6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PL-x 62/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 102. Proiectul de Lege pentru completarea art. 2 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - PL-x 62/2017. Pentru prezentarea raportului, Comisia pentru muncă. Vă rog.

Violeta Răduţ Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PL-x 62/2017 din 1 februarie 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Proiectului de Lege pentru completarea art. 2 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 2 din Legea nr. 17/2000, în sensul înfiinţării, la nivelul fiecărui judeţ, în coordonarea consiliului judeţean, a câte unui cămin pentru persoanele vârstnice. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 22 decembrie 2016. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. La dezbateri generale nu sunt intervenţii. Iniţiativa rămâne pentru votul final.