13 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 625/2013). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Intrăm în ordinea de zi cu respingerile. 28. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Este Pl-x 625 din 2013. Dacă iniţiatorul doreşte să ia cuvântul? Nu. Din partea comisiilor sesizate în fond? Raportul comisiei? Domnule Bode, vă rog.

Lucian Nicolae Bode Da. Vă mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în fond cu dezbaterea acestei propuneri legislative, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 10 decembrie 2013. Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ şi avizată negativ de Comisia pentru administraţie. Guvernul României, în punctul său de vedere transmis, nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în sensul stabilirii unei durate de valabilitate de maximum 15 zile a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere cu drept de circulaţie, în locul duratei de valabilitate fixă de 15 zile, reglementată în prezent în cuprinsul art. 111 alin. (4) şi (5), precum şi art. 112 alin. (2) din actul normativ de bază. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc frumos. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să ia cuvântul? Vă reamintesc că prin raportul comisiilor sesizate se propune respingerea acestei iniţiative legislative, iniţiativă care, potrivit art. 104, rămâne pentru şedinţa de vot final. Mulţumesc.