10 iulie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 (PL-x 567/2008). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 2. Proiectul de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006; PL-x 567/2008. Voci din sală : Avem raportul?

Carmen-Ileana Mihălcescu Da, am primit raportul suplimentar. Avem 57 de amendamente admise şi 3 amendamente respinse. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să intervină? Nu. Din partea comisiei sesizate în fond? Comisia pentru industrii şi servicii, prezentarea raportului suplimentar. Vă rog.

Mihai Mohaci Raport suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege pentru completarea acesteia. Consiliul Legislativ, cu Avizul nr. 437/14 aprilie 2008, a avizat favorabil propunerea legislativă. Guvernul, prin actele nr. 1.503/25 iunie 2008 şi nr. 743/22 martie 2010, susţine propunerea legislativă. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată , a adoptat această iniţiativă legislativă, în şedinţa din 16 septembrie 2008. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu avizele nr. 26/2.932/27 ianuarie 2009, respectiv PL-x 567/27 ianuarie 2009, au avizat favorabil proiectul de lege. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege, în mai multe şedinţe de lucru, ultima având loc în data de 3 octombrie 2016. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 18 deputaţi, membri ai comisiei. În şedinţa din data de 7 noiembrie 2016, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisia sesizată în fond, transmis cu adresa PL-x 567/2008. Reexaminarea proiectului de lege a avut loc în şedinţele comisiei din datele de 3 şi 5 iulie 2018. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu amendamente admise prevăzute în Anexa nr. 1 şi amendamente respinse prevăzute în Anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport. La lucrările comisiei trebuie să menţionez că, în calitate de invitaţi, au participat membri din partea Autorităţii de Reglementare din Domeniul Energiei şi din partea MDRAP. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Domnul deputat Sorin Bumb. Vă rog.

Sorin-Ioan Bumb Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal va vota această lege a energiei termice. A fost o lege mult dezbătută. Pune ordine în regimul de distribuire a energiei termice, atât în ceea ce priveşte operatorii, cât şi beneficiarii. Eu mă bucur că s-a aprobat un amendament, pe care l-am depus împreună cu colegii mei, şi acela legat de modul de conectare a celor care doresc un alt sistem de încălzire cu energie termică a apartamentelor. Pentru că până acum erau multe centrale, într-adevăr, de cvartal, în care s-au investit bani din partea primăriilor, în primul rând, şi acordul de debranşare era destul de greu de obţinut. Este nevoie doar de avizul asociaţiei, pentru că până acum se cerea şi avizul, şi în lege, iniţial, era stipulat să se obţină avizul vecinilor, locatarului care dorea să se debranşeze. Şi aici mă refer la condominiile şi la cartierele noi de locuinţe, pentru că în cele vechi, problemele, în mare parte, sunt rezolvate şi acolo debranşarea era mult mai uşor de făcut. Dar în cele noi, normal este ca sistemul de încălzire să fie acceptat de toţi cei care se mută, pentru că cunosc deja condiţiile în care se mută, dar dacă doresc să se debranşeze şi doresc un alt sistem de încălzire, având în vedere calitatea lor de proprietari, pot să opteze pentru acesta, cu acordul asociaţiei. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Domnul deputat Mihai Mohaci.

Mihai Mohaci Stimaţi colegi, Este o lege aşteptată, după părerea mea, de foarte mulţi ani, o lege care, dacă ar fi existat, la nivelul UAT-urilor - şi mă refer, în primul rând, la municipiile de judeţ, la oraşele importante, unde există sistem centralizat de încălzire - ar fi adus o anumită ordine în managementul şi în gândirea strategiei la nivel local. S-au introdus câteva noutăţi în acest act normativ. Zona unitară de încălzire reprezintă un areal geografic, aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se adoptă o singură soluţie tehnică de încălzire, în condiţii de eficienţă economică şi protecţie a mediului. Deci, în acest fel, dăm posibilitatea primăriilor ca, prin consiliile locale, să stabilească anumite zone de încălzire, unde să se aducă energia termică pentru încălzirea populaţiei. Mai avem o noutate. 5% TVA la energia termică destinată populaţiei. Şi, până în 2020, 31 decembrie, trebuie montate, la nivel de fiecare apartament, sisteme de măsurare a energiei termice, fie că se numesc repartitoare sau contoare individuale. Organul de specialitate este ANRE, iar în lege au fost stabilite câteva atribuţii ale administraţiei centrale, atribuţii ale Guvernului, Ministerului Energiei, MDRAP pentru urmărirea, coordonarea şi implementarea prevederilor prezentei legi. De aceea, sper că această lege va fi adoptată - eu sper, în unanimitate -, pentru că este o lege aşteptată, în primul rând, de primăriile unde există acest sistem centralizat de încălzire. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Szabó Ödön.

Ödön Szabó Stimată doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Da, este o iniţiativă bună, dar cu anumite precizări. Tocmai despre faptul de care vorbea colegul meu, şi anume zona unitară, vreau să vă povestesc. În Oradea există şi în momentul de faţă mai multe hotărâri judecătoreşti care au fost date împotriva autorităţii publice locale, prin care s-a spus că această zonă unitară este neconstituţională, în sensul în care nu poţi obliga pe cineva să cumpere doar de la o singură sursă energia termică. În acest context, judecătoriile şi, ulterior, tribunalele au decis că obligarea populaţiei, pentru a cumpăra un singur tip de energie termică, este neconstituţională. În acest context, eu cred că această prevedere ar trebui eliminată din iniţiativa legislativă, iar restul poate fi benefică pentru populaţie. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Domnul deputat Rodeanu Bogdan.

Bogdan-Ionel Rodeanu Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Sunt de acord cu unul dintre antevorbitorii mei, care spera, îşi punea toate speranţele ca acest proiect de lege să facă ceva bun pentru sistemul de termoficare, şi nu cumva să fie prea târziu, şi că ar fi trebuit să fie făcut şi să fie aprobat acum ceva ani, pentru că ar fi pus ordine în ceea ce priveşte strategiile de termoficare ale UAT-urilor. Sperăm să nu fie un proiect care va fi implementat prea târziu, în condiţiile în care sunt UAT-uri, în România, care sunt în plin proces de dizolvare a sistemului centralizat de termoficare şi care pur şi simplu dizolvă acele zone unitare care au fost nominalizate, organizate acum ceva ani şi care, cumva, restricţionau şi direcţionau consumatorul de energie termică spre un singur furnizor. Suntem de acord cu acest proiect de lege şi vom vota pentru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe articole. O să vă rog să urmăriţi numărul marginal. Avem 57 de amendamente admise, doar 3 respinse. Dacă domnul Sitterli este în sală? Dânsul are amendamente respinse. Nu este. La titlul legii dacă sunt observaţii? Nu. Adoptat. La marginal 2. Observaţii? Nu. Adoptat. La marginal 3. Observaţii? Nu. Adoptat. La marginal 4. Observaţii? Nu. Adoptat. La marginal 5. Observaţii? Nu. Adoptat. La marginal 6. Observaţii? Nu. Adoptat. La marginal 7. Observaţii? Nu. Adoptat. La marginal 8. Observaţii? Nu. Adoptat. La marginal 9. Observaţii? Nu. Adoptat. La marginal 10. Observaţii? Nu. Adoptat. Dacă între 11 şi 20 marginal sunt observaţii? Nu. Adoptate. Dacă între 21 şi 30 marginal sunt observaţii? Nu. Adoptate. Dacă între 31 şi 40 marginal sunt observaţii? Nu. Adoptate. Dacă între 41 şi 57 marginal sunt observaţii? Nu. Adoptate. Proiectul merge la votul final.