2 iulie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale (PL-x 125/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 17. Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale. Sunt opt amendamente admise şi trei respinse. Are un caracter organic. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Doamna deputat Fădor Angelica. Imediat, domnule preşedinte. Avem din partea iniţiatorilor şi apoi dumneavoastră.

Angelica Fădor Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Iniţiativa legislativă cu care vin astăzi în faţa dumneavoastră este extrem de importantă pentru judeţul Suceava. Este iniţiativa tuturor parlamentarilor din judeţul nostru şi se referă efectiv la trecerea din domeniul public al statului, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale a Parcului Şipote, situat în intravilanul municipiului reşedinţă de judeţ. Iniţiativa legislativă de acolo a pornit, de la Parcul Şipote, însă face referire la tot ceea ce înseamnă păduri-parc de pe întregul teritoriu al României. Noi, practic, nu obligăm pe nimeni să preia aceste suprafeţe de păduri-parc, ci, la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale, fie ele primării, fie consilii judeţene, prin hotărâre de Guvern, se vor putea trece şi acolo se vor putea realiza investiţii care sunt extrem de importante pentru comunităţile locale. Am prevăzut expres în lege faptul că aceste suprafeţe de teren nu vor putea trece din domeniul public în domeniul privat, tocmai pentru a pune capăt eventualelor speculaţii imobiliare. De asemenea, în termen de doi ani trebuie să fie executate amenajamente care vor trebui ulterior să fie respectate, iar în termen de 5 ani trebuie să fie executate lucrări pe acele suprafeţe de pădure-parc. În cazul în care lucrările nu vor fi executate în termen de 5 ani, suprafeţele de fond forestier vor reveni la Romsilva. Consider că discutarea acestei iniţiative legislative, astăzi, nu este una întâmplătoare, pentru că Parcul Şipote, de care vă spuneam, la început, este acel parc care duce spre Cetatea de Scaun a Sucevei, iar astăzi, pentru Suceava, este o zi extrem de importantă, pentru că, pe 2 iulie, noi îl comemorăm pe Ştefan cel Mare şi Sfânt. De aceea, ţin să vă mulţumesc din suflet colegilor din toate cele trei comisii - pentru mediu, pentru administraţie şi respectiv pentru agricultură - pentru votul favorabil pe care l-aţi acordat şi vă rog respectuos şi pe dumneavoastră să susţineţi iniţiativa noastră legislativă. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Alexandru Stănescu, prezentarea raportului comun.

Alexandru Stănescu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, cele trei comisii sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege mai sus menţionat, cu amendamentele admise şi cu amendamentele respinse prevăzute în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezentul raport comun. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Cornel Zainea.

Cornel Zainea Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În România, avem o lipsă foarte mare de spaţii verzi. Ştim că Romsilva nu are capacitatea să administreze aceste păduri. În consecinţă, suntem de acord cu această iniţiativă legislativă şi Grupul USR va vota pentru. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Corneliu Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Stimată doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Pădurile-parc au devenit, în oraşele, în judeţele din România, un fel de "păduri nebune" - am făcut trimitere la Zaharia Stancu... (Vociferări) Domnule profesor, cine ştie, cunoaşte... Şi acolo se petrec atrocităţi inimaginabile. După cum vedeţi, există un judeţ, Suceava, care a trimis destui parlamentari în acest for, şi toţi au generat un proiect de lege care îi va bucura, cred, şi pe domnul Flutur, preşedintele Consiliului judeţean, şi pe primarul Lungu de la Suceava. Este bine, pentru că, astfel, autorităţile locale, după ce primesc ceva în patrimoniul lor, din patrimoniul statului, pot, au temei legal, să îngrijească, să cureţe, să înfrumuseţeze. De asemenea, aş vrea să remarc că la Comisia pentru mediu, unde lucrez şi eu, colegul nostru Zainea, reprezentantul USR, a votat şi a şi pledat pentru astfel de proiecte. Stimate coleg, eu cred că, având în vedere vidul de putere de acum, folosiţi momentul şi... tot înainte! Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Doamna Doina Pană. Vă rog.

Adriana-Doina Pană Stimaţi colegi, Vă aduc aminte că în 2015, când am schimbat Codul silvic, noi am introdus nu numai pădurile-parc, ci şi pădurile instructiv-educative, exact în sensul pentru ca populaţia să cunoască pădurea, să beneficieze de plimbări pe aleile din pădure, copiii să o cunoască, să o iubească şi să o respecte. Ceea ce se întâmplă astăzi este un pas înainte, pentru că nu este suficient să scrie în lege, dacă în realitate acest lucru nu se întâmplă. Îi felicit pe toţi colegii din Suceava pentru demersul făcut şi consider că este o iniţiativă care trebuie votată. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Corneliu Olar. Vă rog.

Corneliu Olar Se putea să nu susţineţi acest proiect? Comisia pentru agricultură a votat în unanimitate acest proiect foarte important pentru Suceava şi cred că în multe zone ale României avem astfel de probleme, cu trecerea unor păduri-parc, să le spunem aşa... aveam o altă noţiune în Comisia pentru agricultură, însă este foarte bine... au trecut şi cred că este bine pentru ţară să mai dăm şi câte-un vot aşa, unitar. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Ion Tabugan.

Ion Tabugan Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, La Comisia pentru agricultură, aşa cum au spus şi colegii, votul a fost unitar, deoarece dorim, în jurul marilor oraşe, şi nu numai, să creăm aceste păduri-parc, păduri de agrement, la modul general vorbind, şi să treacă la administraţiile locale, astfel încât să poată fi amenajate şi să fie absorbite fonduri europene. Lucrurile nu sunt simple. Cei care vor lua în primire aceste păduri vor trebui să le administreze în regim silvic. Dar, în acelaşi timp, şi scopul recreativ trebuie să fie îndeplinit la maximum. De aceea, noi, ALDE, vom vota acest proiect şi vă rugăm şi pe dumneavoastră să-l votaţi. Vă mulţumesc mult.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea proiectului. Sunt 8 amendamente admise şi 3 amendamente respinse. Vă rog să le urmăriţi şi să interveniţi, dacă doriţi să le susţineţi. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 5 sunt obiecţii? Dacă nu, adoptate. Dacă de la nr. crt. 6 la nr. crt. 8 sunt obiecţii? Nu. Adoptate. Proiectul rămâne pentru votul final.