3 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanţarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migraţie, fluxuri de refugiaţi şi ameninţări la adresa securităţii COM(2018)708 (PH CD 86/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanţarea măsurilor bugetare imediate, în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migraţie, fluxuri de refugiaţi şi ameninţări la adresa securităţii; COM (2018) 708; PHCD 86/2018. Din partea Comisiei pentru afaceri europene, doamna deputat Roberta Alma Anastase, vă rog.

Roberta Alma Anastase Comisia pentru afaceri europene, în principal, a susţinut că mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru a completa finanţarea la bugetul general al Uniunii pentru exerciţiul financiar 2019 reprezintă o soluţie pentru problemele financiare existente, având în vedere recentele provocări de ordin financiar pe care le presupune criza migranţilor şi a refugiaţilor. A împărtăşit opinia Comisiei Europene în ceea ce priveşte nevoia de a consolida instrumentele şi mecanismele instituite de Regulamentul nr. 1311 din 2013 al Consiliului, prin măsuri la nivelul Uniunii Europene, în scopul finanţării sprijinului pentru măsurile de gestionare a crizei migraţiei, refugiaţilor şi a securităţii. A considerat că este necesar să crească responsabilitatea bugetară prin reorientarea bugetului spre rezultate şi performanţă, iar din punctul de vedere al flexibilităţii este necesar ca viitorul Cadru financiar multianual să fie mult mai flexibil, dar în acelaşi timp predictibil, cu mecanisme simplificate. Opinia a fost supusă dezbaterii în şedinţa Comisiei pentru afaceri europene, în data de 27 noiembrie 2018, şi a fost adoptată în unanimitate. Supunem opinia aprobării plenului Camerei Deputaţilor, în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul Dan Barna.

Ilie Dan Barna Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Ultimii ani au generat provocări semnificative în ceea ce înseamnă securitatea Uniunii Europene. Valul de migraţii este un eveniment pe care ni-l amintim cu toţii. Iar miza majoră pentru Preşedinţia României este faptul că, discutându-se dosarul Cadrului financiar multianual, acest subiect, al unui instrument flexibil privind migraţia sau şi migraţia, alături de celelalte politici necesare - vorbesc despre zona IT şi despre zona digitală - reprezintă în mod clar o preocupare pentru noi. Şi atunci, revin cu un apel la actuala majoritate, să ne folosim energia şi resursele pentru a ne pregăti pentru dezbaterea care va urma în cele 6 luni de preşedinţie şi să transformăm aceste săptămâni pe care le mai avem în faţă, în pregătirea pentru preşedinţie, şi nu în pregătirea pentru amnistie, graţiere şi alte subiecte legate de justiţie. USR, evident, susţine adoptarea acestui COM, astfel cum rezultă din dezbaterea din cadrul Comisiei pentru afaceri europene. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul Gheorghe Andrei Daniel.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, doamnă preşedinte. În primul rând, în ultimii ani, acest val de migraţii a reprezentat una dintre marile provocări ale Uniunii Europene şi spaţiului comunitar. Uniunea Europeană trebuie să găsească soluţiile prin care să oprească toate aceste fluxuri migratorii care riscă să pună în pericol siguranţa cetăţenilor, securitatea şi apărarea spaţiului european. A fost o mare dificultate, în 2015, atunci când, practic, frontierele Uniunii Europene s-au prăbuşit în faţa celor două valuri de migranţi din Orientul Mijlociu şi Asia şi dinspre Africa de Nord şi Africa Centrală. Pe viitor, trebuie să găsim soluţiile ca, la graniţele de la Mediterană şi graniţa din sud-estul Europei, din zona Turciei, din sudul Greciei şi sudul Italiei, toate aceste fluxuri migratorii să fie oprite şi să găsim cea mai bună soluţie, prin care Europa să nu fie pusă nici în faţa unor crize umanitare şi nici în faţa unor probleme de siguranţă care se pot transforma în ameninţări directe la adresa vieţii cetăţenilor. Migraţia trebuie să rămână o chestiune de competenţa statelor naţionale. Migraţia nu trebuie tratată ca o chestiune asupra căreia să se ia decizii supranaţionale. Politica în materie de migraţie şi de azil este, conform tratatelor comunitare, o prerogativă naţională pe care statul naţional o gestionează în măsura propriilor sale idei, propriilor sale valori şi propriilor necesităţi de a asigura liniştea, pacea şi siguranţa propriilor cetăţeni. Şi considerăm că migraţia trebuie tratată ca o mare provocare, care, pe viitor, poate pune în pericol acest spaţiu european. Aşadar, nu coborârea graniţelor, nu libertatea de a migra dintr-o ţară în alta şi dintr-un spaţiu în altul, absolut nereglementat, reprezintă soluţia, ci preîntâmpinarea migraţiei, de acolo, de unde provin aceste fluxuri şi, nu în ultimul rând, o politică de prevenţie la nivelul frontariilor Uniunii Europene, inclusiv prin programe comune care să nu permită ca graniţele Uniunii Europene să se poată prăbuşi. Europa nu este un spaţiu din care poate să intre şi să iasă, aşa, oricând, oricine, după cum doreşte. Migraţia este o problemă care trebuie tratată, în continuare, în baza legislaţiei naţionale, aşa cum s-a întâmplat şi până acum. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte comentarii la dezbaterii generale. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă sunt obiecţii la titlu? Nu sunt. Adoptat. La preambul, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. La articolul unic, obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Proiectul de hotărâre merge la votul final.