5 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituţiilor financiare dintr-o perspectivă prudenţială şi din perspectiva combaterii spălării banilor COM(2018) 645 (PHCD 78/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituţiilor financiare dintr-o perspectivă prudenţială şi din perspectiva combaterii spălării banilor; COM(2018) 645; PHCD 78/2018. Din partea Comisiei, prezentarea raportului, domnul preşedinte Angel Tîlvăr.

Angel Tîlvăr Mulţumesc foarte mult, doamnă preşedinte. Opinia privind Comunicarea Comisiei a avut în vedere Nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, Fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor, precum şi analiza pe care comisia noastră a făcut-o. Astfel, apreciem acţiunea Comisiei şi efortul său constant pentru consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituţiilor financiare, atât din perspectivă prudenţială, cât şi din perspectiva combaterii spălării banilor. Totodată, constatăm că se admite implicit faptul că măsurile adoptate până în prezent nu au fost suficiente şi aşteptăm ca măsurile suplimentare propuse prin consolidarea capacităţii Autorităţii Bancare Europene de a asigura respectarea normelor privind combaterea spălării banilor, inclusiv în contextul competenţelor sale legate de încălcări ale dreptului Uniunii sau de medierea cu caracter obligatoriu, să fie mai eficiente. În acest sens, acceptăm măsura propusă de Comisie, privind necesitatea de dezvoltare rapidă a unei coordonări clare între normele prudenţiale şi normele privind combaterea spălării banilor, aplicabile instituţiilor financiare, care să permită combaterea spălării banilor într-un mod mai eficient, la nivel transfrontalier. Recunoaştem că este necesară reglementarea domeniului monedelor virtuale la nivelul statelor membre, inclusiv în România, dar credem că există incertitudini referitoare la autoritatea competentă care realizează efectiv autorizarea, înregistrarea şi supravegherea acestor entităţi. Doamnă preşedinte, Comisia noastră, întrunită în şedinţa din 30 octombrie 2018, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezenta opinie, care a fost transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. Vă mulţumesc foarte mult.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu. La dezbateri generale, domnul Florin Nicoară, vă rog.

Romeo Florin Nicoară Mulţumesc mult, doamnă preşedinte de şedinţă. Grupul Partidului Naţional Liberal va susţine acest proiect de hotărâre, deoarece apreciem şi noi acţiunea Comisiei, în efortul său de consolidare a cadrului Uniunii pentru supravegherea instituţiilor financiare. În esenţă, prin acest proiect se propune consolidarea rolului Autorităţii Bancare Europene, în respectarea normelor privind combaterea spălării banilor. Unul dintre scopurile Uniunii Bancare a Europei trebuie să fie "în baza celor mai înalte standarde de integritate" - Dombrovskis, vicepreşedinte al Comisiei Europene, responsabil pentru stabilitate financiară. Aceste afirmaţii au fost susţinute şi de doamna comisar pe justiţie, doamna Jourova, de asemenea, şi de miniştrii finanţelor ai statelor membre, şi de diverşi membri ai Parlamentului European. De asemenea, Comisia invită Banca Centrală Europeană să încheie cu autorităţile de supraveghere a combaterii spălării banilor memorandumuri de înţelegere privind schimbul de informaţii, până la 10 ianuarie 2019, aşa cum este prevăzut şi în Directiva 5 privind combaterea spălării banilor. În consecinţă, vom susţine acest proiect. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic. Sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul de hotărâre rămâne la votul final. Şi... sper să mai avem timp de încă un proiect.