9 mai 2018 – Dezbateri asupra Propunerii legislative de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 582/2017). ( retrimisă comisiei )

Carmen-Ileana Mihălcescu Mai departe. 6. Propunerea legislativă de modificare a Legii concurenţei nr. 21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare - Pl-x 582/2017; are caracter organic; avem 31 de amendamente admise. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Domnul Sitterli? Vă rog.

Ovidiu-Ioan Sitterli Bună ziua, doamnă preşedinte de şedinţă. Onorate doamne deputat, Onoraţi domni deputaţi, Astăzi avem în faţa dumneavoastră, spre dezbatere, un proiect de lege privitor la modificarea Legii concurenţei. Acest text de lege nu este textul pe care iniţiatorii l-au semnat. Este un alt text de lege, un text de lege falsificat, un text de lege care conţine menţiuni şi corecturi olografe făcute de persoane care nu au calitatea de iniţiator. Acest text de lege a fost înaintat de Senat, Camerei Deputaţilor, pentru a se lucra pe el. Nu este textul pe care eu, în calitate de iniţiator, l-am semnat. Şi am să vă spun un singur lucru. În Parlamentul României nu se pot dezbate proiecte de lege falsificate, proiecte de lege care conţin alte menţiuni pe care iniţiatorii le-au făcut. Astfel, nu are importanţă câte texte de lege au fost modificate, important este că textul de lege, pe care îl avem noi astăzi şi care este afişat pe site-ul Camerei Deputaţilor, este un text fals. Este un text care a fost falsificat şi nu este susţinut, prin semnătură, de niciunul dintre iniţiatori. Astfel, la art. 15 alin. (4), la punctul e), textul iniţial, care se află la Senat în momentul de faţă, prevede că "Preşedintele Consiliului Concurenţei trebuie să dea dovadă de înaltă competenţă profesională în domeniul concurenţei sau ajutorului de stat." Acest text de lege, printr-o gravă alterare a scriiturii, a fost modificat şi s-au schimbat condiţiile, astfel că, în momentul de faţă, textul proiectului de lege pe care noi îl avem spre dezbatere este şi are un conţinut, respectiv, "... să aibă experienţă profesională de minimum 3 ani în domeniul concurenţei sau ajutorului de stat...". Iată că astfel au fost înlăturate cuvintele "să dea dovadă de înaltă competenţă" şi au fost înlocuite cu "... să aibă experienţa..." şi adăugate cuvintele "...minimum 3 ani...". În ceea ce priveşte lit. f), care arată că acest membru trebuie să beneficieze de o bună reputaţie, a fost înlăturat din textul original. Deci, în momentul de faţă, avem un proiect de lege care nu are nicio semnătură în spate, iar textul original a fost şi este în posesia Senatului. Nu a fost transmis Camerei Deputaţilor. În consecinţă, având în vedere falsurile grosolane care s-au produs, nu ştim în care proces, deşi am sesizat comisiile, să sesizeze organele de cercetare penală privind falsul referitor la alterarea scriiturii textului şi proiectului de lege, nu s-au făcut aceste lucruri şi s-a lucrat în continuare pe acest text de lege care nu are în spate niciun susţinător, niciun iniţiator.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Ovidiu-Ioan Sitterli În consecinţă, Vă solicit, doamnă preşedinte, să scoateţi de pe ordinea de zi, să trimiteţi Biroului permanent, pentru că toate comisiile au lucrat pe acest text de lege, şi în faţa noastră este acest text de lege, pe site-ul Camerei Deputaţilor încă există. Şi cred că, în momentul de faţă, trebuie lămurit unde a apărut falsul şi să spunem Senatului să ne transmită textul original, şi nu alt text care a fost falsificat. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Eu vă mulţumesc. Toate aceste argumente să ştiţi că au fost discutate în Biroul permanent. Decizia a fost luată acolo, să rămână pe ordinea de zi. Pentru prezentarea raportului comun, vă rog frumos.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, doamnă preşedinte. (Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe solicită să ia cuvântul.)

Carmen-Ileana Mihălcescu V-aţi înscris? Procedură.

Andrei Daniel Gheorghe Ţinând cont de cele dezvăluite de colegul nostru, mai devreme, aici, care formează o situaţie deosebit de gravă cu privire la acest act normativ care contravine tuturor regulilor şi tuturor legilor care prevăd parcurgerea de către un proiect sau de o propunere legislativă a Camerei Deputaţilor şi Senatului, spre adoptare, cred că singura soluţie pentru a nu ajunge într-o situaţie, iarăşi, în care Parlamentul să fie târât într-o mocirlă şi într-un scandal şi iarăşi să asistăm la tot felul de acuzaţii asupra Legislativului, este retrimiterea la comisie a acestui document. Noi, Grupul parlamentar al PNL, solicităm retrimiterea prezentei legi la comisie şi rediscutarea ei. Nu putem să dezbatem o lege asupra căreia planează asemenea acuzaţii şi asemenea semne de întrebare. Şi vă rugăm să daţi un vot pentru retrimitere.

Carmen-Ileana Mihălcescu Termen?

Andrei Daniel Gheorghe Am spus, două săptămâni.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vot, vă rog, retrimitere la comisie, două săptămâni. Cu 49 de voturi pentru, 60 de voturi împotrivă şi o abţinere propunerea de retrimitere a fost respinsă. Procedură. Domnul Victor Paul Dobre.

Victor Paul Dobre Doamnă preşedinte de şedinţă, Grupul PNL solicită pauză de consultări, dumneavoastră cu liderii grupurilor.

Carmen-Ileana Mihălcescu Pauză de consultări. Două minute. (Consultări.) După o scurtă pauză

Carmen-Ileana Mihălcescu Continuăm lucrările. Pe procedură, vă rog. Domnul deputat Movilă.

Petru Movilă Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Ca urmare a consultării liderilor de grup cu preşedintele de şedinţă, vă solicit retrimiterea la comisie. Termen - o săptămână. Vă mulţumesc. Vot, vă rog. Cu 111 voturi pentru, proiectul a fost retrimis la comisie, termen - o săptămână.