10 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 582/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 10, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, PL-x 582/2018; are un caracter ordinar. Din partea Guvernului României? Vă rog, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul preşedinte Lazăr, prezentarea raportului. Vă rog.

Sorin Lazăr În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 17 octombrie 2018. Avem avize favorabile de la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi de la Consiliul Legislativ. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea aderării SGG la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală, ţinând cont de faptul că Secretariatul General al Guvernului coordonează domeniul tehnologiei informaţiei la nivelul întregii administraţii publice centrale. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Pavel Popescu.

Pavel Popescu Mulţumesc. Profit de ocazie pentru a vă spune câteva cuvinte despre această organizaţie. Şi pentru că de fiecare dată când vin la noi, la comisie, astfel de proiecte de lege, le citesc cu mare interes, realizez că de obicei România - Guvernul, în general - aderă la astfel de organizaţii, fie ele nonprofit, mai mult în mod declarativ. Desigur, Partidul Naţional Liberal votează pentru acest proiect. Dar mi-aş dori ca pe viitor - şi aici mă îndrept spre noul CIO al Guvernului - să ne aducem contribuţia într-un sens bilateral în cadrul acestor organizaţii, de exemplu, în cadrul ICA, pentru că, din păcate, realitatea zilelor noastre ne spune foarte clar că dacă real astăzi noi vom face parte din acea organizaţie, din păcate, nu putem livra niciun fel de expertiză, la nivel de administraţie publică, digitalizată. Asta este realitatea zilelor noastre. Şi asta, din cauza faptului că deşi avem o putere excepţională în a livra produse de calitate pentru Europa, în domeniul IT, niciodată nu am reuşit să le aplicăm în interiorul ţării. Şi vă recomand şi îi recomand Secretariatului General al Guvernului ca, cel puţin de această dată, această colaborare în cadrul instituţiei să fie bilaterală şi să învăţăm multe de la această organizaţie. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Gheorghe-Dinu Socotar, vă rog.

Gheorghe-Dinu Socotar Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. O să profit şi eu de ocazie şi poate o să dau şi câteva răspunsuri colegului care a fost antevorbitorul meu. Dar, înainte de toate, vorbim de o ordonanţă care propune aderarea României, de fapt a adoptat aderarea României la acest Consiliu Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală. E o ordonanţă foarte simplă care stabileşte nişte chestiuni tehnice, respectiv: plata cotizaţiei de 3.000 de lire sterline anual; modificările diverselor anexe prin care mai apare o nouă organizaţie internaţională, şi faptul că, de fapt, nu participăm în mod abstract, ci trebuie să participăm cu o instituţie. Această instituţie este Secretariatul General al Guvernului, care va deveni membru al Consiliului. Într-adevăr sunt câteva cuvinte de spus despre această instituţie. Am crezut că le va spune colegul meu antevorbitor. Nu s-a întâmplat. Deci vorbim de International Council for IT in Government Administration. Este o organizaţie nonprofit. Necesitatea unui asemenea organism a apărut în anii '50-'60, când au apărut procesele ADP, adică procese de prelucrare automată a datelor. A fost înfiinţat de înalţi funcţionari guvernamentali, în anul 1968, într-o primă formă, şi cu altă denumire. A devenit ceea ce este astăzi - ICA - în 1986. Misiunea acestui organism este aceea de a fi un forum pentru înalţi funcţionari guvernamentali, pentru dezbateri în domeniul dezvoltării tehnologice şi implementarea soluţiilor în administraţia guvernamentală, diseminarea informaţiilor şi facilitarea schimbului de idei. Şi aici vin la reproşul pe care l-a făcut colegul meu. Pentru că prin participarea României la acest organism, cel puţin într-o primă fază, nu suntem în poziţia de a furniza expertiză, ci întocmai de a primi expertiza, de a fi beneficiarii expertizei care există, ai expertizei vaste la nivelul acestui Consiliu. Cea mai importantă activitate a Consiliului este conferinţa anuală. Totodată, sunt foarte importante studiile care sunt finanţate şi elaborate de acest Consiliu în domeniul relevant de activitate. România participă la activitatea Consiliului din 2017 şi a devenit membră în 2018, pe baza acestei ordonanţe a cărei aprobare o vom vota probabil mâine. Şi bineînţeles că Partidul Social Democrat susţine adoptarea acestei ordonanţe. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final.