18 septembrie 2019 – Supunerea la votul final:

Carmen-Ileana Mihălcescu Stimaţi colegi, Vă rog să vă aşezaţi la locurile dumneavoastră şi să vă pregătiţi pentru un vot de control. Haideţi să facem un vot de control, vă rog. Vot, vă rog. Haideţi să repetăm votul de control! Vot, vă rog. Să înceapă votul. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PH CD 40/2019. Vot, vă rog. Adoptat cu 276 de voturi pentru şi un coleg fără opţiune. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Cum construim încrederea cetăţenilor într-o inteligenţă artificială centrată pe factorul uman COM(2019) 168; PH CD 41/2019. Vot, vă rog. Adoptat cu 269 de voturi pentru şi 8 abţineri. 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Uniunea Europeană, America Latină şi zona Caraibilor: unirea forţelor pentru un viitor comun JOIN(2019) 6; PH CD 42/2019. Vot, vă rog. Adoptat cu 278 de voturi. Unanimitate. Legi ordinare. Adoptări. 4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice; Pl-x 665/2018. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru buget propun adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. Unanimitate. 272 de voturi pentru. 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008; PL-x 366/2017. Comisia pentru sănătatea propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Adoptat cu 231 de voturi pentru şi 46 de abţineri. 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative; PL-x 179/2019. Comisia pentru industrii, Comisia pentru buget şi Comisia pentru administraţie publică propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Adoptat cu 253 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă şi 4 abţineri. 7. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii; Pl-x 399/2018. Comisia pentru muncă propune adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. Adoptat cu 169 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă şi 67 de abţineri. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr. 46/2003; PL-x 660/2018. Comisia pentru sănătate propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate. 281 de voturi pentru. Explicarea votului, domnul Stamatian Vasile-Florin. Vă rog.

Vasile-Florin Stamatian Doamnă preşedinte de şedinţă, Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Am intrat, oarecum, în acord cu Carta Drepturilor Omului. Fiecare cetăţean are necesităţi de subexistenţă, de securitate, de dragoste şi acceptare, de statut social. Aceasta este o lege care atrage atenţia asupra existenţei unor anomalii în societatea românească. Dar, de fapt, este foarte greu să vorbeşti când există lipsă de interes în sală, dar vă spun că pentru a ieşi din această situaţie trebuie ca toate structurile statului să-şi facă datoria. Spitalele să nu elibereze copiii din spital până nu sunt înregistraţi, administraţia să aibă grijă să-i înregistreze, medicii de familie să preia nou-născuţii care apar, şi atunci toate lucrurile vor intra în normalitate. Rămân doar copiii abandonaţi, dar şi aceasta, prin această lege, se va putea realiza. Oricum, a fost un pas mare înainte, şi Parlamentul României, astăzi, şi-a făcut datoria. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Doamnă Bîzgan, vă rog. Explicarea votului.

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral Dragi colegi, Vă mulţumesc foarte mult pentru votul dumneavoastră. Mă bucur că avem încă o dată ocazia să dovedim că pentru copii şi pentru cetăţenii României suntem capabili să ne unim forţele, să votăm aşa cum trebuie, să facem dreptate, indiferent de mizele politice. Sunt fericită că pot să trăiesc alături de voi, toţi, astfel de momente în Parlamentul României. De astăzi nu mai lăsăm cel puţin aceşti copii în spate. Mergem înainte cu toţii şi încercăm să le dăm drepturile, care, de fapt, sunt date deja prin Constituţie, le implementăm acum. Sper să avem în continuare multe ocazii de acest gen şi vă mulţumesc tuturor, atât în calitate de colegă, dar mai ales în calitate de reprezentant, ca noi toţi, al cetăţenilor. Mulţumesc mult de tot!

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Declar închisă şedinţa noastră de astăzi. Vă doresc o zi bună! Invit colegii la Biroul permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,16.