10 iulie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România (PL-x 287/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 6. Proiectul de Lege privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România - PL-x 287/2018; 5 amendamente admise. Din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Din partea comisiei sesizate în fond, pentru prezentarea raportului înlocuitor, există cineva? Doamna Biró nu este, nu? Pentru prezentarea raportului... Doamna deputat Cosma, citiţi.

Andreea Cosma Raport asupra Proiectului de Lege privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 2 mai 2018. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale care activează pe teritoriul României. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege privind emiterea cărţilor de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale acreditate în România, cu amendamentele admise, prezentate în anexă, parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Grupul PSD susţine acest proiect.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă în cadrul dezbaterilor generale doreşte cineva să intervină? Nu. Dezbateri pe proiectul de lege - 5 amendamente admise. Dacă de la marginal 1 la marginal 5 sunt observaţii? Dacă nu, adoptate. Proiectul de lege rămâne la votul final.