28 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei dăruirii (PL-x 477/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 35 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege privind instituirea Zilei dăruirii; are un caracter ordinar şi 3 amendamente admise; este PL-x 477/2018. Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru drepturile omului, prezentarea raportului? Domnul Iusein Ibram.

Daniel Vasile Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport asupra . Proiectului de Lege privind instituirea Zilei dăruirii Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind instituirea Zilei dăruirii. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul legislativ în şedinţa din 17 septembrie 2018. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Guvernul României susţine adoptarea iniţiativei legislative. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect reglementarea instituirii zilei de 25 septembrie ca "Ziua dăruirii". În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei dăruirii, cu amendamentele admise. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt intervenţii. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La marginal 2. Obiecţii? Nu. Adoptat. Marginal 3. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Proiectul de lege merge la votul final.