4 decembrie 2019 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti (PL-x 144/2019). ( retrimis comisiei )

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Avem o solicitare de modificare a ordinii de zi, în sensul aducerii la pct. 2 1 a proiectului de lege aflat la pct. 18 pe ordinea de zi, respectiv PL-x 144/2019, Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti. Proiectul are ca obiect de reglementare îmbunătăţirea cadrului normativ actual care guvernează exercitarea profesiei de soldat şi gradat profesionist. În opinia noastră, se mai impun câteva corelări pe acest proiect de lege şi, din acest motiv, după ce vom aduce la pct. 2 1 proiectul de lege, vă solicităm retrimiterea la comisie pentru o săptămână sau două săptămâni, în măsura în care această comisie sesizată în fond nu reuşeşte să dea raport. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Vă rog să vă pregătiţi. Supun votului dumneavoastră această modificare a ordinii de zi, de la pct. 18 pe pct. 2 1 . Vot, vă rog. Adoptată cu 156 de voturi pentru şi un coleg care nu are niciun fel de opţiune. Înţeleg că vreţi să retrimiteţi la comisie acest proiect de lege pentru două săptămâni? Supun votului retrimiterea la comisie pentru două săptămâni. Vot, vă rog. Aprobată în unanimitate - 166 de voturi pentru. Domnul Ciprian Șerban. Vă rog.