27 noiembrie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl-x 640/2018). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 32, este o respingere. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; Pl-x 640/2018. Comisia juridică, domnul Varga. Prezentarea raportului comun.

Vasile Varga Mulţumesc. De altfel, sunt patru comisii...

Carmen-Ileana Mihălcescu Da.

Vasile Varga ...care au întocmit acest raport comun, după ce au fost sesizate în fond, spre dezbatere şi avizare. De altfel, Senatul a respins propunerea legislativă, ca şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Guvernul nu susţine adoptarea. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil, cu multe observaţii şi propuneri. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, în sensul eliminării obligaţiei de a efectua inspecţia tehnică periodică pentru vehiculele înregistrate. În prezent, obligaţia de a se efectua inspecţia tehnică se aplică vehiculelor înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia maşinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 Km/h, a autovehiculelor pe şenile, a tramvaielor şi a vehiculelor cu tracţiune animală. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor patru comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (4) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Propunerea merge la votul final.