19 septembrie 2018 – Supunerea la votul final:

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Mulţumesc. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PHCD 57/2018. Vot, vă rog. Adoptat cu 237 de voturi. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Inteligenţa artificială pentru Europa - COM(2018) 237; PHCD 43/2018. Vot, vă rog. Adoptat cu 242 de voturi pentru şi o abţinere. 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană reînnoită pentru cercetare şi inovare - şansa Europei de a-şi modela viitorul - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia, din data de 16 mai 2018 - COM(2018) 306; PHCD 44/2018. Vot, vă rog. Adoptat cu 245 de voturi pentru şi o abţinere. 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Finalizarea unei pieţe unice digitale de încredere pentru toţi - Contribuţia Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecţia datelor şi piaţa unică digitală, desfăşurată la Sofia, la 16 mai 2018 - COM(2018) 320; PHCD 45/2018. Vot, vă rog. Adoptat cu 248 de voturi pentru. 5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE - COM(2018) 450; PHCD 46/2018. Vot, vă rog. Adoptat cu 245 de voturi pentru şi două abţineri. Explicarea votului. Domnul deputat Codreanu Constantin. Vă rog.

Constantin Codreanu Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Partidul Mişcarea Populară a susţinut acest demers, conştient de faptul că este necesară extinderea principiilor şi valorilor europene către spaţiul din Balcani. În acelaşi timp, să nu uităm, sub nicio formă, că, în exact acelaşi spaţiu, există foarte multe probleme atunci când vorbim despre respectarea drepturilor minorităţilor româneşti. Serbia fiind un exemplu în acest sens. Altfel spus, orice sprijin pe care îl acordăm demersului euro-integraţionist acestor state, trebuie să vină la pachet cu condiţii foarte clare de respectare a drepturilor românilor din aceste state. În acelaşi timp, este necesară o astfel de susţinere pentru a da un semnal pozitiv şi altor state care şi-ar putea susţine acest statut de candidat, inclusiv, sau poate chiar în primul rând, statului în care avem aproape un milion de cetăţeni români - vorbesc despre Republica Moldova -, mai ales în condiţiile în care, în ultimul timp, regimul antidemocratic de la Chişinău, până la Plahotniuc şi Dodon, s-a declarat într-un fel foarte deschis, răspicat, public că nu-şi mai doreşte integrarea europeană. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul deputat Dobrovie Matei.

Matei-Adrian Dobrovie USR susţine această comunicare. Extinderea este un proces important şi, cum spuneam mai devreme, cel mai important este să încurajăm, în acest spaţiu, al Balcanilor de Vest, reformele în domeniul justiţiei, în domeniul anticorupţiei şi să ajutăm cu experienţa pe care România a dobândit-o în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Totodată, aşa cum subliniam mai devreme, este important ca drepturile minorităţilor să fie respectate, este important să nu uităm de românii din Valea Timocului, este important ca ei să aibă acces la serviciul religios, să aibă acces la educaţie în limba română. Să aibă acces la toate drepturile pe acre România le oferă minorităţii sârbe şi, în general, tuturor minorităţilor de la noi din ţară. Totodată, vreau să remarc că susţinerea aderării ţărilor din Balcanii de Vest este asumată de România. Vrem să punem această temă şi pe agenda Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, pe care o vom deţine în 2019. Dar pentru aceasta trebuie să avem politicieni profesionişti. Nu ne putem permite să avem un premier care confundă capitala statului Muntenegru cu capitala regiunii Kosovo. Este foarte important să fim reprezentaţi aşa cum trebuie şi să nu ne facem de râs în acest moment, 2019, când România va deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel.

Andrei Daniel Gheorghe Foarte pe scurt, reiterez şi eu ceea ce au spus, puţin mai devreme, colegii mei. Este evident că în România - în tot acest parcurs european, atât al ţărilor din Balcanii de Vest, cât şi a altor state europene care doresc aderarea la Uniunea Europeană - protejarea drepturilor minorităţilor româneşti din statele respective trebuie să fie o prioritate zero. România are datoria şi obligaţia de a nu vota pentru accesul în Uniunea Europeană a vreunei naţiuni care încalcă drepturi fundamentale ale comunităţii româneşti din ţara respectivă, şi, în general, drepturile minorităţilor, pentru că nu vorbim exclusiv despre minoritatea românească. Dar ceea ce se întâmplă în Serbia, cu adevărat, reprezintă continuarea unei politici de deznaţionalizare a românilor, lucru pe care, din păcate, îl întâlnim şi în alte state europene, aşa cum se întâmplă în Ucraina - Legea educaţiei, care a creat un întreg scandal european. Aşadar, pentru a putea ajunge în Uniunea Europeană, orice stat european este dator să respecte aceste drepturi fundamentale, iar România să nu uite vreodată de fraţii noştri români din Timoc, de românii din sudul Dunării, precum nu trebuie să uite nici de românii din Nordul Bucovinei, Ucraina şi din alte spaţii culturale. Trebuie să jucăm o carte naţională în politica de integrare europeană a oricărui stat care doreşte să aibă acces în acest club european.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul deputat Varujan Pambuccian.

Varujan Pambuccian În mod cert aveţi tot sprijinul grupului nostru şi al Ministerului Afacerilor Externe, pentru a pune problema aceasta, a comunităţilor româneşti din afara teritoriului României. Este un lucru pe care îl considerăm firesc, ca o prelungire a politicii faţă de minorităţi, pe care o are statul român, şi nu o are de ieri, de alaltăieri, o are de la 1918 până acum, în forme diferite, este drept, dar neuitând vreodată că pe teritoriul României există minorităţi. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. 6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educaţiei şi culturii - COM(2018)268; PHCD 58/2018. Vot, vă rog. Adoptat cu 249 de voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere. 7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educaţie şi îngrijire a copiilor preşcolari - COM(2018)271; PHCD 59/2018. Vot, vă rog. Adoptat cu 247 de voturi pentru, două abţineri şi un coleg fără opţiune. Legi ordinare. Adoptări. 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie; PL-x 269/2018. Vot, vă rog. Adoptat cu 237 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 18 abţineri şi un coleg fără opţiune. 9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului, stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr. 1904(2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017; PL-x 448/2018. Vot, vă rog. Adoptat cu 253 de voturi pentru. 10. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, reexaminată la cererea Preşedintelui României; PL-x 100/2016/2017. Vot, vă rog. Adoptată cu 191 de voturi pentru, 63 de voturi împotrivă şi 4 abţineri. 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României; PL-x 270/2018. Vot, vă rog. Adoptat cu 213 voturi pentru, un vot împotrivă şi 32 de abţineri. Explicarea votului. Domnul deputat Ştirbu Gigel.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Reprezentanţii Partidului Naţional Liberal au votat pentru acest punct al ordinii de zi, pentru că înţeleg importanţa acestui an, un an în care ar trebui să celebrăm 100 de ani de la îndeplinirea marelui deziderat al românilor de pretutindeni, acela de a se uni sub acelaşi steag. În acest an, în care ar trebui să arătăm întregii lumi recunoştinţa faţă de înaintaşii noştri care au făcut ca visul tuturor românilor de pretutindeni să fie realizabil, noi înţelegem ca celebrarea acestui mare eveniment pentru toţi românii să fie o sarabandă de petreceri locale, stropite din abundenţă cu bere, asezonate cu mititei şi cu vată pe băţ. Dar ce pretenţii să avem de la o persoană pe care noi, cel puţin membrii Comisiei pentru cultură din Camera Deputaţilor, nu o vedem, nu am văzut-o în faţa comisiei, decât atunci când a venit la audieri. Ce pretenţii să avem de la acest domn care înţelege că celebrarea Centenarului, la 100 de ani de la acest mare act istoric, reprezintă o sărbătoare într-o comună, la un primar de aceeaşi culoare politică?! Vă informez pe această cale - şi ştiţi destul de bine că de câte ori am venit în faţa dumneavoastră, la această tribună, am încercat să nu fiu radical, am încercat să dau dovadă de condescendenţă şi de bun-simţ, dar credeţi-mă că răbdarea noastră ajunge la limită -, vă anunţ pe această cale că ieri, împreună cu toţi colegii din Comisia pentru cultură, am luat decizia de a-i face a şaptea invitaţie acestui domn, la comisia de specialitate din Camera Deputaţilor. Sperăm din toată inima ca în al şaptelea ceas, iată, să dea curs. Şi, în încheiere, dragi colegi de la Partidul Social Democrat, fiecare dintre dumneavoastră, împreună cu preşedintele dumneavoastră, în campania electorală, aţi spus că veţi reda Parlamentului demnitatea pe care această instituţie trebuie să o aibă. Aţi spus că Guvernul va răspunde în faţa Parlamentului. Spuneţi-i domnului preşedinte Dragnea, atunci când îl veţi vedea, să-l tragă de mânecă pe acest domn, să înţeleagă că a fost votat de Parlamentul României. Vă mulţumesc mult. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. 12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică; PL-x 283/2018. Vot, vă rog. Adoptat cu 252 de voturi pentru şi 5 abţineri. Închidem aici şedinţa noastră de astăzi... Avem explicarea votului? Da. Mă scuzaţi. Domnul deputat Popescu Virgil-Daniel.

Virgil-Daniel Popescu Doamnă preşedinte, Dragi colegi, PNL a votat astăzi pentru aprobarea acestei ordonanţe de urgenţă, care permite, practic, Complexului energetic Hunedoara să mai supravieţuiască, să vândă, practic, 400 de Megawaţi ca servicii de sistem. Dar, ca să fim sinceri, să ştiţi că acest lucru nu merge la infinit. În momentul de faţă, există o investigaţie a Comisiei Europene cu privire la un posibil ajutor de stat. De aceea, noi, ieri, în Comisia pentru industrii am solicitat, în unanimitate, ministrului energiei - şi nu cred că este în sală în acest moment - să vină în comisie să ne explice ce are de gând să facă cu acest Complex Energetic Hunedoara, pentru că aşa nu mai merge. Vă mulţumesc, dragi colegi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Declar închisă şedinţa noastră de astăzi. Ne reîntâlnim cu membrii Biroului permanent în sala de şedinţă. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,22.