12 martie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL-x 585/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Continuăm ordinea de zi. 2. La Proiectul de Lege pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi trans în produsele alimentare destinate consumului uman; PL-x 359/2017 nu am primit raportul. Procedură de urgenţă. 3. PL-x 585/2017 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52 din 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Are cuvântul reprezentantul Guvernului. Vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Chiar dacă la final o să vă rog să vă şi prezentaţi. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, prezentarea raportului.

Violeta Răduţ Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PL-x 585/2017, din 18 decembrie 2017, cu dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011, în sensul extinderii domeniilor de activitate în care zilierii pot presta activităţi necalificate, respectiv: restaurante, activităţi de alimentaţie şi baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor. De asemenea, proiectul de lege urmăreşte crearea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de intermediere între cererea şi oferta de muncă zilieră prin agenţii acreditate. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 11 decembrie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte să intervină cineva? Nu. Doriţi să interveniţi, domnule Seidler? Vă rog. Domnul deputat Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Acest act normativ pe care îl dezbatem acum, iniţial avea menirea de a include şi zilierii în categoria acelor lucrători a căror forţă de muncă poate fi intermediată. Cu asta suntem de acord. Dar să extinzi perioada maximă în care zilierii pot presta o activitate, de la 90 la 180 de zile pe an, doar pentru că activitatea lor este intermediată, făcând astfel diferenţa dacă angajatul şi angajatorul se regăsesc fără o intermediere, aceasta nu are nicio justificare. Nu există niciun argument pentru aşa ceva. Vă aduc aminte, dragi colegi, mai ales de la Partidul Social Democrat, că luptaţi pentru idei social-democrate - cel puţin aşa ar trebui. Zilierii sunt o categorie care nu beneficiază de niciun fel de formă de asigurări sociale şi nici de asigurări de sănătate. Tocmai veţi extinde perioada din an în care aceştia nu au nicio formă de asigurare socială, de la 90 la 180 de zile, fără niciun argument. În plus, pentru că nicio iniţiativă plecată cu bune intenţii nu rămâne nepervertită, din păcate, în mâinile dumneavoastră, de la cele 6 categorii de activităţi din economia naţională în care se poate presta muncă zilieră s-a ajuns la 20. Dar acum, cu acest pretext, al intermedierii muncii zilierilor, introduceţi încă 3 noi categorii. Mă întreb, peste 10 ani unde vom ajunge? Zilierii să poată lucra 360 de zile pe an, ca zilieri, şi eventual în toate categoriile de activităţi din economia naţională. Aşa ceva nu are niciun argument şi impactează negativ piaţa forţei de muncă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Doamna deputat Csép Éva, vă rog.

Éva-Andrea Csép Vă mulţumesc frumos. Stimaţi colegi, Este bine să înfiinţăm, să acordăm posibilitatea acestor agenţii de a plasa forţă de muncă chiar şi pentru zilieri, din moment ce există şi o cerere pe piaţă, şi această cerere nu se poate realiza. Pe de altă parte, totuşi cred că extinderea, pentru cei care lucrează în domeniul hotelier, în domeniul taberelor, în domeniul unităţilor de cazare, a acestor zile, de la 90 la 180, fără să avem evaluare medicală pentru aceste persoane, pentru că legea nu prescrie ca să aibă adeverinţă medicală, după care să lucreze cu populaţia, trebuie să aibă securitatea şi sănătatea în muncă, pe de altă parte, altceva nu. Cred că la aceasta ar trebui să ne gândim şi totuşi să reglementăm. Pe de altă parte, dacă discutăm de contracte de muncă, discutăm despre faptul că totuşi încurajăm să avem angajaţi, să venim în întâmpinarea problemelor pe care le vor întâmpina aceste persoane care pleacă după aceea cu un venit minim şi cu o pensie minimă, pentru că ei nu beneficiază de asigurări sociale, de asigurări de sănătate. Cele 180 de zile ar încuraja aceste persoane să încheie contracte de muncă pentru această perioadă în care îşi plătesc contribuţiile, are o asigurare prin care, după aceea, când are nevoie de această vechime în domeniul muncii, poate să conteze. Cred că trebuie să avem grijă ca angajaţii să-şi cunoască drepturile şi, pe de altă parte, să nu profităm de zilieri pentru a scăpa de angajări.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Din partea PSD, doamna deputat Furtună Mirela? A solicitat aici. Din partea PNL, domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel. Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Doamnă preşedinte, vă mulţumesc. Eu doresc să am o intervenţie scurtă, pe procedură. Tocmai am aflat faptul că acest proiect de lege se găseşte pe lista de puncte, în vederea dezbaterii pentru aviz, de la Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, de mâine. Noi considerăm că un act normativ, atunci când vine cu propunerea de adoptare în plenul Camerei Deputaţilor, necesită toate avizele de la toate comisiile avizatoare, chiar dacă este pur şi simplu un pas procedural şi raportul de fond a fost deja dat pentru acest document. De aceea, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal vă solicită retrimiterea la comisie, pentru o săptămână, a acestui act normativ, în vederea obţinerii tuturor avizelor, aşa cum prevede şi Regulamentul. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Pe procedură, domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton N-avem nimic împotrivă să fie retrimis, dar trebuie să citiţi cu atenţie Regulamentul. Pentru că acele comisii care sunt raportoare pot fixa un termen până la care să se depună avizele, şi dacă avizele nu sunt depuse, dacă punctul de vedere al Guvernului nu vine, raportul poate fi depus.

Carmen-Ileana Mihălcescu Doamna Turcan, vă rog.

Raluca Turcan Doamnă preşedinte de şedinţă, Dragi colegi, Vă propunem, cu maximă bună-credinţă şi deschidere, să nu facem o miză politică din acest proiect de lege care realmente poate fi îmbunătăţit. Mâine, pe ordinea de zi a Comisiei pentru industrii se află acest proiect, pentru a fi dezbătut şi a i se da avizul. Există câteva amendamente care se pot face şi care pot fi dezbătute măcar în spiritul elaborării unor legi mai bune. Aşa că propunerea firească pe care v-o facem este să acceptaţi retrimiterea la comisie; colegii din Comisia pentru industrii să-şi facă treaba, fie că sunt din PSD, fie că sunt din PNL, ulterior, săptămâna viitoare, să putem dezbate şi da votul final pe această iniţiativă legislativă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Dacă nu mai sunt alte intervenţii pe procedură, vă supun votului propunerea colegului de la PNL, de retrimitere la comisie. Vot. Cu 61 de voturi pentru, 90 de voturi contra, 3 abţineri şi un coleg care nu votează, propunerea a fost respinsă. Continuăm dezbaterile. Dacă cineva doreşte să mai intervină la dezbateri generale? Dacă nu, o să rog comisia să facă propunerile pentru timpul de dezbatere pe care să-l alocăm acestui proiect.

Violeta Răduţ Propunem 5 minute, dezbatere.

Carmen-Ileana Mihălcescu 5 minute. Vă rog să votaţi. 103 voturi pentru, 51 de voturi contra, 13 abţineri, 12 colegi nu votează. 5 minute au fost aprobate ca timp de dezbatere. Dezbaterea pe articole. O să vă rog să le şi urmăriţi. Avem 10 amendamente admise. La nr. crt. 1, la titlul legii. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 2. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 3. Obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 4. Obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 5. Dacă sunt obiecţii? Domnul deputat Seidler, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler La punctul 5 avem adoptat de Senat un amendament care introduce 3 noi categorii, aşa cum vă spuneam, pe lângă cele 20 existente, deşi legea a pornit doar de la 6 categorii de activităţi din economia naţională în care se poate utiliza munca zilierilor. De aceea, eu vă propun să adoptăm forma iniţială a legii şi să respingem amendamentul inclus la Senat. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu La nr. crt. 5, spuneţi? Bun. Vot, vă rog. Cine este pentru? Propunerea colegului deputat Seidler... (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ia cuvântul pe procedură.) Imediat, să comunic votul, şi apoi intraţi în procedură. A fost respinsă cu 63 de voturi pentru, 97 de voturi împotrivă, două abţineri. Supun votului textul iniţial al articolului de la nr. crt. 5. Vot, vă rog. 102 voturi pentru, 54 de voturi împotrivă, 15 abţineri. Textul iniţial a fost păstrat. Procedură, vă rog.

Cătălin Drulă Doamnă preşedinte de şedinţă, Se supun întotdeauna votului, amendamentele. Fie că sunt admise sau respinse. Se spune votului, amendamentul. Dacă întruneşte numărul de voturi pentru, se aprobă amendamentul şi rămâne. Dacă nu, supuneţi votului forma iniţială. Deci nu supuneţi votului respingerea amendamentului. Întotdeauna supuneţi votului amendamentul, dacă rămâne sau nu. Deci aţi făcut un vot de sens contrar logic, anterior, care nu este în procedura Parlamentului şi în Regulament.

Carmen-Ileana Mihălcescu Cu tot respectul, vreau să vă reamintesc că am supus votului propunerea colegului dumneavoastră, care era... era amendamentul, exact. Deci dânsul solicita păstrarea unui amendament al Senatului. Şi această propunere, care constituia amendamentul în sine, am supus-o votului. Ulterior, am supus textul, forma iniţială. Vă mulţumesc. La nr. crt. 6. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 7. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 8. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 9. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La nr. crt. 10. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Proiectul de lege rămâne la votul final.