13 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician (Pl-x 202/2014). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Şi timpul cred că ne mai permite încă o propunere legislativă. 34. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician. Este Pl-x 202/2014. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Dacă din partea comisiei sesizate în fond? Sunteţi dumneavoastră, domnule preşedinte.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc. Menţionez că prezentul raport înlocuieşte raportul depus anterior, nr. 4c-8/248 din 24 iunie. Am avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, Comisiei pentru muncă, negativ al Comisiei pentru egalitate de şanse. În urma reexaminării, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, în sensul respingerii Propunerii legislative privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician, întrucât a rămas fără obiect, soluţiile fiind preluate în Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Domnul deputat Ciuhodaru, vă rog.

Tudor Ciuhodaru Da. Mulţumesc, Elada. Începem şi dezbaterile. Într-adevăr, este un proiect de lege pe care l-am făcut în sesiunea parlamentară trecută. Şi mulţumesc domnului preşedinte al Comisiei pentru sănătate că a susţinut acest demers legislativ. Se vede că lucrurile bune pot fi făcute şi de Parlamentul României, iar lucrurile care sunt dublate şi dublate prost nu s-au stins. Voi respinge acest proiect de lege şi părerea Comisiei pentru sănătate trebuie să conteze pe aceste demersuri care până la urmă nu au culoare politică. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Bun. Raportul comisiei nu conţine amendamente şi acestea neexistând, iniţiativa legislativă rămâne la votul final. Reamintesc, de asemenea, prevederile art. 104 alin. (3) şi art. 97 alin. (3) din Regulament, potrivit cărora procedura se finalizează cu propunerea de adoptare a iniţiativei legislative. Şi dacă sunteţi de acord, haideţi să luăm într-adevăr ultimul proiect de lege... E Proiectul de Lege pentru abrogarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. Este PL-x 616/2015. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, din partea Comisiei sesizate în fond, domnul preşedinte Leo Badea, Comisia pentru buget, finanţe? De la comisie? Din boardul comisiei, un coleg parlamentar? Bun. Amânăm pentru şedinţa de mâine, din cadrul Camerei Deputaţilor. Acestea fiind spuse, nu înainte de a declara însă şedinţa de astăzi închisă, o să vă rog, stimaţi colegi, să nu vă uitaţi mâine cartelele de vot, pentru votul electronic. Şi vă rog, cei care au acum interpelări de susţinut să rămână în sală. Vă mulţumesc frumos. O seară bună vă doresc.