24 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Mihai Tudose (PHCD 31/2019). ( adoptat )

Carmen-Ileana Mihălcescu Pentru domnul Mihai Tudose, proiectul de hotărâre. Vă rog, doamnă Căruceru.

Aida-Cristina Căruceru Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Mihai Tudose, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 9 Brăila, În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) şi alin. 3 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi art. 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificări şi completări, preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea acestui mandat de deputat, la data menţionată în cuprinsul acesteia, respectiv 19 iunie 2019. Potrivit prevederilor art. art. 7 alin. (1) lit. b) şi ale alin. 3 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 235 şi art. 236 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificări şi completări, Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre: Articol unic - Camera Deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul Mihai Tudose, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 9 Brăila.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. La preambul, obiecţii? Nu sunt. La articolul unic, obiecţii? Nu sunt. Am luat act de această demisie. O supun votului dumneavoastră. Voturi pentru? Voturi împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Unanimitate.