28 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 348/2017). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 33. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; este PL-x 348/2017; caracter ordinar; are şi 7 amendamente admise. Din partea Guvernului? Aveţi cuvântul, vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. Din partea Comisiei pentru buget, domnul Iuliu Nosa, prezentarea raportului. Vă rog.

Iuliu Nosa Raport asupra Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege în şedinţa din 10 octombrie 2017, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare introducerea salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate, ca bază lunară de calcul la stabilirea acestor contribuţii. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege privind adoptarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2017, cu amendamente de tehnică legislativă, prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Lucian Heiuş.

Lucian-Ovidiu Heiuş Stimaţi colegi, Prin acest act normativ dumneavoastră de fapt încălcaţi orice principiu al fiscalităţii. Nu se poate ca să stabileşti ca impunerea, ca... contribuţiile, ca impozitele să fie calculate la un venit mai mare decât venitul pe care îl realizează un contribuabil. Acest lucru este neconstituţional, încalcă principiul justei impuneri a veniturilor. Iar Partidul Naţional Liberal nu numai că va vota împotriva acestui act legislativ, ci îl va şi ataca la Curtea Constituţională. Pentru că nu este normal ca un om, în România, să aibă un venit, iar dumneavoastră să doriţi să-l impozitaţi la un venit mai mare decât cel pe care îl realizează. Noi vă înţelegem că există o disperare pentru a creşte veniturile la bugetul general consolidat, dar acest lucru se poate face printr-o mai bună colectare, nu printr-o impunere excesivă a oamenilor oneşti care muncesc zi de zi în ţara aceasta. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Claudiu Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Stimaţi colegi, Există o vorbă în poporul român, şi anume, că peştele de la cap se împute. Ştiţi foarte bine că în mediul fiscal şi în zona controlului fiscal, de multe ori, mediul de afaceri se plânge că toată lumea este considerată ca un potenţial infractor. Contribuabili de bună-credinţă îşi văd recatalogate cheltuielile şi apar ca din nimic obligaţii de plată, chiar dacă ei au fost de foarte mare bună-credinţă. O mare problemă sunt aceste controale abuzive. Şi ele se întâmplă pentru că, instituţional, în statul român, fiecare inspector consideră cumva că românul este din start un infractor. Ce aţi făcut prin această lege este să puneţi acest principiu în această lege. Aţi spus că toată lumea care munceşte două ore ştim noi de fapt că e un infractor, că el de fapt munceşte 8. Şi atunci îl vom impozita cât pentru 8 ore. Această lege, această supraimpozitare a muncii part-time a cauzat şi cauzează în continuare foarte multă durere în mediul privat. Şi a cauzat, la începutul anului, dacă vă mai amintiţi, chiar salarii nete negative, pentru că, odată cu trecerea contribuţiilor, dacă treceam contribuţiile pe 8 ore unui salariat de două ore, deodată îi dădea o sumă negativă; trebuia să muncească şi mai mult ca să plătească. Dacă votaţi această lege, votaţi acest principiu. Anume, faptul că noi ştim că fiecare român e un infractor şi îl impozităm noi mai mult, că ştim noi că aşa e bine. (Aplauze.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu. Adoptat. De la marginal 2 la marginal 7. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptate. Proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final. 34... a fost retrimis la comisie.