19 septembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari COM(2018)271(PHCD 59/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea Poziţia 16, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari - COM(2018) 271; PHCD 59/2018. Aveţi cuvântul.

Angel Tîlvăr Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Având în vedere proiectul de opinie al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Interne, fişa de informare a Direcţiei pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor, analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene, comisia noastră susţine dezvoltarea spaţiului european al educaţiei, în care oamenii să beneficieze de bogata ofertă educaţională din Uniune şi care include educaţia şi îngrijirea de înaltă calitate a copiilor preşcolari. Comisia susţine educaţia şi îngrijirea incluzivă a copiilor preşcolari ca preocupare de interes european, în conformitate cu Proclamaţia interinstituţională privind Pilonul european al drepturilor sociale, având în vedere contribuţia semnificativă a acestora la abordarea problemei inegalităţii şi a excluziunii sociale. Totodată, considerăm că îngrijirea copiilor preşcolari ar trebuie să se reflecte cu mai multă insistenţă în politicile Uniunii privind sănătatea publică. Şi subliniem că primii ani de viaţă reprezintă o etapă importantă pentru însuşirea principiilor morale, într-un climat afectiv corespunzător, ca bază a dezvoltării psihice armonioase şi echilibrate. Şi, de aceea, recomandăm continuarea şi intensificarea eforturilor Uniunii, dedicate asigurării echilibrului dintre viaţa personală şi de familie, pe de o parte, şi activitatea profesională, pe de altă parte. Atragem atenţia asupra faptului că este extrem de dificil sau chiar imposibil de stabilit o relaţie de cauzalitate între educaţia preşcolară derulată pe mai mult de un an şi rezultatele la testele PISA de matematică, având în vedere incidenţa mai multor factori sociali în evoluţia şcolară şi recomandăm prudenţă în interpretarea unor astfel de rezultate ale analizei statistice. Considerăm că obiectivele referitoare la integrarea socială a copiilor din medii defavorizate trebuie să fie cuprinse în politici distincte de cele referitoare la educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari. Şi recomandăm sprijinirea la nivel european a studiilor şi cercetărilor de specialitate în puericultură şi psihologie infantilă, precum şi în alte domenii relevante, inclusiv prin programele de cercetare ştiinţifică finanţate la nivel european. În aceste condiţii, domnule preşedinte, Comisia pentru afaceri europene s-a întrunit în şedinţa din 12 septembrie şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezentul proiect de opinie, care a fost transmis Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. Totodată, vom propune informarea instituţiilor Uniunii Europene şi a Guvernului României asupra observaţiilor şi recomandărilor noastre, ca o contribuţie la procesul de formare a unor politici eficiente în domeniul de referinţă. Şi vom transmite observaţiile Comisiei Europene în cadrul dialogului politic informal propus de Comisia Europeană în Comunicarea furnizând rezultate pentru Europa - COM 211. Vă mulţumesc. (Aplauze.) (În continuare, lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, asistată de domnul deputat Georgian Pop şi de domnul deputat Cristian Buican, secretari ai Camerei Deputaţilor.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, dacă sunt intervenţii? Domnul Leoreanu Laurenţiu. Vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc. Grupul PNL din Camera Deputaţilor susţine obiectivul recomandării, acela de a sprijini statele membre în eforturile lor de a îmbunătăţi accesibilitatea şi calitatea sistemelor de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari. Primii şase ani sunt cei mai importanţi în dezvoltarea competenţelor dispoziţiilor de învăţare a abilităţilor care vor influenţa perspectivele educaţionale de mai târziu. Considerăm că aceşti copii au dreptul la sisteme de educaţie şi îngrijire de calitate, accesibile din punct de vedere financiar, cu un accent asupra copiilor care provin din medii defavorizate. Ne referim aici la copiii care provin din medii defavorizate de romi, din familii de migranţi. În Uniunea Europeană, în prezent, există peste 32 de milioane de copii aflaţi sub vârsta de şcolarizare obligatorie, din care mai puţin de jumătate au acces la sisteme de educaţie şi îngrijire. Credem că trebuie un efort susţinut, astfel încât copiii să poată avea acces la sisteme de educaţie şi îngrijire de calitate, astfel încât să poată fi asigurat principiul egalităţii de şanse. Vom susţine şi vom vota această recomandare. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Nu s-a mai înscris nimeni la dezbateri generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul? Nu sunt obiecţii. Adoptat. La articolul unic dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul de hotărâre va rămâne la votul final.