29 mai 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor (PHCD 18/2019). ( adoptat )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 2. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor; PHCD 18/2019. Din partea Comisiei juridice, pentru prezentarea proiectului de hotărâre, domnul preşedinte Halici. Vă rog.

Nicuşor Halici Parlamentul României Camera Deputaţilor Proiectul de Hotărâre privind vacantarea funcţiei de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor. Având în vedere adresa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, referitoare la domnul deputat Nicolae-Liviu Dragnea, în temeiul art. 21 alin. (4) lit. b) şi art. 28 alin. (5) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre. Articol unic - Camera Deputaţilor declară vacantă funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor... Preşedinte interimar...

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Obiecţii sau comentarii de ordin general? Nu sunt. Dezbaterea pe articole. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La preambul. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Trecem la votul acestui proiect. Vot, vă rog. Proiect adoptat în unanimitate - 205 voturi. Am epuizat cele două puncte. Primele de pe ordinea de zi. O să rog liderii de grup să depună la Secretariatul General candidaturile pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. În cazul în care doriţi, o să facem şi o prezentare a candidaţilor, începând cu ora 12,00, care va fi urmată de sesiunea de vot final.