3 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (PL-x 504/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 24. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului; are caracter ordinar; ne aflăm în procedură de urgenţă; sunt 9 amendamente admise; PL-x 504/2018. Din partea Guvernului? Vă rog, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Pentru prezentarea raportului? Domnul preşedinte Florin Buicu, Comisia pentru sănătate. Vă rog.

Corneliu-Florin Buicu Vă mulţumesc. Obiectul Proiectului de Lege este cel prezentat de domnul secretar de stat. Am avut în vedere avizele favorabile de la: Consiliul Legislativ, Comisia pentru învăţământ, Comisia pentru buget, Comisia pentru muncă. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege privind aprobarea ordonanţei. Face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Doamna Antoneta Ioniţă, vă rog.

Antoneta Ioniţă Mulţumesc, doamnă preşedinte. Este cunoscut faptul că în ţara noastră ne confruntăm cu un deficit major de medici specialişti, iar acest deficit se va accentua în următorii 15 ani. Pe de altă parte, există zone defavorizate din punct de vedere socio-economic, zone în care este o lipsă acută de medici, dar nu numai în rândul medicilor de familie, ci şi în rândul altor specialităţi. Prezenta iniţiativă legislativă facilitează accesul pe piaţa muncii a medicilor tineri care au obţinut punctajul de promovare la examenul de rezidenţiat, dar care nu s-au clasificat în limita numărului de locuri publicate la grupa de specialităţi la care au participat. În aceste condiţii, se creează cadrul legal, astfel încât, pe posturile, locurile rămase libere după repartiţie, Ministerul Sănătăţii să poată redistribui candidaţii care au obţinut punctajul minim de promovare, precum şi să se poată organiza o sesiune extraordinară a concursului de rezidenţiat, dacă şi după aplicarea acestei etape au mai rămas locuri libere. Având în vedere cele menţionate mai sus, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestei iniţiative legislative.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Rareş Pop.

Tudor Rareş Pop USR va susţine acest proiect de lege care, practic, le dă tinerilor rezidenţi, rămaşi fără post după examen, oportunitatea de a se înscrie şi de a practica în mediul privat, lucru care este, de altfel, pe fond, foarte bun şi bine-venit. Din păcate, mi se pare că, din nou, punem căruţa înaintea calului, iar, din păcate, medicii rezidenţi sunt calul de bătaie al medicinei româneşti. Acest proiect de lege, deşi bun, nu va schimba modul în care sunt trataţi rezidenţii români, nu va schimba faptul că ei învaţă după nişte manuale foarte vechi, nu va schimba faptul că 80% din munca lor de şase ani este în principal hârţogăraie, nu va schimba faptul că îndrumătorii lor, de cele mai multe ori, îi umilesc şi îi tratează necorespunzător. Cred că nu este o soluţie să legăm de glie, prin contracte, medicii rezidenţi, aşa cum aţi propus, dragi colegi de la guvernare. Cred că mai degrabă este o soluţie să le oferim medicilor rezidenţi respectul şi condiţiile de muncă de care au nevoie, pentru a-i convinge să rămână în România. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Doamnă vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Nu vreau să reamintesc cele spuse de antevorbitorii mei. Numai o singură problemă care trebuie şi poate fi rezolvată prin această modificare, parţial - este problematica locului rezidenţiatului care, până acum, era un centru mare unde rezidentul trebuie să fie prezent, să aibă locuinţă etc. El, în acel centru, făcându-şi rezidenţiatul, este tentat să rămână acolo, să caute locuri de muncă în apropiere. Or, este foarte important, acest art. 12, care va fi şi modificat datorită amendamentului colegului nostru, domnul Vass Levente, spune clar: "Rezidenţii efectuează pregătirea de specialitate în unităţi sanitare acreditate, inclusiv în cabinetele medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie sau în unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale". Deci, o posibilitate ca aceştia să-şi facă rezidenţiatul acolo şi pe urmă, eventual, să rămână acolo. Dar pentru aceasta, aşa cum s-a mai spus, mai este nevoie de bani, care să fie alocaţi acestor sisteme, inclusiv să fie cointeresaţi şi rezidenţii care, totuşi, poate, undeva, în apropierea locului lor de baştină, pot să-şi execute acest rezidenţiat. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Vasile Stamatian.

Vasile-Florin Stamatian Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Ar trebui să fim sinceri cu noi înşine. Într-adevăr, există modificări, în acest an, care facilitează şi care cresc standardele pentru desfăşurarea unui rezidenţiat cât mai aproape de dorinţele colegilor noştri mai tineri. Până când nu există însă, ştiţi, o lege, adică introducerea în lege a obligativităţii de a face rezidenţiat şi în centrele acreditate ale universităţilor, respectiv în unităţile sanitare de nivelul II sau chiar în unităţi sanitare de nivelul III, care îi va apropia de problematica viitorului loc de muncă, până nu va exista o astfel de obligativitate, nu vor merge. Pentru că, în momentul de faţă, am făcut un singur lucru, care este foarte bun. El poate să aleagă ca o anumită perioadă de rezidenţiat să o facă acasă sau într-un oraş foarte aproape de domiciliu, dar alegerea lui este pentru a-şi facilita relaţiile cu familia şi relaţiile cu eventualii urmaşi şi nu neapărat pentru desăvârşirea pregătirii lor profesionale. Trebuie să fim sinceri şi cinstiţi cu noi, pentru că, ulterior, ajungem în situaţia în care eu am mai fost acuzat, în această aulă, că nu-i pregătim noi bine, că noi suntem de vină. Ştiţi cum e? Vina este undeva la mijloc, iar dacă nu este foarte bine reglementat cum ajunge el, prin ce sistem ajunge în unităţile sanitare - n-are importanţă că sunt în subordinea organelor locale sau în subordinea Ministerului Sănătăţii. Nu aici este important! Important este ca peste tot, în ţările vestice... am văzut că, în general, Parlamentului României îi place să zică - "aşa e în Germania, aşa e în Franţa, aşa e în America!". În ţările occidentale, ei au obligativitatea să facă un an în unitate de nivel I, doi ani în unitate de nivelul III, un an în unitate de supraspecializare, atunci când ajung, într-adevăr, în marile clinici, unde se face medicină de înaltă performanţă. Iar admiterea lor în aceste centre este condiţionată şi de calitatea lor, felul cum sunt pregătiţi, pentru că vor da un interviu cu şeful acelei unităţi sanitare, încât să fie acceptat. Şi să ştiţi că muncesc şi trag din greu, să poată să aibă acces, să aibă stagiu complet. Nu trebuie să le facilităm, să-i facem să facă cât mai uşor rezidenţiatul, nu acesta este scopul. Scopul este să fie foarte bine pregătiţi, sigur, lucrând în unitatea de nivelul II, poate, eventual, stafful de acolo, să-l aleagă ca viitor candidat care să lucreze în unitatea respectivă. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Petru Movilă.

Petru Movilă Vom vota acest proiect de lege. Este o şansă pentru medicii care participă la concursul de rezidenţiat, iau punctajul corespunzător, dar nu în limita locurilor scoase la concurs. Corelat cu faptul că în sistemul de sănătate sunt zone, sunt specialităţi unde este mare nevoie de medici şi corelat cu faptul că medicii rezidenţi au veniturile din ce în ce mai bune, veniturile din contractul de rezident şi din bursa pe care le-o oferă Ministerul Educaţiei reprezintă o soluţie de integrare a tinerilor în sistemul de sănătate şi de păstrare a lor acasă. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Florin Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Vreau să mulţumesc grupurilor parlamentare care vor vota acest proiect. După ce PSD şi Guvernul PSD-ALDE au venit cu măsura de creştere a salariilor în domeniul sănătăţii şi rezidenţii au beneficiat de această creştere, într-o proporţie semnificativă, prin această ordonanţă venim şi oferim tinerilor medici posibilitatea de a-şi desfăşura pregătirea nu numai în centrele universitare, dar şi în alte centre. La solicitarea şi prin amendamentul colegului de la UDMR, au fost nominalizate şi spitalele autorităţii publice locale. Dar, ce este şi mai important, vorbim nu numai despre unităţile de medicină şi farmacie, vorbim despre toate universităţile, respectiv despre facultăţile de medicină din România, care sunt mai multe decât universităţile de medicină, astfel încât rezidenţii să poată să se pregătească în mult mai multe centre decât centrele universitare. Vă mulţumesc tuturor celor care aţi susţinut acest proiect.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă la titlul legii sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. De la nr. crt. 2 la nr. crt. 9 dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul de lege merge la votul final.