6 noiembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 490/2016). ( rămasă pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu 106. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Pl-x 490/2016. Vă rog. Prezentarea raportului, domnul preşedinte Buicu.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc. Este vorba de raportul comun al Comisiei pentru muncă şi al Comisiei pentru sănătate. Am avut în vedere avizul negativ al Comisiei juridice, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse şi al Comisiei pentru drepturile omului, avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, punctele de vedere negative ale Guvernului din 2016 şi 2017. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea în Legea nr. 448/2006 a unui nou articol, art. 19 1 . Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Raportul a fost adoptat cu majoritate de voturi. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat. În urma finalizării dezbaterilor, comisiile vă propun respingerea iniţiativei legislative, din următoarele considerente: - nu se justifică introducerea unei astfel de obligaţii în sarcina instituţiilor, întrucât nu există constituit un grup organizat al interpreţilor autorizaţi. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale. Iniţiativa merge la votul final.