Paşcan.
2017-06-13 Încheiaţi...
2017-06-13 Mulţumesc. Domnul Iulian Bulai.
2017-06-13 Încheiaţi, vă rog.
2017-06-13 Şi eu vă mulţumesc. Doamna de acolo, aveţi declaraţie? Nu. Domnul Stănescu.
2017-06-13 Mulţumesc. Domnul Neagu.
2017-06-13 Încheiaţi, domnule deputat!
2017-06-13 Şi din partea noastră, domnule deputat, la mulţi ani domnului preşedinte.
2017-06-13 Doamna Cătălina Bozianu.
2017-06-13 Încheiaţi, vă rog!
2017-06-13 Domnul Marius Budăi. Mulţumesc, doamnă.
2017-06-13 Încheiaţi!
2017-06-13 Domnul Codreanu.
2017-06-13 Încheiaţi!
2017-06-13 Încheiaţi!
2017-06-13 Domnul Tudor Ciuhodaru.
2017-06-13 Mulţumesc. La PNL nu mai ştiu cine mai e... Nu mai e nimeni la PNL. Domnul mai aşteaptă, e la bonus. Domnul Robert ...
2017-06-13 Deputat al PMP, Robert-Nicolae Turcescu, Circumscripţia nr. 14, Constanţa.
2017-06-13 Domnul Nicu Georgescu.
2017-06-13 Încheiaţi!
2017-06-13 Mulţumesc. Octavian Goga.
2017-06-13 Mulţumesc.
2017-06-13 Încheiaţi...
2017-06-13 Doamna Cristina Iurişniţi.
2017-06-13 Încheiaţi...
2017-06-13 Mulţumesc.
2017-06-13 Domnul Doru Coliu. Aţi fost toţi azi. Tot Grupul.
2017-06-13 Domnul Daniel Gheorghe.
2017-06-13 Încheiaţi, domnule deputat...
2017-06-13 Mulţumesc.
2017-06-13 Doamna Roxana Mînzatu. Domnul Ungureanu, după.
2017-06-13 Încheiaţi...
2017-06-13 Domnul Oprea.
2017-06-13 Domnul Emanuel Ungureanu. La PSD mai e cineva?
2017-06-13 Domnul Ionuţ Simionca. Mulţumesc, domnule deputat.
2017-06-13 Mai e cineva? Domnule Gheorghe, mai e un sfert de oră. Dacă mai... Închidem, suspendăm, pauză. La fix începem plenul ...
2017-06-13 Continuăm lucrările de astăzi. Bună dimineaţa! Şi-au înregistrat prezenţa 106 colegi. Până la 11,30 - dezbateri; pauză ...
2017-06-13 Mulţumesc. Vă rog, vot. 67 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă. Aprobat. Punctul 6, la care avem raport.
2017-06-13 6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 ...
2017-06-13 Dezbateri? Domnul Oprea.
2017-06-13 Domnul Bichineţ.
2017-06-13 Domnul Ciuhodaru.
2017-06-13 Dragoş Zisopol.
2017-06-13 Domnul Florin Roman.
2017-06-13 Mulţumesc. Vot final.
2017-06-13 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru ...
2017-06-13 Dezbateri? Domnul Roman.
2017-06-13 Domnul Vexler.
2017-06-13 Domnul Ciuhodaru.
2017-06-13 Alte intervenţii? Nu mai sunt. La articole? Nu. Vot final.
2017-06-13 9. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea ...
2017-06-13 Vă rog, domnule deputat!
2017-06-13 Comisia? Domnul Bode.
2017-06-13 Dezbateri generale, domnul Şova.
2017-06-13 Domnul Moşteanu.
2017-06-13 Domnul Bode. Suntem în procedură de urgenţă. A vorbim domnul Şova de la PSD.
2017-06-13 Aveţi încredere în discernământul meu, domnule deputat.
2017-06-13 Mulţumesc. La amendamente, domnul Moşteanu. La respinse, da? Vă rog.
2017-06-13 Staţi, domnule Moşteanu! Articolul 1, marginal 3.
2017-06-13 Marginal 3, art. II. La marginal 3 este art. II alin. (8).
2017-06-13 Spuneţi articolul.
2017-06-13 Am înţeles. Deci e art. 40 alin. (5), cu abrogarea, da?
2017-06-13 Vot. 17 pentru, 120 împotrivă, o abţinere. Respins. Vă rog. Mai aveţi?
2017-06-13 Amendament respins în raport. Vot. 20 de voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Mai e unul!
2017-06-13 Amendament respins în raport. Vot. 23 de voturi pentru, 127 de voturi împotrivă. Mulţumesc. Vot final.
2017-06-13 17. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 17 şi art. 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, ...
2017-06-13 Dezbateri? Domnul... Vreţi acum? Nu. Domnul Giugea, da? Nu văd aici...
2017-06-13 Domnul Simionca.
2017-06-13 Domnul Giugea.
2017-06-13 Domnul Ciuhodaru.
2017-06-13 Mulţumesc. Domnul Korodi Attila.
2017-06-13 Domnul Seidler.
2017-06-13 Domnul Dohotaru. Dohotaru am spus! (Domnul deputat Corneliu Olar solicită cuvântul.) Nu sunteţi aici!
2017-06-13 Domnul Olar.
2017-06-13 Domnule deputat...
2017-06-13 Domnule deputat...
2017-06-13 Dumneavoastră aţi apăsat de vreo 30 de ori, în care aţi închis şi aţi deschis. Nu mai îmi spuneţi mie să fiu eu atent ...
2017-06-13 Păi am văzut că aţi renunţat de 30 de ori!
2017-06-13 Da.
2017-06-13 Domnule deputat....
2017-06-13 Domnule primar, n-aveţi calitatea să cereţi retrimiterea...
2017-06-13 A...!
2017-06-13 Da, în Regulament scrie că sunteţi vicelider dumneavoastră, pe viaţă?!
2017-06-13 Vot. Vot pentru retrimitere la comisie. 33 de voturi pentru, domnule primar, 113 voturi împotrivă, 4 abţineri. N-a ...
2017-06-13 Mulţumesc, domnule deputat.
2017-06-13 Şi cu domnul Bichineţ încheiem.
2017-06-13 Deci grupul dumneavoastră... Aveţi calitate, domnule? Sunteţi vicelider? Aveaţi dreptate cu asemănarea aceea cu ...
2017-06-13 18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi ...
2017-06-13 Dezbateri generale? Domnul Ciuhodaru.
2017-06-13 Domnul Vass Levente.
2017-06-13 Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.
2017-06-13 19. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea ...
2017-06-13 Dezbateri? Doamna Ioniţă Antoneta.
2017-06-13 Domnul Ciuhodaru.
2017-06-13 Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.
2017-06-13 20. Proiectul de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la ...
2017-06-13 Dezbateri? Domnule Ciuhodaru, vorbiţi la aeroportul de la Timişoara, dumneavoastră? Vă rog.
2017-06-13 Am înţeles. Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt.
2017-06-13 21. Proiectul de Lege privind răspunderea diriginţilor de şantier şi a comisiilor de recepţie a lucrărilor de ...
2017-06-13 Dezbateri? Domnul Ciuhodaru? Vă rog. (Vociferări.)
2017-06-13 Mulţumesc. Altcineva? Vot final.
2017-06-13 22. Propunerea legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor. Comisii? Domnul ...
2017-06-13 Domnul Ciuhodaru.
2017-06-13 Mulţumesc. Domnul Neagu?
2017-06-13 Mulţumesc. Altcineva? Mai facem una.
2017-06-13 23. Propunerea legislativă privind înfiinţarea "Fondului Român de Investiţii Strategice în Energie şi Resurse ...
2017-06-13 Domnul Ciuhodaru.
2017-06-13 Mulţumesc, domnule deputat.
2017-06-13 24. Proiectul de Lege privind instituirea obligaţiei elaborării, aprobării şi aplicării Strategiei de dezvoltare ...
2017-06-13 Domnul Gheorghe Andrei Daniel.
2017-06-13 Domnul Dobrovici şi domnul Paşcan, câte un minut, că am ieşit din program.
2017-06-13 Mulţumesc.
2017-06-13 Domnul Paşcan un minut şi încheiem.
2017-06-13 Mulţumesc. Stimaţi colegi, Am o rugăminte personală la dumneavoastră. Pe hol, la P1, sunt nişte copii care vor să ne ...
2017-06-13 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Într-un minut facem vot de control. Vă rog să votaţi. 184. ...
2017-06-13 Mulţumesc. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi ...
2017-06-13 Mulţumesc. 7. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare ...
2017-06-13 Domnul Iancu.
2017-06-13 Mulţumesc. Continuăm. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele ...
2017-06-13 Domnule deputat, care e procedura?
2017-06-13 Domnule deputat...
2017-06-13 Domnule deputat...
2017-06-13 Mulţumesc.
2017-06-13 Mulţumesc, domnule deputat. 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 ...
2017-06-13 Doamna Turcan.
2017-06-13 Doamnă deputat, vă rog, la subiect.
2017-06-13 Mulţumesc.
2017-06-13 Încheiaţi...
2017-06-13 Domnul Bichineţ.
2017-06-13 Încheiaţi, domnule deputat.
2017-06-13 Domnul Năsui. Domnul Năsui Claudiu.
2017-06-13 Mulţumesc. Continuăm. Capitolul II... Doamna ministru. Doamna ministru. Domnule Ştirbu, faceţi o excepţie.
2017-06-13 Mulţumesc. Domnul Roman, procedură. O să-mi spuneţi ce procedură vreţi.
2017-06-13 Vă mulţumesc, domnule deputat.
2017-06-13 Mulţumesc. Sistăm aici. Continuăm. Capitolul II. Legi ordinare. Respingeri. Punctul 10. Proiectul de Lege privind ...
2017-06-13 Mulţumesc. 15. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii ...
2017-06-13 Mulţumesc. Continuăm. 16... Domnul Călin? Nu. 16. Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. ...
2017-06-13 Mulţumesc. Continuăm. 17. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia ...
2017-06-13 Domnul Pambuccian.
2017-06-13 Mulţumesc. Domnule Olar, aţi vorbit. Domnul Barna. Domnul Barna. Domnul Barna, domnule primar. Domnule primar...
2017-06-13 Domnule primar, înţelegeţi că aici nu suntem la primărie. Avem o regulă aici.
2017-06-13 Vă rog să mergeţi în bancă...
2017-06-13 Domnule primar...
2017-06-13 Domnule primar... Domnule primar, vă rog să mergeţi în bancă.
2017-06-13 Domnule primar, vă rog să mergeţi în bancă. Domnul Barna.
2017-06-13 Domnule Barna, vă rog. Domnule Barna... (Discuţii în sală.)
2017-06-13 Domnul Băişanu.
2017-06-13 Continuăm. Capitolul III. Legi organice. Respingeri. 18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea ...
2017-06-13 Mulţumesc, domnule deputat. Declar şedinţa închisă. Biroul permanent reunit, la ora 13,00. Şedinţa s-a încheiat la ora ...
2017-06-20 Vă rog, liderii de grup, să vă invitaţi colegii în sală! Bună ziua, stimaţi colegi! Declar deschisă şedinţa de ...
2017-06-20 Prima informare - din partea Grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor - ca domnul deputat Simonis ...
2017-06-20 Vă comunicăm, din partea Grupului ALDE - liderul Grupului ne informează că domnii deputaţi Damian Florea şi Sorin Mihai ...
2017-06-20 Şi domnul deputat Goga Octavian ne aduce la cunoştinţă că, începând de astăzi, a demisionat din PMP. Nu mai activează ...
2017-06-20 Primul punct al ordinii de zi. 1. Solicitare, din partea iniţiatorilor, de retragere a Propunerii legislative de ...
2017-06-20 Dar nu este la punctul 4 aşa ceva, domnule Drulă.
2017-06-20 Conform hotărârii Biroului permanent, este o altă ordine de zi.
2017-06-20 Nu am aşa ceva aici. Mulţumesc. (Rumoare.) Păi, au fost la... a fost liderul dumneavoastră la Birou... 1. Solicitare, ...
2017-06-20 Mulţumesc. Trebuie să votăm, regulamentar, domnule deputat. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vot. 161 de voturi ...
2017-06-20 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei. Reflecţii şi ...
2017-06-20 Aţi avut liderul de grup la Biroul permanent. S-a stabilit în Biroul permanent.
2017-06-20 S-a stabilit în Biroul permanent.
2017-06-20 Doamnă deputat...
2017-06-20 Mulţumesc. Vă mulţumesc. (Aplauze.)
2017-06-20 Ordinea de zi s-a votat în Biroul permanent, doamnă deputat.
2017-06-20 Se afişează acum. O avem toţi, în bănci.
2017-06-20 Mulţumesc.
2017-06-20 Doamnă deputat, vă mulţumesc. (Discuţii în sală.) Este pe site. Proiectul de hotărâre a fost distribuit. Din partea ...
2017-06-20 Dezbateri? La articole. La titlu? Adoptat. Da? Doamna Roberta Anastase. Vă rog. La titlu? La dezbateri generale? Vă rog.
2017-06-20 Mulţumesc. Doamna Cristina Prună
2017-06-20 Mulţumim. Alte intervenţii? Nu mai sunt. La articole. La titlu? Adoptat. Domnule Dobrovie, aţi apăsat din greşeală? ...
2017-06-20 4. Proiectul de Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate; PL-x 465/2016. Comisia? Vă rog, doamnă.
2017-06-20 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Radu. Radu Nicolaie.
2017-06-20 Domnul Ungureanu.
2017-06-20 Doamna Ioniţă Antoneta.
2017-06-20 Mulţumesc. Domnul Vass Levente.
2017-06-20 Mulţumesc. Alte intervenţii? La articole? Mulţumesc. Cu amendamentele admise, legea merge la votul final. Procedură, ...
2017-06-20 Mulţumesc. Prima propunere, de prelungire a programului. Vot. 171 de voturi pentru, 15 voturi împotrivă, 16 abţineri, 2 ...
2017-06-20 Mai glumim, domnule deputat...
2017-06-20 Mulţumesc.
2017-06-20 Punctul 5, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi ...
2017-06-20 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Năsui.
2017-06-20 Mulţumim. Domnul Ciuhodaru.
2017-06-20 Domnul Huţucă.
2017-06-20 Mulţumesc. Dezbateri pe articole. Intervenţii? Domnul Năsui. Vă rog.
2017-06-20 Spuneţi-ne...
2017-06-20 Domnule deputat, care amendament?
2017-06-20 La nr. crt. 1, da?
2017-06-20 Vă rog.
2017-06-20 Amendament respins, vot, vă rog. 88 de voturi pentru, 112 voturi împotrivă, 13 abţineri, 2 colegi care nu votează. A ...
2017-06-20 Mulţumesc. Amendament respins, de la poziţia 13. Vă rog să votaţi. 41 de voturi pentru, 164 de voturi împotrivă, 14 ...
2017-06-20 Atunci, am încheiat votul.
2017-06-20 S-a terminat. Mulţumesc. Domnul Vexler? Domnule Vexler, aţi apăsat din greşeală sau vreţi să vorbiţi cu noi? Domnule ...
2017-06-20 Domnul Badea, preşedintele Comisiei.
2017-06-20 Vreau, pentru rigoare, să-mi precizaţi, amândoi, sau doar... dacă v-aţi pus de acord...
2017-06-20 Domnule preşedinte, Domnul deputat a spus că la marginal 6. La marginal 6, am două amendamente...
2017-06-20 Pentru rigoare...
2017-06-20 Am înţeles. Deci 8 1 , da?
2017-06-20 Fără 8 2 ?
2017-06-20 8 1 , atât, da? Da?
2017-06-20 Vot, vă rog. 216 voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu votează. Mai sunt intervenţii ...
2017-06-20 Vorbiţi despre amândouă, fac două voturi.
2017-06-20 Am înţeles. Mulţumesc. Amendament respins, art. 7, da? La nr. crt. 2, vă rog. Amendament respins. Vă rog, vot. 83 de ...
2017-06-20 Vă rog să-mi spuneţi la ce amendament susţineţi?
2017-06-20 Dar cum face acela, domnule deputat?
2017-06-20 Ba se aude. Se aude. Se aude, domnule deputat, continuaţi. (Rumoare.)
2017-06-20 Am înţeles. Domnule Olar, personal, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar cred că trebuie să lucraţi mai atent cu cei de ...
2017-06-20 Domnule deputat, am spus, a cerut domnul Olar... Încercaţi să ascultaţi toată şedinţa, de la un capăt la altul, nu ...
2017-06-20 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. ...
2017-06-20 Dezbateri generale? Domnul Năsui.
2017-06-20 Domnul Vîlceanu.
2017-06-20 Vă rog, preşedintele comisiei.
2017-06-20 Domnul Bota.
2017-06-20 Mulţumesc. Alte intervenţii? Păi aţi vorbit, domnule deputat!
2017-06-20 La ce? Păi nu avem răspuns la răspuns! Procedură nu avem! Haideţi, o jumătate de minut, vă rog! Pentru dezbatere şi ...
2017-06-20 Mulţumesc, domnule deputat. Fără amendamente, legea merge la votul final.
2017-06-20 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea ...
2017-06-20 Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Domnul Oprea.
2017-06-20 Doamna Éva-Andrea Csép.
2017-06-20 Domnul Ciuhodaru.
2017-06-20 Domnul Bichineţ.
2017-06-20 La subiect, domnule deputat!
2017-06-20 Proiectul de lege privind aprobarea...
2017-06-20 Proiectul de lege, domnule deputat!
2017-06-20 Nu suntem aici pentru a face atmosferă, domnule deputat!
2017-06-20 Nu, dezbateţi, pentru asta aţi venit la microfon, domnule...
2017-06-20 Domnul Seidler.
2017-06-20 Mulţumesc. La articole? Nu sunt intervenţii. Cu amendamentele admise, legea merge la votul final.
2017-06-20 8. Propunerea legislativă pentru completarea art. 102 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii ...
2017-06-20 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnule Seidler, sunteţi de data trecută? Domnul Căciulă.
2017-06-20 Domnul Oprea.
2017-06-20 Doamna Éva-Andrea Csép.
2017-06-20 Domnul Adrian Solomon.
2017-06-20 Mulţumesc. Mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. Vot final.
2017-06-20 9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 8/1991. Comisia pentru ...
2017-06-20 Mulţumesc. Dezbateri generale?
2017-06-20 Domnul Tinel Gheorghe. Domnul Adrian Oros.
2017-06-20 Mulţumesc. Domnul Tinel Gheorghe. A, nu vreţi acum, nu?
2017-06-20 Am înţeles! Ajungem acolo... La dezbateri generale nu mai sunt. La dezbateri pe articole, avem 1-21 admise, 1-10 ...
2017-06-20 Staţi un pic că n-am... Domnule Tinel, aţi susţinut un amendament admis?
2017-06-20 Am înţeles. Deci n-aţi susţinut un amendament! Domnul Munteanu.
2017-06-20 Propunere de retrimitere la comisie, o săptămână. Vă rog, vot. 60 de voturi pentru, 98 de voturi împotrivă, două ...
2017-06-20 10. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Comisia ...
2017-06-20 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Aurel Varga.
2017-06-20 Mulţumesc. Domnule Tinel Gheorghe, vorbiţi? Nu. La amendamente, intervenţii? Nu. Vot final. La 11 nu avem ...
2017-06-20 Domnul Munteanu.
2017-06-20 Mulţumesc. Vot. 109 voturi pentru, 60 împotrivă, două abţineri. Punctul 14 inclusiv. Revenim.
2017-06-20 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi ...
2017-06-20 Dezbateri? Domnul Andronache.
2017-06-20 Doamna Cristina Prună.
2017-06-20 Vot. 66 de voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, o abţinere. Solicitarea dumneavoastră a fost respinsă. Vă rog, alte ...
2017-06-20 13. Proiectul de Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale ...
2017-06-20 Dezbateri generale? Nu sunt. La articole? Nu. Mulţumesc. Vot final.
2017-06-20 14. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea ...
2017-06-20 Domnul Simion.
2017-06-20 Domnul Şişcu.
2017-06-20 Domnul Moşteanu.
2017-06-20 Domnul Miron Ignat.
2017-06-20 Domnul Paşcan.
2017-06-20 Procedură, domnule lider?
2017-06-20 Mulţumesc. La articole, intervenţii? La articole? (Vociferări.) Păi, am încheiat dezbaterile. Procedură de urgenţă. A ...
2017-06-20 Vă rog, liderii de grup, să vă invitaţi colegii în sală! În trei minute facem vot de control. Vă rog, votaţi! Avem ...
2017-06-20 Mulţumesc. 5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. ...
2017-06-20 Mulţumesc. 10. Proiectul de Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare ...
2017-06-27 Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţe. Stimaţi colegi, Deschid ...
2017-06-27 Domnul Iordache.
2017-06-27 Domnul Dobre.
2017-06-27 Domnul Stelian. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot, pentru că vom avea vot.
2017-06-27 Domnul Munteanu.
2017-06-27 Propunerea domnului Dobre, de retragere de pe ordinea de zi. Vă rog să votaţi. 34 de voturi pentru, 63 de voturi ...
2017-06-27 Dau... Nu v-am dat cuvântul, domnule deputat! Vorbiţi la tehnic! A funcţionat. Am avut vot exact pe cvorumul ...
2017-06-27 8. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; în procedură de urgenţă. Comisia? Domnul Varga.
2017-06-27 Mulţumesc. Domnul Vîlceanu.
2017-06-27 Mulţumesc. Avem vot pentru retrimiterea la comisie. Vă rog să votaţi, stimaţi colegi. 58 de voturi pentru, 103 voturi ...
2017-06-27 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Domnul Márton Árpád? Dezbateri generale, da.
2017-06-27 Domnul Paşcan.
2017-06-27 Domnul Andronache.
2017-06-27 Domnul Pambuccian.
2017-06-27 Două minute, pauză de consultări. Păi cu mine vă consultaţi sau între voi? Pauza de consultări este între lideri, nu-i ...
2017-06-27 Păi, cum să o votăm încă o dată, dacă am votat-o o dată? Am votat de două ori, chiar. Vot. 63 de voturi pentru, 94 de ...
2017-06-27 Procedură. Domnul Dobre.
2017-06-27 În încheierea dezbaterilor generale, dau cuvântul preşedintelui comisiei, pentru o scurtă intervenţie. Domnule ...
2017-06-27 Mulţumesc. Domnul Stelian? Procedură? (Domnul deputat Dan Vîlceanu solicită să ia cuvântul.) Domnul ...
2017-06-27 Mulţumesc, domnule deputat. Domnule Vîlceanu, aveţi pe procedură? Vă rog, procedură.
2017-06-27 Vă rog, vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea pe articole. (Domnul deputat Eugen Nicolicea solicită să ia cuvântul.)
2017-06-27 Aveţi dreptate, domnule deputat. Mi-am permis să-i dau cuvântul, de la mine putere. Dezbateri pe articole. De la 1 la ...
2017-06-27 Deci, la respinse, la nr. crt. 1, da? Mai aveţi unul. Îl susţineţi şi pe acela? Da. La amendamentul respins, nr. crt. ...
2017-06-27 Mulţumesc. La amendamente respinse, nr. crt. 2, vă rog, vot. 70 de voturi pentru, 114 voturi împotrivă. Amendamentul a ...
2017-06-27 Da. Nu este cazul să mă implic eu aici, dar aveţi un amendament aprobat cu ordonanţe până la reluarea lucrărilor şi ...
2017-06-27 Am înţeles.
2017-06-27 Deci nr. crt. 2, art. 2, amendament respins, vă rog, vot. 56 de voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, 3 abţineri. ...
2017-06-27 Dau citire informării Grupului USR. În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, art. 14 şi art. ...
2017-06-27 Domnule deputat, sistemul de vot a funcţionat, pentru că am avut voturile. Atâtea au ieşit la vot! Mulţumesc. Proiectul ...
2017-06-27 Mulţumesc. Vă rog, vot. Nu merge, nu! Reluăm. Vă rog, votaţi. 119 voturi pentru, două voturi împotrivă, aprobat.
2017-06-27 2. Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat. Îl invit pe domnul Mocioalcă, dacă este în sală, ...
2017-06-27 Mulţumesc. Obiecţii la raport? Nu sunt. Am încheiat dezbaterile. Raportul comisiei urmează să fie votat în şedinţa de ...
2017-06-27 3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea ...
2017-06-27 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, ...
2017-06-27 Mulţumesc. Doamna Cherecheş, dezbateri generale.
2017-06-27 Mulţumesc. Alte intervenţii, dacă mai sunt? Domnul Bichineţ.
2017-06-27 Mulţumesc, domnule deputat. Alte intervenţii? Nu. La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. Articolul unic? ...
2017-06-27 5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind dimensiunea socială a ...
2017-06-27 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Moldovan.
2017-06-27 Alte intervenţii? Nu mai sunt. La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. Articolul unic? Adoptat. Vot final.
2017-06-27 6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, ...
2017-06-27 Dezbateri generale? Domnul Popescu.
2017-06-27 Mulţumesc. Alte intervenţii, dacă mai sunt la dezbateri generale? Nu. La articole? La titlu? Domnul Oprea, da. La ...
2017-06-27 La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat.
2017-06-27 7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, ...
2017-06-27 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Moldovan.
2017-06-27 Domnul Bichineţ.
2017-06-27 Alte intervenţii? Nu mai sunt. La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? ...
2017-06-27 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală ...
2017-06-27 Mulţumesc. Dezbateri? Doamna Ioniţă.
2017-06-27 De la USR, domnul Stelian sau domnul Ungureanu? Sunteţi doi înscrişi. Domnul Ungureanu.
2017-06-27 Domnul Vass Levente.
2017-06-27 Domnul Bichineţ.
2017-06-27 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale, dacă mai sunt? Nu mai sunt. La articole, vă rog? De la 1 la 10? ...
2017-06-27 11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor ...
2017-06-27 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Popescu Virgil.
2017-06-27 Alte intervenţii? Nu. La anexe? Nu. Vot final.
2017-06-27 12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de ...
2017-06-27 Dezbateri generale. Domnul Radu.
2017-06-27 Domnul Andronache.
2017-06-27 Alte intervenţii la dezbateri? La articole? De la 1 la 10? Adoptate. De la 10 la 20? Vă rog.
2017-06-27 Supun la vot amendamentul admis. Vă rog. 3 voturi pentru, 149 de voturi împotrivă, 3 abţineri. (Aplauze.)
2017-06-27 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt.
2017-06-27 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru ...
2017-06-27 Dezbateri? Domnul Bode.
2017-06-27 Alte intervenţii? Nu. La amendamente? Nu.
2017-06-27 14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum şi pentru modificarea ...
2017-06-27 Mulţumesc şi eu. Dezbateri? Domnul Tabugan. Vă rog, domnule Tabugan, v-aţi înscris la cuvânt! Dezbateri generale, ...
2017-06-27 Domnul Gheorghe Tinel.
2017-06-27 Domnule deputat, concluzionaţi!
2017-06-27 Mulţumesc. Doamna Pană. V-aţi înscris la cuvânt, doamna Pană? Poftim?
2017-06-27 Doamna Pană, vă rog, la microfon! Măcar dreptul ăsta îl am, să fac o selecţie aşa...
2017-06-27 În încheiere, domnul Olar. Dar pe scurt, aşa cum vă ştim!
2017-06-27 Mulţumesc. Domnul Munteanu. Procedură.
2017-06-27 Mulţumesc. La articole? Nu. Legea merge la votul final.
2017-06-27 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi ...
2017-06-27 PL-x 110/2017, da?
2017-06-27 PL-x 110/2017, da? Vot. 150 de voturi pentru, 4 împotrivă, două abţineri, 3 colegi nu votează. La comisie două ...
2017-06-27 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri ...
2017-06-27 Dezbateri generale? Vă rog, domnule Stanciu.
2017-06-27 Domnul Dan Barna.
2017-06-27 Propunere de retrimitere două săptămâni. Vă rog, vot. 34 de voturi pentru, 145 de voturi împotrivă. Respinsă. Nu mai ...
2017-06-27 Domnul Paşcan. Salutăm respectuos doamnele cu ie de la balcon, dar vă rog eu din suflet să luaţi loc, nu staţi cum ...
2017-06-27 Mulţumesc. La articole, dacă sunt intervenţii? Nu.
2017-06-27 17. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de Amendare, semnat la Bucureşti la 1 decembrie 2016, a Acordului ...
2017-06-27 Domnul Codreanu.
2017-06-27 Domnul Ciuhodaru.
2017-06-27 Fără amendamente, legea merge la votul final.
2017-06-27 18. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea ...
2017-06-27 Comisia pentru apărare?
2017-06-27 Dezbateri generale? Doamna Natalia Intotero.
2017-06-27 Alte intervenţii? Nu. La amendamente? Nu. Vot final.
2017-06-27 19. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind ...
2017-06-27 Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-06-27 20. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania ...
2017-06-27 Mulţumesc. Dezbateri? Nu.
2017-06-27 21. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de ...
2017-06-27 Am înţeles. Mulţumim că sunteţi de acord, domnule deputat. Comisia?
2017-06-27 Dezbateri? Nu.
2017-06-27 22. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii ...
2017-06-27 Dezbateri? Domnul Oros.
2017-06-27 Domnul Ciuhodaru.
2017-06-27 Ionuţ Simionca.
2017-06-27 Mulţumesc. O zi bună, domnule Simionca! Alte intervenţii? La amendamente dacă mai sunt? Nu.
2017-06-27 23. Propunerea legislativă pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi ...
2017-06-27 Comisia? Domnul Buicu.
2017-06-27 Dezbateri generale? Domnule Oros, aţi rămas de data trecută? Da? Domnul Stamatian.
2017-06-27 Domnul Popescu? (Domnul deputat Vasile-Florin Stamatian solicită retrimiterea la comisie.) Lider? Este lider, domnule ...
2017-06-27 Vot pentru retrimitere la comisie. 50 de voturi pentru, 111 împotrivă, 3 abţineri. Respinsă. Domnul Popescu Pavel.
2017-06-27 Domnul Ungureanu?
2017-06-27 Domnul Vass Levente.
2017-06-27 Domnul Buicu.
2017-06-27 Mulţumesc. La articole dacă sunt intervenţii? Nu.
2017-06-27 24. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 8 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003. Domnul ...
2017-06-27 Dezbateri generale? Sunteţi dinainte înscrişi, domnule Vass şi domnule Popescu, sau v-aţi înscris acum? Nu sunt ...
2017-06-27 Alte intervenţii? La articole? Vot final la ora 13,15.
2017-06-27 Rog liderii să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Vă rog, stimaţi colegi, să luăm loc, să facem votul de control. Vă ...
2017-06-27 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea ...
2017-06-27 Mulţumesc. Domnul Oprea.
2017-06-27 Da. 11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru ...
2017-06-27 Mulţumesc, domnule deputat. 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 ...
2017-06-27 Domnul Buicu.
2017-06-27 Mulţumesc. 19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum şi pentru ...
2017-06-27 Vă felicit, doamnă deputat, şi vă urez succes! Continuăm.
2017-06-28 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Stimaţi colegi, Declar deschisă şedinţa. Vă rog să luaţi ...
2017-06-28 Nu... Domnule Vela, primele proiecte sunt cu vot deschis! Fostul punct 3 - Numirea preşedintelui ASF - ar fi.
2017-06-28 Bun. În concluzie, avem prima propunere de schimbare a ordinii de zi - aducerea de pe poziţia 7 pe poziţia 3 a numirii ...
2017-06-28 1. La primul punct al ordinii de zi avem dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii ...
2017-06-28 Vă rog, liderii de grup la prezidiu. (Consultări.) Stimaţi colegi, Voi supune aprobării plenului modificarea ...
2017-06-28 Vă rog...
2017-06-28 Mulţumesc şi eu. Domnul Márton Árpád.
2017-06-28 Domnul Mihai Fifor.
2017-06-28 Aş fi făcut-o, domnule senator, dacă nu îi acordaţi un drept la replică doamnei deputat.
2017-06-28 Concluzionaţi, doamnă, vă rog!
2017-06-28 Aveţi drept la replică un minut!
2017-06-28 Mulţumesc, doamnă!
2017-06-28 Vă mulţumesc. Domnul Bacalbaşa, un minut.
2017-06-28 Mulţumesc. Domnul Turcescu, un minut.
2017-06-28 Vă rog, stimaţi colegi! Vă rog.
2017-06-28 Mulţumesc. Vă rog. Sistăm aici dezbaterile generale. Urmează dezbaterea pe articole. Dacă la titlul proiectului de ...
2017-06-28 A fost o eroare la o propunere, de la punctul 2. Vă rog, domnule lider...înţeleg că la componenţa comisiei...
2017-06-28 Am înţeles eroarea, domnule senator. Vă rog să faceţi modificările.
2017-06-28 Punctul 2 al ordinii de zi. 2. Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei ...
2017-06-28 Grupul PNL.
2017-06-28 Mulţumesc. Grupul USR.
2017-06-28 UDMR?
2017-06-28 ALDE?
2017-06-28 PMP?
2017-06-28 Minorităţile naţionale? Domnul Pambuccian.
2017-06-28 Mulţumesc. Nominalizările au fost făcute. Trecem la dezbateri. Dacă sunt comentarii de ordin general? Nu sunt. Trecem ...
2017-06-28 Mai am o rugăminte la liderii de grup, să mai veniţi o dată până la prezidiu. Doamna Turcan, puteţi să-l rugaţi pe ...
2017-06-28 Mulţumesc. Voi începe procedurile de dezbatere a raporturilor. Avem trei, patru, cinci, nu ştiu câte sunt. În timpul ...
2017-06-28 Mulţumesc. Comentarii de ordin general? Dezbateri generale la raport? Domnul Ungureanu.
2017-06-28 Vă mulţumesc. Alte intervenţii, dacă mai sunt? Nu sunt. Conform prevederilor art. 7 alin. ... (Rumoare.) Stimaţi ...
2017-06-28 Mulţumesc. Intervenţii din partea grupurilor? Nu sunt. Potrivit art. 98 din Regulamentul activităţilor comune, votul ...
2017-06-28 Mulţumesc. Comentarii? Fără comentarii... Vă rog. Domnul Duruş?
2017-06-28 Am înţeles, domnule preşedinte. Eram convins că aţi făcut tot ceea ce trebuie la comisie. Dacă nu mai sunt intervenţii, ...
2017-06-28 Stimaţi colegi, Intrăm în procedură de vot. Reiau. Veţi fi strigaţi de cei doi secretari, pe rând. Astăzi începem cu ...
2017-06-28 Stai un pic Ioana... Al doilea chestor... domnul Steriu sau domnul Dénes? Hotărâţi-vă! Păi avem nevoie! Domnul Seres ...
2017-06-28 Vă rog să întrerupeţi un pic, că avem o situaţie. Vă rog, mă ascultaţi un pic cu atenţie? Pe holul de la P1 cineva a ...
2017-06-28 Faceţi o pauză de un minut, doamnă!
2017-06-28 Membrii Birourilor permanente ale celor două Camere vor merge la sala Biroului de la Cameră, să ...
2017-06-28 Reluăm lucrările. Domnul senator Vela, secretarul de şedinţă, prezintă procesul-verbal referitor la rezultatul votului ...
2017-06-28 Mulţumesc. Felicitări! (Aplauze.) O invit pe doamna Sulfina Barbu la microfon, pentru depunerea jurământului. Vă rog.
2017-06-28 Mulţumesc. După pauză (În continuare, lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, ...
2017-06-28 Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi ...
2017-09-12 Liderii de grup, vă rog să vă invitaţi colegii în sala de şedinţe. Declar deschisă, doamnelor şi domnilor deputaţi, ...
2017-09-12 De asemenea, potrivit art. 20 din Regulament, vă informez că un număr de şapte deputaţi ne aduc la cunoştinţă faptul că ...
2017-09-12 2. La punctul 2 al ordinii de zi avem înscrisă dezbaterea moţiunii simple iniţiate de 92 de deputaţi. În temeiul art. ...
2017-09-12 Vă rog să concluzionaţi, domnule deputat.
2017-09-12 Eu vă permit, dar decizia Biroului permanent este: aproximativ 15 minute. Vă permit... Doar v-am informat că aţi ...
2017-09-12 Vă rog să continuaţi.
2017-09-12 Mulţumesc, domnule deputat. În continuare, îl invit la tribună pe ministrul justiţiei, domnul Tudorel Toader. Vă rog, ...
2017-09-12 Doamna deputat Trăilă Cristina, dezbateri din partea Grupului PNL. Aveţi, împreună cu domnul Andronache, 12 minute.
2017-09-12 Vă rog! Stimată doamnă, aţi reuşit să epuizaţi tot timpul PNL-ului. Mai aveţi un coleg înscris din grup. Îi acord două ...
2017-09-12 Concluzionaţi, domnule deputat!
2017-09-12 Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Iordache, Grupul PSD.
2017-09-12 Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Stelian, USR.
2017-09-12 O concluzie, domnule deputat!
2017-09-12 Mulţumim. Domnul deputat Márton Árpád.
2017-09-12 Mulţumesc. Doamna Cătăniciu. Două minute, doamnă deputat. Suntem deja ieşiţi din program.
2017-09-12 Mulţumesc. Domnul Tomac. Vă rog, domnule Tomac.
2017-09-12 Mulţumesc. În încheiere, domnule ministru, vă rog. Aveţi prilejul să încheiaţi, să trageţi concluziile acestei ...
2017-09-12 Nu dialogaţi cu sala, domnule ministru!
2017-09-12 Nu, vă rugăm noi!
2017-09-12 Mulţumesc, domnule ministru. Dezbaterile fiind finalizate, exprimarea votului asupra moţiunii va avea loc în şedinţa de ...
2017-09-13 Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă; secretarii, la prezidiu, ...
2017-09-13 La poziţia 3, da? Cartelele le aveţi pregătite? Facem vot? Vot, vă rog. 71 de voturi pentru... Nu mai văd rezultatul. ...
2017-09-13 Punctul 3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru ...
2017-09-13 La punctul 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2017 privind modificarea ...
2017-09-13 Dezbateri? Domnul Turcescu.
2017-09-13 Domnul Zisopol.
2017-09-13 Doamna Iurişniţi.
2017-09-13 Domnul Oprea.
2017-09-13 Mulţumesc, domnule profesor. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-09-13 7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Doamna preşedinte Gavrilă. Vă ...
2017-09-13 Dezbateri? Nu. Da? Domnul Movilă.
2017-09-13 Doamna Iurişniţi.
2017-09-13 Domnul Zisopol.
2017-09-13 Are propunere de respingere, domnule deputat. Am înţeles. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.
2017-09-13 4. Avem raportul la proiectul de hotărâre cerut de liderul Grupului PSD şi votat de plen pentru completarea ...
2017-09-13 Dezbateri? Doamna Turcan. Domnul Roman.
2017-09-13 Mulţumesc. Domnul Pambuccian.
2017-09-13 Propunere de retrimitere la comisie, o săptămână. Comisia? Domnul preşedinte.
2017-09-13 Mulţumesc. Propunere de retrimitere la comisie, o săptămână. Vot, vă rog. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia ...
2017-09-13 Da. Mulţumesc. Domnul Movilă.
2017-09-13 Am greşit eu, domnule Movilă, mai terminaţi cu băşcălia.
2017-09-13 Am greşit eu, îmi asum. Vă rog să mă reclamaţi.
2017-09-13 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2017-09-13 Vă rog să încheiaţi.
2017-09-13 Mulţumesc, domnule deputat.
2017-09-13 Vă mulţumesc...
2017-09-13 Domnul Munteanu.
2017-09-13 Vot. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Doamnă deputat, am încheiat dezbaterile pe acest ...
2017-09-13 Mulţumesc. Procedură, domnul Munteanu.
2017-09-13 Cu rugămintea să nu mai acordaţi un drept la replică, nimănui.
2017-09-13 Mulţumesc. (Rumoare.) (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ia cuvântul.)
2017-09-13 Domnule Drulă...
2017-09-13 Domnule Drulă... domnule deputat.... domnule Drulă...
2017-09-13 Domnule deputat...
2017-09-13 Invocaţi-mi şi mie procedura pe care aţi spus-o acum... După ce am trimis comisiei? După ce am retrimis comisiei, ...
2017-09-13 8. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind ...
2017-09-13 Dezbateri? Domnul Leoreanu. Doamnă Turcan, doriţi să luaţi cuvântul? Înţelesesem că nu merge cartela... Domnule Drulă, ...
2017-09-13 Alte intervenţii mai sunt la dezbateri? Nu. La articole? Nu. Vot final.
2017-09-13 9. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind scoaterea din fondul forestier naţional a unor ...
2017-09-13 Domnul Olar. Depinde cât vorbeşte domnul primar.
2017-09-13 Domnul Tinel. Domnul Tinel, prietenul dumneavoastră.
2017-09-13 Domnul Paşcan.
2017-09-13 Domnul Munteanu.
2017-09-13 Am înţeles. Puteaţi să luaţi primul cuvântul, domnule deputat, să lămuriţi problema aceasta. Deci podul e gata, legea ...
2017-09-13 10. Proiectul de Lege privind completarea art. 39 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. ...
2017-09-13 Şi eu vă mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Vot final.
2017-09-13 11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 77 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind ...
2017-09-13 Dezbateri? Nu. Vot.
2017-09-13 12. Propunerea legislativă pentru completarea art. 62 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu ...
2017-09-13 Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-09-13 13. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 291 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind ...
2017-09-13 Dezbateri? Vă rog. Domnul Heiuş.
2017-09-13 Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.
2017-09-13 14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului fiscal. Comisia?
2017-09-13 Dezbateri? Domnul Heiuş? Închideţi "lumânarea". Mulţumesc. Vot final.
2017-09-13 15. Proiectul de Lege pentru completarea art. 198 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...
2017-09-13 Pentru mine, sunteţi preşedinte, domnule Călin.
2017-09-13 Dezbateri? Nu. Poftă bună! La masă. La ora 13,00, vot final.
2017-09-13 Stimaţi colegi, Într-un minut vom face un vot de control. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Vot de control. Vă ...
2017-09-13 Concluzionaţi, domnule deputat.
2017-09-13 Mulţumesc, domnule deputat.
2017-09-13 Domnule deputat, mulţumesc.
2017-09-13 Vă mulţumesc, domnule deputat.
2017-09-18 Stimaţi colegi, Liderii de grup, vă rog, să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Doamnelor şi domnilor ...
2017-09-18 Procedură, domnul Munteanu.
2017-09-18 Da. Mulţumesc. În continuare... Procedură, vă rog.
2017-09-18 Pl-x 271...
2017-09-18 Şi avem raport la ele? Da? Vă rog, vot. 128 de voturi pentru, un vot împotrivă, un coleg care nu a votat... la punctul ...
2017-09-18 Mulţumesc. Alte intervenţii înainte de a începe ordinea de zi? Nu. Urmează Declaraţia privind semnificaţia Zilei ...
2017-09-18 Mulţumesc.
2017-09-18 3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea ...
2017-09-18 La punctele 4 şi 5 nu au sosit încă rapoartele şi atunci trecem la punctul 6, care a fost punctul 150 - Propunerea ...
2017-09-18 Am spus că încă nu a sosit raportul şi mă întorc... Retrimitere la comisie, două săptămâni, vă rog, vot. Unanimitate. ...
2017-09-18 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) ...
2017-09-18 Dezbateri generale? Domnul Ciuhodaru.
2017-09-18 Vă rog, alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. Fără amendamente. Legea merge la votul final.
2017-09-18 Ne întoarcem la punctul nr. 4. 4. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei ...
2017-09-18 Dezbateri? Doamna Turcan.
2017-09-18 Concluzionaţi, doamnă deputat.
2017-09-18 Mulţumesc.
2017-09-18 Mulţumesc. Domnul Seidler.
2017-09-18 Domnul Anton.
2017-09-18 Mulţumesc şi eu. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. La articole? Ca să ne uşurăm munca, întreb: ...
2017-09-18 Vot, vă rog. 63 de voturi pentru, 94 de voturi împotrivă, 9 abţineri, un coleg care n-a vrut să voteze. A rămas aşa, ...
2017-09-18 Mulţumesc. Deci nr. crt. 69, punctul 17. Vă rog, vot. 62 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă, 9 abţineri. ...
2017-09-18 Punctul 8, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2017 privind unele măsuri în ...
2017-09-18 Dezbateri? Domnul Bichineţ.
2017-09-18 Domnul Ciuhodaru.
2017-09-18 Alte intervenţii la dezbateri generale? Fără amendamente, Legea merge la votul final.
2017-09-18 9. Propunerea legislativă... Procedură.
2017-09-18 Vorbim de Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (1)... Pl-x 83? Păi, eu sunt la 9, domnule... Deci ...
2017-09-18 Dezbateri generale? Domnul Ciuhodaru.
2017-09-18 Domnul Oprea.
2017-09-18 Domnul Simionca.
2017-09-18 Domnul Botez.
2017-09-18 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Mai facem una. Da. Proiectul acesta e cu deciziile, da? Acesta e? Vă rog, vă ...
2017-09-18 O săptămână la comisie. Vot. Unanimitate. Aprobat. Şi ultimul. Că avem o ratificare.
2017-09-18 11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind ...
2017-09-18 Dezbateri? Fără dezbateri, fără amendamente. Legea merge la votul final. Suspendăm şedinţa de dezbateri de legi. Vă ...
2017-09-18 Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, consacrată primirii răspunsurilor orale la întrebări adresate ...
2017-09-18 Staţi un pic... Domnul Axinte Vasile este în sală? Domnul deputat Axinte? Nu este. Mulţumesc, domnule secretar. Domnul ...
2017-09-18 Interpelări. Domnule Şovăială, aveţi o interpelare. O citiţi? Domnule Şovăială... aveţi o interpelare. O citiţi? ...
2017-09-18 Mulţumesc. Domnul Codreanu.
2017-09-18 Domnul Bodea? Nu. Domnul Bulai? Nu. Domnul...? Doamna Lavinia Cosma? Doamna Cosma? Domnule Barna... Domnule Barna... ...
2017-09-18 Domnul Pop? Domnul Tudor Pop? E în sală? Vă rog. Nu vreţi, nu? Domnul Olteanu? Domnul Bichineţ? Mulţumesc. Şedinţa se ...
2017-09-19 Bună dimineaţa! Domnule Dîrzu, vă rog.
2017-09-19 Mulţumesc. Doamna Cherecheş. Cu rugămintea să vă încadraţi în 3 minute, toată lumea.
2017-09-19 Mulţumesc. Domnul Bichineţ.
2017-09-19 Mulţumesc. Domnul Vlad.
2017-09-19 Mulţumesc şi eu. Domnul Budăi.
2017-09-19 Domnul Daniel Olteanu.
2017-09-19 Mulţumesc. Domnul Robert Turcescu.
2017-09-19 Mulţumesc. Domnul Dohotaru.
2017-09-19 Mulţumesc. Doamna Maricela Cobuz.
2017-09-19 Domnul Mugurel Cozmanciuc.
2017-09-19 Domnul Paşcan.
2017-09-19 Doamna Lavinia Cosma. Nu? Cum? Voci din sală : Nu este în sală.
2017-09-19 Atunci, haideţi, că aşa era la rând.
2017-09-19 Mulţumesc. Doamna Roxana Mînzatu.
2017-09-19 Domnul Neagu. La microfon.
2017-09-19 Mulţumesc. Constantin Codreanu.
2017-09-19 Doamna Cristina Iurişniţi.
2017-09-19 Doamna Ana Birchall.
2017-09-19 Vă rog să încheiaţi!
2017-09-19 Mulţumesc, doamnă deputat.
2017-09-19 Mulţumesc, doamnă deputat! Domnul Simionca.
2017-09-19 Aveţi şapte minute, doamnă deputat, nu pot să fac un asemenea rabat doar pentru dumneavoastră! Domnule Simionca, vă rog.
2017-09-19 Domnul Şovăială.
2017-09-19 Mulţumesc. Domnul Botez.
2017-09-19 Domnul Floroiu.
2017-09-19 Vă rog, nu vă ştiu numele.
2017-09-19 Avem foarte puţin timp şi atunci vreau să facem... Domnule Giugea, aveţi declaraţie? Atunci facem aşa: domnul Lupescu, ...
2017-09-19 Vă rog. Mulţumesc.
2017-09-19 Domnul Giugea.
2017-09-19 Mulţumesc, domnule deputat.
2017-09-19 Mulţumesc. Doamna Oana Bîzgan. Două minute.
2017-09-19 Mulţumesc. Închidem şedinţa de declaraţii. În cinci minute începem şedinţa cealaltă. (Următoarele declaraţii politice ...
2017-09-19 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Domnule Buican, dacă doriţi...? Numai dacă ...
2017-09-19 Dezbateri? Domnul Giugea.
2017-09-19 Înţeleg că avem un consens...
2017-09-19 ...consens general. Alte intervenţii? Dezbateri generale, domnule preşedinte. Am trecut de iniţiatori... Am greşit. ...
2017-09-19 Alte intervenţii? Nu mai sunt. La vot final.
2017-09-19 Punctul 13, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. ...
2017-09-19 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Simionca.
2017-09-19 Domnul Moşteanu.
2017-09-19 Domnul Roman.
2017-09-19 Domnul Seres Dénes.
2017-09-19 Ne-am lămurit. Mulţumesc. Vot final. Procedură...
2017-09-19 Domnule deputat, eu nu m-am grăbit, dar ţinând cont că a vorbit un lider important al partidului, domnul Roman, care nu ...
2017-09-19 14. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 14 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind ...
2017-09-19 Dezbateri? Procedură, domnul Munteanu.
2017-09-19 Mulţumesc. O săptămână la comisie. Vot. 116 voturi pentru, un vot împotrivă, un coleg care n-a votat. Aprobată.
2017-09-19 15. Proiectul de Lege pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente ...
2017-09-19 Domnul Roman.
2017-09-19 Domnul Ciuhodaru. Domnul Ciuhodaru?
2017-09-19 Domnul Dobrovie.
2017-09-19 Domnul Ganţ.
2017-09-19 Domnul Márton Árpád.
2017-09-19 Domnul Simionca.
2017-09-19 Am înţeles. Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt... Domnul Dobrovici?
2017-09-19 Mulţumesc. Vot final. (Discuţii în sală despre dreptul la replică.) Ce? Care replică?
2017-09-19 16. Propunerea legislativă privind diferenţierea substanţelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de ...
2017-09-19 Un adevărat model de raport, domnule preşedinte. Felicitări! Dezbateri? Domnul Ciuhodaru.
2017-09-19 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Vot final.
2017-09-19 17. Proiectul de Lege privind declararea Zilei de 26 octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din ...
2017-09-19 Dezbateri? Nu.
2017-09-19 18. Propunerea legislativă pentru modificarea lit. c) a alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 344/2006 privind detaşarea ...
2017-09-19 Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-09-19 19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii ...
2017-09-19 Dezbateri? Nu.
2017-09-19 20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 42 şi 47 din Legea nr. 53/2003. Comisia? Doamna Răduţ.
2017-09-19 Dezbateri? Nu.
2017-09-19 21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind ...
2017-09-19 Am văzut, dar v-am preferat pe dumneavoastră...
2017-09-19 Dezbateri? Doamna Roxana Mînzatu.
2017-09-19 Mulţumesc.
2017-09-19 Mulţumesc. Vot final.
2017-09-19 22. Propunerea legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa Radio", situat în ...
2017-09-19 Dezbateri?
2017-09-19 Mulţumesc şi eu, domnule preşedinte. Dezbateri? Domnul Gudu.
2017-09-19 Domnul Benga.
2017-09-19 Domnul Budăi. Domnul Budăi, aţi apăsat din greşeală? Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.
2017-09-19 Domnul Turcescu.
2017-09-19 Stimaţi colegi, Cu respect, evident, vreau doar să vă informez că propunerea legislativă este privind realizarea ...
2017-09-19 Domnul Dobre, procedură.
2017-09-19 Propunere de retrimitere la comisie, două săptămâni. Vot, vă rog. Aţi avut noroc, că nu era domnul Munteanu în bancă. A ...
2017-09-19 23. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget?
2017-09-19 Dezbateri? Domnul Dobre. Vă rog, domnule Dobre. Nu mai vreţi. Vrea domnul Neagu. V-a dat dumneavoastră posibilitatea să ...
2017-09-19 Am văzut, dar era înscris şi dumnealui, din greşeală. Domnia Sa uitase să închidă "lumina".
2017-09-19 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Vot final.
2017-09-19 24. Propunerea legislativă pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind ...
2017-09-19 Dezbateri? Domnul Tabugan. Domnule Tabugan, v-aţi înscris la cuvânt.
2017-09-19 Domnul Neagu.
2017-09-19 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt.
2017-09-19 25. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi ...
2017-09-19 Dezbateri? Nu. Fără dezbateri.
2017-09-19 26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind ...
2017-09-19 Dezbateri? Vot final.
2017-09-19 27. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia?
2017-09-19 Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Heiuş.
2017-09-19 Da. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.
2017-09-19 28. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea...
2017-09-19 27 e 28, domnule lider. ... pentru modificarea şi completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor ...
2017-09-19 Domnul Dobre.
2017-09-19 Vot. 31 de voturi pentru, 95 de voturi împotrivă. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Alte intervenţii?
2017-09-19 29. Proiectul de Lege privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi ...
2017-09-19 Dezbateri? Fără dezbateri.
2017-09-19 30. Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi ...
2017-09-19 Dezbateri? Nu.
2017-09-19 31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 12 din Legea farmaciei nr.266/2008. Domnul Buicu?
2017-09-19 Doamna Ioniţă, dezbateri.
2017-09-19 Domnul Ciuhodaru.
2017-09-19 Domnul Movilă.
2017-09-19 Mulţumesc. Punem punct, aici, şedinţei de dezbateri. La 12,00 fix - vot final.
2017-09-19 Liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Într-un minut facem vot de control. Vot de control. Vă rog să votaţi. Din ...
2017-09-19 Reluăm votul. Vă rog, stimaţi colegi, să luaţi loc în bănci, pregătim votul de control. Vă rog, vot de control. 235. Vă ...
2017-09-19 Mulţumesc şi eu. 6. Propunerea legislativă privind diferenţierea substanţelor toxice de cele comestibile pentru a ...
2017-09-19 Şi eu vă mulţumesc. Doamna Turcan, explicarea votului.
2017-09-19 Concluzionaţi!
2017-09-19 Mulţumesc.
2017-09-19 Mulţumesc, doamnă deputat.
2017-09-19 Domnul Turcescu.
2017-09-19 Mulţumesc şi eu. Continuăm. 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice ...
2017-09-26 Bună ziua, stimaţi colegi! Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Continuăm lucrările de astăzi ...
2017-09-26 Acelaşi lucru l-am spus şi eu la consultarea de aici, dar n-aţi fost de acord. Trebuia să vină domnul Munteanu. Pe ce ...
2017-09-26 OK, e în regulă. Vot pentru prima propunere. Introducerea pe ordinea de zi a Pl-x 359. Vă rog să votaţi. 102 voturi ...
2017-09-26 Punctul 18 al ordinii de zi, Propunerea legislativă privind siguranţa în unităţile de învăţământ; Pl-x ...
2017-09-26 Mulţumesc. Dezbateri? Doamna Gavrilă.
2017-09-26 Doamna Cherecheş.
2017-09-26 Domnul Bichineţ.
2017-09-26 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final. V-aţi lămurit cu comisia? Domnule Munteanu, v-aţi lămurit cu ...
2017-09-26 Mai durează.
2017-09-26 19. Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevenţelor petroliere şi miniere din România şi utilizarea ...
2017-09-26 Dezbateri? Domnul Neagu?
2017-09-26 Domnul Daniel Gheorghe.
2017-09-26 Domnul Korodi Attila.
2017-09-26 Domnul Roman.
2017-09-26 Sunt intervenţii? Nu. Vot final.
2017-09-26 20. Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor din ...
2017-09-26 Concluzionaţi puţin, doamnă, vă rog...
2017-09-26 Vă mulţumesc. (Rumoare.) Manifestaţi înţelegere, cred că e prima dată când doamna deputat citeşte raportul de la ...
2017-09-26 Doamna Iurişniţi. Doamnă Iurişniţi...
2017-09-26 Doamna Gavrilă.
2017-09-26 Domnul Bichineţ.
2017-09-26 Domnul Vass Levente. Înţeleg că e o lege foarte importantă, avem o jumătate de oră de când discutăm.
2017-09-26 Mulţumesc. Domnule doctor, ultima intervenţie, vă rog. Regulamentar, domnule deputat, n-am cum.
2017-09-26 Da. Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile. Legea merge la votul final.
2017-09-26 Revenim la Comisia pentru anchetă. Proiectul de Hotărâre... la punctul 3. 3. Proiectul de Hotărâre privind constituirea ...
2017-09-26 Domnule deputat...
2017-09-26 ... am o rugăminte la dumneavoastră. Sunteţi pentru prezentarea Proiectului de Hotărâre. Ieşiţi din zona de ...
2017-09-26 Mulţumesc. Voi considera această intervenţie ca intervenţie la dezbateri, domnule deputat. Sigur. Dacă mai sunt ...
2017-09-26 Domnul Zisopol.
2017-09-26 Mulţumesc. Domnul Seidler.
2017-09-26 Mulţumesc. Dezbaterile generale s-au încheiat. La articole. La titlu? Aprobat. La preambul? La art. 1? Adoptat. La art. ...
2017-09-26 Mă scuzaţi, dar eu n-am înţeles nimic. Păi, nu putem face amendamente în plen. Şi art. 3, la care am întrebat dacă sunt ...
2017-09-26 Aprobat, cu rectificarea sesizată de mine. Art. 11. Obiecţii? Nu. Componenţa nominală, în anexă. PSD: domnul deputat ...
2017-09-26 (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să i se dea cuvântul.) Întrucât m-aţi mai păcălit de vreo câteva ori, vă rog să ...
2017-09-26 Continuăm cu punctul 21. 21. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în ...
2017-09-26 Dezbateri generale? Nu. Vot final.
2017-09-26 21. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 9... 22, pardon. 22. Propunerea legislativă pentru modificarea ...
2017-09-26 Dezbateri? Nu.
2017-09-26 23. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor ...
2017-09-26 Dezbateri? Nu.
2017-09-26 24. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Vă ...
2017-09-26 Mulţumesc. Dezbateri? Nu mai sunt dezbateri. Vot final.
2017-09-26 25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia? Comisia ...
2017-09-26 Mulţumesc. Dezbateri? Nu.
2017-09-26 26. Proiectul de Lege pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, ...
2017-09-26 Mulţumesc. Doamna Lungu.
2017-09-26 Domnul Tinel Gheorghe.
2017-09-26 Mulţumesc. Alte intervenţii, dacă mai sunt? Domnul Olar e al treilea de la PNL, nu mai pot. De la alte grupuri? Nu mai ...
2017-09-26 Domnule deputat, au vorbit doi colegi de la dumneavoastră, nu eu decid cine ia cuvântul din partea grupurilor ...
2017-09-26 4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 334/2006, republicată în Monitorul Oficial al României nr. ...
2017-09-26 Mulţumesc. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vot pentru retrimiterea la comisie - o săptămână. Vă rog să votaţi. În ...
2017-09-26 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Vă rog. Facem vot de control. Vă rog să votaţi. Mai facem ...
2017-09-26 Mulţumesc. Intrăm în sesiunea de vot final. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre ...
2017-09-26 Mulţumesc. Domnul preşedinte Liviu Dragnea.
2017-09-26 Mulţumesc. Domnul Paşcan.
2017-09-26 Vă mulţumesc.
2017-09-26 Vă mulţumesc. Domnul Seidler.
2017-09-26 Domnul Márton Árpád.
2017-09-26 Şi eu vă mulţumesc. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. 3. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia ...
2017-09-26 Mulţumesc. Continuăm. Legi ordinare. Respingeri. 6. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a ...
2017-09-26 Mulţumesc. 12. Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevenţelor petroliere şi miniere din România şi ...
2017-09-26 Mulţumesc, domnule deputat. Să ştiţi că au fost doar două voturi împotrivă, în cazul în care PNL-ul a votat ...
2017-09-27 Invit membrii Birourilor permanente să meargă la sala de şedinţă, la BP, la Camera Deputaţilor, pentru constatarea ...
2017-09-27 Avem procesul-verbal de la votul pentru SRR. Voi da citire procesului-verbal, ca să fim eficienţi; după care membrii ...
2017-09-27 Noi continuăm. Punctul 3. Vă rog, stimaţi colegi, vă rog să... Domnule Manda, domnule vicepreşedinte, continuăm ...
2017-09-27 Mulţumesc. Domnul Goţiu.
2017-09-27 Vă rog, alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Intrăm pe articole şi pe anexă. Dacă la titlul Proiectului de Hotărâre sunt ...
2017-09-27 Punctul 4. Proiectul de Hotărâre pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi ...
2017-09-27 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. La articole. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La art. 1? Adoptat. La art. 2? ...
2017-09-27 Vă rog, stafful, pregătiţi... Începem cu domnul Georgică Severin.
2017-09-27 Mulţumesc. Doamna Săraru Ruxandra.
2017-09-27 Domnul Bogdan Niculescu Duvăz.
2017-09-27 Domnul Teodorescu Cristian George.
2017-09-27 Domnul Muraru.
2017-09-27 Mulţumesc. Domnul Feldman Radu Alexandru.
2017-09-27 Domnul Mitchievici. Se pregăteşte domnul Demeter.
2017-09-27 Domnul Demeter. Se pregăteşte domnul Pătlăgeanu.
2017-09-27 Mulţumesc. Domnul Pătlăgeanu. Se pregăteşte doamna Ţoghină.
2017-09-27 Doamna Ţoghină. Se pregăteşte domnul Moise Adrian Valentin.
2017-09-27 Mulţumesc. Domnul Moise Adrian. Se pregăteşte domnul Bassarabescu Gabriel George.
2017-09-27 Domnul Basarabescu. Se pregăteşte domnul Manyura Milan Miroslav.
2017-09-27 Domnul Manyura. Se pregăteşte doamna Florea.
2017-09-27 Doamna Florea. Vă rog. Se pregăteşte domnul Zărescu Cristian.
2017-09-27 Domnul Zărescu. Se pregăteşte domnul Horăscu Ioan Laurenţiu. Domnul Zărescu? Nu e. Domnul Horăscu Ioan ...
2017-09-27 Doamna Popp. Doamna Popp este? Nu. Domnul Chiorean? Este? Domnul Ichim Laurenţiu. Vă rog.
2017-09-27 Mulţumesc. Domnul Vancu? Nu. Doamna Romanszki? Nu e? Doamna Ilie Camelia.
2017-09-27 Doamna Balaci.
2017-09-27 Mulţumesc. Domnul Puşcaş? Nu e. Doamna Gheorghe. Vă rog.
2017-09-27 Mulţumesc. Am încheiat cu procedura de depunere a jurământului. Văd că deja noii membri ai Consiliului de ...
2017-09-27 Deci ne întoarcem la 5. 5. Proiectul de Hotărâre pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi ...
2017-09-27 Mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Vă rog, stafful, să vă uitaţi puţin în calculatorul acela, că eu îl văd pe domnul Olar ...
2017-09-27 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. Art. 1? Art. ...
2017-09-27 Cum? Încă o dată. Dorin...?
2017-09-27 Bădulescu. E în regulă. Cu această propunere făcută în plen şi cu cele depuse la secretariat, în scris, vă supun ...
2017-09-27 Punctul 6. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 38, art. 41 şi art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul ...
2017-09-27 Dezbateri? Nu. Comisia propune adoptarea, fără modificări. Vă rog, supun votului propunerea dumneavoastră, de ...
2017-09-27 7. Informare din partea Preşedintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, cu privire la aprobarea participării ...
2017-09-27 Mulţumesc.
2017-09-27 Punctul 8, cu CNA-ul. Aşteptăm să vină Comisia, ca să facem votul împreună. Aveţi? Aveţi avizul? Atunci, citim... ...
2017-09-27 Mulţumesc. Şi o să facem votul cu buletinele în acelaşi timp cu votul cu bile.
2017-09-27 Vă rog, membrii Biroului permanent, la sala de şedinţe a Biroului Camerei Deputaţilor, pentru procesul-verbal, ...
2017-09-27 Vă rog, doamnă secretar, prezentaţi procesul-verbal.
2017-09-27 9. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea ...
2017-09-27 Sigur. Vom face apel nominal în momentul votului cu bile. Continuăm. Dezbateri generale la punctul 9? Nu sunt. La ...
2017-09-27 10. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind ...
2017-09-27 11. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea ...
2017-09-27 În acelaşi răspuns vă spun că îl vom face imediat, la votul cu bile. La votul cu bile... Fac imediat... imediat, după ...
2017-09-27 Vă rog, liderii de grup, să vă invitaţi colegii în sală. Aşa cum am stabilit, dezbatem numirea candidatului propus ...
2017-09-27 Aveţi proiectul de hotărâre? Eu nu-l am. Nu, nu, domnule, îl vreau eu! Ştiu şi eu ce fac aici! Mulţumesc. Pentru că nu ...
2017-09-27 Avem în continuare cele două numiri în funcţie. Facem un vot secret cu bile şi un vot secret cu buletine de vot. Vă ...
2017-09-27 Normal! Supun votului propunerea mea. Cine este pentru propunerea mea de vot simultan? În continuare, vă rog, comisia, ...
2017-09-27 Mulţumesc. Comentarii de ordin general? Nu. La punctul 9 am citit avizul, domnule preşedinte? L-am citit la pct. 9, cu ...
2017-09-27 Mulţumesc. Potrivit rezultatelor voturilor, Parlamentul a hotărât numirea domnului Severin Georgică în funcţia de ...
2017-10-10 Vă rog, liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă! Secretarii de şedinţă, vă rog, la prezidiu! Haideţi, ...
2017-10-10 În continuare, potrivit ordinii de zi, avem dezbaterea moţiunii simple iniţiate de 102 deputaţi. Întreb, în temeiul ...
2017-10-10 Domnule deputat...
2017-10-10 Domnule deputat, vă rog să vorbiţi plenului!
2017-10-10 Mulţumesc, domnule deputat. Domnule ministru, vă rog.
2017-10-10 Mulţumesc, domnule ministru. Dezbateri? Doamna Ioniţă Antoneta, de la PNL.
2017-10-10 Domnul Buicu, PSD.
2017-10-10 Conform rugăminţii dumneavoastră - mai sunt 46 de secunde - vă rog, doamnă Turcan.
2017-10-10 Mulţumesc. Domnul Pop Rareş
2017-10-10 Domnul Movilă. V-aţi luat unul după altul... Vorbim aşa...
2017-10-10 Concluzionaţi!
2017-10-10 Mulţumesc. USR solicită... completarea celor 30 de secunde. Vă rog, domnule Viziteu. Aveţi un bonus de 10% de la mine!
2017-10-10 Mulţumim. Domnul Vass Levente, UDMR.
2017-10-10 Domnul Niţă.
2017-10-10 Mulţumesc. Domnule ministru, vă rog.
2017-10-10 Mulţumesc. Dezbaterile au fost finalizate. Votul, mâine, la vot final. Declar închisă şedinţa de astăzi. Şedinţa s-a ...
2017-10-11 Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Vă rog, secretarii de şedinţă, la prezidiu. Liderii, să vă invitaţi colegii în ...
2017-10-11 Aveţi două? Două solicitări? Una. 14 cu 3, da? Aceea era evidentă, că 3 devine 4. Şi 4 devine 5, nu? Da. Vă rog să vă ...
2017-10-11 Vot, vă rog. Unanimitate. Aprobat.
2017-10-11 Alte intervenţii? Domnul Szabó.
2017-10-11 Vot, vă rog. Aveţi un vot împotrivă, ceilalţi au fost de acord. Două săptămâni, la comisie.
2017-10-11 Gata, începem? Punctul 3. Proiectul de Lege privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu - Florica ...
2017-10-11 Dezbateri? Domnul Bica.
2017-10-11 Doamna Bucura-Oprescu.
2017-10-11 Domnul Gheorghe Andrei.
2017-10-11 Domnule deputat, vă mulţumesc din suflet!
2017-10-11 Domnul Ganţ. Domnul Paşcan, îmi cer scuze! Era cu negru la mine, aici... Aşa arată, îmi cer scuze!
2017-10-11 Domnul Ganţ Ovidiu.
2017-10-11 Domnul Moşteanu.
2017-10-11 Mai doreşte cineva? Mulţumesc.
2017-10-11 4. Solicitarea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la încadrarea în categoria legilor de ...
2017-10-11 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din ...
2017-10-11 Dezbateri? Nu. La articole? A, domnul Movilă!
2017-10-11 Domnul Oprea.
2017-10-11 Vă rog, alte intervenţii? La articole? Nu.
2017-10-11 6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi ...
2017-10-11 Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-10-11 7. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...
2017-10-11 Dezbateri? Doamna Cherecheş.
2017-10-11 Domnul Turcescu.
2017-10-11 Doamna Iurişniţi.
2017-10-11 Domnul Anton.
2017-10-11 Doamna Gavrilă.
2017-10-11 Domnul Ganţ.
2017-10-11 Mulţumesc. La articole, dacă sunt intervenţii? Nu.
2017-10-11 8. Reexaminarea Legii pentru modificarea... Procedură.
2017-10-11 Plenul trebuie să fie de acord, domnule lider. Deci dumneavoastră propuneţi să revenim cu un nou... Domnule Buican... ...
2017-10-11 Atunci, hai să facem, să rămânem pe... mă urmăriţi? Facem 9, 10, 11, aşa cum am votat deja, că nu mai pot întoarce ...
2017-10-11 11. Continuăm cu 11, da? 11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie ...
2017-10-11 Dezbateri? Domnul Neagu.
2017-10-11 Domnul Dobrovie.
2017-10-11 Mă scuzaţi... Vreţi să vorbiţi, domnule Gheorghe? Nu? Am înţeles. Nu mai sunt intervenţii. Vot final.
2017-10-11 12. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate ...
2017-10-11 Dezbateri generale? Nu sunt dezbateri generale. Legea merge la votul final.
2017-10-11 13. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente ...
2017-10-11 Dezbateri? Nu.
2017-10-11 Daţi-mi reexaminările! 8. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi ...
2017-10-11 Dezbateri? Domnul Paşcan.
2017-10-11 Alte intervenţii? Nu mai sunt... Vă rog.
2017-10-11 Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului Uniunii... (Domnul deputat ...
2017-10-11 9. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului Uniunii Europene nr. ...
2017-10-11 Vă rog, intervenţii? Dezbateri generale? Domnul Neagu.
2017-10-11 Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnule Stelian, sunteţi înscris în continuare la cuvânt? Suntem la dezbateri ...
2017-10-11 Îl dădeam, nu trebuia să mă rugaţi dumneavoastră! Vă rog, domnule Stelian, procedură.
2017-10-11 Da. Vă mulţumesc. Verificaţi stenograma. Am întrebat dacă mai sunt alte intervenţii la dezbateri. Continuăm. Dezbateri ...
2017-10-11 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Facem un vot de control? Vă rog, ...
2017-10-11 Domnul Stanciu-Viziteu.
2017-10-11 Mulţumesc. Doamna Bucura-Oprescu.
2017-10-11 Domnul... domnul Gerea.
2017-10-11 Domnul... domnul Turcescu.
2017-10-11 Mulţumesc. 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea ...
2017-10-11 Deci, vă rog să explicaţi votul. În aceste circumstanţe, nu vă voi mai da cuvântul, dacă nu explicaţi votul. 3. ...
2017-10-11 Da. Vă mulţumesc şi eu, domnule Stelian. Vă rog. Domnul Bichineţ.
2017-10-11 Mulţumesc. (Rumoare.) 10. Ultimul punct al ordinii de vot final, ordinii de zi a sesiunii de vot final este moţiunea ...
2017-10-16 Stimaţi colegi, bună ziua. Vă rog, liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Declar deschisă şedinţa de ...
2017-10-16 În conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Regulament, voi da citire unei informări din partea domnului deputat ...
2017-10-16 În continuare, potrivit art. 205 din Regulament şi a programului de lucru, în şedinţa de astăzi, între orele ...
2017-10-16 Mulţumesc. Doamnă ministru, vă rog.
2017-10-16 Doamnă ministru, Sunt nevoit să vă întrerup un pic, ca să concluzionaţi, întrucât opoziţia reclamă că aţi depăşit cu ...
2017-10-16 Mulţumim. Vă rog, Grupul parlamentar al PNL, cinci minute. Domnul Roman Florin-Claudiu.
2017-10-16 Mulţumesc. Grupul USR, domnul Năsui.
2017-10-16 Grupul ALDE, domnul deputat Surgent Marius-Gheorghe. Domnule Bota, dacă cumva doriţi să luaţi cuvântul, vă rog să vă ...
2017-10-16 Domnul Tinel. Scurt. O intervenţie scurtă, pentru a face concesii tuturor, astăzi, cu timpul.
2017-10-16 Domnul Paşcan.
2017-10-16 Domnul Borza. Domnule Borza, mă scuzaţi. Vă rog, haideţi, să nu vă întorc... vă rog. Minorităţile nu au...
2017-10-16 Încheiaţi, domnule deputat!
2017-10-16 Mulţumesc. Domnul Pop.
2017-10-16 Doamnă ministru, am încheiat dezbaterile. Vă rog, aveţi cinci minute, pentru explicaţii.
2017-10-16 Mulţumesc. Închidem şedinţa. Ne vedem mâine dimineaţă, la declaraţii politice. La ora 10,00 - plenul. Şedinţa s-a ...
2017-10-17 Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Sunt 113 colegi înregistraţi până la ...
2017-10-17 Mulţumesc. Aveţi cartelele de vot pregătite, stimaţi colegi? Vă rog, vot. 87 de voturi pentru, o abţinere, un coleg ...
2017-10-17 La punctul 3, stimaţi colegi, avem Solicitarea nr. 2.315/C/2017 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă ...
2017-10-17 Dezbateri? Doamna Lungu.
2017-10-17 Mulţumesc. Alte intervenţii, dacă sunt? Nu. Vot final.
2017-10-17 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri ...
2017-10-17 Mulţumesc şi la mulţi ani, domnule deputat! Dezbateri? Fără dezbateri. Domnul Ghilea.
2017-10-17 Mulţumesc. Doamna Cristina Prună.
2017-10-17 Domnul Anton.
2017-10-17 Domnul Seres Dénes.
2017-10-17 Mulţumesc. Domnul Borza.
2017-10-17 Dumneavoastră nu vă ajung nici 200 de minute, dar...
2017-10-17 Mulţumesc, domnule deputat.
2017-10-17 Mulţumesc...
2017-10-17 Mulţumesc...
2017-10-17 Domnule deputat...
2017-10-17 Oricum nu contează cum votaţi dumneavoastră... Domnul Tomac. Lăsaţi adeziunea la USR, ca să puteţi vorbi cinci minute. ...
2017-10-17 Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile, dacă alte intervenţii nu mai sunt. Proiectul de lege merge la votul final.
2017-10-17 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea ...
2017-10-17 Termen?
2017-10-17 Vot. Unanimitate. Aprobat.
2017-10-17 7. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind ...
2017-10-17 Domnul Moldovan, dezbateri.
2017-10-17 Domnul Zisopol?
2017-10-17 Mulţumesc. Doamna Iurişniţi.
2017-10-17 Domnul Robert Turcescu.
2017-10-17 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu.
2017-10-17 3. Solicitarea Procurorului General... Doamna Rovana Plumb e în sală? Invitaţi-o, dacă e, în sală... Mai merg... una... ...
2017-10-17 Mulţumesc. Dezbateri generale? Doamna Calista. Domnul Zisopol? Nu. Domnule Turcescu, sunteţi şi la aceasta, da? Nu.
2017-10-17 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Vot final.
2017-10-17 Revenim la punctul 3. La punctul 3 avem Solicitarea nr. 2315/C/2017 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă ...
2017-10-17 Aţi încheiat?
2017-10-17 Mulţumesc. Dau cuvântul doamnei deputat Rovana Plumb.
2017-10-17 Mulţumesc. Din partea grupurilor? Doamna Turcan.
2017-10-17 Concluzionaţi, doamnă deputat.
2017-10-17 Vă mulţumesc. Domnul Ghinea.
2017-10-17 Domnul Bichineţ.
2017-10-17 Domnul Vosganian.
2017-10-17 Vă rog, doamnă Turcan, un minut, drept la replică.
2017-10-17 Mulţumesc, doamnă deputat.
2017-10-17 Domnul Alexandru Bălănescu, de la PSD.
2017-10-17 Concluzionaţi!
2017-10-17 Vă rog să concluzionaţi!
2017-10-17 Mulţumesc. În finalul dezbaterilor, câteva lămuriri din partea domnului preşedinte al Comisiei juridice, Eugen ...
2017-10-17 Acum!
2017-10-17 Acum ar trebui să vă corectez eu pe dumneavoastră, care sunteţi doctor în Regulament. Nu generaţi un nou drept la ...
2017-10-17 Aşa scrie în Regulament, domnule preşedinte!
2017-10-17 Bine, vă rog, replicaţi!
2017-10-17 Mulţumesc. Dezbateri la articole. La titlu. Obiecţii? Adoptat. La preambul. Obiecţii? Adoptat. La articolul unic? ...
2017-10-17 Procedură. Vă rog. Doamna Oprescu.
2017-10-17 Mulţumesc. Vot. 151 de voturi pentru, două voturi împotrivă, o abţinere. Mulţumesc.
2017-10-17 Vă rog, liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Luăm loc. Pregătim votul de control, într-un ...
2017-10-17 Mulţumesc. PNL? Grupul PNL? Comisia de numărare...
2017-10-17 USR?
2017-10-17 UDMR?
2017-10-17 PMP? Minorităţi? Domnul Pambuccian.
2017-10-17 PMP? Domnul Movilă?
2017-10-17 ALDE?
2017-10-17 Vă rog, vot pentru membrii din Comisia de numărare. Unanimitate. Aprobat. În ceea ce priveşte votul secret cu bile, vă ...
2017-10-17 Gata? Vă rog. Aţi terminat? Comisia pentru numărare, vă rog, şi cu cei doi secretari, la Sala Biroului permanent. Şi cu ...
2017-10-17 Domnul deputat Cătălin Rădulescu... Reluăm lucrările. Vă rog să prezentaţi procesul-verbal privind rezultatul votului.
2017-10-17 Mulţumesc. Potrivit rezultatului, Proiectul de Hotărâre privind cererea de urmărire penală nu a întrunit numărul ...
2017-11-06 Bună ziua, stimaţi colegi! Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că şi-au înregistrat ...
2017-11-06 La punctul 2 al ordinii de zi avem solicitarea Comisiei pentru industrii şi servicii de prelungire a termenului de ...
2017-11-06 Punctul 3, Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru ...
2017-11-06 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului ...
2017-11-06 Mulţumesc. Obiecţii, comentarii? Nu. La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? La fel.
2017-11-06 5. Solicitarea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei juridice, de disciplină şi ...
2017-11-06 Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Urmează votul asupra acestei solicitări. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Să ...
2017-11-06 6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională ...
2017-11-06 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2017-11-06 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri ...
2017-11-06 Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Vot final.
2017-11-06 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. ...
2017-11-06 Mulţumesc. Dezbateri? Doamna Csép.
2017-11-06 Domnul Oprea.
2017-11-06 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Domnul Solomon.
2017-11-06 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole? Nu.
2017-11-06 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. ...
2017-11-06 Doamna Bran, dezbateri generale.
2017-11-06 Domnul Popescu Virgil.
2017-11-06 Domnul Bichineţ.
2017-11-06 Procedură.
2017-11-06 Domnul Munteanu.
2017-11-06 Am înţeles, domnule Tinel Gheorghe. Eu vă promit că, în primul Birou permanent, voi cere eu, personal, o clarificare ...
2017-11-06 10. Proiectul de Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii ...
2017-11-06 Dezbateri? Domnul Bichineţ? Nu. Ţineam plenul după dumneavoastră... Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final.
2017-11-06 11. Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. Comisia pentru ...
2017-11-06 Doamna Turcan, dezbateri generale.
2017-11-06 Doamnă, vă rog să concluzionaţi...
2017-11-06 Sigur...
2017-11-06 Mulţumesc, doamnă deputat.
2017-11-06 Mulţumesc.
2017-11-06 Mulţumesc.
2017-11-06 Mulţumesc. Domnul Munteanu.
2017-11-06 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Vot final.
2017-11-06 12. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 alin. (2 1 ) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei ...
2017-11-06 Dezbateri? Nu. Da? Doamna Cherecheş.
2017-11-06 Domnul Bichineţ.
2017-11-06 Domnul Ganţ.
2017-11-06 Doamna Cosma.
2017-11-06 Da. Domnul Turcescu.
2017-11-06 Domnul Bota. Domnule Munteanu, aveţi trei înscrişi de la grup. Vă rog să-i informaţi că mai e doar unul. Decideţi cine ...
2017-11-06 Domnul Oprea.
2017-11-06 Domnul Dobrovici.
2017-11-06 În încheiere, preşedintele comisiei, doamna Gavrilă. Un minut, precizări.
2017-11-06 Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile, la acest proiect de lege, şi la şedinţa de astăzi, dedicată dezbaterilor. Urmează ...
2017-11-07 Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Continuăm lucrările din ziua de marţi, 7 noiembrie. Programul - până la 11,30 ...
2017-11-07 Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vot, vă rog. 69 de voturi pentru, un vot împotrivă, un coleg care nu votează. ...
2017-11-07 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea ...
2017-11-07 Dezbateri? Nu sunt. La articole? Da? Domnul Neagu. Doamnă preşedinte, apăsaţi pe... Domnule Neagu, vreţi să interveniţi ...
2017-11-07 Doamna Rovana Plumb.
2017-11-07 Mulţumesc. Pe articole? Nu. Mulţumesc. Vot final.
2017-11-07 14. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. ...
2017-11-07 Dezbateri? Domnul Paşcan.
2017-11-07 Domnul Romanescu.
2017-11-07 Domnul Szabó Ödön.
2017-11-07 Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Vot final. Cu rugămintea la liderii de grup să sărim peste 15, pentru că raportul e ...
2017-11-07 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei ...
2017-11-07 Dezbateri? Poftiţi, domnule deputat. Dezbateţi.
2017-11-07 Domnul Năsui.
2017-11-07 Domnul Dobrovici.
2017-11-07 Alte intervenţii dacă mai sunt? Domnul Moşteanu.
2017-11-07 Mulţumesc. Alte intervenţii? La articole? Nu.
2017-11-07 Avem raportul la punctul 15. 15. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea ...
2017-11-07 Alte intervenţii? Vă rog, domnule Nicuşor Dan.
2017-11-07 Domnul Roman.
2017-11-07 Domnul Csoma Botond.
2017-11-07 Doamna Popescu.
2017-11-07 Vă rog. Domnul Márton Árpád.
2017-11-07 Mulţumesc. Intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. La articole. La admise dacă vrea cineva? Nu. La respinse, ...
2017-11-07 Un pic mai tare şi spuneţi-mi ce articol.
2017-11-07 Domnule Cupşa...
2017-11-07 Domnule...
2017-11-07 ... mi-aţi spus că vreţi la dezbateri generale. Acum, îmi spuneţi... Păi, spuneţi-mi, că nu înţeleg ce vreţi!
2017-11-07 Păi, asta am făcut. V-am dat cuvântul pe amendamente...
2017-11-07 ... şi mi-aţi spus că vreţi la dezbateri generale. M-am întors înapoi.
2017-11-07 E în regulă...
2017-11-07 Da, am înţeles, la amendamente...
2017-11-07 Staţi, staţi, domnule Cupşa... Deci art. 1, da? Respins, la art. 1, da? Da, domnule Cupşa?
2017-11-07 Am înţeles. Vot, vă rog. 117 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 10 abţineri, un coleg care n-a votat. Amendamentul ...
2017-11-07 Articolul 2, vot, vă rog... respins. 49 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, 10 abţineri. A rămas aşa.
2017-11-07 Art. 2 alin. (3) lit. e), amendament respins. Vot, vă rog. 50 de voturi pentru, 81 de voturi împotrivă, 7 abţineri. ...
2017-11-07 Mulţumesc.
2017-11-07 Alte intervenţii? Domnul Márton Árpád. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicităsă ia cuvântul.) Domnule Stelian, ...
2017-11-07 Spuneţi-mi, vă rog, numărul...
2017-11-07 Deci art. 8 alin. (2), alin. (2 1 ) şi alin. (2 2 ) - amendament respins. Vot. Şi cum faceţi cu admisele de la 10?
2017-11-07 Aveţi două amendamente aprobate cu două termene, domnilor colegi? Păi... Ia... pauză de consultări...
2017-11-07 ... un minut, veniţi sus.
2017-11-07 Un minut, veniţi până la prezidiu. (Consultări.) Vă rog, cereţi respingerea amendamentului admis iniţial, din raport, ...
2017-11-07 Conform indicaţiilor mele...
2017-11-07 Deci...
2017-11-07 Bun. Deci... ca să lămuresc clar. Am votat 8 admis, care ne ducea în situaţia în care aveam două amendamente admise, cu ...
2017-11-07 ... îl supunem la vot. Vă rog, vot. (Discuţii în sală.)
2017-11-07 Vă rog, continuaţi.
2017-11-07 Deci aveţi amendament respins la poziţia 6, art. 11, pentru eliminarea alineatelor de la 9, da? Aceasta e ...
2017-11-07 Amendament respins. Amendament respins. Vot. (Discuţii în sală.) Este amendament respins, nu, domnule Stelian?
2017-11-07 Păi, asta... Amendament respins. Vot. Nu s-a... N-am votat, eu n-am votat, n-a fost... e votul dinainte. Vă rog, ...
2017-11-07 (Discuţii la prezidiu cu domnul deputat Ioan Cupşa şi cu domnul deputat Ioan Munteanu.) Procedură, domnul ...
2017-11-07 Rog plenul să se exprime prin vot pentru propunerea de reluare a acestei discuţii, pentru eliminarea erorilor de acolo. ...
2017-11-07 Nu mai citiţi, că îl ştim...
2017-11-07 Deci nr. crt. 3, art. 2 alin. (1)...
2017-11-07 Vă rog, vot. 125 de voturi pentru, un vot împotrivă, patru abţineri. Mai aveţi vreuna?
2017-11-07 Vă rog, vot.
2017-11-07 127 de voturi pentru, 7 abţineri. Admis. Era cineva înscris, dar nu văd. Domnul Radu? Luaţi astea de aici, să văd şi eu ...
2017-11-07 17. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ...
2017-11-07 Dezbateri? Nu. La articole? Nu. Mulţumesc.
2017-11-07 18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind ...
2017-11-07 Dezbateri generale? Nu.
2017-11-07 19. Proiectul de Lege pentru completarea art. 17 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii ...
2017-11-07 Dezbateri? Nu.
2017-11-07 20. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi ...
2017-11-07 Dezbateri? Nu. Domnul Bichineţ.
2017-11-07 Mulţumesc.
2017-11-07 21. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea ...
2017-11-07 Dezbateri? Domnul Ciuhodaru.
2017-11-07 Domnul Romanescu.
2017-11-07 Domnul Bacalbaşa.
2017-11-07 Domnul Csoma Botond.
2017-11-07 Alte intervenţii? Nu mai sunt.
2017-11-07 22. Propunerea legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România. Comisia? Comisia ...
2017-11-07 Dezbateri? Nu. Suspendăm şedinţa; pauză. 12,00 fix, vot final.
2017-11-07 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Într-un minut facem vot de control. Vă rog să votaţi. Stimaţi ...
2017-11-07 Mulţumesc.
2017-11-07 Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei ...
2017-11-07 Domnul Stamatian.
2017-11-07 Domnul Buicu.
2017-11-07 Mulţumesc. Continuăm. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2017 pentru ...
2017-11-07 Nu văd!
2017-11-07 Da, dar nu văd eu, nu apare aici! Nu ştiu de ce! Vă rog. Abia acum văd! Doamna Prună.
2017-11-07 Domnul Vass Levente.
2017-11-07 Mulţumesc. 5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în ...
2017-11-07 Aţi apăsat, înseamnă, din greşeală! 11. Propunerea legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele ...
2017-11-07 Doamna Turcan.
2017-11-07 Vă rog să încheiaţi!
2017-11-07 Vă rog, vă rog!
2017-11-07 Mulţumesc.
2017-11-07 Domnul Tomac.
2017-11-07 Domnul Vosganian.
2017-11-07 Mulţumesc. Vă mulţumim, domnule Vosganian!
2017-11-07 Mulţumesc.
2017-11-07 Vă mulţumesc, doamnă!
2017-11-07 Mulţumesc frumos. Domnul Bacalbaşa. (Vociferări.) Mă obligă Regulamentul, domnule lider!
2017-11-07 Am o slăbiciune acolo!
2017-11-07 Mulţumesc. Continuăm. 15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. ...
2017-11-07 La ora 13,00 plen comun. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,34.
2017-11-07 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Un coleg, vicepreşedinte de la Senat, dacă doreşte să urce ...
2017-11-07 Stimaţi colegi, Vă rog. Vă invit să luăm loc în bănci. Declar deschisă şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi ...
2017-11-07 La primul punct al ordinii de zi avem Proiectul de hotărâre privind declararea vacantă a funcţiei de preşedinte al ...
2017-11-07 Mulţumesc. Revenim la primul punct al ordinii de zi, raportul comun al ... şi proiectul de hotărâre. Domnul Drulă sau ...
2017-11-07 Da.
2017-11-07 Mulţumesc. Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre, dacă aveţi intervenţii. Mulţumesc. La articole? La titlu? ...
2017-11-07 Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului ...
2017-11-07 237 pentru. Împotrivă?
2017-11-07 104. Abţineri? Nu. Adoptat.
2017-11-07 Punctul 3. Avem solicitarea Preşedintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, cu privire la aprobarea participării ...
2017-11-07 Mulţumesc. Dezbateri. Nu. La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. Articolul 1? Adoptat. Articolul 2? ...
2017-11-07 Punctul 4, Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea ...
2017-11-07 Da. Domnul Preda. ( Discuţii la prezidiu.) Nu. Păi, n-am...Ce raport? E modificare de hotărâre.
2017-11-07 Alte intervenţii dacă mai sunt.
2017-11-07 Domnule Pleşoianu, vă rog.
2017-11-07 Vă rog. Domnule Preda, drept la replică.
2017-11-07 Mulţumesc. Procedură, domnul Nicolicea.
2017-11-07 Domnule deputat, asta şi făceam, fără să mă rugaţi. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul ...
2017-11-07 233 la 104 împotrivă. Abţineri? Nu. Adoptat.
2017-11-07 Colegi care nu vor să voteze? Doi, trei.
2017-11-07 Patru.
2017-11-07 Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei ...
2017-11-07 Doamnelor şi domnilor deputaţi, având în vedere că avem numiri în funcţie şi avem vot secret cu buletin de vot, v-aş ...
2017-11-07 Vă rog. Vă rog.
2017-11-07 Mulţumesc. Dezbateri. Domnul Dinu. Domnule Dinu, doriţi să interveniţi la dezbateri generale? (Intervenţie ...
2017-11-07 Doamna Turcan, vă rog.
2017-11-07 Vă rog să concluzionaţi.
2017-11-07 Mulţumesc şi eu. Domnul Ponta. (Intervenţie neinteligibilă a domnului deputat Victor-Viorel Ponta.) Aţi renunţat. Am ...
2017-11-07 Domnule Bichineţ, v-aţi înscris la cuvânt? Poftiţi.
2017-11-07 Mulţumesc şi eu. Vă rog, domnul Ponta. Drept la replică sau dezbateri generale?
2017-11-07 Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile generale.
2017-11-07 Îl invit pe secretarul Senatului Marcel Vela pentru prezentarea proceselor-verbale referitoare la rezultatul voturilor ...
2017-11-07 Numirea va fi cu votul cum am stabilit, după..., după proiectul de hotărâre, raportul comun şi consilierii de conturi ...
2017-11-07 Mulţumesc. Dacă sunt comentarii aici, de ordin general, din partea grupurilor. Doamna Turcan.
2017-11-07 Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Am încheiat dezbaterile. Aşa cum am hotărât, facem ...
2017-11-07 Domnule Vela, vă rog, cu demnitarii întâi.
2017-11-07 Vă rog, chestorii de la Cameră, începeţi la Cameră.
2017-11-07 Vă reamintesc, membrii Birourilor permanente...
2017-11-07 Doamna secretar... membrii Birourilor permanente...
2017-11-07 Doamna secretar... membrii Birourilor permanente...
2017-11-07 Membrii Birourilor permanente, la terminarea votului, merg în sală la numărat.
2017-11-20 Bună ziua! Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor. Vă rog, liderii de grup, să vă invitaţi colegii în ...
2017-11-20 De asemenea, avem şi o informare din partea domnului Cristian Seidler, liderul Grupului parlamentar al USR, care ne ...
2017-11-20 Vot pentru mutarea de pe poziţia 34 pe poziţia 3. Vă rog, vot. Unanimitate. Mulţumesc. Vot pentru retrimitere la ...
2017-11-20 Da, deci de la poziţia 11 la poziţia 4. Vot, vă rog. Unanimitate. Mulţumesc. Alte intervenţii? Domnul Zisopol.
2017-11-20 Deci PL-x 384, poziţia 35, da?
2017-11-20 Următorul, după Centenar. Vot, vă rog. Vă rog.
2017-11-20 Vot. Vot... (Rumoare.) Un coleg este împotrivă, restul sunt de acord. Aprobat. Domnul Seidler?
2017-11-20 Poziţia 20, Pl-x 256/2017, da? Din sală : Da.
2017-11-20 Vot pentru aducerea mai în faţă, pe ordinea de zi. Unanimitate. Retrimitere la comisie, două săptămâni - vot. O ...
2017-11-20 Deci, asta voiam să fac eu... să vă propun eu. Deci până la Proiectul Legii Prevenirii, exclusiv, da? Care este cu ...
2017-11-20 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind un ...
2017-11-20 Dezbateri? Nu. Dezbateri la titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Proiectul de hotărâre ...
2017-11-20 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi ...
2017-11-20 Dezbateri? La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat.
2017-11-20 7. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea ...
2017-11-20 4. Proiectul de Lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia Dacă din partea ...
2017-11-20 Fiţi atent la şedinţă, domnule Gheorghe! Domnule Gheorghe...
2017-11-20 Nu sunteţi iniţiator, domnule deputat.
2017-11-20 Îmi pare rău! Vorbiţi la dezbateri generale. Comisia?
2017-11-20 Dezbateri? Domnul Roman.
2017-11-20 Domnul Ganţ Ovidiu.
2017-11-20