7 octombrie 2019 – Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (Pl-x 170/2019). ( aprobarea cererii de retrimitere la comisie şi de desfăşurare a lucrărilor comisiei în paralel cu plenul )

Ion-Marcel Ciolacu Domnule Roman, vă rog frumos, aveţi cuvântul.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Rugămintea şi solicitarea către dumneavoastră este să permiteţi membrilor Comisiei pentru administraţiei şi Comisiei juridice să lucreze în cadrul unei şedinţe de urgenţă, în paralel cu plenul. Avem modificarea la Legea nr. 50 şi ne dorim să putem dezbate acest proiect. Vă mulţumesc. (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Supun votului dumneavoastră propunerea colegului Roman. Vot, vă rog. Adoptată cu 160 de voturi pentru şi o abţinere.