25 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 128/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 5 1 . Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 128/2017. Ne aflăm în procedură de urgenţă. Are caracter organic. Şi avem 89 de amendamente admise şi 5 amendamente respinse. Guvernul? Reprezentantul Guvernului, vă rog, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Din partea comisiilor, pentru prezentarea raportului comun? Doamna Bran, vă rog.

Ioana Bran Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, în principal, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, precum şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 40/2015. Principalele modificări vizează: - reglementarea încheierii de către Ministerul Transporturilor a contractelor de servicii publice cu operatorii de transport feroviar în cadrul cărora se stabilesc obligaţiile de serviciu public de interes naţional în vederea furnizării de servicii de transport adecvate, precum şi a compensaţiei de serviciu public, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului; - reglementări privind veniturile, închirierea, cheltuielile pentru investiţii, reparaţii, modernizări şi/sau dezvoltări ale infrastructurii feroviare publice, zona de siguranţă şi protecţie, pentru administratorul infrastructurii feroviare; - modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, cu măsuri care să eficientizeze implementarea proiectelor de infrastructură. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamente admise, prezentate în Anexa nr. 1. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Şi trebuie să fac următoarele precizări. La Anexa nr. 1 - amendamente admise, la tabelul cu amendamente admise de la Senat, la punctele 30, 31 şi 32, anul 2017 a fost înlocuit cu anul 2019, pentru actualizare. Şi în raportul Comisiei, la Anexa nr. 2 - amendamente respinse s-au strecurat următoarele erori materiale de formă: În consecinţă, acest amendament admis a fost trecut eronat la amendamente respinse. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Vom ţine cont de corelările legislative la votul pe articole. La dezbateri generale, domnul Radu Nicolaie doreşte să intervină? Nu. Bun. Atunci intrăm în dezbaterea pe articole. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 50 sunt obiecţii? Dacă nu, adoptate. De la 51 la 89 dacă sunt obiecţii? Nu sunt obiecţii. Adoptate. Proiectul merge la votul final.