Carmen-Ileana Mihălcescu

Luări de cuvânt

dată text
2017-02-06 Vot pentru? 80. Vot împotrivă? 170. Abţineri? O abţinere. Vot pentru forma iniţială? 170. Voturi împotrivă? 80. O ...
2017-02-06 Voturi pentru? 65 . (Discuţii în sală.)
2017-02-06 Vă rog frumos. Voturi pentru, 65. Voturi împotrivă? 154. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 154. Voturi ...
2017-02-06 Voturi pentru? 65. Voturi împotrivă? 158. Abţineri? Nicio abţinere... o abţinere. Vă rog. (Rumoare, discuţii în sală.)
2017-02-06 Da. Da. Vot pentru forma... îmi cer mii de scuze...
2017-02-06 Domnule coleg, mii de scuze... trebuie să... mii de scuze... pentru forma iniţială. Am votat pentru, am cerut votul ...
2017-02-06 O abţinere.
2017-02-06 Voturi pentru? 157. Voturi împotrivă? 65.
2017-02-06 Îmi cer scuze, 65. Voturi împotrivă? 157. Abţineri? O abţinere... două... trei. Trei abţineri. Vot pentru forma ...
2017-02-06 Voturi pentru? 67. Voturi împotrivă? 158. Abţineri? 5 abţineri. Vot pentru forma iniţială? 158. Voturi împotrivă? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 66. Împotrivă? 157. Abţineri, vă rog. O abţinere. Atât? O abţinere. Vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-06 Număr marginal, vă rog. (Discuţii în sală.)
2017-02-06 195 a fost, domnule coleg.
2017-02-06 Voturi pentru? Din sală : Lei?
2017-02-06 65. Voturi împotrivă? 156. Abţineri, vă rog. Abţineri? O abţinere? O abţinere. Vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 67. Voturi împotrivă? 158. Abţineri? O abţinere. Vot pentru forma iniţială? 158. Împotrivă? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 65. Împotrivă? 153. Abţineri? O abţinere. Vot pentru forma iniţială? 153. Împotrivă? 65. Şi o abţinere, ...
2017-02-06 Voturi pentru? 64. Voturi împotrivă? 158. Abţineri? Nicio abţinere. Vot pentru forma iniţială? 168. Împotrivă? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 159. Scuze, scuze, scuze. Da. 159, este invers. 67. Votaţi şi voi? OK. 67. Voturi împotrivă? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 67. Împotrivă? 152. Abţineri? O abţinere. Vot pentru forma iniţială? 152. Împotrivă? 65. Abţineri? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 63. Voturi împotrivă? 156. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 156. Voturi împotrivă? 63. Abţineri? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 64. Voturi împotrivă? 152. Abţineri, dacă sunt. O abţinere. Vot pentru forma iniţială? 152. Voturi ...
2017-02-06 Voturi pentru? 65. Împotrivă? 156. Abţineri, dacă sunt. Nu. Vot pentru forma iniţială? 157. Voturi împotrivă? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 65. Împotrivă? 158. Abţineri, dacă sunt. Nu. Vot pentru forma iniţială? 158. Împotrivă? 65. Abţineri? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 66. Împotrivă? 157. Abţineri, dacă sunt. Nu. Vot pentru forma iniţială? 157. Vot împotrivă? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 64. Împotrivă? 156. Abţineri, dacă sunt. Nu. Vot pentru forma iniţială? 156 de voturi pentru. Împotrivă? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 64. Voturi împotrivă? 157. Abţineri, dacă sunt. Nu sunt abţineri. Vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 65. Împotrivă? 156. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 156. Voturi împotrivă? 65. Abţineri? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 67. Împotrivă? 158. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 158. Voturi împotrivă? 67. Abţineri? ...
2017-02-06 Vot pentru? 67. Împotrivă? 158. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 158. Împotrivă? 66. Abţineri? Nu ...
2017-02-06 Voturi pentru? Vot pentru, vă rog. 65. Împotrivă? 156. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 156. Împotrivă? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 67. Împotrivă? 158. Abţineri, dacă sunt. Nu. Pentru forma iniţială? Vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-06 O abţinere. OK. Vă rog, îmi cer scuze.
2017-02-06 Voturi pentru? 65. Împotrivă? 158. Abţineri? Nu... două abţineri. Vot pentru forma iniţială? 158. Împotrivă? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 63. Împotrivă? 157. Abţineri? Nu sunt abţineri. Vot pentru forma iniţială? 157. Împotrivă? 63. Abţineri? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 61. Împotrivă? 158. Abţineri, dacă sunt. Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 158. Împotrivă? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 62. Împotrivă? 154. Abţineri, dacă sunt. Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 154. Împotrivă? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 63. Împotrivă? 154. Abţineri, dacă sunt. Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 154. Împotrivă? ...
2017-02-06 Voturi pentru?
2017-02-06 Voturi pentru? 63. Împotrivă? 155. Abţineri? O abţinere. Vot pentru forma iniţială? 155. Împotrivă? 63. Abţineri? Nu ...
2017-02-06 Voturi pentru? 64. Împotrivă? 157. Abţineri, dacă sunt. Nu. Nu sunt abţineri. Vot pentru forma iniţială? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 63. Împotrivă? 154. Abţineri? Nu sunt abţineri. Vot pentru forma iniţială? 154. Împotrivă? 63. Abţineri? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 62. Împotrivă? 157. Abţineri? Nu sunt abţineri. Vot pentru forma iniţială? 157. Împotrivă? 62. Abţineri? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 61... 61. Voturi împotrivă? 154. Abţineri? Nu sunt abţineri. Vot pentru forma iniţială? 154. Împotrivă? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 62. Voturi împotrivă? Din sală : Lei sau euro?
2017-02-06 Au mai venit câţiva. 158. Abţineri, dacă sunt. Nu sunt abţineri. Vot pentru forma iniţială? 158. Împotrivă? 62 de ...
2017-02-06 Vă rog.
2017-02-06 Voturi pentru? 64. Împotrivă? 159. Abţineri? Nu sunt abţineri. Vot pentru forma iniţială? 159. Împotrivă? 64. Abţineri? ...
2017-02-06 Voturi pentru? 63. Împotrivă? 158. Abţineri? Nu sunt abţineri. Vot pentru forma iniţială? 158. Împotrivă? 63. Abţineri? ...
2017-02-08 Îl invit pe colegul nostru, secretar al Senatului, să dea citire listei cu colegii senatori.
2017-02-08 Rog membrii Birourilor permanente ale celor două Camere să se întrunească la sala de şedinţă a Biroului permanent al ...
2017-02-08 Da. Mulţumesc. Rog colegii să se întrunească la sala noastră de şedinţă a Biroului permanent pentru verificarea şi ...
2017-02-08 Stimaţi colegi, reluăm lucrările. O invit pe colega noastră să prezinte procesul-verbal referitor la rezultatul votului ...
2017-02-08 Mulţumim şi noi. Având în vedere rezultatul voturilor exprimate, constatat de Birourile permanente şi consemnat în ...
2017-02-08 Stimaţi colegi, mai avem un punct pe ordinea de zi. Stimaţi colegi, Urmează depunerea jurământului de către domnul ...
2017-02-08 Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă şedinţa comună. Şedinţa s-a încheiat la ora 15,36.
2017-02-13 Bună ziua, stimate colege şi colegi. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor. Rog colegii să-şi ocupe ...
2017-02-13 2. La punctul 2 al ordinii de zi avem Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului ...
2017-02-13 Mulţumesc frumos. Proiectul de hotărâre a fost distribuit. Întreb dacă sunt obiecţii sau comentarii de ordin general? ...
2017-02-13 3. La punctul 3 al ordinii de zi avem Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor ...
2017-02-13 Trecem la dezbaterea iniţiativelor legislative pentru care comisiile permanente au propus respingerea. Da. Domnul... ...
2017-02-13 Bun. Dacă sunt obiecţii sau comentarii? Supun la vot atunci retrimiterea la comisie, aducerea ei practic pe punctul 28 ...
2017-02-13 Şi... vă rog, domnule Munteanu.
2017-02-13 Vă mulţumesc şi eu. Voturi pentru această retrimitere la comisie, cu termen două săptămâni? 133 de voturi ...
2017-02-13 Da, vă rog.
2017-02-13 Bun. Ideea e să ajungem la poziţia 40 şi...
2017-02-13 Aducerea pe...
2017-02-13 OK. Bun. Cine este pentru? Vă rog frumos. 133 de... Sunteţi pentru? 159 de voturi pentru. Împotrivă dacă sunt? ...
2017-02-13 Vă rog.
2017-02-13 Mulţumesc şi eu. Voturi pentru? 159. Voturi pentru? Mai întreb încă o dată. Voturi pentru? 133. Voturi împotrivă? 26 ...
2017-02-13 Intrăm în ordinea de zi cu respingerile. 28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ...
2017-02-13 Vă mulţumesc frumos. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să ia cuvântul? Vă reamintesc că prin raportul ...
2017-02-13 29. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice - PL-x ...
2017-02-13 Mulţumesc şi eu. Din partea comisiilor raportoare, juridică şi transporturi, pentru prezentarea raportului comun, ...
2017-02-13 Vă mulţumesc frumos. Dacă din partea grupurilor parlamentare? Vă rog.
2017-02-13 Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final.
2017-02-13 Mai departe. 30. Propunerea legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind ...
2017-02-13 Vă mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale cineva vrea să intervină? Dacă nu, iniţiativa legislativă rămâne pentru ...
2017-02-13 În continuare... 31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind ...
2017-02-13 Vă mulţumesc şi eu. Din partea Comisiei pentru... Comisiei juridice, vă rog. Domnul deputat Varga.
2017-02-13 Vă mulţumesc frumos. Dacă la dezbateri generale cineva doreşte să intervină? Dacă nu, iniţiativa legislativă rămâne ...
2017-02-13 În continuare... 32. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind ...
2017-02-13 Şi eu vă mulţumesc. Din partea comisiilor sesizate în fond? Domnul deputat Varga? Comisia juridică, vă rog.
2017-02-13 Vă mulţumesc frumos. Dacă doreşte cineva?
2017-02-13 Vă mulţumesc, domnule Varga. Aţi fost suficient de explicit, aşa că la dezbateri generale sunt convinsă că nu intervine ...
2017-02-13 Da. Mulţumesc. De acord cu dumneavoastră, domnule deputat, aveţi dreptate.
2017-02-13 Daţi-mi voie să mergem mai departe. 33. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002, din nou, ...
2017-02-13 Vă mulţumesc frumos. În cadrul dezbaterilor generale, intervenţii? Nu sunt. Iniţiativa legislativă rămâne pentru votul ...
2017-02-13 Şi timpul cred că ne mai permite încă o propunere legislativă. 34. Propunerea legislativă privind organizarea şi ...
2017-02-13 Vă mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Domnul deputat Ciuhodaru, vă rog.
2017-02-13 Vă mulţumesc şi eu. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Bun. Raportul comisiei nu conţine amendamente şi acestea neexistând, ...
2017-02-14 Bună dimineaţa, stimaţi colegi şi colege! Continuăm lucrările şedinţei de astăzi şi vă anunţ că, din totalul celor 328 ...
2017-02-14 Mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Iniţiativa legislativă rămâne pentru ...
2017-02-14 În continuare, poziţia 36, Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile ...
2017-02-14 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, dacă doreşte cineva să intervină? Dacă nu, propunerea de respingere a ...
2017-02-14 37. Propunerea legislativă privind declararea zilei de 4 iunie Ziua Trianonului şi a luptei împotriva asupririi ...
2017-02-14 Mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Iniţiativa legislativă rămâne pentru ...
2017-02-14 În continuare, punctul 38. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 7 alin. (3) din Legea nr. 102/2014 privind ...
2017-02-14 Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale doreşte să intervină cineva? Nu. Iniţiativa rămâne pentru şedinţa de vot final.
2017-02-14 Punctul 39, Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Este Pl-x ...
2017-02-14 Mulţumesc şi eu. Din partea comisiei sesizate în fond? Domnul deputat Adrian Solomon, Comisia pentru muncă şi protecţie ...
2017-02-14 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva? Vă rog, domnule deputat.
2017-02-14 Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, iniţiativa rămâne pentru şedinţa de vot final.
2017-02-14 40. Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum şi pentru ...
2017-02-14 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Domnul deputat Movilă.
2017-02-14 Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, propunerea de respingere rămâne pentru votul final de astăzi. La ...
2017-02-14 42. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 684 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...
2017-02-14 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul deputat Ciuhodaru.
2017-02-14 Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, respingerea acestei iniţiative rămâne pentru şedinţa de vot final.
2017-02-14 Punctul 43, Propunerea legislativă pentru completarea art. 190 şi 190 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în ...
2017-02-14 Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiei sesizate în fond, prezentarea raportului, domnul deputat Florin Buicu.
2017-02-14 Vă mulţumesc. La dezbateri generale, doreşte cineva să intervină? Dacă nu, propunerea de respingere rămâne pentru votul ...
2017-02-14 Punctul 44, Propunerea legislativă privind medicina şcolară, Pl-x 254/2014. Dacă iniţiatorul doreşte să ia ...
2017-02-14 Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiei sesizate în fond, domnul deputat Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru ...
2017-02-14 Vă mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Vă rog, doamnă deputat.
2017-02-14 Vă mulţumesc şi eu. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, propunerea de respingere rămâne pentru şedinţa de vot final.
2017-02-14 Mai departe punctul 45, Propunerea legislativă pentru completarea art. 190 1 al Legii nr. 95/2006 privind reforma în ...
2017-02-14 Vă mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să ia cuvântul? Domnul deputat Movilă.
2017-02-14 Vă mulţumesc şi eu. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Propunerea rămâne pentru şedinţa de vot final.
2017-02-14 Mai departe punctul 46, Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România, ...
2017-02-14 Vă mulţumesc şi eu.
2017-02-14 Mulţumesc şi eu. Cine este pentru retrimiterea acestei propuneri legislative la comisie? Ce termen avem? Două ...
2017-02-14 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale... doriţi să interveniţi? Domnul deputat Tomac. (Consultări.) OK. Vă cer ...
2017-02-14 Punctul 47, Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, precum ...
2017-02-14 Vă mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Dacă nu, propunerea de respingere rămâne ...
2017-02-14 Mai departe punctul 48, Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea ...
2017-02-14 Vă mulţumesc. Dacă doreşte cineva să intervină? Vă rog.
2017-02-14 Vă mulţumesc şi eu. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, propun... Vă rog. Domnul deputat Solomon.
2017-02-14 Vă mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Propunerea de respingere rămâne pentru şedinţa de ...
2017-02-14 Punctul 50. Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor ...
2017-02-14 Vă mulţumesc şi eu. În absenţa unei propuneri concrete din partea dumneavoastră, mergem mai departe şi dau cuvântul ...
2017-02-14 Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă doreşte cineva să intervină? Dacă nu, propunerea de respingere rămâne pentru ...
2017-02-14 La punctul 51, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...
2017-02-14 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale doreşte să intervină cineva? Dacă nu, propunerea de respingere rămâne pentru ...
2017-02-14 Punctul 52. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...
2017-02-20 Stimaţi colegi, Deschid partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, şedinţă consacrată răspunsurilor orale la ...
2017-02-20 Vă mulţumesc şi eu. Şi cea de-a doua... Vă rog. Doamna deputat Intotero.
2017-02-20 Mulţumesc şi eu. Şi cea de-a doua întrebare, depusă, de altfel, tot de doamna deputat Intotero Natalia, adresată ...
2017-02-20 O să trecem la prezentarea interpelărilor. Voi da cuvântul colegilor deputaţi înscrişi pe listă, pentru a prezenta câte ...
2017-02-20 Mulţumesc frumos. Domnul Daniel Gheorghe, dacă doreşte să prezinte interpelarea? Vă rog.
2017-02-20 Vă mulţumesc. În continuare, doamna deputat Oana-Silvia Vlăducă. Vă rog, doamnă deputat.
2017-02-20 Vă mulţumesc şi eu. Doamna deputat Mihaela Huncă, dacă se află în sală? Dacă nu, mergem mai departe. Doamna deputat ...
2017-02-20 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Cristian Buican? Nu se află în sală. Domnul deputat Ştefan Muşoiu. Vă rog.
2017-02-20 Vă mulţumesc. Domnul deputat Dănuţ-Gheorghe Bogdan, dacă se află în sală? Domnul deputat Iulian Bulai - USR? Nu se află ...
2017-02-20 Vă mulţumesc frumos.
2017-02-20 Mulţumesc. În final, dacă nu mai există niciun deputat înscris pe listă sau niciun deputat care nu s-a înscris pe ...
2017-02-21 Bună dimineaţa, stimaţi colegi şi colege. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 21 februarie 2017, ...
2017-02-21 Vă rog să... Domnule deputat, vă rog să opriţi şi microfonul. Şi vă reamintesc, stimaţi colegi, că durata prezentării ...
2017-02-21 Vă mulţumesc şi eu. Doamna deputat Cherecheş Florica. Vă rog frumos.
2017-02-21 Vă mulţumesc. Din partea Grupului parlamentar al PMP, domnul deputat Robert Turcescu? Nu se află prezent în ...
2017-02-21 Mulţumesc frumos. Din partea Grupului parlamentar al PNL, domnul Costel Alexe? Domnul Glad Varga? Este? Da.
2017-02-21 Mulţumesc şi eu. Grupul parlamentar al PMP, domnul deputat Doru Coliu? Nu. Domnul deputat Petru Movilă, din partea ...
2017-02-21 Mulţumesc şi eu. Din partea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, domnul deputat Ovidiu Ganţ.
2017-02-21 Vă mulţumesc şi eu. Grupul parlamentar al PSD, domnul deputat Florinel Stancu.
2017-02-21 Vă mulţumesc. Sunt nevoită să vă reamintesc că durata prezentării unei declaraţii politice nu poate fi mai mare de trei ...
2017-02-21 Din partea Grupului parlamentar al PMP, domnul deputat Doru Coliu? Din partea Grupului parlamentar al USR, domnul ...
2017-02-21 Mulţumesc. Grupul USR, domnul deputat Iulian Bulai.
2017-02-21 Mulţumesc. Grupul parlamentar al PSD, doamna deputat Simona Bucura-Oprescu.
2017-02-21 Mulţumesc şi eu. Grupul parlamentar al PNL, domnul deputat Sorin Bumb? Vă rog.
2017-02-21 Vă mulţumesc. Grupul parlamentar al PSD, domnul deputat Marius Budăi.
2017-02-21 Vă rog să finalizaţi expunerea, pentru că aţi depăşit timpul prezentării declaraţiei. Vă rog.
2017-02-21 Mulţumesc frumos. Grupul parlamentar al PNL, domnul deputat Nicolae Neagu. Vă rog.
2017-02-21 Mulţumesc frumos. Doamna deputat Oana Vlăducă, Grupul parlamentar al PSD.
2017-02-21 Vă rog să vă finalizaţi expunerea! Mulţumesc.
2017-02-21 Mulţumesc. Grupul parlamentar al PNL, domnul deputat Mugurel Cozmanciuc. Nu este prezent. Domnul deputat Laurenţiu ...
2017-02-21 Mulţumesc şi eu. Grupul parlamentar al PMP, domnul deputat Marius Pascan. Vă rog.
2017-02-21 Vă rog să finalizaţi expunerea! Mulţumesc.
2017-02-21 Mulţumesc frumos. Grupul parlamentar al PSD, domnul deputat Costel Lupaşcu. Vă rog.
2017-02-21 Mulţumesc şi eu. Grupul parlamentar al PNL, domnul deputat Daniel Olteanu. Vă rog.
2017-02-21 Vă rog să finalizaţi expunerea. Mulţumesc.
2017-02-21 Mulţumesc. Din partea Grupului parlamentar al PSD, doamna deputat Mihaela Huncă. Este? Da. Vă rog.
2017-02-21 Mulţumesc şi eu. O să vă rog să închideţi microfonul, doamna deputat. Din partea Grupului PNL, domnul deputat Dumitru ...
2017-02-21 Mulţumesc frumos. Opriţi şi microfonul. Doamna deputat Natalia Intotero, Grupul parlamentar al PSD.
2017-02-21 Vă mulţumesc şi eu. Din partea Grupului PMP, domnul deputat Petru Movilă. Vă rog.
2017-02-21 Mulţumesc şi eu. Mai avem timp pentru o singură declaraţie politică şi o să încheiem cu doamna deputat Tamara Ciofu, ...
2017-02-21 Vă mulţumesc şi eu. Declar închisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi. Vă mulţumesc.
2017-03-06 Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre, care este consacrată primirii răspunsurilor orale la întrebările ...
2017-03-06 Mulţumesc frumos. Dacă autorul întrebării doreşte să facă precizări? Vă rog. Doamna deputat Intotero.
2017-03-06 Vă mulţumesc. Din partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul secretar de stat... răspuns la întrebarea adresată de ...
2017-03-06 Vă mulţumesc şi eu. Şi ultimul răspuns va fi pentru întrebarea adresată de colegul nostru de la PNL, Oros ...
2017-03-06 Mulţumesc şi eu. Dacă autorul întrebării doreşte să facă precizări? Nu.
2017-03-06 Vom continua cu prezentarea interpelărilor şi am să dau cuvântul fiecărui coleg, în ordinea de pe listă. Domnul deputat ...
2017-03-06 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Daniel Olteanu. Domnul deputat Robert-Ionatan Sighiartău? Nu este prezent. Doamna ...
2017-03-06 Vă rog să vă apropiaţi de final...
2017-03-06 ... pentru că aţi consumat timpul.
2017-03-06 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Iulian Bulai. Nu este. Domnul deputat Marius Paşcan. Vă rog.
2017-03-06 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Robert-Ionatan Sighiartău.
2017-03-06 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Turcescu.
2017-03-06 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Valeriu Steriu? Nu este. Domnul deputat Eugen Tomac? Le-aţi depus. Domnul deputat ...
2017-03-06 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Marius Budăi? Nu este. Domnul deputat Lucian Simion? Doamna deputat Oana Vlăducă.
2017-03-06 Mulţumesc frumos. Domnul deputat Florinel Stancu? Nu este. Domnul deputat Ilie Toma. Vă rog.
2017-03-06 Mulţumesc frumos. Domnul deputat Constantin Şovăială? Nu. Domnul deputat Csoma Botond.
2017-03-06 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Ovidiu Raeţchi? Domnul deputat Florin Roman? Domnul deputat Adrian Oros? Vă rog.
2017-03-06 Mulţumesc. Domnul deputat Iulian Năsui? Domnul deputat Glad Varga? Vă rog.
2017-03-06 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Vasile Cîtea. Vă rog.
2017-03-06 Vă rog să încheiaţi, pentru că aţi depăşit timpul.
2017-03-06 Doamna deputat Natalia Intotero. Vă rog.
2017-03-06 Vă mulţumesc. Domnul deputat Dan Rădulescu? Domnul deputat Silviu Macovei? Vă rog.
2017-03-06 Domnul deputat Florin Roman. Vă rog.
2017-03-06 Mulţumesc. Domnul deputat Andrei Pop? Nu. Domnul deputat Corneliu Ştefan? Nu este. Domnul deputat Doru Coliu? ...
2017-03-06 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Doru Coliu. Vă rog.
2017-03-06 Vă reamintesc că vă puteţi prezenta cu o singură interpelare în faţa plenului.
2017-03-06 Mulţumesc. Nemaifiind alţi colegi, declar şedinţa închisă. O seară bună! Şedinţa s-a încheiat la ora 17,58.
2017-03-07 Bună dimineaţa! Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi dedicată declaraţiilor politice şi ...
2017-03-07 Vă rog respectuos, pe toţi, să vă încadraţi în cele trei minute, în aşa fel încât toţi colegii să aibă acces la ...
2017-03-07 Mulţumesc frumos. Domnul deputat Iulian Bulai.
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul deputat Marius Paşcan, din partea PMP.
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul deputat Miroslav Petreţchi? Vă rog.
2017-03-07 Mulţumesc. Din partea PSD, doamna Maricela Cobuz. Vă rog.
2017-03-07 Mulţumesc şi eu. Din partea PNL, doamna deputat Antoneta Ioniţă. Vă rog.
2017-03-07 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Matei Dobrovie.
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul deputat Doru Coliu? Nu. Domnul deputat Marius Budăi.
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul deputat Laurenţiu Leoreanu, din partea PNL. Vă rog.
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul deputat Vlad Duruş?
2017-03-07 Domnul deputat Corneliu Bichineţ? Vă rog. Domnule deputat, să închideţi şi să deschideţi microfonul, vă rog.
2017-03-07 Aveţi doar trei minute la dispoziţie.
2017-03-07 Mulţumesc. Doamna deputat Natalia Intotero. Vă rog.
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul deputat Glad Varga, din partea PNL? Domnul deputat Dumitru Oprea? Vă rog.
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul deputat Dumitru Lupescu? Vă rog.
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul deputat Petru Movilă? Domnul deputat Cristian Sefer? Vă rog.
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul deputat Florin Manole.
2017-03-07 Vă rog să încheiaţi. Aţi epuizat cele trei minute. Vă rog!
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul deputat Eusebiu Pistru-Popa? Domnul deputat Robert Sighiartău? Doamna deputat Cherecheş Florica.
2017-03-07 Domnul deputat Lucian Stanciu-Viziteu? Vă rog.
2017-03-07 Vă rog să încheiaţi, aţi depăşit cele trei minute! Vă rog frumos!
2017-03-07 Din respect pentru ceilalţi colegi care vor să intervină, vă rog să vă limitaţi la cele trei minute! Vă rog din ...
2017-03-07 Mulţumesc. Doamna deputat Beatrice Tudor. Vă rog.
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul deputat Costel Alexe? Domnul deputat Pavel Popescu? Doamna deputat Mara Mareş? Domnul deputat Robert ...
2017-03-07 Mulţumesc. Doamna deputat Oana Florea.
2017-03-07 O să vă rog să vă apropiaţi de... Mulţumesc.
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul deputat Găvrilă Ghilea.
2017-03-07 Vă rog să încheiaţi! Aţi depăşit cele trei minute!
2017-03-07 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Silviu Macovei?
2017-03-07 Mulţumesc. Domnul deputat Bogdan Huţucă? Domnul deputat Sorin Moldovan?
2017-03-07 Mai avem timp pentru o singură declaraţie. Domnul deputat Vasile Cîtea? Vă rog.
2017-03-07 Mulţumesc şi eu. Sesiunea dedicată declaraţiilor politice se încheie acum.
2017-03-07 24. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, PL-x 295/2016; lege ...
2017-03-07 Bun. Retrimitere două săptămâni la comisie. Vot, vă rog. 131 de voturi pentru; un coleg care nu votează. Proiectul a ...
2017-03-07 25. Mai departe, Proiectul de Lege privind completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, PL-x 831/2015; ...
2017-03-07 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină. Nu doreşte nimeni să intervină. Atunci, proiectul ...
2017-03-07 26. În continuare, Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea şi punerea în ...
2017-03-07 Procedură. Vă rog. Vă hotărâţi sau... cedaţi unul altuia? Aşa uşor?
2017-03-07 Mulţumesc şi eu. Bun. Avem o propunere de retrimitere la comisie pentru care vă rog să votaţi. Cine este pentru? Cu 70 ...
2017-03-07 27. Mai departe, Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, ...
2017-03-07 Mulţumesc. Dacă la dezbateri generale cineva doreşte să intervină? Vă rog, domnule deputat.
2017-03-07 Aţi epuizat timpul, vă rog să vă apropiaţi de încheiere.
2017-03-07 Alte intervenţii la dezbateri generale? Dacă nu, iniţiativa de respingere rămâne pentru şedinţa de vot final.
2017-03-07 28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind ...
2017-03-07 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte să intervină cineva? Vă rog, domnule deputat Ciuhodaru.
2017-03-07 Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Dacă nu, respingerea acestei iniţiative rămâne ...
2017-03-07 29. În continuare, Proiectul de Lege privind modificarea art. 49 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic ...
2017-03-07 La dezbateri generale. Domnul deputat Tinel Gheorghe. Vă rog.
2017-03-07 Da, e foarte corectă observaţia dumneavoastră şi cred că acest lucru ţine de competenţa fiecărei comisii în parte şi, ...
2017-03-13 Stimaţi colegi, Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, care este consacrată primirii răspunsurilor ...
2017-03-13 Mulţumesc. Dacă autorul interpelării doreşte lămuriri suplimentare? Vă rog.
2017-03-13 Mulţumesc. Următorul răspuns la interpelarea adresată de către colegul nostru, Gheorghe Andrei Daniel. Doamnă secretar ...
2017-03-13 Mulţumesc. Autorul interpelării? Lămuriri suplimentare? Vă rog.
2017-03-13 Vă rog frumos, aţi depăşit cu un minut, potrivit Regulamentului... Vă rog să încheiaţi.
2017-03-13 Mulţumesc. Următorul răspuns, la interpelarea adresată de către colega noastră, Natalia Intotero, Ministerul Afacerilor ...
2017-03-13 Mulţumesc şi eu. Lămuriri suplimentare? Doriţi să interveniţi? Nu. Şi tot din partea colegei noastre, avem o ...
2017-03-14 Bună dimineaţa! Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 14 martie 2017, dedicată declaraţiilor ...
2017-03-14 Mulţumesc. Domnul deputat Constantin Şovăială, PNL. Vă rog.
2017-03-14 Mulţumesc. Domnul deputat Tudor Pop, USR? Nu este. Domnul deputat Emil Paşcan, PMP? Vă rog.
2017-03-14 Domnule Paşcan, avem o colegă de la USR... Mulţumesc frumos. Doamna deputat Cristina Prună? Vă rog.
2017-03-14 Mulţumesc. Domnul deputat Emil Paşcan. Vă rog.
2017-03-14 Vă rog să încheiaţi!
2017-03-14 Mulţumesc frumos. Domnul deputat Grosaru, minorităţile naţionale.
2017-03-14 Vă rog să încheiaţi! Aţi epuizat cele trei minute. Vă rog!
2017-03-14 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Ştefan Muşoiu? Vă rog.
2017-03-14 Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Florica Cherecheş? Vă rog.
2017-03-14 Mulţumesc. Domnul deputat Bogdan Rodeanu, USR? Nu. Matei Dobrovie? Domnul deputat Iulian Bulai, USR? Nu. Domnul deputat ...
2017-03-14 Mulţumesc. Domnul deputat Mihăiţă Găină? Domnul deputat Vasile Axinte? Doamna deputat Cristina Dinu? Doamna deputat ...
2017-03-14 Vă rog să încheiaţi...
2017-03-14 ... aţi epuizat 3 minute...
2017-03-14 Mulţumesc. Domnul deputat Costel Alexe? Doamna deputat Antoneta Ioniţă? Vă rog.
2017-03-14 Domnul deputat Corneliu Bichineţ? Vă rog.
2017-03-14 Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Natalia Intotero?
2017-03-14 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Sorin Moldovan? Domnul deputat Mugur Cozmanciuc.
2017-03-14 Mulţumesc. Doamna deputat Cătălina Bozianu? Vă rog.
2017-03-14 Mulţumesc. Doamna deputat Cristina Dinu?
2017-03-14 Vă rog să încheiaţi, doamnă deputat.
2017-03-14 Mulţumesc. Domnul deputat Victor Paul Dobre. Vă rog.
2017-03-14 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat. Mulţumesc.
2017-03-14 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Doru Coliu.
2017-03-14 Mulţumesc. Domnul deputat Vasile Cîtea? Vă rog.
2017-03-14 Mulţumesc. Domnul deputat Daniel Gheorghe? Vă rog.
2017-03-14 Vă rog...
2017-03-14 Vă rog să încheiaţi, aţi epuizat cele 3 minute...
2017-03-14 Din respect pentru colegii dumneavoastră, vă rog să vă limitaţi la cele 3 minute regulamentare. Mulţumesc ...
2017-03-14 Vă rog să încheiaţi...
2017-03-14 ... domnule deputat.
2017-03-14 Mulţumesc. Doamna deputat Simona Bucura-Oprescu. Vă rog.
2017-03-14 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Dumitru Oprea? Vă rog.
2017-03-14 Mulţumesc. Domnul deputat Silviu Macovei? Vă rog.
2017-03-14 Mulţumesc. Domnul deputat Laurenţiu Leoreanu? Vă rog.
2017-03-14 Mulţumesc. Doamna deputat Mihaela Huncă? Nu. Doamna deputat Tamara Ciofu? Domnul deputat Răzvan Rotaru? Domnul deputat ...
2017-03-14 Mulţumesc. Domnul deputat Eusebiu-Pistru Popa? Vă rog.
2017-03-14 Mulţumesc. Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie?
2017-03-14 Vă rog să încheiaţi, aţi depăşit cele 3 minute.
2017-03-14 Mulţumesc.
2017-03-14 Nu, aţi depăşit cele 3 minute...
2017-03-14 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2017-03-14 Domnul deputat Costel Lupaşcu? Vă rog.
2017-03-14 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2017-03-14 Mulţumesc. Şi o ultimă declaraţie, domnul deputat Glad Varga. Vă rog.
2017-03-14 Vă mulţumesc şi eu. Încheiem aici prima parte a şedinţei noastre de astăzi. Vă doresc o zi bună!
2017-03-14 Mulţumesc frumos. Domnul deputat Petru Movilă. Vă rog.
2017-03-14 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Oprea. La dezbateri generale? Vă rog.
2017-03-14 Vă mulţumesc. Alte intervenţii nu mai sunt în cadrul dezbaterilor generale. Nefiind amendamente, urmează votul final.
2017-03-14 15. Şi ultimul, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a ...
2017-03-14 Din partea Guvernului? Vă rog. Aveţi cuvântul.
2017-03-14 Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, dacă doreşte cineva să intervină? Da, vă rog.
2017-03-14 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea iniţiativei legislativă. Nr. crt. 1. La titlu, dacă sunt ...
2017-03-27 Stimaţi colegi, Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, consacrată primirii răspunsurilor orale la ...
2017-03-27 Da. Vă mulţumesc şi eu. Aţi primit răspunsul în scris... Domnul deputat Moldovan Sorin? Nu este în sală. Doamna deputat ...
2017-03-27 Mulţumesc şi eu.
2017-03-27 Lămuriri suplimentare? Sigur că da. Vă rog, domnule deputat.
2017-03-27 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Văcaru Alin Vasile? Se află în sală? Da. Răspuns la interpelarea...
2017-03-27 Bun. Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Intotero Natalia-Elena, nefiind în sală, va primi răspunsul în scris, la ...
2017-03-28 Bună dimineaţa, dragi colegi. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 28 martie 2017, dedicată ...
2017-03-28 Mulţumesc. Doamna deputat Florica Cherecheş.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul deputat Iulian Bulai? Domnul deputat Remus Borza? Domnul deputat Marius Paşcan? Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc. Doamna deputat Victoria Longher? Domnul deputat Vasile Axinte? Vă rog.
2017-03-28 Vă rog să finalizaţi expunerea!
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul deputat Laurenţiu Leoreanu. Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul deputat Mihai Botez? Vă rog.
2017-03-28 Vă rog să vă finalizaţi expunerea.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul deputat Cristian Sefer? Doamna deputat Victoria Longher, Grupul minorităţilor naţionale. Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul deputat Silviu Macovei? Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc. Doamna deputat Antoneta Ioniţă? Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul deputat Robert Turcescu? Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul deputat Costel Lupaşcu. Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul deputat Sorin Moldovan. Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul deputat Iulian Bulai. Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul deputat Cătălin Cristache? Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Maricela Cobuz. Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul deputat Bogdan Huţucă? Domnul deputat Constantin Şovăială? Domnul deputat Daniel Olteanu? Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc. Doamna deputat Cristina Iurişniţi. Vă rog.
2017-03-28 Vă rog să finalizaţi expunerea, aţi depăşit timpul.
2017-03-28 Vă rog frumos să finalizaţi expunerea! Aţi luat deja mai bine de un minut din timpul colegilor dumneavoastră. Mulţumesc.
2017-03-28 Domnul deputat Corneliu Bichineţ.
2017-03-28 Vă rog să finalizaţi expunerea.
2017-03-28 Vă rog să finalizaţi, aţi depăşit cele 3 minute regulamentare şi, din respect faţă de colegii dumneavoastră, vă rog să ...
2017-03-28 Mulţumesc.
2017-03-28 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Laurenţiu Nistor. Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul deputat Robert Boroianu? Domnul deputat Găvrilă Ghilea? Nu. Domnul deputat Dumitru Oprea? Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Petru Movilă? Nu. Domnul deputat Ştefan Muşoiu. Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul deputat Glad Varga? Domnul deputat Eusebiu Pistru-Popa? Domnul deputat Robert Sighiartău? Domnul ...
2017-03-28 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Andrei Nicolae? Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul deputat Vasile Cocoş? Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc. Domnul deputat Cătălin Nechifor. Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Glad Varga? Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Marius Budăi? Vă rog.
2017-03-28 Mulţumesc şi eu. Mai avem timp pentru o singură declaraţie. Domnul deputat Eusebiu Pistru-Popa? Nu. Domnul deputat ...
2017-03-28 Vă rog să finalizaţi expunerea.
2017-03-28 Vă mulţumesc. Încheiem aici prima parte a şedinţei noastre de astăzi.
2017-04-03 În continuare, partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, consacrată primirii răspunsurilor orale la întrebările ...
2017-04-03 Domnule deputat, precizări? Doriţi să interveniţi pentru precizări?
2017-04-03 Mulţumesc. La întrebarea adresată de colegul nostru Gheorghe Andrei, de la PNL, domnul secretar de stat? Şteţco. Vă ...
2017-04-03 Mulţumesc şi eu. Dacă domnul deputat doreşte să intervină, să facă precizări? Vă rog.
2017-04-03 Mulţumesc şi eu. Şi mai avem un singur răspuns, pentru care se solicită amânare. Este întrebarea adresată de colegul ...
2017-04-03 Trecem la prezentarea interpelărilor şi voi da cuvântul colegilor deputaţi înscrişi pe listă. Domnul deputat Daniel ...
2017-04-03 Mulţumesc. Avem o interpelare depusă de membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării. Dacă ...
2017-04-03 Mulţumesc. Domnul deputat Marius Paşcan? Da, vă rog.
2017-04-03 Vă mulţumesc. Domnul deputat Moldovan Sorin.
2017-04-03 Domnul deputat Robert Sighiartău? Vă rog.
2017-04-03 Mulţumesc şi eu. Domnul Silviu Dehelean? Nu este. Doamna deputat Antoneta Ioniţă? Vă rog.
2017-04-03 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Robert Turcescu? Nu este. Domnul deputat Cătălin Cristache? Nu. Domnul deputat ...
2017-04-03 Vă mulţumesc şi eu. Doamna deputat Mara Mareş? Vă rog.
2017-04-03 Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Adriana Săftoiu. Vă rog.
2017-04-03 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Laurenţiu Leoreanu? Nu este. Domnul deputat Bogdan Huţucă? Nu. Domnul deputat Cristian ...
2017-04-03 Mulţumesc. Domnul deputat Iuliu Nosa? Nu este. Doamna deputat Carmen Holban.
2017-04-03 Vă mulţumesc. Doamna deputat Maricela Cobuz.
2017-04-03 Vă mulţumesc. Mai avem timp pentru o singură interpelare. Domnul deputat Năsui? Nu este. Domnul deputat Nicolae Neagu. ...
2017-04-03 Mulţumesc şi eu. Vă doresc o seară bună! Declar şedinţa noastră închisă. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,58.
2017-04-04 Îi invit la sala Biroului permanent pe membrii Comisiei de numărare şi validare a voturilor şi pe cei doi secretari de ...
2017-04-04 Dau cuvântul doamnei deputat Ioana Bran, membră a Comisiei de numărare şi validare a voturilor, pentru prezentarea ...
2017-04-04 Îi urăm succes domnului vicepreşedinte Florin Iordache. Declar închisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor. Şedinţa ...
2017-04-19 Bună dimineaţa! Deschidem prima parte a şedinţei noastre de astăzi, dedicată declaraţiilor politice şi ...
2017-04-19 Mulţumesc şi eu. Domnul Sorin Moldovan? Vă rog.
2017-04-19 Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Oana Bîzgan? Nu este. Domnul deputat Marius Paşcan. Vă rog.
2017-04-19 Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Longher Victoria? Vă rog.
2017-04-19 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Marius Budăi? Vă rog.
2017-04-19 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Pavel Popescu? Vă rog.
2017-04-19 Mulţumesc. Domnul deputat Corneliu Bichineţ. Vă rog.
2017-04-19 Vă rog să încheiaţi...
2017-04-19 ... aţi depăşit cele 3 minute, vă rog să încheiaţi.
2017-04-19 Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Mihaela Huncă? Vă rog.
2017-04-19 Vă rog să...
2017-04-19 ... Vă rog să încheiaţi, aţi depăşit cele 3 minute.
2017-04-19 Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Antoneta Ioniţă? Nu este. Domnul deputat Mugurel Cozmanciuc? Nu. Domnul deputat Robert ...
2017-04-19 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Petru Movilă. Vă rog.
2017-04-19 Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Tamara Ciofu? Nu este. Domnul deputat Ştefan Muşoiu. Vă rog.
2017-04-19 Domnul deputat Mihăiţă Găină?
2017-04-19 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Răzvan Rotaru? Nu este. Domnul deputat Tudor Ciuhodaru? Nu. Următorii 3 colegi: Angel ...
2017-05-02 Continuăm ultima parte a şedinţei noastre de astăzi cu răspunsurile ministerelor la întrebările adresate de colegii ...
2017-05-02 Da. Mulţumesc frumos. Dacă autorul întrebării doreşte să intervină? Dacă este în sală? Nu este în sală. Dacă nu, vom ...
2017-05-02 Motiv pentru care mergem la susţinerea interpelărilor. Voi da cuvântul colegilor înscrişi pe listă, pentru a prezenta ...
2017-05-02 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Dohotaru, de la USR? Este prezent? Nu. Oricum, interpelarea este depusă. Domnul Steriu? ...
2017-05-02 Mulţumesc şi eu. Domnul Eugen Tomac? Domnul Petru Movilă? Domnul Laurenţiu Nistor? Vă rog.
2017-05-02 Mulţumesc şi eu. Doamna Raluca Turcan? Domnul Ioan Sorin Roman? Nu. Domnul Daniel Olteanu? Nu. Domnul Marilen-Gabriel ...
2017-05-02 Aţi depăşit cele 3 minute, vă rog să vă apropiaţi de final.
2017-05-02 Mulţumesc. Domnul Nicolae Giugea? Vă rog.
2017-05-02 Mulţumesc. Doamna Florica Cherecheş? Nu. Doamna Oana-Silvia Vlăducă? Nu. Domnul Cătălin Nechifor? Vă rog.
2017-05-02 Mulţumesc. Domnul deputat Iulian Bulai? Nu este prezent. Doamna deputat Anişoara Radu? Este? Vă rog.
2017-05-02 Mulţumesc.
2017-05-02 Vă mulţumesc şi eu. Următoarea interpelare este semnată de 4 colegi: Silviu Macovei, Vasile Cîtea, Camelia Gavrilă şi ...
2017-05-02 Mulţumesc. Domnul Corneliu Ştefan? Nu este. Doamna Natalia Intotero? Vă rog.
2017-05-02 Mulţumesc. Doamna Elvira Şarapatin? Nu este. Domnul Nicu Niţă? Nu. Am epuizat lista. Declar şedinţa închisă. Seară ...
2017-05-03 Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, dedicată declaraţiilor ...
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Domnul Cozmanciuc? Domnul Marilen Pirtea? Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Adrian Dohotaru, USR? Doamna Lavinia Abu-Amra? Domnul Iulian Bulai? Vă rog.
2017-05-03 Aţi depăşit cele trei minute regulamentare. Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Domnul Constantin Codreanu? Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Domnul Nicolae Petreţchi? Vă rog.
2017-05-03 Aţi depăşit cele trei minute regulamentare.
2017-05-03 Doamna Laura Moagher? Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc. Domnul deputat Laurenţiu Leoreanu? Vă rog.
2017-05-03 Domnul Adrian Dohotaru? Vă rog.
2017-05-03 Aţi depăşit cele trei minute regulamentare. Vă rog. Din respect pentru colegi, vă rog. Mulţumesc.
2017-05-03 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Marius Paşcan? Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Doamna Elvira Şarapatin? Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Domnul Daniel Olteanu? Domnul Daniel Gheorghe. Vă rog.
2017-05-03 Aţi depăşit cele 3 minute regulamentare...
2017-05-03 Mulţumesc. Doamna Lavinia Abu-Amra? Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Doamna Nicoleta Bozianu? Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Doamna Maricela Cobuz? Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc. Domnul Robert Boroianu? A depus în scris. Domnul Bogdan Huţucă a depus în scris. De asemenea, domnul Florin ...
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Domnul Corneliu Bichineţ. Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Silviu Macovei. Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc. Domnul Claudiu Răcuci? A depus în scris. De asemenea, domnul Ioan Balan, în scris. Domnul Dumitru Oprea. ...
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Domnul Cornel Sămărtinean a depus în scris. Urmează domnul Robert Turcescu. Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc frumos. Domnul deputat Marius Budăi? Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Domnul Constantin Şovăială a depus în scris. Domnul Eugen Tomac. Vă rog.
2017-05-03 Aţi depăşit cele 3 minute regulamentare. Vă rog...
2017-05-03 Mulţumesc. Domnul Costel Lupaşcu? Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Vasile Cîtea? Domnul deputat Vasile Cîtea. Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc frumos. Domnul deputat Florin Manole? Doamna deputat Andreea Cosma. Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Ştefan Muşoiu? Nu este. Doamna deputat Alexandra Presură? Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Gheorghe Socotar? Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc. Domnul deputat Tudor Ciuhodaru. Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Vasile Axinte? A depus în scris. Domnul deputat Nicolae Georgescu a depus în ...
2017-05-03 Bună ziua, doamnelor şi domnilor deputaţi. Continuăm lucrările de astăzi ale şedinţei Camerei Deputaţilor şi anunţ că ...
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Din partea Comisiei sesizate în fond, domnul deputat Leonardo Badea, pentru prezentarea raportului. Vă ...
2017-05-03 Vă mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la dezbaterea iniţiativei ...
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Dacă mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Dacă nu... Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea ...
2017-05-03 5. Ne întoarcem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Am primit raportul la Propunerea legislativă privind "Legea ...
2017-05-03 Dacă mai doreşte cineva să intervină? Vă rog, domnule deputat Bichineţ.
2017-05-03 Vă rog să finalizaţi...
2017-05-03 Dacă dintre iniţiatori mai doreşte cineva să intervină? Dacă nu, pentru prezentarea raportului, dau cuvântul... Domnul ...
2017-05-03 Mulţumesc frumos. Din partea comisiilor sesizate în fond, pentru prezentarea raportului comun suplimentar? Doamna ...
2017-05-03 Mulţumesc, Simona Bucura-Oprescu. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Vă rog. Domnul ...
2017-05-03 Domnul deputat Tomac. Vă rog.
2017-05-03 Vă mulţumesc. Domnul deputat Márton Árpád. Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Gheorghe Andrei. Vă rog.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Bacalbaşa. Vă rog.
2017-05-03 Din păcate suntem nevoiţi să sistăm dezbaterile generale şi să mergem mai departe... (Vociferări.) Nostradamus? OK. ... ...
2017-05-03 Legat de amendamentul pe care-l supun votului astăzi...
2017-05-03 ... aveţi o observaţie?
2017-05-03 Asta e o declaraţie! Vă mulţumesc. La nr. crt. 6? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. ... Nu. Am terminat la amendamentele ...
2017-05-03 Avem o propunere. Vot. 12 voturi pentru, împotrivă 116, două abţineri, un coleg nu votează. Amendamentul a fost ...
2017-05-03 Sigur că da! Mai sunt amendamente respinse. Vă rog frumos să le susţineţi!
2017-05-03 Vă rog să specificaţi amendamentul pe care ...
2017-05-03 Ascultăm amendamentul.
2017-05-03 Daţi-mi voie să supun votului primul amendament pe care l-aţi propus.
2017-05-03 Vot, vă rog.
2017-05-03 Daţi-mi voie să citesc şi rezultatul votului.
2017-05-03 28 de voturi pentru, împotrivă 82, abţineri 19, nu votează un singur coleg. Amendamentul a fost respins. Supun votului ...
2017-05-03 Vot, vă rog. Amendament respins cu 78 de voturi împotrivă, pentru 32, abţineri 24, doi colegi nu votează. Supun votului ...
2017-05-03 Vot. Amendament respins cu 74 de voturi, pentru 38, abţineri 26, un coleg nu votează. Supun votului varianta ...
2017-05-03 Vă mulţumesc. Vot pentru amendamentul colegului. Vă rog. Amendament respins cu 90 de voturi împotrivă, pentru 22, ...
2017-05-03 Mulţumesc.
2017-05-03 Mulţumesc şi eu. (Vociferări.) Ce explicaţie a votului? La votul final puteţi să vă explicaţi votul, la dezbaterea ...
2017-05-03 Vă mai informez că, în conformitate art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea ...
2017-06-06 Continuăm, cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, consacrată primirii răspunsurilor orale la interpelările ...
2017-06-06 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Dunava Costel este în sală? Da. Ministerul vizat - Ministerul Energiei. Răspuns la ...
2017-06-06 Mulţumesc şi eu. Dacă autorul interpelării doreşte lămuriri suplimentare? Vă rog.
2017-06-06 Doamna Bîzgan Oana-Mioara este în sală? Nu este în sală. Ar fi trebuit să... ministerul vizat fiind Ministerul ...
2017-06-07 Bună dimineaţa! Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, dedicată declaraţiilor politice şi ...
2017-06-07 Aţi depăşit cele trei minute regulamentare.
2017-06-07 Mulţumesc. Domnul deputat Mugur Cozmanciuc nu este. Domnul deputat Laurenţiu Leoreanu? Doamna deputat Florica ...
2017-06-07 Mulţumesc. Doamna deputat Biró Rozália. Vă rog.
2017-06-07 Aţi depăşit cele trei minute regulamentare. Vă rog să încheiaţi!
2017-06-07 Mulţumesc şi eu. Grupul parlamentar al PMP. Domnul Petru Movilă a depus în scris. Domnul Marius Paşcan. Vă rog.
2017-06-07 Aţi depăşit cele trei minute regulamentare! Vă rog.
2017-06-07 Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Victoria Longher nu a ajuns. Domnul deputat Marius Budăi. Vă rog. Vă cer scuze! Doamna ...
2017-06-07 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Marius Budăi. Vă rog.
2017-06-07 Mulţumesc şi eu. Domnul Mugur Cozmanciuc a depus în scris. Doamna deputat Antoneta Ioniţă. Vă rog.
2017-06-07 Mulţumesc. Domnul deputat Octavian Dohotaru. Vă rog.
2017-06-07 Aţi depăşit cele trei minute regulamentare. Vă rog să încheiaţi!
2017-06-07 Aţi depăşit trei minute!
2017-06-07 Şi eu vă mulţumesc, dar trebuie să ştiţi că există un regulament pe care trebuie să-l respectaţi şi, potrivit acestuia, ...
2017-06-07 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Corneliu Bichineţ? Nu este. Domnul Constantin Codreanu. Vă rog.
2017-06-07 Aţi epuizat cele trei minute. Vă rog să încheiaţi.
2017-06-07 Vă mulţumesc. Domnul deputat Vasile Cîtea. Vă rog.
2017-06-07 Mulţumesc. Doamna deputat Florica Cherecheş. Vă rog.
2017-06-07 Mulţumesc. Domnul deputat Matei Dobrovie. Vă rog.
2017-06-07 Aţi depăşit cele trei minute.
2017-06-07 Domnul deputat Biro Zsolt-Istvan. Vă rog.
2017-06-07 Mulţumesc. Domnul deputat Robert Turcescu. Vă rog.
2017-06-07 Mulţumesc. Domnul deputat Silviu Macovei. Vă rog.
2017-06-07 Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Sorin Moldovan? Doamna Mara Mareş, domnul Nicolae Neagu au depus în scris. Domnul ...
2017-06-07 Mulţumesc. Domnul deputat Andrei Nicolae? Domnul deputat Ştefan Muşoiu. Vă rog. Au mai depus în scris următorii colegi: ...
2017-06-07 Mulţumesc. Doamna deputat Maricela Cobuz? Vă rog.
2017-06-07 Mulţumesc. Domnul deputat Andrei Nicolae. Vă rog.
2017-06-07 Mulţumesc. Domnul Bogdan Huţucă? Nu este. Doamna Valeria Schelean? Nu este. Domnul Robert Sighiartău? Şi domnul Gabriel ...
2017-06-07 Mulţumesc. Doamna deputat Andreea Cosma.
2017-06-07 Mulţumesc. Domnul deputat Nicolae Georgescu? Este? Nu. Domnul deputat Vasile Axinte. Vă rog.
2017-06-07 Mulţumesc şi eu. Şi ultimul coleg, domnul Florin Buicu. Vă rog.
2017-06-07 Vă mulţumesc şi eu. Încheiem aici prima parte a şedinţei noastre de astăzi. (Următoarele declaraţii politice şi ...
2017-06-27 Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, dedicată declaraţiilor ...
2017-06-27 Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Florica Cherecheş. Vă rog.
2017-06-27 Mulţumesc. Domnul Iulian Bulai? Nu este. De la USR este cineva? Sunteţi domnul...
2017-06-27 Domnul deputat Dan-Răzvan Rădulescu. Vă rog.
2017-06-27 Mulţumesc. De la Grupul parlamentar al UDMR nu este nimeni deocamdată. Domnul deputat Corneliu Bichineţ. Vă rog.
2017-06-27 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Ovidiu Ganţ. Vă rog.
2017-06-27 Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Camelia Gavrilă? Nu este. Domnul deputat Silviu Macovei? Cine este de la PSD? Haideţi! ...
2017-06-27 Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Antoneta Ioniţă. Vă rog.
2017-06-27 Mulţumesc. De la USR încă n-au sosit. UDMR? Doamna deputat Csép Éva-Andrea. Vă rog.
2017-06-27 Da. Mulţumesc. Domnul deputat Marius Paşcan. Vă rog.
2017-06-27 Mulţumesc şi eu. De la Grupul parlamentar al PSD? Domnul Marius Budăi, da? Vă rog.
2017-06-27 Mulţumesc şi eu. Grupul parlamentar al PNL. Domnul deputat Nicolae Neagu? Domnul Sorin Moldovan? Doamna Tudoriţa ...
2017-06-27 Mulţumesc şi eu. Colegii de la USR? Nu. UDMR... PMP? Da. Domnul deputat Codreanu. Vă rog.
2017-06-27 Mulţumesc. Grupul parlamentar al PSD? Vă decideţi care dintre dumneavoastră... Domnul deputat Eugen Neaţă.
2017-06-27 Mulţumesc şi eu. PNL? O să vă rog să vă spuneţi numele. La microfon, vă rog. Mulţumesc.
2017-06-27 Mulţumesc. USR, doamna deputat Cristina Iurişniţi. Vă rog.
2017-06-27 Mulţumesc şi eu. De la UDMR nu avem colegi. Grupul parlamentar al PMP? Este vreun coleg în sală? Doamna deputat ...
2017-06-27 Vă mulţumesc. Grupul parlamentar al PSD? Vă rog.
2017-06-27 Mulţumesc şi eu. Grupul parlamentar al PNL? Vă rog.
2017-06-27 Mulţumesc şi eu. Grupul parlamentar al USR? Niciun coleg. UDMR? Grupul parlamentar al PMP? Se află cineva în sală? Vă ...
2017-06-27 Mulţumesc. Nemaifiind colegi care să prezinte declaraţii politice, declar închisă prima parte a şedinţei noastre de ...
2017-06-28 Doamnelor şi domnilor deputaţi, Reluăm lucrările. Doamna secretar Ioana Bran vă va prezenta procesele-verbale ...
2017-06-28 La CNSAS s-a citit! Vă rog.
2017-06-28 Continuăm cu depunerea jurământului. Potrivit rezultatelor voturilor, Parlamentul României a hotărât numirea domnului ...
2017-06-28 Urmează depunerea jurământului de către cei nominalizaţi care, cu mâna pe Constituţie şi Biblie, vor rosti textul ...
2017-06-28 Îl invit la tribună pe domnul deputat Căprar Dorel-Gheorghe.
2017-06-28 Vă mulţumesc. Şi îl invit la tribună pe domnul senator Bădulescu Dorin- Valeriu. Vă rog. Deschideţi microfonul, vă rog ...
2017-06-28 Vă mulţumesc tuturor. Declar închisă şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de astăzi. Şedinţa s-a încheiat ...
2017-09-12 Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, consacrată prezentării interpelărilor adresate membrilor ...
2017-09-12 Mulţumesc şi eu. Doamna deputat Oana-Silvia Vlăducă. Vă rog.
2017-09-12 Mulţumesc. Doamna deputat Carmen Holban. Vă rog.
2017-09-12 Mulţumesc. Şi ultimul coleg prezent în sală, domnul Constantin Codreanu. Vă rog.
2017-09-12 Mulţumesc. Declar închisă partea a doua a şedinţei noastre de astăzi. O seară bună! Şedinţa s-a încheiat la ora 18,27.
2017-09-13 Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, dedicată declaraţiilor ...
2017-09-13 Aţi depăşit cele 3 minute.
2017-09-13 Mulţumesc. Domnul deputat Daniel Olteanu. Vă rog.
2017-09-13 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Mihai Botez? Doamna Cristina Iurişniţi? Domnul Iulian Bulai? Domnul Adrian ...
2017-09-13 Domnul Márton Árpád a depus în scris. Domnul Benedek Zacharie? Vă rog.
2017-09-13 Aţi depăşit cele 3 minute...
2017-09-13 Mulţumesc. Domnul deputat Corneliu Bichineţ. Vă rog.
2017-09-13 Mulţumesc. Doamna deputat Victoria Longher? Vă rog.
2017-09-13 Mulţumesc. Domnul deputat Vasile Cîtea.
2017-09-13 Mulţumesc. Doamna deputat Florica Cherecheş. Vă rog.
2017-09-13 Mulţumesc. Doamna deputat Oana Bîzgan? Vă rog.
2017-09-13 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Niţă Mihai de la ALDE? Nu este prezent. Domnul deputat Marius Paşcan.
2017-09-13 Aţi depăşit cele trei minute.
2017-09-13 Domnul deputat Ştefan Muşoiu. Vă rog.
2017-09-13 Mulţumesc. Domnul deputat Mugurel Cozmanciuc. Vă rog.
2017-09-13 Mulţumesc. Domnul deputat Dan Rădulescu? Vă rog.
2017-09-13 Aţi depăşit cele trei minute.
2017-09-13 Mulţumesc. Domnul deputat Robert Turcescu.
2017-09-13 Mulţumesc. Doamna deputat Anişoara Radu? Domnul deputat Florinel Stancu. Următorii colegi de la Grupul parlamentar al ...
2017-09-13 Mulţumesc. Doamna deputat Antoneta Ioniţă. Vă rog.
2017-09-13 Mulţumesc. Doamna deputat Cristina Iurişniţi. Vă rog.
2017-09-13 Aţi depăşit cele trei minute.
2017-09-13 Doamna deputat Cătălina Bozianu? Au mai depus în scris colegii: Eugen Tomac, Cornel Sămărtinean şi domnul deputat ...
2017-09-13 Mulţumesc. Domnul deputat Silviu Macovei. Următorii colegi de la PNL au depus în scris: Costel Alexe, Marius Bodea, ...
2017-09-13 Mulţumesc. Doamna deputat Mara Mareş? Nu este. Domnul deputat Daniel Gheorghe. Vă rog.
2017-09-13 Aţi depăşit cele trei minute.
2017-09-13 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Adrian Dohotaru. Vă rog.
2017-09-13 Aţi depăşit cele trei minute.
2017-09-13 Aţi depăşit patru minute!
2017-09-13 Domnul deputat Ionuţ Simionca? Nu este. Domnul deputat Constantin Codreanu. Vă rog.
2017-09-13 Mulţumesc. Domnul deputat Cătălin Nechifor. Vă rog.
2017-09-13 Aţi depăşit cele trei minute.
2017-09-13 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Laurenţiu Leoreanu. Vă rog.
2017-09-13 Aţi depăşit cele trei minute.
2017-09-13 Este ora 10,00, încheiem aici prima parte a şedinţei noastre de astăzi. Vă mulţumesc. (Următoarele declaraţii politice ...
2017-10-11 Bună dimineaţa! Vă rog să acceptaţi scuzele mele, dar nu mi-am imaginat că 2,8 km îi parcurg în 40 de minute. Deschidem ...
2017-10-11 Mulţumesc şi eu. Doamna Florica Cherecheş. Vă rog.
2017-10-11 Mulţumesc. Domnul Mihai Botez? Vă rog.
2017-10-11 Mulţumesc. Domnul Avram Constantin? Domnul Mihai Niţă? Domnul Corneliu Bichineţ. Vă rog.
2017-10-11 Mulţumim frumos. Domnul deputat Daniel Vasile? Vă rog.
2017-10-11 Aţi depăşit cele trei minute...
2017-10-11 Mulţumesc. Domnul deputat Marius Budăi? Vă rog.
2017-10-11 Mulţumesc. Domnul Daniel Olteanu? Vă rog.
2017-10-11 Mulţumesc. Domnul Adrian Dohotaru? Vă rog.
2017-10-11 Mulţumesc. Domnul Mihai Niţă. Vă rog.
2017-10-11 Domnul Marius Paşcan. Vă rog.
2017-10-11 Mulţumesc. Domnul Ghera Slobodan. Vă rog.
2017-10-11 Mulţumesc frumos. Doamna Alina Teiş. Vă rog.
2017-10-11 Mulţumesc. Doamna Antoneta Ioniţă? Nu este. Domnul Nicolae Neagu? Doamna Angelica Fădor. Vă rog. Sunteţi? Domnul ...
2017-10-11 Doamna Lavinia Cosma. Vă rog.
2017-10-11 Mulţumesc. Domnul Codreanu Constantin. Vă rog. Domnul Petru Movilă a depus în scris.
2017-10-11 Mulţumesc. Doamna Ana Birchall.
2017-10-11 Aţi depăşit cele trei minute...
2017-10-11 Domnul Cristinel Romanescu. Vă rog.
2017-10-11 Aţi depăşit cele trei minute. Vă rog.
2017-10-11 Domnul Emanuel Ungureanu? Nu este. Domnul Simionca Ionuţ? Vă rog.
2017-10-11 Doamna Mirela Furtună. Vă rog.
2017-10-11 Aţi depăşit cele trei minute...
2017-10-11 Mulţumesc. Domnul Nicolae Neagu... Domnul Daniel Gheorghe. Vă rog.
2017-10-11 Mulţumesc. O să vă rog să închideţi microfonul, după ce vă epuizaţi intervenţia. Domnul Emanuel Ungureanu? Nu. Doamna ...
2017-10-11 Aţi depăşit cele trei minute, vă rog...
2017-10-11 Aţi depăşit cele trei minute de mult, vă rog...
2017-10-11 Doamna deputat Angelica Fădor? Ultimul vorbitor. Au mai depus în scris următorii colegi: Ana Birchall, Ioan Sorin ...
2017-10-11 Vă mulţumesc. Încheiem aici prima parte a şedinţei noastre de astăzi. (Următoarele declaraţii politice şi intervenţii ...
2017-12-04 Continuăm partea a doua a şedinţei de astăzi cu răspunsurile orale la întrebările adresate membrilor Guvernului, urmând ...
2017-12-04 Continuăm cu prezentarea interpelărilor. Domnul Mihăiţă Vîrză este? Vă rog.
2017-12-04 Mulţumesc şi eu. Domnul Călin Matei este? O depune. Domnul Claudiu-Iulius Năsui? Nu este. Va depune în scris. Domnul ...
2017-12-04 Mulţumesc şi eu. Continuăm cu doamna Oana Bîzgan. Nu este. Depune 3 interpelări, în scris. Domnul Laurenţiu Nistor? ...
2017-12-04 Mulţumesc şi eu. Domnul Florin-Claudiu Roman? Depune în scris. Domnul Nicolae-Daniel Popescu? Doamna Mădălina ...
2017-12-04 Mulţumesc şi eu. Domnul Găvrilă Ghilea, domnul Nicolae Neagu, domnul Eugen Tomac, doamna Andreea Cosma, domnul Ioan ...
2017-12-06 Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, dedicată declaraţiilor ...
2017-12-06 Mulţumesc. Din partea Grupului parlamentar al PNL, domnul Constantin Şovăială? Vă rog.
2017-12-06 Mulţumesc. Din partea Grupului parlamentar al USR, doamna Lavinia Cosma? Vă rog.
2017-12-06 Mulţumesc. Domnul Levente Vass, UDMR, vă rog.
2017-12-06 Aţi depăşit cele trei minute regulamentare. Mulţumesc.
2017-12-06 Vă apropiaţi de cinci minute. O declaraţie durează trei minute, potrivit Regulamentului. Vă mulţumesc.
2017-12-06 Vă apropiaţi de şase minute. Vă apropiaţi de şase minute.
2017-12-06 Vă rog să încheiaţi.
2017-12-06 Colegii ar trebui să înţeleagă lucrul acesta. Domnul Corneliu Bichineţ, vă rog.
2017-12-06 Vă mulţumesc. Doamna deputat Camelia Gavrilă. Vă rog.
2017-12-06 Aţi depăşit cele trei minute regulamentare. Mulţumesc.
2017-12-06 Mulţumesc. Domnul deputat Corneliu Olar, vă rog.
2017-12-06 Mulţumesc. Domnul Iulian Bulai. Vă rog.
2017-12-06 Vă mulţumesc. Doamna Éva Csép. Vă rog.
2017-12-06 Aţi depăşit cele trei minute regulamentare. Vă rog să încheiaţi.
2017-12-06 Astăzi cred că vreţi să concuraţi cu colegul nostru, Levente Vass. Vă reamintesc că dispoziţiile regulamentare sunt ...
2017-12-06 Mulţumesc. Domnul Silviu Macovei. Vă rog.
2017-12-06 Mulţumesc. Domnul Vasile Gudu. Vă rog.
2017-12-06 Mulţumesc şi eu. Colegi de la PMP se află în sală? Nu. Dau cuvântul domnului Vasile Cîtea, PSD. Vă rog.
2017-12-06 Mulţumesc. Din partea PNL, domnul Mugur Cozmanciuc depune în scris; domnul Sorin Bumb, în scris; Florin Roman, Găvrilă ...
2017-12-06 Mulţumesc. Doamna Laura Moagher? Depune în scris. Domnul Ioan Dîrzu, în scris. Doamna Alina Teiş? Vă rog. Din partea ...
2017-12-06 Mulţumesc şi eu. Domnul Nicolae Neagu. Vă rog. Au mai depus în scris: doamna Mara Mareş, doamna Tudoriţa Lungu, domnul ...
2017-12-06 Mulţumesc. Doamna Oana Bîzgan. Din partea Grupului parlamentar al ALDE se află cineva în sală? Domnul Mihai Niţă şi ...
2017-12-06 Mulţumesc. Doamna Bianca Gavriliţă. Vă rog.
2017-12-06 Aţi depăşit cele trei minute regulamentare. Vă rog să încheiaţi.
2017-12-06 Mulţumesc. Domnul Tudor Ciuhodaru. Vă rog.
2017-12-06 Mulţumesc. Doamna Daniela Oteşanu? Prezentaţi în scris. Domnul Petre Manole? În scris. Doamna Rodica Paraschiv? Vă ...
2017-12-06 Mulţumesc frumos. Doamna Alexandra Presură. Vă rog.
2017-12-06 Doamna Ana Birchall a prezentat în scris. Mirela Furtună, de asemenea. Doamna Anişoara Radu a prezentat în ...
2017-12-06 Vă mulţumesc şi eu. Încheiem aici prima parte a şedinţei de astăzi. Vă doresc o zi bună! (Următoarele declaraţii ...
2017-12-19 Voturi pentru? 46. Împotrivă? 153. Abţineri? O abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog, ...
2017-12-19 Voturi pentru? 47. Împotrivă?
2017-12-19 Domnule deputat, suntem în procedură de vot. Vă rog frumos să nu interveniţi. Din respect pentru colegii ...
2017-12-19 Voturi pentru? 39 de voturi pentru. Împotrivă? 152 de voturi împotrivă. Abţineri? O abţinere. "Prezent, nu votez"?
2017-12-19 Vă rog frumos, v-am rugat, domnule deputat, vă rog foarte mult... Repet. Din respect pentru colegii dumneavoastră, vă ...
2017-12-19 Voturi pentru? 42 de voturi pentru. Împotrivă? 151 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? ...
2017-12-19 Voturi pentru? Vă rog să mă ajutaţi, domnule secretar. 43 de voturi pentru. Împotrivă? 154 de voturi ...
2017-12-19 Voturi pentru? 39 de voturi pentru. Împotrivă? 151 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu ...
2017-12-19 Voturi pentru? 37 de voturi pentru. Împotrivă? 148 de voturi împotrivă. Abţineri? 0 abţineri. "Prezent, nu votez"? 0. ...
2017-12-19 Voturi pentru? 33 de voturi pentru. Împotrivă? 148 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt abţineri. "Prezent, nu ...
2017-12-19 Voturi pentru? 39 de voturi pentru. Împotrivă? 138 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. "Prezent, nu votez"? Nu. ...
2017-12-19 Voturi pentru? 41 de voturi pentru. Împotrivă? 138 de voturi împotrivă. Abţineri? Niciuna. "Prezent, nu votez"? 0. ...
2017-12-19 Voturi pentru? 33 de voturi pentru. Împotrivă? 139 de voturi împotrivă. Abţineri? 0. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament ...
2017-12-19 Voturi pentru?
2017-12-19 29 de voturi pentru. Împotrivă? 139 de voturi împotrivă. Abţineri? 0. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins. Vă ...
2017-12-19 Voturi pentru? Lăsaţi-l... vă rog frumos să-l lăsaţi să numere. 29 de voturi pentru. Împotrivă? 132 de voturi ...
2017-12-19 Vă rog frumos, domnule deputat... În primul rând, nu cred că aveţi când să şi număraţi, să susţineţi şi amendamentul...
2017-12-19 În al doilea rând...
2017-12-19 Vă rog frumos! În al doilea rând...
2017-12-19 Domnule deputat, aveţi un secretar de şedinţă care întâmplător face parte din partidul din care faceţi parte, care ...
2017-12-19 Voturi pentru? 33 de voturi pentru. Împotrivă? 133 de voturi împotrivă. Abţineri? 0. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament ...
2017-12-19 Voturi pentru? 27 de voturi pentru. Împotrivă? 134 de voturi împotrivă. Abţineri? 0. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament ...
2017-12-19 Corect, aveţi dreptate. Mulţumim. Vă rog, continuaţi. Imediat o să sosească...
2017-12-19 Continuaţi, domnule deputat.
2017-12-19 Voturi pentru? 32 de voturi pentru. Împotrivă? 134 de voturi împotrivă. Abţineri? O abţinere. O abţinere. "Prezent, nu ...
2017-12-19 Voturi pentru?
2017-12-19 33 de voturi pentru. Împotrivă? 130 de voturi împotrivă. Abţineri? Două abţineri. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament ...
2017-12-19 Voturi pentru? 35 de voturi pentru. Împotrivă? 131 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt abţineri. "Prezent, nu ...
2017-12-19 Voturi pentru? 33 de voturi pentru. Împotrivă? 133 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? ...
2017-12-19 Voturi pentru? 35 de voturi pentru. Împotrivă? 136 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt abţineri. "Prezent, nu ...
2017-12-19 Voturi pentru? 38 de voturi pentru. Împotrivă? 136 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? 0. ...
2017-12-19 Voturi pentru? 30 de voturi pentru. Împotrivă? 136 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? 0. ...
2017-12-19 Voturi pentru? 34 de voturi pentru. Împotrivă? 132 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? ...
2017-12-19 Voturi pentru? 33 de voturi pentru. Împotrivă? 131 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? ...
2017-12-19 Voturi pentru? 31 de voturi pentru. Împotrivă? 131 de voturi împotrivă. Abţineri? O abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. ...
2017-12-19 Voturi pentru? 30 de voturi pentru. Împotrivă? 130 de voturi împotrivă. Abţineri? O abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. ...
2017-12-19 Voturi pentru? 35 de voturi pentru. Împotrivă? 131 de voturi împotrivă. Abţineri? 0 abţineri. "Prezent, nu votez"? 0. ...
2017-12-19 Voturi pentru? 32 de voturi pentru. Împotrivă? 131 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? ...
2017-12-19 Voturi pentru? 32 de voturi pentru. Împotrivă? 131 de voturi împotrivă. Abţineri? 0 abţineri. "Prezent, nu votez"? 0. ...
2017-12-19 Voturi pentru? 31 de voturi pentru. Împotrivă? 132 de voturi împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? ...
2017-12-19 Voturi pentru? 33 de voturi pentru. Împotrivă? 132 de voturi împotrivă. Abţineri? 0 abţineri. "Prezent, nu votez"? 0. ...
2017-12-19 Voturi pentru? 15 voturi pentru. Împotrivă? 132 de voturi împotrivă. Abţineri? 0 abţineri. "Prezent, nu votez"? 0. ...
2017-12-19 Voturi pentru? 27 de voturi pentru. Împotrivă? 132 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? 0. ...
2017-12-19 Voturi pentru? 28 de voturi pentru. Împotrivă? 130 de voturi împotrivă.
2017-12-19 Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament respins.
2017-12-19 Voturi pentru? 23 de voturi pentru. Împotrivă? 128 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? 0. ...
2017-12-19 Voturi pentru? 25 de voturi pentru. Împotrivă? 128 de voturi împotrivă. Abţineri? 0. "Prezent, nu votez"? 0. Amendament ...
2017-12-19 Voturi pentru? 21 de voturi pentru. Împotrivă? 127 de voturi împotrivă. Abţineri? O abţinere. "Prezent, nu votez"? 0. ...
2017-12-19 Voturi pentru? 22 de voturi pentru. Împotrivă? 121 de voturi împotrivă. Abţineri dacă sunt? Nicio abţinere. "Prezent, ...
2017-12-19 Voturi pentru? 21 de voturi pentru. Voturi împotrivă? 121 de voturi împotrivă. Abţineri dacă sunt? Nicio ...
2017-12-19 Voturi pentru? 27. Voturi împotrivă? 114. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-19 Voturi pentru? 22. Împotrivă? 113. Abţineri? Nu sunt.
2017-12-19 Abţineri? O abţine... Aţi rămas cu mâna sus! Am înţeles. Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament ...
2017-12-19 Voturi pentru? 28. Împotrivă? 114, cu domnul Munteanu. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament ...
2017-12-19 Voturi pentru? 25. Împotrivă? 114. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-19 Voturi pentru? 26. Împotrivă? 113. Abţineri? O abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-19 Vă rog să vă susţineţi amendamentul. Mulţumesc.
2017-12-19 Voturi pentru? 26. Împotrivă? 114, cu domnul Meleşcanu. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament ...
2017-12-19 Voturi pentru? 28. Împotrivă? 114. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-19 Voturi pentru? 27.
2017-12-19 Împotrivă?
2017-12-19 Ceea ce îmi comunică domnul secretar, colegul dumneavoastră de partid. (Vociferări.) Sunt în procedură de vot! Vă rog ...
2017-12-19 Voturi pentru? 45. Voturi împotrivă? 127. Abţineri? Nu sunt abţineri. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă ...
2017-12-19 Numărul amendamentului, vă rog?
2017-12-19 Tocmai l-aţi expus pe 758!
2017-12-19 Aţi spus nr. crt. 758! Nu are rost să intrăm în polemică. OK. 755.
2017-12-19 Domnule deputat, păstraţi-vă în regulile Regulamentului şi ale bunului-simţ! Vă rog frumos!
2017-12-19 Da. Voturi pentru? 39. Voturi împotrivă? 132. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament ...
2017-12-19 Voturi pentru? 44. Împotrivă? 139. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-19 Voturi pentru? 47. Împotrivă? 123. Abţineri? Fără abţineri. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-19 Voturi pentru? 47. Împotrivă? 132. Abţineri? Fără abţineri. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-19 Voturi pentru? 48. Împotrivă? 134. Abţineri? Nicio abţinere. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-19 Voturi pentru? 46. Împotrivă? 135. Abţineri? Fără abţineri. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Continuaţi.
2017-12-19 Voturi pentru? 49. Împotrivă? 138. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-19 Domnule coleg, vă rog foarte... Domnule coleg!
2017-12-19 Domnule coleg, vă rog frumos, cu tot respectul faţă de dumneavoastră, să vă păstraţi în regulile bunului-simţ! ...
2017-12-19 Domnule coleg, v-am rugat ceva. Haideţi să începem să ne respectăm unii pe alţii, domnule coleg. (Domnul deputat ...
2017-12-19 Voturi pentru? 43. Împotrivă? 139. Abţineri? O abţinere - USR. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-19 Voturi pentru? 49. Împotrivă? 141. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-19 Domnule coleg, 764?
2017-12-19 764. OK!
2017-12-19 Voturi pentru? 45. Împotrivă? 137. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-19 Voturi pentru? 46. Împotrivă? 139. Abţineri? Nu sunt. "Prezent, nu votez"? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-20 Trecem mai departe. Anexa nr. 3/26, Ministerul Sănătăţii. Un amendament admis, anexa nr. 1, poziţia nr. 36. 1445 de ...
2017-12-20 Mulţumesc. Cine este pentru? 60. Împotrivă? 149. Abţineri, dacă sunt? 3, 4, 5 abţineri? 6... Mai cu curaj. 6 abţineri. ...
2017-12-20 Vă rog.
2017-12-20 Vot pentru? 72. Voturi împotrivă? 137. Abţineri dacă sunt? Zero abţineri. Prezent, nu votez? Zero. Amendament ...
2017-12-20 Voturi pentru? 72. Împotrivă? 137. Abţineri? O abţinere? Fără abţineri. OK. Prezent, nu votez? Zero. Amendament ...
2017-12-20 Domnule doctor, vă rog.
2017-12-20 Vă rog frumos să continuaţi.
2017-12-20 Vă rog eu să continuaţi şi să spuneţi şi numărul curent.
2017-12-20 Vot pentru? (Intervenţii neinteligibile din sală.)
2017-12-20 Vă rog frumos, suntem în procedură de vot! 58. Împotrivă? 149. Abţineri, dacă sunt. Fără abţineri. Prezent, nu votez? ...
2017-12-20 Vă rog.
2017-12-20 Mulţumesc. Voturi pentru?
2017-12-20 Sunt în procedură de vot, domnule deputat, vă rog! 71. Voturi împotrivă? 138. Abţineri, dacă sunt. Nu sunt ...
2017-12-20 Mulţumesc. Voturi pentru? 56. Împotrivă? 147. Abţineri? Nu sunt. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-20 Mulţumim şi noi. Domnul deputat Andronache.
2017-12-20 Mulţumesc. Voturi pentru? 57.
2017-12-20 57 de voturi pentru.
2017-12-20 Două secunde, să închei procedura de vot, domnule deputat. Mulţumesc.
2017-12-20 Voturi împotrivă? 137. Abţineri? Nu sunt. Prezent, nu votez? Nu. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-20 Voturi pentru? 56. Voturi împotrivă? 138. Abţineri, dacă sunt? Nu sunt. Prezent, nu votez? Nu. Amendament respins. Dacă ...
2017-12-20 Numărul curent, domnule deputat, care este, vă rog?
2017-12-20 24. Voturi pentru? 56. Împotrivă? 138. Abţineri? Fără abţineri. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Vă rog
2017-12-20 La microfon, domnule deputat.
2017-12-20 Numărul curent, vă rog.
2017-12-20 Voturi pentru? 56. Împotrivă? 138. Abţineri? Zero. Prezent, nu votez? Nu. Amendament respins. Vă rog, doamna deputat.
2017-12-20 Mulţumesc. Voturi pentru? 56. Împotrivă? 138. Abţineri? Nu sunt. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Vă rog, ...
2017-12-20 Cine este pentru? 56. Împotrivă? 139. Abţineri? Nu sunt. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-20 Voturi pentru? 51. Împotrivă? 139. Abţineri? Nu sunt. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Dacă până la 40 mai ...
2017-12-20 Mulţumim frumos. Voturi pentru? (Discuţii la prezidiu.) 90 de voturi pentru. Împotrivă? 104..., 105. Abţineri, dacă ...
2017-12-20 Vă rog să precizaţi numărul curent.
2017-12-20 Voturi pentru? 56. Împotrivă? 139. Abţineri? Nu sunt. 2 abţineri. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-20 Voturi pentru? 56. Împotrivă? 133. Abţineri? Nu sunt abţineri. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-20 Este 39 sau 40 numărul curent?
2017-12-20 39. Voturi pentru? 53. Împotrivă? 133. Abţineri, dacă sunt? Nu sunt abţineri. Prezent, nu votez? Zero. Amendament ...
2017-12-20 Voturi pentru? 53. Împotrivă? 143. Abţineri? Nicio abţinere. Prezent, nu votez? Zero. Amendament respins. Vă rog.
2017-12-20 Voturi pentru? 53. Împotrivă? 141. Abţineri, dacă sunt? Nicio abţinere. Prezent, nu votez? Amendament respins.
2017-12-22 56 sunt. Da. Vă informez că în conformitate cu prevederile art.15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind ...
2018-02-12 Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, dedicată prezentării interpelărilor adresate membrilor ...
2018-02-12 Doamnă Cosette Chichirău, susţineţi? În scris, două interpelări depuse. Domnul Corneliu Bichineţ? O interpelare depusă ...
2018-02-12 Vă rog.
2018-02-12 Domnul Daniel Olteanu, PNL? Are două interpelări depuse, probabil, în scris. Doamna Mariana-Venera Popescu? O ...
2018-02-12 Aţi depăşit cele 3 minute regulamentare.
2018-02-12 Mulţumesc. Domnul deputat Iulian Bulai, USR? Are 3 interpelări depuse în scris. Domnul deputat Florin Roman. Vă rog.
2018-02-12 Mulţumesc. Doamna Camelia Gavrilă. Vă rog. Aveţi două interpelări depuse, susţineţi doar una.
2018-02-12 Mulţumesc. Domnul Gheorghe Bogdan? O interpelare depusă în scris. Domnul Neculai Iftimie? Două interpelări depuse în ...
2018-02-12 Mulţumesc. Doamna Tudoriţa Lungu - două interpelări depuse în scris. Domnul Laurenţiu Nistor - o interpelare în ...
2018-02-12 Mulţumesc. Domnul Vasile Cîtea - două interpelări. Domnul Ionuţ Moşteanu - 4 interpelări depuse în scris. Domnul Marius ...
2018-02-12 Mulţumesc. Domnul Robert Turcescu - o interpelare depusă în scris. Domnul Eugen Tomac - 3 interpelări depuse în ...
2018-02-12 Mulţumesc. Dacă mai sunt colegi care nu sunt pe listă, dar vor să susţină? Vă rog.
2018-02-12 Suntem la sesiunea de interpelări, nu de întrebări. Cred că din această cauză nu v-aţi regăsit pe listă. Da? Bine. Dacă ...
2018-02-12 Mulţumesc. Declar şedinţa de astăzi închisă. O seară bună! Şedinţa s-a încheiat la ora 17,31.
2018-02-13 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doriţi să interveniţi? Dacă nu, iniţiativa merge la votul final.
2018-02-13 Următorul punct. 20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, ...
2018-02-13 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte să intervină cineva? Dacă nu, iniţiativa merge la votul final.
2018-02-13 21. Proiectul de Lege pentru completarea art. 25 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi ...
2018-02-13 Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Nu avem. Iniţiativa merge la votul final.
2018-02-13 22. Propunerea legislativă privind obligativitatea şi prioritizarea finanţării din fonduri europene a proiectelor şi ...
2018-02-13 Mulţumesc şi eu. Doreşte cineva să intervină la dezbateri generale? Nu. Iniţiativa merge la votul final.
2018-02-13 23. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95 din 2006 privind reforma în domeniul ...
2018-02-13 Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Nu doreşte nimeni să intervină. Iniţiativa merge la votul final. Îmi cer scuze, ...
2018-02-13 Dacă mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. Merge la votul final, aşa cum am specificat mai devreme.
2018-02-13 24. Proiectul de Lege pentru completarea art. 230 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...
2018-02-13 Mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul deputat Ciuhodaru. Vă rog.
2018-02-13 Mai sunt şi alţi colegi care doresc să intervină? Vă rog, da.
2018-02-13 Vă mulţumesc şi eu. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Iniţiativa merge la votul final. Este 11,30. Încheiem aici ...
2018-03-12 Bună ziua, doamnelor şi domnilor deputaţi. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din ...
2018-03-12 De asemenea, avem o informare din partea domnului deputat neafiliat Florea Damian, care ne aduce la cunoştinţă că va ...
2018-03-12 Trecem la dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi. Vă rog.
2018-03-12 Mulţumesc şi eu.
2018-03-12 Continuăm ordinea de zi. 2. La Proiectul de Lege pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi trans în produsele ...
2018-03-12 Chiar dacă la final o să vă rog să vă şi prezentaţi. Mulţumesc.
2018-03-12 Mulţumesc şi eu. Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, prezentarea ...
2018-03-12 Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte să intervină cineva? Nu. Doriţi să interveniţi, domnule Seidler? Vă ...
2018-03-12 Mulţumesc. Doamna deputat Csép Éva, vă rog.
2018-03-12 Vă mulţumesc. Din partea PSD, doamna deputat Furtună Mirela? A solicitat aici. Din partea PNL, domnul deputat Gheorghe ...
2018-03-12 Pe procedură, domnul Márton Árpád.
2018-03-12 Doamna Turcan, vă rog.
2018-03-12 Dacă nu mai sunt alte intervenţii pe procedură, vă supun votului propunerea colegului de la PNL, de retrimitere la ...
2018-03-12 5 minute. Vă rog să votaţi. 103 voturi pentru, 51 de voturi contra, 13 abţineri, 12 colegi nu votează. 5 minute au fost ...
2018-03-12 La nr. crt. 5, spuneţi? Bun. Vot, vă rog. Cine este pentru? Propunerea colegului deputat Seidler... (Domnul deputat ...
2018-03-12 Cu tot respectul, vreau să vă reamintesc că am supus votului propunerea colegului dumneavoastră, care era... era ...
2018-03-12 Mai departe. 4. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53 din 2017 pentru ...
2018-03-12 Vă mulţumesc. Comisia, prezentarea raportului înlocuitor. Vă rog.
2018-03-12 Mulţumesc. Din partea grupurilor parlamentare, domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel. Aveţi cuvântul.
2018-03-12 Mulţumesc şi eu. Dacă mai sunt alte intervenţii? Domnul deputat Seidler Cristian. Vă rog.
2018-03-12 Vă mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul.) Din partea PNL a ...
2018-03-12 Cinci minute - vot, vă rog. Cu 94 de voturi pentru, 64 de voturi împotrivă şi 4 abţineri, au fost aprobate cele 5 ...
2018-03-12 Mai departe. Respinsele, da. (Vociferări.) V-am rugat, atunci când am început dezbaterea pe articole, să urmăriţi ...
2018-03-12 Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiei, vă rog, prezentaţi raportul, domnule preşedinte. Comisia pentru administraţie.
2018-03-12 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul deputat Ştirbu Gigel, din partea PNL? Nu. V-aţi înscris, domnule ...
2018-03-12 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Seidler Cristian. Vă rog.
2018-03-12 Vă mulţumesc. (Aplauze.) Alte intervenţii? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.
2018-03-12 În continuare, tot în procedură de urgenţă, avem o respingere. 6. Propunerea legislativă privind modificarea art. 2 ...
2018-03-12 Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă... Domnule deputat Roman Florin, doriţi să interveniţi! Vă rog.
2018-03-12 Mulţumesc şi eu. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, iniţiativa legislativă rămâne pentru şedinţa de vot final.
2018-03-12 Mai luăm un proiect? Mai luăm. 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi ...
2018-03-12 Pentru prezentarea raportului, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Vă rog.
2018-03-12 Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul deputat Heiuş Lucian? Vă rog.
2018-03-12 Mulţumesc. Domnul deputat Năsui Claudiu. Vă rog.
2018-03-12 Vă mulţumesc şi eu. Din partea PSD, vă rog, domnule preşedinte Marius Budăi.
2018-03-12 Mulţumesc şi eu. Nemaifiind alte intervenţii şi nici amendamente, proiectul de lege merge la votul final. Declar ...
2018-03-12 Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, răspunsurile orale la întrebările adresate membrilor ...
2018-03-12 Vă mulţumesc şi eu. În continuare, avem şapte solicitări de amânare, toate făcute de colegul nostru, domnul Movilă ...
2018-03-12 Continuăm cu prezentarea interpelărilor. Dispoziţiile regulamentare le cunoaşteţi. Alternativ va fi intervenţia. Domnul ...
2018-03-12 Mulţumesc şi eu. Domnul Băişanu este prezent? Nu. Avem o interpelare depusă de mai mulţi colegi - domnul Rodeanu, ...
2018-03-12 Mulţumesc şi eu. Domnul Steriu? Nu este. Depune în scris. Domnul Petru Movilă? Nu este. În scris. Domnul Neculai ...
2018-03-12 Mulţumesc şi eu. Doamna Simona Oprescu? Nu este. Depune în scris. Domnul Mihăiţă Vîrză. Vă rog.
2018-03-12 Mulţumesc şi eu. Domnul Costel Alexe depune în scris. Domnul Florin Roman depune în scris. Domnul Laurenţiu Nistor - în ...
2018-03-12 Mulţumesc şi eu. Domnul Tudor Pop. Vă rog.
2018-03-12 Mulţumesc. Domnul Dan Rădulescu? În scris. Domnul Cornel Zainea? În scris. Domnul Corneliu Olar? În scris. Domnul ...
2018-03-12 Domnul Sorin Bota? În scris. Domnul Daniel Gheorghe. Vă rog.
2018-03-12 Aţi depăşit cele 3 minute, vă rog...
2018-03-12 ... să încheiaţi.
2018-03-12 Mulţumesc. Doamna Radu Anişoara? În scris. Domnul Sorin Bumb? În scris. Domnul Dobrovie? În scris. Domnul Prisnel? În ...
2018-03-12 Mulţumesc. Domnul Silviu Dehelean? În scris. Domnul Cristian Ghinea? În scris. Domnul Antal János? Vă rog.
2018-03-12 Mulţumesc. Domnul Florinel Stancu? În scris. Domnul Ungureanu, Emanuel Ungureanu? În scris. Domnul Turcescu? În ...
2018-03-12 Mulţumesc. Domnul Corneliu Bichineţ, vă rog.
2018-03-12 Mulţumesc. Şi doamna deputat Tamara Ciofu, vă rog.
2018-03-12 Vă mulţumesc şi eu. Declar închisă şedinţa noastră de astăzi. La revedere! Şedinţa s-a încheiat la ora 17,51.
2018-03-14 Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Deschidem prima parte a şedinţei noastre de astăzi cu prezentarea declaraţiilor ...
2018-03-14 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Laurenţiu Leoreanu? Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. De la USR, domnul Nicolae Popescu? Domnul Barna? Domnul Dobrovie? Doamna Cristina-Ionela Iurişniţi? ...
2018-03-14 Mulţumesc. Grupul parlamentar ALDE, domnul Constantin Avram sau domnul Mihai Niţă? Nu sunt. Domnul Bichineţ, vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc şi eu. Domnul Slavoliub, vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Doamna Bîzgan. Doamna Oana Bîzgan, vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Domnul Adrian Todor? Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Domnul Daniel Olteanu? Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. De la USR? Domnul Popescu? Domnul Dobrovie? Vă rog, domnul Dobrovie.
2018-03-14 Din partea UDMR, domnul Benedek Zacharie? Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Doamna Maricela Cobuz, vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Din greşeală, am sărit peste Grupul parlamentar al PMP. Domnul Constantin Codreanu, vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Doamna Antoneta Ioniţă, vă rog.
2018-03-14 Doamna Cristina Iurişniţi, vă rog.
2018-03-14 Aţi depăşit cele trei minute regulamentare...
2018-03-14 Domnul Marius Paşcan, vă rog. De la ALDE, domnii Constantin Avram şi Mihai Niţă au depus în scris.
2018-03-14 Mulţumesc. Doamna Victoria Longher? Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Domnul Daniel Constantin, ALDE? Nu este. Domnul Vasile Cocoş? Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Domnul Cristian Buican. Este? Nu. Domnul Daniel Gheorghe. Vă rog.
2018-03-14 Vă mulţumesc.
2018-03-14 Doamna Cosma Lavinia. Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Domnul Giuregi-Slobodan? Este? Nu. În scris. Doamna Podaşcă. Vă rog frumos. Au mai depus în scris, de la ...
2018-03-14 Mulţumesc. Domnul Florin Roman. Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Domnul Sorinel Vrăjitoru.
2018-03-14 Domnul Sorin Bumb. Următorii colegi au mai depus în scris: Costel Alexe, Marius Bodea, Găvrilă Ghilea, Pavel Popescu, ...
2018-03-14 Vă rog să încheiaţi!
2018-03-14 Mulţumesc. Domnul Ioan Dîrzu este? Domnul Vasile Cîtea? Doamna Anişoara Radu? Au mai depus în scris următorii colegi: ...
2018-03-14 Aţi depăşit cele trei minute regulamentare! Vă rog!
2018-03-14 Vă rog să încheiaţi! Aţi depăşit cele trei minute regulamentare!
2018-03-14 Mulţumesc. Doamna Florica Cherecheş? Nu. Domnul Vasile Gudu? Vă rog.
2018-03-14 Vă mulţumesc. Închidem aici prima parte a şedinţei noastre de astăzi. (Următoarele declaraţii politice şi intervenţii ...
2018-03-14 Bună dimineaţa, stimate colege şi stimaţi colegi! Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, ...
2018-03-14 Mulţumesc. Domnul Bulai Iulian, pe procedură, da?
2018-03-14 Domnul Paşcan Marius. Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Domnul Florin Roman a solicitat o intervenţie scurtă, pe procedură.
2018-03-14 Mulţumesc. Domnul Suciu Vasile-Daniel.
2018-03-14 (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Drept la replică.
2018-03-14 Stimaţi colegi, Haideţi să nu transformăm Regulamentul şi procedurile în declaraţii politice, care, de altfel, au avut ...
2018-03-14 Intrăm în ordinea de zi. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea ...
2018-03-14 Mulţumesc şi eu. Din partea comisiei, pentru prezentarea raportului? Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Dezbateri generale? Dacă din partea grupurilor doreşte cineva? Da, domnul deputat Korodi Attila. Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc şi eu. Din partea PNL, domnul Varga Aurel.
2018-03-14 Mulţumesc. Din partea PMP, domnul Bichineţ.
2018-03-14 Mulţumesc. Din partea PSD, domnul Popa Florin. Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Din partea USR, domnul Zainea Cornel. Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Domnul Dohotaru Adrian-Octavian, deputat neafiliat. Intervenţia nu poate depăşi un minut. Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Şi ultimul vorbitor, domnul Zisopol Dragoş Gabriel.
2018-03-14 Mulţumesc şi eu. Rog reprezentantul comisiei să propună timpul afectat dezbaterii acestui proiect de lege.
2018-03-14 Două minute. Vot, vă rog. Cu 99 de voturi pentru, 42 de voturi împotrivă, 3 abţineri, cele două minute au fost ...
2018-03-14 Următorul proiect. 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru ...
2018-03-14 Mulţumesc. Prezentarea raportului, domnul preşedinte al Comisiei pentru agricultură. Vă rog.
2018-03-14 Vă rog să-mi daţi şi mie modificările că sunt şi ...
2018-03-14 Avem o ordine, totuşi. Daţi-mi şi mie modificările, să le pot urmări, pe de o parte... Şi acum intrăm în dezbateri ...
2018-03-14 Vă mulţumesc şi eu. Din partea USR, domnul Prisnel Adrian-Claudiu. Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc. Domnul deputat Gheorghe Tinel. Vă rog.
2018-03-14 Mulţumesc şi eu. Din partea PMP, domnul deputat Bichineţ.
2018-03-14 Mulţumesc şi eu. Preşedintele Comisiei pentru agricultură ne-a propus ca timp de dezbatere 5 minute. Vot, vă rog. Cu 95 ...
2018-03-14 Mulţumesc şi eu. Supun votului propunerea colegului nostru, de la marginal 9, de eliminare a unui amendament admis. ...
2018-03-14 La marginal 10?
2018-03-14 Vă rog frumos... staţi, staţi, staţi... Am trecut de el. (Vociferări.) Bun, dar am trecut de el, îmi cer scuze. Eram ...
2018-03-14 Dumneavoastră ce propuneţi? Să introduceţi un nou amendament în timpul acestei proceduri, lucru care este practic ...
2018-03-14 Bun. Susţineţi că nu sunteţi autorul acestui amendament. Probabil este o eroare a comisiei. Am luat act de acest ...
2018-03-14 E punctul 10 de pe ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale; ...
2018-03-14 Mulţumesc. Din partea Comisiei sesizate în fond? Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, prezentarea ...
2018-03-14 Mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu avem niciun vorbitor înscris. Propunerea ...
2018-03-14 Şi cred că mai avem timp de încă o propunere legislativă. 11. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea ...
2018-03-14 Cu acordul dumneavoastră, aş vrea să le urăm bun-venit copiilor din clasa a VII-a de la Şcoala gimnazială "Pia ...
2018-03-14 Domnul deputat Bichineţ Corneliu, vă rog.
2018-03-14 Domnul Moldovan Sorin, PNL.
2018-03-14 Şi ultimul vorbitor, doamna Iurişniţi Cristina, USR.
2018-03-14 Mulţumesc şi eu. Niciun alt vorbitor înscris. Propunerea legislativă rămâne pentru şedinţa de vot final. Închidem aici ...
2018-03-14 O să vă rog să luaţi loc şi să efectuăm şi un vot de control. Să vă pregătiţi cartelele de vot. Vot, vă rog. Reluăm ...
2018-03-14 Mulţumesc. Continuăm. Punctul 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73 din 2017 ...
2018-03-14 Dacă s-a întâmplat asta, vă cer scuze, dar eu nu am văzut numele dumneavoastră afişat pe acest display. Domnul Popescu ...
2018-03-14 Aţi depăşit cele două minute regulamentare. Vă rog să încheiaţi.
2018-03-14 Domnul Seidler Cristian, USR.
2018-03-14 Legi organice. Respingeri. Punctul 7. Propunerea legislativă privind modificarea Art. 2, alin (1) şi Art. 3 din Legea ...
2018-04-10 Bună ziua, doamnelor şi domnilor deputaţi. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că din ...
2018-04-10 Trecem la dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi. La punctul 2 avem... Doamna Moagher, vă rog ...
2018-04-10 La ce număr se află PL-x-ul respectiv, vă rog?
2018-04-10 Pe cât?
2018-04-10 Procedură, vă rog.
2018-04-10 Mie daţi-mi voie să finalizez procedura în care mă aflu în momentul de faţă, adică votul respectiv. (Vociferări.) Dacă ...
2018-04-10 Dacă mai sunt intervenţii pe procedură? Domnul Simionca Ionuţ. Şi vă rog să-mi invocaţi şi articolul din Regulament.
2018-04-10 Domnule deputat, pentru probleme de procedură, într-adevăr, puteţi lua cuvântul, în afara dezbaterilor legislative sau ...
2018-04-10 Mulţumesc şi eu. Dacă pe procedură mai sunt intervenţii? (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ia cuvântul pe ...
2018-04-10 Da. Mulţumesc. Mulţumesc. Vă mulţumesc.
2018-04-10 Vă mulţumesc. (Vociferări.) Cererea de retrimitere la comisie este regulamentară. Voi începe primul vot. (Domnul ...
2018-04-10 Exact asta fac, domnule deputat. (Domnul deputat Vasile-Daniel Suciu solicită dreptul la replică.) Domnul Daniel Suciu, ...
2018-04-10 Domnule deputat, lăsaţi-mă să-mi termin procedura de vot...
2018-04-10 Domnule deputat, vă rog frumos, v-aţi spus fiecare punctul de vedere. Vă rog frumos, să încheiem aici. Suntem în ...
2018-04-10 Punctul 2, Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru ...
2018-04-10 Punctul 3, Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea ...
2018-04-10 Vă mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Domnul deputat Andronache Gabriel, vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii, şi neavând nici amendamente, merge la votul final.
2018-04-10 Punctul 4, Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. ...
2018-04-10 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale? Domnul deputat Andronache, vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii şi nici amendamente, merge la votul final.
2018-04-10 5, 6 nu am primit raportul. Punctul 7, procedură de urgenţă, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a ...
2018-04-10 Mulţumesc şi eu. Timpul afectat dezbaterii? Domnule deputat, timpul afectat dezbaterii? 5minute. Vot. Vă rog, votaţi, 5 ...
2018-04-10 Mulţumesc şi eu. Domnul Bode Lucian, vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Benedek Zacharie, vă rog, 5 minute, potrivit regulamentului.
2018-04-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Simionca Ionuţ, vă rog.
2018-04-10 Vă mulţumesc. Domnul deputat Sorin Bota, vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. De la nr. crt. 1 la 10. Dacă sunt ...
2018-04-10 Deci ce doriţi dumneavoastră să supun votului? Respingerea amendamentului admis?
2018-04-10 OK.
2018-04-10 E marginal 42 sau 46? 42. Supun votului dumneavoastră amendamentul admis de la marginal 42, art. 26. Vot, vă rog. Cu 89 ...
2018-04-10 Punctul 8, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2017 pentru completarea art. 5 ...
2018-04-10 Dezbateri generale, domnul deputat Ungureanu Emanuel, vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc şi eu. Din partea PNL, doamna Fădor Angelica, vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc şi eu. Din partea UDMR, domnul Vass Levente, vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc şi eu. Din partea PMP, domnul deputat Paşcan Emil-Marius, vă rog.
2018-04-10 Vă mulţumesc. Domnul deputat Buicu Corneliu-Florin, preşedintele Comisiei pentru sănătate.
2018-04-10 Vă mulţumesc şi eu. Neavând amendamente, proiectul de lege merge la votul final.
2018-04-10 Şi punctul 9, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea ...
2018-04-10 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Giugea Nicolae, din partea PNL, dezbateri generale, vă rog.
2018-04-10 Vă mulţumesc şi eu. Timpul afectat dezbaterii, domnule deputat? Două minute. Vot. 106 voturi pentru, 18 voturi contra ...
2018-04-10 Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, consacrată primirii răspunsurilor orale la interpelările ...
2018-04-10 Mulţumesc şi eu. Doamnă secretar de stat, vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc şi eu. Doriţi lămuriri suplimentare, domnule deputat? Vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc. Domnul deputat Toma Ilie se află în sală? Vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc.
2018-04-10 Mulţumesc. Doamna secretar de stat, prezentarea răspunsului. Doamnă secretar de stat... Aţi discutat cu dânsa? Mai ...
2018-04-10 Mulţumesc. Doamnă secretar de stat, vă rog frumos să prezentaţi răspunsurile la cele... Nu avem voie potrivit ...
2018-04-10 Mulţumesc. Domnul deputat Alexe Costel se află în sală? Nu. Va primi răspunsul în scris. Domnul deputat Vasile ...
2018-04-10 Mulţumesc.
2018-04-10 Nu prezentaţi din nou interpelarea, că asta s-a mai întâmplat o dată...
2018-04-10 Succint.
2018-04-10 Mulţumesc. Prezentarea răspunsului. Domnul secretar de stat Ciprian Roşca? Vă rog.
2018-04-10 Da. Vă mulţumesc. Lămuriri suplimentare, domnule deputat? Vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Vlad Sergiu Cosmin, USR, se află în sală? Vă rog, un minut, prezentarea pe scurt. Vă ...
2018-04-10 Mulţumesc. Prezentarea răspunsului, domnul secretar de stat Cosmin-Răzvan Butuza, vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc. Dacă domnul deputat Codreanu Constantin se află în sală? Nu. Va primi răspunsul în scris. Domnul Gheorghe ...
2018-04-10 Vă mulţumesc. Din partea Ministerului Educaţiei, domnul secretar de stat Petru Andea, vă rog.
2018-04-10 Vă mulţumesc. Domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel, lămuriri suplimentare.
2018-04-10 Vă mulţumesc frumos.
2018-04-10 Mulţumesc. Din partea USR, doamna deputat Cosma Lavinia-Corina. Nu este în sală. Va primi răspunsul în scris. Domnul ...
2018-04-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnule secretar de stat, vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Dobrovie? Vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc. Domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel, prezentarea interpelării pe scurt.
2018-04-10 Domnul subsecretar de stat Valeriu Mihai, prezentarea răspunsului. Mulţumesc.
2018-04-10 Mulţumesc. Domnule deputat, lămuriri suplimentare? Vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc frumos.
2018-04-10 Mulţumesc. Domnul deputat Seidler Cristian-Gabriel? Vă rog.
2018-04-10 Mulţumesc. Domnul secretar de stat Constantin Ivan, prezentarea răspunsului.
2018-04-10 Vă rog să încheiaţi, că aţi depăşit cele trei minute...
2018-04-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnule deputat? Vă rog.
2018-04-10 Domnul secretar de stat.
2018-04-10 Mulţumesc. Şi ultima interpelare pentru care se solicită amânare are ca temă "Tratarea copiilor cu sindrom Down". Vă ...
2018-04-11 Bună dimineaţa, dragi colegi. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 11 aprilie 2018, dedicată ...
2018-04-11 Aţi depăşit cele 3 minute, vă apropiaţi de 4. Vă rog să încheiaţi. Mulţumesc.
2018-04-11 Mulţumesc. Domnul deputat Corneliu Olar.
2018-04-11 Mulţumesc. Domnul deputat Mihai Cătălin Botez? Nu este în sală. Doamna Cristina Iurişniţi? Este în sală? Aţi trecut la ...
2018-04-11 Mulţumesc. Domnul deputat Marton Arpad, vă rog.
2018-04-11 Mulţumesc. Din partea ALDE, domnul Constantin Avram? Sau domnul Mihai Niţă? Nu sunt. Domnul Corneliu Bichineţ? Domnul ...
2018-04-11 Mulţumesc şi eu. Din partea neafiliaţilor, nu avem niciun coleg. Domnul Cătălin Nechifor, vă rog.
2018-04-11 Mulţumesc. Domnul deputat Florin Roman, vă rog.
2018-04-11 Mulţumesc.
2018-04-11 Doamna Cristina Iurişniţi? Vă rog.
2018-04-11 Mulţumesc. Doamna deputat Csép Andrea.
2018-04-11 Mulţumesc. Doamna deputat Rodica Paraschiv. Vă rog.
2018-04-11 Mulţumesc. Domnul Daniel Olteanu? Vă rog.
2018-04-11 Mulţumesc. Din partea USR nu avem colegi. Din partea ALDE se află cineva în sală? Nu. Din partea PMP? Nu. Domnul ...
2018-04-11 Mulţumesc. Doamna Florica Cherecheş.
2018-04-11 Mulţumesc. Doamna Alexandra-Corina Bogaciu. Vă rog.
2018-04-11 Mulţumesc frumos. Domnul Daniel Gheorghe.
2018-04-11 Mulţumesc frumos. Domnul Vasile Cocoş se află în sală? Nu. Doamna Mirela Furtună nu se află în sală. Domnul Ioan Dîrzu? ...
2018-04-11 Mulţumesc şi eu. Domnul Sorin Moldovan, vă rog.
2018-04-11 Mulţumesc. Domnul Ştefan Muşoiu se află în sală? Nu. Doamna Alina Teiş, vă rog.
2018-04-11 Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt colegi care să susţină declaraţiile politice, însă vreau să dau citire acelora care le-au ...
2018-04-11 Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor deputaţi. Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi anunţ că din ...
2018-04-11 Vă rog să vă şi prezentaţi.
2018-04-11 Mulţumesc şi eu. Din partea comisiei, prezentarea raportului, vă rog.
2018-04-11 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale reprezentanţii grupurilor doresc să intervină? Domnul deputat Neagu Nicolae, ...
2018-04-11 Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. (Domnul deputat Marius-Constantin Budăi solicită luarea de cuvânt.) OK. Vă ...
2018-04-11 Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Proiectul de lege nu are amendamente. Va merge la votul final. Procedură. Dacă ...
2018-04-11 Având termenul depăşit, trebuie să facem o solicitare Biroului permanent. Trebuie s-o adresaţi Biroului permanent. Iar ...
2018-04-11 Stimaţi colegi, Avem următoarea situaţie. La Biroul permanent - eu neavând niciun dosar în faţă şi nicio mapă cu ...
2018-04-11 Plenul este suveran, dar, în acelaşi timp, avem două situaţii diferite. Şi daţi-mi voie să vă mai explic încă o ...
2018-04-11 Bun. Nu vreau să intru în polemici regulamentare aici. E vorba de Comitetul liderilor, nu de liderii de grup. E vorba ...
2018-04-11 Domnul Varujan Pambuccian. Vă rog.
2018-04-11 Vă mulţumesc. Domnul deputat Năsui Claudiu.
2018-04-11 Doamna Turcan.
2018-04-11 Cu respect, doamnă Turcan, vă atrag atenţia că nu suntem la declaraţii politice şi că sunt intervenţii pe procedură!
2018-04-11 Doamnă Turcan, sunt intervenţii pe procedură!
2018-04-11 Doamnă Turcan, vă rog frumos!
2018-04-11 Vă mulţumesc. Sunt intervenţii pe procedură, doamnă Turcan!
2018-04-11 Doamnă Turcan!
2018-04-11 Doamnă Turcan, sunt declaraţii politice!
2018-04-11 Cu tot respectul faţă de dumneavoastră şi faţă de colegii dumneavoastră, doamnă! Chiar sunt declaraţii politice! ...
2018-04-11 11, Propunerea legislativă pentru completarea art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. Este ...
2018-04-11 La dezbateri generale. Vă rog.
2018-04-11 Vă mulţumesc. Domnul Paşcan Marius. Vă rog.
2018-04-11 Mulţumesc. Domnul Seidler Cristian. Vă rog.
2018-04-11 Vă mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii, propunerea legislativă rămâne pentru şedinţa de vot final. Punctul 12 de pe ...
2018-04-11 12, Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc; Pl-x 5/2018. Are caracter organic. Dacă ...
2018-04-11 Vă mulţumesc. Doamna deputat Fădor Angelica. Întâi raportul comisiei, vă rog. Îmi cer scuze! Mulţumesc.
2018-04-11 Mulţumesc. La dezbateri generale, doamna Fădor Angelica.
2018-04-11 Vă mulţumesc. Domnul Korodi Attila.
2018-04-11 O să vă rog să încheiaţi.
2018-04-11 O să vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2018-04-11 Domnule deputat... (Voci suprapuse.)
2018-04-11 ... s-au depăşit cele trei minute regulamentare... (Voci suprapuse.)
2018-04-11 Vă rog să încheiaţi.
2018-04-11 Aţi depăşit de mult cele trei minute regulamentare, vă rog să vă apropiaţi de sfârşit... (Voci suprapuse.)
2018-04-11 Vă mulţumesc.
2018-04-11 Vă mulţumesc.
2018-04-11 6 minute aveţi deja... (Voci suprapuse.)
2018-04-11 Da. Şi eu vă mulţumesc. V-aţi epuizat cele şase minute, aş putea spune, chiar. Potrivit regulamentului, câte doi ...
2018-04-11 Vă rog să încheiaţi.
2018-04-11 Vă rog să încheiaţi, că aţi depăşit...
2018-04-11 ... minutele regulamentare...
2018-04-11 Vă rog...
2018-04-11 O să fiu nevoită să întrerup microfonul, dacă se vor mai depăşi cele trei minute regulamentare. Domnul deputat Suciu ...
2018-04-11 Vă mulţumesc. Domnul Paşcan Emil-Marius, vă rog.
2018-04-11 Vă rog să încheiaţi.
2018-04-11 Mulţumesc.
2018-04-11 Mulţumesc frumos.
2018-04-11 Mulţumesc, domnule deputat.
2018-04-11 Vă mulţumesc. Vă mulţumesc frumos. Vă mulţumesc frumos, domnule deputat. Haideţi să respectăm regulamentul! ...
2018-04-11 Vă rog să încheiaţi, aţi depăşit cele trei minute regulamentare... (Voci suprapuse.)
2018-04-11 Vă rog să încheiaţi.
2018-04-11 Mulţumesc, domnule deputat.
2018-04-11 De unde 6 minute, domnule deputat?
2018-04-11 N-am stat atâta, şi v-am avertizat că o să vă întrerup microfonul.
2018-04-11 Vă rog frumos...
2018-04-11 V-am rugat frumos să încheiaţi, da? Vă rog frumos. Mulţumesc. (Vociferări.) Nu aveţi 6 minute, aveţi 3 minute, potrivit ...
2018-04-11 Vă rog. Vă rog să încheiaţi. (Vociferări.)
2018-04-11 "Doamnă" strigaţi la piaţă...
2018-04-11 ... nu în Parlamentul României. Vă mulţumesc.
2018-04-11 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2018-04-11 Haideţi, deja să ştiţi că aţi depăşit limbajul decent şi civilizat care este impus în Parlamentul României. Depăşiţi ...
2018-04-11 Probleme de ordin personal, domnule deputat.
2018-04-11 OK. Domnul deputat Varujan Pambuccian.
2018-04-11 Vă mulţumesc, domnule deputat.
2018-04-11 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Tudose Mihai. Vă rog.
2018-04-11 Mulţumesc. Domnul deputat Simionca Ionuţ. Vă rog.
2018-04-11 Vă mulţumesc. Şi ultima intervenţie, domnul Biro Zsolt-Istvan. Vă rog.
2018-04-11 Şi ultimul vorbitor, domnul deputat Varujan Pambucian.
2018-04-11 Vă mulţumesc şi eu. Am încheiat dezbaterile generale. Propunerea legislativă rămâne pentru şedinţa de vot final de la ...
2018-04-11 Dragi colegi, Vă rog să vă ocupaţi locurile în sală şi să vă pregătiţi cartelele de vot. O să facem un vot de ...
2018-04-11 Mulţumesc frumos, domnule deputat.
2018-04-11 Domnul deputat Drulă Cătălin.
2018-04-11 Vă mulţumesc. Domnul deputat Sorin Bota.
2018-04-11 Vă mulţumesc şi eu. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2017 pentru ...
2018-04-11 Vă mulţumesc. Domnul deputat Paşcan Marius.
2018-04-11 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Roman Claudiu.
2018-04-11 Vă mulţumesc şi eu. Şi punctul 9, şi ultimul. 9. Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului ...
2018-04-11 Domnul deputat Benga Tudor.
2018-04-11 Domnul deputat Márton Árpád.
2018-04-11 Vă mulţumesc şi eu. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi ...
2018-05-07 Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că din totalul celor ...
2018-05-07 Vă mulţumesc şi eu. Înţeleg că, pe procedură, doriţi să interveniţi?
2018-05-07 Nu vă supăraţi, care e procedura? Vă rog frumos. (Voci suprapuse.)
2018-05-07 Procedura, stimate coleg?
2018-05-07 Interveniţi pe procedură...
2018-05-07 ... care e procedura?
2018-05-07 Stimate coleg...
2018-05-07 ... nu mi se pare.
2018-05-07 Mai avem o singură rugăminte din partea domnului deputat Seidler. Vă rog frumos.
2018-05-07 Mulţumesc şi eu. La punctul 3 al ordinii de zi avem înscrisă solicitarea Comisiei pentru industrii şi a Comisiei ...
2018-05-07 La punctul 4 avem înscrisă dezbaterea moţiunii simple iniţiate de 66 de deputaţi. În temeiul art. 190 din Regulament, ...
2018-05-07 Vă mulţumesc. În continuare, o invit la tribună pe doamna ministru Sorina Pintea. Aveţi cuvântul, doamnă ministru.
2018-05-07 Vă mulţumesc şi eu. Începem dezbaterile. Vă reamintesc că, potrivit Regulamentului, la moţiunile simple prezentate nu ...
2018-05-07 Vă mulţumesc şi eu. Din partea PNL, domnul deputat Florin Roman.
2018-05-07 Vă mulţumesc. Din partea USR, domnul deputat Dumitru Ungureanu. Vă rog, faceţi switch. Domnul reputat Tudor-Rareş Pop.
2018-05-07 Mulţumesc. Din partea UDMR, domnul Vass Levente? Vă rog.
2018-05-07 Vă rog să...
2018-05-07 Vă rog să încheiaţi...
2018-05-07 ... a expirat timpul.
2018-05-07 Mulţumesc şi eu.
2018-05-07 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2018-05-07 Vă mulţumesc. Din partea ALDE, domnul Varujan Vosganian. Vă rog.
2018-05-07 Vă rog să încheiaţi...
2018-05-07 ... domnule deputat.
2018-05-07 Vă mulţumesc.
2018-05-07 Vă mulţumesc şi eu. (Aplauze.)
2018-05-07 Din partea PMP, domnul Petru Movilă. Vă rog.
2018-05-07 Vă rog să încheiaţi...
2018-05-07 ... domnule deputat.
2018-05-07 Vă mulţumesc. Din partea deputaţilor neafiliaţi, domnul Borza Remus.
2018-05-07 Două minute.
2018-05-07 Două minute.
2018-05-07 Aţi negociat, da?
2018-05-07 Aţi negociat cu PSD?
2018-05-07 Îmi imaginam eu...
2018-05-07 Vă rog să încheiaţi.
2018-05-07 Vă rog să încheiaţi! Vă mulţumesc.
2018-05-07 Aţi vorbit mai mult de patru minute, vă rog să încheiaţi.
2018-05-07 Vă rog frumos!
2018-05-07 Vă rog frumos, nu dialogaţi cu sala şi încheiaţi, domnule deputat! Vă mulţumesc. Din partea PSD, domnul Florin ...
2018-05-07 Mulţumesc şi eu. Din partea USR, domnul deputat Dumitru Ungureanu. Vă rog.
2018-05-07 Domnule deputat, De la tribuna Parlamentului parlamentarii au voie să interpeleze, potrivit Regulamentului, să facă ...
2018-05-07 Vă rog frumos!
2018-05-07 E ca şi când dumneavoastră aţi aduce pe cineva din exterior să vorbească de la tribuna Parlamentului!
2018-05-07 Şi mai aveţi zece secunde. Opt, şapte, şase chiar, cinci...
2018-05-07 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2018-05-07 Vă mulţumesc.
2018-05-07 Vă mulţumesc. Am încheiat aici dezbaterile. Însă, vreau s-o invit la microfon pe doamna ministru Sorina Pintea. ...
2018-05-07 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat, a expirat timpul!
2018-05-07 Mulţumesc frumos.
2018-05-07 Vă mulţumesc.
2018-05-07 Vă mulţumesc. La încheierea dezbaterilor, dau cuvântul doamnei ministru Sorina Pintea. (Vociferări.) Doamnă ministru, ...
2018-05-07 Vă mulţumesc şi eu. Dezbaterile fiind finalizate, exprimarea votului asupra moţiunii va avea loc în şedinţa de vot ...
2018-05-09 Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 9 mai 2018, dedicată ...
2018-05-09 Aţi depăşit cele trei minute. Vă rog frumos să încheiaţi.
2018-05-09 Mulţumesc.
2018-05-09 Mulţumesc. Domnul Nicolae Neagu, PNL. Nu este. Domnul Constantin Şovăială. Vă rog.
2018-05-09 Mulţumesc şi eu. Domnul Seres Dénes. Vă rog.
2018-05-09 Mulţumesc. Domnul Corneliu Bichineţ?
2018-05-09 Vă rog să încheiaţi.
2018-05-09 Mulţumesc.
2018-05-09 Vă mulţumesc.
2018-05-09 Vă mulţumesc frumos, domnule deputat.
2018-05-09 Domnul Daniel Vasile? Vă rog.
2018-05-09 Mulţumesc.
2018-05-09 Mulţumesc. Doamna Oana Bîzgan. Vă rog.
2018-05-09 Mulţumesc şi eu. Domnul Adrian Todor? Vă rog.
2018-05-09 Vă rog să încheiaţi.
2018-05-09 Mulţumesc.
2018-05-09 Mulţumesc.
2018-05-09 Mulţumesc. Doamna Florica Cherecheş.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Domnul Marius Paşcan. Vă rog.
2018-05-09 Mulţumesc. Doamna Victoria Longher? Vă rog.
2018-05-09 Mulţumesc şi eu. Doamna Marilena Meiroşu? Vă rog.
2018-05-09 Mulţumesc şi eu. Domnul Sighiartău este? Domnul Buican? Domnul Olar.
2018-05-09 Mulţumesc. Da, perfect. De la PMP nu mai este nimeni. Au mai depus în scris, din partea Grupului PMP, domnii deputaţi: ...
2018-05-09 Mulţumesc şi eu. Domnul Laurenţiu Nistor. Vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Sorin-Ioan Bumb? Vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Domnul Movilă a depus în scris. Domnul Claudiu Ilişanu? Vă rog.
2018-05-09 Mulţumesc. Domnul Ionuţ Stroe?
2018-05-09 Vă rog să încheiaţi.
2018-05-09 Vă mulţumesc şi eu. Doamna Camelia Gavrilă? Vă rog.
2018-05-09 Vă rog să încheiaţi.
2018-05-09 Mulţumesc.
2018-05-09 ... în context european. Mulţumesc. Deputat al PSD de Iaşi, Camelia Gavrilă.
2018-05-09 Domnul Vasile Gudu. Se află în sală? Nu. Depune în scris. Domnul Daniel Gheorghe. Vă rog. Vor mai depune în scris ...
2018-05-09 Imediat! Sunt colegii dumneavoastră, numai puţin. ...Dumitru Mihalescul, Florin Roman, Lucian Heiuş, Costel Alexe, ...
2018-05-09 Mulţumesc şi eu. Domnul Costel Lupaşcu. Vă rog.
2018-05-09 Mulţumesc şi eu. Domnul Zamfira. Domnul Zamfira?
2018-05-09 Mulţumesc. Doamna Anişoara Radu. Au mai depus în scris: domnul Viorel Stan, domnul Vasile Cîtea, domnul Vasile Axinte, ...
2018-05-09 Vă mulţumesc şi eu. Şi ultima declaraţie, domnul Răzvan Rotaru. Se află în sală? Domnul Gabriel Petrea se mai află în ...
2018-05-09 Mulţumesc frumos. Încheiem aici prima parte a şedinţei noastre de astăzi. (Următoarele declaraţii politice şi ...
2018-05-09 Bună dimineaţa, din nou! Doamnelor şi domnilor deputaţi, Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi vă ...
2018-05-09 Mulţumesc şi eu. Proiectul de la punctul 30 - la punctul 9. Vot, vă rog. Cu 90 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi ...
2018-05-09 Vot, vă rog, pentru mutarea proiectului de la poziţia 29 pe poziţia 7. Şi pentru pentru mutarea proiectului de la ...
2018-05-09 Bun. Dacă nu mai sunt alte intervenţii pe procedură, continuăm cu punctul 5. Şi aici vă adresez rugămintea, având în ...
2018-05-09 Vă mulţumesc. Alte intervenţii? Pe procedură, domnul Seidler.
2018-05-09 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Iordache.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Voi supune votului imediat. O ultimă intervenţie, domnul Pavel Popescu, pe procedură.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Voci din sală : N-aţi înţeles nimic!
2018-05-09 Şi sper, într-adevăr, o ultimă intervenţie, domnul Victor Paul Dobre.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Vă rog să vă pregătiţi pentru vot. Supun votului propunerea de întrunire a celor două comisii - Comisia ...
2018-05-09 Mai departe. 6. Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei nr. 21 din 30 aprilie 1996, republicată în ...
2018-05-09 Vă mulţumesc.
2018-05-09 Eu vă mulţumesc. Toate aceste argumente să ştiţi că au fost discutate în Biroul permanent. Decizia a fost luată acolo, ...
2018-05-09 V-aţi înscris? Procedură.
2018-05-09 Termen?
2018-05-09 Vot, vă rog, retrimitere la comisie, două săptămâni. Cu 49 de voturi pentru, 60 de voturi împotrivă şi o abţinere ...
2018-05-09 Pauză de consultări. Două minute. (Consultări.) După o scurtă pauză
2018-05-09 Continuăm lucrările. Pe procedură, vă rog. Domnul deputat Movilă.
2018-05-09 Continuăm cu punctul 7. Avem reexaminarea, de pe poziţia 29; caracter organic; avem două amendamente ...
2018-05-09 Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale, domnul Ion Stelian-Cristian, vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc. (Aplauze.) Trecem la dezbaterea legii. Avem două amendamente admise. Dacă la nr. crt. 1 sunt obiecţii? ...
2018-05-09 8. Proiectul de Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii; PL-x ...
2018-05-09 Mulţumesc. Din partea Comisiei pentru buget, prezentarea raportului. Domnule preşedinte Budăi, vă rog.
2018-05-09 La dezbateri generale, domnul Neagu Nicolae doreşte să intervină?
2018-05-09 Vă mulţumesc. Domnul Dobrovie Adrian?
2018-05-09 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Proiectul nu are amendamente şi merge la votul final.
2018-05-09 Punctul 9. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei ...
2018-05-09 Propuneţi şi timpul afectat dezbaterii pe articole, vă rog.
2018-05-09 5 minute. Vă rog, vot, 5 minute. 128 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere - 5 minute, timpul afectat ...
2018-05-09 Vă mulţumesc. Domnul Paşcan Emil? Vă rog.
2018-05-09 Vă rog să încheiaţi.
2018-05-09 Vă mulţumesc.
2018-05-09 Vă mulţumesc.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Doamna deputat Iurişniţi Cristina? Vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Doamna Gavrilă Camelia? Vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Domnul Korodi Attila. Vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Din partea neafiliaţilor, un minut. Domnul Borza.
2018-05-09 Vă mulţumesc.
2018-05-09 Mulţumesc.
2018-05-09 Vă mulţumesc. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Suntem în procedură de urgenţă. Vreţi pe ...
2018-05-09 Vă rog. Vot pentru propunerea colegului nostru, de retrimitere la comisie două săptămâni. Cu 57 de voturi pentru, 94 de ...
2018-05-09 12. Continuăm cu Propunerea legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al ...
2018-05-09 Mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul Márton Árpád. Vă rog.
2018-05-09 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2018-05-09 Mulţumesc. Domnul Pavel Popescu. Vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Domnul Drulă Cătălin. Vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea pe articole. Vă reamintesc că avem şi şapte amendamente respinse, motiv pentru care ...
2018-05-09 Vă mulţumesc. Supun votului amendamentul respins al domnului deputat Márton Árpád. Vot, vă rog. 16 voturi pentru, 130 ...
2018-05-09 Pe procedură, domnul Suciu. Vă rog.
2018-05-09 Vă rog, vot pentru propunerea colegului nostru - prelungirea programului. Cu 102 voturi pentru şi 56 de voturi ...
2018-05-09 Domnule Roman, n-am intrat în proiect!
2018-05-09 Domnule Roman?!
2018-05-09 Domnule Roman, sunteţi în paralel cu regulamentul, vă rog să încheiaţi.
2018-05-09 Domnule Roman...
2018-05-09 Domnule Roman...
2018-05-09 Domnule Roman...
2018-05-09 O încheiere care nu vă face cinste absolut deloc, ca de altfel multe alte cuvinte jignitoare pe care le tot aud din ...
2018-05-09 Ne întoarcem la punctul 5; procedură de urgenţă. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind ...
2018-05-09 Vă mulţumesc şi eu. Pentru prezentarea raportului? Domnul preşedinte Drulă, vă rog.
2018-05-09 Procedură de urgenţă, un singur reprezentant, vă rog. Din partea USR, domnul Drulă.
2018-05-09 Vă mulţumesc.
2018-05-09 Vă mulţumesc.
2018-05-09 Domnul Pavel Popescu, vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Domnul Socotar Gheorghe, vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc şi eu. Domnule Drulă, propuneţi un timp afectat dezbaterii? Spuneţi-mi, cât?
2018-05-09 5 minute, timp afectat dezbaterii. (Vociferări.) Veniţi la microfon şi spuneţi "10 minute", vă rog frumos.
2018-05-09 Vot, vă rog. 92 de voturi împotrivă, 56 de voturi pentru, o abţinere. Domnule Drulă, vă rog, faceţi o propunere totuşi ...
2018-05-09 Sunteţi în Parlamentul României, domnule Drulă. Domnul Suciu, vă rog. Am crezut că vreţi să interveniţi. Pe procedură, ...
2018-05-09 Vot, vă rog. Vot, vă rog. Suntem în procedură de vot, domnule Drulă. Vot, vă rog. Colegii mă aud? Vot. O voce din sală ...
2018-05-09 Pe propunerea domnului Drulă, cu 7 minute şi jumătate, domnule. 121 de voturi împotrivă, 26 de voturi pentru, 7 ...
2018-05-09 E absolut stânjenitor ce se întâmplă aici. În egală măsură, să ştiţi. Stânjeneala provine şi dintr-o parte şi din ...
2018-05-09 Vă mulţumesc, domnule Călin. Supun votului propunerea 5 minute, timp afectat dezbaterii. Vot, vă rog. Cu 126 de voturi ...
2018-05-09 Eu vorbesc de amendamente admise. Potrivit cutumei, urmărim amendamentele admise, vedem dacă avem obiecţii. Şi urmăriţi ...
2018-05-09 Se află la amendamente respinse, domnule deputat?
2018-05-09 Da. Unde la amendamente respinse? Vreau să-l văd şi eu aici. Spuneţi-mi, unde la amendamente respinse? Ca să ştiu şi ...
2018-05-09 Eram la admise. La respinse avem două amendamente. Unul este al domnului deputat Cristian Seidler. Şi celălalt, al ...
2018-05-09 Bun. Deci e amendament admis.
2018-05-09 Când vorbiţi, vorbiţi... ( Voci suprapuse.)
2018-05-09 Care e amendament admis.
2018-05-09 Da, da, da. Regulamentul îl ştiu.
2018-05-09 Şi amendamentele admise, da. E ordinea... cu precădere admise, respinse şi celelalte. Deci... bun. La pct. 5, la ...
2018-05-09 La art. 11, da?
2018-05-09 Am înţeles. Dar trebuie să precizez încă o dată, aşa cum am făcut-o şi în alte şedinţe. Nu mergem, cel puţin eu, de ...
2018-05-09 Hotărâţi-vă, că doamna Turcan spune că cereţi eliminarea...
2018-05-09 ... dumneavoastră spuneţi altceva. Dar hotărâţi-vă, că nu înţeleg, serios. (Vociferări.) Unul cere eliminarea, în ...
2018-05-09 Supun votului dumneavoastră articolul admis... Voci din sală : Amendamentul...
2018-05-09 ... amendamentul admis de la marginal 5. Este art. 11 - conducerea ANCOM, da? Este admis. Vot, vă rog. 101 voturi ...
2018-05-09 Vă mulţumesc frumos.
2018-05-09 Vă mulţumesc.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Supun votului dumneavoastră amendamentul admis de la marginal 6. 109 voturi pentru, 61 de voturi ...
2018-05-09 Mulţumesc. Daţi-mi voie...
2018-05-09 A expirat timpul de dezbatere. Vă rog frumos. Supun votului dumneavoastră amendamentul admis, poziţia 7. Vot, vă ...
2018-05-09 Suntem în afara procedurii, dacă vreţi să le susţineţi!
2018-05-09 Domnule Seidler...
2018-05-09 Vot, vă rog. Prelungirea dezbaterilor cu două minute. 106 voturi împotrivă, 67 de voturi pentru, 3 abţineri, doi colegi ...
2018-05-09 Stimaţi colegi, Începem votul final. Vă rog să vă pregătiţi cartelele pentru un vot de control. Vă rog să luaţi loc în ...
2018-05-09 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Andronache Gabriel, explicarea votului.
2018-05-09 Domnul Ion Stelian-Cristian.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Domnul Drăghici.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Continuăm cu punctul 8. 8. Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ...
2018-05-09 Vă mulţumesc.
2018-05-09 Vă mulţumesc.
2018-05-09 Domnul Gheorghe Daniel. Vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Vass Levente. Vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Stanciu-Viziteu. Vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Domnule Paşcan, doriţi drept la replică, probabil? Vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Continuăm cu punctul 9. 9. Propunerea legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului ...
2018-05-09 Vă mulţumesc. 10. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi ...
2018-05-09 Vă rog să încheiaţi.
2018-05-09 Vă rog să încheiaţi, doamnă deputat!
2018-05-09 Vă mulţumesc. Domnul Seidler.
2018-05-09 Domnul Socotar Gheorghe.
2018-05-09 Mulţumesc. Domnul Petru Movilă.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Şi ultimul punct. 11. Moţiunea simplă iniţiată de 66 de deputaţi. Vot, vă rog. Moţiunea a fost respinsă. ...
2018-05-09 Mulţumesc. Domnul Ungureanu. Vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Vă rog să încheiaţi!
2018-05-09 Vă mulţumesc, domnule deputat.
2018-05-09 Domnul Bichineţ Corneliu, ultimul vorbitor. Vă rog.
2018-05-09 Mulţumesc. Domnul Buicu Florin. Vă rog.
2018-05-09 Vă mulţumesc. Încheiem şedinţa de vot final aici. Vă doresc o săptămână bună! Birou permanent în cinci minute. Şedinţa ...
2018-06-04 Bună ziua! Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vă rog să vă ocupaţi locurile în sala de şedinţă. Declar deschisă şedinţa de ...
2018-06-04 Vă prezint informările scrise din partea unor deputaţi cu privire la modificarea apartenenţei lor la grupurile ...
2018-06-04 De asemenea, domnii deputaţi neafiliaţi Oprişcan Mihai Doru şi Tabugan Ion ne aduc la cunoştinţă că vor activa în ...
2018-06-04 La punctul 2 al ordinii de zi avem înscrisă dezbaterea moţiunii simple iniţiate de 67 de deputaţi. În temeiul art. 190 ...
2018-06-04 Vă mulţumesc şi eu. În continuare, îl invit la tribună pe domnul Eugen Teodorovici, ministrul finanţelor ...
2018-06-04 Domnule ministru, vă rog să nu dialogaţi cu sala...
2018-06-04 Domnule ministru... (Vociferări.)
2018-06-04 Domnule ministru, vă rog să nu dialogaţi cu sala.
2018-06-04 Vă mulţumesc.
2018-06-04 Vă mulţumesc şi eu. Urmează dezbaterile asupra moţiunii simple. Vă reamintesc prevederile art. 191 din Regulament, ...
2018-06-04 Vă mulţumesc. Din partea Grupului parlamentar ALDE, domnul deputat Varujan Vosganian. Vă rog. (Vociferări. Deputaţii ...
2018-06-04 Vă rog să concluzionaţi.
2018-06-04 Vă mulţumesc şi eu. Grupul USR, domnul deputat Claudiu Năsui. Vă rog.
2018-06-04 Vă rog să concluzionaţi, domnule deputat.
2018-06-04 Vă mulţumesc.
2018-06-04 Vă rog să concluzionaţi, domnule deputat.
2018-06-04 Domnule deputat...
2018-06-04 Din partea Grupului PSD, domnul deputat Marius Budăi. Vă rog.
2018-06-04 Vă mulţumesc şi eu. Din partea Grupului UDMR, domnul deputat Erdei Dolóczki István. Vă rog.
2018-06-04 Vă rog să concluzionaţi.
2018-06-04 Mulţumesc şi eu. Din partea Grupului PMP, domnul deputat Adrian Todoran.
2018-06-04 Vă rog să concluzionaţi.
2018-06-04 Vă rog să concluzionaţi, domnule deputat.
2018-06-04 Vă mulţumesc.
2018-06-04 Domnule deputat...
2018-06-04 Doamnă Turcan, mai doriţi drept la replică? Mai aveţi minute... (Domnul deputat Dan Vîlceanu solicită să ia ...
2018-06-04 Mulţumesc şi eu. Mai aveţi două minute. Domnul Huţucă.
2018-06-04 Vă mulţumesc. Doamna Turcan. Mai aveaţi 23 de secunde. Haideţi! (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia ...
2018-06-04 Vă rog să concluzionaţi!
2018-06-04 Doamna Turcan. Vă mulţumesc. Drept la replică, solicitat cu întârziere. Două minute, maximum.
2018-06-04 Să ştiţi că timpul afectat dezbaterii a expirat, doamnă Turcan!
2018-06-04 Vă rog frumos!
2018-06-04 Nu ne insultaţi inteligenţa! Timpul afectat dezbaterii s-a încheiat!
2018-06-04 Timpul afectat dezbaterii s-a încheiat, doamnă Turcan. Vă rog să vă luaţi locul în sală! (Doamna deputat Raluca Turcan ...
2018-06-04 Vă mulţumesc şi. Dezbaterile fiind finalizate, exprimarea votului va avea loc în şedinţa de vot final din ziua de ...
2018-06-06 Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 6 iunie 2018, dedicată ...
2018-06-06 Mulţumesc şi eu. Domnul Constantin Şovăială. Vă rog.
2018-06-06 Domnul Popescu Nicolae. Vă rog.
2018-06-06 Mulţumesc. Domnul Ionuţ Simionca.
2018-06-06 Vă mulţumesc. Domnul Andi-Gabriel Grosaru.
2018-06-06 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2018-06-06 Aţi ajuns deja la cinci minute, domnule deputat. Vă rog.
2018-06-06 Vă mulţumesc.
2018-06-06 Din partea colegilor neafiliaţi se află cineva în sală? Domnul Dohotaru. Vă rog. Din partea ALDE, au depus în scris ...
2018-06-06 Mulţumesc. Domnul Vlad Bontea.
2018-06-06 Mulţumesc şi eu. Domnul Victor Paul Dobre.
2018-06-06 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2018-06-06 Mulţumesc. Domnul Corneliu Bichineţ.
2018-06-06 Mulţumesc. Domnul Nicolae Petreţchi.
2018-06-06 Vă mulţumesc. Domnul Daniel Olteanu.
2018-06-06 Mulţumesc frumos. Doamna Mihaela Huncă. Este? Da.
2018-06-06 Mulţumesc şi eu. Domnul Sorin Bumb.
2018-06-06 Mulţumesc. Domnul Marius Paşcan. Au mai depus în scris domnii deputaţi Constantin Codreanu, Eugen Tomac şi Doru Coliu.
2018-06-06 Mulţumesc. Doamna Maricela Cobuz.
2018-06-06 Mulţumesc. Doamna Florica Cherecheş? Domnul Corneliu Olar? Domnul Andrei Daniel Gheorghe. Vă rog.
2018-06-06 Mulţumesc şi eu. Domnul Petru Movilă.
2018-06-06 Mulţumesc şi eu. Domnul Vasile Cîtea.
2018-06-06 Da. Mulţumesc. De la PNL? Nu mai avem niciun coleg. USR? Nu avem. OK. Continuăm cu doamna Bianca-Miruna Gavriliţă? Se ...
2018-06-06 Da. Mulţumesc. Domnul Horia Nasra? Vă rog. Au mai depus în scris doamnele, domnii: Aida Căruceru, Costel Lupaşcu, ...
2018-06-06 ... două secunde, sunt colegii dumneavoastră... Tamara- Dorina Ciofu, Răzvan Rotaru, Marius Budăi, Mihai Weber, ...
2018-06-06 Mulţumesc. Doamna Violeta Răduţ se află în sală? Nu. Doamna Diana Tuşa.
2018-06-06 Mulţumesc. Doamna Anişoara Radu? Domnul Laurenţiu Nistor? Domnul Nicu Niţă? Vă rog.
2018-06-06 Mulţumesc. Domnul Ciprian Şerban? Doamna Cristina-Elena Dinu? Au mai depus în scris următorii colegi: Raluca Turcan, ...
2018-06-06 Vă mulţumesc şi eu. Încheiem aici prima parte a şedinţei noastre de astăzi. (Următoarele declaraţii politice şi ...
2018-06-06 Bună dimineaţa, stimaţi colegi, colege. Vă cer scuze pentru întârziere, dar am avut Birou permanent reunit. Continuăm ...
2018-06-06 Punctul 43 adus pe poziţia 12. Vot, vă rog. Domnul... O clipă, să termin, suntem în procedură de vot, imediat, domnule ...
2018-06-06 De la poziţia 74 la poziţia 14. Vot, vă rog. Adoptat cu 115 voturi pentru, 19 voturi împotrivă, o abţinere. Domnul ...
2018-06-06 Vot, vă rog, de la 40 pe 13. Cu 123 de voturi pentru, două împotrivă, 7 abţineri, un coleg care nu-şi exprimă votul, ...
2018-06-06 Vom continua cu punctul 3 de pe ordinea de zi. 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la ...
2018-06-06 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Doamna Lungu Tudoriţa? Vă rog.
2018-06-06 Vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul dacă sunt ...
2018-06-06 Punctul 4, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul ...
2018-06-06 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale, domnul Victor Paul Dobre.
2018-06-06 Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.
2018-06-06 Mulţumesc. Domnul Barna.
2018-06-06 Mulţumesc. Domnul Gheorghe Daniel.
2018-06-06 Mulţumesc. Domnul Corneliu Bichineţ.
2018-06-06 Mulţumesc. Domnul Dobrovie Adrian.
2018-06-06 Mulţumesc.
2018-06-06 Mulţumesc. Domnul Varujan Vosganian.
2018-06-06 Vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul. Obiecţii? ...
2018-06-06 Punctul 5, Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru ...
2018-06-06 Punctul 6, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, ...
2018-06-06 Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Ion Stelian-Cristian.
2018-06-06 Vă mulţumesc. Domnul Cupşa Ioan.
2018-06-06 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat!
2018-06-06 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat!
2018-06-06 Domnule deputat, Aţi ajuns la cinci minute, vă rog să încheiaţi! Vă mulţumesc foarte mult.
2018-06-06 Domnule Cupşa?!
2018-06-06 Mulţumesc.
2018-06-06 Domnul Florin Iordache.
2018-06-06 Vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád.
2018-06-06 Vă mulţumesc. Domnul Cupşa. Un minut mai aveţi, să ştiţi!
2018-06-06 Vă rog frumos, domnule Cupşa! Mulţumesc.
2018-06-06 Mulţumesc frumos.
2018-06-06 Aţi depăşit!
2018-06-06 Vă mulţumesc, domnule deputat.
2018-06-06 O să aveţi ocazia să le prezentaţi la amendamente.
2018-06-06 Exact!
2018-06-06 Le puteţi prezenta la amendamente respinse. Vă mulţumesc foarte mult.
2018-06-06 Bun. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. O să trecem la dezbaterea pe articole. O să rog colegii care ...
2018-06-06 La nr. crt. 13 se află art. 96. La acesta aveţi?
2018-06-06 OK. Vă rog.
2018-06-06 O să le luăm pe rând.
2018-06-06 Amendament la art. 13 aveţi, adică?
2018-06-06 Supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la nr. crt. 1 de la amendamente respinse. Vot, vă rog. 50 de voturi ...
2018-06-06 Sunteţi purtătorul de cuvânt, înţeleg?!
2018-06-06 Domnul Ion Stelian-Cristian.
2018-06-06 Da, în regulă, aşa o să facem. La art. 41 dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. Articolul 47. Dacă sunt obiecţii? Nu ...
2018-06-06 Supun votului amendamentul respins de la art. 64. Vot, vă rog. Respins cu 99 de voturi împotrivă, 59 de voturi ...
2018-06-06 Supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la art. 83 alin. (1). Vot, vă rog. 102 de voturi contra, 58 de ...
2018-06-06 Supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la art. 83 alin. (3). Vot, vă rog. A fost respins cu 95 de voturi ...
2018-06-06 Amendament respins, art. 84 alin. (2). Vot, vă rog. 100 de voturi contra, 54 de voturi pentru. A fost respins. Supun ...
2018-06-06 Amendamentul respins, art. 90, din anexa cu amendamente respinse. Vot, vă rog. Respins cu 107 de voturi împotrivă, 48 ...
2018-06-06 ....şi să rămână forma iniţială din lege.
2018-06-06 Despre ce articol vorbiţi?
2018-06-06 Vot pentru amendamentul respins, art. 90 alin. (4 1 ). Vot, vă rog. Respins cu 102 de voturi contra, 55 de voturi ...
2018-06-06 O clipă, vă rog.
2018-06-06 Staţi două secunde! Staţi, domnule Cupşa! Urmăriţi-mă şi pe mine, ca să nu ne încurcăm. Deci am avut art. 90, da? Dacă ...
2018-06-06 Avem amendament respins la art. 95 1 . Vot, vă rog. Respins cu 109 voturi contra, 51 de voturi pentru şi o ...
2018-06-06 Supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la art. 97, da? Vot, vă rog. Respins cu 105 voturi contra, 58 de ...
2018-06-06 Supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la art. 127, un nou alin. (2 1 ). Vot, vă rog. Respins cu 134 de ...
2018-06-06 Supun votului dumneavoastră amendamentul respins, art. 129 alin. (2) punctul 2. Vot, vă rog. Respins cu 117 de voturi ...
2018-06-06 Mergem mai departe. Dacă la art. 130 sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. Articolul 131. Obiecţii? Nu. Adoptat. Articolul ...
2018-06-06 Nu sunt obiecţii. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Dumneavoastră? La art. 144.
2018-06-06 Amendament respins, la art. 144 alin. (2). Vot, vă rog. Respins cu 102 voturi contra, 69 de voturi pentru şi o ...
2018-06-06 Da.
2018-06-06 Amendament respins, art. 157 alin. (1). Vot, vă rog. Respins, cu 97 de voturi contra, 68 de voturi pentru, o ...
2018-06-06 Da.
2018-06-06 Amendament respins, art. 231 alin. (3). Vot, vă rog. Respins, cu 116 voturi contra, 49 de voturi pentru, o abţinere, un ...
2018-06-06 Amendament respins, art. 234. Vot, vă rog. Respins, cu 110 voturi contra, 54 de voturi pentru, o abţinere. Varianta din ...
2018-06-06 Da.
2018-06-06 Amendament respins la art. 323 alin. (1). Vot, vă rog. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia ...
2018-06-06 Amendament... Domnul Florin Iordache.
2018-06-06 Amendament respins, art. 323 alin. (4). Vot, vă rog. Respins, cu 116 voturi contra, 58 de voturi pentru şi o abţinere.
2018-06-06 Domnule Cupşa...
2018-06-06 Domnule Cupşa... Domnule Cupşa nu v-am dat cuvântul, îmi pare rău. Haideţi să ne respectăm reciproc. E a doua oară când ...
2018-06-06 Amendament respins, art. 398 alin. (3). Vot, vă rog. Respins, cu 117 voturi contra, 57 de voturi pentru şi o ...
2018-06-06 Da.
2018-06-06 Amendament...
2018-06-06 Amendament respins, la art. 402. Vot, vă rog. Respins, cu 104 voturi contra, 69 de voturi pentru. Varianta din raportul ...
2018-06-06 Amendament respins...
2018-06-06 Art. 457 alin. (2). Vot, vă rog. Respins. 111 voturi contra, 58 de voturi pentru, un coleg fără opţiune. Varianta din ...
2018-06-06 Amendament respins, art. 471. Vot, vă rog. Respins, cu 104 voturi contra, 55 de voturi pentru, 21 de abţineri, un coleg ...
2018-06-06 Amendament respins, art. 483 alin. (2)-(4). Vot, vă rog. Respins. 120 de voturi contra, 51 de voturi pentru. Varianta ...
2018-06-06 Amendament respins, la art. 486 alin. 1 lit. e). Vot, vă rog. Respins cu 121 de voturi contra, 53 de voturi pentru, o ...
2018-06-06 Da. Este art. 490 alin. (2). Aici solicitaţi modificarea? Adică eram... un punct mai jos.
2018-06-06 Da, 23, dar eu eram la 64, în raportul cu amendamente admise. Amendament respins, la art. 490. Vot, vă rog. Respins cu ...
2018-06-06 Amendament respins, art. 503 alin. (3). Vot, vă rog. Respins cu 153 de voturi contra, 24 de voturi pentru, 4 ...
2018-06-06 Amendament respins, art. 521 alin. (3). Vot, vă rog. Respins. 131 de voturi contra, 64 de voturi pentru, 7 abţineri, un ...
2018-06-06 Bun. 600... cât? (Discuţii cu domnul deputat Ioan Cupşa.) Da. 522. Vă rog, domnule Cupşa.
2018-06-06 Amendament...
2018-06-06 Amendament respins la art. 522. Vot, vă rog. Respins cu 132 de voturi contra, 66 de voturi pentru, 5 abţineri. Mai ...
2018-06-06 Amendament respins, la art. 666. Vot, vă rog. Respins cu 139 de voturi contra, 63 de voturi pentru, 6 abţineri, 2 ...
2018-06-06 Mai avem încă unul la art. 666? Da. Şi alin. (8) de la art. 666. Domnul Cupşa.
2018-06-06 Da. Amendament...
2018-06-06 Amendament respins, la art. 666 alin. (8). Vot, vă rog. Respins cu 140 de voturi contra, 59 de voturi pentru, 8 ...
2018-06-06 Da...
2018-06-06 Da. Amendament respins, art. 713 alin. (2). Vot, vă rog. Respins. 141 de voturi contra, 65 de voturi pentru, 6 ...
2018-06-06 Amendament respins, la art. 789. Vot, vă rog. Respins. 129 de voturi contra, 86 de voturi pentru, 9 abţineri. Art. 915. ...
2018-06-06 Îmi pare rău...
2018-06-06 Nu mă uit. Trebuie să vă uitaţi dumneavoastră, să le urmăriţi.
2018-06-06 Că am încheiat, să ştiţi, votul pe articole, pe acest proiect de lege. Vă mulţumesc.
2018-06-06 Vă mulţumesc.
2018-06-06 Am încheiat votul.
2018-06-06 Vă mulţumesc, am încheiat votul.
2018-06-06 Pe procedură, domnul Babuş Radu.
2018-06-06 Vot pentru propunerea colegului nostru Radu Babuş. Adoptată cu 116 voturi pentru, 61 de voturi împotrivă, o abţinere.
2018-06-06 7. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., precum şi pentru ...
2018-06-06 Vă rog, votaţi. Timp de dezbatere - 5 minute. (Vociferări. Rumoare.) 136 de voturi pentru, 62 de voturi contra, o ...
2018-06-06 Vă mulţumesc.
2018-06-06 Mulţumesc, domnule Pavel Popescu.
2018-06-06 Aţi depăşit cele 3 minute.
2018-06-06 Vă mulţumesc, domnule Pavel Popescu. (Vociferări. Rumoare. Aplauze.) Doamna Chichirău Cosette. (Domnul deputat Cătălin ...
2018-06-06 Doamna Cosette Chichirău, vă rog.
2018-06-06 Domnul Gheorghe Andrei Daniel. Pe procedură, doamna Turcan.
2018-06-06 Procedura, doamnă Turcan. Vă rog frumos.
2018-06-06 Păi, procedura? Care e procedura? Vreţi să vorbiţi pe timpul de dezbatere? Deci sunteţi cel de-al doilea vorbitor ...
2018-06-06 Microfonul îl aveţi, doamnă deputat.
2018-06-06 Vă mulţumesc.
2018-06-06 Retrimitere la comisie. Vot, vă rog. Respinsă. 144 de voturi contra, 83 de voturi pentru, o abţinere, un coleg fără ...
2018-06-06 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2018-06-06 Vă mulţumesc.
2018-06-06 Vă mulţumesc, domnule deputat.
2018-06-06 Vă mulţumesc, domnule deputat.
2018-06-06 Aţi depăşit de mult cele 3 minute.
2018-06-06 Vă mulţumesc. Domnul Vişan George-Gabriel, PSD. Vă mulţumesc, domnule deputat. Mulţumesc.
2018-06-06 Mulţumesc. Domnul Năsui Claudiu.
2018-06-06 Nu v-am dat cuvântul, vă cer scuze. La final o să vă dau cuvântul, da. Mulţumesc. Domnule Năsui, vă ...
2018-06-06 Să ştiţi că nu am apăsat pe niciun buton.
2018-06-06 Domnule...
2018-06-06 Domnule Năsui...
2018-06-06 Domnule Năsui...
2018-06-06 ... nu sunt eu de vină, s-ar putea să fie o problemă tehnică.
2018-06-06 Dar trebuie să ştiţi că aţi cam depăşit timpul.
2018-06-06 Vă mulţumesc. Aţi depăşit timpul.
2018-06-06 Vă mulţumesc.
2018-06-06 Vă mulţumesc. (Vociferări.) Măcar mimaţi politeţea, vă rog frumos. Pentru că eu strig aici de la tribună, rugându-vă să ...
2018-06-06 3 minute... le-aţi depăşit. Haideţi, domnule Năsui!
2018-06-06 Domnul Eugen Tomac. Domnul Vosganian Varujan, vă rog.
2018-06-06 3 minute, potrivit Regulamentului.
2018-06-06 Vă mulţumesc.
2018-06-06 Vă mulţumesc. Domnul Victor Ponta.
2018-06-06 Un minut!
2018-06-06 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat!
2018-06-06 Şi eu vă mulţumesc. Domnul Eugen Tomac, care s-a înscris ulterior.
2018-06-06 Vă mulţumesc. De la ALDE... De la USR, îmi pare rău, dar deja am avut doi vorbitori. (Vociferări.) Procedură, domnul ...
2018-06-06 Domnule Sitterli!
2018-06-06 Domnule Sitterli!
2018-06-06 Pe procedură, ce?!
2018-06-06 Care este procedura?
2018-06-06 Domnule Sitterli, atâta vreme cât în raport se află doar amendamente admise, cum vă imaginaţi că vă puteţi susţine ...
2018-06-06 Domnul Daniel Suciu. Pe procedură, domnul Roman Florin.
2018-06-06 Procedură, domnule Roman, nu vă supăraţi!
2018-06-06 Mulţumesc frumos. (Vociferări.) Nu, este prea mult! (Gălăgie în sală.) Vă mulţumesc, domnule Roman. Aţi invocat o ...
2018-06-06 Vă mulţumesc. Pe procedură, domnul Gheorghe Tinel. Vă rog.
2018-06-06 Vă mulţumesc. Avem o propunere de 3-4 ore, spuneţi, domnule ... 3-4 ore retrimitere la comisie, propunerea domnului ...
2018-06-06 Bun. Pe procedură, doriţi să interveniţi? Domnul Petru Movilă.
2018-06-06 Procedură, domnule Movilă!
2018-06-06 Care este procedura?
2018-06-06 Vă mulţumesc. Nu aveţi procedură. Sunteţi al treilea vorbitor din partea grupului dumneavoastră, adică cumva ...
2018-06-06 O să îi rog pe domnii lideri să vină până la prezidiu. (Consultări.) După o scurtă pauză
2018-06-06 Înţeleg, totuşi, că nu a fost înregistrat niciun fel de amendament la comisie. Domnule Şimon, vă rog frumos.
2018-06-06 Bun. Haideţi să ne oprim şi să mergem la dezbaterea proiectului de lege. Avem 56 de amendamente admise. O să vă rog să ...
2018-06-06 Bun. Mulţumesc. Daţi-mi voie să continui, căci eu am aici un raport cu aceste amendamente admise, pe care trebuie să le ...
2018-06-06 Staţi puţin, că aceasta nu este procedură, domnule....
2018-06-06 Care articol?
2018-06-06 Ce articol, domnule Bumb? Ce articol? Spuneţi-mi încă o dată!
2018-06-06 Articolul 7 alin. (1)?
2018-06-06 9.
2018-06-06 Acesta este un amendament de eliminare, de ce vreţi...
2018-06-06 Păi, nu există amendamente de eliminare. Nu există amendamente respinse.
2018-06-06 Cum să propun eliminarea?!
2018-06-06 Dar nu figurează la amendamente respinse! Dacă aţi fi avut un amendament respins cu acest obiect, cu siguranţă l-aş fi ...
2018-06-06 Eu pot să supun votului articolul din raportul comisiei, nu eliminarea lui, pentru că nu există amendament de ...
2018-06-06 OK. Conform raportului comisiei, supun votului alin. (9) al art. 7, cum este în raport. Vot, vă rog. Adoptat cu 137 de ...
2018-06-06 Vă mulţumesc. Domnule Năsui, aveţi o intervenţie la admise? (Vociferări.) La admise.
2018-06-06 Cum să supun votului eliminarea?!
2018-06-06 OK. Eu supun votului dumneavoastră... Nu ne înţelegem! Supun votului dumneavoastră art. 7 alin. (1), aşa cum este el ...
2018-06-06 Supun votului dumneavoastră amendamentul admis din raportul comisiei. Adoptat cu 143 de voturi pentru, 89 de voturi ...
2018-06-06 Supun votului dumneavoastră amendamentul admis din raportul comisiei, art. 7 alin. (3). Vot, vă rog. Adoptat cu 144 de ...
2018-06-06 Stimaţi colegi, Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot, să luaţi loc în bănci şi să facem un vot de control. Haideţi ...
2018-06-06 Vă mulţumesc şi eu. 6. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., ...
2018-06-06 Vă mulţumesc. Domnul Claudiu Năsui.
2018-06-06 Mulţumesc şi eu. Domnul Itu Cornel.
2018-06-06 Mulţumesc şi eu. Domnul Eugen Tomac. Vă rog, explicarea votului.
2018-06-06 Vă mulţumesc. Domnul Victor Ponta.
2018-06-06 Legi organice. Respingeri. 7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru ...
2018-06-25 Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din totalul celor ...
2018-06-25 La punctul 2 al ordinii de zi avem înscrisă dezbaterea moţiunii simple, iniţiate de 50 de colegi deputaţi. În temeiul ...
2018-06-25 Vă mulţumesc. În continuare, îl invit la tribună pe domnul Lucian Şova, ministrul transporturilor. Aveţi cuvântul, ...
2018-06-25 Vă mulţumesc şi eu. Urmează dezbateri asupra moţiunii simple prezentate. Şi o să-l invit la tribună, din partea ...
2018-06-25 Mulţumesc şi eu. Din partea PNL, domnul deputat Lucian Bode. Vă rog.
2018-06-25 Vă mulţumesc şi eu. Din partea USR, domnul deputat Ionuţ Moşteanu. Domnul Cătălin Drulă. Poftiţi?
2018-06-25 Între dumneavoastră. OK.
2018-06-25 Mulţumesc şi eu. Din partea UDMR, domnul deputat Zacharie Benedek. Vă rog.
2018-06-25 Vă mulţumesc şi eu. Din partea Grupului ALDE, domnul deputat Varujan Vosganian. Vă rog. Aveţi 3 minute.
2018-06-25 Vă rog să concluzionaţi, domnule deputat!
2018-06-25 Vă mulţumesc. Din partea PMP...
2018-06-25 Domnule deputat...
2018-06-25 Vă mulţumesc. Domnul deputat Petru Movilă, din partea PMP.
2018-06-25 Vă rog să concluzionaţi, domnule deputat.
2018-06-25 Vă rog să concluzionaţi. Aţi depăşit timpul!
2018-06-25 Mulţumesc şi eu. De data aceasta colegii de la PNL nu au mai strigat "Timpul, timpul!". Continuăm. Domnul deputat ...
2018-06-25 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Marius Bodea, din partea PNL. Trei minute şi 53 de secunde mai aveţi.
2018-06-25 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Iulian Bulai.
2018-06-25 Mai departe, vă rog să concluzionaţi, domnule deputat!
2018-06-25 Mulţumesc mult. Şi, o ultimă intervenţie, domnul deputat Lucian Bode. Un minut a mai rămas din timpul alocat PNL.
2018-06-25 Vă rog să concluzionaţi. Aţi depăşit timpul!
2018-06-25 Vă mulţumesc şi eu. Domnule ministru, aveţi cuvântul.
2018-06-25 Vă mulţumesc şi eu. Am încheiat dezbaterile. Votul asupra moţiunii simple va avea loc la şedinţa de vot final. Declar ...
2018-07-02 Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor, în cadrul sesiunii extraordinare convocate în temeiul ...
2018-07-02 Da. Pe procedură, domnul Dobre.
2018-07-02 Mulţumesc şi eu. Domnul Benga.
2018-07-02 Da. Potrivit Regulamentului, imediat după aprobarea ordinii de zi modificate, vom da votul pe sesiunea ...
2018-07-02 Deci pe poziţia 23 ar fi, nu? 22, 23...? Primul proiect - Pl-x 245/2017 - sistemul unitar de pensii - pe poziţia 22; ...
2018-07-02 Da. Vă mulţumesc frumos. O să invoc şi eu, ca de fiecare dată şi ca fiecare dintre dumneavoastră, o prevedere ...
2018-07-02 Înţeleg că plenul este suveran doar atunci când vă convine dumneavoastră şi când vă profită dumneavoastră. Proiectul ...
2018-07-02 În continuare, în temeiul art. 20 din Regulament, vă prezint o informare scrisă din partea liderului Grupului ...
2018-07-02 Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua limbii ucrainene - PL-x ...
2018-07-02 Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiei sesizate în fond, pentru prezentarea raportului? Domnul Iusein Ibram.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Dobre.
2018-07-02 Vă mulţumesc şi eu, domnule Dobre. Domnul Codreanu Constantin.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Domnul Gheorghe Andrei Daniel.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Domnul Varujan Pambuccian.
2018-07-02 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Bacalbaşa.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Domnul Florea Damian.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Domnul Benga Tudor.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Domnul Andrei Gerea.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Cum vă ...
2018-07-02 2. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene - PL-x 308/2018; caracter ordinar; 4 amendamente ...
2018-07-02 Da. Mulţumesc. Din partea comisiei sesizate în fond, prezentarea raportului. Domnul deputat Iusein Ibram.
2018-07-02 Da. Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu doreşte nimeni să intervină. Cum vă ...
2018-07-02 3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. ...
2018-07-02 Vă rog.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Domnul Călin, din partea comisiilor sesizate în fond, prezentarea raportului.
2018-07-02 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale. Doreşte cineva să intervină? Nu. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă ...
2018-07-02 4. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia ...
2018-07-02 Vă mulţumesc şi eu. Prezentarea raportului comun, din partea comisiilor sesizate în fond? Vă rog.
2018-07-02 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale. Domnul Drulă Cătălin.
2018-07-02 Vă mulţumesc.
2018-07-02 Vă mulţumesc. În comisie, legea a fost dezbătută, înţeleg. Ministerele au fost prezente. Cu siguranţă, aţi aflat de ...
2018-07-02 Domnul Cătălin Rădulescu, vă rog.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Domnul Florin Roman.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Domnul Bende Sándor.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Domnul Ionuţ Moşteanu.
2018-07-02 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Florea Damian.
2018-07-02 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Avem 3 amendamente admise ...
2018-07-02 Bun. Avem propunerea de la nr. crt. 3 alin. (4), dar este... (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia ...
2018-07-02 Vă mulţumesc. Potrivit Regulamentului... (Aplauze.) Stimaţi colegi... (Aplauze.) aplaudaţi degeaba. Potrivit ...
2018-07-02 Vă mulţumesc.
2018-07-02 Supun votului dumneavoastră amendamentul admis din raport, de la nr. crt. 3 alin. (6). Vot, vă rog. 112 voturi pentru, ...
2018-07-02 Supun votului dumneavoastră amendamentul admis din raport, de la nr. crt. 3 alin. (8). Vot, vă rog. 118 voturi pentru, ...
2018-07-02 Vă mulţumesc, domnule Bichineţ.
2018-07-02 Cred că n-aţi fost atent. Vă mulţumesc din suflet.
2018-07-02 Vă rog. Vă rog, da.
2018-07-02 Vă rog.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Domnule Bichineţ, să ştiţi că am invocat prevederile regulamentare, apropo de articolele admise care ...
2018-07-02 Mai departe. 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de ...
2018-07-02 Vă mulţumesc. Din partea comisiilor raportoare? Domnul preşedinte Iulian Iancu, prezentarea raportului comun.
2018-07-02 Domnule preşedinte, fiind procedură de urgenţă, o să vă rog să propuneţi şi timpul afectat dezbaterii.
2018-07-02 Două minute, vot vă rog, timp afectat dezbaterii. 114 voturi pentru, 14 voturi împotrivă şi o abţinere. ...
2018-07-02 Mulţumesc şi eu. Domnul Ion Călin. Domnule Călin? Nu. Nemaifiind intervenţii la dezbateri generale, mergem la ...
2018-07-02 6. Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă. Este PL-x ...
2018-07-02 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu. Nicio intervenţie. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă la titlul legii ...
2018-07-02 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru ...
2018-07-02 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale. Doreşte cineva să intervină? Nu. Sunt 13 amendamente admise şi un singur ...
2018-07-02 8. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii ...
2018-07-02 Vă mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Florin Roman.
2018-07-02 Domnul Benga Tudor.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Trecem la dezbaterea propunerii legislative. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. ...
2018-07-02 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea ...
2018-07-02 Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la ...
2018-07-02 10. Proiectul de Lege pentru detaşarea personalului prevăzut la art. 24 1 alin. (1) şi alin. (2) din Ordonanţa ...
2018-07-02 Dezbateri generale, vă rog.
2018-07-02 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale, nu sunt amendamente. Proiectul merge la votul ...
2018-07-02 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei ...
2018-07-02 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Doamna Cherecheş Florica.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă de la ...
2018-07-02 14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei ...
2018-07-02 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Dezbaterea proiectului de lege. Dacă de la nr. crt. 1 la 10 sunt obiecţii? ...
2018-07-02 17. Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu ...
2018-07-02 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Alexandru Stănescu, prezentarea raportului comun.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Cornel Zainea.
2018-07-02 Domnul Corneliu Bichineţ.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Doamna Doina Pană. Vă rog.
2018-07-02 Domnul Corneliu Olar. Vă rog.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Domnul Ion Tabugan.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea proiectului. Sunt 8 amendamente ...
2018-07-02 21. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional; PL-x ...
2018-07-02 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Nefiind amendamente, proiectul rămâne pentru şedinţa de vot final.
2018-07-02 23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei ...
2018-07-02 Vă mulţumesc. Dezbateri generale dacă sunt? Intervenţii? Nu. Dacă sunt obiecţii la titlul legii? Nu. Adoptat. Dacă de ...
2018-07-02 Revenim la poziţia 22. Este vreun coleg de la Comisia pentru muncă în sală? OK. 22. Propunerea legislativă pentru ...
2018-07-02 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Toma Ilie.
2018-07-02 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Cristian Seidler.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Domnul Dan Vîlceanu.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Domnul Adrian Solomon.
2018-07-02 Vă mulţumesc.
2018-07-02 Vă mulţumesc.
2018-07-02 Domnul Seidler doreşte să mai facă o precizare.
2018-07-02 Vă mulţumesc. Şi domnul Dan Vîlceanu, 20 de secunde.
2018-07-02 20 de secunde fix! Nu mai sunt alte intervenţii. Trecem la dezbaterea propunerii legislative. Dacă de la nr. crt. 1 la ...
2018-07-02 24. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de ...
2018-07-02 Vă mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Dunava Costel. Mă scuzaţi. Credeam că vreţi să interveniţi şi la dezbateri ...
2018-07-02 Dacă nu votăm împotrivă, înseamnă că nu suntem cu mintea întreagă, stimaţi colegi! În continuare, domnul Gabriel ...
2018-07-02 Domnul Alexandru Bălănescu.
2018-07-02 Vă mulţumesc, domnule deputat.
2018-07-02 Vă mulţumesc.
2018-07-02 Vă mulţumesc, domnule deputat. Domnul Daniel Suciu, pe procedură.
2018-07-02 Vă mulţumesc şi eu Domnul Suciu, procedură.
2018-07-02 Sigur că da! O să continuăm, însă, acum, cu acest proiect de lege. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri ...
2018-07-02 Domnule Drulă, este vorba de art. 12, din raportul cu amendamente admise. Domnule Drulă? Este vorba de art. 12 din ...
2018-07-10 Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor deputaţi. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor, din cadrul ...
2018-07-10 Mulţumesc şi eu. Supun votului dumneavoastră...
2018-07-10 Procedură, domnul Năsui. Nu v-aţi înscris.
2018-07-10 Toate aceste proiecte au fost aprobate în data de 9 iulie 2018 şi fac parte din agenda înscrisă pentru sesiunea ...
2018-07-10 Punctul 2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006; ...
2018-07-10 Da, am primit raportul suplimentar. Avem 57 de amendamente admise şi 3 amendamente respinse. Dacă din partea ...
2018-07-10 Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Domnul deputat Sorin Bumb. Vă rog.
2018-07-10 Mulţumesc. Domnul deputat Mihai Mohaci.
2018-07-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Szabó Ödön.
2018-07-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Rodeanu Bogdan.
2018-07-10 Vă mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe ...
2018-07-10 4. În continuare, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Este PL-x 55/2018. Sunt 9 ...
2018-07-10 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul deputat Terea Ioan. Vă rog.
2018-07-10 Vă mulţumesc. Domnul deputat Tabugan Ion. Există?
2018-07-10 Vă mulţumesc şi eu. Doamna Pană Adriana. Vă rog.
2018-07-10 Vă rog să concluzionaţi, doamnă deputat.
2018-07-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Corneliu Bichineţ.
2018-07-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Corneliu Olar. (Domnul deputat Ion Tabugan solicită să ia cuvântul.) Drept la ...
2018-07-10 Domnule Olar, vă mulţumesc.
2018-07-10 Vă mulţumesc şi eu. După acest scurt CV, vă rog, domnule Corneliu Olar.
2018-07-10 Vă mulţumesc. Domnul deputat Tinel Gheorghe. Vă rog.
2018-07-10 Drept la replică, doamna ministru Pană. Domnule Tinel Gheorghe, vă rog. Două minute.
2018-07-10 Mulţumesc, doamna Pană.
2018-07-10 Vă mulţumesc, doamnă ministru.
2018-07-10 Vă mulţumesc, doamnă ministru.
2018-07-10 Domnul deputat Tinel Gheorghe. Vă rog.
2018-07-10 Vă mulţumesc.
2018-07-10 Vă mulţumesc.
2018-07-10 Vă mulţumesc, domnule Tinel Gheorghe.
2018-07-10 Domnule Daniel Suciu, vă rog. Procedură.
2018-07-10 Supun votului dumneavoastră prelungirea programului de lucru. Vot, vă rog. Până la epuizare. 99 de voturi pentru, 23 de ...
2018-07-10 Vă mulţumesc şi eu. Avem o propunere de retrimitere la comisie. Vot, vă rog. Propunerea a fost respinsă cu 48 de voturi ...
2018-07-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Varujan Pambuccian.
2018-07-10 Vă mulţumesc şi eu. (Domnul deputat Tinel Gheorghe solicită să ia cuvântul.) Domnule Tinel, aţi avut doi vorbitori de ...
2018-07-10 Vă mulţumesc, domnule Tinel.
2018-07-10 Domnule Tinel, vă mulţumim. Am înţeles.
2018-07-10 Vă mulţumesc. Doamna ministru Pană. Un minut maximum.
2018-07-10 Vă mulţumesc, doamnă ministru.
2018-07-10 Vă mulţumesc şi eu. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă la marginal... (Domnul deputat Corneliu Olar ...
2018-07-10 Domnule Tinel, nu figurează la amendamente respinse...
2018-07-10 În raportul nostru nu figurează la amendamente respinse.
2018-07-10 Bun. Supun votului dumneavoastră, neavând vreun amendament respins al dumneavoastră, supun votului, din raport, la ...
2018-07-10 Vă mulţumesc. Supun votului dumneavoastră art. 59, aşa cum a fost ele prezentat. (Vociferări.) Amendamentul respins, ...
2018-07-10 Domnule Tabugan, nu v-am dat cuvântul!
2018-07-10 Domnule Tabugan, am încheiat dezbaterea pe articole.
2018-07-10 Atâta vreme cât eu am specificat că la marginal 6, dacă nu sunt obiecţii, cu modificările aduse prin votul ...
2018-07-10 5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 - PL-x 337/2018; 22 de ...
2018-07-10 Mulţumesc frumos. La dezbateri generale dacă doreşte cineva să intervină? Domnule Olar? Vă rog.
2018-07-10 Mulţumesc şi eu. Domnul Csaba-István.
2018-07-10 Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Avem 22 de amendamente ...
2018-07-10 6. Proiectul de Lege privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor ...
2018-07-10 Vă mulţumesc. Dacă în cadrul dezbaterilor generale doreşte cineva să intervină? Nu. Dezbateri pe proiectul de lege - 5 ...
2018-07-10 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament ...
2018-07-10 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Doamna Oana Bîzgan. Vă rog.
2018-07-10 Vă mulţumesc şi eu. Doamna Mara Calista. Vă rog.
2018-07-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Ilişanu Claudiu. Vă rog.
2018-07-10 Doamna Csép Eva. Vă rog.
2018-07-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Ungureanu Emanuel. Vă rog.
2018-07-10 Vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă de la marginal 1 la marginal 5 sunt obiecţii? Nu sunt. ...
2018-07-10 Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Într-un minut începem votul final. Stimaţi colegi, Vă rog să vă ...
2018-07-10 Doamna Pană Adriana.
2018-07-10 Domnul Havrici Emanuel.
2018-07-10 Vă mulţumesc. Legi organice. Adoptări. 4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public ...
2018-07-10 Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vă informez că în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi alin. (3) din Legea ...
2018-09-11 Bună ziua, doamnelor şi domnilor deputaţi, şi bine v-am regăsit! Declar deschisă şedinţa noastră de astăzi, a Camerei ...
2018-09-11 În continuare, la punctul 2 al ordinii de zi, avem înscrisă dezbaterea moţiunii simple iniţiate de 66 de deputaţi. În ...
2018-09-11 Domnule deputat, Vă rog să citiţi textul moţiunii simple. Vă mulţumesc.
2018-09-11 Vă mulţumesc. În continuare, o invit la tribună pe doamna ministru Carmen Dan. Doamnă ministru, aveţi cuvântul, vă rog.
2018-09-11 Vă mulţumesc şi eu. Înainte de a începe dezbaterile, daţi-mi voie să vă reamintesc prevederile art. 191 din Regulament, ...
2018-09-11 Domnul deputat Eugen Bejinariu are cuvântul, în continuare. Vă rog. (Vociferări. Rumoare.)
2018-09-11 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2018-09-11 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat. Timpul a expirat.
2018-09-11 Mulţumesc frumos. Domnul deputat Tudor Rareş Pop. Vă rog.
2018-09-11 În continuare, dau cuvântul domnului deputat Norbert Apjok.
2018-09-11 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Constantin Avram. Vă rog, aveţi cuvântul.
2018-09-11 Vă rog să încheiaţi.
2018-09-11 Dar un minut nu pot, vă rog frumos, aţi depăşit de mult timpul alocat grupului dumneavoastră.
2018-09-11 Vă rog frumos.
2018-09-11 Vă mulţumesc frumos.
2018-09-11 Vă rog să încheiaţi.
2018-09-11 Mulţumesc frumos.
2018-09-11 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Eugen Tomac, vă rog. Două minute, domnule Tomac.
2018-09-11 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2018-09-11 Domnule deputat, vă rog frumos... (Vociferări. Rumoare.) PNL mai are 3,45 minute. Domnul deputat Răzvan Prişcă.
2018-09-11 Vă rog să încheiaţi. Vă mulţumesc şi eu. În încheiere, are cuvântul doamna ministru Carmen Dan. Vă rog frumos.
2018-09-11 Vă mulţumesc. Dezbaterile fiind finalizate, exprimarea votului asupra moţiunii va avea loc în şedinţa de vot final, de ...
2018-09-11 Dau cuvântul domnului deputat Pavel Popescu, pentru citirea textului moţiunii simple. Vă rog.
2018-09-11 Domnule deputat, purcedeţi la citirea textului moţiunii simple, vă rog frumos, aşa cum aţi anunţat.
2018-09-11 Vă rog.
2018-09-11 Procedură, domnul Suciu. (Se păstrează un moment de reculegere.)
2018-09-11 Procedură.
2018-09-11 Continuăm cu ultima parte a şedinţei noastre de astăzi, dedicată prezentării interpelărilor. Şi începem cu doamna ...
2018-09-11 Mulţumesc şi eu. Domnul Cătălin Rădulescu? Domnul Laurenţiu Nistor? Domnul Neculai Iftimie? Domnul Andrei Pop? Domnul ...
2018-09-11 Domnul Vlad Duruş? Vă rog.
2018-09-11 Mulţumesc şi eu. Domnul Matei Dobrovie? Domnul Constantin Codreanu, vă rog.
2018-09-11 Mulţumesc. Domnul Barna, domnul Cristian Buican, domnul Eugen Tomac, domnul Adrian Todoran, domnul Cătălin Cristache, ...
2018-09-11 Vă mulţumesc. Şi domnul deputat Toma Ilie.
2018-09-11 Vă mulţumesc şi eu. Lista a fost epuizată. Declar închisă şedinţa noastră de astăzi. La revedere! Şedinţa s-a încheiat ...
2018-09-12 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2018-09-12 Vă mulţumesc. Domnul deputat Petru Movilă.
2018-09-12 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2018-09-12 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Raeţchi Ovidiu.
2018-09-12 Mulţumesc frumos. Domnul Daniel Suciu.
2018-09-12 Mulţumesc şi eu. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Domnule Roman, nu v-a pronunţat numele. ...
2018-09-12 V-a ofensat cu ceva?
2018-09-12 Cu ce? (Vociferări.) Asta nu este ofensă! Vă rog frumos, haideţi să trecem la dezbaterea pe articole, domnule Roman!
2018-09-12 Vă respect! Şi Regulamentul îl respect! Tocmai!
2018-09-12 În niciun caz! Îmi place să vă ascult pe dumneavoastră! Vă rog, 30 de secunde.
2018-09-12 Vă mulţumesc.
2018-09-12 Domnule Roman...
2018-09-12 Indiferent cât ar fi de tânăr, pronumele de politeţe să ştiţi că trebuie folosit în orice împrejurare şi faţă de ...
2018-09-12 Vă mulţumesc şi eu. Dezbaterea pe articole. Dacă la titlul proiectului sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La preambul, ...
2018-09-12 Procedură. Invocaţi-mi şi articolul, vă rog frumos! Dreptul la replică... Nu v-a ofensat în niciun fel, domnule Roman!
2018-09-12 De la USR n-a vorbit nimeni? Domnul Barna. Eu am preluat de la jumătate proiectul de lege. Domnul Barna, la dezbateri ...
2018-09-12 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Nicolicea. Domnule Movilă, aţi intervenit deja o dată!
2018-09-12 Vă mulţumesc.
2018-09-12 Procedură, domnul Movilă Petru.
2018-09-12 Procedură, domnule Movilă, vă rog frumos!
2018-09-12 Care este procedura?
2018-09-12 Vă mulţumesc, domnule Movilă.
2018-09-12 Domnule Suciu, vă rog.
2018-09-12 Vă rog să fiţi respectuos! Aşteptaţi puţin, nu vă grăbiţi, domnule Roman, vă rog frumos!
2018-09-12 Domnule Roman, vă rog frumos, haideţi că nu v-a ofensat nimeni! Aşa o să facem o sarabandă nesfârşită! Domnule Roman, ...
2018-09-12 Vă rog să încheiaţi, domnule Roman!
2018-09-12 Haideţi, că este deja prea mult! Haideţi să ne înţelegem unii pe ceilalţi şi să respectăm, într-adevăr, Regulamentul. ...
2018-09-12 Mulţumesc, domnule Roman!
2018-09-12 Sună a ameninţare, domnule Roman! O să vă rog să vă abţineţi şi să vă ponderaţi în discurs, domnule Roman! La titlul ...
2018-09-12 Mulţumesc. Vot, vă rog. Adoptat cu 158 de voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abţineri, 3 colegi fără opţiune. Mai departe.
2018-09-12 6. Proiectul de Lege privind distribuţia de asigurări. Este PL-x 394/2018. Are un caracter organic şi este în procedură ...
2018-09-12 Prezentarea raportului, domnul preşedinte Marius Budăi.
2018-09-12 Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul Neagu Nicolae? Domnule Suciu, v-aţi înscris la dezbateri generale? Nu sunt ...
2018-09-12 Vă mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale nu mai sunt. Vom trece la dezbaterea pe articole. O să urmăriţi ...
2018-09-12 Vot pentru proiectul înscris pe poziţia 7. ( Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de ...
2018-09-12 Vot pentru proiectul de la poziţia 8. ( Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind ...
2018-09-12 Stimaţi colegi, Începem sesiunea de vot final. Vot de control, vă rog. Haideţi, domnule Gerea. Vot de control încă o ...
2018-09-12 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2018-09-12 Vă mulţumesc.
2018-09-12 Domnul Eugen Tomac, explicarea votului. (Vociferări. Rumoare.)
2018-09-12 Da. Legi organice. Adoptări. Nu mai sunt alte intervenţii, da, la explicarea votului? Punctul 4. Proiectul de Lege ...
2018-09-12 Vot de control, vă rog. OK. Merge... (Vociferări.) Ce nu merge? Dar verificaţi listele, doamnă Turcan. ...
2018-09-12 N-avem procedură. Procedură? (Vociferări.)
2018-09-12 Jurământul este valabil. Bun. Mulţumesc. Rog colegii, şedinţă de Birou permanent. Încheiem aici şedinţa noastră de ...
2018-09-19 Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, dacă sunt intervenţii? Domnul Leoreanu Laurenţiu. Vă rog.
2018-09-19 Vă mulţumesc şi eu. Nu s-a mai înscris nimeni la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă sunt ...
2018-09-19 De pe poziţia 45 pe poziţia 12... Da. 12. Este Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României ...
2018-09-19 Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Nefiind amendamente, proiectul rămâne la votul ...
2018-09-19 Poziţia 21. 21. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a ...
2018-09-19 Mulţumesc frumos. Din partea comisiei, prezentarea raportului. Domnul deputat Varga.
2018-09-19 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte să intervină cineva? Nu. Nefiind amendamente, legea rămâne la votul ...
2018-09-19 Poziţia 18. 22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea ...
2018-09-19 Vă mulţumesc şi eu. Din partea Comisiei pentru cultură sau Comisiei pentru administraţie. Vă rog. Domnul Călin Ion.
2018-09-19 Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale. Domnul deputat Roman Florin. Vă rog.
2018-09-19 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Paşcan Marius.
2018-09-19 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Bulai Iulian.
2018-09-19 Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Proiectul de lege nu are amendamente. Rămâne pentru şedinţa de vot final.
2018-09-19 Punctul 23. 23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea ...
2018-09-19 Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiei sesizate în fond, prezentarea raportului. Comisia pentru industrii şi servicii.
2018-09-19 Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul deputat Mohaci Mihai? Credeam că vreţi să interveniţi şi la dezbateri. Din ...
2018-09-19 Mulţumesc. Doamna deputat Prună Cristina.
2018-09-19 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Nistor Laurenţiu.
2018-09-19 Haideţi să nu comunicăm cu sala, vă rog din suflet!
2018-09-19 Mulţumesc frumos. Nu mai sunt alte intervenţii. (Domnul deputat Corneliu Olar solicită să ia cuvântul.) Avem procedură ...
2018-09-19 Mulţumesc. Avem o solicitare de drept la replică. Doamna deputat Prună şi apoi domnul deputat Movilă Petru, de la PMP.
2018-09-19 Domnul deputat Petru Movilă. Vă rog.
2018-09-19 Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile generale la acest proiect de lege, care nu are amendamente, rămânând pentru ...
2018-09-19 Stimaţi colegi, Vă rog să vă pregătiţi cartelele pentru un vot de control! Domnule Buican, vă aştept! Stimaţi ...
2018-09-19 Da. Mulţumesc. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru ...
2018-09-19 Mulţumesc. Domnul deputat Dobrovie Matei.
2018-09-19 Mulţumesc. Domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel.
2018-09-19 Mulţumesc. Domnul deputat Varujan Pambuccian.
2018-09-19 Vă mulţumesc şi eu. 6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către ...
2018-09-19 Vă mulţumesc şi eu. 12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind ...
2018-09-19 Vă mulţumesc şi eu. Declar închisă şedinţa noastră de astăzi. Ne reîntâlnim cu membrii Biroului permanent în sala de ...
2018-10-10 Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 10 octombrie 2018, ...
2018-10-10 Mulţumesc. Doamna Florica Cherecheş? Vă rog.
2018-10-10 Vă mulţumesc. De la USR avem colegi? Domnul Botez, atât? Sunteţi? Vă rog.
2018-10-10 Mulţumesc. De la ALDE sunt colegi în sală? Nu. De la UDMR? Domnul Farago Petru, vă rog.
2018-10-10 Mulţumesc şi eu. Domnul Gabriel Grosaru? Vă rog.
2018-10-10 Vă rog să încheiaţi.
2018-10-10 Domnul Marius Paşcan? Vă rog.
2018-10-10 Mulţumesc. Domnul Adrian Dohotaru?
2018-10-10 Mulţumesc. Domnul Laurenţiu Nistor?
2018-10-10 Mulţumesc. Domnul Florin Roman.
2018-10-10 Mulţumesc şi eu. Domnul Daniel Popescu. Domnul Silviu Dehelean, de la USR, a depus în scris.
2018-10-10 Vă rog să încheiaţi.
2018-10-10 Colegi de la ALDE avem în sală? Nu. Domnul Daniel Vasile.
2018-10-10 Mulţumesc. Domnul Constantin Codreanu? Nu este. Domnul Ionuţ Simionca? Nu. Domnul Petru Movilă? Nu. Domnul Eugen Tomac ...
2018-10-10 Mulţumesc. Doamna Mihaela Huncă.
2018-10-10 Mulţumesc. Domnul Ovidiu Popa.
2018-10-10 Mulţumesc. Doamna Antoneta Ioniţă. Vă rog.
2018-10-10 Vă mulţumesc. De la ALDE sunt colegi? Nu. Domnul Constantin Codreanu a venit? Nu. Domnul Ionuţ Simionca. Vă rog.
2018-10-10 Mulţumesc. Domnul Costel Lupaşcu. Vă rog.
2018-10-10 Mulţumesc şi eu. Domnul Mihai Culeafă. Vă rog.
2018-10-10 Mulţumesc. Domnul Petru Movilă.
2018-10-10 Mulţumesc. Doamna Camelia Gavrilă? Vă rog.
2018-10-10 Vă rog să încheiaţi.
2018-10-10 Mulţumesc şi eu. Domnul Dănuţ Bica? Vă rog.
2018-10-10 Vă rog să încheiaţi.
2018-10-10 Vă rog să încheiaţi.
2018-10-10 Domnule deputat, vă rog să încheiaţi, aţi depăşit de mult...
2018-10-10 ... cele trei minute.
2018-10-10 Sunteţi la cinci minute...
2018-10-10 Luaţi din timpul celorlalţi colegi! Doamna Luminiţa-Maria Jivan? Este? Doamna Mirela Furtună? Domnul Silviu Macovei. Vă ...
2018-10-10 Vă rog să încheiaţi!
2018-10-10 Mulţumesc. Domnul Daniel Gheorghe. Domnul Corneliu Olar a depus în scris.
2018-10-10 Vă rog să încheiaţi.
2018-10-10 Mulţumesc şi eu. Domnul Vasile Cîtea? Este? Da. Vă rog.
2018-10-10 Mulţumesc şi eu. Domnul Pavel Popescu este? Nu. Domnul Marius Bodea? Domnul Ştefan Muşoiu? Domnul Tudor ...
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Ioan Dîrzu.
2018-10-10 Vă mulţumesc. Următorii colegi şi colege au mai depus în scris: Petru-Sorin Marica, Georgeta Holban, Bianca Gavriliţă, ...
2018-10-10 Bună dimineaţa, încă o dată, stimaţi colegi, colege. Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi anunţ că ...
2018-10-10 În regulă. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Mai sunt intervenţii pe procedură? Domnul Leoreanu, vă rog.
2018-10-10 Desigur. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Poziţia 29 intră în locul poziţiei 10. Vot, vă rog. Adoptat cu 65 de ...
2018-10-10 Punctul 3 de pe ordinea de zi. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament ...
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Domnul Cocoş Vasile.
2018-10-10 Vă mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de hotărâre. Dacă ...
2018-10-10 Punctul 4 de pe ordinea de zi. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către ...
2018-10-10 Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul deputat Gheorghe Daniel Andrei.
2018-10-10 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dezbaterea pe articole. Dacă sunt obiecţii la titlu? ...
2018-10-10 Punctul 5 de pe ordinea de zi. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul ...
2018-10-10 Din partea comisiei sesizate în fond? Domnul Eugen Bejinariu, prezentarea raportului, vă rog.
2018-10-10 Vă mulţumesc frumos. La dezbateri generale, domnul Andrei Daniel Gheorghe, vă rog.
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Dumitru Lupescu?
2018-10-10 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final.
2018-10-10 Punctul 6 de pe ordinea de zi. Proiectul de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 ...
2018-10-10 Da. Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul Antal István-János? Vă rog.
2018-10-10 Domnul Bumb Sorin-Ioan? Vă rog.
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Avem un singur amendament respins. Dacă doreşte cineva să-l susţină? ...
2018-10-10 Punctul 9 de pe ordinea de zi. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind ...
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Domnul Magyar Loránd-Bálint? Vă rog.
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Olar Corneliu.
2018-10-10 Mulţumesc pentru intervenţie. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă la nr. crt. 1 sunt obiecţii? Nu. ...
2018-10-10 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Legii privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu ...
2018-10-10 Eu am menţionat de la bun început că are caracter ordinar. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. ...
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Márton Árpád.
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articolele din ...
2018-10-10 11. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ...
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru apărare, domnul Eugen Bejinariu. Prezentarea ...
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Ionuţ Simionca. Vă rog.
2018-10-10 Vă mulţumesc. Domnul Laurenţiu Leoreanu.
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole, a ...
2018-10-10 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România; are ...
2018-10-10 Domnule deputat, propuneţi şi timpul afectat dezbaterii, vă rog, fiind procedură de urgenţă.
2018-10-10 Timpul afectat dezbaterilor - 10 minute. Vot, vă rog. Adoptat cu 102 voturi pentru, două voturi împotrivă şi o ...
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. Doamna Mara Calista. Vă rog.
2018-10-10 Vă mulţumesc. Domnul Petru Movilă.
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. Doamna Csép Éva.
2018-10-10 Vă mulţumesc. (Doamna deputat Camelia Gavrilă solicită să ia cuvântul.) Doamnă Gavrilă, Este procedură de urgenţă şi, ...
2018-10-10 13. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor; ...
2018-10-10 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Domnule deputat Bode, vă rog.
2018-10-10 Vă mulţumesc. Nu sunt alte intervenţii la... Vă rog, domnule deputat.
2018-10-10 Mulţumesc domnului deputat Itu. Mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe ...
2018-10-10 14. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei ...
2018-10-10 Da. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot şi să luaţi loc în bănci. Avem o solicitare de retrimitere la comisie, ...
2018-10-10 21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea ...
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. Prezentarea raportului comun. Domnule deputat Itu, vă rog.
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale, domnul Nicolae Neagu. Vă rog.
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Claudiu Năsui.
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Marius Budăi. Vă rog.
2018-10-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Petru Movilă.
2018-10-10 Vă mulţumesc. Domnul Remus Borza.
2018-10-10 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2018-10-10 Vă rog să încheiaţi. Aţi depăşit două minute.
2018-10-10 Vă rog să încheiaţi!
2018-10-10 Vă mulţumesc. Am depăşit şi programul de lucru.
2018-10-10 Vă mulţumesc.
2018-10-10 Nu mai sunt alte intervenţii. Proiectul de lege nu are amendamente. Rămâne pentru şedinţa de vot final. Nu vă pot da ...
2018-10-10 Rog colegii să îşi pregătească cartelele de vot pentru a efectua un vot de control. Vă rog să vă ocupaţi locurile în ...
2018-10-10 Vă rog să încheiaţi. Aţi depăşit timpul regulamentar.
2018-10-10 Vă mulţumesc.
2018-10-10 Doamnă Turcan, aţi depăşit timpul regulamentar. Vă rog să încheiaţi.
2018-10-10 Vă rog frumos, nu comunicaţi cu mine...
2018-10-10 ... aveţi respect faţă de colegii dumneavoastră din sală, aţi depăşit timpul...
2018-10-10 Vă mulţumesc.
2018-10-10 Vă mulţumesc frumos. (Vociferări.) Punctul 7. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind ...
2018-10-10 Mulţumesc şi eu. Punctul 9. Legea pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor, reexaminată la cererea ...
2018-10-10 Stimate coleg, suntem la un alt punct...
2018-10-10 ... de pe ordinea de zi, domnule Roman.
2018-10-10 Domnule Roman, suntem la un alt punct de pe...
2018-10-10 ... ordinea de zi.
2018-10-10 Procedura, vă rog s-o invocaţi...
2018-10-10 Vă mulţumesc. Aveţi posibilitatea să vă exprimaţi la următorul punct, care este fix moţiunea. Vă mulţumesc foarte mult. ...
2018-10-10 Vă mulţumesc. Şedinţa de Birou permanent, aşteptăm colegii la P1. Declar închisă şedinţa noastră de astăzi. O zi ...
2018-11-05 Bună ziua, stimaţi colegi. Vă rog să ne acceptaţi scuzele pentru această întârziere, atât ale mele, cât şi ale ...
2018-11-05 Primul este Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul adiţional privind scrisoarea electronică de ...
2018-11-05 Al doilea este Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi ...
2018-11-05 Pe procedură, mai doreşte cineva să intervină? Domnule Stanciu-Viziteu, vă rog.
2018-11-05 Da. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Proiectul de lege de la punctul 8 al ordinii de zi să fie mutat la punctul ...
2018-11-05 Vă mulţumesc.
2018-11-05 Ştiţi bine că am avut acest subiect şi pe agenda noastră de la Biroul permanent. Şi acesta, până la urmă, ţine de o ...
2018-11-05 Punctul 17. Veniţi puţin la prezidiu, vă rog frumos. Este procedură de urgenţă. Retrimiteri? Procedură? Nu. Bun. ...
2018-11-05 Să o aducem înainte... unde?
2018-11-05 Pe poziţia 2 şi apoi cerem retrimiterea. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Proiectul de la poziţia 55 intră pe ...
2018-11-05 Ce PL-x este? Voci din sală : PL-x 543.
2018-11-05 PL-x 543? Vă rog să vă pregătiţi cartele de vot. Proiectul de la poziţia 31 intră pe poziţia 2. Vot, vă rog. Propunerea ...
2018-11-05 Nu v-am acordat cuvântul... vă rog frumos! Daţi-mi voie 30 de secunde... Nu, 20 de secunde. Vă mulţumesc. Vă rog, pe ...
2018-11-05 Da. Vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea ordinii de zi.
2018-11-05 Proiectul de la poziţia 62 se mută pe poziţia 2 (Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2015 ...
2018-11-05 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Obiectivului de investiţii "Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii" - ...
2018-11-05 Vă rog să votaţi retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni, a acestui proiect de lege. Vot, vă ...
2018-11-05 La dezbateri generale? (Vociferări.) Nu sunt eu de vină pentru întreruperea microfonului.
2018-11-05 Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale. Domnul Băişanu Ştefan-Alexandru.
2018-11-05 Mulţumesc şi eu. Domnul Drulă Cătălin.
2018-11-05 Vă mulţumesc frumos. Domnul deputat Paşcan Emil-Marius.
2018-11-05 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Iulian Bulai.
2018-11-05 Domnul Marius Bodea, vă rog.
2018-11-05 Mulţumesc. Domnul Benedek Zacharie, vă rog.
2018-11-05 Vă mulţumesc. Domnul Alexandru Rotaru.
2018-11-05 Mulţumesc. Domnul Cătălin Nechifor.
2018-11-05 Mulţumesc. Domnul Ovidiu Ganţ, vă rog.
2018-11-05 Mulţumesc. Domnul Laurenţiu Leoreanu.
2018-11-05 Vă mulţumesc.
2018-11-05 Vă mulţumesc frumos.
2018-11-05 Domnul Constantin Codreanu.
2018-11-05 Mulţumesc şi eu. Doamna Camelia Gavrilă.
2018-11-05 Mulţumesc şi eu. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Sunt 4 amendamente admise, un amendament respins. Dacă de la ...
2018-11-05 Mulţumesc.
2018-11-05 Vă mulţumesc. Supun votului dumneavoastră amendamentul respins, al colegului nostru. Vot, vă rog. Nu a fost aprobat. ...
2018-11-05 Vă rog să susţineţi amendamentul, domnule Bode.
2018-11-05 Vă mulţumesc. Pe acelaşi... Dacă la marginal 2? Supun votului dumneavoastră marginal 2. Vot, vă rog. Adoptat. 135 de ...
2018-11-05 2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor ...
2018-11-05 Mulţumesc. Din partea Comisiei pentru buget, domnul preşedinte. Prezentarea raportului, vă rog.
2018-11-05 Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul Nicolae Neagu.
2018-11-05 Vă mulţumesc. Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final.
2018-11-05 5. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 22/2017 privind aprobarea ...
2018-11-05 6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare privind o nouă Alianţă Africa-Europa ...
2018-11-05 Vă mulţumesc şi eu. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La ...
2018-11-05 7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, ...
2018-11-05 Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Florin Nicoară, vă rog.
2018-11-05 Vă mulţumesc. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic. Sunt ...
2018-11-05 8. Proiectul de Lege privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici; PL-x 502/2018; are caracter ...
2018-11-05 Mulţumesc. Din partea comisiei, prezentarea raportului?
2018-11-05 Vă mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Claudiu Ilişanu.
2018-11-05 Mulţumesc. Doamna Tudoriţa Lungu.
2018-11-05 Mulţumesc. Domnul Cornel Zainea.
2018-11-05 Vă mulţumesc şi eu. Avem 32 de amendamente admise. Dacă de la marginal 1 la 31 sunt obiecţii? Dacă nu, ...
2018-11-05 Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, consacrată primirii răspunsurilor orale la întrebările ...
2018-11-05 Mulţumesc. Domnul Petru Movilă se află în sală? Nu se află. Va primi răspunsurile la cele două interpelări în ...
2018-11-05 Prezentarea interpelărilor. Domnul Vîrză? Vă rog.
2018-11-05 Vă mulţumesc. Domnul Moşteanu, o interpelare depusă în scris. Domnul Mihai Culeafă, o interpelare depusă în ...
2018-11-05 Mulţumesc. Domnul Silviu Dehelean, în scris. Domnul Marius Paşcan, vă rog.
2018-11-05 Mulţumesc. Domnul Pirtea, în scris. Domnul Constantin Codreanu, vă rog.
2018-11-05 Mulţumesc. Domnul Dumitru Lovin. Vă rog, domnule Lovin.
2018-11-05 Mulţumesc. Domnul Sorin Bota, în scris. Domnul Silviu Macovei, în scris. Domnul Cornel Zainea, în scris. Domnul Tudor ...
2018-11-05 Vă rog să încheiaţi!
2018-11-05 Vă rog să încheiaţi!
2018-11-05 Doamna Tamara Ciofu, în scris. Domnul Eugen Tomac, în scris. Domnul Florinel Stancu, în scris. Domnul Matei Dobrovie, ...
2018-11-05 Mulţumesc. Domnul Vlad Duruş? Vă rog.
2018-11-05 Mulţumesc. Domnul Iulian Bulai, în scris. Domnul Bogdan Rodeanu, în scris. Domnul Andrei Daniel Gheorghe. Vă rog.
2018-11-05 Mulţumesc. Domnul Sorin Bumb, în scris. Domnul Laurenţiu Leoreanu, în scris. Domnul Florin-Claudiu Roman, în ...
2018-11-06 Bună ziua, stimaţi colegi! Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi ...
2018-11-06 Da. Mulţumesc frumos.
2018-11-06 Continuăm. 82. Proiectul de Lege privind tichetul de servicii destinat plăţii prestaţiilor casnice la domiciliu şi ...
2018-11-06 Mulţumesc şi eu. Dacă a dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Iniţiativa rămâne la votul final.
2018-11-06 83. Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice ...
2018-11-06 Mulţumesc şi eu. Avem o propunere de retrimitere la comisie, două săptămâni. Vot, vă rog. Cu scuzele de rigoare, s-a ...
2018-11-06 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Florin Roman. Vă rog.
2018-11-06 Domnul Marius Paşcan. Vă rog.
2018-11-06 Domnul Tudor Benga.
2018-11-06 Domnul Andrei Gheorghe. Domnule Călin, vreţi să interveniţi pe procedură? Nu. OK.
2018-11-06 Mulţumesc.
2018-11-06 Domnul Márton Árpád.
2018-11-06 Mulţumesc. Domnul Ion Călin.
2018-11-06 Mulţumesc şi eu. Domnul Matei Suciu.
2018-11-06 Mulţumesc şi eu. Vă reamintesc că din partea fiecărui grup sunt câte două intervenţii. Domnule Bacalbaşa, deja de la ...
2018-11-06 Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa rămâne pentru şedinţa de vot final.
2018-11-06 84. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului "Case sociale în mediul rural" - PL-x 46/2017. Prezentarea ...
2018-11-06 Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Iniţiativa rămâne pentru votul final.
2018-11-06 85. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi ...
2018-11-06 Mulţumesc. Intervenţii? Nu sunt. Iniţiativa rămâne pentru şedinţa de vot final.
2018-11-06 86. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Festivalului Internaţional "Bucureşti - Pasărea Măiastră" - PL-x ...
2018-11-06 Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul Iulian Bulai.
2018-11-06 Mulţumesc. Domnule Bacalbaşa, doriţi să interveniţi? Vă rog.
2018-11-06 Da, mă abţin de la comentarii... Nu mai sunt alte intervenţii. Iniţiativa merge la votul final.
2018-11-06 87. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea ...
2018-11-06 Mulţumesc şi eu. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa legislativă merge la votul final.
2018-11-06 88. Proiectul de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite - PL-x 72/2012. Din partea Comisiei juridice, ...
2018-11-06 Mulţumesc şi eu. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa rămâne la votul final. Vreau însă să reamintesc ...
2018-11-06 89. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul ...
2018-11-06 Mulţumesc. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final.
2018-11-06 90. Proiectul de Lege pentru completarea art. 3 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru ...
2018-11-06 Mulţumesc şi eu. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final.
2018-11-06 91. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (3) al art. 68 din Legea nr. 64/1991 privind ...
2018-11-06 Vă mulţumesc şi eu. Nefiind intervenţii la dezbateri generale, iniţiativa merge la votul final.
2018-11-06 92. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 94 alin. (2), lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 ...
2018-11-06 Vă mulţumesc. Sunt intervenţii la dezbateri generale. Domnul deputat Florin Roman.
2018-11-06 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Iniţiativa merge la votul final.
2018-11-06 93. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor ...
2018-11-06 Vă mulţumesc. Domnul Florin Roman. Dezbateri generale.
2018-11-06 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Iniţiativa merge la votul final.
2018-11-06 94. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 - PL-x ...
2018-11-06 Nefiind intervenţii, iniţiativa merge la votul.
2018-11-06 95. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică ...
2018-11-06 Mulţumesc. Pe procedură, domnul Gabriel Andronache. Vă rog.
2018-11-06 Da. Vă mulţumesc. Aşa cum aţi observat, sunt foarte multe iniţiative legislative care vin din legislatura trecută, pe ...
2018-11-06 Continuăm. 96. Propunerea legislativă privind gestionarea câinilor fără deţinător, identificarea şi controlul ...
2018-11-06 Mulţumesc. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final.
2018-11-06 97. Proiectul de Lege pentru completarea art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - ...
2018-11-06 Mulţumesc şi eu. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final. Reamintesc prevederile ...
2018-11-06 98. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 - Pl-x ...
2018-11-06 Vă rog să încheiaţi prezentarea raportului.
2018-11-06 Nefiind alte intervenţii, iniţiativa merge la votul final.
2018-11-06 99. Proiectul de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei ...
2018-11-06 Mulţumesc şi eu. Nefiind intervenţii la dezbateri generale, iniţiativa rămâne pentru votul final.
2018-11-06 100. Propunerea legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţiile prenatale - Pl-x ...
2018-11-06 Vă mulţumesc. Prezentarea raportului? Vă rog.
2018-11-06 Mulţumesc. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final.
2018-11-06 101. Proiectul de Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - PL-x 90/2017. Prezentarea ...
2018-11-06 Vă mulţumesc. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final.
2018-11-06 102. Proiectul de Lege pentru completarea art. 2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice ...
2018-11-06 Mulţumesc. La dezbateri generale nu sunt intervenţii. Iniţiativa rămâne pentru votul final.
2018-11-06 103. Proiectul de Lege privind "Primul loc de muncă" - PL-x 648/2015. Comisia pentru muncă, prezentarea raportului.
2018-11-06 Mulţumesc. Nu sunt dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final.
2018-11-06 104. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 52 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a ...
2018-11-06 Da. Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Tudor Benga.
2018-11-06 Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.
2018-11-06 Mulţumesc şi eu. Domnul Florin Roman.
2018-11-06 Da. Domnul Bacalbaşa. Şi poate reuşiţi să nu fiţi atât de scurt!
2018-11-06 Domnul Iulian Bulai.
2018-11-06 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Iniţiativa merge la votul final.
2018-11-06 105. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi ...
2018-11-06 Mulţumesc. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final.
2018-11-06 106. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi ...
2018-11-06 Vă mulţumesc. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final.
2018-11-06 107. Proiectul de Lege pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat - PL-x ...
2018-11-06 Vă mulţumesc şi eu. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final. E ora 18,00 aproape. Vă ...
2018-11-07 Bună dimineaţa, dragi colegi! Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 7 noiembrie 2018, dedicată ...
2018-11-07 Mulţumesc. Domnul Laurenţiu Leoreanu.
2018-11-07 Mulţumesc. Domnul Silviu Dehelean? Nu este. Domnul Bende Sándor. Vă rog.
2018-11-07 Vă rog să încheiaţi! Aţi depăşit cele trei minute.
2018-11-07 Domnul Florică Calotă este? Nu. Domnul Marius Paşcan. Vă rog.
2018-11-07 Domnul Andi Grosaru. Vă rog.
2018-11-07 Mulţumesc. Domnul Adrian Dohotaru?
2018-11-07 Vă rog să încheiaţi! Aţi depăşit trei minute.
2018-11-07 Domnul Vasile Cîtea? Vă rog.
2018-11-07 Vă rog să încheiaţi!
2018-11-07 Mulţumesc. Domnul Florin-Claudiu Roman.
2018-11-07 Mulţumesc. Domnul Mihai-Cătălin Botez? Nu este. Domnul Dan Rădulescu? Vă rog.
2018-11-07 Mulţumesc. Doamna Benkő Erika? Vă rog.
2018-11-07 Mulţumesc. Domnul Mihai Niţă? Nu. Domnul Daniel Olteanu? Domnul Constantin Codreanu.
2018-11-07 Vă rog să încheiaţi.
2018-11-07 Mulţumesc. Doamna Mihaela Huncă.
2018-11-07 Mulţumesc. Doamna Laura Moagher, vă rog.
2018-11-07 Doamna Antoneta Ioniţă?
2018-11-07 Domnul Ionuţ Simionca?
2018-11-07 Mulţumesc. Doamna Oana Bîzgan? Nu este. Domnul Matei Dobrovie?
2018-11-07 Vă rog să încheiaţi.
2018-11-07 Vă rog să încheiaţi! Aţi depăşit patru minute deja.
2018-11-07 Mulţumesc. Doamna Camelia Gavrilă.
2018-11-07 Vă rog să încheiaţi.
2018-11-07 Mulţumesc.
2018-11-07 Doamna Angelica Fădor este? Domnul Daniel Gheorghe.
2018-11-07 Mulţumesc şi eu. Domnul Nicu Niţă se află în sală? Nu. Doamna Tamara Ciofu. Vă rog.
2018-11-07 Mulţumesc. Doamna Tudoriţa Lungu.
2018-11-07 Vă rog să încheiaţi.
2018-11-07 Doamna Elena Hărătău.
2018-11-07 Mulţumesc. Domnul Nicolae Georgescu.
2018-11-07 Mulţumesc. Domnul Florinel Stancu.
2018-11-07 Mulţumesc. Doamna Alina Teiş.
2018-11-07 Mulţumesc. Doamna Luminiţa-Maria Jivan? Doamna Rodica Paraschiv? Domnul Silviu Macovei? Era aici. Doamna Georgeta ...
2018-11-07 Doamnelor şi domnilor deputaţi, Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, din totalul celor ...
2018-11-07 62 a fost, ieri, trimis la comisie, dacă nu mă înşel. A, e punctul 61, nu 62. Da, că 62 a fost trimis la comisie - ...
2018-11-07 Bun. O să vă exprimaţi prin vot pentru această propunere - PL-x 275/2017, care se află pe poziţia 61, va ocupa prima ...
2018-11-07 8. Proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor - PL-x 275/2017; are un caracter ordinar; sunt ...
2018-11-07 Nu, PL-x 275. Veniţi să vă dau raportul!
2018-11-07 Mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale? Sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem 6 amendamente admise. Dacă de ...
2018-11-07 În continuare. 10. Proiectul de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ...
2018-11-07 Mulţumesc şi eu. Din partea Comisiei pentru mediu, pentru prezentarea raportului? Domnul preşedinte Cupă.
2018-11-07 Mulţumesc. Intervenţii la dezbateri generale? Domnul Zainea Cornel.
2018-11-07 Mulţumesc. Doamna Tudoriţa Lungu.
2018-11-07 Mulţumesc. Domnul Laurenţiu Nistor.
2018-11-07 Mulţumesc şi eu. (Domnul deputat Corneliu Zainea solicită să ia cuvântul.) Fiind procedură de urgenţă, câte un singur ...
2018-11-07 Da.
2018-11-07 Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Avem 63 de amendamente admise. Dacă de la marginal 1 la ...
2018-11-07 Poziţia 20 din ordinea de zi. 20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2017 ...
2018-11-07 Mulţumesc şi eu. Din partea Comisiei pentru sănătate, domnul preşedinte Buicu, prezentarea raportului.
2018-11-07 Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Emanuel Ungureanu.
2018-11-07 Vă rog să încheiaţi, aţi depăşit timpul regulamentar.
2018-11-07 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2018-11-07 Vă mulţumesc.
2018-11-07 Vă rog.
2018-11-07 Vă mulţumesc.
2018-11-07 În continuare, domnul Ovidiu Ganţ.
2018-11-07 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Florin Buicu.
2018-11-07 Vă mulţumesc. Domnul Vass Levente.
2018-11-07 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alţi vorbitori. Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final.
2018-11-07 Punctul 21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2018 pentru asigurarea ...
2018-11-07 Vă mulţumesc şi eu. Domnul preşedinte Florin Buicu, prezentarea raportului.
2018-11-07 Vă mulţumesc. Dezbateri generale, doamna Antoneta Ioniţă.
2018-11-07 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul ...
2018-11-07 Punctul 22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile în ...
2018-11-07 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Dacă de la marginal 1 la marginal 10 sunt obiecţii? Dacă nu, ...
2018-11-07 Bun. Prefer să fiu o marginală ciudată. Vă mulţumesc. (Aplauze.)
2018-11-07 Poziţia 23 de pe ordinea de zi. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 ...
2018-11-07 Mulţumesc şi eu. Din partea... (Discuţii în sală.) Domnilor colegi, aveţi o şedinţă foto, să înţeleg? Domnilor colegi, ...
2018-11-07 Mulţumesc.
2018-11-07 Mulţumesc. La dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Sunt patru amendamente admise. Dacă de la marginal 1 ...
2018-11-07 Punctul 24. Propunerea legislativă pentru completarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; caracter ...
2018-11-07 Mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Adrian Prisnel.
2018-11-07 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Este o propunere de respingere care va merge la votul final.
2018-11-07 Punctul 26. Este tot respingere. Propunerea legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind ...
2018-11-07 Vă mulţumesc. La dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Propunerea legislativă merge la votul final.
2018-11-07 Punctul 27 al ordinii de zi. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2018 privind ...
2018-11-07 Mulţumesc. Doamnă preşedinte, prezentarea raportului. Vă rog.
2018-11-07 Vă mulţumesc. Dezbateri generale dacă sunt? Intervenţii? Domnul Marius Paşcan.
2018-11-07 Vă mulţumesc. Domnul Attila Korodi.
2018-11-07 Mulţumesc. Domnul Dragoş Zisopol.
2018-11-07 Vă mulţumesc. Domnul Ştefan Băişanu.
2018-11-07 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Dacă de la marginal 1 la 8 sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul de ...
2018-11-07 Şi mai avem timp de încă o respingere. 28. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 215/2001 a ...
2018-11-07 Vă mulţumesc. Nu sunt intervenţii... Sunt intervenţii la dezbateri generale. Domnul Tudor Benga.
2018-11-07 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Propunerea merge la votul final. Vă reamintesc, ora 12,00 - vot final.
2018-11-07 Stimaţi colegi, Vă rog să reintroduceţi cartelele de vot. O să facem un vot de control. Vă rog să vă pregătiţi pentru ...
2018-11-07 Vă mulţumesc. În acelaşi timp, daţi-mi şi mie voie să vă anunţ o prevedere regulamentară, potrivit căreia noi, toţi, nu ...
2018-11-07 Mulţumesc. Domnul Varujan Vosganian.
2018-11-07 Vă mulţumesc. Domnul Vasile Cîtea.
2018-11-07 Mulţumesc şi eu. Domnul Biro Zsolt.
2018-11-07 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Laurenţiu Leoreanu.
2018-11-07 Domnul Daniel Suciu.
2018-11-07 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Marius Paşcan.
2018-11-07 Vă mulţumesc. Aţi depăşit cele două minute regulamentare.
2018-11-07 Punctul 5 pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea ...
2018-11-07 Vă rog să încheiaţi! Aţi depăşit cele două minute regulamentare.
2018-11-07 Vă mulţumesc, domnule deputat.
2018-11-07 Punctul 8, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2018 pentru asigurarea ...
2018-11-07 Îmi pare rău, nu am cum să fac acest lucru, deja am dat un vot...
2018-11-07 ... pe acest proiect de lege. Au fost cazuri similare, dacă n-aţi fost atent înseamnă că aţi pierdut ceva.
2018-11-07 Regulamentul este corect, nu am cum să supun votului o astfel de propunere...
2018-11-07 Vă mulţumesc. Daţi-mi voie să trec mai departe.
2018-11-07 Domnule coleg...
2018-11-07 Domnule deputat, n-am cum să supun votului...
2018-11-07 ... nu am cum să supun votului plenului o astfel de propunere care, din punctul meu de vedere, este uşor stupidă. ...
2018-11-07 Vă mulţumesc.
2018-11-07 Vă mulţumesc. Vă mulţumesc.
2018-11-07 Nu...
2018-11-07 Nu am un temei regulamentar pentru acest lucru. Vă rog frumos să înţelegeţi şi să luaţi loc în bancă. Merg mai ...
2018-11-07 Vă mulţumesc.
2018-11-07 Vă mulţumesc.
2018-11-07 29... Explicarea votului. Doriţi să interveniţi? Domnul Florin Roman.
2018-11-07 Vă rog să încheiaţi...
2018-11-07 ... aţi depăşit cele două minute regulamentare. Din partea PMP, domnul Marius Paşcan.
2018-11-07 Vă mulţumesc. De la USR, explicarea votului, domnul Tudor Benga.
2018-11-07 Domnul Márton Árpád.
2018-11-07 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Daniel Suciu.
2018-11-07 Vă mulţumesc. Domnul Varujan Vosganian.
2018-11-07 Vă mulţumesc. 29. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului "Case sociale în mediul rural"; PL-x 46/2017. Comisia ...
2018-11-07 32. Propunerea legislativă privind gestionarea câinilor fără deţinător, identificarea şi controlul reproducerii ...
2018-11-07 Pe procedură domnul secretar Iulian Bulai.
2018-11-07 Doamna Roxana Mînzatu.
2018-11-07 Mulţumesc. 37. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006, republicată, privind ...
2018-11-28 Mulţumesc şi eu. Doamna Alina Teiş. Vă rog.
2018-11-28 Mulţumesc. Domnul Victor Paul Dobre.
2018-11-28 Mulţumesc frumos. Doamna Cristina Iurişniţi. Vă rog.
2018-11-28 Mulţumesc. Domnul Alexandru Rotaru? Nu este. Domnul Costel Lupaşcu? A citit. Domnul Ştefan-Ovidiu Popa? Doamna Camelia ...
2018-11-28 Vă mulţumesc. Şi ultimul coleg, domnul Vasile Gudu. Vă rog.
2018-11-28 Vă mulţumesc. Şi domnul Ioan Dîrzu, cu îngăduinţa dumneavoastră, ultimul coleg.
2018-11-28 Vă mulţumesc. Închidem aici prima parte a şedinţei noastre de astăzi. (Următoarele declaraţii politice şi intervenţii ...
2018-11-28 Bună ziua, doamnelor şi domnilor deputaţi. Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi anunţ că din ...
2018-11-28 28...
2018-11-28 Vă mulţumesc şi eu. Supun votului dumneavoastră PL-x 571/2018, pe poziţia 28. Vot, vă rog. Adoptat, cu 86 de voturi ...
2018-11-28 Da, supun votului dumneavoastră. PL-x 540 este, da? PL-x 540/2018 - pe poziţia 29. Vot, vă rog. Adoptată. Unanimitate - ...
2018-11-28 30? Supun votului dumneavoastră... 64 înseamnă PL-x 338/2016?
2018-11-28 ... PL-x 429/2018 - pe poziţia 30. Vot vă rog. 93 de voturi pentru, 10 abţineri. Adoptată. Procedură, domnul Gabriel ...
2018-11-28 Da. Vă mulţumesc şi eu. Aşa vom face. Putem intra în ordinea de zi? Nu mai sunt alte intervenţii pe proceduri?
2018-11-28 Poziţia 32 este Pl-x 601/2014 (Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 ...
2018-11-28 Şi PL-x de pe poziţia 34, PL-x 354/2018 (Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea ...
2018-11-28 28 1 . PL-x 571 - Proiectul de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României; două ...
2018-11-28 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii ...
2018-11-28 Mulţumesc şi eu. Doamna Cosette Chichirău, vă rog.
2018-11-28 Mulţumesc şi eu. Domnul Petru Movilă.
2018-11-28 Vă mulţumesc. Domnul Florin Roman.
2018-11-28 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă la articolul unic sunt observaţii? Nu. ...
2018-11-28 28. Proiectul de Lege privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor ...
2018-11-28 Vă mulţumesc. Din partea comisiilor sesizate în fond, prezentarea raportului comun? Domnul Iuliu Nosa.
2018-11-28 Mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu sunt doritori. Dezbaterea pe articole. De la ...
2018-11-28 29. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind ...
2018-11-28 Mulţumesc şi eu. Din partea Comisiei pentru agricultură, prezentarea raportului? Domnul Valeriu Steriu, vă rog.
2018-11-28 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul Vasile Gudu, vă rog.
2018-11-28 Vă mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la ...
2018-11-28 29 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea art. 391 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...
2018-11-28 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul Florin Stamatian, vă rog.
2018-11-28 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Vass Levente.
2018-11-28 Vă mulţumesc. Domnul Florin Buicu, vă rog.
2018-11-28 Vă mulţumesc. Domnul Petru Movilă.
2018-11-28 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă ...
2018-11-28 30. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. ...
2018-11-28 Din partea comisiei sesizate în fond, prezentarea raportului? Domnul preşedinte Iulian Iancu, vă rog.
2018-11-28 Vă mulţumesc. La dezbateri generale. Intervenţii? Domnul Dănuţ Bica, vă rog.
2018-11-28 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu sunt. ...
2018-11-28 30 1 . Proiectul de Lege pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x ...
2018-11-28 Da. La dezbateri generale? Domnul Ionuţ Simionca, vă rog.
2018-11-28 Mulţumesc şi eu. Domnul Nicolae Neagu, vă rog.
2018-11-28 Mulţumesc. Domnul Marian Vrăjitoru, vă rog.
2018-11-28 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. ...
2018-11-28 33. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. ...
2018-11-28 Mulţumesc şi eu. Din partea Comisiei pentru buget, domnul Iuliu Nosa, prezentarea raportului. Vă rog.
2018-11-28 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Lucian Heiuş.
2018-11-28 Domnul Claudiu Năsui.
2018-11-28 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu. Adoptat. De la ...
2018-11-28 35 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege privind instituirea Zilei dăruirii; are un caracter ordinar şi 3 amendamente ...
2018-11-28 Da. Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La marginal 2. ...
2018-11-28 Poziţia 36, Proiectul de Lege privind unele măsuri sancţionatorii în domeniul radiocomunicaţiilor; este PL-x 432/2018; ...
2018-11-28 Vă mulţumesc. Din partea comisiilor sesizate în fond, pentru prezentarea raportului comun? Vă rog, aveţi cuvântul, ...
2018-11-28 Vă mulţumesc. Intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. De la ...
2018-11-28 Poziţia 39, Proiectul de Lege pentru instituirea Anului Cărţii în România; are un caracter ordinar şi 5 amendamente ...
2018-11-28 Vă mulţumesc. Din partea comisiilor sesizate, prezentarea raportului comun? Doamna Beatrice Tudor, vă rog.
2018-11-28 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Doamna Camelia Gavrilă.
2018-11-28 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Ba da, doamna Iurişniţi, vă rog.
2018-11-28 Mulţumesc şi eu. Domnul Marius Paşcan, vă rog.
2018-11-28 Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu. Adoptat. De la marginal 2 la marginal ...
2018-11-28 40. Proiectul de Lege pentru completarea art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil; este ...
2018-11-28 Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul ...
2018-12-03 Bună ziua, doamnelor şi domnilor deputaţi. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din ...
2018-12-03 Da. O să vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Avem o propunere - PL-x 656/2018 (Proiectul de Lege pentru ...
2018-12-03 Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Retrimitere la comisie, o săptămână, PL-x 584/2018, de pe poziţia 6 a ordinii de zi. ...
2018-12-03 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea ...
2018-12-03 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, ...
2018-12-03 Vă mulţumesc. La dezbateri sunt intervenţii? Nu sunt. Intrăm la dezbaterile pe articole. Dacă la titlu sunt obiecţii? ...
2018-12-03 Poziţia 3 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor ...
2018-12-03 Pentru prezentarea raportului comun? Comisia pentru administraţie sau Comisia pentru muncă? Domnul Solomon. Domnule ...
2018-12-03 Da, vă rog.
2018-12-03 Bun. Mulţumesc frumos. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Intrăm la dezbaterea pe ...
2018-12-03 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a ...
2018-12-03 Da. Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul Dan Barna.
2018-12-03 Mulţumesc. Domnul Gheorghe Andrei Daniel.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte comentarii la dezbaterii generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă sunt obiecţii ...
2018-12-03 5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire, ...
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. Dacă sunt comentarii de ordin general? Nu sunt. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La ...
2018-12-03 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi ...
2018-12-03 Da, vă rog.
2018-12-03 Da. Mulţumesc frumos. Dacă la dezbateri generale? Da, domnul Dumitru Oprea.
2018-12-03 Vă mulţumesc frumos. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă la ...
2018-12-03 Poziţia 8. Reexaminarea Legii pentru modificarea art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ca urmare a Deciziei ...
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. Intervenţii la dezbateri generale? Doamnă Florica Cherecheş, vă rog.
2018-12-03 Da. Vă mulţumesc. Domnul Szabó Ödön.
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. Doamna Cristina Iurişniţi. Vă rog.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Nu mai sunt ale intervenţii la dezbateri generale. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. ...
2018-12-03 17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi ...
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiilor sesizate în fond, pentru prezentarea raportului comun, domnul preşedinte ...
2018-12-03 Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Vlad Bontea. Vă rog.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Proiectul de lege nu are amendamente şi va merge la ...
2018-12-03 18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de ...
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. Pentru prezentarea raportului comun, domnul preşedinte Stănescu.
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Tinel Gheorghe. Vă rog.
2018-12-03 Mulţumesc şi eu. Domnul Ionuţ Simionca. Vă rog.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Domnul Magyar Loránd-Bálint.
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Dănuţ Păle. Vă rog.
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la ...
2018-12-03 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri ...
2018-12-03 Vă mulţumesc. Pentru prezentarea raportului comun, domnul preşedinte Iulian Iancu. Vă rog.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final.
2018-12-03 20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din ...
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. Pentru prezentarea raportului comun? Comisia juridică, vă rog.
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. Intervenţii la dezbateri generale? Domnule Alexandru Rotaru, vă rog.
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul ...
2018-12-03 21. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de ...
2018-12-03 Vă mulţumesc. Pentru prezentarea raportului comun? Vă rog, aveţi cuvântul, domnule Lucian Bode.
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale avem intervenţii? Domnul Benedek Zacharie? Vă rog.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Domnul Alexandru Rotaru? Vă rog.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final.
2018-12-03 22. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de ...
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. Pentru prezentarea raportului? Vă rog. Comisia pentru buget, finanţe, domnul Sorin Lazăr.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Attila Korodi.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Domnul Lucian Heiuş.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul ...
2018-12-03 23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii ...
2018-12-03 Pe procedură, domnule Roman, vă rog frumos.
2018-12-03 Nu o dezbatem, aţi cerut cuvântul...
2018-12-03 ... pe procedură.
2018-12-03 N-am intrat în dezbaterea acesteia. Vă rog frumos...
2018-12-03 ... aveţi cuvântul.
2018-12-03 Vă rog frumos.
2018-12-03 Avem o solicitare. Vă mulţumesc.
2018-12-03 Mulţumesc. Avem o solicitare de retrimitere la comisie, din partea Grupului PNL. Vot, vă rog. Propunerea a fost ...
2018-12-03 Vă mulţumesc. Din partea Comisiei pentru buget, prezentarea raportului? Domnule Sorin Lazăr, vă rog.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Benedek Zacharie.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Domnul Claudiu Năsui.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Domnul Florin Roman. Nu? Renunţaţi? Domnul Victor Paul Dobre.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Domnul Petru Movilă.
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul ...
2018-12-03 24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi ...
2018-12-03 Vă mulţumesc. Pentru prezentarea raportului? Domnul preşedinte Florin Buicu, Comisia pentru sănătate. Vă rog.
2018-12-03 Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Doamna Antoneta Ioniţă, vă rog.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Domnul Rareş Pop.
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Márton Árpád.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Domnul Vasile Stamatian.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Domnul Petru Movilă.
2018-12-03 Mulţumesc şi eu. Domnul Florin Buicu.
2018-12-03 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. ...
2018-12-03 25. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea ...
2018-12-03 Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Gabriel Andronache.
2018-12-03 Vă mulţumesc.
2018-12-03 Doamna Oana Florea.
2018-12-03 Mulţumesc şi eu. Domnul Márton Árpád. Vă rog.
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Propunerea legislativă merge la votul ...
2018-12-03 26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 33 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; are ...
2018-12-03 Vă mulţumesc. La dezbateri generale, doamna Cristina Iurişniţi.
2018-12-03 Mulţumesc. Doamna Florica Cherecheş.
2018-12-03 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Propunerea legislativă merge la votul ...
2018-12-03 Deschidem partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, şedinţă consacrată răspunsurilor orale la întrebări. Primul ...
2018-12-03 Mulţumesc. Autorizaţia Naţională Sanitară Veterinară - ministerul vizat. O întrebare din partea domnului Ion ...
2018-12-03 Să ştiţi că trebuie să vă încadraţi în 3 minute, potrivit Regulamentului.
2018-12-03 Răspundeţi la mai multe întrebări, cumva?
2018-12-03 Nu aveţi cum. Trebuie să răspundeţi la una singură, să ştiţi.
2018-12-03 Încercaţi să învăţaţi Regulamentul. Domnul Cozmanciuc nu se află. Va primi în scris răspunsul. Pentru domnul Movilă ...
2018-12-03 Mulţumesc şi eu. Şi vă felicit. Următorul. Domnul Pavel Popescu. Va primi răspunsul în scris, din partea Ministerului ...
2018-12-03 Continuăm cu interpelările. Domnul Dohotaru Adrian-Octavian? Nu este. Domnul Bumb Sorin? Nu. Domnul Raeţchi? Nu. Domnul ...
2018-12-03 Mulţumesc. Doamna Bîzgan Oana? Nu este. Domnul Dehelean Silviu? Nu este. Doamna Iurişniţi Cristina? Nu. Domnul Cristian ...
2018-12-03 Vă mulţumesc. Domnul Duruş Vlad? Nu. Domnul Zainea Cornel? Da? Domnul Duruş Vlad, vă rog.
2018-12-03 Mulţumesc. Domnul Zainea Cornel? Domnul Vlad Sergiu Cosmin. Vă rog.
2018-12-03 Mulţumesc. Domnul Drulă Cătălin? Nu este. Domnul Lovin Dumitru. Vă rog.
2018-12-03 Da. Mulţumesc. Domnul Iulian Bulai nu este. Domnul Niţă Nicu? Nu. Domnul Codreanu Constantin.
2018-12-03 Mulţumesc. Domnul Paşcan Marius? Nu este. Domnul Tomac Eugen? Nu. Domnul Nechifor? Nu. Închidem aici şedinţa noastră de ...
2019-02-13 Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor deputaţi. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 13 februarie ...
2019-02-13 Da. Mulţumesc. Din partea PNL? Doamna Antoneta Ioniţă. Vă rog.
2019-02-13 Mulţumesc. Din partea USR? Care dintre dumneavoastră? Domnul Mihai Botez.
2019-02-13 Domnul Daniel Olteanu, de la ALDE, se află în sală? Nu. Domnul Marius Paşcan. Vă rog.
2019-02-13 Domnul Andrian Ampleev? Vă rog.
2019-02-13 Vă rog să încheiaţi.
2019-02-13 Vă mulţumesc. Doamna Mihaela Huncă se află în sală? Da. Vă rog.
2019-02-13 Mulţumesc şi eu. Doamna Camelia Gavrilă? Vă rog.
2019-02-13 Vă rog să încheiaţi.
2019-02-13 Vă mulţumesc.
2019-02-13 Mulţumesc şi eu.
2019-02-13 Doamna Florica Cherecheş? Vă rog.
2019-02-13 Mulţumesc. Domnul Sergiu Cosmin Vlad se află în sală? Nu. Domnul Dan Rădulescu? Vă rog.
2019-02-13 Mulţumesc şi eu. Domnul Daniel Olteanu?
2019-02-13 Vă rog să încheiaţi.
2019-02-13 Mulţumesc. Domnul Constantin Codreanu.
2019-02-13 Mulţumesc. Domnul Slavoliub Adnagi.
2019-02-13 Mulţumesc şi eu. Domnul Adrian Dohotaru, vă rog.
2019-02-13 Mulţumesc şi eu. Doamna Aida Căruceru, vă rog.
2019-02-13 Mulţumesc. Domnul Victor Paul Dobre.
2019-02-13 Mulţumesc şi eu. Din partea USR? Domnul Duruş se află în sală? Nu. Domnul Nicolae-Daniel Popescu, vă rog.
2019-02-13 Mulţumesc. ALDE, PMP... OK. Din partea Grupului PSD, domnul Costel Lupaşcu.
2019-02-13 Mulţumesc. Domnul Andrei Daniel Gheorghe. Vă rog.
2019-02-13 Mulţumesc şi eu. Domnul Dragoş Zisopol? Domnule deputat Dragoş Zisopol, susţineţi declaraţia?
2019-02-13 Aţi depus-o în scris. Doamna Anişoara Radu se află în sală? Nu. Doamna Rodica Paraschiv. Vă rog.
2019-02-13 Vă mulţumesc. Doamna Beatrice Tudor. Şi daţi-mi voie să spun bun venit şi delegaţiei Comitetului pentru Relaţii Externe ...
2019-02-13 Vă mulţumesc. Domnul Ioan-Sorin Roman se află în sală? Doamna Luminiţa-Maria Jivan. Vă rog.
2019-02-13 Vă rog să încheiaţi.
2019-02-13 Mulţumesc. Domnul Sorin-Dan Moldovan? Vă rog.
2019-02-13 Mulţumesc. Domnul Vasile Cîtea.
2019-02-13 Mulţumesc. Doamna Alina Teiş. Vă rog.
2019-02-13 Mulţumesc şi eu. Doamna Elena Hărătău.
2019-02-13 Vă mulţumesc. Toţi ceilalţi colegi care sunt înscrişi în lista noastră au depus declaraţiile politice şi intervenţiile ...
2019-02-13 Doamnelor şi domnilor deputaţi, Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, din totalul celor ...
2019-02-13 Vă mulţumesc şi eu. Am avut acest subiect pe ordinea de zi a Biroului permanent. De altfel, s-a discutat şi în ...
2019-02-13 Punctul 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru ...
2019-02-13 Punctul 3. (Domnul deputat Ciprian-Constantin Şerban solicită să ia cuvântul.) Vă rog.
2019-02-13 Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Avem retrimitere la comisie a PL-x 430/2018. Vot, vă rog. Adoptat cu 107 ...
2019-02-13 Punctul 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul ...
2019-02-13 Mulţumesc şi eu. Din partea comisiei sesizate în fond, pentru prezentarea raportului, doamna Ioana Bran.
2019-02-13 Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale, domnul Huţucă Bogdan-Iulian. Vă reamintesc faptul că suntem în procedură de ...
2019-02-13 Mulţumesc. Domnul Claudiu Năsui.
2019-02-13 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. O să trecem la dezbaterea pe articole. La art. 1 dacă ...
2019-02-13 Domnul Alfred Simonis. Procedură.
2019-02-13 Mulţumesc. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Avem o ... (Doamna deputat Cristina-Mădălina Prună solicită să ia ...
2019-02-13 Nu a votului, ci a lucrărilor, a dezbaterilor. Nu a propus sistarea votului.
2019-02-13 Bun. Avem această propunere. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vot, vă rog. Propunerea a fost adoptată cu 106 voturi ...
2019-02-13 Vă rog să vă pregătiţi cartelele, să facem un vot de control. Vot, vă rog! Vot de control. OK. Putem începe. Punctul I. ...
2019-03-11 Bună ziua, doamnelor şi domnilor deputaţi. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din ...
2019-03-11 Din partea Guvernului participă la aceste dezbateri doamna ministru Ecaterina Andronescu. Pentru desfăşurarea în ...
2019-03-11 În continuare, dau cuvântul doamnei ministru Ecaterina Andronescu. Timpul alocat este de 5 minute. Vă rog, doamnă ...
2019-03-11 Vă mulţumesc şi eu. Continuăm cu dezbaterile din partea celorlalte grupuri parlamentare. Din partea Grupului ...
2019-03-11 Mulţumesc. Din partea Grupului USR, doamna deputat Cristina Iurişniţi. Vă rog. 3 minute, timp alocat.
2019-03-11 Vă rog să încheiaţi.
2019-03-11 Vă mulţumesc.
2019-03-11 Aţi depăşit cele 3 minute...
2019-03-11 Mulţumesc.
2019-03-11 Mulţumesc. Vă mulţumesc. Aţi depăşit cele 3 minute. O să invit la... (Vociferări.) Da, vă rog.
2019-03-11 În continuare, dau cuvântul domnului deputat Korodi Attila. Timp alocat - 3 minute.
2019-03-11 Vă mulţumesc şi eu. Din partea ALDE, domnul deputat Ştefan Băişanu. Vă rog.
2019-03-11 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2019-03-11 Vă mulţumesc.
2019-03-11 Din partea Grupului PMP, domnul deputat Robert Turcescu. Vă rog.
2019-03-11 Vă mulţumesc. Din partea deputaţilor neafiliaţi, domnul deputat Sorin Cîmpeanu. (Domnul deputat Corneliu Bichineţ ...
2019-03-11 Vă mulţumesc şi eu. Din partea PSD, doamna deputat Camelia Gavrilă. Vă rog.
2019-03-11 Doamnă Gavrilă, vă rog să încheiaţi.
2019-03-11 Aţi depăşit de foarte multă vreme timpul.
2019-03-11 Mulţumesc.
2019-03-11 Mulţumesc frumos.
2019-03-11 Mulţumesc, doamnă Gavrilă.
2019-03-11 Chiar şi copilul meu de şase ani înţelege de prima dată. Vă mulţumesc. În continuare, Grupul PNL. Domnul deputat ...
2019-03-11 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2019-03-11 Mulţumesc. Domnul Vass Levente.
2019-03-11 Vă mulţumesc.
2019-03-11 Domnule Bichineţ, vă rog. 40 de secunde mai aveţi.
2019-03-11 Vă mulţumesc, domnule Bichineţ.
2019-03-11 Ultimul vorbitor din partea PNL, domnul deputat Laurenţiu-Dan Leoreanu. Vă rog.
2019-03-11 Vă mulţumesc, domnule deputat. Ieşim din programul aprobat.
2019-03-11 Vă mulţumesc. La finalul dezbaterilor, doamna ministru Ecaterina Andronescu. Vă rog. Două minute.
2019-03-11 Vă rog să nu conversaţi cu sala.
2019-03-11 Doamnă ministru, Domnule Pirtea... Vă rog, continuaţi.
2019-03-11 O să vă rog, doamnă ministru...
2019-03-11 ... cu permisiunea dumneavoastră, să fiţi mai succintă.
2019-03-11 Vă rog.
2019-03-11 Vă rog să încheiaţi, doamnă ministru.
2019-03-11 Vă mulţumesc şi eu.
2019-03-11 Vă mulţumesc. Am încheiat dezbaterile politice. Declar închisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor. Vă doresc o ...
2019-03-11 În continuare, pe procedură, doamna Prună, vă rog. Să invocaţi şi articolul din Regulament!
2019-03-11 OK. Mulţumesc frumos.
2019-03-11 Mulţumesc frumos.
2019-03-11 Colegul dumneavoastră...
2019-03-11 Aţi anunţat moţiunea...
2019-03-11 Vă mulţumesc frumos.
2019-03-11 Vă rog să treceţi la locul dumneavoastră.
2019-03-11 Domnule Stanciu-Viziteu, doriţi o intervenţie pe procedură?
2019-03-11 Dau cuvântul doamnei deputat... Continuăm dezbaterile, da? ... doamnei deputat Florica Cherecheş, pentru prezentarea ...
2019-03-11 Mulţumesc frumos. Înainte de a continua, o să-i rog să pe colegii de la USR să-şi actualizeze cumva Regulamentul, ...
2019-03-13 Bună dimineaţa, dragi colegi. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 13 martie 2019, dedicată ...
2019-03-13 Mulţumesc. Doamna Antoneta Ioniţă? Vă rog.
2019-03-13 Mulţumesc şi eu. Domnul Dan-Răzvan Rădulescu. Vă rog.
2019-03-13 Mulţumesc. Domnul Kulcsár György? Vă rog.
2019-03-13 Mulţumesc. Domnul Bichineţ.
2019-03-13 Mulţumesc şi eu. Doamna Huncă?
2019-03-13 Mulţumesc. Domnul Florinel Stancu.
2019-03-13 Mulţumesc. Domnul Dănuţ Bica.
2019-03-13 Mulţumesc. Domnul Daniel Olteanu.
2019-03-13 Mulţumesc. Domnul Dohotaru? Vă rog.
2019-03-13 Mulţumesc. Doamna Camelia Gavrilă. Vă rog.
2019-03-13 Mulţumesc şi eu. Domnul Adrian Dobrovie.
2019-03-13 Mulţumesc. Domnul Silviu Macovei?
2019-03-13 Mulţumesc. Domnul Victor Paul Dobre.
2019-03-13 Mulţumesc. Domnul Vasile Cîtea.
2019-03-13 Mulţumesc. Domnul Leoreanu. Vă rog.
2019-03-13 Mulţumesc. Domnul Petru-Sorin Marica.
2019-03-13 Mulţumesc. Domnul Andrei Daniel Gheorghe.
2019-03-13 Mulţumesc şi eu. Doamna Elena Hărătău. Vă rog.
2019-03-13 Mulţumesc. Doamna Anişoara Radu.
2019-03-13 Mulţumesc. Doamna Cristina Burciu.
2019-03-13 Mulţumesc. Doamna Maricela Cobuz.
2019-03-13 Mulţumesc. Următorii colegi au mai depus în scris: Ionela Dobrică, Mirela Furtună, Luminiţa Jivan, Tudor Ciuhodaru, ...
2019-04-15 Bună ziua, stimaţi colegi! Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, din totalul celor ...
2019-04-15 De asemenea, avem o informare scrisă din partea unui coleg. Domnul deputat Petru Marica ne aduce la cunoştinţă că îşi ...
2019-04-15 Potrivit ordinii de zi şi programului de lucru, începem dezbaterea moţiunii simple, iniţiate de 67 de deputaţi. În ...
2019-04-15 Mulţumesc şi eu. În continuare, îl invit la tribună pe domnul Anton Anton, ministrul energiei. Vă rog.
2019-04-15 Vă mulţumesc şi eu. Trecem la dezbaterea moţiunii simple. Vă reamintesc şi prevederile din Regulament, potrivit cărora, ...
2019-04-15 Vă mulţumesc. Îl invit la tribună pe domnul deputat Sorin-Ioan Bumb. Sunteţi 3 vorbitori şi aveţi 11 minute.
2019-04-15 Mulţumesc. Din partea USR, doamna Cristina-Mădălina Prună. Vă rog. Aveţi 5 minute.
2019-04-15 Stimaţi colegi, Vă rog frumos, daţi-i voie să continue discursul. Vă rog frumos. Vă rog, doamnă Prună. Nu am apăsat pe ...
2019-04-15 Vă mulţumesc şi eu. O să-i sancţionăm, cu siguranţă.
2019-04-15 O să vă rog să încheiaţi, pentru că aţi depăşit de mult timpul.
2019-04-15 Mulţumesc.
2019-04-15 Vă mulţumesc.
2019-04-15 Mulţumesc. Din partea Grupului parlamentar al UDMR, domnul deputat Bende Sándor. Timpul alocat este de 4 minute.
2019-04-15 Mulţumesc. Din partea ALDE, domnul deputat Toma-Florin Petcu.
2019-04-15 Vă rog să încheiaţi.
2019-04-15 Mulţumesc şi eu. Aţi beneficiat şi de o parte din timpul PSD pentru această intervenţie. Daţi-mi voie să-l invit ...
2019-04-15 Domnule deputat...
2019-04-15 Domnule deputat...
2019-04-15 Drept la replică, vă rog...
2019-04-15 ... aveţi cuvântul. Nu vă aruncaţi pe microfon!
2019-04-15 Dreptul la replică...
2019-04-15 ... un minut.
2019-04-15 Vă mulţumesc frumos.
2019-04-15 Mulţumesc frumos. Un minut, potrivit Regulamentului. (Vociferări.) În continuare, daţi-mi voie să-l invit la microfon ...
2019-04-15 Mulţumesc şi eu. Ne întoarcem la Grupul parlamentar al PNL. Mai avem 8 minute din timpul alocat. Domnul Virgil-Daniel ...
2019-04-15 Mulţumesc şi eu. Domnul deputat Lucian Bode. 3 minute rămase din timpul alocat. Vă rog. (Vociferări.) Şi 11 secunde.
2019-04-15 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat.
2019-04-15 Mulţumesc.
2019-04-15 Vă mulţumesc. Domnul Petcu Florin? Doriţi un drept la replică?
2019-04-15 Mulţumesc.
2019-04-15 Am finalizat dezbaterile. Dau cuvântul domnului ministru. Vă rog.
2019-04-15 Mulţumesc şi eu.
2019-04-15 Aş dori să vă mai anunţ că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind ...
2019-04-16 Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 16 aprilie 2019, dedicată ...
2019-04-16 Mulţumesc. Domnul Laurenţiu Leoreanu. Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. De la USR nu avem niciun coleg. De la ALDE avem vreun coleg? Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc. Domnul Marius Paşcan. Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc. Doamna Mihaela Huncă. Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc. Doamna Doina Pană. Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. De la PNL, domnul Bica. Este? Nu este. Domnul Oros? Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc. Domnul Bichineţ. Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc. Domnul Costel Lupaşcu. Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc. Domnul Ionuţ Simionca? Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. Domnul Ioan Dîrzu. Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc. Doamna Alina Teiş? Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. Domnul Constantin Codreanu. Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. Doamna Hărătău? Doamna Elena Hărătău, vă rog.
2019-04-16 Vă mulţumesc. Următorii colegi şi colege au mai depus declaraţii politice în scris: Ştefan-Ovidiu Popa, Anişoara Radu, ...
2019-04-16 Doamnelor şi domnilor deputaţi, Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din totalul celor ...
2019-04-16 Vă rog să pregătiţi cartelele de vot. Vot, vă rog. Solicitare aprobată cu 91 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 6 ...
2019-04-16 Da. Mulţumesc. Le vom lua pe rând. De pe poziţia 58, pe poziţia 10 1 . Vot, vă rog. Aprobată, cu 83 de voturi pentru, ...
2019-04-16 Mulţumesc. De pe poziţia 18, pe 11 1 . Vot, vă rog. Aprobată, cu o abţinere şi 119 voturi pentru. Domnul Szabó Ödön. Vă ...
2019-04-16 Da. Vot, vă rog. Aprobată, cu 111 voturi pentru, 15 abţineri. Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. Vot, vă rog. Aprobată, cu 127 de voturi pentru, două abţineri şi un vot împotrivă. Domnul Cucşa, vă ...
2019-04-16 Vot, vă rog. Pe ce poziţie?
2019-04-16 11 5 .
2019-04-16 Aşa. Bun. Aprobată, cu 118 voturi pentru, două voturi împotrivă, două abţineri. Vă rog.
2019-04-16 11 2 , da. Vot, vă rog. Aprobată, cu 116 voturi pentru, două voturi împotrivă, 15 abţineri, un coleg fără opţiune. Vă ...
2019-04-16 Vot, vă rog. Aprobată, cu 92 de voturi pentru, 41 de abţineri. Mai aveţi?
2019-04-16 Vă rog.
2019-04-16 Vot, vă rog. Aprobată, cu 91 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 39 de abţineri. Mai sunt alte modificări la ...
2019-04-16 Retrimitere la comisie, 3 săptămâni. Vot, vă rog. Aprobată. Unanimitate - 129 de voturi pentru. Alte modificări la ...
2019-04-16 Le urăm şi noi bun venit! Şi un ultim anunţ. Vă rog.
2019-04-16 Pe procedură? Ce procedură, domnule Tudor Rareş Pop? Poftiţi? Personală, la sfârşitul şedinţei. Vă mulţumesc.
2019-04-16 Punctul 5 al ordinii de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2006 privind aprobarea ...
2019-04-16 Mulţumesc frumos. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Dacă nu, nefiind amendamente, propunerea ...
2019-04-16 Poziţia 7, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; PL-x ...
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul Sorin Moldovan, vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc. Doamna Cristina Iurişniţi?
2019-04-16 N-am oprit absolut nimic.
2019-04-16 Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, merge la votul final.
2019-04-16 Poziţia 10 1 , reexaminarea Legii pentru completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi ...
2019-04-16 Şi eu vă mulţumesc frumos. La dezbateri generale? Nu doreşte nimeni să intervină. Raportul comisiei conţine două ...
2019-04-16 8. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 391 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la nr. ...
2019-04-16 10 4 . Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de ...
2019-04-16 Vă mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Csoma Botond.
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la nr. crt. 1 sunt obiecţii? Nu ...
2019-04-16 10 5 . Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de ...
2019-04-16 Mulţumesc.
2019-04-16 Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Sorin Bumb? Doriţi să interveniţi? Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. Domnul Nicolae Popescu.
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. Domnul Korodi Attila.
2019-04-16 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Cu un aşa consens... Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 7? Sunt obiecţii? ...
2019-04-16 Poziţia 11 1 , Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor ...
2019-04-16 Vă mulţumesc şi eu. Raportul comisiei?
2019-04-16 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale sunt intervenţii? Vă rog, domnul Halici.
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, doamna Popescu Mariana?
2019-04-16 Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Dacă la titlu sunt observaţii? Nu. La nr. crt. 1, cu ...
2019-04-16 10 2 . Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii ...
2019-04-16 Mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Stelian Ion. Vă rog.
2019-04-16 Domnul Márton Árpád.
2019-04-16 În regulă. Domnul Laurenţiu Leoreanu, vă rog.
2019-04-16 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Stelian Ion? La amendamente nu ne-a venit rândul încă. Domnul Sorin Lazăr, de la PSD. Doriţi ...
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul ...
2019-04-16 Da. Vă mulţumesc. Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Márton Árpád. Vot, vă rog. Adoptat, cu 123 de ...
2019-04-16 Eu eram la nr. crt. 9.
2019-04-16 Nu sunt obiecţii. Adoptat. La nr. crt. 10, art. 9. Da? Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. Supun votului dumneavoastră amendamentul respins. Vot, vă rog. Respins cu 56 de voturi pentru, 72 de ...
2019-04-16 11 2 . Proiectul de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public ...
2019-04-16 Mulţumesc. La dezbateri generale doriţi să interveniţi? Nu. Dezbateri pe articole? Dacă la nr. crt. 1 sunt obiecţii? ...
2019-04-16 11 3 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. ...
2019-04-16 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Matei Suciu doreşte să intervină? A, dumneavoastră sunteţi! Îmi cer ...
2019-04-16 Daţi-mi voie să mă întorc la punctul 2 - este eroarea mea, recunosc - al ordinii de zi. Este înscrisă solicitarea ...
2019-04-16 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind ...
2019-04-16 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 79/2019. Vot, vă ...
2019-04-16 11 4 . Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe ...
2019-04-16 Mulţumesc. Prezentarea raportului comun. Domnul preşedinte Bode. Vă rog.
2019-04-16 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt vorbitori. Nefiind amendamente, propunerea legislativă merge la votul final.
2019-04-16 Şi poziţia 10 3 . 10 3 . Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii ...
2019-04-16 Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu. Avem 47 de amendamente admise şi 9 respinse. Dacă de la ...
2019-04-16 Stimaţi colegi, vă rog să vă pregătiţi pentru un vot de control. O să vă rog să scoateţi cartelele din aparat şi să le ...
2019-04-16 Mulţumesc. Domnul Sitterli.
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. Cu această menţiune, intrăm în ordinea de zi. 1. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din ...
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea educaţiei naţionale ...
2019-04-16 Vă mulţumesc.
2019-04-16 Domnul Florin Roman? Explicarea votului?
2019-04-16 Da. Mulţumesc. Domnul... (Gălăgie.) Stimaţi colegi... Nu, nu, nu... Stimaţi colegi, vă rog frumos, haideţi să păstrăm ...
2019-04-16 30 de secunde au trecut. Vă mulţumesc frumos. Domnul Băişanu Alexandru, ALDE.
2019-04-16 Domnul Petru Movilă. Vă rog.
2019-04-16 Vă mulţumesc. Domnul Daniel Suciu.
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. Domnul Andronache, explicarea votului, sper, de această dată. Procedură? Vă rog.
2019-04-16 Mulţumesc. 4. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului ...
2019-04-16 Vă mulţumesc. Domnul Ionuţ Simionca.
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. 5. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor ...
2019-04-16 Mulţumesc. 6. Proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, ...
2019-04-16 Domnul Tudor Benga.
2019-04-16 7. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile ...
2019-04-16 Mulţumesc şi eu. Ultimul punct 13. Moţiunea simplă iniţiată de 67 deputaţi; MS 4/2019. Vot, vă rog. Moţiunea a fost ...
2019-05-14 Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 14 mai 2019, dedicată ...
2019-05-14 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Vasile Achiţei. Vă rog.
2019-05-14 Mulţumesc. Domnul Márton Árpád-Francisc. Vă rog.
2019-05-14 Mulţumesc şi eu. Domnul Ionuţ Simionca. Vă rog.
2019-05-14 Mulţumesc. Doamna Victoria Longher. Vă rog.
2019-05-14 Mulţumesc. Doamna Mihaela Huncă.
2019-05-14 Vă mulţumesc. Domnul Costel Lupaşcu. Vă rog.
2019-05-14 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Florin Roman.
2019-05-14 Domnul Daniel Olteanu. Vă rog.
2019-05-14 Mulţumesc. Domnul Corneliu Bichineţ.
2019-05-14 Mulţumesc. Domnul Nicolae Petreţchi.
2019-05-14 Mulţumesc. Doamna Oana Bîzgan. Vă rog.
2019-05-14 Mulţumesc. Doamna Alina Teiş. Vă rog.
2019-05-14 Mulţumesc şi eu. Domnul Constantin Şovăială. Vă rog.
2019-05-14 Vă mulţumesc şi eu. Doresc să mai adaug următorii colegi şi colege care au depus declaraţiile: Laura Moagher, Ştefan ...
2019-05-14 Vă mulţumesc şi eu. Declar închisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi. Ne revedem la ora 10,00. Vă ...
2019-05-14 Bună ziua, stimaţi colegi. Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din totalul celor 329 de ...
2019-05-14 În continuare, aş vrea să vă prezint iniţiativele legislative pentru care Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată ...
2019-05-14 Dau cuvântul doamnei deputat Cristina Iurişniţi, pentru prezentarea unei declaraţii cu prilejul Zilei Egalităţii de ...
2019-05-14 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Antal István, doriţi să interveniţi? Nu.
2019-05-14 Trecem la dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi. 2. Propunerea legislativă privind ...
2019-05-14 Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul Botez Cătălin? Vă rog.
2019-05-14 Vă mulţumesc. Domnul Nicolae Neagu.
2019-05-14 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Propunerea este de respingere şi rămâne pentru ...
2019-05-14 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea ...
2019-05-14 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlu sunt observaţii? ...
2019-05-14 4. Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul ...
2019-05-14 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. O să trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de ...
2019-05-14 5. Reexaminarea Legii pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia ...
2019-05-14 Vă mulţumesc. La dezbateri generale sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Dezbaterea pe articole. Dacă la marginal 1? ...
2019-05-14 6. Proiectul de Lege pentru completarea art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind ...
2019-05-14 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul Simion, vă rog.
2019-05-14 Mulţumesc şi eu. Domnul Florin Roman.
2019-05-14 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dezbaterea pe articole. Marginal 1. Observaţii? Nu. ...
2019-05-14 7. Proiectul de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, ...
2019-05-14 Vă mulţumesc şi eu. Prezentarea raportului comun? Comisia juridică, vă rog.
2019-05-14 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la marginal 1 la 10 ...
2019-05-14 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi completarea ...
2019-05-14 Da. Vă rog.
2019-05-14 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Nicolae Giugea. Vă rog.
2019-05-14 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dezbaterea pe articole. Dacă de la marginal 1 la 10 ...
2019-05-14 Urmează un calup de legi organice, motiv pentru care rog liderii de grup să se apropie, căci avem nevoie să ne sfătuim. ...
2019-05-14 Vă mulţumesc. Vă pregătiţi cartelele. Vot, vă rog. Adoptat cu 72 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă şi 3 ...
2019-05-14 Stimaţi colegi, Vă rog să vă pregătiţi cartelele, pentru un vot de control. Le reintroduceţi în device-urile de pe... ...
2019-05-14 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Ionuţ Moşteanu. Vă rog.
2019-05-14 Vă mulţumesc. Domnul Adrian Solomon. Câte un singur vorbitor de grup, potrivit Regulamentului.
2019-05-14 Vă mulţumesc. Domnul Roman. A vorbit în calitate de iniţiator. Acum, explicarea votului, din partea Grupului PNL.
2019-05-14 Vă rog...
2019-05-14 .... domnule Moşteanu, vă rog frumos...
2019-05-14 Sau domnul Drulă...
2019-05-14 Vă rog să încheiaţi.
2019-05-14 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Varujan Vosganian. (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ia cuvântul.) Nu aveţi drept la ...
2019-05-14 Vă mulţumesc. Punctul 3, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...
2019-05-14 Punctul 4, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea şi ...
2019-05-14 Vă rog să încheiaţi.
2019-05-14 Mulţumesc.
2019-05-14 Mulţumesc.
2019-05-14 Domnul Ionuţ Simionca, vă rog.
2019-05-14 Mulţumesc şi eu. Legi organice. Adoptări. Punctul 5, Proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru realizarea ...
2019-05-14 Vă mulţumesc şi eu. Închidem şedinţa noastră de astăzi. Colegii, la Biroul permanent. Urmează şedinţa. Mulţumesc. La ...
2019-05-29 Bună ziua, stimaţi colegi. Vă rog să vă ocupaţi locurile în sală. Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor ...
2019-05-29 1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolae-Liviu Dragnea; PHCD 17/2019. Comisia ...
2019-05-29 Întreb, dacă sunt obiecţii sau comentarii de ordin general? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă sunt ...
2019-05-29 Punctul 2. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului ...
2019-05-29 Mulţumesc. Obiecţii sau comentarii de ordin general? Nu sunt. Dezbaterea pe articole. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu ...
2019-05-29 La punctul 4 avem Solicitarea Comisiei pentru industrii, Comisiei pentru administraţie publică şi Comisiei pentru ...
2019-05-29 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 77/2019;
2019-05-29 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 79/2019;
2019-05-29 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind ...
2019-05-29 4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi Ungaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor ...
2019-05-29 5. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; este Pl-x ...
2019-05-29 Vă mulţumesc. Retrimitere, o săptămână, la comisie - propunerea colegului de la USR. Vot, vă rog. Adoptat cu 199 de ...
2019-05-29 Stimaţi colegi, Continuăm lucrările noastre de astăzi, nu înainte de a-i da cuvântul domnului Rodeanu pentru un anunţ ...
2019-05-29 Vă mulţumesc. S-a consemnat. Rog liderii de grup să se apropie la prezidiu, înainte de a vă da cuvântul, domnule ...
2019-05-29 Domnule Simonis, vă rog. Pauză de consultări. Rog liderii de grup să vină la prezidiu. (Consultări.)
2019-05-29 Domnul Simonis.
2019-05-29 Pauza de consultări nu se supune votului. Pauză de consultări 30 de minute. Mulţumesc.
2019-05-29 Da. Am rugat, de altfel, liderii de grup să depună la Secretariat candidaturile. O să supun votului dumneavoastră ...
2019-05-29 Bine aţi revenit, stimaţi colegi. Înainte de a supune votului propunerea domnului deputat Korodi Attila, daţi-mi voie ...
2019-05-29 Vă mulţumesc şi eu. Stimaţi colegi, Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot pentru un vot de control. Imediat o supun ...
2019-05-29 Ce nu merge, doamnă Turcan? În general nu merge! Vă rog să luaţi listingul atunci, să vedem dacă nu merge sau dacă ...
2019-05-29 3. În continuare, procedăm la alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor. Potrivit dispoziţiilor art. 29 din ...
2019-05-29 Comisia de numărare şi validare a voturilor? Un reprezentant.
2019-05-29 Mulţumesc. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal. Vă rog.
2019-05-29 Vă mulţumesc. USR, înţeleg că o susţineţi pe... A anunţat deja domnul... Doriţi să... (Vociferări.) Da, la comisie. Vă ...
2019-05-29 Vă mulţumesc. UDMR?
2019-05-29 Vă mulţumesc. ALDE?
2019-05-29 Mulţumesc. PMP? Vă rog.
2019-05-29 Mulţumesc. Noul grup înfiinţat, PRO Europa, propuneri pentru Comisia de numărare şi validare a voturilor. Vă rog.
2019-05-29 Mulţumesc. Şi minorităţile naţionale?
2019-05-29 Vă mulţumesc. Să înceapă votul pentru reprezentanţii din Comisia de numărare şi validare a voturilor. Vot, vă ...
2019-05-29 Vă mulţumesc şi eu. Votul este secret şi aşa va şi rămâne, respectând Regulamentul. Invit la microfon doritorii de ...
2019-05-29 Vă rog să încheiaţi, doamnă Turcan!
2019-05-29 Vă mulţumesc. Vă rog să încheiaţi, doamnă Turcan!
2019-05-29 Mulţumesc.
2019-05-29 Vă rog.
2019-05-29 Mulţumesc frumos, doamnă Turcan!
2019-05-29 Mulţumesc, doamnă Turcan! Mă forţaţi să vă opresc microfonul.
2019-05-29 Cred că o faceţi în mod intenţionat! Vă rog frumos să încheiaţi!
2019-05-29 Vă mulţumesc frumos. Vă rog să vă ocupaţi locul în bancă. (Aplauze.) Domnul Simonis, intervenţie pe procedură. Vă rog.
2019-05-29 Mulţumesc. Domnul Hunor Kelemen. Vă rog. (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul.) A fost ...
2019-05-29 Vă mulţumesc. Domnul Marcel Ciolacu, vă rog.
2019-05-29 Vă mulţumesc şi eu. Sunt pregătite buletinele de vot şi urmează să ne exprimăm votul. Aş vrea să reamintesc prevederile ...
2019-05-29 A spus că vrea să facă un apel la calm. Domnule Roman, ca să vă... să nu rămâneţi ignorat. O să transmit şi în numele ...
2019-05-29 Dezbatere? Pentru ce? (Vociferări.) V-aţi prezentat candidaturile. (Vociferări.) O să vă rog să fiţi... Vă mulţumesc. O ...
2019-05-29 Domnule Roman, să vă fie ruşine! Un astfel de comportament nu mă face decât să realizez încă o dată că locul în care vă ...
2019-05-29 Rog reprezentanţii în Comisia de numărare şi validare să meargă la sala Biroului permanent. După pauză
2019-05-29 Dau cuvântul doamnei secretar Lia Olguţa Vasilescu, pentru a da citire procesului-verbal. Vă rog.
2019-05-29 Mulţumesc. Îi dorim succes noului preşedinte al Camerei Deputaţilor! (Aplauze.) Declar închisă şedinţa noastră de ...
2019-06-24 Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, din totalul ...
2019-06-24 O informare scrisă din partea liderului Grupului parlamentar al PMP, care ne aduce la cunoştinţă că a intervenit o ...
2019-06-24 Domnul deputat Mihai Valentin Popa va activa în cadrul Grupului parlamentar PRO Europa.
2019-06-24 La fel, şi domnul deputat Damian Florea îşi încetează activitatea în cadrul Grupului parlamentar al PSD şi va activa în ...
2019-06-24 Aş vrea să vă informez că la Biroul permanent au fost înregistrate 6 cereri de demisie din calitatea de deputat. ...
2019-06-24 Mulţumesc. Sunt obiecţii sau comentarii de ordin general? Nu sunt. Vom trece la dezbaterea pe articole. Dacă la titlu ...
2019-06-24 Următorul proiect de hotărâre, al domnului deputat Tudor Ciuhodaru. Vă rog.
2019-06-24 Dezbateri generale? Nu sunt. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La ...
2019-06-24 Doamnă Căruceru, pentru vacantarea locului de deputat al domnului Cristian Ghinea. Vă rog! Domnule Varga, vă rog.
2019-06-24 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul, obiecţii? Nu ...
2019-06-24 Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Eugen Tomac. Domnule Varga, vă rog.
2019-06-24 Vă mulţumesc. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. La preambul, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic? Nu sunt ...
2019-06-24 Pentru domnul Mihai Tudose, proiectul de hotărâre. Vă rog, doamnă Căruceru.
2019-06-24 Mulţumesc. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. La preambul, obiecţii? Nu sunt. La articolul unic, obiecţii? Nu ...
2019-06-24 Pentru domnul Viorel Ştefan.
2019-06-24 Vă mulţumesc. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. La preambul, obiecţii? Nu sunt. La articolul unic, obiecţii? Nu ...
2019-06-24 Vă mulţumesc şi eu. O săptămână, retrimitere la comisie, PL-x 221/2017. Vot, vă rog. (Vociferări.) Retrimiterea la ...
2019-06-24 Da. Vă mulţumesc. PL-x 184/2019 - de pe poziţia 127 se mută pe poziţia 3 1 . Vot, vă rog. Propunerea a fost adoptată cu ...
2019-06-24 Corelări legislative, PL-x 97/2019, retrimitere la comisie. Vot, vă rog. Propunerea a fost adoptată cu 134 de voturi ...
2019-06-24 1. Prezentarea de către domnul deputat Ionel Palăr, preşedintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi ...
2019-06-24 Vă mulţumesc şi eu. 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 ...
2019-06-24 3. Prezentarea unei note a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială referitoare la Proiectul de Lege pentru ...
2019-06-24 Vă mulţumesc. Dacă sunt observaţii sau comentarii? Nu sunt. O să vă rog să vă pregătiţi cartelele. Voi supune votului ...
2019-06-24 3 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ...
2019-06-24 Vă mulţumesc.
2019-06-24 Da.
2019-06-24 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Trecem la dezbaterea pe articole. Şi o să ...
2019-06-24 Bun. Am reţinut şi ceea ce aţi adăugat. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 5, inclusiv cu modificarea prezentată mai ...
2019-06-24 Punctul 7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile ...
2019-06-24 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu sunt intervenţii. Trecem la dezbaterea pe ...
2019-06-24 Punctul 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi ...
2019-06-24 Da.
2019-06-24 La dezbateri generale, avem deja un... Da? La dezbateri generale, vă rog.
2019-06-24 Vă mulţumesc. Domnul Szabó Ödön, doriţi să interveniţi? Vă rog.
2019-06-24 Vă mulţumesc. Mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. O să trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la ...
2019-06-24 Punctul 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi ...
2019-06-24 Vă mulţumesc. Din partea comisiilor, prezentarea raportului comun? Domnul preşedinte Alexandru Stănescu.
2019-06-24 Da. Vă mulţumesc.
2019-06-24 Vă mulţumesc şi eu. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. La dezbateri pe articole. Dacă de la nr. crt. ...
2019-06-24 A venit raportul? Domnule Simonis... N-avem raport la 289. (Discuţii la prezidiu cu domnul deputat Alfred-Robert ...
2019-06-24 Punctul 12. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Ororilor Comunismului în România; Pl-x 582/2015. Este ...
2019-06-24 Vă mulţumesc şi eu. În cadrul dezbaterilor generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Mergem la dezbaterea pe ...
2019-06-24 Punctul 13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat; ...
2019-06-24 Da. Vă mulţumesc. Dacă în cadrul dezbaterilor generale sunt intervenţii? Nu sunt. Vă reamintesc că prin raportul ...
2019-06-25 Din partea comisiilor, pentru prezentarea raportului comun? Vă rog.
2019-06-25 Vă mulţumesc. O să ţinem cont de această corelare, la votul pe amendamente. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva ...
2019-06-25 5 1 . Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de ...
2019-06-25 Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiilor, pentru prezentarea raportului comun? Doamna Bran, vă rog.
2019-06-25 Vă mulţumesc şi eu. Vom ţine cont de corelările legislative la votul pe articole. La dezbateri generale, domnul Radu ...
2019-06-25 Poziţia 6 1 . Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea ...
2019-06-25 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. ...
2019-06-25 Poziţia 7 1 . Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză ...
2019-06-25 Vă mulţumesc. Din partea comisiilor, pentru prezentarea raportului comun? Domnul preşedinte Florin Roman, vă rog.
2019-06-25 Da.
2019-06-25 Interveniţi la dezbateri generale deja, nu?
2019-06-25 Vă rog.
2019-06-25 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la ...
2019-06-25 Poziţia 9 1 . Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2018 pentru modificarea ...
2019-06-25 Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul deputat Zainea Cornel, vă rog.
2019-06-25 Da. Vă mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. De la nr. crt. ...
2019-06-25 Vă mulţumesc şi eu. Vot pentru prelungirea programului de lucru până la epuizarea celor două puncte. Aprobată. Cu 140 ...
2019-06-25 8 1 . Reexaminarea Legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru ...
2019-06-25 Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiei, pentru prezentarea raportului? Vă rog. Raportul... Domnul Varga, vă rog.
2019-06-25 Vă mulţumesc. Din partea comisiei, domnul Varga. La dezbateri generale, vă rog, domnul Gabriel Andronache.
2019-06-25 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Márton Árpád, vă rog.
2019-06-25 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Grosaru Andi. Vă rog.
2019-06-25 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la ...
2019-06-25 13 1 . Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la ...
2019-06-25 Vă mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Nefiind amendamente, avem şi propunere ...
2019-06-26 Bună dimineaţa! Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 26 iunie ...
2019-06-26 Vă rog să încheiaţi!
2019-06-26 Mulţumesc. Domnul Laurenţiu Leoreanu. Vă rog.
2019-06-26 Mulţumesc. De la USR? Domnul Rădulescu? Vă rog.
2019-06-26 Domnul Kulcsár György? Vă rog. Şi domnul deputat Bende Sándor a depus în scris.
2019-06-26 Mulţumesc. Doamna Mihaela Huncă.
2019-06-26 Mulţumesc. Domnul Daniel Olteanu.
2019-06-26 Mulţumesc. De la PMP este cineva? Da. Domnule Codreanu, vă rog.
2019-06-26 Mulţumesc. Doamna Beatrice Tudor? Vă rog.
2019-06-26 Mulţumesc. Domnul Şovăială? Vă rog.
2019-06-26 Mulţumesc. Doamna Iurişniţi nu este. Domnul Daniel Popescu? Vă rog.
2019-06-26 Mulţumesc. Doamna Camelia Gavrilă.
2019-06-26 Vă mulţumesc.
2019-06-26 Mulţumesc. Domnul Dănuţ Bica?
2019-06-26 Mulţumesc şi eu. Domnul Eugen Neaţă. Vă rog.
2019-06-26 Mulţumesc. Domnul Daniel Gheorghe.
2019-06-26 Mulţumesc. Doamna Cristina Iurişniţi. Vă rog.
2019-06-26 Mulţumesc. Domnul Mihai Niţă?
2019-06-26 Vă rog să încheiaţi!
2019-06-26 Vă rog să încheiaţi!
2019-06-26 Aţi depăşit 3 minute, demult!
2019-06-26 Vă rog să încheiaţi, domnule deputat! Mai sunt colegi care vor să intervină. Vă rog.
2019-06-26 Mulţumesc. Domnul Nicu Niţă se află în sală? Nu. Domnul Vasile Cocoş. Vă rog.
2019-06-26 Mulţumesc. Domnul Dobrovie nu este. Doamna Elena Hărătău este? Nu. Domnul Ionel Floroiu? Doamna Alina Teiş? Domnul ...
2019-06-26 Mulţumesc şi eu. Domnule Lupescu, aţi terminat? Depuneţi. Bun! Nu mai sunt alţi colegi. Vor depune în scris următorii: ...
2019-06-26 Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Continuăm lucrările de astăzi ale şedinţei Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din totalul ...
2019-06-26 Pentru început o să-i dau cuvântul domnului deputat Vasile Varga. Vă rog.
2019-06-26 Vă mulţumesc şi eu. Să vă pregătiţi şi cartelele. O să supun votului dumneavoastră această solicitare. Vot, vă ...
2019-06-26 De pe poziţia 26 pe poziţia 11. Modificare la ordinea de zi. Vot, vă rog. Adoptată cu 140 de voturi pentru şi un vot ...
2019-06-26 Mai departe, o altă intervenţie, domnul Dan Leoreanu. Vă rog.
2019-06-26 Vot, vă rog, pentru această propunere. În unanimitate, 126 de voturi pentru sunt. Mai sunt alte intervenţii pe ...
2019-06-26 O altă solicitare, domnul Szabó Ödön. Vă rog.
2019-06-26 Vot, vă rog, pentru această solicitare - Comisia pentru muncă în paralel cu plenul. Aprobată cu 139 de voturi pentru, ...
2019-06-26 Mai departe, domnul Gabriel Andronache. Vă rog.
2019-06-26 Retrimitere la comisie două săptămâni. Vot, vă rog. Aprobată cu 138 de voturi pentru. Unanimitate.
2019-06-26 Intrăm în ordinea de zi. Punctul 2, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 ...
2019-06-26 Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiilor, pentru prezentarea raportului comun. Vă rog. Comisia pentru agricultură.
2019-06-26 Vă mulţumesc. Vom ţine cont şi de aceste corelări legislative. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii? Nu sunt. O ...
2019-06-26 Vă mulţumesc. Domnul Tinel Gheorghe.
2019-06-26 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Dacă de la nr. crt. 1 la 20 sunt obiecţii, comentarii? Dacă nu, ...
2019-06-26 Punctul 3, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea ...
2019-06-26 Vă mulţumesc şi eu. Pentru prezentarea raportului comun suplimentar? Vă rog.
2019-06-26 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă ...
2019-06-26 Mai departe. Punctul 4. Proiectul de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din ...
2019-06-26 La dezbateri generale? Vă rog.
2019-06-26 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Nefiind amendamente, merge la votul final.
2019-06-26 Punctul 5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010; ...
2019-06-26 Vă mulţumesc şi eu. Comisia pentru buget, prezentarea raportului. Vă rog.
2019-06-26 Vă mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Lucian Heiuş. Vă rog.
2019-06-26 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final.
2019-06-26 Ne întoarcem la punctul 1 al ordinii de zi. 1. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile aferente ...
2019-06-26 Vă mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Roman.
2019-06-26 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 8 sunt obiecţii, ...
2019-06-26 Punctul 6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei ...
2019-06-26 Vot, vă rog, pentru retrimiterea la comisie. Propunere respinsă cu 57 de voturi pentru, 77 de voturi împotrivă, 3 ...
2019-06-26 Vă mulţumesc. Din partea comisiilor sesizate în fond, prezentarea raportului comun? Domnul Márton Árpád.
2019-06-26 Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. Ba da, sunt. Domnul Bogdan Rodeanu, vă rog.
2019-06-26 Vă mulţumesc. Domnul Victor Paul Dobre.
2019-06-26 Vă mulţumesc. Domnul vicepreşedinte Iordache, vă rog.
2019-06-26 Vă mulţumesc. (Domnul deputat Victor Paul Dobre solicită să ia cuvântul.) Domnule Dobre, aţi intervenit o dată. Nu cred ...
2019-06-26 Vă mulţumesc.
2019-06-26 Vă mulţumesc.
2019-06-26 Mergem mai departe, la dezbateri... Vreţi la dezbateri generale, domnule Simionca? Vă rog.
2019-06-26 Vă mulţumesc.
2019-06-26 Vă mulţumesc şi eu. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 82 sunt obiecţii, comentarii? ...
2019-06-26 O să supun votului...
2019-06-26 Mai aveţi pe această poziţie, la 83?
2019-06-26 ... de adoptat?
2019-06-26 Bun. Fiind vorba de corelare pe poziţiile 83, 84, 85, 86, le supun votului împreună. Vot, vă rog. Aprobate, cu 141 de ...
2019-06-26 De la 87 la 88, dacă sunt obiecţii sau comentarii? Nu sunt. Adoptate. Poziţia 89, vă rog, domnul Márton Árpád.
2019-06-26 Este o eroare. 89. Vot pentru poziţia 89, propunerea făcută de domnul Márton Árpád. Unanimitate. Mai departe. De la 90 ...
2019-06-26 106?
2019-06-26 De la 90 la 105, dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. 106, domnul Márton Árpád.
2019-06-26 Corelare la poziţia 106. Vot, vă rog. 144 de voturi pentru. Unanimitate. Mai departe. De la 107, domnule Márton Árpád, ...
2019-06-26 De la 107 la 123, dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. Poziţia 124, domnul Márton Árpád.
2019-06-26 194...
2019-06-26 Mă scuzaţi! Dacă de la 107 la 193 sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. Poziţia 194, vă rog.
2019-06-26 Da...
2019-06-26 ... "numai".
2019-06-26 Da.
2019-06-26 Vă mulţumesc. Vot la 194. 140 de voturi pentru şi o abţinere. De la 195 care e următoarea poziţie?
2019-06-26 De la 195 la 210, dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. Poziţia 211, vă rog.
2019-06-26 Vot pentru poziţia 211. Unanimitate de voturi. De la 212 unde mai aveţi, domnule Márton Árpád?
2019-06-26 231. De la 212 la 230, dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu. Adoptate. Poziţia 231, vă rog.
2019-06-26 Da.
2019-06-26 Da, imediat. Staţi, că eram în procedura de vot. Imediat, domnule Andronache, staţi, că vă dau cuvântul.
2019-06-26 231.
2019-06-26 Domnule Márton, care este propunerea concretă la 231?
2019-06-26 Domnule Andronache, vă rog.
2019-06-26 Vă mulţumesc. Liderii de grup, îi rog să se apropie la prezidiu. Dar nu înainte de a prelungi şi programul de lucru.
2019-06-26 Domnul Simonis.
2019-06-26 Doamnă Turcan, vă rog.
2019-06-26 Mulţumesc. Vot pentru propunerea doamnei Turcan. 154 de voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere.
2019-06-26 Vă rog, domnul Simonis.
2019-06-26 Prelungirea programului de lucru. Vot, vă rog. Aprobată, cu 98 de voturi pentru, 54 de voturi împotrivă. Rog liderii de ...
2019-06-26 Mergem mai departe. Punctul 7, Proiectul de Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii; PL-x ...
2019-06-26 Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Vass Levente.
2019-06-26 Vă mulţumesc. Domnul Ovidiu Ganţ. Vă rog.
2019-06-26 Vă mulţumesc şi eu. Domnule Vass Levente, doriţi?
2019-06-26 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. ...
2019-06-26 Punctul 8, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în ...
2019-06-26 Vă mulţumesc. Intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 28 sunt obiecţii, ...
2019-06-26 Punctul 9, reexaminarea Legii privind sistemul public de pensii, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 138 ...
2019-06-26 Vă rog.
2019-06-26 Am reţinut. Vă mulţumesc.
2019-06-26 La dezbaterea pe articole 5 minute aţi spus. Supun votului dumneavoastră propunerea preşedintelui de comisie: 5 minute ...
2019-06-26 Vă rog să încheiaţi.
2019-06-26 Vă mulţumesc şi eu. Doamna Schelean. Vă rog.
2019-06-26 Mulţumesc. Domnul Cristian Seidler.
2019-06-26 Doamna Csép Éva. Vă rog.
2019-06-26 Vă mulţumesc. Domnul Marius Paşcan. Vă rog.
2019-06-26 Vă mulţumesc. Drept la replică, doamna Lia Olguţa Vasilescu.
2019-06-26 Mulţumesc. Trecem la dezbaterea pe... (Domnul deputat Cristian-Gabriel Seidler solicită să ia cuvântul.) Domnule, nu ...
2019-06-26 Punctul 12, Proiectul de Lege pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; ...
2019-06-26 Vă mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Claudiu Năsui, vă rog.
2019-06-26 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 3 sunt obiecţii, ...
2019-06-26 Înainte de a se pregăti pentru citirea raportului, care este ultimul punct al ordinii de zi, daţi-mi voie... Domnule ...
2019-06-26 Mulţumesc.
2019-06-26 Vă mulţumesc.
2019-06-26 Raportul privind... este ultimul punct de pe ordinea de zi. 10. Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea ...
2019-06-26 Vă mulţumesc. Închidem aici sesiunea de dezbateri. Vot final, în 10 minute, la 12... Este 12,15. La 12,25 - vot ...
2019-09-10 Bună ziua, stimaţi colegi. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din totalul celor 329 ...
2019-09-10 Mulţumesc. Domnul Gigel Ştirbu. Vă rog.
2019-09-10 Domnul Marius Paşcan. Vă rog.
2019-09-10 O să supun votului dumneavoastră, cu o singură precizare: nu este vorba de punctul 24, este vorba de punctul 38 din ...
2019-09-10 Mulţumesc.
2019-09-10 Vă mulţumesc, doamnă Turcan.
2019-09-10 Doamnă Turcan, vă rog frumos!
2019-09-10 Voturile în Parlament sunt de regulă politice, stimată doamnă, pe de o parte. Pe de altă parte, această solicitare se ...
2019-09-10 Domnule Stelian, staţi, că vă aflaţi într-o gravă eroare şi, chiar, trebuie să vă întrerup, pentru că aberaţiile chiar ...
2019-09-10 Şi din partea PNL-ului, şi din partea USR-ului!
2019-09-10 Aberaţia este următoarea...
2019-09-10 Domnule Stelian-Cristian, noi nu ne-am abţinut pentru a discuta această chestiune şi îmi pare rău că vă vorbesc de ...
2019-09-10 E vina mea că discut cu dumneavoastră. Puteţi să mergeţi la locul dumneavoastră.
2019-09-10 Am supus-o votului. Probabil că aţi lipsit. Vă rog frumos...
2019-09-10 Vă rog frumos! Vă rog frumos să mergeţi la loc. Vă mulţumesc. Declaraţiile politice sunt astăzi la ora 17,00 sau mâine ...
2019-09-10 Punctul 1, Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru ...
2019-09-10 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 121/2016 pentru aprobarea ...
2019-09-10 4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale ...
2019-09-10 Mulţumesc şi eu. Din partea comisiei sesizate în fond, pentru prezentarea raportului, Comisia pentru industrii, este ...
2019-09-10 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii? Domnul Sorin Bumb. Vă rog.
2019-09-10 Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final.
2019-09-10 Punctul 5, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind ...
2019-09-10 Vă mulţumesc. Intervenţii la dezbateri generale, dacă sunt? Nu sunt. Mergem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă la ...
2019-09-10 6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru ...
2019-09-10 Vă mulţumesc. Doriţi la dezbateri generale? Vă rog.
2019-09-10 Vă mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la dezbateri generale nu mai sunt. Mergem la dezbaterea pe articole. Dacă de la ...
2019-09-10 Punctul 7, Proiectul de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii, PL-x 639/2018, are un caracter ordinar şi ...
2019-09-10 Da. Mulţumesc. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Dezbaterea proiectului de lege. Dacă la nr. crt. 1 ...
2019-09-10 Punctul 8, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Pl-x 605/2018, are un ...
2019-09-10 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii? Domnul Bogdan Huţucă? Vă rog.
2019-09-10 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la nr. crt. 1 ...
2019-09-10 Punctul 9, Proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional ...
2019-09-10 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Da, îmi cer scuze, domnul preşedinte Lazăr. Am ...
2019-09-10 Mulţumesc. Dezbateri generale. Intervenţii? Nu sunt. Mergem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă la nr. crt. 1 sunt ...
2019-09-10 Punctul 10, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului ...
2019-09-10 Vă mulţumesc. Domnul preşedinte Lazăr, prezentarea raportului. Vă rog.
2019-09-10 Da. Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Pavel Popescu.
2019-09-10 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Gheorghe-Dinu Socotar, vă rog.
2019-09-10 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final.
2019-09-10 Punctul 11, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte ...
2019-09-10 Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiilor, prezentarea raportului comun? Vă rog, aveţi cuvântul.
2019-09-10 Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul Vasile Gudu, PNL. Vă rog.
2019-09-10 Vă mulţumesc. Domnul Stelian Ion.
2019-09-10 Da. O să supun votului dumneavoastră prelungirea programului de lucru, dar nu înainte de a chema liderii de grup la ...
2019-09-10 Continuăm partea de doua a şedinţei noastre de astăzi, consacrată prezentării interpelărilor adresate membrilor ...
2019-09-10 Mulţumesc. Domnul Eugen Neaţă? O interpelare depusă. Domnule Dohotaru, doriţi s-o prezentaţi? Nu. Va fi depusă în ...
2019-09-10 Vă mulţumesc. Domnul Cornel Itu? În scris. Domnul Năsui? În scris. Doamna Iurişniţi? În scris. Domnul Ungureanu? În ...
2019-09-10 Mulţumesc. Domnul Sergiu Cosmin Vlad.
2019-09-10 Mulţumesc şi eu. Domnul Seidler? În scris. Doamna Lavinia Cosma? În scris. Doamna Tamara Ciofu. Vă rog.
2019-09-10 Mulţumesc şi eu. Domnul Răzvan Rotaru? În scris. Domnul Cristian Buican va depune în scris. Domnul Dumitru Lovin? Vă ...
2019-09-10 Vă mulţumesc. Şi domnul Andrei Daniel Gheorghe. Vă rog.
2019-09-10 Vă mulţumesc şi eu. Declar închisă şedinţa noastră de astăzi...
2019-09-10 Unde? Domnul Ungureanu? Sunteţi înscris? Da. Nu eraţi, probabil, când v-am strigat. Şi ultimul, cu voia dumneavoastră, ...
2019-09-10 Vă mulţumesc. Declar închisă şedinţa noastră de astăzi. O seară bună! Şedinţa s-a încheiat la ora 17,27.
2019-09-11 Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Declar deschisă prima parte a şedinţei noastre de astăzi, 11 septembrie 2019, dedicată ...
2019-09-11 Vă mulţumesc. Domnul Mugur Cozmanciuc. Vă rog.
2019-09-11 Mulţumesc şi eu. Domnul Botez este? Da. Vă rog.
2019-09-11 Mulţumesc şi eu. Doamna Ambrus Izabella este? Nu. Doamna Mihaela Huncă, vă rog.
2019-09-11 Mulţumesc şi eu. De la ALDE se află cineva în sală? Nu. Domnul Ionuţ Simionca, vă rog.
2019-09-11 Mulţumesc. Doamna Oana Bîzgan, vă rog.
2019-09-11 Mulţumesc şi eu. Domnul Macovei? Vă rog.
2019-09-11 Să încheiaţi, vă rog.
2019-09-11 Domnul Andrei Daniel Gheorghe.
2019-09-11 Mulţumesc şi eu. Domnul Balint? Vă rog.
2019-09-11 Mulţumesc. Doamna Ambrus Izabella-Agnes a depus în scris. De la ALDE se mai află cineva în sală? Nu. Domnul Marius ...
2019-09-11 Mulţumesc. Domnul Ion Spânu? Vă rog. Nu. Nu e. Domnul Dohotaru? Vă rog.
2019-09-11 Mulţumesc. Domnul Vasile Cîtea, vă rog.
2019-09-11 Mulţumesc. Doamna Tudoriţa Lungu, vă rog.
2019-09-11 Mulţumesc. De la ALDE a venit cineva? Nu. De la PMP, domnul Todoran? Vă rog.
2019-09-11 Vă rog să încheiaţi.
2019-09-11 Mulţumesc.
2019-09-11 Doamna Camelia Gavrilă, vă rog.
2019-09-11 Vă mulţumesc.
2019-09-11 Mulţumesc. Domnul Dobrovie, vă rog.
2019-09-11 Mulţumesc.
2019-09-11 Domnul Petru Movilă. Susţineţi declaraţia? Vă rog.
2019-09-11 Mulţumesc. Domnul Dragoş Zisopol a depus în scris. Doamna Alina Teiş. Vă rog.
2019-09-11 Mulţumesc şi eu. Mai sunt colegi de la PNL? Nu. Domnul Codreanu. Vă rog.
2019-09-11 Mulţumesc. Domnul Nicu Niţă? Vă rog.
2019-09-11 Mulţumesc. Domnule Lupescu, mai aveţi nevoie de timp?
2019-09-11 OK. Domnul Spânu, de la Pro Europa, se află în sală? Nu. O să depună în scris. De la Grupul ALDE: domnul Olteanu, ...
2019-09-11 Mulţumesc. Domnule Lupescu, vă rog.
2019-09-11 Mulţumesc. Domnul Ştefan Muşoiou se află în sală? Nu. Doamna Elena Hărătău? Nu. Doamna Laura Georgescu. Vă rog.
2019-09-11 Vă mulţumesc şi eu. Închidem aici prima parte a şedinţei noastre de astăzi. Ne revedem la ora 10,00. (Următoarele ...
2019-09-11 Da. Continuăm cu prezentarea raportului. Domnul preşedinte Solomon. Vă rog, aveţi cuvântul.
2019-09-11 Mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Doamna Csép Andrea, vă rog.
2019-09-11 Vă mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la dezbateri generale nu mai sunt. O să trecem la dezbaterea pe articole. Avem 28 ...
2019-09-11 12 2 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială ...
2019-09-11 Vă mulţumesc şi eu. Domnul preşedinte Solomon, prezentarea raportului, vă rog.
2019-09-11 Da. Vă rog, domnule preşedinte. Domnul Adrian Solomon. O notă de tehnică legislativă...
2019-09-11 Da. Domnul Adrian Solomon. La nr. crt. 30, la art. 35 2 alin. (6) se renumerotează ca alin. (5), iar alin. (5) nou ...
2019-09-11 Domnule Solomon, puteţi veni puţin, vă rog frumos? (Discuţii la prezidiu.) OK. Mulţumesc. O să reţinem, în momentul în ...
2019-09-11 12 3 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al ...
2019-09-11 Vă mulţumesc. Din partea comisiei, prezentarea raportului comun. Domnul Dunava.
2019-09-11 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Nu avem niciun doritor. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul ...
2019-09-11 12 4 . Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri", PL-x 754/2018, are un ...
2019-09-11 Vă mulţumesc. La dezbateri generale are cuvântul domnul Emanuel Ungureanu. Vă rog.
2019-09-11 Vă mulţumesc. Domnul Varujan Vosganian, vă rog.
2019-09-11 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Andrei Gheorghe?
2019-09-11 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Petru Movilă.
2019-09-11 Vă mulţumesc. Domnul Vosganian, drept la replică?
2019-09-11 Şi ultimul vorbitor. Domnule Petru Movilă, nu v-a ofensat, nu v-a... (Vociferări.) Cu ce v-a ofensat, domnule Movilă?
2019-09-11 Mulţumesc şi eu. Domnul Buicu, vă rog.
2019-09-11 Nemaifiind alte intervenţii şi nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final. Închidem aici ...
2019-09-16 Bună ziua, stimaţi colegi. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din totalul celor 329 ...
2019-09-16 În continuare, potrivit art. 205 din Regulament şi programului de lucru, în şedinţa de astăzi, în cadrul "Orei ...
2019-09-16 Vă rog să prezentaţi tema dezbaterii, domnule Popescu.
2019-09-16 Vă rog să încheiaţi...
2019-09-16 ... a expirat timpul.
2019-09-16 Mulţumesc frumos. Intrăm în timpul... (Vociferări.) Atunci luăm din timpul alocat partidului, grupului parlamentar.
2019-09-16 Vă rog.
2019-09-16 Mulţumesc. Invit la tribună pe domnul Alexandru Petrescu, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. Aveţi ...
2019-09-16 O să vă rog să vă apropiaţi şi de... pentru că au expirat cele 5 minute.
2019-09-16 Mulţumesc şi eu. Aţi beneficiat şi de cele 3 minute alocate Grupului parlamentar al PSD. Pentru lămuriri suplimentare, ...
2019-09-16 Dar fără să vă ofenseze. (Vociferări.) Nu contează?! Ba contează. Fără să vă ofenseze. (Vociferări.) Dacă doriţi ...
2019-09-16 Simpla invocare de nume să ştiţi că nu atrage după sine un drept la replică. Citiţi Regulamentul, domnule Popescu, nu ...
2019-09-16 Pur şi simplu...
2019-09-16 Nu, de cutume vă amintiţi dumneavoastră...
2019-09-16 ... doar atunci când doriţi. Vă rog frumos, lămuriri suplimentare.
2019-09-16 Mulţumesc.
2019-09-16 Au expirat cele 3 minute.
2019-09-16 Urmează dezbateri din partea grupurilor parlamentare. 3 minute este şi timpul alocat USR. Domnul Cătălin Drulă? Vă rog.
2019-09-16 Vă mulţumesc. (Aplauze.) Din partea Grupului parlamentar al PMP, domnul Marius Paşcan. Vă rog.
2019-09-16 Vă rog să...
2019-09-16 Vă rog să încheiaţi.
2019-09-16 Vă mulţumesc şi eu. Aţi depăşit cu aproape un minut şi jumătate timpul. Domnul Socotar? Un minut şi jumătate. Vă rog.
2019-09-16 O să vă rog să încheiaţi.
2019-09-16 Mulţumesc şi eu. Domnul Varujan Vosganian - 3 minute.
2019-09-16 Mulţumesc şi eu. Domnul Sorin-Dan Moldovan. Vă rog.
2019-09-16 Mulţumesc. Domnul Popescu. Un minut mai aveţi la dispoziţie.
2019-09-16 S-au încheiat dezbaterile. Domnul ministru, la finalul dezbaterilor. Aveţi cuvântul, vă rog.
2019-09-16 Vă rog să încheiaţi.
2019-09-16 Vă mulţumesc. Declar închisă şedinţa de astăzi. O seară bună! La revedere! Şedinţa s-a încheiat la ora 16,58.
2019-09-18 Bună dimineaţa, dragi colege şi colegi. Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din totalul ...
2019-09-18 Şi trebuie să constatăm, să luăm act că, în urma acestor cinci demisii, Grupul parlamentar ALDE se desfiinţează. Pe ...
2019-09-18 Mulţumesc. Domnul Petru Movilă.
2019-09-18 Da. Mulţumesc şi eu. Înţeleg că un eventual proiect al Comisiei juridice a fost amânat, în şedinţa de săptămâna ...
2019-09-18 Pentru stenogramă, să explic că votul de mai devreme s-a referit la această vacantare a locului de deputat deţinut de ...
2019-09-18 3 minute sunt suficiente?
2019-09-18 Vă mulţumesc. Pauză de consultări, 3 minute. (Consultări.) Domnul Victor Paul Dobre, vă rog.
2019-09-18 Supun votului dumneavoastră această propunere. Vot, vă rog. Aprobată, cu 148 de voturi pentru, două voturi împotrivă şi ...
2019-09-18 Vot, vă rog, de pe 68, pe poziţia 6 1 . Aprobată, cu 136 de voturi pentru, 13 abţineri, un coleg fără opţiune. Vă rog.
2019-09-18 Două săptămâni, retrimitere la comisie. Vot, vă rog. Aprobată, cu 108 voturi pentru, 39 de abţineri. Vă rog.
2019-09-18 Pl-x 324 din 2018 - două săptămâni, retrimitere la comisie. Vă rog, vot. 109 voturi pentru, un vot împotrivă, 48 de ...
2019-09-18 La punctul 2 avem... 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 ...
2019-09-18 Poziţia 2 1 , Propunerea colegului nostru, a domnului Dobre. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea ...
2019-09-18 Vă mulţumesc. Susţineţi şi raportul? Cine susţine raportul comun? Vă rog, domnul Roman.
2019-09-18 Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Domnul Ionuţ Simionca, vă rog.
2019-09-18 Mulţumesc şi eu. Doamna Lia Olguţa Vasilescu.
2019-09-18 Domnul Alfred Simonis. Vă rog.
2019-09-18 Avem o propunere de retrimitere la comisie două săptămâni. Vot, vă rog. Propunerea a fost aprobată cu 128 de voturi ...
2019-09-18 Poziţia 3, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul ...
2019-09-18 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Sorin Moldovan? Vă rog.
2019-09-18 Mulţumesc şi eu. Domnul Pavel Popescu. Vă rog.
2019-09-18 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă sunt obiecţii ...
2019-09-18 Poziţia 4, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European ...
2019-09-18 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Domnul Dănuţ Bica. Vă rog.
2019-09-18 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Dezbaterea pe articole. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. ...
2019-09-18 Poziţia 5, Propunerea legislativă pentru modificarea lit. i) a alin. (1) al art. 260 din Legea nr. 53/2003 - Codul ...
2019-09-18 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale... Doamna Violeta Răduţ. Vă rog.
2019-09-18 Mulţumesc. Doamna Andrea Csép. Vă rog.
2019-09-18 Mulţumesc. Domnul Seidler Cristian.
2019-09-18 Vă mulţumesc. Doamna Vasilescu.
2019-09-18 Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Avem un amendament respins. Domnule Seidler, doriţi să-l mai susţineţi?
2019-09-18 Da? E dreptul dumneavoastră.
2019-09-18 Supun votului dumneavoastră amendamentul respins al colegului nostru de la USR. Vot, vă rog. Amendamentul a fost ...
2019-09-18 Poziţia 6, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal al ...
2019-09-18 Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Doamna Antoneta Ioniţă. Vă rog.
2019-09-18 Mulţumesc şi eu. Domnul Slavoliub Adnagi, vă rog.
2019-09-18 Mulţumesc şi eu. Domnul Sorin Lazăr. Vă rog.
2019-09-18 Mulţumesc şi eu. Şi domnul Corneliu Bichineţ. Vă rog, aveţi cuvântul.
2019-09-18 Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. De la marginal 2 la 9, ...
2019-09-18 6 1 . Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2017 pentru modificarea şi ...
2019-09-18 Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Domnule Vasile Cîtea, doriţi să interveniţi? Nu. Trecem la dezbaterea pe ...
2019-09-18 Vă mulţumesc. Mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu ...
2019-09-18 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ...
2019-09-18 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Doamnă Bîzgan, doriţi să interveniţi? Vă rog.
2019-09-18 Mulţumesc şi eu. Domnul Emanuel Ungureanu? Vă rog.
2019-09-18 Domnul Corneliu-Florin Buicu.
2019-09-18 Vă mulţumesc. Am reţinut aceste lucruri. Domnul Petru Movilă. Vă rog.
2019-09-18 Mulţumesc şi eu. Domnul Alfred Simonis. Vă rog, procedură.
2019-09-18 Vă mulţumesc şi eu. Doamna Mara Calista? Vă rog.
2019-09-18 Mulţumesc. Domnul Vass? Vă rog.
2019-09-18 Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu. Adoptat. De la nr. crt. 2 la 6, ...
2019-09-18 Vă mulţumesc. Vot, vă rog. Aprobată, cu 157 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Mai departe. Ne întoarcem la ...
2019-09-18 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2019 privind stabilirea unor măsuri ...
2019-09-18 Mulţumesc. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Ba da, sunt intervenţii la dezbateri generale. Domnul ...
2019-09-18 Mulţumesc. Domnul Petru Movilă.
2019-09-18 Mulţumesc. Domnul Stanciu Viziteu.
2019-09-18 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final. Aş mai avea de anunţat ...
2019-09-18 32. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale ...
2019-09-18 Stimaţi colegi, Vă rog să vă aşezaţi la locurile dumneavoastră şi să vă pregătiţi pentru un vot de control. Haideţi să ...
2019-09-18 Mulţumesc şi eu. Doamnă Bîzgan, vă rog. Explicarea votului.
2019-09-18 Mulţumesc şi eu. Declar închisă şedinţa noastră de astăzi. Vă doresc o zi bună! Invit colegii la Biroul ...
2019-09-23 Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din totalul celor ...
2019-09-23 Am un tabel nominal cu 10 colegi, deputaţi ALDE, care solicită afilierea la Grupul parlamentar PRO Europa. Am să le dau ...
2019-09-23 Şi, dacă îmi permiteţi, încă un anunţ de tacită. Avem o iniţiativă legislativă pentru care Camera este prima Cameră ...
2019-09-23 Mulţumesc şi eu. Domnul Florin Roman.
2019-09-23 Mulţumesc şi eu. Domnul Marius Paşcan.
2019-09-23 Sigur că da. O să supun votului dumneavoastră propunerea colegului Paşcan - mutarea de pe poziţia 63, pe poziţia ...
2019-09-23 Mulţumesc. Domnul... Mulţumesc, doamnă Iurişniţi. Domnul Solomon, vă rog.
2019-09-23 Mulţumesc. În continuare... domnul Márton Árpád. Vă rog.
2019-09-23 Mulţumesc şi eu. Domnul Stelian Ion.
2019-09-23 Da. Vot, vă rog. Solicitarea dumneavoastră a fost respinsă, cu 81 de voturi pentru şi 90 de abţineri. Domnul Ciprian ...
2019-09-23 De la poziţia 80 - PL-x 304/2019 - retrimitere. O săptămână aţi spus?
2019-09-23 Vot, vă rog. Aprobată, cu 166 de voturi pentru, o abţinere şi un coleg fără opţiune. Vă rog.
2019-09-23 PL-x 305...
2019-09-23 ... din 2019 - retrimitere la comisie, o săptămână. Vot, vă rog. Aprobată, cu 173 de voturi pentru şi o ...
2019-09-23 La punctul 1, Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru ...
2019-09-23 Poziţia 4, Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de ...
2019-09-23 Mulţumesc şi eu. Am reţinut solicitarea dumneavoastră. La dezbateri generale? Domnul Nechita Oros? Vă rog.
2019-09-23 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Dănuţ Păle, vă rog.
2019-09-23 Mulţumesc şi eu. Domnul Sebestyén Csaba-István.
2019-09-23 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Ionuţ Simonica.
2019-09-23 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Intrăm la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul ...
2019-09-23 Poziţia 7, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul ...
2019-09-23 Vă mulţumesc. Dacă sunt obiecţii, comentarii de ordin general? Da? Vă rog.
2019-09-23 Mulţumesc, doamnă Anastase. Domnul Cornel Zainea.
2019-09-23 Mulţumesc şi eu. Domnul Corneliu Bichineţ. Vă rog.
2019-09-23 Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La ...
2019-09-23 Poziţia 8, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul ...
2019-09-23 Vă mulţumesc. Comentarii de ordin general? Domnul Andrei Gheorghe. Vă rog.
2019-09-23 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Matei Dobrovie.
2019-09-23 Mulţumesc. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic, ...
2019-09-23 Şi cred că mai avem timp de un singur proiect, cel de pe poziţia 9. 9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii ...
2019-09-23 Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Varga.
2019-09-23 Mulţumesc. Domnul Cornel Zainea, dezbateri generale.
2019-09-23 Mulţumesc. Un singur reprezentant din ... Nu, că nu ne aflăm în procedură de urgenţă. Da, domnul Botez. Nu e! Am greşit ...
2019-09-23 ... am depăşit ora 17,00. O să vă rog să comprimaţi.
2019-09-23 Vă mulţumesc. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. De la nr. crt. 2 la nr. crt. 5 dacă sunt obiecţii? ...
2019-09-24 Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor deputaţi. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că, ...
2019-09-24 Mulţumesc şi eu. Domnul Stelian Ion? Vă rog.
2019-09-24 Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot. Vot pe propunerea colegului nostru de la USR. Vot, vă rog. Propunerea a fost ...
2019-09-24 PL-x 726, da?
2019-09-24 ... pe punctul 4. Da. PL-x 726/2018, pe punctul 4. Vot, vă rog. Aprobat. Unanimitate - 128 de voturi. Mai ...
2019-09-24 Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Intrăm în ordinea de zi.
2019-09-24 Poziţia 2, Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 12 octombrie - Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene; ...
2019-09-24 Sunteţi răutăcios, domnule Vosganian. (Râsete.)
2019-09-24 Vă mulţumesc, domnule Pambuccian. Din partea comisiei, pentru prezentarea raportului?
2019-09-24 Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul... Domnul Varujan Vosganian. Domnul Varujan Pambuccian.
2019-09-24 Mulţumesc şi eu. Din partea Grupului PNL, domnul Andrei Gheorghe. Vă rog.
2019-09-24 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Márton Árpád. Vă rog.
2019-09-24 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Bacalbaşa? Vă rog.
2019-09-24 Vă mulţumesc. Domnul Iulian Bulai? Vă rog.
2019-09-24 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Intrăm la dezbaterea pe articole. Dacă la ...
2019-09-24 Poziţia 3, Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; PHCD 45/2019. Sunt 9 ...
2019-09-24 Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Stelian Ion. Vă rog.
2019-09-24 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Márton Árpád? Vă rog.
2019-09-24 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Gabriel Andronache, vă rog.
2019-09-24 Mulţumesc. Domnul Cătălin Nechifor?
2019-09-24 Mulţumesc. Domnul Marius Paşcan. Vă rog.
2019-09-24 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Ion Stelian, vă rog.
2019-09-24 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Ovidiu Ganţ? Vă rog.
2019-09-24 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Eugen Nicolicea. Vă rog.
2019-09-24 Vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. La... (Domnul ...
2019-09-24 Şi nici nu v-a insultat, n-au fost folosite cuvinte injurioase. Nu aveţi drept la replică pentru că nu vi s-a invocat ...
2019-09-24 Domnule Paşcan... pe procedură, domnul Nicolicea, înaintea dumneavoastră.
2019-09-24 Vă mulţumesc. Trecem mai departe. Domnul... Vă rog... vă rog frumos să vă întoarceţi în bancă. Nu aveţi...
2019-09-24 Domnul Paşcan, vă rog.
2019-09-24 Mulţumesc.
2019-09-24 Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 2. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La 3. Obiecţii? Nu ...
2019-09-24 Domnule Nicolicea, aici avem text nemodificat.
2019-09-24 Domnule Nicolicea, o să fim mai catolici decât Papa. O să supun votului dumneavoastră art. 41 alin. (4). Vă rog să vă ...
2019-09-24 Două-trei minute pauză de consultări. Mulţumesc. (Consultări.) Vă rog, domnule Victor Paul Dobre.
2019-09-24 Vă rog să vă pregătiţi de vot. Vot, vă rog. Adoptată cu 126 de voturi pentru, un vot împotrivă şi 2 colegi fără opţiune.
2019-09-24 Poziţia 4, Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; PL-x ...
2019-09-24 Da. Vă mulţumesc şi eu. O să vă rog să rămâneţi în continuare, că avem dezbateri generale. Vă rog.
2019-09-24 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Benedek Zacharie.
2019-09-24 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu ...
2019-09-24 Poziţia 5, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi ...
2019-09-24 Vă mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Victor Paul Dobre.
2019-09-24 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la ...
2019-09-24 Poziţia 12, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2017 pentru modificarea ...
2019-09-24 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale, domnul Sorin Bumb.
2019-09-24 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la ...
2019-09-24 Doamna Săftoiu? S-a dus după copii? O să vă rog să nu părăsiţi sala. O să închidem aici şedinţa noastră de astăzi. ...
2019-09-24 Vă mulţumesc. Noi am închis şedinţa, stimaţi colegi. Ne revedem la ora 12,00, când va avea loc votul final.
2019-10-07 Cu permisiunea dumneavoastră, o să ne întoarcem la poziţia 1 1 . Este PL-x 495/2018, cel cu întreţinerea animalelor de ...
2019-10-07 Da. Vă mulţumesc şi eu. Fiind vorba de o eroare materială, bănuiesc că suntem de acord cu toţii cu aceasta. O să mergem ...
2019-10-07 Supun votului dumneavoastră propunerea colegului Roman. Vot, vă rog. Adoptată cu 160 de voturi pentru şi o abţinere.
2019-10-07 Mai departe. 2. Raportul privind execuţia bugetului Camerei Deputaţilor la 31 decembrie 2018. Proiectul de Hotărâre ...
2019-10-07 Vă mulţumesc şi eu. Dacă sunt obiecţii? Domnul Năsui? Vă rog.
2019-10-07 OK. Vă mulţumesc.
2019-10-07 Mulţumim frumos, domnule Năsui.
2019-10-07 La titlu. Dacă sunt observaţii? Nu sunt. Adoptat. La preambul? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic dacă sunt ...
2019-10-07 Poziţia 2 1 . Proiectul de Lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative; PL-x ...
2019-10-07 Mulţumesc şi eu. Prezentarea raportului suplimentar, domnul preşedinte Sorin Lazăr. Vă rog.
2019-10-07 Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la...? La ...
2019-10-07 Poziţia 2 2 . Procedură de urgenţă. Proiectul de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică; PL-x ...
2019-10-07 Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la nr. crt. ...
2019-10-07 Poziţia 4. Propunerea legislativă privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi ...
2019-10-07 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Vă rog, domnul Manole.
2019-10-07 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul ...
2019-10-07 Poziţia 6, Propunerea legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării ...
2019-10-07 Mulţumesc şi eu. Din partea comisiilor, pentru prezentarea raportului comun, domnul preşedinte Solomon. Vă rog.
2019-10-07 Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă intervine cineva? Nu. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. De ...
2019-10-07 Poziţia 7, Propunerea legislativă pentru completarea art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 296/2019; ...
2019-10-07 Mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Doamna Florica Cherecheş, vă rog.
2019-10-07 Vă mulţumesc. Doamna Iurişniţi Cristina, vă rog.
2019-10-07 Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Propunerea merge la votul final. O să închidem aici prima parte a şedinţei ...
2019-10-08 Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor deputaţi! Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din ...
2019-10-08 Domnul Alfred Simonis, vă rog.
2019-10-08 Mulţumesc şi eu. Domnul Gabriel Andronache.
2019-10-08 Mulţumesc şi eu. Rog liderii de grup să se apropie, să încetăm totuşi şarada aceasta. Vă rog să vă apropiaţi de ...
2019-10-08 Vă rog.
2019-10-08 Mulţumesc şi eu. Intrăm în ordinea de zi. Pe procedură, domnule Simonis, avem modificări de făcut la ordinea de zi, de ...
2019-10-08 Mulţumesc. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt. (Domnul deputat Dan Vîlceanu solicită să ia ...
2019-10-08 Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. ...
2019-10-08 Poziţia 8. Avem o respingere. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 257 din Legea educaţiei ...
2019-10-08 ... pentru învăţământ, mă scuzaţi! Vă rog, prezentarea raportului.
2019-10-08 Vă mulţumesc. La dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Doamna Iurişniţi? Da.
2019-10-08 Doamnă Gavrilă, doriţi să interveniţi?
2019-10-08 Vă mulţumesc. Domnul Dragoş Zisopol, vă rog.
2019-10-08 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Propunerea merge la votul final.
2019-10-08 Poziţia 9. Un raport fără amendamente la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...
2019-10-08 Mulţumesc frumos. Pentru prezentarea raportului, Comisia pentru industrii? Vă rog.
2019-10-08 Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Dan Leoreanu? Vă rog.
2019-10-08 Mulţumesc şi eu. Domnul Radu Vasilică. Nu, nu există. Domnul Năsui.
2019-10-08 Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final.
2019-10-08 Poziţia 10, Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de ...
2019-10-08 Vă rog.
2019-10-08 Mulţumesc şi eu. Mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. Acesta a fost iniţiatorul, îmi cer scuze! Din ...
2019-10-08 Mulţumesc. Dezbateri generale, doamna Csép Andrea. Vă rog.
2019-10-08 Mulţumesc şi eu. Mai sunt? Da. La dezbateri generale, domnul Dobrovie.
2019-10-08 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă la titlul legii sunt obiecţii, comentarii? ...
2019-10-08 Poziţia 11, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării ...
2019-10-08 Mulţumesc frumos. Dezbateri generale? Domnule Roman, vă rog.
2019-10-08 Mulţumesc şi eu. Domnul Vasilică. Domnule Vasilică, apăsaţi cred că din greşeală şi mă induceţi în eroare. O să vă rog ...
2019-10-08 Vă mulţumesc. Domnul Radu Nicolae?
2019-10-08 Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt obiecţii, ...
2019-10-08 Mulţumesc şi eu. O să supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la poziţia 32. Vot, vă rog. A fost respins cu ...
2019-10-08 Poziţia 12, Proiectul de Lege pentru modificarea art. 7 şi art. 10 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, ...
2019-10-08 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale. Domnul Roman? Vă rog.
2019-10-08 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dezbateri pe articole. Dacă la titlul legii ...
2019-10-08 Poziţia 14, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2000 ...
2019-10-08 Mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul Dumitru Oprea? Vă rog.
2019-10-08 Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt la dezbateri generale? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la ...
2019-10-08 Poziţia 15. Raport fără amendamente la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...
2019-10-08 Vă mulţumesc. Domnul Varga, prezentarea raportului. Vă rog, aveţi cuvântul.
2019-10-08 Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Ion Stelian. Vă rog.
2019-10-08 Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul ...
2019-10-10 Cei doi chestori ai Senatului sunt acolo?
2019-10-15 Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi. Pe procedură, domnul deputat ...
2019-10-15 Rog liderii la prezidiu! (Consultări.) Domnule Andronache, vreţi să interveniţi?
2019-10-15 Da. Mulţumesc pentru informare. Ştiam şi noi deja acest lucru. Domnul Ciprian Şerban.
2019-10-15 Vot, vă rog. Să fie mutată de pe poziţia 104 pe poziţia 2 3 .
2019-10-15 Propunerea a fost aprobată cu 62 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi 34 de abţineri. Intrăm în ordinea de zi.
2019-10-15 2 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor ...
2019-10-15 În calitate de iniţiator, domnul deputat Silviu Vexler. Vă rog, aveţi cuvântul.
2019-10-15 Mulţumesc. Dezbateri generale. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii ...
2019-10-15 Domnule Simonis, vă rog.
2019-10-15 Bun. Mergem mai departe. (Vociferări.) Ce să supun votului, dacă nu am dispoziţii regulamentare, domnule Stelian Ion? ...
2019-10-15 Până când dumneavoastră o să-mi indicaţi care sunt dispoziţiile regulamentare potrivit cărora eu, ca preşedinte de ...
2019-10-15 2 3 . Propunerea legislativă pentru completarea art. 38 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind ...
2019-10-15 Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Sunt intervenţii la dezbateri generale? Domnul ...
2019-10-15 Aş vrea, cu respect, să vă atrag atenţia că această ultimă modificare a legii a fost făcută pentru respectarea normelor ...
2019-10-15 Vă mulţumesc. Mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Doriţi să mai interveniţi, domnule Seidler, la dezbateri ...
2019-10-15 Dezbateri generale, domnule Seidler. Drept la replică, pentru ce?
2019-10-15 V-am invocat numele? V-am jignit? V-am ofensat cu ceva? Dacă nu, vă rog să vă ocupaţi locul în bancă!
2019-10-15 Atunci, vă rog...
2019-10-15 ...limitaţi-vă la dezbateri generale!
2019-10-15 Domnule Seidler, vă rog frumos, dezbateri generale!
2019-10-15 Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu sunt. Adoptat. La nr. crt. 2, observaţii? Nu ...
2019-10-15 Poziţia 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea ...
2019-10-15 Două săptămâni, retrimitere la comisie - PL-x 8/2019. Vot, vă rog. Propunerea de retrimitere la comisie a fost aprobată ...
2019-10-15 Dar s-a discutat, doamna Prună.
2019-10-15 Da, să revenim totuşi la proiectul în cauză. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Nefiind ...
2019-10-15 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2018 privind modificarea art. 2 alin. ...
2019-10-15 Mulţumesc şi eu. Prezentarea raportului, Comisia pentru buget. Vă rog.
2019-10-15 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, doamna Cristina Prună. Vă rog.
2019-10-15 11. Proiectul de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016, de stabilire a ...
2019-10-15 Vă mulţumesc şi eu. Dacă din partea grupurilor doreşte cineva să intervină? Nu. Proiectul de lege rămâne pentru votul ...
2019-10-15 13. Reexaminarea Legii manualului şcolar, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 537 din 18 iulie 2018, ...
2019-10-15 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? A, comisia, prezentarea raportului. Mă scuzaţi! Vă rog.
2019-10-15 Mulţumesc. Din partea grupurilor, domnul Sorin Moldovan. Dezbateri generale.
2019-10-15 Mulţumesc şi eu. Domnul Szabó Ödön? Vă rog.
2019-10-15 Mulţumesc şi eu. Doamna Mariana Popescu? Vă rog.
2019-10-15 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2019-10-15 Poziţia 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea ...
2019-10-15 Mulţumesc şi eu. Din partea comisiei, pentru prezentarea raportului comun. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru ...
2019-10-15 Vă mulţumesc. Domnul Sorin Moldovan, din partea Grupului PNL. Dezbateri generale.
2019-10-15 Mulţumesc. Raportul conţine 10 amendamente respinse. Dacă se susţin? Dacă nu, proiectul merge la votul final.
2019-10-15 Poziţia 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2018 pentru modificarea şi ...
2019-10-15 Mulţumesc. Din partea comisiilor, prezentarea raportului comun? Domnul preşedinte Roman, vă rog.
2019-10-15 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Domnul preşedinte Roman? Vă rog.
2019-10-15 Vă mulţumesc şi eu. Mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea pe ...
2019-10-15 Poziţia 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2018 pentru completarea art. 4 ...
2019-10-15 Mulţumesc. Prezentarea raportului comun? Domnul preşedinte Bode, vă rog.
2019-10-15 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale nu doreşte nimeni să intervină? Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la ...
2019-10-15 Poziţia 17. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea ...
2019-10-15 Vă mulţumesc. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, legea rămâne la votul final.
2019-10-15 Între timp a sosit şi Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat. Domnule deputat Gabriel ...
2019-10-15 Cred că e OK să fie distribuit colegilor.
2019-10-15 Vă mulţumesc şi eu, domnule vicepreşedinte. Dacă la titlu sunt observaţii? Nu sunt. Adoptat. La preambul? Nu sunt. ...
2019-10-15 Poziţia 18, Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 22/2017 privind ...
2019-10-15 Poziţia 19, Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. ...
2019-10-15 Vă mulţumesc şi eu. Este un raport fără amendamente, motiv pentru care acesta rămâne la şedinţa de vot final. Închidem ...
2019-10-21 Bună ziua, stimaţi colegi. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi ...
2019-10-21 De asemenea, avem o informare scrisă, din partea doamnei deputat Cătăniciu Steluţa, care ne aduce la cunoştinţă că ...
2019-10-21 Domnul Iulian Bulai, pe procedură, vă rog.
2019-10-21 Da, mulţumesc.
2019-10-21 Domnul Toma Petcu, vă rog.
2019-10-21 Şi către Biroul permanent, da?
2019-10-21 Domnul Stelian Ion, vă rog.
2019-10-21 Vă mulţumesc. Cele două solicitări au fost discutate în şedinţa Comitetului liderilor, înţeleg, şi asupra lor nu s-a ...
2019-10-21 Domnul Alfred Simonis, vă rog.
2019-10-21 Mulţumesc. Domnul Stelian Ion.
2019-10-21 Introducerea fără raport a unei propuneri legislative o poate face numai Comitetul liderilor. Domnul Gabriel Andronache.
2019-10-21 Vă mulţumesc şi eu. Ideea este să respectăm Regulamentul. Şi asta am încercat de fiecare dată să fac. Motiv pentru care ...
2019-10-21 Da. O să-l fac imediat. O să sistez aceste dezbateri pe acest subiect, pentru că Regulamentul este foarte clar. Doamnă ...
2019-10-21 Aşa, v-aţi lămurit, da, cu prezenţa? Doamnă Turcan, doriţi să interveniţi.
2019-10-21 Da. Mulţumesc. Ordinea de zi a mai fost modificată, în condiţiile în care proiectele respective aveau şi un raport ...
2019-10-21 Vă mulţumesc. Pe procedură, domnul Simonis, vă rog.
2019-10-21 Mulţumesc. Şi ultima intervenţie, domnul Nicolicea. Şi asta în condiţiile în care solicitarea PNL nu mai există din ...
2019-10-21 Vă mulţumesc. O să intrăm în ordinea de zi. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Altă... pe ...
2019-10-21 Domnule...
2019-10-21 Domnule Stelian, vă rog eu frumos, nu mai dialogaţi cu sala...
2019-10-21 ... domnule Stelian.
2019-10-21 Ce drept la replică, domnule Stelian?
2019-10-21 Nu dialogaţi cu sala! Încercaţi să respectaţi Regulamentul, că îl invocaţi atunci când vine vorba de PSD! Vă rog ...
2019-10-21 Aşa! Plenul, să ştiţi că nu poate să convoace şedinţa unei comisii, fie ea şi juridică. Am mai spus lucrul acesta, cred ...
2019-10-21 Mi-e teamă că tocmai au apărut unii noi! Domnul Viziteu. Doriţi să interveniţi? (Vociferări.) Cedaţi PNL-ului? Aşa ...
2019-10-21 Am şi eu o intervenţie. Vă rog frumos. Mulţumesc, domnule Viziteu. (Coboară la tribună.) Mulţumesc, domnule ...
2019-10-21 A, domnul Nicolicea! Da, imediat!
2019-10-21 Da. Cât este ceasul? 17,01. Declar închisă şedinţa noastră de astăzi.
2019-11-26 Bună ziua, stimaţi colegi! Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din totalul celor 329 ...
2019-11-26 Domnul Florin Roman? Este? Da. Vă rog, aveţi cuvântul, pe procedură.
2019-11-26 Vă mulţumesc pentru această informare. Din nou, domnul Varujan Pambuccian. Vă rog, aveţi cuvântul, pe procedură.
2019-11-26 Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Alfred Simonis. Domnul lider, vă rog.
2019-11-26 Vă mulţumesc. Din partea UDMR, domnul Szabó Ödön? Vă rog.
2019-11-26 Vă mulţumesc şi eu. Îi dau cuvântul doamnei deputat Cristina Iurişniţi, pentru prezentarea unui mesaj cu prilejul Zilei ...
2019-11-26 Vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea iniţiativelor legislative.
2019-11-26 Punctul 1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaţilor; PHCD 59/2019. Acesta a ...
2019-11-26 Totodată, domnul deputat ne anunţă că îşi încetează activitatea în cadrul Grupului parlamentar PRO Europa şi devine ...
2019-11-26 3. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea ...
2019-11-26 Poziţia 5. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (30) şi (34 5 ) ale art. 9 din Legea cadastrului şi publicităţii ...
2019-11-26 Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Domnul Ionuţ Simionca, vă rog.
2019-11-26 Vă mulţumesc. Mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la ...
2019-11-26 Poziţia 6. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind ...
2019-11-26 Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă doreşte cineva să intervină? Nu. O să trecem la dezbaterea pe articole. Sunt ...
2019-11-26 OK. Deci avem aşa, în raport, la nr. crt. 33, o modificare la art. 46. Este un amendament respins pe care îl supun ...
2019-11-26 Poziţia 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2017 pentru modificarea şi completarea ...
2019-11-26 Vă mulţumesc şi eu. Domnul preşedinte Iancu, prezentarea raportului comun suplimentar.
2019-11-26 Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă doreşte cineva să intervină? Nu. Trecem la dezbaterea pe articole. Avem un ...
2019-11-26 Poziţia 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 2002 ...
2019-11-26 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Nu sunt doritori. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la nr. crt. 1 sunt ...
2019-11-26 Poziţia 9. Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 9 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie; ...
2019-11-26 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Doriţi să interveniţi? Nu. Fiind o respingere, aceasta merge direct la votul ...
2019-11-26 Poziţia 10. Tot o respingere este. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. ...
2019-11-26 Vă mulţumesc şi eu. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Proiectul merge la votul final.
2019-11-26 Poziţia 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2018 pentru modificarea şi ...
2019-11-26 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Dănuţ Păle, prezentarea raportului, vă rog. Faceţi naveta.
2019-11-26 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. Avem şi 4 amendamente ...
2019-11-26 12. Proiectul de Lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea ...
2019-11-26 Vă mulţumesc. Intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. Sunt însă două amendamente ...
2019-11-26 Poziţia 13. Proiectul de Lege privind câinii salvamontişti; PL-x 511/2017. Sunt 12 amendamente admise şi are un ...
2019-11-26 Vă mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Nu. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă ...
2019-11-27 Bună dimineaţa, dragi colegi! Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din totalul celor 329 ...
2019-11-27 88. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi ...
2019-11-27 89. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire ...
2019-11-27 90. Propunerea legislativă pentru completarea art. 95 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - Pl-x 391/2019;
2019-11-27 93. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea ...
2019-11-27 91. Propunerea legislativă pentru completarea art. 75 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare - Pl-x ...
2019-11-27 92. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei ...
2019-11-27 94. Propunerea legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul ...
2019-11-27 95. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - Pl-x ...
2019-11-27 96. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi ...
2019-11-27 97. Propunerea legislativă pentru completarea art. 214 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - Pl-x 334/2019;
2019-11-27 98. Propunerea legislativă pentru completarea art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 - Pl-x 296/2019;
2019-11-27 99. Propunerea legislativă privind modificarea art. 24 alin. (1) Secţiunea 2, din Legea nr. 215/2001 - Legea ...
2019-11-27 18. Propunerea legislativă pentru modificarea lit. b) a alin. (3) al art. 361 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 ...
2019-11-27 Dacă nu sunt alte intervenţii, şi nu sunt alte intervenţii, intrăm în dezbaterea iniţiativelor aflate pe ordinea de ...
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Dacă sunt comentarii de ordin general? Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole. La titlu dacă ...
2019-11-27 15. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European ...
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Dacă sunt comentarii de ordin general? Nu sunt. Dezbaterea pe articole. La titlu dacă sunt ...
2019-11-27 16. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea ...
2019-11-27 17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi ...
2019-11-27 Mulţumesc şi eu. O singură precizare - nu suntem noi, Camera Deputaţilor, Cameră decizională, suntem prima Cameră ...
2019-11-27 23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2018 pentru modificarea şi ...
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Pentru prezentarea raportului comun? Vă rog, aveţi cuvântul.
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale. Nu sunt intervenţii. Trecem la dezbaterea pe articole. Sunt 10 amendamente ...
2019-11-27 25. Reexaminarea, la cererea preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa ...
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Colegilor noştri să le înmânaţi nota cu modificările respective. Intervenţii, dezbateri ...
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Ionuţ Simionca. Dezbateri generale. Intervenţie. Vă rog.
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Dănuţ Păle. Aveţi cuvântul. Vă rog.
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Mai sunt alte intervenţii? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.
2019-11-27 26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter ...
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Pentru prezentarea raportului comun, domnul Dănuţ Păle. Vă rog.
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Din partea Grupului PNL, intervenţii la dezbateri generale, doamna Tudoriţa Lungu. Vă rog.
2019-11-27 Vă mulţumesc. Domnul Gabriel Andronache? Vă rog. Procedură.
2019-11-27 Comisia pentru agricultură sau pentru mediu. Acestor două comisii ar trebui să vă adresaţi şi ... Avem pe cineva de la ...
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Am reţinut acest lucru. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, ...
2019-11-27 Punctul 28, o respingere, reexaminarea Legii privind unele măsuri referitoare la plăţile beneficiarilor Sit Natura ...
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Dezbateri generale? Nu sunt doritori la dezbateri generale. Nefiind amendamente, urmează votul ...
2019-11-27 Punctul 29, reexaminarea Legii privind procedura interpretării actelor normative, ca urmare a Deciziei Curţii ...
2019-11-27 Vă mulţumesc. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu doreşte nimeni. Nefiind ...
2019-11-27 Punctul 31, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri ...
2019-11-27 Vă mulţumesc. Intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Nefiind amendamente, urmează votul final pentru acest proiect.
2019-11-27 Poziţia 32, este o respingere. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a ...
2019-11-27 Da.
2019-11-27 Vă mulţumesc. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Propunerea merge la votul final.
2019-11-27 Poziţia 33, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2019 pentru modificarea şi ...
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Pentru prezentarea raportului comun, Comisia pentru transporturi. Domnul preşedinte Bodea. Vă rog.
2019-11-27 Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Sorin Moldovan. Vă rog.
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne ...
2019-11-27 Poziţia 34, Proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a Radioului; PL-x ...
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Iulian Bulai. Vă rog, aveţi cuvântul.
2019-11-27 Vă rog să nu dialogaţi cu sala, domnule deputat, vă rog frumos!
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Alexandru Rădulescu. Fără să generaţi un alt drept la replică, rogu-vă!
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu, domnule Rădulescu. (Domnul deputat Iulian Bulai solicită să ia cuvântul.) Nu v-a ofensat, nu v-a ...
2019-11-27 Mulţumesc, domnule Bulai. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la ...
2019-11-27 Poziţia 35, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea şi ...
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Îl invit pe domnul preşedinte Sorin Lazăr pentru prezentarea raportului.
2019-11-27 Vă mulţumesc. Intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.
2019-11-27 Poziţia 36. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. ...
2019-11-27 Vă rog să vă şi prezentaţi.
2019-11-27 Vă mulţumesc. Pentru prezentarea raportului înlocuitor, Comisia pentru sănătate. Vă rog.
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Domnul Radu Nicolaie? Vă rog.
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Vasile Stamatian? Vă rog.
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Din partea Grupului UDMR, domnul Vass Levente. Vă rog.
2019-11-27 Vă mulţumesc pentru intervenţie. Nu mai sunt alţi colegi care doresc să intervină la dezbateri generale. Trecem la ...
2019-11-27 Poziţia 37. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul ...
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă la titlul ...
2019-11-27 Poziţia 38. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2019 pentru modificarea şi completarea art. ...
2019-11-27 Vă mulţumesc. Din partea Comisiei pentru agricultură? Prezentarea raportului, vă rog.
2019-11-27 Vă mulţumesc şi eu. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul ...
2019-12-02 Doamnelor şi domnilor deputaţi şi senatori, Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi alin. ...
2019-12-04 Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor deputaţi. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că, ...
2019-12-04 De asemenea, aş vrea să prezint şi o informare din partea domnului deputat Mihăiţă Găină, care ne aduce la cunoştinţă ...
2019-12-04 Mulţumesc şi eu. Vă rog să vă pregătiţi. Supun votului dumneavoastră această modificare a ordinii de zi, de la pct. 18 ...
2019-12-04 PL-x 348/2017/2019 - retrimitere la comisie două săptămâni. Vot, vă rog. Aprobată, cu 151 de voturi pentru, un vot ...
2019-12-04 PL-x 145/2019, termen două săptămâni - retrimitere la comisie. Vot, vă rog. Aprobată cu 149 de voturi pentru, 16 ...
2019-12-04 Mulţumesc şi eu. Poziţia nu o ştim, nu? Este PL-x 349/2019, poziţia 8. Retrimitere la comisie. Vot, vă ...
2019-12-04 La poziţia 1, Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru ...
2019-12-04 Poziţia 3, Propunerea legislativă de abrogare a Legii nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 ...
2019-12-04 Vă mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Florin Roman. Doriţi să interveniţi? Vă rog.
2019-12-04 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Stelian Ion. Vă rog.
2019-12-04 Mulţumesc. Domnul Marius Paşcan. Vă rog.
2019-12-04 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Andi Grosaru. Vă rog.
2019-12-04 Mulţumesc şi eu. Domnul Nicuşor Halici. Vă rog, aveţi cuvântul.
2019-12-04 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Ioan Cupşa. Vă rog.
2019-12-04 Vă rog să încheiaţi...
2019-12-04 ... domnule deputat.
2019-12-04 Nu dialogaţi cu sala, domnule deputat.
2019-12-04 Vă rog să încheiaţi. Și vă mulţumesc.
2019-12-04 Vă mulţumesc.
2019-12-04 Domnul Mihai Botez.
2019-12-04 Mulţumesc şi eu. Domnul Alfred Simonis, vă rog.
2019-12-04 Vă mulţumesc.
2019-12-04 Drept la replică, sigur că da, domnule Cupşa.
2019-12-04 Da.
2019-12-04 Domnul Petru Movilă? Aveţi cuvântul, vă rog.
2019-12-04 Mulţumesc. Domnul Szabó Ödön? Vă rog.
2019-12-04 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Alexandru Bălănescu, PRO Europa. Vă rog. Vreau să-i anunţ, în acelaşi timp, pe colegii de la ...
2019-12-04 Vă mulţumesc.
2019-12-04 Mulţumesc. Mulţumesc şi eu. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 2. ...
2019-12-04 Da.
2019-12-04 OK. Vă mulţumesc şi eu. Supun votului dumneavoastră pct. 4 de la nr. crt. 3 - amendamente admise. Vot, vă rog. Respins. ...
2019-12-04 N-avem respinse, domnule Andronache. Propunerea legislativă merge la votul final.
2019-12-04 Poziţia 5, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 572/2019; sunt 9 ...
2019-12-04 Vă mulţumesc. Domnul preşedinte Sorin Lazăr, prezentarea raportului. Vă rog.
2019-12-04 Vă mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Claudiu Năsui.
2019-12-04 Vă mulţumesc. Aş vrea înainte, pentru a respecta şi Regulamentul, intervenţiile trebuie să se limiteze la 3 ...
2019-12-04 Ne întoarcem la domnul Florin Roman, la dezbateri generale. Vă rog.
2019-12-04 Vă mulţumesc şi eu. Doamna Olguţa Vasilescu, vă rog.
2019-12-04 Mulţumesc şi eu. Domnul Petru Movilă? Vă rog. 3 minute, potrivit Regulamentului.
2019-12-04 Vă mulţumesc şi eu. Domnul Attila Korodi? Vă rog.
2019-12-04 Vă mulţumesc. Domnul Cristian Seidler.
2019-12-04 Vă mulţumesc. Domnul Alfred Simonis.
2019-12-04 Da. Mulţumesc şi eu. Domnul Sighiartău, vă rog.
2019-12-04 Vă mulţumesc.
2019-12-04 Mulţumesc şi eu. Trecem la... (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Au fost doi... Sunteţi ...
2019-12-04 Doamna Olguţa Vasilescu, drept la replică. Încercaţi să nu generaţi un alt drept la replică, să putem merge la ...
2019-12-04 Vă mulţumesc şi eu. Mergem la dezbaterea pe articole. Dacă de la nr. crt. 1 la 9? Sunt obiecţii? Nu sunt. ...
2019-12-04 Punctul 10...
2019-12-04 Punctul 10, pe punctul 6. Și va trebui să prelungim şi programul de lucru, să ştiţi. Vot pentru aducerea de pe punctul ...
2019-12-04 Păi, prelungirea, hai să prelungim programul, până la epuizarea acestui punct propus de domnul Korodi, da? Vot, vă rog, ...
2019-12-04 10. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri ...
2019-12-04 Da, vă rog.
2019-12-04 Da. Vom ţine cont de aceste lucruri. Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Silviu Vexler. Vă rog.
2019-12-04 Vă mulţumesc. Domnul Cristian Seidler.
2019-12-04 Da. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. ...
2019-12-16 Avem un singur punct pe ordinea de zi a şedinţei comune. O să invit un vicepreşedinte să mă însoţească în acest ultim ...
2019-12-16 Vă mulţumesc.
2019-12-16 Proiectul de hotărâre a fost distribuit, afişat. O să vă rog să-l şi citiţi.
2019-12-16 Da. Vă mulţumesc. Îl invit la microfon pe colegul nostru, domnul deputat Silviu Vexler.
2019-12-16 Vă mulţumesc şi eu. Doamna Raluca Turcan. Vă rog.
2019-12-16 Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte comentarii de ordin general. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă la titlul ...
2019-12-16 Mai avem o notă pentru exercitarea de către parlamentari a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale. Domnule ...
2019-12-16 Și o ultimă informare, din partea domnului secretar Dragoş Zisopol. Domnule secretar Zisopol, vă rog, aveţi ...
2019-12-16 Vă mulţumesc şi eu. Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. Vă ...
2020-04-02 M-aţi auzit?
2020-04-02 Carmen-Ileana Mihălcescu. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.
2020-04-03 Bună ziua! Carmen-Ileana Mihălcescu, Bucureşti. Sunt pentru cele şase proiecte, inclusiv amendamentele. Vă mulţumesc.
2020-05-13 Mă auziţi?
2020-05-13 Sunt împotriva retrimiterii la comisie. N-am reuşit să votez.
2020-05-13 Mulţumesc şi eu.
2020-05-20 "Da", la toate.
2020-05-20 La toate...
2020-05-20 Mihălcescu.