24 noiembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 505/2020) ( rămas pentru votul final ).

Carmen-Ileana Mihălcescu 31. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative; PL-x 505/2020; caracter ordinar; procedură de urgenţă; 15 poziţii cu amendamente admise. Din partea Guvernului României dacă doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, dau cuvântul Comisiei pentru agricultură pentru prezentarea raportului înlocuitor. Domnul Dănuţ Păle. Vă rog.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative. În şedinţa din 17 noiembrie 2020, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la comisie a proiectului de lege mai sus-menţionat, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 694/20 iulie 2020. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020. Principalele intervenţii legislative vizează stabilirea cadrului legislativ primar pentru contractarea activităţilor sanitar-veterinare de interes general, rezervat a fi realizate în cadrul profesiei de medic veterinar de către medicii veterinari de liberă practică, stabilirea condiţiilor specifice pentru atribuirea, derularea şi încetarea contractelor care au ca obiect aceste activităţi sanitar-veterinare publice, precum şi stabilirea condiţiilor specifice pentru decontarea acestora. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, s-a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport înlocuitor. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, dacă sunt intervenţii? Domnul Florin Roman. Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, doamnă preşedinte. Săptămâna trecută am solicitat retrimiterea la comisie. Şi văd că colegii au corectat şi au rectificat ceea ce am solicitat la momentul respectiv. Şi aici trebuie să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului. În acest caz, Guvernul Orban, care, în plină pandemie, cu foarte multe cheltuieli pe partea medicală, a găsit resursele pentru a asigura bugetul de 10.000 lei pentru medicii veterinari concesionari. Deci, dacă cineva le-a făcut dreptate acestor oameni, acela este Partidul Naţional Liberal. Îmi pare foarte rău, stimaţi colegi, aţi guvernat România foarte mulţi ani, le-aţi promis că vor primi aceşti bani. În fapt, banii i-a acordat Partidul Naţional Liberal. Şi din nou vreau să-i mulţumesc ministrului de finanţe, Florin Cîţu, pentru că a dat avizul şi şi-a dat acordul pentru ca această sumă să ajungă, încă din acest an, în conturile medicilor veterinari concesionari. Vă mulţumesc. Vom vota "pentru".

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Dănuţ Păle. Vă rog.

Dănuţ Păle Mulţumesc, doamnă preşedinte. Mă bucur foarte mult că iniţiativa legislativă din 2019, respectiv Legea nr. 236, a revenit ca mod de a contracta serviciile veterinare. Sigur, aici este o dovadă de muncă şi, să spun aşa, muncă transpartinică. Toate partidele au fost de acord că această lege repară o nedreptate care, din 2013, era să arunce serviciile sanitar-veterinare din mediul rural într-un haos general. Nu trebuie să ne lăudăm, pentru că Guvernul Orban a făcut ceea ce trebuia să facă, să transpună în fapt o lege. Dar pentru toate acestea le mulţumim tuturor colegilor din toate partidele că vor vota, după cum au promis, această lege. Vă mulţumesc foarte mult.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Pe procedură, domnul Florin Roman.

Florin-Claudiu Roman Doamnă preşedinte, Având în vedere că... înţeleg că demisiile au fost înregistrate, ale unor colegi, şi au ajuns la Secretariatul general, vă propun suplimentarea ordinii de zi cu punctul referitor la vacantarea mandatelor de deputat, luare act de demisia colegilor care şi-au depus această demisie şi vacantarea locurilor de deputat. Vă mulţumesc.

Ilie Dan Barna Pentru data de 18, nu?

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Şi eu vă mulţumesc. Însă n-am cum să supun votului o asemenea propunere. Noi o să continuăm cu ordinea de zi. Demisiile sunt cu data de 18 decembrie, domnule Florin Roman. Haideţi totuşi să ne ocupăm de ceea ce avem astăzi de făcut. Putem să vacantăm într-o şedinţă ulterioară aceste demisii. Nicio problemă. Bun. La dezbateri generale pe PL-x 505 nu mai sunt intervenţii. Dacă la titlu sunt obiecţii sau comentarii? Nu sunt. Adoptat. De la punctul 2 la punctul 15, obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. Anexa nr. 1? Şi Anexa nr. 2 1 ? Adoptate. Proiectul de lege rămâne la votul final.