18 septembrie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (Pl-x 665/2018). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 6, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; Pl-x 665/2018. Sunt 9 amendamente admise. Are un caracter ordinar. Din partea comisiilor, pentru prezentarea raportului comun, domnul deputat Vexler. Sunteţi de serviciu, înţeleg? Vă rog.

Silviu Vexler Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere pe fond cu propunerea legislativă menţionată anterior. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale? Doamna Antoneta Ioniţă. Vă rog.

Antoneta Ioniţă Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi colegi, În calitate de iniţiator al acestei legi, vă invit astăzi să facem împreună o reparaţie morală, dar şi materială românilor persecutaţi politic după anul 1945, celor care au suferit persecuţii pe motive etnice din partea regimurilor de orientare profascistă, din perioada septembrie 1940 - 6 martie 1945, precum şi celor deportaţi în străinătate sau care au fost prizonieri de război. Se estimează că în prezent numărul acestora nu depăşeşte 30.000, marea majoritate fiind persoane în vârstă, aflate în suferinţă fizică, după ce au trecut prin calvarul suferinţelor din anii de tinereţe. Prin această iniţiativă de modificare a prevederilor Codului fiscal am dorit să putem acorda acestor categorii de persoane o serie de drepturi, cum ar fi: scutirea de la plata impozitelor şi taxelor pe clădirea în care au domiciliul; scutirea de taxe şi impozite pe teren, inclusiv pentru soţul sau soţia supravieţuitoare; precum şi scutirea de la plata impozitelor pe mijloacele de transport, pentru soţul sau soţia supravieţuitoare. Dacă o să ne gândim că printre aceşti oameni se află supravieţuitori ai trenurilor morţii din perioada fascistă, deportaţi în ghetouri şi lagăre de concentrare în străinătate, familii strămutate în Bărăgan sau care au făcut parte din detaşamentele de muncă forţată, sunt convinsă că vom vota cu toţii, în unanimitate, această lege. Ştiu că în comisiile de specialitate raportul a fost unul favorabil şi ţin să le mulţumesc tuturor celor care au votat acest raport. Şi, de asemenea, ţin să le mulţumesc celor care au fost de acord că este o reparaţie morală şi un semn de respect pentru aceşti supravieţuitori de care vă povesteam. Vă mulţumesc încă o dată. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Slavoliub Adnagi, vă rog.

Slavoliub Adnagi Doamnă preşedinte, Stimaţi deputaţi, Astăzi avem ocazia să aducem o mică reparaţie tardivă, dar care reprezintă o recunoaştere a suferinţelor familiilor deţinuţilor politici, strămutaţilor, deportaţilor, precum şi ale altor categorii de persoane persecutate, inclusiv din motive etnice. Acestor oameni li s-au luat bunurile câştigate prin muncă, ani din viaţă şi viitorul. Copiii persoanelor persecutate au suferit nedreptăţi, discriminări, limitări ale accesului la şcolarizare, la ocuparea unor posturi, conform cu capacităţile lor, şi multe blamări nemeritate. Toate acestea fiind foarte greu de cuantificat şi imposibil de îndreptat. Tocmai de aceea, astăzi, stimaţi colegi, prin votul nostru săvârşim un act prin care vom arăta că suntem umani, că înţelegem suferinţele prin care au trecut şi suntem alături de ei. În numele celor care au suferit nedreptăţile dictaturii, vreau să le mulţumesc colegilor din grupurile parlamentare pentru votul acordat amendamentelor iniţiate de mine, împreună cu domnul deputat Silviu Vexler, aşa cum au fost adoptate în comisie. În mod special ţin să-i mulţumesc domnului preşedinte Lazăr Sorin şi membrilor Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, domnului preşedinte Adrian Solomon şi membrilor Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, domnului preşedinte al Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, şi liderului Grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor, domnul Alfred Simonis, pentru înţelegere şi sprijinul acordat. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Sorin Lazăr. Vă rog.

Sorin Lazăr Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte de şedinţă. Grupul parlamentar al PSD va susţine cu tărie această iniţiativă. Vreau să vă spun doar că suferinţele îndurate de familiile care sunt targetate de acest proiect de lege nu pot fi şterse niciodată. Este o reparaţie minimală pe care astăzi o înfăptuim şi este un lucru absolut normal ca cei care sunt moştenitorii persoanelor care au suferit inuman în perioada dictaturii să aibă dreptul să beneficieze de aceste scutiri de impozite pe imobile, pe terenuri şi gratuităţi pe transport. Vreau să vă spun că această iniţiativă legislativă a fost votată în unanimitate în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor. Şi aş încheia spunând doar că poporul care nu-şi asumă trecutul, nu-şi înţelege prezentul şi nu-şi poate construi viitorul. Vă mulţumesc frumos.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Şi domnul Corneliu Bichineţ. Vă rog, aveţi cuvântul.

Corneliu Bichineţ Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Noi felicităm iniţiatorul. Şi câţiva colegi din Partidul Mişcarea Populară au semnat şi au susţinut acest proiect de lege care este foarte bun, venit târziu, din nefericire. Este un act reparatoriu pentru cei 30.000 de supravieţuitori. Şi aş vrea să vă spun că noi vom susţine cu tărie acest proiect de lege, felicitându-i pe toţi cei care au generat proiectul. De asemenea, aş vrea să sesizaţi, doamnă preşedinte, ce mişcări, ce plăci tectonice se mişcă în Parlament acum. Când un grup se înfiripează, deodată nu mai are reprezentanţi. Şi, colac peste pupăză, a apărut ca salvator acea Arcă a lui Noe, care nu este condusă de nimeni altcineva decât de domnul Victor Ponta, care se străduieşte să ia în acea arcă vieţuitoare care nu-şi mai găsesc vocaţia în altă parte. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. De la marginal 2 la 9, dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Propunerea merge la votul final.