23 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă care îşi protejează cetăţenii şi sporeşte calitatea vieţii acestora COM (2019) 149 (PH CD 46/2019). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Poziţia 7, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: o Europă care îşi protejează cetăţenii şi sporeşte calitatea vieţii acestora; COM (2019) 149; PHCD 46/2019. Din partea Comisiei pentru afaceri europene, pentru prezentarea punctului de vedere, avem pe cineva? Vă rog, aveţi cuvântul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă sunt obiecţii, comentarii de ordin general? Da? Vă rog.

Roberta Alma Anastase Mulţumesc, doamnă preşedinte. Evaluarea realizată de Comisia Europeană identifică principalele cauze ce au condus la apariţia lacunelor existente în actuala legislaţie europeană şi subliniază principalele puncte sensibile întâlnite în aplicarea politicilor de mediu, cu impact direct asupra sănătăţii şi calităţii vieţii oamenilor. Lecturând comunicarea Comisiei, la un moment dat se precizează că din anul 2000 produsul intern brut al Uniunii Europene a crescut cu 32%, în timp ce emisiile poluanţilor atmosferici principali au scăzut cu între 10 şi 70%, în funcţie de poluant. Concentraţiile din aerul înconjurător, pentru majoritatea poluanţilor atmosferici, au scăzut, de asemenea, în ultimii ani. Iată că citind aceste analize, uneori ai sentimentul că nu trăim şi că nu facem parte din Uniunea Europeană. Aş putea veni aici cu un exemplu, cel al Ploieştiului, unde locuitorii din Ploieşti şi din împrejurimi sunt otrăviţi zilnic cu substanţe precum benzenul, monoxidul de carbon sau butadiena, lunar înregistrându-se depăşiri ale limitelor maxime chiar şi de sute de ori. Am sesizat de nenumărate ori această situaţie Ministerului Mediului. De nenumărate ori am cerut realizarea unui studiu asupra impactului factorilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei locuitoare în Ploieşti şi în împrejurimi. Din păcate, Ministerul Mediului a refuzat să demareze o astfel de procedură, deşi legislaţia europeană, ca şi legislaţia naţională, cuprinde o astfel de prevedere. În aceste condiţii, noi sperăm ca această nouă comunicare a Comisiei către Parlamentul European şi avizarea ei de către Parlamentul României să aducă şi mai multă responsabilitate autorităţilor guvernamentale care, dincolo de hârtii, să treacă la fapte, pentru ca, nu-i aşa, să realizăm, aşa cum scrie în titlul acestei comunicări, o Europă care-şi protejează cetăţenii şi sporeşte calitatea vieţii acestora. Vă mulţumesc mult. PNL va vota în favoarea acestei comunicări.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc, doamnă Anastase. Domnul Cornel Zainea.

Cornel Zainea Mulţumesc. Este foarte în regulă că trecem astfel de comunicări venite din partea Comisiei Europene. Din păcate, ar trebui să trecem un pic şi la practică şi să lucrăm un pic mai aplicat. Eu locuiesc în Chiajna şi vă spun că aproape în fiecare noapte suntem asfixiaţi din cauza mirosului provenit de la depozitele de deşeuri din zonă. Este extrem de neplăcut să te trezeşti noaptea şi să-ţi dai seama că nu este un coşmar, ci, de fapt, mirosul acela chiar există şi că nu mai poţi respira. De asemenea, staţia naţională de măsurare a calităţii aerului este într-o stare extrem de proastă; avem foarte multe staţii care nu transmit date relevante. Noi presupunem că sunt amplasate greşit, în principal în zona aflată lângă păduri. Cred că ar trebui să facem un audit, să vedem câte din aceste staţii de monitorizare a calităţii aerului mai sunt funcţionale. Altfel, dacă vom continua doar să trecem acte care nu au nicio valoare practică, nu vom îmbunătăţi cu nimic calitatea vieţii oamenilor. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Domnul Corneliu Bichineţ. Vă rog.

Corneliu Bichineţ Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară va susţine această opinie care, astfel, fiind argumentată prin votul nostru, devine ceva greu şi cred că lucruri de acest gen sunt benefice pentru Parlamentul României, care transferă către ţară o atitudine normală, firească. Am ascultat-o pe doamna Roberta Anastase şi parcă arată destul de bine, dar, eu ştiu, este sufocată la Ploieşti de tot felul de emisii. Ce să mai spun de colegul Zainea, care trăieşte lângă o groapă care emană tot felul de mirosuri de substanţe şi calitatea vieţii în zonă, într-adevăr, este dificilă. În ce priveşte judeţul Vaslui, de unde vin eu, eu vreau să vă spun că la noi este bine tare de tot, pentru că din '90 încoace s-au închis aproape toate fabricile şi nu suntem în pericol, din acest punct de vedere. Închei prin a spune că Partidul Mişcarea Populară, aşa cum am votat şi la comisie, vom vota pentru. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La preambul, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul de hotărâre merge la votul final.